of 16 /16
Stichting Byounique Jaarverslag 2013

Stichting Byounique Jaarverslag 2013

  • Author
    valora

  • View
    31

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Stichting Byounique Jaarverslag 2013. Stichting Byounique. Zorgen dat kansarme kinderen in ontwikkelingslanden niet in aanraking komen met justitie, maar juist een goede toekomst op kunnen bouwen. Wereldwijd zitten meer dan 1 miljoen kinderen vast in - PowerPoint PPT Presentation

Text of Stichting Byounique Jaarverslag 2013

Page 1: Stichting Byounique Jaarverslag 2013

Stichting Byounique Jaarverslag 2013

Page 2: Stichting Byounique Jaarverslag 2013

Stichting Byounique

Zorgen dat kansarme kinderen in ontwikkelingslanden niet in aanraking komen met justitie, maar juist een goede toekomst op kunnen bouwen.

Wereldwijd zitten meer dan 1 miljoen kinderen vast in politiecellen en gevangenissen. Hun situatie is uitzichtloos:• Opgesloten samen met volwassenen, met alle kans op

misbruik• Jarenlang in voorarrest• Opeengepakt met honderden anderen in veel te kleine

ruimtes• Gebrek aan alles: voeding, medische zorg, kleding, hygiëne• Geen contact met familie of vrienden• Geen mogelijkheid tot opleiding of training• Bij vrijlating gedropt zonder dat je weet waar je naar toe

kunt

Gebrek aan begeleiding maakt de kans op recidive groot.Een probleem voor de kinderen en de gemeenschap.Byounique biedt deze kinderen een 2e kans op een goede toekomst.

Page 3: Stichting Byounique Jaarverslag 2013

Stichting Byounique

Doelstelling:• Voorkomen dat kinderen delicten plegen• Als zij dit toch doen, zorgen dat zij kindvriendelijk

worden behandeld en via rehabilitatieprojecten alsnog een goede toekomst op kunnen bouwen

Hoe bereiken wij dit?

Malawi:• Preventie• Rehabilitatie• Bewustwording

Nederland:• Ondersteuning team Malawi• Voorlichting en communicatie• Maatschappelijk debat• Fondsenwerving

Page 4: Stichting Byounique Jaarverslag 2013

Malawi Preventie

Alternatieve straffen voor kinderen die voor het eerst een delict plegen (HALT).

Resultaten 2013:• 3 voorbereidende partnerbijeenkomsten• Realistisch projectplan• 1e pilot oktober t/m december:o 7 kinderen: 5 jongens, 2 meideno 10 groepssessieso 7 individuele sessieso 15 huisbezoekeno 1 evaluatiesessieo 1 kind aangemeld bij straatkinderenprojecto 3 kinderen aangemeld op schoolo Wekelijkse deelname jeugdpolitie• Projectvoorbereiding 2014

Page 5: Stichting Byounique Jaarverslag 2013

Malawi Rehabilitatie

In de jeugdgevangenis Mikuyu in het Zuiden vanMalawi zorgen we middels counselling voor eengoede terugkeer naar de maatschappij.

Resultaten 2013:• 55 jongens succesvol begeleid• 123 huisbezoeken• 41 families bezoeken Mikuyu • 60 jongens in open office• 4 Educatieve activiteiten voor alle jongens• 4 Educatieve activiteiten voor personeel• 20 jongens in kapperstraining• 10 jongens in pilot houtbewerking• Diploma-uitreiking, sporttenue, medicatie, 70

schoolbanken• 93% zonder recidive 9 maanden na vrijlating

Page 6: Stichting Byounique Jaarverslag 2013

Malawi Bewustwording

Bewustwording in de gemeenschap wordt vooralgecreëerd via lopende projecten:• Voorlichting over HALT• Voorlichting tijdens huisbezoeken aan

ouders/verzorgers en leden van de leefgemeenschap

• 4 trainingsochtenden gevangenispersoneel

Specifieke activiteiten:• Voorlichting bij 15 bedrijven• Voorlichting bij 5 religieuze instanties• Deelname African Prisons Day• Samenwerking met Catholic University en

Chancellor College voor presentaties en stages• Lokaal magazine publiceert artikel over

Byounique in maart-mei 2014 issue

Page 7: Stichting Byounique Jaarverslag 2013

Activiteiten in Nederland

Ondersteuning bieden aan het team in Malawi:• 3 persoonlijke bezoeken aan team Malawi • Wekelijks en maandelijks contact via internet en

efficiënt rapportagesysteem• Capaciteitsopbouw en teambuilding

Voorlichting en communicatie:• Met name via eigen en gratis media: 7 nieuwsbrieven 1 jaarverslag 2012 1 kerstkaart Facebook & website

Maatschappelijk debat:• Deelname evaluatie Child Justice System in

Malawi: Malawi Justice for Children 2013

Page 8: Stichting Byounique Jaarverslag 2013

Fondsen kwamen in 2012/2013 voornamelijk van oprichters en vrienden. Eerst wilden we bestaansrecht en noodzaak beoordelen.

In 2013 eerste gerichte activiteiten fondsenwerving voor duurzame uitvoering en uitbreiding.

Resultaten in 2013:• € 3.280 donaties en giften• € 9.525 sponsoring Nederland• € 1.000 sponsoring Malawi• € 15.513 eigen bijdrage oprichters

Plan fondsenwerving 2014:• Vasthouden huidige donoren• Meer richten op samenwerking met bedrijven• Minimaal 2 acties derden• Malawi uitdaging in hoog beroep op weinig

donoren/bedrijven

Fondsenwerving

Page 9: Stichting Byounique Jaarverslag 2013

Strategie

Strategie:• Verbeteren van jeugdrechtssystemen;• Kinderen in de leeftijd 7-22 jaar;• Kinderen aantoonbaar risico op delinquent gedrag;• Eigen, lokale Byounique teams;• Toewerken naar zelfstandige, lokale uitvoering met

minimaal toezicht vanuit Nederland;• Persoonlijke aanpak richting donoren en

belangstellenden;• Durven pionieren;• Passie, creativiteit en professionaliteit als basis voor

al ons handelen

Algemene uitgangspunten:• Doelmatigheid en effectmeting• Geen winstoogmerk• Volledige transparantie en open communicatie• Duurzaamheid• Samenwerking met betrouwbare partners• Risicomanagement

Page 10: Stichting Byounique Jaarverslag 2013

Beleid

Beleidsplan 2014

Malawi:• Stabilisering projecten Zomba• Professionalisering en uitbreiding

praktijkonderwijs Mikuyu• Uitbreiding rehabilitatie naar Blantyre• Rehabilitatieproject voor meiden in Zomba• Uitbreiding preventieactiviteiten• Uitbreiding bewustwordingsactiviteiten• Capaciteitopbouw team

Nederland:• Uitbreiding team via vrijwilligers/stagiairs• Uitbreiding bewustwordingsactiviteiten• Uitbreiding activiteiten fondsenwerving

Page 11: Stichting Byounique Jaarverslag 2013

Organisatie

Uitvoering van projecten vindt plaats door lokale teams. Directe controle op kwaliteit en financiën vindt zowel lokaal als vanuit Nederland plaats.

Nederland, opgericht juli 2011:• 3 vrijwillige bestuursleden• 1 vrijwillige programma manager• In 2014 uitbreiding met vrijwilligers/stagiairs

Malawi, opgericht december 2011:• 5 vrijwillige bestuursleden• 4 Malawiaanse teamleden• Ondersteuning door programma manager

2014:• Capaciteitsopbouw en toenemende

zelfstandigheid team in Malawi

Page 12: Stichting Byounique Jaarverslag 2013

Financiën

Financieel beleid:• Minimaal 90% opbrengsten naar projecten• Efficiënte besteding van middelen• Volledige transparantie• Functiescheiding en interne controle• ANBI• Vooralsnog geen CBF i.v.m. hoge kosten

Resultaat 2013:• € 29.318 baten• € 26.901 besteed aan doelstelling• € 500 besteed aan werving baten• € 660 besteed aan beheer en administratie

• Resultaat: € + 1.257

Page 13: Stichting Byounique Jaarverslag 2013

Summary

Byounique Netherlands founded in July 2011.Byounique Trust Malawi founded in December 2011.

Byounique has 2 main goals:• Prevent children in developing countries from

coming into conflict with the law;• If they do, ensure that they are treated well,

according to (inter) national legislation and are offered rehabilitation programs so they can still build up a good future.

Malawi:• Prevention, rehabilitation, awareness building

Netherlands:• Support team, communication and awareness

building and fundraising

Page 14: Stichting Byounique Jaarverslag 2013

Summary

Results 2013

Prevention: pilot diversion in Zomba:• 7 children: 5 boys, 2 girls

Rehabilitation at Mikuyu:• 55 boys successfully participated• 123 outreach visits, 41 families to Mikuyu• 8 trainings to all boys and staff members

Awareness building:• Presentations at 15 companies, 5 religious

institutions, partnership with Universities, African Prisons Day

Finances:• € 29.318 income • € 28.061 expenditures (€ 26.901 directly to

primary projects)

Page 15: Stichting Byounique Jaarverslag 2013

Summary

Strategic plan 2014

Malawi• Stabilisation of projects in Zomba• Professionalise and extend vocational skills

training at Mikuyu• Extend rehabilitation project to Blantyre• Extend rehabilitation to girls in Zomba• Extend prevention activities• Extend awareness building activities• Capacity building team

Nederland• Extend team with volunteers/interns• Extend awareness building activities• Extend fundraising activities

Page 16: Stichting Byounique Jaarverslag 2013

Informatie

Contact:[email protected]

www.byounique.nlwww.byounique.org

Facebook:www.facebook.com/byounique

Bank: 1684.51.972KvK Amsterdam: 53384377