Stop to Shop Iulie 2012

 • View
  232

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Stop to ,Shop Iulie 2012

Text of Stop to Shop Iulie 2012

 • 2 Stop to shop

  Sumar

  Director general

  Andreea Bqnicq

  andreea.banica@unireashop.ro

  Director Publicitate [i V~nz`ri

  Ecaterina Utali

  ecaterina.utali@unireashop.ro

  ecaterina.utali@tycoon.com.ro

  021.30.30.364, 0722.101.756

  Director Crea]ie

  Cristian Scutelnicu

  cristian.scutelnicu@tycoon.com.ro

  021.30.30.367, 0724.242.742

  Redactor {ef

  Roxana Bichi[

  Redactori:

  Felicia Chirvq[oiu, Florentina Ilie,

  Carmen Cristea, Vladimir Popa

  Foto:

  Valentin S., Dreamstime

  Revista editat` de:

  Tycoon Media Press

  parte a grupului

  Adresa redac]iei:

  Unirea Shopping Center

  Etaj 5, Sector 3, Pia]a Unirii nr. 1,

  Bucure[ti

  Fax: 021.30.30.236

  Tiraj: 10.000 exemplareCopyright: Este interzisq reproducerea oricqrui

  material scris sau a oricqrei ilustra]ii din aceastq

  publica]ie fqrq acordul prealabil scris al

  Tycoon Media Press.

  Nr. 118 - Iulie 2012

  62

  10 INTERVIUDe vorb` cu Adrian Artene

  24 FAshIoN ARchITEcTUREIstoria textilelor (II)

  27 GENTLEMENs AGREEMENTby Adina Buzatu

  44 WoMEN IN sTYLEby Mihaela Drafta

  58 IsToRIA BIJUTERIILoRBlestemul pietrelor pre]ioase

  66 sToRY oF...Rafael Sanzio [i a lui La Fornarina

  69 DEsTINA}IIDestina]ii de var`: Argentina

  Nu am cum s` spundespre mine c` suntshopalcoholic`, darsunt femeie... A[a c`atunci c~nd plec \nturnee sau \n vacan]`peste hotare, e clarc` m` voi \ntoarceacas` cu bagaje maimulte dec~t cele cucare am plecat.Andreea Ru

  nceanushopping \n acord

  uri de vioar`

 • 4 Stop to shop

  EditShop

  Vine vara, bine-mi pare! Iar vara mai aduce cu sine cldur mare, moncher!. Dar nu despre gradele din termometru vreau s fac referire, ci des -pre grdina mare a Celui de Sus [i despre cei care i-au cam srit gardul De cnd temperaturile ne sufoc, ochii no[tri (ai celor care mai [tiu ce\nseamn decen]a, mai exact) sufer [i ei grave probleme. Pe strad, \nlocaluri, \n mijloacele de transport \n comun ai senza]ia c nu te mai afli\n frumoasa Capital, ci cumva pe litoral. Eu nu spun c soarele nu este\n exces, dar de ce trebuie ca o femeie s opteze pentru pantalonii maimult dect scur]i, asorta]i cu tricouri minuscule, ori brba]ii pentru ]inutecu care, \n mod normal, s-ar \ndrepta ctre plaj? Consider c a fi modern [i \n trend sau a fi deschis la minte nu are nicio legtur \n context. {i asta deoarece peisajul pe care \l vd zilnic mise pare c frizeaz bunul sim] [i decen]a. Nu voi comenta aspectul fizic.Nu am de ce! |ns consider lips de educa]ie s confunzi ]inuta de strad valabil \n cazul unui ora[, cu ]inuta estival de litoral. Ah, sau poate este modul unora de a \ncerca s \[i etaleze anumitecalit]i, \n speran]a c Aici mi-e imposibil s m gndesc, mai ales cpi]i de var sau [mecherii de metropol nu \[i pot \ntlni aventurade o var \n metrou sau prin RATB. Ct despre terase [i alte localuriapoi,dac nu e week-end [i nu e[ti \n preajma unui [trand, de ce trebuie sfii, m scuza]i, aproape \n lenjerie intim? Mi se pare c ideea de fashion pe timp de var este tratat de multepersoane ca ceva desuet, iar designerii [i stili[tii vorbesc \n van. M \nclin \n fa]a celor care se respect pe ei \n[i[i!

  Roxana BichiRedactor {ef

  Si au pierduthaina pe drum?

  Mi se pare c`ideea de fashionpe timp de var`este tratat` de

  multe persoaneca ceva desuet,

  iar designerii [istili[tii vorbesc

  \n van.

  ,

 • Film

  Ice Age: Continental Drift

  Regia: Steve Martino, MikeThurmeier

  Cu: Ray Ro-mano, John

  Leguizamo,

  Denis Leary,

  Queen Latifah

  Gen: Anima]ie,Aventuri, Come-

  die, Familie

  Premier` \nRom~nia: 06.07.2012

  Un heureux vnement

  Regia: RmiBezanon

  Cu: JosianeBalasko,

  Louise Bour-

  goin, Pio Mar-

  ma

  Gen: Come-die, Dram`

  Premier` \n Rom~nia:06.07.2012

  Oslo, August 31st

  Regia: JoachimTrier

  Cu: AndersDanielsen Lie,

  Hans Olav Brenner,

  Ingrid Olava

  Gen: Dram`Premier` \nRom~nia:13.07.2012

  Seeking a Friend for the

  End of the World

  Regia: LoreneScafaria

  Cu: SteveCarell, Keira

  Knightley,

  Melinda Dillon

  Gen: Come-die, Dram`,

  Romantic, SF, Dragoste

  Premier` \n Rom~nia:13.07.2012

  The Amazing Spider-Man

  Regia: Marc WebbCu: Emma Stone,Andrew Garfield,

  Martin Sheen,

  Rhys Ifans

  Gen: Ac]iune,Aventuri, Thriller

  Premier` \nRom~nia: 13.07.2012

  Magic Mike

  Regia: Steven SoderberghCu: ChanningTatum, Alex

  Pettyfer,

  Matthew Mc-

  Conaughey,

  Matt Bomer,

  Joe Man-

  ganiello

  Gen: ComediePremier` \n Rom~nia:20.07.2012

  Ted

  Regia: SethMacFarlane

  Cu: MarkWahlberg, Mila

  Kunis

  Gen: ComediePremier` \nRom~nia:20.07.2012

  The Dark Knight Rises

  Regia: Christopher NolanCu: Gary Oldman, Christian

  Bale, Joseph

  Gordon-

  Levitt, Anne

  Hathaway

  Gen:Ac]iune,

  Crim`,

  Dram`,

  Thriller

  Premier` \n Rom~nia:27.07.2012

  The Three Stooges

  Regia: Bobby Farrelly, Peter Far-relly

  Cu: WillSasso, Sean

  Hayes, Chris

  Diaman-

  topoulos

  Gen: Comedie

  Premier` \nRom~nia: 27.07.2012

  Premierele lunii iulie

  6 Stop to shop

 • 8 Stop to shop

  nEwS agEnda lunii

  68/07B'EstFEst

  Anul trecut B'estefest a evadatdin Bucure[ti [i s-a \ndreptat spreTunari, \ntr-un loc unde po]i s` alegis` vii cu cortul sau po]i s` te \ntorciseara \n ora[. {i \n 2012 revine \naceea[i loca]ie.Ziua 1: Garbage, The Quemists,Kreator, Moonspell, Stanton Warrior,Turbo,Ziua 2: Selah Sue, Mala Vita , Obitu-ary, Millow, Trolley Snatcha, Royk-sopp, Last Hope, Booka ShadeZiua 3: Pulp, Carlo Emerald, AndyC,Meshuggah, Modestep (LIve),Dope D.O.D, Skindred, Tristania,Pipes and Pints, Regardless of Me

  1921/07FREEdoM Jazz lavaMa vEchE

  Pentru trei zile, Festivalulinterna]ional "Freedom Jazz la VamaVeche" aduce muzica bun` \n cel maisudic punct de pe litoralul rom~nesc.Pe l~ng` concertele de jazz cu muzi-cieni rom~ni [i str`ini, organizatoriipromit workshopuri, lans`ri de carte[i albume, reprezenta]ii coregrafice.

  inFoShop v+ aducE {tirilE mai aproapE

  31

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  1314/07ghost FEst 2012

  Ghost Fest 2012 se adreseaz` iubito-rilor naturii n general [i celor carendr`gesc muntele n special. Eveni-mentul se desf`[oar` pe terenul debiatlon de la baza Cet`]ii R[nov. Fes-tivalul va include, pe lng` concerte,ateliere de arte [i me[te[uguri, ex-pozi]ii de pictur`, fotografie & art`trade]ional` plus multe activit`]irecreative. Pe scen` vor urca 16trupe, printre care se num`r`: Se-crets Of The Moon (Germania), Tro-bar de Morte (Spania), White Walls(Rom~nia), Leafblade (Marea Bri-tanie), Trei Parale (Romnia), SunsetIn The 12th House (Romnia), Whis-pering Woods (Romnia).

  1929/07BRa{ov intERna-tional FilM FEsti-val & MaRkEt|n luna iulie debuteaz` un nou festi-val de film, Bra[ov International FilmFestival & Market. Organizatoriipromit o edi]ie de neuitat.

  2029/07FEstivalulsighi{oaRa MEdiEval XXPe str`du]ele \nguste, sub zidurile\mb`tr~nite de vreme, vor ap`reaintempestiv cavaleri, domni]e,c`lug`ri, vr`jitori [i clovni. Va fi oedi]ie care nu trebuie ratat`.

  21/07concERt thE MissionThe Mission din acest an \i aduce peNicolas Jaar, Soul Clap [i Benoit &Sergio [i Voices of Black, ValentinStip live [i Cos Mir.

  Un festival cu nume legendare \nTancodromul din Oradea. Vor c~nta,printre mul]i al]ii, Sepultura [i Bio-hazard.

  1315/07Rock EvolutionFEstival

 • 10 Stop to shop

  intErviu

  De jurnalistu l monden seleag de obicei prejudec]irutcioase care-l plaseazundeva la grani]a dintrepaparazzo bgcios [i agre-siv [i fals jurnalistpreparat sub plrialarg [i primitoare a vre-unui tabloid. |ns AdrianArtene, profesionistu l dejasupraspecializat pe mon-den, rupe aceste cli[eestrmte ale percep]iei ge-ne rale prin subiecte exclu-sive, documentatechirurgical, prin invita]ilegitima]i de o popu laritatesntoas, pe care \itrateaz echidistant, de-cent [i profesionist. Re]eta succesu lui su camoderator este una clasic:pregtire [i experien].Adrian Artene are doulicen]e, una \n jurnalism laUniversitatea Timi[oara [iuna \n drept la Universi-tatea Bucure[ti, la care seadaug 14 ani de expe-rien], dintre care jumtate\n departamentu l de inves-tiga]ii al cotidianu lui Ziua,3 ani ca redactor-[ef laCancan, unu l ca directoreditorial al cotidianu luiNa]ional...

  AdrianArteneProfesionistul exclusivit~|ilor

 • E[ti vedet` incontestabil` apostului de televiziune KanalD Rom~nia, moderatorulemisunii mondene de mareaudien]` Cancan TV. |nspatele acestui statut de in-vidiat sunt ani mul]i destudiu [i munc`. Ce \nseam -n` profesionalismul pentruun moderator care dezv`luiesecretele vedetelor?Adrian Artene: A fi profesio -

  nist presupune a cultiva respectulde sine [i, deopotriv`, respectulfa]` de publicul t`u. Aceast`no]iune a respectului te oblig` s`te analizezi permanent, s` nuadmi]i derapaje deontologice, s`-]i corijezi continuu imperfec]iunileprofesionale. Secretele vedetelornu fac excep]ie de la aceast`ecua]ie simpl`, dar teribil de du -r`, a profesionalismului. Aces taeste p~n` la urm` ca o hain`pe care nu oricine o poate \m br` -ca. Profesionalismul nu se mulea -z` pe orice ziarist sau moderatorTV. Dimpotriv`, pe unii aceast`hai n` este sufocant de str~m -t`, pe al]ii este ridicol de larg`.

  La 21 de ani te-ai angajat ladepartamentul de investiga -]ii al cotidianului Z