of 115/115
STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN 2007. – 2013. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET PROJEKT: - STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN - Studija je izrađena za Općinu Medulin Zagreb, ožujak, 2008. godine OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB

STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULINmedulin.hr/wp-content/uploads/2016/11/STRATESKI_PLAN... · STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN 2007. – 2013. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULINmedulin.hr/wp-content/uploads/2016/11/STRATESKI_PLAN... ·...

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

  EKONOMSKI FAKULTET

  PROJEKT:

  - STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN -

  Studija je izrađena za Općinu Medulin

  Zagreb, ožujak, 2008. godine

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  SVEUČILIŠTE U ZAGREBUEKONOMSKI FAKULTET ZAGREB

  Voditelj projekta:

  Prof. dr. sc. Vladimir Čavrak

  Suradnici:

  Prof.dr.sc. Darko Tipurić

  Alan Đozić, dipl. ing.

  Doc.dr.sc. Jurica Šimurina

  Doc. dr.sc. Josip Tica

  Mr.sc. Tomislav Gelo

  Mr.sc. Oriana Vukoja

  Dominik Pripužić, dipl. oecc.

  Ćipin Ivan, dipl. oecc.

  Šime Smolić dipl. oecc.

  Marko Slipčević dipl. oecc.

  Antonio Vlahov, dipl. oecc.

  Copyright © Općina Medulin, 2008. Bez dopuštenja Općine Medulin, ne smije se na bilo koji način nijedan dio studije preslikavati ili

  umnožavati.

  Studija je izrađena na temelju Ugovora od 04.04.2007. godine. Broj: 251-56-01/07 -43/1-71

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 2

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  RIJEČ NAČELNIKA OPĆINE

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 3

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  SADRŽAJ

  Životopisi ......................................................................................................................................... 6

  1. Uvod ........................................................................................................................................... 10

  1.1. Shematski prikaz izrade SPROM-a ..................................................................................... 11

  1.2. Metodologija i način izrade SPR OM-a .............................................................................. 12

  2. Položaj Općine Medulin ............................................................................................................. 14

  2.1. Geografski i prometni položaj ............................................................................................ 14

  2.2. Povijesni razvoj .................................................................................................................. 15

  2.3. Administrativna tijela i mjesni odbori ................................................................................. 15

  3. Demografska obilježja općine Medulin ...................................................................................... 16

  3.1. Kretanje broja stanovnika općine Medulin .......................................................................... 16

  3.2. Struktura stanovništva općine Medulin ............................................................................... 18

  3.3. Projekcije stanovništva općine Medulin .............................................................................. 19

  3.4. Umjesto zaključka ............................................................................................................... 21

  4. Prirodni resursi, okoliš i prostor ................................................................................................. 22

  4.1. Osnovni podaci .................................................................................................................... 22

  4.2. Prirodna obilježja te postojeći i korišteni resursi ................................................................ 22

  4.3. Stanje okoliša, pritisci na okoliš i zaštita okoliša ................................................................ 23

  5. Gospodarstvo .............................................................................................................................. 29

  5.1. Osnovni pokazatelji gospodarstva Istarske županije ........................................................... 29

  5.2. Osnovni pokazatelji gospodarstva Općine Medulin ............................................................ 31

  5.3. Sektori gospodarstva Općine Medulin ................................................................................ 32

  5.3.1. Trgovina na veliko i malo ............................................................................................. 34 5.3.2. Poslovanje nekretninama i iznajmljivanje .................................................................... 34 5.3.3. Hoteli i restorani ........................................................................................................... 34 5.3.4. Prijevoz, skladištenje i veze .......................................................................................... 39 5.3.5. Prerađivačka industrija ................................................................................................. 39 5.3.6. Poljoprivreda ................................................................................................................ 39 5.3.7. Ribarstvo ....................................................................................................................... 40 5.3.8. Rudarstvo i vađenje ..................................................................................................... 40 5.3.9. Financijsko poslovanje ................................................................................................. 41 5.3.10. Ukupna analiza sektora gospodarstva ......................................................................... 41

  5.4. Analiza proračuna Općine Medulin ..................................................................................... 41

  5.4.1. Prihodi i rashodi općine Medulin ................................................................................. 41

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 4

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  5.4.2. Zaključak ...................................................................................................................... 48 6. Poduzetništvo ............................................................................................................................. 50

  6.1. Poduzetnička infrastruktura ................................................................................................. 52

  7. Nezaposlenost ............................................................................................................................. 55

  8. Društvene djelatnosti ................................................................................................................. 57

  8.1. Obrazovanje ......................................................................................................................... 57

  8.1.1. Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje ................................................................... 57 8.1.2. Srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje ............................................................... 59

  8.2. Zdravstvo ............................................................................................................................ 60

  8.3. Socijalna skrb ...................................................................................................................... 61

  8.4. Kultura ................................................................................................................................. 64

  8.5. Sport .................................................................................................................................... 64

  9. Prekogranična i međugradska suradnja ..................................................................................... 66

  10. Zaključak osnovne analize ....................................................................................................... 66

  11. Uvod u strategiju ...................................................................................................................... 67

  11.1. SWOT analiza .................................................................................................................. 68

  11.1.1. Sudjelovanje lokalne zajednice - transparentnost ....................................................... 71 11.2. Vizija općine Medulin ....................................................................................................... 73

  11.3. Razvojni ciljevi općine Medulin ....................................................................................... 75

  11.3.1. Usklađenost ciljeva SPR OM-a s ciljevima više razine .............................................. 76 11.4. Strateški prioriteti i mjere SPR OM-a ............................................................................... 77

  11.4.1. Redoslijed interveniranja .......................................................................................... 106 12. Implementacija, monitoring i ažuriranje SPR OM-a .............................................................. 110

  13. Popis korištene literature ........................................................................................................ 111

  20. Popis tablica ............................................................................................................................ 112

  21. Popis prikaza .......................................................................................................................... 114

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 5

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  Životopisi

  Voditelj projekta:

  Prof. dr. sc. Vladimir Čavrak

  Rođen je 13.11.1958. godine u Letovancima, Republika Hrvatska. Diplomirao je, magistrirao i

  doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U znanstveno-nastavnom je zvanju

  izvanrednog profesora na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvitak na Ekonomskom

  fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Napisao je više desetaka znanstvenih i stručnih radova i knjiga te

  sudjelovao na brojnim znanstveno-stručnim projektima Ministarstva znanosti Republike Hrvatske

  i različitih domaćih i stranih poslovnih subjekata. Prodekan je za strateške projekte EFZG-a.

  Osnivač i voditelj PDS-a «Lokalni ekonomski razvoj».

  Suradnici:

  Prof. dr. sc. Darko Tipurić

  Rođen je 1966. u Sarajevu. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a

  1993. godine obranio je doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Redovni je

  profesor na Katedri za organizaciju i menadžment Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Napisao je

  više od stotinu znanstvenih i stručnih radova iz područja menadžmenta, strateškog menadžmenta,

  konkurentnosti poduzeća i korporativnog upravljanja. Objavio je osam znanstvenih knjiga kao

  suautor. Urednik je dviju znanstvenih knjiga, konzultant brojnih hrvatskih i inozemnih poduzeća,

  a sudjelovao je u radu brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Član je uglednih

  međunarodnih znanstvenih i stručnih asocijacija. Trenutačno obnaša funkciju dekana

  Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

  Alan Đozić, dipl.ing.

  Diplomirani inženjer agronomije koji je završio matematičku gimnazija u razdoblju od 1979 –

  1983. Agronomski fakultet Zagreb upisuje 1984. i završava 1991. Upisao je 2007. godine

  poslijediplomski studij „Lokalni ekonomski razvoj“ na Ekonomskom fakultetu u Zagebu.

  Savjetnik je za europske integracije, konzultant za gospodarski razvoj i stalni sudski vještak za

  poljoprivredu. Veliko iskustvo u izradi regionalnih operativnih planova (ROP-a), županijskih

  razvojnih strategija (ŽRS), strateških planova gospodarskog razvoja (SPGR), kao i programa

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 6

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  ukupnih razvoja (PUR). Dodatno obrazovanje: Jačanje regionalnih kapaciteta; Tolerancija u

  komunikaciji; Qualiti Standards in Associations of Profesionals.

  Doc. dr.sc. Jurica Šimurina

  Rođen 01.02.1975. u Zagrebu. Maturirao u lipnju 1993 na Arroyo High School, San Lorenzo,

  California, SAD. Ekonomski fakultet upisuje 1993. Diplomirao 1997. godine. Na Ekonomskom

  fakultetu u Zagrebu zapošljava se 1997. Magististrirao u svibnju 2000., a doktorirao u studenom

  2005. Boravio na dužim studijskim boravcima u Austriji, Velikoj Britaniji, SAD-u, Indiji i

  Australiji. Također je urednik u časopisu Zagreb International Review of Economics and

  Business. Autor je više znanstvenih i stručnih radova.

  Doc. dr.sc. Josip Tica

  Rođen 5.3.1976. u Zagrebu. Docent na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj,

  Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Tajnik Fulbright Alumnia Hrvatske. Doktorirao na

  Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Dobitnik nekoliko međunarodnih stipendija, u sklopu kojih je

  1998. godine boravio u Međunarodnoj školi za međunarodne ekonomske odnose u Eisenstadu,

  Austrija, zatim 2001. godine na istraživanju o razvoju finacijskog tržišta u zemljama u razvoju u

  Hyderabadu, Indija i u školskoj godini 2004-2005 kao Fulbright stipendist na Sveučilištu u

  Pittsburgu.

  Mr. sc. Tomislav Gelo

  Rođen je 1975. godine u Kutini, Republika Hrvatska. Diplomirao je i magistrirao na

  Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U zvanju je asistenta na Katedri za

  makroekonomiju i gospodarski razvitak na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bavio

  se ekonomikom energetike u Energetskom institutu Hrvoje Požar gdje je proveo pet godina.

  Napisao je desetak znanstvenih i stručnih radova iz područja ekonomike energetike te sudjelovao

  u projektima Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva kao i različitih domaćih poslovnih

  subjekata. Sudjelovao u projektima jedinica lokalne uprave i samouprave.

  Mr.sc. Oriana Vukoja

  Asistent na katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj, Ekonomski fakultet - Sveučilište u

  Zagrebu. Studij Poslovne ekonomije, smjer Financije završila 2002. godine na Ekonomskom

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 7

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Završila poslijediplomski studij Ekonomija i razvoj na

  Ekonomskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica rektorove nagrade 2001. godine.

  Znanstveni novak na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije: Hrvatska i EU - stanje i

  perspektive, 0067018. Objavila nekoliko znanstvenih i stručnih radova.

  Ivan Čipin, dipl. oecc.

  Rođen je 8. veljače 1979. godine u Šibeniku. Osnovnu i srednju ekonomsku školu završio je u

  Šibeniku, a 2002. godine diplomirao je na smjeru Makroekonomija na Ekonomskom fakultetu u

  Zagrebu. Trenutno pohađa doktorski studij Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

  2003. dobio je Dekanovu nagradu za izvrstan diplomski rad iz demografije, a 2007. Državnu

  nagradu za znanost u području društvenih znanosti za znanstveno djelo za 2006. godinu te

  nagradu Ekonomskog fakulteta - Zagreb „Mijo Mirković“ za znanstveni rad koji predstavlja

  izniman znanstveni doprinos. Od 2004. zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu kao

  asistent na Katedri za demografiju. Od 2004. član-student je International Union for the Scientific

  Study of Population (IUSSP) te European Association for Population Studies (EAPS) . Govori

  engleski, a služi se njemačkim i francuskim jezikom.

  Dominik Pripužić, dipl. oecc.

  Rođen 1978. godine u Vinkovcima. 2002. godine diplomirao na Ekonomskom fakultetu

  Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku studija, kao stipendist Hrvatske Elektroprivrede d.d.,

  zaposlen u HEP-Distribuciji d.o.o., Sektoru za ekonomske poslove, u Odjelu za plan i analizu

  poslovanja, te Odjelu za financije. Član radnog tima na projektu modeliranja poslovnih procesa u

  području izdavanja elektroenergetskih suglasnosti i priključenja novih potrošača. Od 2003.

  polaznik poslijediplomskog studija "Ekonomija i razvoj" na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u

  Zagrebu. Nakon izbora u zvanje asistenta na katedri za Makroekonomiju i gospodarski razvoj,

  od 15.06.2004. zaposlen na Ekonomskom fakultetu – Zagreb.

  Antonio Vlahov, dipl.oecc.

  Rođen je u Šibeniku 1983.godine. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 2006.

  godine gdje pohađa poslijediplomski studij Menadžment u turizmu. Kao djelatnik Ekonomskog

  fakulteta u Zagrebu radi kao asistent u nastavi na kolegijima Osnove hotelijerstva, Poslovanje

  hotela i Investicije u hotelijerstvu. Sudjeluje u organizaciji brojnih projekata Katedre za turizam,

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 8

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  od kojih je posebno značajna Međunarodna akademija ITHAS – Internationl Tourism &

  Hospitality Academy at Sea. Područje interesa u njegovom znanstvenom radu je upravljanje

  hotelskim poslovanjem i menadžment turističkog posredovanja.

  Šime Smolić, dipl. oecc.

  Rođen je 13. srpnja 1983 godine u Zadru. Osnovnu školu završio je u Sukošanu, a gimnaziju u

  Zadru. Diplomirao je 2006. godine na smjeru Makroekonomija, Ekonomskog fakulteta u

  Zagrebu. Trenutno je student poslijediplomskog znanstvenog studija Politika privrednog razvitka

  – Ekonomija i razvoj na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Suradnik je u izvođenju nastave na

  kolegijima Makroekonomija, Ekonomika zdravstva i Gospodarstvo Hrvatske. Kao primarno

  područje istraživačkog interesa ističe sektor zdravstva i zdravstvenu politiku.

  Marko Slipčević, dipl. oecc.

  Rođen u Šibeniku. Asistent na Katedri za financije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

  Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu 2004. godine, i iste godine je zaposlen kao asistent na

  Katedri za statistiku. Od kraja 2006. godine je asistent na Katedri za financije. Upisao je PDS

  Operacijska istraživanja.

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 9

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  1. UvodLokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje, uz veliki broj inačica, termini su, koji se, u

  Republici Hrvatskoj, u posljednje vrijeme, vrlo često koriste i sukladno tome imamo niz različitih tumačenja. No, bez obzira na izvor i samu definiciju, važno je da se u navedenim terminima prepoznaje učinkovito i kvalitetno upravljanje vlastitom zajednicom – zajednicom u kojoj živimo i djelujemo.

  Općina Medulin je prepoznala vrijednost takvog oblika planiranja i upravljanja razvojem svoje sredine baš u vrijeme kada na njezinom području već postoje određene smjernice na tzv. višim razinama kao što su Nacionalni strateški okvir za razvoj i Regionalni operativni program Istarske županije u koje je potrebno «uklopiti» pravce razvoja lokalne zajednice. Prema modernim metodološkim pristupima i načinu planiranja kako to diktira Europska unija, a kojoj i sami težimo, u cjelokupan proces planiranja i izradu Strateškog plana razvoja općine Medulin, od samog početka, uključena je zajednica.

  Strateško planiranje za lokalni gospodarski razvitak zasnovano na zajednici pokazalo se djelotvornim za organiziranje lokalnih resursa u stvaranju novih radnih mjesta i podizanju lokalnog životnog standarda, isto tako strateško planiranje zasnovano na zajednici gradi snažan temelj za nastojanja lokalne samouprave da djelotvorno udovolji novim odgovornostima i funkciji u novom okruženju koje je usmjereno prema privatnom sektoru. Povezuje predstavnike lokalne samouprave, poduzetnika i civilnog sektora pri stvaranju i praćenju zajedničke vizije gospodarskog potencijala zajednice i načina na koji to postići. Mobilizira i javne i privatne resurse kao potpore toj viziji. Stvara pogodnu poslovnu klimu koja lokalne poduzetnike potiče na pokretanje novog biznisa i proširenje kruga postojećih i privlačenja vanjskih ulagača.

  Za općinu Medulin, informacije pripremljene u procesu strateškog planiranja i samom Planu, trebaju koristiti u svrhu iniciranja određenih investicija te privlačenja potencijalnih ulagača u to područje.

  Gospodarski razvitak obično se odnosi na stvaranje bogatstva kao rezultat kombinacije povećanog zapošljavanja i povećanog prihoda. Lokalna samouprava također može iskoristiti gospodarski razvoj za povećanje prihoda od poreza, i kao posljedica toga, lokalna samouprava povećava kapacitet svojih pružanja usluga. Ipak, demokratska decentralizacija povećava odgovornost lokalnih samouprava za gospodarski razvoj, a sama lokalna samouprava ima veću odgovornost za gospodarsku dobrobit svojih žitelja, svoje fiskalno zdravlje i upravljanje svojom imovinom.

  Svrha izrade strateškog plana razvoja općine Medulin je oblikovanje stručne podloge na osnovi koje će se lakše donositi odluke o prioritetima, a u korist lokalnog ekonomskog razvoja. Strateško planiranje je metoda za prilagođavanje okolini s promjenama, ona utvrđuje prioritete i pomaže usmjeriti resurse kako bi se što efikasnije upotrijebili. To je proces koji traje. U strateškom planu sadržana je pretpostavka, da u tržišnom gospodarstvu, lokalna samouprava promiče gospodarski razvoj stvaranjem pozitivne poslovne klime, a ona svakako pogoduje poduzetničkoj aktivnosti. Bit je da strateški plan preporučuje prioritetne intervencije u narednom srednjoročnom razdoblju, u našem slučaju do 2013. godine.

  Strateško planiranje je proaktivan proces kroz koji općina Medulin želi oblikovati svoju budućnost, a ne se samo pripremiti za nju.

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 10

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  1.1. Shematski prikaz izrade SPROM-a

  DOGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI⇓

  FORMIRANJE GLAVNOG TIMA → FORMIRANJE RADNE SKUPINELOKALNO PARTNERSTVO → PARTNERSKO VIJEĆE

  ⇓PRIJEDLOG VIZIJE OPĆINE MEDULIN

  ⇓INFORMACIJE O PROCESU

  GOSPODARSKI PREGLED ⇓ POSLOVNA ANKETA⇓

  OSNOVNA ANALIZA⇓

  VIZIJA⇓

  PROVOĐENJE SWOT ANALIZE⇓

  ODREĐIVANJE CILJEVA I PRIORITETA⇓

  DORADA VIZIJE⇓

  PRIKUPLJANJE I ANALIZA PROJEKTNIH IDEJA⇓

  DEFINIRANJE MJERA I PRORAČUNA SPR OM-a ⇓

  IZRADA PRIJEDLOGA I NACRTA DOKUMENTA SPR OM ⇓

  PRIHVAĆANJE DOKUMENTA SPR NA OPĆINSKOM VIJEĆU/POGLAVARSTVU

  ⇓PROVOĐENJE, PRAĆENJE I AŽURIRANJE

  STRATEŠKOG PROGRAMA RAZVOJA OPĆINE MEDULIN⇓

  PROVEDBA/IMPLEMENTACIJA STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA OPĆINE MEDULIN

  prikaz 1: Okvirni model SPR OM-a;

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 11

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  Strateški plan razvoja općine Medulin planira, izrađuje i ažurira radna skupina u kojoj su zastupljeni svi entiteti od kojih će se tražiti da provedu plan. Implementaciju ciljanog plana kritički promatra i ocjenjuje sama lokalna zajednica tijekom cjelokupne provedbe i u svim fazama.

  1.2. Metodologija i način izrade SPR OM-a

  Odmah nakon potpisivanja Ugovora između Izvršitelja (Ekonomski fakultet Zagreb) i Općine Medulin, eksperti Ekonomskog fakulteta iz Zagreba aktivno su počeli organizaciju i facilitaciju (davanje naputaka i smjernica) pripreme i izrade Strateškog plana razvoja općine Medulin. Sukladno implementacijskoj matrici, predstavnici općine Medulin i konzultanti su učinili sve predviđene radnje i aktivnosti.

  Tijekom provođenja prvoga dijela aktivnosti izrade SPR OM-a, primjenom metodologije koja polazi od uključivanja svih interesnih skupina u oblikovanje budućega strateškog razvoja zajednice, formirana je i potvrđena radna skupina.

  prikaz 2: Transparentan pristup

  Način rada Radne skupine, odnosio se prvenstveno na prikupljanje podataka iz svih dostupnih izvora, organizacija i održavanje sastanaka i radionica, sređivanje podataka i ostale brojne aktivnosti.Općina Medulin bila je uključena u pripremu i pisanje osnovne analize i potom cjelokupnog strateškog dokumenta. Osnovna analiza je izrađena isključivo na temelju prikupljenih i obrađenih informacija iz dostupnih izvora uključujući i sve raspoložive podatke općine Medulin. Radna skupina je izradila detaljnu osnovnu analizu stanja općine Medulin, ali je za svrhu i potrebe ovog strateškog plana u dokument je uvršten samo onaj dio koji je direktno vezan na definirane ciljeve, prioritete i mjere razvoja ciljane općine i dovoljan je svakom potencijalnom investitoru da dobije osnovne

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 12

  OPĆINA MEDULIN

  OPĆINSKO POGLAVARSTVO / VIJEĆE

  RADNASKUPINA

  KONZULTANTI

  JLS

  CIVILNI SEKTOR

  POSLOVNI SEKTOR

  LOKALNAADMINISTRACIJA

  GLAVNI OPĆINSKI TIM

  JAVNI SEKTOR

  MEDIJI

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  informacije o istoj. Predmetna detaljna osnovna analiza nalazi se u općini Medulin i dostupna je na zahtjev.Na osnovu tih podataka izrađena je SWOT analiza, filtrirana je vizija te definirani ciljevi, prioriteti i mjere, odnosno kritična pitanja i preporučene intervencije razvoja općine Medulin.

  prikaz 3: Filtriranje vizije

  Kroz navedene prikaze vidljivo je povezivanje lokalne uprave, predstavnika poduzetnika i predstavnika civilnoga sektora pri stvaranju i praćenju zajedničke vizije gospodarskoga potencijala zajednice i načina kako to postići. Pomoću ove metodologije pozitivno se mobiliziraju javni i privatni resursi.Ipak važno je istaknuti činjenicu da je Općina Medulin u konačnici vlasnik SPR OM-a te je odgovorna za:

  pripremu i provedbu SPR OM-a, organizirani pristup sredstava, informiranje javnosti i poticanje međusobne suradnje i partnerstva sa svim zainteresiranim

  stranamaOvim strateškim planom, potrebno je prvenstveno utvrditi potrebe općine Medulin, zatim prepoznati i specificirati pravo korištenja nacionalnih i lokalnih resursa, privatnih i (ili) javnih investicija te donatorskih fondova, uključujući i pretpristupne i naposlijetku definirati smjernice za kvalitetnu pripremu projektnih prijedloga.

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 13

  PRIJEDLOG VIZIJE 0PĆINE

  SOCIO-EKONOMSKIPREGLED

  INFORMACIJE O PROCESU OSNOVNA ANALIZA

  SWOTANALIZA

  CILJEVI DORADA VIZIJE

  PRIORITETI

  MJERE

  KONAČNA VIZIJA

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  2. Položaj Općine Medulin

  2.1. Geografski i prometni položaj

  Općina Medulin, kao jedna od 29 regionalnih jedinca Istarske županije, je smještena na samom njenom jugu, obuhvaćajući i Rt Kamenjak kao najjužniji dio Istre. Geografski položaj Medulina je prikazan na Slici 1.1. Graniči sa dvije susjedne lokalne jedinice, gradom Pulom i općinom Ližnjan. Prema zadnjem popisu stanovništva, Državnog zavoda za statistiku iz 2001. godine, Općina Medulin je imala 6.004 stanovnika dok prema popisu birača iz 2005. godine ima oko 6.036 stanovnika. Općina Medulin priobalna je općina, kopnene površine od 29.35 km2 te je po površini jedna od većih u Istarskoj županiji. Sastoji se od osam naselja i to: Medulin, Premantura, Banjole, Pješčana uvala, Vinkuran, Pomer, Valbonaša i Vintijan.

  prikaz 4: Položaj Općine Medulin u Istri /Izvor: Program zaštite okoliša Istarske županije/

  Općina i samo mjesto Medulin spadaju među najpoznatija turistička odredišta kako istarskog tako i cjelokupnog hrvatskog turizma. Puna valorizacija prirodne osnove osnovna je pretpostavka dosadašnjeg dinamičkog razvoja Medulina i glavi prirodni resurs razvoja općine u bližoj budućnosti. Reljefno, pedološki i geomorfološki, Medulin u spada u najveće i najniže priobalno područje tzv. Porečko-pulske ploče (ili ravnjaka zapadne i južne Istre), koju obilježava izmjena većih ravnijih kompleksa i brežuljaka čija učestalost postaje sve veća pomicanjem u unutrašnjost. To se područje još naziva i Crvena Istra (ravnjak, karakteriziran tlom „crvenicom“, krški porozan pa nema površinskih vodotoka).Klimatološki, Medulin ima sredozemnu klimu što karakterizira razmjerno ugodna/za život vrlo povoljna klima: topla i suha ljeta, blage i ugodne zime, velik broj sunčanih dana (do 2.800 sati na godinu), relativno male godišnje temperaturne varijacije zraka dok je najniža temperatura mora u ožujku i iznosi oko 10ºC a najviša u kolovozu, oko 25ºC. Tlo se u pravilu ne ledi.

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 14

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  2.2. Povijesni razvoj

  Općina Medulin ima dug povijesni razvoj. Današnja Općina je izgrađena na ostacima prapovijesnih naselja s dugom poviješću. Medulinsko područje bilo je nastanjeno još u prapovijesno doba na što ukazuju ostaci naselja građeni suhozidom na uzvisini i opasana koncentričnim krugovima. I Rimljani su, prepoznavši prirodne ljepote ovog kraja, tu gradili svoje ljetnikovce od kojih je najraskošniji sagrađen u 4.st.n.e., a nalazio se na poluotoku Vižuli. U općini također postoje i mnoge druge povijesne znamenitosti, jedna od kojih je i župna crkva Sv. Agneze koja predstavlja karakterističan motiv sa svoja dva zvonika visoka 33 metra.Danas općina Medulin ima veliki turistički potencijal, te se stoga javlja veliki pritisak za urbanizacijom zemljišta, problemi gospodarenja otpadom (naročito u ljetnim mjesecima) i problem odvodnje otpadnih voda. Svi ovi problemi prepoznati su i kroz Zelenu agendu kao prioriteti na čijem je rješenju potrebno raditi.Područje općine Medulin obiluje graditeljskim nasljeđem u naseljima i izvan njih, koja ukazuju na slojevitost povijesnih tokova koji su utjecali na oblikovanje tog područja. Poznati su vrijedni arheološki nalazi i sakralni spomenici, te karakteristični autentični lokaliteti. Cjelokupno područje općine predstavlja izuzetnu, u značajnoj mjeri očuvanu ambijentalnu vrijednost.

  2.3. Administrativna tijela i mjesni odbori

  Tijela Općine Medulin su:1. Općinsko vijeće – koje se sastoji od 15 vijećnika,2. Poglavarstvo općine Medulin – koje se sastoji od 5 članova, i3. Načelnik općine koji je ujedno član i predsjednik općinskog poglavarstva,4. Ostala radna tijela i općinski odbori (Mandatna komisija, Odbor za izbor i imenovanja, Odbor za Statut i Poslovnik, Odbor za financije i proračun, Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odbor za lokalnu samoupravu, međunarodnu i međuopćinsku suradnju, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i vodoprivredu, Odbor za predstavke građana, Odbor za prosvjetu i kulturu, Odbor za sport i rekreaciju)Općina je podijeljena na 7 mjesnih odbora i to: Banjole, Medulin 1, Medulin 2, Pješčana uvala, Pomer, Premantura i Vinkuran. Njihov razmještaj je prikazan na sljedećoj slici.

  prikaz 5: Općine Medulin – mjesni odbori

  Izvor: http://www.medulin.hr/polozaj/

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 15

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  3. Demografska obilježja općine Medulin

  3.1. Kretanje broja stanovnika općine Medulin

  Budući demografski razvoj općine Medulin nije moguće sasvim predvidjeti bez detaljne analize prošlih demografskih kretanja i tendencija. Analizu stanovništva općine Medulin započet ćemo prvim poslijeratnim popisom stanovništva 1948. godine koji je zabilježio 2.085 stanovnika. Od toga popisa pa do popisa 1971. godine broj stanovnika u općini Medulin nije se značajnije mijenjao1. Do značajnijeg porasta broja stanovnika došlo je u međupopisnom razdoblju 1981.-1991. kada se broj stanovnika povećao za skoro tisuću stanovnika (točnije za 964 stanovnika). No najznačajniji porast broja stanovnika dogodio se u posljednjem desetljeću dvadesetog stoljeća, da bi popisom 2001. godine utvrđeno da općina Medulin broji 6.004 stanovnika. No ovdje je potrebno napomenuti da postoje neke činjenice koje nam detaljnije objašnjavaju tako značajan porast broja stanovnika između 1991. i 2001. godine. Naime, 1996. godine četiri naselja izdvojila su se iz grada Pule i pripojeni su općini Medulin. To su Pješčana Uvala (576 stanovnika), Valbonaša (53 stanovnika), Vinkuran (501 stanovnika) i Vintijan (126 stanovnika) i sveukupno broje 1.256 stanovnika. Dakle, zbog metodoloških promjena koje su se u međuvremenu dogodile broj stanovnika općine Medulin nije se povećao za 76%, kako se to bez ulaska u detaljniju analizu čini, već se broj stanovnika povećao za 39%2. Unatoč tome, to povećanje broja stanovnika, koje je uglavnom rezultat migracijskih kretanja, dakle doseljavanja u općinu Medulin, bilo je, relativno gledajući, najveće od svih gradova i općina Istarske županije između 1991. i 2001. godine. No treba napomenuti da zasigurno postoji određen broj osoba koji su se prijavili u općinu Medulin a koji tamo stvarno ne žive, ali radi neplaćanja poreza i prireza tamo se fiktivno prijave. Koliki je taj broj nećemo špekulirati no on neće značajnije utjecati na rezultate daljnje demografske analize.

  Tablica 1:Kretanje stanovništva općine Medulin od 1948. do 2001. godine

  Općina, naselja

  Broj stanovnika po popisima1857 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1931 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2001

  MEDULIN1.506

  1.854

  2.071

  2.502

  2.905

  3.288

  2.752

  2.837

  2.085

  1.966

  2.126

  2.039

  2.443

  3.407 6.004

  Banjole 0 0 118 161 227 478 0 375 331 322 369 344 473 707 937

  Medulin 599 737 8861.091

  1.219

  1.381

  1.299

  1.189 935 874 909 889

  1.362

  1.885 2.580

  Pješčana Uvala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576

  Pomer 220 271 357 429 521 628 896 387 259 241 266 207 192 241 386

  Premantura 687 846 538 580 664 689 557 537 307 276 278 257 416 574 845

  Valbonaša 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53

  Vinkuran 0 0 86 133 161 112 0 252 191 189 211 199 0 0 501

  Vintijan 0 0 86 108 113 0 0 97 62 64 93 143 0 0 126Izvor: Naselja i stanovništvo Republike Hrvatske 1857. - 2001. (digitalno izdanje), Državni zavod za statistiku RH, 2005.

  1 Vidi tablicu 2.1. 2 Od naselja općine Medulin, najveće povećanje broja stanovnika u razdoblju 1991.-2001. imali su naselja Pomer (60,2%) i Premantura (40,2%)

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 16

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  Činjenica je da je općina Medulin ne samo mjesto za stalno stanovanje već i mjesto za privremeno stanovanje odnosno odmor. To nam i potvrđuje tablica 2 gdje su prikazani stanovi prema načinu korištenja u općini Medulin. Te je godine bilo 1330 stanova za odmor čiji se broj danas 2008. godine zasigurno povećao. Dakle, broj stanovnika se u općini Medulin u tijeku ljetnih mjeseci značajno poveća sa ljudima koji tu dolaze na odmor na mjesec, dva ili tri, ne turistima već onima tijekom ljetnih mjeseci svoje privremeno boravište nalaze u stanovima za odmor koje posjeduju na području općine Medulin.

  Tablica 2: Stanovi prema načinu korištenja u općini Medulin, popis 2001. Stanovi prema načinu korištenja Medulin

  Ukupno 4.778

  Stanovi za stalno stanovanje

  ukupno 2.925nastanjeni 2.115privremeno nenastanjeni 785napušteni 25

  Stanovi koji se koriste povremenostanovi za odmor 1.330u vrijeme sezonskih radova u poljoprivredi 4

  Stanovi u kojima se samo obavljala djelatnost 519

  Izvor: Popis stanovništva, kućanstava i stanova 31. ožujka 2001. – Zagreb, Državni zavod za statistiku, 2002.

  Ovdje moramo napomenuti da iako očekujemo porast broja stanovnika u slijedećih desetak godina on se neće dogoditi radi prirodnog prirasta već isključivo uslijed mehaničkog kretanja stanovništva, dakle viška doseljenih nad iseljenima. Statistički podaci nam pokazuju da su migracijska kretanja u 1990im i 2000im bila naglašena. Domovinski rat u 1990im zasigurno je jedan od generatora migracijskih kretanja općine Medulin. Ulaskom u Europsku uniju također se očekuju povećana migracijska kretanja. Naročito se očekuje kupnja nekretnina na području općine od stranih državljana, i to uglavnom onih starije dobi. Vrlo je vjerojatno da će se doseljavanja nastaviti, no kojim tempom i u kojem obimu nezahvalno je prognozirati.

  Tablica 3: Stanovništvo općine Medulin prema migracijskim obilježjima, Popis 2001. godine

  Spol Ukupan broj stanovnika

  Od rođenja stanuje u istom

  naselju

  % autohtonog stanovništva

  Ukupno 6.004 1.513 25,2Muškarci 2.936 800 27,25Žene 3.068 713 23,24

  Izvor: Popis stanovništva, kućanstava i stanova 31. ožujka 2001. – Zagreb, Državni zavod za statistiku, 2002

  Prema podacima o migracijskim obilježjima iz popisa stanovništva 2001. godine, stanovništvo općine Medulin je najvećim dijelom doseljeno. Premda i Istarska županija ima 53,06% doseljenog stanovništva taj broj u općini Medulin je još veći. Naime, tek je svaki četvrti stanovnik općine Medulin rođen u njoj. Dakle, ovo potvrđuje naše nalaze da se porast broja stanovnika općine Medulin dogodio u najvećoj mjeri kao rezultat doseljeničkih tijekova, a autohtonog stanovništva je sve manje. Oko 20% doseljenog stanovništva čine doseljeni iz

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 17

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  inozemstva, a od njih 50% državljani Bosne i Hercegovine, dok su ostali uglavnom iz Slovenije, Srbije , Crne gore te Makedonije. 60% od ukupnog broja doseljenih su stanovnici iz Istarske županije, drugih gradova i općina. Oko 15% su doseljeni iz drugih županija, dok migracija unutar naselja same općine gotovo i nema i oni čine svega 1,5% migranta.

  3.2. Struktura stanovništva općine MedulinDobno-spolna struktura stanovništva odražava društveno-gospodarsku situaciju i političke

  prilike u prošlosti. Ona je temelj za razumijevanje daljnjih mogućnosti reprodukcije stanovništva i pruža nam neke važne činjenice na temelju kojih je moguće planiranje gospodarskog razvoja neke države, grada ili općine.

  Najveći broj stanovnika prema popisu iz 2001. godine zabilježen je u dobnoj skupini 50-54. Što se tiče spolne strukture stanovništva općine Medulin, 48,9% čine muškarci a 51,1% žene. Gledajući prema pojedinim petogodišnjim dobnim skupinama uočavamo neke specifičnosti koje nisu karakteristične za demografski razvoj u normalnim uvjetima. Naime, normalno je da u dobnim skupinama do 40te ima viška muškaraca, a poslije, naročito u najstarijoj dobi, da ima viška žena. No u općini Medulin u svim dobnim skupinama starijim od 14 i mlađim od 40 ima viška žena, uz izuzetak dobne grupe 25-29. Isto je u dobnim skupinama 55-59 i 65-69 gdje ima viška muškaraca, a trebalo bi biti više žena. Razloge ovakvom stanju možemo prvenstveno tražiti u migracijskim kretanjima, jer u područjima koja su izrazito migracijska kao što je općina Medulin može doći do ovakvih poremećaja u dobno-spolnoj strukturi.

  Ono što se dalje može uočiti jest da je broj djece u dobi 0-4 godine manji od broja starijih u dobi 70-74. Takva trenutna nepovoljna dobna struktura predstavljat će ograničavajući faktor srednjoročnom razvoju općine Medulin. Trenutna povoljna demografska situacija leži u činjenici što općina Medulin ima oko 70% radno sposobnog stanovništva što je povoljnije od prosjeka za RH i Istarsku županiju. No uslijed niskog fertiliteta pitanje je hoće li takva struktura ostati u budućnosti, odnosno, hoće li se nastaviti dosadašnji trend doseljavanja uglavnom radno-sposobnog stanovništva. Starenje stanovništva je proces koji nije zaobišao niti općinu Medulin. Naime, prema udjelu mladog stanovništva (0-14) općina Medulin (14,97%) nalazi se ispod hrvatskog prosjeka (17,27%) kao i Istarske županije (15,16%). To je ograničavajući faktor budućeg demografskog razvoja općine jer kontingent mladog stanovništva predstavlja izvor buduće radne snage, neophodnog resursa koji će se u suprotnom slučaju morati nadoknađivati doseljavanjem. U nedostatku jačih mjera populacijske politike od strane općinskih vlasti budući demografski razvoj ovisit će u najvećoj mjeri o migracijama što nije sasvim preporučljivo. U tom slučaju potrebno je donijeti određene mjere selektivne migracijske politike kako se doseljavanje na područje općine ne bi prepustilo spontanosti.

  Tablica 4: Stanovništvo općine Medulin prema ekonomskoj aktivnosti, Popis 2001. godine

  Ukupno stanovnika

  Aktivno stanovništvo

  Osobe s osobnim prihodom

  Uzdržavano stanovništvo

  6.004 2.841 1.560 1.603100,00% 47,30% 26,00% 26,70%

  Izvor: Popis stanovništva, kućanstava i stanova 31. ožujka 2001. - Zagreb: Državni zavod za statistiku, 2002Obrazovna struktura stanovništva općine Medulin je povoljnija od prosjeka RH kao i od

  prosjeka za Istarsku županiju. Uočavamo da na području općine živi više osoba koje imaju više i visoko obrazovanje, tako da je svaki peti stanovnik općine stariji od petnaest godina fakultetski

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 18

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  obrazovan. To je svakako povoljan pokazatelj, no s obzirom na smjernice budućeg razvoja općine Medulin taj broj bi bilo poželjno povećati kako nedostatak visokoobrazovanih ne bi u dugom roku predstavljao razvojno ograničenje općine.

  Tablica 5: Zaposleni prema djelatnostima, općina Medulin, Popis 2001. godine

  Glavna djelatnost Broj zaposlenihStruktura

  zaposlenih (u %)Poljoprivreda, lov i šumarstvo 52 2,2Ribarstvo 32 1,3Rudarstvo i vađenje 3 0,1Prerađivačka industrija 322 13,5Opskrba električnom energijom, plinom i vodom 45 1,9Građevinarstvo 122 5,1Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikla te predmeta za o 317 13,3Hoteli i restorani 257 10,8Prijevoz, skladištenje i veze 138 5,8Financijsko posredovanje 80 3,4Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge 183 7,7Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 150 6,3Obrazovanje 119 5Zdravstvena zaštita i socijalna skrb 129 5,4Ostale društvene, socijalne i osobne uslužne djelatnosti 71 3Privatna kućanstva sa zaposlenim osobljem 1 0Izvanteritorijalne organizacije i tijela 0 0Na radu u inozemstvu 282 11,8Nepoznata djelatnost 80 3,4Ukupno 2.383 100

  Izvor: Popis stanovništva, kućanstava i stanova 31. ožujka 2001. – Zagreb, Državni zavod za statistiku, 2002

  Što se tiče zaposlenih prema djelatnostima, najviše stanovnika općine Medulin radi u prerađivačkoj industriji (13,5%) i trgovini na veliko i malo (13,3%). Zatim 11,8% je na radu u inozemstvu. a 10,8% radi u hotelima i restoranima

  3.3. Projekcije stanovništva općine Medulin

  Tablica 6: Projekcije stanovništva općine Medulin do 2016.

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 19

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  Godina 2001. 2006. 2011. 2016.

  0- 4 244 307 335 335 5- 9 292 304 367 39510-14' 355 337 349 41215-19 368 377 359 37120-24 393 389 398 38125-29 444 435 431 44030-34 353 526 517 51335-39 413 432 604 59540-44 453 450 469 64145-49 529 468 466 48550-54 531 540 481 47955-59 319 536 546 48960-64 391 321 533 54565-69 319 378 315 51770-74 256 291 348 29475-79 165 213 244 29580-84 106 119 154 17885+ 73 83 94 116

  Ukupno 6.004 6.508 7.011 7.482Izvor. Izračun autora

  prikaz 6: Projekcije stanovništva općine Medulin do 2016.

  Izvor. Izračun autora

  Projekcija stanovništva općine Medulin prilično je otežana jer, kao što smo vidjeli, porast/smanjenje stanovništva u posljednjem međupopisnom razdoblju nije bio rezultat prirodnog kretanja već značajnih migracijskih tijekova. U skladu s tim napravili smo varijantu projekcija s migracijama i konstantnim fertilitetom, te rastućim očekivanim trajanjem života. Ono što je svakako teže predvidjeti jesu migracije. Naime, kako pretpostavke o neto - migracijama za nekoliko desetljeća unaprijed spadaju u najzahtjevniji dio prognoziranja budućeg kretanja stanovništva procjene neto – migracija su rezultat intuitivne ocjene istraživača. Naše procjene

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 20

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  godišnjih neto-migracija temeljene su i na prošlim trendovima, te smo pretpostavili da će godišnje neto-migracije općine Medulin iznositi 100 stanovnika. Pri takvim pretpostavkama broj stanovnika općine Medulin bi se povećavao, tako da bi 2011. godine tj. kod slijedećeg popisa stanovništva brojila 7.011 stanovnika a 2016. godine 7.482 stanovnika. Prema rezultatima projekcija stanovništva dogodile bi se promjene u kontingentima stanovništva. Udio staračkog kontingenta (65 godina i više) bi se konstantno povećavao, tako da bi do kraja idućeg desetljeća svaki peti stanovnik općine Medulin bio stariji od 65 godina. Ukoliko bi se ostvarila predviđanja da će useljenici biti starije dobi taj udio bi bio još i veći. Udio mladih (0-14) bi se povećao ali ne u znatnoj mjeri i uz pretpostavku stimulativne populacijske politike. Udio mlađeg radnog kontingenta (15-29) bi u najboljem slučaju ostao na razini od 2001. godine što je rezultat nepovoljnih prošlih demografskih trendova i čak uz useljavanje ne dolazi do povećanja broja stanovnika u najmlađoj i najproduktivnijoj radnoj dobi.

  3.4. Umjesto zaključkaAnaliza stanovništva općine Medulin pokazala je porast broja stanovnika, koji je najveći od

  svih gradova i općina Istarske županije u međupopisnom razdoblju 1991. – 2001. godine. Zbog promjena granica općine broj stanovnika se povećao više nego što je to bio rezultat prirodnog i mehaničkog kretanja. Povećanje broja stanovnika dogodio se u najvećoj mjeri kao rezultat mehaničkog kretanja tj. doseljavanja stanovnika na područje općine Medulin. Doseljavanje će se i dalje nastaviti stoga je potrebno donijeti strategiju selektivne migracijske politike kako se doseljavanje stanovništva na područje općine ne bi prepustilo spontanosti.

  Premda su vitalni pokazatelji za općinu Medulin relativno povoljni bilo bi poželjno uvesti mjere pronatalitetne politike kako demografski razvoj općine ne bi isključivo ovisio o migracijama, što nije poželjno. Sadašnja dobno-spolna struktura općine Medulin je prilično nepovoljna, nepovoljnija od prosjeka Istarske županije i još više od prosjeka za Hrvatsku. Osobito se ističe nedostatak mladog stanovništva, izvora buduće radne snage, što može predstavljati ekonomsko razvojno ograničenje. Obrazovna struktura općine je relativno povoljna no poželjno je ulagati u obrazovanje (posebno visoko) kako bi se povećao broj visokoobrazovanih, naročito jer se razvoj općine temelji na razvoju uslužnog sektora gospodarstva.

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 21

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  4. Prirodni resursi, okoliš i prostorU okviru izrade Strateškog programa razvoja Općine Medulin, prva faza, prije nego što se

  pristupi definiranju vizije, strateških ciljeva i strategije razvoja, podrazumijeva analizu postojećeg stanja. Dio ovakve analize je i prikaz postojećeg stanja okoliša na području općine Medulin. Pored toga, unatoč navedenoj potrebi integriranog shvaćanja okoliša i prirodnih resursa u kontekstu šireg društveno-gospodarskog okruženja, u ovoj fazi je ipak potrebno odvojeno analizirati prirodne resurse i okoliš, te na taj način realizirati podlogu za kasnije faze projekta.

  4.1. Osnovni podaciKako se ovaj dio analize primarno bavi pitanjima okoliša nije nevažno spomenuti tradiciju

  prepoznavanja okoliša i prirodnih obilježja i resursa koja postoji na području Općine Medulin. Stanovnici cijelog ovog područja su već prije gotovo sto godina započeli uređivati svoje mjesto i tako je 1909.g. utemeljeno Društvo za proljepšavanje Medulina. U to vrijeme pošumljen je dobrovoljnim radom mještana i poluotok Kašteja, koji danas ima status park šume. Problemi pritisaka na okoliš na području Općine Medulin velikim dijelom proizlaze iz preusmjerenja na turizam kao temeljnu gospodarsku djelatnost. Veliki turistički potencijal, ima za posljedicu izraženi pritisak za urbanizacijom zemljišta, povlači za sobom i probleme gospodarenja otpadom (naročito u ljetnim mjesecima) i rezultira problemom odvodnje veće količine otpadnih voda. Pored ovih, javljaju se i drugi pritisci na okoliš, kao rezultat svakodnevnih aktivnosti stanovništva i gospodarstva.

  Tablica 7: Namjena površina na području općine Medulin

  Općina Medulin Ukupno (ha)Udio u ukupnoj

  površiniGrađevinska područja naselja 541,39 18,44%Izgrađene strukture van građevinskih područja naselja 793,59 27,03%Poljoprivredne površine 876,34 29,84%Šumske površine 724,22 24,66%Ukupno 2935,00 100%

  U nastavku analize će ukratko biti prikazana prirodna obilježja i resursi, te stanje okoliša, pritisci na okoliš i zaštita okoliša na području Općine Medulin.

  4.2. Prirodna obilježja te postojeći i korišteni resursiOpćina Medulin nalazi se na samom jugu istarskog poluotoka . Kao jedinica lokalne

  samouprave ima površinu 29.35 km2, sa oko 6 500 stanovnika u osam naselja smještenih uglavnom duž obale. To su: Medulin, Premantura, Banjole, Pomer, Vinkuran, Vintijan, Valbonaša i Pješčana uvala. Obala je na području Općine Medulin vrlo razvedena te duljina morske obale s otocima čini 70 km. Općina Medulin proteže se oko 2 km u unutrašnjost prema sjeveru, istoku i zapadu te graniči sa Općinom Ližnjan sa istočne strane te sa Gradom Pula sa zapadne strane. Općina Medulin pripada Županiji Istarskoj.

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 22

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  Po svom geografsko-prometnom položaju Općina Medulin nalazi se na najjužnijem dijelu istarskog poluotoka, vrlo atraktivnom području sa izuzetno razvedenom obalom. Prometno je povezana sa susjednim jedinicama lokalne samouprave sustavom županijskih cesta koje zrakasto povezuju područje Općine sa pulskom zaobilaznicom koja predstavlja prometnu vezu na sve bitne prometne pravce: Pula – Trst, Pula – Rijeka – Zagreb. (Prostorni plan uređenja Općine Medulin, tekstualni dio, str 7., u daljnjem tekstu PPUOM)Prostor Općine Medulin karakterizira raznolikost prirode, te mediteranski sastav flore i faune. Obzirom na blizinu mora i konfiguraciju zemljišta mogu se razlikovati nekoliko karakterističnih područja zelenila. Uži priobalni pojas, u kojemu se utjecaj čovjeka više osjeća, karakteriziraju manji potezi bora, dok značajnih šumskih površina ima u priobalju.

  4.3. Stanje okoliša, pritisci na okoliš i zaštita okolišaPraćenje stanja okoliša – u ovom segmentu postoje povremena mjerenja, ali, koliko je

  autorima poznato, sustavno praćenje stanja okoliša nije razvijeno. Pojedini indikatori za Općinu se prate na razini županije (npr. čistoća mora, analizu koje provodi županijski zavod za javno zdravstvo), dok se neki indikatori uopće ne prate na razini općine (kakvoća zraka se analizira po Županijskom programu). Postavlja se pitanje može li se bez nepoznavanja stanja okoliša koje je rezultat manjka egzaktnih pokazatelja utvrditi prioritetne mjere s obzirom na resurse i okoliš. Pored toga, potrebno je istaknuti da se sredstva za financiranje ovakvih projekata, ako lokalna zajednica procjeni da je to u njenom interesu, mogu povlačiti iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i fondova Europske Unije.

  Vode – Očekuje se konačni završetak VOS Butoniga do spoja na vodoopskrbni sustav Općine Medulin, nakon čega će biti na raspolaganju dovoljno vode. Vodoopskrba u sadašnjem trenutku izvodi se iz vodotornja Vidikovac na koti +66 m.n.v. koji pokriva visoku zonu grada Pule ali i južnija naselja kao Pješčanu uvalu, Vinkuran, Banjole, Premanturu i djelomično Medulin.Opskrba vodom južnih naselja preko vodotornja Vidikovac trajala je do 2006. godine kada je izgrađen glavni cjevovod na potezu od Valture do ogranka za Medulin. Od tada se naselja Medulin, Ližnjan, Pomer, Premantura, Banjole, Pješčana uvala opskrbljuju vodom iz vodoopskrbnog sustava Butoniga. Iz pravca Valture do vodotornja Vidikovac doprema se voda i za potrebe visoke zone grada Pule.

  More – Obalno more na području Županije kategorizira se u dvije kategorije. Na području općine Medulin, more je svrstano u drugu kategoriju. U drugu kategoriju - ekološki manje osjetljivo more - svrstano je more na području veće izgrađenosti obalnog pojasa (more u zoni utjecaja s kopna), unutar 1000 m od morske obale, kao i more u polumjeru od 300 m od difuzora ispusta sustava odvodnje.Zaštita mora od onečišćenja s kopna provodi se ograničenjem izgradnje uz obalu i mjerama za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja s kopna.Na područjima gdje je obalno more još uvijek visoke kakvoće, namijenjeno kupanju, sportu i rekreaciji, usklađenim i kontroliranim razvojem turizma i gospodarstva općenito, obavezno je održati postojeću kakvoću mora.Kvaliteta mora u Medulinu poprimila je zabrinjavajuće razmjere.(PPUOM, tekstualni dio, str. 36.) Nema daljeg razvoja bez rješenja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Kao jedan od

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 23

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  prioritetnih ciljeva daljnjeg razvoja Općine Medulin može se navesti izgradnja fekalne kanalizacijske mreže u svim naseljima kako bi se osiguralo kristalno čisto more, a samim tim i daljnji razvoj turizma kao pokretača razvoja ove općine.

  Tlo – Nažalost, u najvećem dijelu Hrvatske, pa tako i u općini Medulin, ne postoji kvalitetna i sustavna analiza svojstava tla i degradacijskih procesa (erozija, onečišćenja) kojima je ono izloženo. U PPUOM se navodi da je potrebno posvetiti pažnju pitanjima očuvanja kvalitete zemljišta, odrediti bonitet tla, smanjiti pritiske od poljoprivredne aktivnosti preorijentiranjem na ekološku poljoprivredu. Pored toga navode se potrebne mjere kao rezultat borbe protiv erozije. Lokalna zajednica bi najbolje trebala biti upućena u potencijalno štetne i opasne čimbenike koji su rezultat pritisaka na tlo, u prvom redu kao posljedica poljoprivredne, ali i ostalih aktivnosti. Podaci dobiveni na taj način omogućuju uvid u stvarno stanje na terenu, pa ako analize pokažu da je stanje tla na području općine u skladu sa pravilnicima, otvara se mogućnost ekološke ili organske poljoprivredne proizvodnje. Očuvanje kvalitete zemljišta kao cilj se teško može provoditi ako nije poznata polazišna situacija.

  Zrak – koliko je poznato na području Općine ne provode se stalna niti povremena mjerenja kvalitete zraka. Može se samo pretpostaviti da su koncentracije onečišćivača ispod maksimalno dopuštenih razina, no blizina Pule, kao značajnog industrijskog središta označava potencijalni pritisak.

  Buka – Nacionalni plan djelovanja za okoliš (NN 46/02) ocjenjuje da „problematici zaštite od buke u Hrvatskoj do sada nije bila posvećivana dostatna pozornost“. Općina Medulin u tom pogledu ne odstupa znatnije od utvrđenog prosjeka RH. Argumenti za tu ocjenu uključuju: nepostojanje sustavnih ispitivanja buke (akustička mjerenja, anketiranje stanovnika…); neuključivanje problematike buke u rane faze projektiranja i planiranja; dodavanje preopćenitih i u stvarnosti rijetko provedenih mjera zaštite; te s tim u vezi, nepostojanje konkretnih mjera za popravljanje stanja.

  Biološka i krajobrazna raznolikost – u pravilu pod ovom odrednicom navode se zaštićena područja prirode. Na području općine Medulin dijelovi prirode zaštićeni u smislu posebnog propisa su:

  1. značajni krajobraz:• Donji Kamenjak i medulinski arhipelag - 383,93 ha• Gornji Kamenjak - 362,63 ha

  Područje Kamenjaka (južno od naselja Premantura) kao i svi otočići između Rta Kamenjak i rta Marlera su zbog svojih posebnosti proglašeni 1996. godine, temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 30/94, 72/94) zaštićenim krajolikom (Službene novine Istarske županije 5/96, 7/02). Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 70/05) kategorija zaštićeni krajolik preimenovana je u kategoriju zaštite značajni krajobraz.Sukladno Zakonu o zaštiti prirode ( Narodne novine, br. 70/ 05.) , „značajni krajobraz“ prirodan je ili kultiviran predio velike krajobrazne vrijednosti i biološke raznolikosti ili kulturno-povijesne vrijednosti, odnosno krajobraz očuvanih jedinstvenih obilježja svojstvenih pojedinom području, a namijenjen je odmoru i rekreaciji kao osobito vrijedan krajobraz. U značajnom krajobrazu nisu dopušteni zahvati i radnje koje narušavaju obilježja zbog kojih je proglašen.

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 24

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  2. park šuma:• Poluotok Kašteja - 32,97 ha• Brdo Soline kod Vinkurana - 30,08 ha

  Temeljni je akt – Odluka o zaštiti poluotoka Kašteja kod Medulina kao park - šume (Službene novine Istarske županije, br. 5/96. ). .Odluka o zaštiti brda Soline kod Vinkurana kao park - šume (Službene novine Istarske županije, br. 5/96. ).Park-šuma je prirodna ili sađena šuma, veće krajobrazne vrijednosti, namijenjena odmoru i rekreaciji. U park šumi su dopušteni samo oni zahvati i radnje čija je svrha njezino održavanje ili uređenje . Zaštićenim područjima u Općini Medulin upravlja Javna ustanova Kamenjak koja je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin, br . 5/ 04.). Osnivač i vlasnik Ustanove je Općina Medulin.

  Kratak opis djelatnosti Ustanove: zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih područja u svrhu skrbi i očuvanja izvornosti prirode, neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor provedbe uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima kojima upravlja. Ustanova svoju djelatnost obavlja kao javnu službu.

  Otpad – U Izvješću o stanju prostora utvrđuje se potrebnim kontinuirano snimanje stanja divljih deponija te rad na njihovoj sanaciji. Gospodarenje glomaznim otpadom vrši se kontinuiranim akcijama tzv. sustavom dolaženja po otpad i njegovim deponiranjem na za to određeno mjesto – centralni deponij Kaštijun. Postojeće odlagalište otpada Kaštijun mora se sanirati, a potom i rekonstruirati u skladu s važećim propisima o uvjetima za postupanje s otpadom, da bi u budućem korištenju omogućilo smanjenje neželjenih utjecaja na okoliš već odloženih količina otpada, osiguranje ekološki prihvatljivog odlaganja novih količina otpada, sukladno odredbama važećih hrvatskih, kao i europskih propisa o odlaganju otpada. Odlagalište ne smije štetno utjecati na okoliš, a naročitu pažnju treba posvetiti uklanjanju utjecaja emisija i migracija odlagališnog otpadnog plina, onečišćenja površinskih i podzemnih voda procjednim vodama odlagališta, na zdravlje ljudi i životinja djelovanjem različitih opasnih i toksičnih tvari. Ovdje svakako treba naglasiti da Općina Medulin ima jasan stav glede odlagališta otpada Kaštijun, te ga vidi jedino kao odlagalište otpada za područje bivše Općine Pula, a što je potvrđeno odlukama Općinskog Poglavarstva i Općinskog vijeća Medulina. Ista tijela u predmetnim odlukama upućuju na potrebe iznalaženja druge lokacije za Županijski centar odlaganja otpada što ovaj strateški plan razvoja u potpunosti podržava. Općina Medulin, također je svjesna važnosti rješavanja problema divljih deponija i zbrinjavanja otpada na županijskoj razini, ali ne na spomenutoj lokaciji i ne sukladno određenim pismima namjere odnosno zaključcima iz početka 2007. godine, a na županijskoj razini. Ovaj strateški plan razvoja Općine Medulin definira ciljeve, prioritete i mjere za dostizanje vizije u predstojećem srednjoročnom razvoju, te kao takav treba omogućiti pozitivan rast i razvoj na lokalnoj razini, a ŽCGO Kaštijun je, u predloženom obliku s pozicija Istarske županije i Grada Pule, velika prijetnja istom. U konačnici, Općina Medulin je spremna aktivno sudjelovati u procesu iznalaženja prihvatljivog odnosno najkvalitetnijeg rješenja, a na zadovoljstvo svih interesnih strana.

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 25

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  Infrastruktura i promet – infrastrukturnim sustavima će biti posvećena dodatna pažnja u drugom dijelu studije, ovdje je bitno istaknuti da infrastrukturni sustavi uglavnom ne predstavljaju izraženiju smetnju okolišu, osim odvodnje otpadnih voda, o čemu više u nastavku. S obzirom na planirani dovršetak istarskog «Y» upravo na teritoriju Općine Medulin – Pomer u budućnosti se očekuje bolja prometna povezanost sa ostatkom Istre.

  Vodoopskrbni i kanalizacijski sustavi – U Općini Medulin naselje Pješčana Uvala ima riješenu fekalnu kanalizaciju u potpunosti sa spojem na gradsku pulsku kanalizacijsku mrežu. Dio naselja Banjole oko bivšeg slovenskog odmarališta ima riješenu fekalnu kanalizacijsku mrežu kao i I fazu uređaja za pročišćavanje Bumbište sa dugim podmorskim ispustom u more.Naselje Premantura je izgradila dio fekalne kanalizacijske mreže sa crpnom stanicom Stupice i tlačnim vodom do vrha Premanture, a koja će voditi na budući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda – Premantura.Naselje Medulin nema izgrađene fekalne kanalizacije osim interne fekalne kanalizacije turističkog kompleksa Arenaturist koji se preko taložnice i ispusta ispušta direktno u more. Izgradnjom buduće fekalne kanalizacije predmetna kanalizacijska mreža moći će se ukomponirati u budući kanalizacijski sustav kao i izgrađena planirana centralna crpna stanica fekalnih voda Medulin.Sva naselja u općini Medulin nemaju izgrađenu oborinsku odvodnju već se sve oborinske vode ispuštaju direktno na teren bez pročišćavanja od ulja i masti. (PPUOM, tekstualni dio, str 13.

  Prostorno uređenje

  1. Prostorni plan uređenja OpćinePPUO-om se utvrđuju osnove i uređivanje prostora u skladu s potrebama društvenog i gospodarskog razvoja Općine Medulin, a posebno3:• korištenje i namjena prostora• sustav naselja s razmještajem stanovništva i središnjim funkcijama u tim naseljima• građevine od važnosti za državu i županiju• uvjeti smještaja gospodarskih i društvenih djelatnosti• sustav infrastrukturnih koridora i građevina, te način njihovog povezivanja sa sustavima susjednih područja• mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina• mjere unapređenja i zaštite posebno vrijednih dijelova okoliša• mjere unapređenja i zaštite čovjekove okolineVezano uz područje okoliša, područja direktno vezana uz okoliš se nalaze u posljednja tri djela, no već u idućem članku, koji definira načela za određivanje namjene površina već na početku navode se:• zaštita integralnih vrijednosti prostora te zaštita i unapređenje stanja okoliša• održivi razvoj i racionalno korištenje prostora• zaštita kulturnog i prirodnog nasljeđaIz navedenog je razvidno da se pitanja okoliša nalaze među prioritetnim područjima te da je zaštita okoliša ugrađena u temeljne dokumente općine, što signalizira da je općinska vlast prepoznala vrijednost prirodnih obilježja i okoliša.

  3 PPOUM: Odredbe za provođenje, Čl. 4.

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 26

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  2. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru i Izvješće o stanju prostoraO stanju prostora na području Općine Medulin izrađuje se program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Medulin. Program mjera je donesen za razdoblje 2005. - 2008. godine te su kasnije donesene izmjene i dopune programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Medulin za razdoblje 2005. - 2008. godine a na temelju analize odgovarajućeg dijela Izvješća o stanju u prostoru Općine Medulin za razdoblje 2003. - 2004. godine (“Službene novine Općine Medulin” br. 1/05).. Izmjene i dopune se odnose na dvogodišnje razdoblje: 2007. – 2008. Izmjenama i dopunama Programa mjera određuje se potreba izrade novih prostornih planova, odnosno izmjena i dopuna te potrebna usklađenja i stavljanja izvan snage postojećih prostornih planova u prethodno navedenom dvogodišnjem razdoblju. Razlog pokretanja postupka izmjena i dopuna Programa mjera je donošenje Prostornog plana uređenja Općine Medulin (“Službene novine Općine Medulin” br. 2/07) koji je izrađen sukladno važećim propisima Republike Hrvatske i odredbama Prostornog plana Istarske županije kao prostornog plana šireg područja. Program i Izvješće sadrže:

  1. provođenje dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata:a. čimbenici od utjecaja na donošenje i provođenje prostornih planovab. prostorni planovi predviđeni programom i izmjenama i dopunama mjera za

  unapređenje stanja u prostoru općine Medulin za razdoblje 2005. - 2008. godine – doneseni planovi

  c. prostorni planovi predviđeni programom i izmjenama i dopunama mjera za unapređenje stanja u prostoru općine Medulin za razdoblje 2005 -. 2008. godine –novi planovi te stavljanje izvan snage određenih starih planova

  d. prostorni planovi predviđeni programom i izmjenama i dopunama programa mjera za unapređenje stanja u prostoru općine Medulin za razdoblje 2005 -. 2008. godine

  – nerealizirani planovi e. izdavanje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvolaf. inspekcijski nadzor dokumenata prostornog uređenja

  2. prostorne planove koji se primjenjuju na dan donošenja izvješća i ostali dokumenti od značaja za prostor:

  g. Prostorni planovih. Ostali dokumenti od značaja za prostor

  3. ocjenu provedenih mjera i njihove učinkovitosti na svrhovito gospodarenje prostorom4. ocjenu provedenih mjera i njihove učinkovitosti na zaštitu vrijednosti prostora i okoliša te

  druge elemente od važnosti za prostor

  Pored navedenog, u dijelu Izvješća pod naslovom "Ocjena provedenih mjera i njihove učinkovitosti na zaštitu vrijednosti prostora i okoliša te druge elemente od važnosti za prostor" u dva dijela "Zaštita tla i voda" i "Gospodarenje otpadom" navode se okolišno relevantne činjenice.

  Zaštita tla i voda – Područje Općine Medulin pretežito je turistički kraj sa manjim dijelom poljoprivrednih površina u zaleđu (Ševe, Pomer, Vinkuran, Vintijan). Iako je postupanje građevinske inspekcije pri Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva znatno intenzivirano i dalje je prisutna tendencija smanjivanja kvalitetnih poljoprivrednih površina na granicama građevinskih područja radi građenja bespravnih objekata. Obradivo tlo potrebno je zaštititi od neracionalnog korištenja i zagađenja. U tijeku je ishođenje suglasnosti nadležnog Ministarstva na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 27

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  Hrvatske (“Službene novine Općine Medulin” br. 4/04), te će se nakon dobivanja iste krenuti u javni natječaj za raspolaganje sukladno Programu, čime bi se danas u većem broju slučajeva zapušteno zemljište privelo poljoprivrednoj namjeni. Izgradnju kanalizacije na području Općine Medulin provodi općinsko komunalno društvo Albanež. Dovršetkom izgradnje će se iz upotrebe isključiti septičke jame koje su uglavnom propusne, te će se znatno smanjiti zagađenje tla, podzemnih voda i mora. Potrebno je predvidjeti zaštitu i čišćenje postojećih bunara te zahtijevati pojačani angažman nadležnih inspekcija u kontroli postojećih individualnih septičkih jama.

  Gospodarenje otpadom – Utvrđuje se potrebnim kontinuirano snimanje stanja divljih deponija te rad na njihovoj sanaciji. Gospodarenje glomaznim otpadom vrši se kontinuiranim akcijama tzv. sustavom dolaženja po otpad i njegovim deponiranjem na za to određeno mjesto-centralni deponij Kaštijun.

  U PPOUM su detaljno navedene mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš. Ostaje otvoreno pitanje financiranja nekih od navedenih mjera. Ovo je možda i najvažniji dio definiranja vizije, strateških ciljeva i strategije razvoja u budućim fazama projekta.

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 28

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  5. Gospodarstvo

  5.1. Osnovni pokazatelji gospodarstva Istarske županijeKada govorimo o gospodarstvu Istarske županije potrebno je naglasiti da se radi o drugoj po

  razvijenosti regiji Hrvatske odmah nakon Grada Zagreba. O tome nam govori BDP po glavi stanovnika koji je prema podacima iz 2004. godine iznosio 8.884 eura ili po PPP metodi (paritet kupovne moći) 14.414 eura.4 To je 37% iznad prosjeka Hrvatske i 25% manje od BDP-a Grada Zagreba, ali i u rangu najbogatijih regija Češke, Grčke i Portugala te iznad većine regija Mađarske, Poljske, Letonije i Slovačke. Općenito možemo reći da se Istra nalazi u fazi uspona gospodarske aktivnosti zahvaljujući dobro razvijenoj infrastrukturi, prometnom položaju, blizini razvijenim regijama Austrije, Italije i Slovenije, stabilnoj političkoj klimi i očuvanim prirodnim resursima. Posljednjih pet godina Istarska županija bilježi pad stope nezaposlenosti te ona danas iznosi oko 8,5% što je najniža stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj. Temelj razvoja gospodarstva je sektor usluga ponajprije turizam čiji je razvoj određen Master planom iz 2002. godine. U njemu se jasno navode scenariji restrukturiranja turističke ponude koji uključuje jače povezivanje javnog i privatnog sektora, podizanja kvalitete regije na 4 zvjezdice te poseban razvoj sedam istarskih turističkih mikrodestinacija tzv. clustera. Istra je u 2006. godini zabilježila oko 2,5 milijuna dolazaka turista koji su ostvarili preko 15 milijuna noćenja, a investicije u turizam dosegle su iste godine 250 milijuna eura. Na razini cijele države Istra ostvaruje oko 25% ukupnog broja dolazaka gostiju i oko jedne trećine ukupnog broja noćenja. U 2004. godini u Istarskoj županiji djelovalo je 180 industrijskih poduzeća, uglavnom u prerađivačkoj industriji koja je nakon turizma najvažniji sektor gospodarstva. Prerađivačkom industrijom dominiraju brodogradnja, proizvodnja građevinskog materijala, duhanskih proizvoda, namještaja i dijelova za automobile. U toj grani industrije zaposleno je 12 tisuća ljudi sa prosječnom godišnjom plaćom od 70 tisuća kuna. U industrijsku strukturu treba ubrojiti 22 poduzetničke zone i poduzetničke inkubatore koji se osnivaju i razvijaju uz nadzor IDA-e (Istarska Razvojna Agencija). Slijedom toga ističe se važnost malog poduzetništva koji u ukupnim prihodima županije sudjeluje sa 30%. Međutim, dosadašnjom strukturom industrijske proizvodnje, bez industrija visokih tehnologija, nije moguće dostići razine BDP-a p.c. iznad 10.000 eura. Za razvoj gospodarstva Istarske županije valja spomenuti ulogu poljoprivrede i ribarstva. Prisutna je orijentiranost na nekoliko poljoprivrednih kultura kao što su masline, vinova loza i neke vrste povrća. Problem predstavlja mali broj upisanih u poljoprivredni upisnik (25% upisanih) koji se bave proizvodnjom za tržište. U ribarstvu treba naglasiti da ono čini oko jednu četvrtine ukupnog ribarskog potencijala Hrvatske te je taj sektor tržišno izrazito oslonjen na turizam i izvoz.

  Tablica 8: Ukupni uvoz i izvoz Istarske županije i Općine MedulinIZVOZ (mil. kuna) 2004. 2005. 2006. I-III 2007.

  Medulin 29.107 25.415 35.276 1.465Istarska županija 5.540.072 5.297.790 6.044.917 209.723UVOZ (mil. kuna) 2004. 2005. 2006. I-III 2007.Medulin 48.305 47.645 32.449 1.769Istarska županija 5.644.584 6.456.560 6.579.367 257.635

  Izvor: Državni zavod za statistiku, URL: http://www.dzs.hr; Priopćenja – Robna razmjena Republike Hrvatske po županijama, gradovima i općinama br. 4.2.5; br. 4.2.2/4 i br. 4.2.2/1

  4 Državni Zavod za Statistiku, 2004.

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 29

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  Obujam vanjskotrgovinske razmjene Istarske županije u stalnom je porastu te u promatranom razdoblju premašuje 2 milijarde USD5. Pokrivenost uvoza izvozom kreće se na razini 92% 2006. godine što je 40% više od državnog prosjeka za tu godinu. Glavni izvozni partneri su zemlje EU, posebice Italija, SAD, Liberija, Cipar i BIH. Istra najviše uvozi iz Italije, Njemačke, Kine i Rusije.

  prikaz 7: Vanjskotrgovinska razmjena Općine Medulin

  Izvor: Državni zavod za statistiku, URL: http://www.dzs.hr; Priopćenja – Robna razmjena Republike Hrvatske po županijama, gradovima i općinama br. 4.2.5; br. 4.2.2/4 i br. 4.2.2/1

  prikaz 8: Vanjskotrgovinska razmjena Istarske županije

  0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

  2004.

  2005.

  2006.

  I-III 2007.

  Odnos uvoza i izvoza Istarske županije

  IZVOZ UVOZ

  MIlijuni kuna

  Izvor: Državni zavod za statistiku, URL: http://www.dzs.hr; Priopćenja – Robna razmjena Republike Hrvatske po županijama, gradovima i općinama br. 4.2.5; br. 4.2.2/4 i br. 4.2.2/1

  5 Državni zavod za statistiku, Priopćenja, Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom po županijama, gradovima i općinama u 2007.

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB

  0 10 20 30 40 50

  2004.

  2005.

  2006.

  I-III 2007.

  IZVOZ UVOZ

  Milijuni kuna

  30

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  5.2. Osnovni pokazatelji gospodarstva Općine Medulin

  Pokazatelji likvidnosti mjere sposobnost poduzeća da podmiri svoje dospjele kratkoročne obveze. Koeficijent tekuće likvidnosti (KTL) pokazuje odnos kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza poduzeća, tj. mjeri sposobnost poduzeća da kratkotrajnom imovinom podmiruje dospjele kratkoročne obveze. Smatra se da bi ovaj pokazatelj trebao biti najmanje 2, što znači da bi kratkotrajna imovina trebala biti barem dvostruko veća od dospjelih kratkoročnih obveza. Ovaj pokazatelj za poduzetnike Općine Medulin u razdoblju 2003.-2005. iznosi 0,83, 0,78 i 1,02 što ne zadovoljava referentnu vrijednost, ali su vidljive naznake poboljšanja. Koeficijent ubrzane likvidnosti (KUL) - poželjna veličina ovoga pokazatelja je najmanje jedan, što znači da kratkoročne obveze ne bi smjele biti veće od raspoloživih novčanih sredstava i brzo unovčivih potraživanja. Koeficijent financijske stabilnosti (KFS) predstavlja odnos dugotrajne imovine prema kapitalu, dugoročnim obvezama i dugoročnim rezerviranjima. Ovaj bi pokazatelj trebao biti manji od 1 (100%), što znači da bi se dio kratkotrajne imovine trebao financirati iz dugoročnih izvora i to poradi održavanja tekuće likvidnosti. KFS je u 2004. dosegao 120% da bi već 2005. pao na poželjnu razinu 92%.

  Pokazatelji zaduženosti pokazuju u kojoj se mjeri poduzeće financira iz tuđih izvora. Koeficijent zaduženosti (KZ) pokazuje odnos ukupnih obveza i dugoročnih rezerviranja prema ukupnoj imovini (aktivi), odnosno koliko se imovine (aktive) financira iz tuđih izvora (obveza). Iznos od 82% u 2005. godini nije povoljan, ali ne pokazuje tendenciju rasta u odnosu na 2004. godinu. Koeficijent vlastitog financiranja (KVF) govori to isto ali na drugi način: koliko se imovine (aktive) financira iz vlastitog kapitala. KZ i KVF su komplementarni pokazatelji i njihov zbroj je jednak 1. Koeficijent financiranja (KF) pokazuje odnos ukupnih obveza i dugoročnih rezerviranja prema vlastitom kapitalu i rezervama, tj. odnos između tuđeg (obveze) i vlastitog kapitala (glavnica). KF je relativno stabilan u promatranom razdoblju. Pokriće troškova kamata (PTK) pokazuje koliko su puta troškovi kamata (financijski rashodi) pokriveni ostvarenom bruto dobiti. Poželjno je da PTK bude što viši, a u promatranom razdoblju PTK u prosjeku iznosi 4.

  Faktor zaduženosti (FZ) pokazuje koliko bi godina bilo potrebno da se iz ostvarene dobiti i amortizacije podmire ukupne obveze, pod pretpostavkom da se dobit i amortizacija ne koriste u druge svrhe. Jasno je da je ovaj koeficijent samo indikator zaduženosti, budući da se dobit i amortizacija kao obračunske kategorije ne koriste za podmirivanje obveza. Smatra se da FZ ne bi trebao biti veći od 3 do 4. godine. Stoga zaključujemo da je vrijednost ovog koeficijenta izrazito nepovoljna i još više što pokazuje trend rasta iz godine u godinu.

  Stupanj pokrivenosti II. (II.SPI) odgovara na pitanje koliko je dugotrajne imovine pokriveno dugoročnim izvorima. Smatra se da bi ovaj koeficijent uvijek trebao biti veći od 1, kako bi se dio dugoročnih izvora koristio za financiranje kratkotrajne imovine, odnosno likvidnosti. Nakon velikog pada u 2004. godini na 84%, u 2005. dolazi do oporavka na 109%.

  Pokazatelji aktivnosti mjere efikasnost poduzeća u korištenju svojih resursa i računaju se koeficijentima obrta. Poželjno je da su koeficijenti obrta što veći.

  Koeficijent obrta aktive (KOA) predstavlja odnos između ukupnog prihoda i ukupne aktive (imovine). KOA pada od 2003. sa 1,26 na 0,69 2005. godine i govore nam o relativnom padu

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 31

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  efikasnosti gospodarstva Općine Medulin. Dakle, poduzetnici su u 2003. godini na 1 kunu imovine (aktive) ostvarili 1,26 HRK ukupnog prihoda, a u 2005. godini 0,69 HRK. Koeficijent obrta kratkotrajne imovine (KOKI) pokazuje odnos između ukupnog prihoda i kratkotrajne imovine, odnosno razinu efikasnosti korištenja kratkotrajne imovine. Koeficijent obrta potraživanja (KOP) predstavlja odnos poslovnih prihoda i potraživanja, tj. koliko puta se potraživanja „obrnu“ u poslovnim prihodima. KOP se u promatranom razdoblju smanjuje što upućuje na porast udjela potraživanja u poslovnim prihodima, odnosno povećanje trajanja dana naplate potraživanja.

  5.3. Sektori gospodarstva Općine Medulin

  Kao što možemo vidjeti iz slijedeća dva prikaza koja se odnose na sve djelatnosti Općine Medulin, najznačajnije djelatnosti obzirom na dugotrajnu imovinu i financijsku imovinu su trgovina na veliko i malo, hoteli i restorani, prijevoz, skladištenje i veze, i poslovanje nekretninama i iznajmljivanje. Uz ovu konstataciju vidimo i relativnu promjenu strukture u korist kategorije poslovanje nekretninama i iznajmljivanje mahom na štetu trgovine na veliko i malo.

  prikaz 9: Dugotrajna imovina i financijska imovina (2002)

  Trgovina na veliko i malo48%

  Hoteli i restorani20%

  Prijevoz, skladištenje i veze6%

  Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje

  13%

  Ostalo13%

  prikaz 10: Dugotrajna imovina i financijska imovina (2005)

  Trgovina na veliko i malo27%

  Hoteli i restorani17%

  Prijevoz, skladištenje i veze

  7%

  Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje

  49%

  OPĆINA MEDULIN I EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB 32

 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPĆINE MEDULIN2007. – 2013.

  Prema niže navedenim grafovima vidimo razliku u strukturi zaposlenosti prema značajnijim djelatnostima Općine Medulin. Kao i u slučaju imovine, dolazi do preraspodjele zaposlenosti od trgovine na veliko i malo na ostale kategorije. U slučaju zaposlenosti nije došlo do velike promjene u korist kategorije poslovanje nekretninama i iznajmljivanje, kao što je to bio slučaj s imovinom. Iako dolazi do relativnog pada udjela zaposlenosti trgovine na veliko i malo, ova djelatnost i dalje upošljava najveći dio radne snage.