Streamlight's TLR-1 HL and TLR-2 HL

Embed Size (px)

Text of Streamlight's TLR-1 HL and TLR-2 HL

 • 7/30/2019 Streamlight's TLR-1 HL and TLR-2 HL

  1/3

  BMF LMSK 35?1Wwmcirgs Bjyikf Uucjiaotimk

  Ampyriflt 35?1, Wmwcirgs Bjyikf Uucjiaotimk. Ojj Siflts Sdsdrvdg.

  Qtrdo`jifltsWJS-? LJ& WJS-3 LJ

  215 ju`dks mb wmrhikf toatiaoj jifltikf

  Cy>Qoj Uoj`o

  Fm wigd mr fm jmkf, Qtrdo`jiflts `mttm,

  spdohs tm tldir kdw jikd mb WJS wdopmk

  `muktdg jiflts, tld WJS-? LJ okg WJS-3 LJ.O aosuoj dxo`ikotimk mb tldsd jiflts rdvdojs

  km bmmtprikt alokfds brm` tldir jdfoay WJS

  prmguat, wlial `doks ymu amktikud tm usd

  tld so`d lmjstdro lufd pjus. Qtrdo`jiflt

  los cuijt o rdputotimk mk tlmufltbujkdss

  okg tlis is adrtoikjy ok dxo`pjd mb

  ukgdrstokgikf usdr kddgs. Lovikf soig tlot,

  bmmtprikt si`ijority is wldrd o boir

  am`porismk stmps.

  Wld LJ gdsifkotimk stokgs bmr Lifl Ju`dk

  okg ymu aok dxpdat tm fdt 215 ju`dks mb

  ijju`ikotimk witl o rukti`d mb ?.34 lmurs

  brm` tld LJ gdsifkotdg bo`ijy. Amksistdkt

  witl tld am`pokys Fm wigd amkadpt,

  tldsd jiflts fdkdrotd o `ossivd bjmmg

  troksjotikf tm o vost toatiaoj ogvoktofd. Wlis

  is cdst ijjustrotdg witl ok okojysis mb 1sjigds. Ojj tlrdd ijju`ikotimk smurads wdrd

  hdpt ot o gistokad mb 25 bddt brm` tld

  privoay bdkad.

  Wld piaturd ocmvd wos tohdk usikf ok

 • 7/30/2019 Streamlight's TLR-1 HL and TLR-2 HL

  2/3

  Qtrdo`jiflts WJS-? LJ & WJS-3 LJ215 ju`dks mb wmrhikf toatiaoj jifltikf

  35?1

  Ampyriflt 35?1, Wwmcirgs Bjyikf Uucjiaotimk, Ojj Siflts Sdsdrvdg

  Vd sdd o sifkibiaokt i`prmvd`dkt ik tld

  kdxt sjigd tohdk witl o ?45 ju`dk JDG jiflt

  smurad. Ldrd, ymu lovd o `ual cdttdr sdt mb

  airau`stokads. Ymu rdtoik tld criflt adktroj

  lmt spmt, cut kmw pdripldroj jifltikf is

  vostjy supdrimr. Ymurd ocjd tm sdd,

  rdosmkocjy wdjj, jdbt okg riflt mb tld lmtspmt8 `ohikf it dosidr tm spmt pmtdktioj

  tlrdots. Ymu aok ojsm cdfik tm sdd post tld

  cuslds mk tld jdbt. Wlis jiflt wijj lovd o

  cjikgikf dbbdat mk o pmtdktioj tlrdot, `ohikf

  it gibbiaujt bmr tld tlrdot tm ajdorjy sdd okg

  jmaojizd ymu.

  Wlis bikoj sjigd wos aopturdg usikf

  Qtrdo`jiflts WJS-3 LJ, port mb tld Fm

  Vigd bo`ijy mb jiflts. Wld bjmmg mb jiflt

  brm` tlis wdopmk `muktdg jiflt is `ossivd.

  Ymu aok kmw ajdorjy sdd post tld cuslds mk

  tld jdbt wldrd tldrd is o sdamkg struaturd.

  Wldrd ord km slogmws ormukg tld iktdksd

  adktroj lmt spmt. Its quitd jihdjy tlot ymug

  `djt o pmtdktioj tlrdot rotldr tlok nust

  cjikgikf li` mr ldr witl its wlmppikf 215

  ju`dks. Wld WJS-? LJ okg WJS-3 LJ jiflts

  sdt o kdw stokgorg bmr wdopmk `muktdg

  toatiaoj jifltikf tlot los tm cd rdahmkdg

  witl.

  Os witl ojj mb tld WJS bo`ijy mb wdopmk

  `muktdg jiflts, tld WJS-? LJ okg WJS-3 LJ

  is ot lm`d mk cmtl lokgfuks okg jmkf fuks.

  Wldsd jiflts wijj `mukt mk oky Uiaotikky

  styjd roij, okg Qtrdo`jiflt slips cmtl jiflts

  witl o hdy hit tm oaam``mgotd o voridty mbwdopmks. Qm ymu wmkt lovd ok issud

  `muktikf tldsd jiflts mk nust ocmut oky

  lokgfuk mr jmkf fuk. Ymu lovd tm jmvd

  Qtrdo`jiflt bmr tlot!

 • 7/30/2019 Streamlight's TLR-1 HL and TLR-2 HL

  3/3

  Qtrdo`jiflts WJS-? LJ & WJS-3 LJ215 ju`dks mb wmrhikf toatiaoj jifltikf

  35?1

  Ampyriflt 35?1, Wwmcirgs Bjyikf Uucjiaotimk, Ojj Siflts Sdsdrvdg

  Wld LJ jiflts usd o WIS? mptia okg gddp

  porocmjia rdbjdatmr prmguaikf o tifltjy

  bmausdg wdjj amjji`otdg cdo` witl ok

  dxadptimkojjy jorfd o`mukt mb pdripldroj

  jiflt.

  Wld WJS-? LJ okg WJS-3 LJ slips witl o

  strmcd bdoturd oaadssdg cy o gmucjd top mb

  tld poggjd swital. Mkad tld strmcd is oativd,

  ymu aok rmtotd tld poggjd swital tm

  amkstokt mk tlus pjoaikf tld strmcd iktmamkstokt mpdrotimk. Lmwdvdr, I gmkt

  rdam``dkg ymu gm tlot. O strmcd slmujg cd

  usdg tm `osh ymur `mvd`dkt os ymu

  kovifotd tlrmufl o rmm`. Lovikf o strmcd

  amkstoktjy rukkikf `oy i`poir ymur mwk

  ?WIS is tld oarmky` bmr Wmtoj Iktdrkoj Sdbjdatimk. It

  gdsaricds o tdalkmjmfy ossmaiotdg witl lifl pmwdr

  JDGs.

  Ik vdry cosia tdr`s o jdks jihd surboad mk tld JDGamkadktrotds okg cdkgs d`ittdg jiflt tm prmguad o

  crmog amkadktrotdg cdok.

  pdrbmr`okad okg tlot mb ymur tdo`. O

  strmcd is o pmwdrbuj tmmj cut kddgs tm cd

  usdg gdjicdrotdjy okg nugiaimusjy.

  Os witl ojj WJS wdopmk `muktdg jiflts, tld

  WJS-? LJ okg WJS-3 LJ ord `okuboaturdg

  brm` 2555 sdrids oirarobt frogd oju`iku`,

  IU\6 wotdrprmmb (? `dtdr bmr 15 `ikutds)

  okg pmwdrdg cy twm AS?31O cottdrids. Ojj

  mb tld frdot bdoturds okg bukatimkojity tlot

  `ogd tld WJS wdopmk muktdg jiflts wmrjg

  bo`mus ord aorridg tlrmufl tm tld LJ jikd8

  ikajugikf o ji`itdg jibdti`d worrokty.

  Ymu kddg tm dxpdridkad Qtrdo`jiflts WJS-?

  LJ okg WJS-3 LJ bmr ymursdjb. Ib ymu kddg ok

  oi`ikf josdr tld WJS-3 LJ is ymur almiad,

  wlial slips witl o visicjd rdg josdr. I dxpdat

  tlot, ik tld kmt tmm gistokt buturd, ymujj sdd

  o F (frddk) mptimk oarmss tld dktird WJS-3

  wdopmk muktdg jiflts.

  Vitl tld iktrmguatimk mb tld WJS-? LJ okg

  WJS-3 LJ Qtrdo`jiflt los sdt tld wmrjgs

  stokgorg bmr wdopmk `muktdg jiflt

  pdrbmr`okad. Aldah tld` mut!

  - QU-

  @okuboaturdrs spdaibiaotimks

  http://www.streamlight.com/en-us/product/product.html?pid=277http://www.streamlight.com/en-us/product/product.html?pid=277http://www.streamlight.com/en-us/product/product.html?pid=277