Struktur Organisasi Pendidikan

  • View
    235

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PISMP Sem 8

Text of Struktur Organisasi Pendidikan

Struktur Organisasi Pendidikan

Struktur Organisasi PendidikanDisediakan oleh :Salman bin Mohammad SaidWan Ahmad Fitri bin Wan Aziz

8 PISMP RBT/PJ/ (BM/BC/BT)

Visi & Misi KPMVisi:Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Misi:Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Matlamat KPM

Carta Organisasi Kementerian Pendidikan Malaysia

Menteri & Timbalan Menteri (Anggota Pentadbiran)

YAB Tan Sri Dato Haji Muhyiddin bin Haji Mohd. Yassin

Menteri PendidikanYB Dato Seri Idris bin Jusoh

Menteri Pendidikan II

YB Datuk Mary Yap Kain Ching

Timbalan Menteri PendidikanYB Tuan P Kamalanathan A/L P. Panchanathan

Timbalan Menteri Pendidikan II

Pengurusan Tertinggi KPM

Bahagian-bahagian KPMTimbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) - 10

Bahagian Hal Ehwal KorporatBahagian Audit SekolahBahagian Audit DalamBahagian MatrikulasiPenasihat Undang-undangBahagian TajaanBahagian Pengurusan Sumber ManusiaBahagian Pembangunan dan Penilaian KompetensiBahagian Dasar dan Hubungan AntarabangsaBahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan) 5 Bahagian KewanganBahagian Perolehan dan Pengurusan AsetDewan Bahasa dan Pustaka (Badan Berkanun)Majlis Peperiksaan Malaysia (Badan Berkanun)Institut Terjemahan Negara Malaysia

Sektor Operasi Pendidikan - 7

Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh/KlusterBahagian Pengurusan Sekolah Harian Bahagian Pendidikan Teknik dan VokasionalBahagian Pendidikan KhasBahagian Pendidikan IslamBahagian Sukan, Seni dan KokurikulumBahagian Pelajaran Swasta

Sektor Dasar dan Pembangunan Pendidikan - 6

Bahagian Buku TeksBahagian Pembangunan KurikulumBahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar PendidikanBahagian Teknologi PendidikanMajlis Buku Kebangsaan MalaysiaLembaga Peperiksaan Malaysia

Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan - 4

Bahagian Pendidikan GuruInstitut Aminuddin BakiJemaah Nazir dan Jaminan KualitiInstitut Pendidikan Guru

Carta Organisasi Kementerian Pendidikan Malaysia

Rujukan (2014). Dasar Baru KPM Matlamat, Visi dan Misi KPM. Diakses pada 10 Julai 2015 dari www.sistemguruonline.my/2014/10/dasar-baru-kpm-matlamat-visi-dan-misi.html?m=1

moe.gov.my

Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, & Wong Kiet Wah (2010). Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.