of 64 /64
1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hibatűrő Rendszerek Kutatócsoport Strukturális modellezés Rendszermodellezés 2019.02.13.

Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem...

Page 1: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

1Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemMéréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemHibatűrő Rendszerek Kutatócsoport

Strukturális modellezés

Rendszermodellezés

2019.02.13.

Page 2: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

2

Tudnivalók

Gyakorlatra: színes tollak/ceruzák

Jegyzet: https://inf.mit.bme.hu/edu/courses/remo/

o Részletes definíciók, példák, szójegyzék

o Mobiltelefonon és tableten is olvasható

Page 3: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

3

Miről lesz szó?

Struktúra modellezés célja, alkalmazásai

Dekompozíció

Modell elemek leírása gráfokkal

Tulajdonságok

3

Page 4: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

4

STATIKUS MODELLALKOTÁS

Hogyan modellezzük összetett rendszerek felépítését áttekinthető módon?

Pl.

• Építészet – I épület

• Céges hálózat

Célok, alkalmazások

Dekompozíció Gráfok Tulajdonságok

4

Page 5: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

5

Definíció: Strukturális modellA strukturális modell statikus. Kiindulópontja egy (rész)rendszer, amelyet a része reláció mentén alkotórészekre bont.

Az alkotórészek lehetnek:

tovább bontott részrendszerek vagy

tovább nem bontott (elemi) komponensek.

A strukturális modell a rendszer felépítését (struktúráját)

az alkotórészei,

azok tulajdonságai és

egymással való viszonya

alapján reprezentálja.

5

Page 6: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

6

Építészeti modellek

BIM (Building Information Model)

Épületek modellezése egy közös modellben

Nézetek

o Gázvezetékek

o Szigetelés

o Vízvezetékek és csatorna

o Villamossági terv

o Stb.

Page 7: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

7

Gázvezetékek

Page 8: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

8

Szigetelés

Page 9: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

9

Vízvezeték és csatorna

Page 10: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

10

Villamossági terv

Page 11: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

11

Strukturális modellezés célja

Rendszer részekre bontása

o Kisebb egységeket könnyebb megtervezni

o Részegységek felhasználása

o Általános célú komponensek használata

Létező rendszer dokumentálása

o „Rendszertérkép”

Adatszerkezet megalkotása

o Milyen információt kezelünk?

11

Page 12: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

12

Robotporszívó

Vezérlő

Hajtómű

Porszívó

Page 13: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

13

Felépítési és viselkedési modellezés

Felépítési (structural)

o Statikus

o Rész és egész, összetevők

o Kapcsolatok, összeköttetések

Viselkedési (behavioral)

o Dinamikus

o Időbeli lefolyás

o Állapot, folyamat

o Reakciók a külvilágra

Nem fed le mindent, nem válik élesen szét…

A robotporszívó főbb részei a vezérlő, a hajtómű, és a

porszívó.

A hajtómű „jobbra” parancs hatására átvált

„kanyarodás” üzemmódba

A robotporszívóban a szenzorok jeleit fogadva a

hajtómű beavatkozik(mikor/hogyan?)

13

Page 14: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

14

Strukturális modell

A rendszer felépítésére vonatkozó tudás

o Milyen elemekből áll a rendszer?

o Hogyan kapcsolódnak egymáshoz az elemek?

oMilyen tulajdonságúak az elemek?

14

Page 15: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

15

Példa: (céges) hálózat

Router

Firewall

Printer

Server

Smartphone

Smartphone

Wifi

Laptop

Workstation Workstation

Workstation

Switch

Internet

15

Page 16: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

16

Példa: (céges) hálózat

Router

Firewall

Printer

Server

Smartphone

Smartphone

Wifi

Laptop

Workstation Workstation

Workstation

Switch

Internet

Elérhető-e az internet?

Túlterhelt a wifi, hány gép van rajta?

Van-e egyszeres hibaponta rendszerben?

Milyen elemekbőláll a hálózat?

16

Page 17: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

17

Hogyan épül fel a rendszerem?

Kezdeti rendszerkép, nemlátszanak rajta az elemek

tulajdonságai

Tervezői döntések• Részekre bontás• Webes kliens (böngésző típus? PC!)• Szerver oldali logika (platform lekötve)• Kommunikációs csatornák

http://blog.zambon.com.au/2010/09/oo-uml-structure-diagrams.html

Page 18: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

18

Milyen kapcsolatoklehetségesek?

Mely elemek és kapcsolatok léteznek?

Milyen úton terjedhet a hiba?

Hol szükségesellenőrzés/védelem?

Milyen függőségekvannak?

http://www.uml-diagrams.org/examples/online-shopping-uml-component-diagram-example.html

Page 19: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

19

STRUKTURÁLIS DEKOMPOZÍCIÓ

Milyen tartalmazási viszonyok vannak az egyes részrendszerek között?

Pl.

• Robotporszívó

• Batcave

Célok, alkalmazások

Dekompozíció Gráfok Tulajdonságok

19

Page 20: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

20

Definíció: Dekompozíció

„A strukturális modell statikus. Kiindulópontja egy (rész)rendszer, amelyet a része reláció mentén alkotórészekre bont.”

Hierarchikus dekompozíció: o Többlépcsős rész-egész viszony

Része reláció tartalma szerint:o Fizikai dekompozíció: része = térbeli tartalmazás

o Logikai dekompozíció: pl. része = funkció

A dekompozíció („faktoring”) egy összetett probléma vagy rendszer kisebb részekre bontása, amelyek könnyebben érthetők, fejleszthetők és karbantarthatók.

20

Page 21: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

21

Dekompozíció típusai

Robotporszívó

Fizikai dekompozíció

o Milyen alkatrész?

Logikai dekompozíciófunkciók szerint

oMit csinál?

Feltérképező és navigáló alrendszer

Tisztító alrendszer

Monitorozóalrendszer

Mozgásért felelős alrendszer

Szenzor alrendszer … … …

21

Page 22: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

22

Definíció: Dekompozíció helyessége

Egy dekompozíció helyes, ha • a dekompozícióval kapott rendszer minden

elemének megfeleltethető az eredeti rendszer valamelyik eleme, és

• az eredeti rendszer minden eleméhez hozzárendelhető a dekompozícióval kapott rendszer legalább egy eleme.

22

Page 23: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

23

Példa helyes kompozícióra

http://lego.brickinstructions.com/en/lego_instructions/set/10545/batcave_adventure

Teljes rendszer

Tovább nem bontott építőelemek

(gyakorlatban: ismerjük az összeset?)

Interfész definíció (alrendszer belsejében)

Interfész a külvilág felé

Szoftveres példa: szolgáltatáskatalógus

Page 24: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

24

Példa helyes kompozícióra

http://lego.brickinstructions.com/en/lego_instructions/set/10545/batcave_adventure

Később:hogyan határozzuk meg

a kompozíciót?(elemek/rendszer felől?)

Page 25: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

25

STRUKTURÁLIS MODELLEK

Hogyan viszonyulnak egymáshoz az egyes részrendszerek, komponensek?

Pl.

• Úthálózat

• Fájlrendszer

Célok, alkalmazások

Dekompozíció Gráfok Tulajdonságok

25

Page 26: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

26

Gráf reprezentáció

Emberi gondolkodásmód: „dolgok kapcsolata”

o dolgok: személyek, repülőterek, területek

o kapcsolata: függőség, ismeretség, repülőjárat, része

Matematikaiformalizmus:gráf

o csomópontok

o élek

o (tulajdonságok)

XMind

Page 27: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

27

Definíciók az informatikában

Az informatikában mindennek több, gyakran egymásnak ellentmondó definíciója van

o rendszer = ?

omodell = ?

Gyakran ugyanarra a fogalomra több nevével is hivatkozunk

o csomópont, csúcs, pont, objektum(node, vertex, object, concept)

o él, összeköttetés, kapcsolat(edge, link, arc, connection, relationship)

27

Egyet válasszunk!

Page 28: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

28

Budapest – kötöttpályás közlekedés

M3

M2

4-6

M4

Boráros tér

Corvin-negyed

Deák Ferenc térAstoria

Kálvin-térFerenciek tere

Blaha Lujza tér

Rákóczi tér

28

Page 29: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

29

Budapest – kötöttpályás közlekedés

Boráros tér

Corvin-negyed

Deák Ferenc térAstoria

Kálvin-térFerenciek tere

Blaha Lujza tér

legrövidebb út?

2

3

2

1

2

1

2

M3

M2

4-6

M4

Rákóczi tér

21

29

Page 30: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

30

Szűrés: élcímke szerint (részgráf)

Pl. csak a metróhálózatot szeretnénk nézni

Hova lehet eljutni metróval?

Boráros tér

Corvin-negyed

Deák Ferenc térAstoria

Kálvin-térFerenciek tere

Blaha Lujza tér

Rákóczi tér

M3

M2

M4

30

Page 31: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

31

Budapest V. kerülete

LIPÓTVÁROS

BELVÁROS

Page 32: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

32

Budapest V. kerülete – hierarchikus modell

Deák Ferenc tér

Lipótváros

Kossuth Lajos tér

V. kerület

Belváros

Ferenciek tere

32

LIPÓTVÁROS

BELVÁROS

KossuthLajos tér

Deák Ferenc tér

Ferenciektere

Page 33: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

33

Egyszerű gráfok

közlekedési hálózat: irányítatlan gráf

területek:irányított gráf

Boráros tér

Corvin-negyed

Deák Ferenc tér

Astoria

Kálvin-térFerenciek

tere

Blaha Lujza tér

Rákóczi tér

Deák Ferenc tér

Lipótváros

Kossuth Lajos tér

V. Kerület

Belváros

Ferenciek tere

33

hogyan alakítható irányítottá?

Page 34: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

34

Típusos gráfok

Boráros tér

Corvin-negyed

Deák Ferenc tér

Astoria

Kálvin-térFerenciek

tere

Blaha Lujza tér

Rákóczi térBudapest

V. kerület

VIII. kerület

IX. kerület

34

Page 35: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

35

Grafikus felhasználó felület

Window

Menu Main

DegradView Edit Help MC …

Degrees Radians Grads

Display

35

Fa struktúra ábrázolása

o Gráfként

o Bennfoglaló ábrázolás

Page 36: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

36

Fastruktúra ábrázolása – fájlrendszer

C:

\Dokumentumok

\Kepek\logo.png

\alaprajz.jpg

\szerzodes.pdf

\Drivers

Mennyi tárhely szabadul fel a „Dokumentumok” könyvtár törlésével?

36

Page 37: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

37

Fájlrendszer jellemzői

Mennyi tárhely szabadul fel a „Dokumentumok” könyvtár törlésével?

Ehhez szükségünk van a fájlok egyes leíróinak pontos ismeretére.

Ezen információk, és a fájlhierarchia együttes ismeretével megválaszolható a kérdés.

Név Típus Méret (kB) Utolsó módosítás

Dokumentumok könyvtár 2/2/2016

szerződés.pdf fájl 569 11/9/2015

Képek könyvtár 2/2/2016

logó.png fájl 92 3/6/2015

alaprajz.jpg fájl 1226 2/2/2016

37

Page 38: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

38

TULAJDONSÁGOK MODELLEZÉSE

Milyen jellemzői vannak az egyes komponenseknek?

Pl.

• Táblázatok

• Adatbázisok

Célok, alkalmazások

Dekompozíció Gráfok Tulajdonságok

38

Page 39: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

39

Definíció: Tulajdonság

A modell elemeinek tulajdonságait is jellemezhetjük.

A tulajdonság egy a modell elemeinértelmezett függvény, amelyet• a modellelemeken értelmezünk,• parciális (lehet kitöltetlen),• értékkészlete a tulajdonságok értékeinek

halmaza.

Page 40: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

40

Név Típus Méret (kB) Utolsó módosítás

Dokumentumok könyvtár 2016.02.02

szerződés.pdf fájl 569 2015.11.09

Képek könyvtár 2016.02.02

logó.png fájl 92 2015.03.06

alaprajz.jpg fájl 1226 2016.02.02

Táblázatos ábrázolás

Táblázat sora = modellelem

Táblázat oszlopa = tulajdonság

NULL / NA attribútumok

40

Page 41: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

41

Definíció: Szűrés

o Típus = "fájl"

o Méret > 1000 kB

41

A szűrés művelet során• a modell elemein kiértékelünk egy szűrési feltételt,• azt a részmodellt tartjuk meg, amelynek elemei

megfelelnek a feltételnek.

Név Típus Méret (kB) Utolsó módosítás

szerződés.pdf fájl 569 2015.11.09

logó.png fájl 92 2015.03.06

alaprajz.jpg fájl 1226 2016.02.02

Név Típus Méret (kB) Utolsó módosítás

alaprajz.jpg fájl 1226 2016.02.02

Page 42: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

42

Definíció: Vetítés

Vetítés:

{Név, Méret}

Név Méret (kB)

Dokumentumok

szerződés.pdf 569

Képek

logó.png 92

alaprajz.jpg 1226

42

Vetítés során a modell egyes jellemzőit kiválasztjuk és a többit elhagyjuk

Név Típus Méret (kB) Utolsó módosítás

Dokumentumok könyvtár 2016.02.02

szerződés.pdf fájl 569 2015.11.09

Képek könyvtár 2016.02.02

logó.png fájl 92 2015.03.06

alaprajz.jpg fájl 1226 2016.02.02

Page 43: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

43

Példa lekérdezés: szűrés és vetítés

SELECT név, méret

FROM Állományok;

WHERE típus = ‚fájl’ AND méret> 1000

SQL: Structured Query Language

o Adatlekérdezés (és -manipuláció)

o A relációs adatbáziskezelés alapja

o Itt: minta (szűrés, vetítés, származtatás)

o Részletesebben: Adatbázisok

https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VITMAB00/

vetítés

adatforrás

szűrés

Page 44: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

44

TÍPUSOK

Page 45: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

45

Név Típus Méret (KB) Utolsó módosítás

Dokumentumok könyvtár 2016.02.02

szerződés.pdf fájl 569 2015.11.09

Képek könyvtár 2016.02.02

logó.png fájl 92 2015.03.06

alaprajz.jpg fájl 1226 2016.02.02

Táblázatos ábrázolás

Sor = modellelem

Oszlop = jellemző (gráf elemeinek tulajdonsága)

parciális függvény

45

Page 46: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

46

Típus és tulajdonságok

A típus a címkében kifejezett tudás része

o Tehát a típus egy kitüntetett attribútum

o A többi jellemző: a tulajdonságok

Gyakori konvenció:

o tulajdonságok akár változhatnak is

o típus egy elemre tipikusan állandó

Page 47: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

47

Minden csomóponttípushoz egy típuscsomópont

Minden éltípushoz egy típusél

Típusgráf

telephely

Metrójárműtelep

autóbusz-garázs

vonal

Metróvonal

autóbuszvonal

Vajon van-e közös vonás?(pl. „helyszín”, „közlekedési

hálózat eleme”)

Page 48: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

48

Típusgráf

Címkézett (típusos) kapcsolatok a típus csomópontok közt

Hurokél lehetségesIrányított kapcsolat

Ha az adatok forrása különböző: megvalósítható?

Hiányzik? „Autóbuszvonalhoz csak autóbuszgarázs”

Page 49: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

49

Típusgráf és példánygráf

„Példánya” kapcsolatok

Típusmodellnek megfelelő-e a példány? (pl.

„kapcsolódik”)

Mik lehetnek a típusok? Lehet-e

további típust felvenni?

Típusgráf

Példánygráf

Page 50: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

50

Összefoglalás

50

Page 51: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

51

STRUKTURÁLIS MODELL REPREZENTÁLÁSA PROGRAMBAN

Page 52: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

52

Programozási paradigmák

Programozási paradigma: egy programozási nyelv elméleti modellje

Strukturált programozás (C)o változók struktúrába szervezése: struct

Objektum-orientált programozás, OOP (C++, Java)o típus: osztály

o példány: objektum

o attribútum: mező

o műveletek: metódusok

o attribútumok/metódusok láthatósága, egységbe zárás stb. – bővebben ld. a Programozás alapjai 2. tárgyban

Page 53: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

53

OOP: öröklés

name : string

Object

orbital_period: intnumber_of_moons: int

Planet

gender: string

Person

saber_color : string

Warrior

Jedi Sith

Tervezői döntés: Han Solo nem lesz „warrior”

(nincs fénykardja)

Page 54: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

54

Eclipse Modeling Framework – Ecore diagram

szerkesztő generálható

automatikus mentés és betöltés

lehetséges

a példánymodellek ellenőrizhetők

Page 55: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

55

Szöveges reprezentációk

XML (Extensible Markup Language)

o szabványos, általános célú nyelv leírónyelvek definiálására

o ember számára (elvileg…) olvasható

JSON (JavaScript Object Notation)

o szöveg alapú szabvány ember által olvasható adatcserére

Page 56: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

56

XML példa: időjárás webszolgáltatás

Page 57: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

57

JSON példa: Google Maps API

Page 58: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

58

Modellezési nyelvek

UML (Unified Modeling Language)

o általános célú modellezési nyelv

AADL (Architecture Analysis & Design Language)

o architektúraleíró nyelv

SysML (Systems Modeling Language)

o UML-alapú általános modellezési nyelv rendszertervezési célokra

EMF (Eclipse Modeling Framework, Ecore)

omodellezési nyelv készítésére alkalmas

(Adatközpontú modellezés, szakterületi modellek)

Page 59: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

59

Kitekintés: refaktoring

Code refactoring is the process of restructuring existing computer code – changing the factoring– without changing its external behavior. Refactoring improves nonfunctional attributes of the software. Advantages include

o improved code readability and

o reduced complexity to improve source code maintainability, and

o create a more expressive internal architecture or object model to improve extensibility.

Bővebben: felsőbbéves szoftveres tantárgyak

Page 60: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

60

Refaktoring példa: „pull up”

saber_color : string

Warrior

Jedi Sith

Warrior

saber_color : string

Jedi

saber_color : string

Sith

Később: • Modellben/kódban mi a hatása? • Szinkronizáció?

Page 61: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

61

ÖSSZEFOGLALÁS

61

Page 62: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

62

Definíció: Strukturális modellA strukturális modell statikus. Kiindulópontja egy (rész)rendszer, amelyet a része reláció mentén alkotórészekre bont.

Az alkotórészek lehetnek:

tovább bontott részrendszerek vagy

tovább nem bontott (elemi) komponensek.

A strukturális modell a rendszer felépítését (struktúráját)

az alkotórészei,

azok tulajdonságai és

egymással való viszonya

alapján reprezentálja.

62

Page 63: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

63

Példa: (céges) hálózat

Router

Firewall

Printer

Server

Smartphone

Smartphone

Wifi

Laptop

Workstation Workstation

Workstation

Switch

Internet

63

Page 64: Strukturális modellezés - inf.mit.bme.hu · 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

64

Definíció: Dekompozíció

„A strukturális modell statikus. Kiindulópontja egy (rész)rendszer, amelyet a része reláció mentén alkotórészekre bont.”

Hierarchikus dekompozíció: o Többlépcsős rész-egész viszony

Része reláció tartalma szerint:o Fizikai dekompozíció: része=térbeli tartalmazás

o Logikai dekompozíció: pl. része=funkció

A dekompozíció („faktoring”) egy összetettprobléma vagy rendszer kisebb részekre bontása,amelyek könnyebben érthetők, fejleszthetők éskarbantarthatók.

64