of 9 /9

Studija o vrednovanju slatkovodnih usluga ekosustava hrvatske

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Studija o vrednovanju usluga slatkovodnih ekosustava u Hrvatskoj

Text of Studija o vrednovanju slatkovodnih usluga ekosustava hrvatske

Page 1: Studija o vrednovanju slatkovodnih usluga ekosustava hrvatske
Page 2: Studija o vrednovanju slatkovodnih usluga ekosustava hrvatske

Usluge ekosustava sastavni su dio europske strategije

kartirati i ocijeniti stanje ekosustava i njihovih usluga na

gospodarskih vrijednosti kao i promicanje njihove

Page 3: Studija o vrednovanju slatkovodnih usluga ekosustava hrvatske
Page 4: Studija o vrednovanju slatkovodnih usluga ekosustava hrvatske
Page 5: Studija o vrednovanju slatkovodnih usluga ekosustava hrvatske

Vrednovane usluge ekosustava

U

Drava - Molve

(Anser anser)

8

Popis usluga ekosustava relevantnih za poplavne nizine Drave, Save i Dunava

Funkcija Usluga ekosustava Vrlo relevantna Relevantna Vrednovana Nije

vrednovana

Regu

laci

jske

usl

uge

Potp

orne

us

luge

Uslu

ge p

ruan

ja re

surs

aKu

lturn

e us

luge

9

Page 6: Studija o vrednovanju slatkovodnih usluga ekosustava hrvatske

Popis nekih usluga ekosustava zna ajnih za poplavne nizine Drave, Save i Dunava

Usluga ekosustava Procjena za scenarij

USD

A B C

milijuna USD/godišnje za pilot podru je od

201 km2

284 60 55 67

277 >A

5020

17800 139 179

18 <A >A

396 ? >A

250 ?

(Ardea cinerea)

Scenarij B:

Page 7: Studija o vrednovanju slatkovodnih usluga ekosustava hrvatske
Page 8: Studija o vrednovanju slatkovodnih usluga ekosustava hrvatske
Page 9: Studija o vrednovanju slatkovodnih usluga ekosustava hrvatske