Studium przypadku: BFK, Novosibirsk, Siberia - .Studium przypadku: BFK, Novosibirsk, Siberia SZCZELKI
Studium przypadku: BFK, Novosibirsk, Siberia - .Studium przypadku: BFK, Novosibirsk, Siberia SZCZELKI

Studium przypadku: BFK, Novosibirsk, Siberia - .Studium przypadku: BFK, Novosibirsk, Siberia SZCZELKI

  • View
    228

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Studium przypadku: BFK, Novosibirsk, Siberia - .Studium przypadku: BFK, Novosibirsk, Siberia...

Studium przypadku: BFK, Novosibirsk, Siberia

SZCZELKI IDEALNIE CHRONICE PRZED ZIMNEM

Firma BFK produkuje okna z profili VEKA PVC i wyrnia uszczelki piankowe Q-Lon PU QL 4465 oraz 9756, jako uszczelki do skrzyde i ram okiennych.

Q-Lon

Dec 16 | V1 | CS14

www.schlegel.com

Okna BFK zostay zainstalowane w apartamentach w Krasnojarsku na Syberii, lecej okoo 4000 km na wschd od Moskwy, gdzie temperatury w zimie oscyluj pomidzy -20 i -50C.

BFK wyjania:

Wporwnaniuzinnymirodzajamiuszczelnie,uszczelkiSchlegelQ-Lonselastyczneidlategozapewniajlepszeparametry,szczeglniezim.ZostaotopotwierdzonetestamiwlaboratoriumBFK.UszczelkaQ-LonQL9756zostaaspecjalniestworzonawkoordynacjizzespoeminynieryjnymBFK.

Dopasowana do profili PVC, specjalna formua pianki PU firmy Schlegel zapewnia dugotrway powrt do pierwotnego ksztatu, rwnie w niezwykle zimnym klimacie. Uszczelki piankowe Q-Lon PU s produkowane, by sprosta niezwykym wyzwaniom Rosstandart (certyfikat zgodnoci POCC DE.C16.HO1628) oraz innym midzynarodowym standardom. Schlegel korzysta z systemu zarzdzania jakoci zarejestrowanego i certyfikowanego zgodnie z norm ISO 9001:2008.

BFK, Novosibirsk, Siberia

Wszystkie wymiary podano w milimetrach i s to wartoci nominalne. Spka Schlegel zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.

Nazwy spki Schegel i logo oraz wszelkie powizane znaki handlowe (wcznie ze SCHEGEL, SCHEGEL Red Square Logo, Red Square Logo i Q-Lon), nazwy handlowe i inne elementy wasnoci intelektualnej stanowi wasno spki Schlegel Acquisition Holdings Limited Trading prowadzcej dziaalno pod nazw Schlegel International i nie mog by wykorzystywane bez jej uprzedniej wyranej zgody na pimie. Wszelkie prawa zastrzeone.

Schlegel Acquisition Holdings Limited prowadzca dziaalno pod nazw Schlegel International 2016.

QL 4465 QL 9756

6,0

8,8

5,0

9,5

1,0

- 4,

8

5,1

3,3

10,0

7,0

5,8

11,0 7,

4

3,0

- 4,8

6,0

4,2

Schlegel Germany GmbH Firma z Schlegel International Bredowstrasse 33, 22113 Hamburg, Deutschland Tel: +49-40-733290 | Fax: +49-40-73329219 | Email: info.de@schlegel.com