Sub rez. Dr. INT

  • Published on
    26-Sep-2015

  • View
    8

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

c csdd x cxdv

Transcript

S I

S I1. Dr. international (def. si obiect)- definitia: cuprinde totalitatea normelor juridice creeate de state pe baza acordului de vointa, exprimat in forme juridice specifice, pt a reglementa rap. dintre ele privind pacea, securitatea si cooperearea internationala; aplicarea este realizata prin respecarea de buna voie, iar in caz de nevoie prin constrangerea individuala sau colectiva a statelor;- obiectul: reglementarea relatiilor de putere dintre subiectii dr inter. public2. Structura ONU:Adunarea generala a membrilor, consiliul de securitate, consiliul economic si social, consiliul de tutela, curtea internationa de justitie, secretariat.S II1. Izvorul dr. intenational:- forma de manifestare a normei juridice- 2 principale: - cutuma - practica relativ indelungata in timp si constanta, careia subiectii ii dau putere de norma cu caracter obligatoriu.- tratatul - acord incheiat intre diverse state care au reglementat relatiile dintre acestea2. Liga natiunilor- prima organizatie cu vocatie universala, infintata de catre state in vederea univormizarii eforturilor postbelice.- scopul: urmarea mentinerea unui dialog permanent intre statele lumii- infintat prin Tratatul de la Versailles 1919- statele iubitoare de pace puteau devenii membre si contribuii la pacea si securitatea internationalaS III1. Subiectii dr international- Statul: entitate care participa la relatiile internationale, are capacitate deplina (isi poate exercita dr si obligatii prevazute de normele de dr int pub)- independenta si suverantatea statelor - capacitate de a-si manifesta vointa in mod independent fara nicio presiune externa- Organizatiile intenationale cu caracter international: subiect de dr int datorita intentiei stateleor care le-au fondat, lipsa suveranitatii si independentei- capacitate de folosinta limitata- Popoarele si miscarile care lupta pt independenta sau suveranitate nationala- Persoana fizica (18)2. Organizatii internationale- caractere generale- au preocupari pe plan international in vederea reglememntarii unitare ale diverselor domenii ale vietii.- caracter interstatal: infintarea se face de catre state si alte subiecte de dr int pub pe baza suveranitatii- caracter de tratat multilateral: se infintateaza prin semnarea unor acorduri internationale cu caracter multilateral prin vointa statelor care participa la semnarea actului lor constitutiv --> devin pers jur de sine statatoarea- caracter subordonat al activitatii al acestor organizatii: activit. organiz e indreptata spre scopul pt care a fost infiintata organiz.S IV1.Principiile suveranitatii si independentei st.- sunt legate intre ele si pe ele intreg sistemul normativ international- Suveranit.= maniestarea suprematiei puterii de stat in interiorul frontierelor- Indep.= exteriorizarea suveranit. in relatii internationale- Suveranit= exclusiva,inalienabila,indivizibila. (xerox pag IV)2. Raspunderea internationala a pers fizice- are la baza principiul neadmisibilitatii,al responsabilitatii colective- pt acte si crime de razboi sau impotriva umanitatii si pacii va fi trasa la raspundere persoana fizica care reprezinta statul;- conform principiul represiunii universale poate fi trasa la rasp pe terit oricarui statS V.1.Principiile dr international.-= norme de conduita obligatorii ce reflecta valori esentiale ordinea internationala.a) Principiul egalitatii suverane= principiul egalitatii in drepturi a statelor si popoarelor precm si dreptul acestora de a dispune de ele insele- st.= d.p.d.v jur.- dr de jurisdictie si executie,dr de a edicta norme jur pe terit prop- fiecare stat respecta suveranit celorlalte state- integrit terit si indep pol= absoluta si inviolabila- libert de alegere a reg politic,ec,soc si cultural- dr d e beneficia de reparatii pt prejdiciile cauzate de alte stateb) Principiul autodeterminarii (pag 23)x) Principiul neamestecului in treburile interne ale statelorx) Principiul nerecurgerii la forta sau la amenintarea cu fortae) Principiul solutionarii pe cale pasnica a diferendelor internationalef) Principiul pacta sunt servanda= din moment ce ne asumam obligatii le si indeplinim2. Raspunderea internationala a statelor- Principiul fundamental al egalitatii statelor,respectarea suveranitatii oricarui stat al lumii contemporane; incalcarea acestui principiu=> responsabilitatea st in cauza- se declanseaza cnd sub de dr intern public incalca o obligatie care ii revine d.p.d.v al normelor de dr intern public- componenta subiectiva: chiar daca faptul este licit dpdv al normelor de dr intern el poate fi ilicit d.p.d.v al normelor de dr international- elem ob= neresp obligatiei asumateS VI1. Populatia in dreptul international- =totalit loc unui stat,atat cetatenii cat si strainii care se afla in mom resp pe terit unui stat- au oblig respectarii normelor st. inclusiv normele de dr internat. pub- Carta Natiunilor Unite cuprinde aspecte privind dr omului=> importanta pe care comunit internat. o acorda problematicii dr omului- 3 categ de dr: dr si libert elementare= dr la vata,libert,egalit,prezumtia de nevinovatie,dr de inviolabilit a pers,fam,locuintei etc dr civile si pol: dr de azil,dr la cetatenie,dr de a intemeia o familie,dr de acces liber la diferite mijl de exprimare dr soc si ec- exprimarea libea a personalit, dr la securitate soc,dr la invatatura,participarea la viata culturala,stiintifica- strainii= cei care se afala pe terit unui stat dar au alta cetatenie sau sunt apatrizi2. Reguli de purtare a razboiului- reguli,atitudini si comportamente pe care personalul militar individual sau in cadrul unor forme organizate sunt obligate sa le respecte in vederea salvgardarii vietii,sanatatii si integritatii corporale a persoanelor ocrotite de dreptul umanitar.- respectarea unor norme cu privire la modalitatile de lupta,la armele folosite care sa implice o forma de protectie si pentru personalul militar al fortei combatante opuse- obligativitatea folosirii unor mijloace care sa nu dauneze inamicului distrugeri si suferinte inutile; se interzice atacarea localitatilor fara aparare.-interzicerea armelor care pot provoca daune ireparabile atat inamicului cat si omenirii in general; arme de nimicire in masa,chimice,incendiare,etc- responsabilitatea revine nu doar pers fizice care nu a respectat normele ci si celui care a ordonat acest lucru.S VII.1. Categorii de persoane si bunuri protejate de normele umanitare- in materia protectiei acordate de normele dr umanitar vbm despre persoane viata,sanatatea si integritatea corporala a acestora si de categ bunurilor protejate.- categ de persoane ocrotite ; in functie de impartirea traditionala a fortelor militare: reguli de purtare a razboiului terestru,aerian si pe mare-distinctie intre personalul combatant si restul pers de pe campul de lupta care nu e incadrat in trupele regulate: personal medical,religios (ac. 2 tipuri de pers nu devin prizonieri de razboi dk sunt prinsi de inamic ) pop civila necombatanta( beneficiaza de asemenea de protectie prin normele de dr umanitar,din randul ac. provin cele mai multe victime )- corpurile de voluntari,fortele militare,militii etc sunt considerate trupe combatante daca intrunesc conditiile: sa aiba in frunte o pers responsabila pt ac. trupe,sa poarte un semn distinctiv care se poate recunoaste de departe,,sa poarte armele pe fata si sa respecte normele si regulile de purtare ale razboiului--orice persoana care nu are anumite semne distinctive e considerata personal civil- categ de bunuri ocrotite sunt in leg cu natura drepturilor generic ocrotite si cu persoanele carora le apartin- sunt protejate de distrugeri: spitale,trenuri,salvari,mijloace ce folosesc la salvarea sanatatii,asezamintele religioase - bunuri civile: locuinte,bunurile pop: mijl de transport,cladiri istorice,poduri,diguri-ac. trebuiesc marcate cu semne distincte,unitare si recunoscute pe plan international ; ex crucea rosie pe fond alb2. Terorismul international- primele acte internationale care s-au ocupat de aspecte privind terorismul sunt cele doua Conventii de la Geneva 1973,una se refera la prevenirea si reprimarea terorismului iar cealalta la infiintarea unei curti penale internationale- sunt acte de terorism cele indreptate impotriva altui stat daca : a) sunt indreptate impot vietii,sanatatii ori integritatii corporale respectiv a libertatii sefilor de state,a altor pers care indeplinesc prerogativele ac,a succesorilor sai,a altor membrii de fam precum si a altor pers cu functii publice daca fapta are leg cu ac. functie b) sunt distruse sau se provoaca pagube unor bunuri publice sau destinate uzului publicului c) se pun in pericol vieti omenesti prin provocarea unui pericol public d) folosirea,procurarea,obtinerea prin orice cai de arme,munitii,prod explozive sau subst otravitoare pt. executarea unor astfel de fapte-sclavia,comertul cu sclavi,traficul cu femei si copii,etcS. VIIIS VIII1. Genocidul=actiuni care sunt menite sa distruga total sau partial un grup social,etnic,religios,etc prin mijloace constand in omorarea membrilor sai,vatamarea grava a sanatatii sau integritatii lor corporale,fizice sau mintale,luarea de masuri impotriva nasterilor in grupul respectiv,transferarea fortata a copiilor in alt grup social.- Prin continutul si urmarile sale este poate cea mai grava forma de infractionalitate internationala.-Conventia pentru prevenirea si reprimarea crimei de genocid din 1948 acorda o importanta deosebita obligativitatii statelor lumii de a avea in legislatia lor penala incriminarea si pedepsirea exemplara a acestor fapte.-aceasta conventie si practica internationala neaga pers vinovate de aceasta infractiune dreptul la azil2. Arbitrajul international. Justitia internationalaPrin Conventiile de la Haga din 1899 si 1907 s-a decis infiintarea Curtii Permanente de Arbitraj alcatuita din Consiliul permanent si Biroul international.= organ nepermanent,se infiinteaza in mom in care doua state aflate in diferend se adreseaza curtii.-trasatura fundamentala a arbitrajului internat. este caracterul facultativ ,statele hotarasc daca doresc sau nu sa se adreseze ac si sa-i stabileasca competenta,dar din mom stabilirii hotararea devine obligat pt parti si nerespectarea ei atrage sanctiuni=> caract facultativ exista pana in momentul incheierii acordului de compromis-Activitatea jurisdictionala e desfasurata de Curtea Internationala de Justitie de la Haga-Curtea Internationala de Justitie are si ea un caracter facultativ,statele sau celelalte sub de drept se pot adresa ac organ pt a rezolva diferendul dintre ele.-Curtea Internationala de Justitie este un organ cu caracter permanent spre deosebire de arbitraj care se infiinteaza prin acordul partilor; e formata din 15 judecatori alesi de Adunarea Generala a ONU pe 9 ani.-are si un rol consultativ,poate fi consultate de orice stat asupra unor probleme internationale dar solutia data nu are caracter obligatoriu-partile pot fi repr de avoati,experti,etc,dezbaterile se desfasoara sub forma orala dar si scrisa,se poate administra orice probatiune.-decizia data este definitiva deci executorie,se admite calea de atac a revizuirii daca se descopera un fapt nou care ar avea o influenta asupra solutiei.S IX.1. Mijloace nejurisdictionale de rezolvare a diferendelor internationale- Diferendul este un dezacord asupra unor chestiuni de fapt sau drept,o opozitie de teze juridice sau de interese intre doua state- negocierile directe,mediatiunea,ancheta internationala,concilierea internationala,bunele oficii-componenta de baza este caracterul facultativ,statele aflate intr-un diferend pot alege sa apeleze un asemenea mijloc nejurisdictional,la oricare dintre ele....2.Frontiera de stat- teritoriul national al unui stat se delimiteaza de alte teritorii aflate deci sub alta suveranitate prin frontiere.-pentru trasarea si marcarea frontierei e necesara incheierea unei conventii internationale de regula bilaterala cu statul vecin cu care se face ac. delimitare- regimul juridic al frontierei cuprinde atat elementele de ordin tehnic cum sunt marcarea si delinitarea cat si activitatile permise in zona de frontiera,accesul persoanelor,modul in care se poate face traversarea frontierei precum si documentele necesare- dupa nat lor frontierele sunt naturale si conventionale iar dupa elementele componente sunt maritime,aeriene si fluviale.-frontiera de stat e inalienabila,nu poate fi calcata sau violata fara a starni o reactie din partea statului.-modificarea ei se face doar pe baza acordului liber consimtit de catre statele in cauza prin mijloace pasnice pe baza unor intelegeri,in functie de prevederile constit ale fiecarui stat seconsulta si populatia-in cazul apelor nenavigabile frontiera e in mijlocul cursului acesteia iar la cea navigabila la linia maxima de adancimeS. X1. Stramtori si canale maritime- fie se gasesc pe teritoriul mai multor state sau doar servesc interesele mai multor state sau chiar a tuturor statelor de aceea regimul lor juridic este reglementat prin acte internationale- ca atare chiar daca o stramtoare sau un canal se gaseste pe teritoriul unui sg stat datorita ac. caracteristici reigmul lui juridic e reglememntat prin conventii internationale- diferenta dintre stramtori si canale este doar aceea ca stramtorile sunt naturale iar canalele au fost facute de om; stramtoarea Kiel,stramtorile Marii Negre,Canalul Suez- in materie de stramtori,exemplul cel mai bun e cel al Stramtorilor Bosfor si Dardanele din Marea Neagra; regimul juridic al acestora a suferit numeroase modificari in functie de interesele puterilor care dominau Europa deci si pe ele.-desi se gasesc in Turcia,reg lor juridic este cel stabilit prin Conventia de la Montreaux in 1936,care reglementa cu prioritate accesul navelor comerciale si civile si a bastimentelor militare;reg acestor stramtori este si reg M Negre deoarece ac. e o mare inchisa iar accesul in si din ea se poate face doar prin ac. stramtori- reglementeaza circulatia navelor civile,comerciale si militare indiferent sub ce pavilion navigheaza atat pe timp de pace cat si pe timp de razboi dar doar daca Turcia e neutra,daca este parte beligeranta poate interzice accesul inamicilor.-in ceea ce priveste canalele un exemplu este cel al canalului Suez. Care este situat pe teritoriul unui sg stat,Egiptul dar datorita importantei sale strategice ( este sg cale de acces spre Oceanul Indian fara ocolirea Africii) statul egiptean dupa nationalizarea canalului i-a pastrat regimul international fiind deschis fara restrictii navigatiei civile si comerciale internationale.2.Intrarea in vigoare a tratatelor- este momentul de la care se produc efectele juridice sub aspectul drepturilor si obligatiilor care revin partilor semnatare-acest moment poate diferi in functie de mai multe aspecte; cea mai simpla situatie este cea in care momentul intrarii in vigoare a tratatului coincide cu cel al semnarii acestuia,o alta sit. prevede posibilitatea tratatul sa intre in vigoare de la o data certa,dupa indeplinirea unei...