Succesvol publiceren met WordPress

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Dit is een preview van het boek

  Zie voor meer informatie: http://wp-boek.nl

  Succesvol publiceren met WordPress

  http://wp-boek.nl/?utm_source=samenvatting&utm_medium=link&utm_content=banner&utm_campaign=promotie-pdf-2

 • Succesvol publiceren met WordPress

  Rogier Mostert

  Wordpress.indd 3 02-10-12 14:38

 • Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij:Sdu KlantenservicePostbus 200142500 ea Den Haagtel.: (070) 378 98 80www.sdu.nl/service

  2012 Sdu Uitgevers bv, Den Haag

  Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv.

  Zetwerk: line UP boek en media, GroningenOmslagontwerp: Agraphics, Apeldoorn

  isbn 978 90 12 58487 6nur 991

  Alle rechten voorbehouden. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs- en databankrechten, ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers bv en de auteur.

  Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 kb Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich te wenden tot de Stichting pro (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 kb Hoofddorp, www.cedar.nl/pro). Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commercile doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever.

  Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden.

  All rights reserved. no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publishers prior consent.

  While every effort has been made to ensure the reliability of the information presented in this publication, Sdu Uitgevers neither guarantees the accuracy of the data contained herein nor accepts responsibility for errors or omissions or their consequences.

  Wordpress.indd 4 02-10-12 14:38

 • 5

  InhoudVoorwoord 7 inleiding 8

  1 Over WordPress 11 De ontstaansgeschiedenis van WordPress 12 Het licentiemodel van WordPress 13 De populariteit van WordPress 13 De populariteit van WordPress in nederland 16 De mensen achter WordPress 16 Het ontwikkeltraject van WordPress 17 De opbouw van een WordPress-website 18 De mogelijkheden van WordPress 19 WordPress-sites 19

  2 De voorbereiding 23 Wat komt er kijken bij het opzetten en onderhouden van een Word-Press-site? 24

  De kosten van een eigen WordPress-site 27 Aandachtspunten bij uitbesteding 29

  3 De hosting van een WordPress-site of -blog 31 Zelf hosten 32 Aandachtspunten bij de keuze van een hostingprovider 32 Hosten via WordPress.com 35

  4 WordPress installeren 39 De benodigdheden voor een succesvolle installatie van WordPress 40 De installatie van WordPress in acht stappen 41 5 WordPress configureren 49 inloggen op de admin-omgeving van WordPress 50 Het dashboard van WordPress 51 De menus van de admin-omgeving 55 De algemene instellingen configureren 58 De schrijfinstellingen configureren 60 De leesinstellingen configureren 62

  Wordpress.indd 5 02-10-12 14:38

 • Succesvol publiceren met WordPress6

  De reactie-instellingen configureren 63 De media-instellingen configureren 65 De privacyinstellingen configureren 67 De permalinkinstellingen configureren 67 De menus van uw site configureren 70

  6 Het uiterlijk van uw WordPress-site 79 Themas 80 Het juiste thema kiezen 80 Gratis themas 85 Betaalde themas 85 Zelf een thema maken 89 een themagenerator gebruiken 90 een thema installeren 90 een thema verwijderen 92 Van thema wisselen 93 Themaframeworks 93 Het standaardthema Twenty eleven aanpassen 94 Mobile responsive design 100

  7 Werken met plugins 105 Plugins 106 Soorten plugins 107 Voorbeelden van plugins 109 De juiste plugins kiezen 110 Gratis plugins 112 Betaalde plugins 113 Plugins installeren 114

  8 Werken met widgets 127 Widgets 128 Werken met de widgets van uw thema 130 Standaardwidgets 132 extra widgets zoeken en installeren 134

  9 Werken met paginas en berichten 135 Widgets 128 Werken met de widgets van uw thema 130 Standaardwidgets 132 extra widgets zoeken en installeren 134

  Wordpress.indd 6 02-10-12 14:38

 • 7

  10 Werken met formulieren 169 Soorten formulieren 170 Checklist voor het kiezen van de juiste formulierplugin 170 Plugins voor formulieren 171

  11 Werken met gebruikers 177 Gebruikers beheren 178 een gebruiker toevoegen 179 Uw eigen profiel wijzigen 180

  12 Uw WordPress-site back-uppen 183 Uw WordPress-site back-uppen 184 13 Uw WordPress-site succesvol maken 193 Checklist voor een succesvolle WordPress-website 194

  Techniek: maak uw site zoekmachinevriendelijk 195 inhoud: schrijven voor uw bezoekers en voor zoekmachines 202 Traffic: zorgen voor meer bezoekers op uw site 208

  14 Uw WordPress-site onderhouden 217 Onderhoud 218 Reacties beheren 218 Paginas updaten 227 WordPress updaten 227 Themas updaten 229 Plugins beheren 230 Gebruikers beheren 231 links actueel houden 232 De mediabibliotheek opschonen 233 De database optimaliseren 233 De beveiliging verbeteren 235 WordPress sneller maken met caching 240 Op de hoogte blijven over WordPress 243 Tips 245

  Register 251

  Wordpress.indd 7 02-10-12 14:38

 • Succesvol publiceren met WordPress8

  Voorwoordin het printtijdperk was publiceren alleen weggelegd voor de pers. Op inter-net is dit nu voor iedereen mogelijk. in minder dan vijf minuten maak je een website of blog, met dezelfde software die cnn en de New York Times gebruiken voor hun weblog: WordPress!

  Omdat WordPress gratis is, denken veel mensen dat het nooit zo goed kan zijn als dure commercile software. Die mensen vergeten echter n ding: de beste dingen in het leven zijn gratis! WordPress is zon succes omdat het is gebouwd en onderhouden wordt door een wereldwijde community van honderden mensen. Deze mensen doen dat vanuit hun passie, niet omdat het moet.

  Dit betekent dat ook u kunt beschikken over grandioze software tegen lage kosten. Hierdoor is het volledige internet slechts n klik verwijderd van uw nieuwe website. Wat gaat u ermee doen?

  Matt Mullenweg Grondlegger WordPress en eigenaar van Automattic.comhttp://ma.tt | http://wordpress.org | http://automattic.com

  Wordpress.indd 8 02-10-12 14:38

 • 9

  Inleiding Mijn eerste kennismaking met WordPress was eind 2008. ik zocht een platform om te bloggen over culinaire onderwerpen. Bij toeval liep ik tegen WordPress aan. Wat begon als een experiment werd al snel een gepassio-neerde bezigheid op foodish.nl. WordPress maakt publiceren zeer een-voudig dankzij de krachtige motor in combinatie met de vele plugins. Ook de beschikbaarheid van goede documentatie, de actieve community en de open-sourcegedachte maakt WordPress voor mij onmisbaar.

  naarmate de mogelijkheden van WordPress toenamen, werd ook de belang-stelling van bedrijven voor WordPress als volwaardig Content Management Systeem (cms) steeds groter. Begin 2010 draaide al ruim 8,5 procent van alle websites op WordPress! Hierbij nam de vraag naar hands-on-informatie ook sterk toe. ik merkte dit in mijn werk als internetstrateeg, maar ook priv. Vandaar dat ik toen besloot om de eerste versie van dit boek te. een praktisch boek dat alle informatie bevat om succesvol te kunnen publiceren met WordPress. in 2012 volgde deze volledig bijgewerkte versie.

  Dit boek is geschikt voor...

  Dit boek is geschreven op basis van de nederlandse WordPress-versie 3.4.x. De uitleg is universeel zodat het ook geschikt is voor andere versies en andere talen.

  WordPress zelf is platformonafhankelijk. U kunt dus probleemloos aan de slag met WordPress via een pc, Mac of een computer met linux. De screenshots in dit boek zijn gemaakt via een pc met Windows. Gebruikt u een Mac of een systeem op basis van linux, dan kunnen de screenshots hier en daar iets afwijken, maar dit zal weinig problemen opleveren.

  Wordpress.indd 9 02-10-12 14:38

 • Succesvol publiceren met WordPress10

  Extra informatie via wp-boek.nl

  Bij dit boek hoort een website: http://wp-boek.nl/. Tijdens het schrijven van dit boek konden bezoekers meedenken over de inhoud, de titel en de interviews in het boek. Op deze website publiceer ik nu regelmatig nieuws over WordPress, extra informatie en updates van dit boek. Bezoek dus regelmatig wp-boek.nl, abonneer u op de rss-feed of volg twitter.com/wordpressboek. Hierdoor blijft u op de hoogte en haalt u alles uit uw WordPress-site!

  Bedankt!

  Tijdens het schrijven van dit boek heb ik met veel mensen gesproken die WordPress zelf gebruiken of die actief zijn binnen de WordPress-comm