Suport Curs Integral, An 1, Sem 2. Pr. Coman

  • Published on
    06-Aug-2015

  • View
    32

  • Download
    13

Embed Size (px)

Transcript

Studiul Noului Testament, Suport de curs, An. I, sem. 2 Pr. prof. dr. Constantin COMAN EVANGHELIA DUP MATEI Introducere Cuprins 1. Bibliografie 1.1. Chestiuni introductive 1.2. Comentarii 1.2.1. Comentariipatristice 1.2.2. Comentarii moderne 1.2.3. Comentarii patristice la unele fragmente din Ev. Matei 1.2.4. Studii 2. Caracteristici generale 2.1. Prima dintre cele patru Evanghelii 2.2. Cea mai cunoscut Evanghelie 2.3. Are un caracter sistematic 2.4. Intre cele patru Evanghelii, citeaz cel mai mult din Vechiul Testament 2.5. Este un discurs mai curnd teologic dect biografic despre Mntuitorul Hristos 3. Planul Evangheliei dup Matei 3.1 Introducere 3.2 Bda Rigaux, Tmoignage de lvangile de Matthieu, Descle De Brouwer,1967 3.3UBSHandbookSeries,AHandbookonTheGospelofMatthew,byBarklayM. Newman and Philip C. Stine, New York, 1992 3.4 C. H. Lohr, n Catholic Biblical Quarterly, 23 (1961), p. 427.Adoptat i de The New JeromeBiblicalCommentary(EditedbyRaymondE.Brown,JosephA.Fitzmyeri Roland E. Murphy, 1990) 3.5 Ulrich LUZ, MATTHEW 1-7, A Continental Commentary, Fortress Press Miniapolis, 1992 4. Structura pe capitole a Evangheliei dup Matei 4.1 Introducere 4.2 Structura pe capitole prezentare5. Teme centrale n Evanghelia dup Matei 6. Exegez la Matei 1,1-17: Cartea naterii 6.1. Textul 6.2. Planul seciunii 6.3. Comentarii preliminare 6.4. Exegez 6.5. Comentariu la Genealogie 7. Exegez la Matei 1, 18-25: Naterea minunat a lui Iisus din Fecioara Maria 7.1 Textul 7.2 Posibile comentarii 8. Exegez la Matei 2, 1-12: Magii de la Rsrit8.1 Textul 8.2. Comentarii 9. Fuga n Egipt i ntoarcerea n Nazaret (2,13-23) 9.1 Textul 9.2 Comentarii 10. Predica Sf. Ioan Boteztorul (3,1-12)[Mc 1,1-8; Lc 3,1-9.15-17; In 1,19-28] 10.1 Scurt introducere 10.2 Textul10.3 Comentarii 11. Botezul Domnului sau Teofania, descoperirea sau artarea Fiului lui Dumnezeu (3,13-17) 11.1 Textul11.2 Comentarii12. Predica de pe Munte. Matei cap. 5-7 12.1 Consideraii generale (dup i n dialog cu U. Luz op. cit.I, 214) 12.2 Comentarii teologice 12.2.1 Despre msura deplintii 1. Bibliografie BibliografiaprivitoarelaEvangheliadupMateiestefoartebogatnlimbilestrine decirculaieidestuldesracnlimbaromn.Pentruolistbibliograficfoarte cuprinztoare,attlanivelulcomentariilorctilanivelulstudiilortematice,asevedea comentariul lui Ulrich Luz. n limba romn singurul comentariu original la Evanghelia dup Matei este semnat de Pr. prof. dr. Vasile Gheorghiu. Cel semnat de Pr. prof. dr. Leon Arion reiacomentariulluiGheorghiu,adaptndu-lmaialeslanivelullimbajului.Bibliografia cuprinsnlistademaijosesteunaselectiv,reinndlucrrilemaiimportantenlimba romn i cteva dintre cele provenind din literatura strin de specialitate. Dac arfis reducemlamaximumselecia, am reine, desigur, Omiliile la Matei ale SfntuluiIoanGurdeAur,ocapodoperageniului,carenuartrebuislipseascdin bibliotecaunuiteolog,aunipreotsauaunuiprofesordereligie,i,dintrecelemoderne,ComentariullaMateialluiUlrichLuz,uncomentariufoartedocumentat,cuprinztori echilibrat ca abordare, cu contribuii extrem de valoroase privind istoria exegezei i mai ales receptareadectreBisericaEvanghelieisauadiferitelortemeimportantedinEvanghelia dup Matei. 1.1.Chestiuni introductive 1.Pr. Prof. Dr. Vasile MIHOC, Introducere n Noul Testament, vol. I, Teofania, Sibiu, 2001. 2.Pr.Prof.Dr.NicolaeNICOLAESCU,Pr.Prof.Dr.GrigorieMARCU,Pr.Prof.Dr. SofronVLAD,Pr.Prof.Dr.LiviuMUNTEANU,StudiulNouluiTestamentpentru Institutele Teologice, Ed. IBMBOR, Bucreti, 19833 3. , , , , 1971. 4.,,, , 1995. 5. , , , 1994 6.HelmutKOESTER,IntroductiontotheNewTestament.Vol.1:History,Cultureand Religion of the Hellenistic Age; Vol. 2: History and Literature of Early 7.RaymondE.Brown,JosephA.Fitzmyer,RolandE.Murphu,Introducereicomentariu la Sfnta Scriptur, vol. I, Galaxia Gutemberg, 2005 pag. 921-930. 1.2.Comentarii 1.2.1Patristice 1.Sf. Ioan Gur deAur, PG. 57,58; Trad. rom.: Omilii la Matei, (Trad. de Pr. D. Fecioru). EIBMBOR, Bucureti, 1994;. 2.Origen, PG 13; SC 162, 1970 3.Sf. Efrem Sirul, SC 121, 1966 4.Sf. Chiril al Alexandriei, PG 72, 365-474 5.TeofilactalBulgariei,PG123,144-488,Trad.rom.:SfntulTeofilactalBulgariei, Tlcuirea Sfintelor Evanghelii de la Matei i Marcu, Editura Sofia, 1998. 6.EvtimieZigaben,PG129,112-766Vezitraducerearom.Zigabenos,Eutimie(sau invers?),ComentarasupraSfintei EvangheliidupMatei(vol.I), trad.dinlb.greacde Grigore, pr. prof. C. i Saru, pr. prof. Sava T., dup ediia lui Teoclitos Farmachides, Ed. Cozia,Rm.Vlcea,1931,301p.Zigabenos,Eutimie(sauinvers?),Comentarasupra Sfintei Evanghelii dup Matei (vol. II), trad. din lb. greac de Grigore, pr. prof. C. i Saru, pr.prof.SavaT.,dupediialuiTeoclitosFarmachides,Ed.Cozia,Rm.Vlcea,1933, 424 p. 1.2.2Comentarii moderne 1.Gheorghiu,pr.prof.dr.Vasile,SfntaEvangheliedupMateicucomentar,vol.I,Ed. autorului, Cernui, 1925, 240 p. 2.Gheorghiu,pr.prof.dr.Vasile,SfntaEvangheliedupMateicucomentar,vol.II,Ed. autorului, Cernui, 1927, 256 p.3.Dr.L.G.Munteanu,Predicadepemunte,studiuexegetic,Cluj,1932,(Ed.autorului), 141 p 4.Gheorghiu, pr. prof. dr. Vasile, Sfnta Evanghelie dup Matei cu comentar,vol. III, Ed. autorului, Cernui, 1933, 350 p. 5.Arion, pr. dr. Leon, Comentarii la Matei, vol. I, Ed. Limes, Cluj, 1999, 260 p. 6.Arion, pr. dr. Leon, Comentarii la Matei, vol. II, Ed. Limes, Cluj, 1999, 250 p. 7.Lagrange M. J., Evangile selon Saint Matthieu, Paris, 1927 8.Benoit P., LEvangile selon Saint Matthieu, Paris, 1972. 9.UlrichLUZ,MATTHEW1-7,AContinentalCommentary,FortressPressMiniapolis, 1992 10. Ulrich LUZ, MATTHEW 8-20, Fortress Press Miniapolis, 2001. 11. Bda RIGAUX, Tmoignage de lvangile de Matthieu, Descle de Brouwer, 1967. 12. M.-J. Lagange, 19414 13. , o , , , 2000 1.2.3Comentarii patristice la unele fragmente din Ev. Matei 1.Sf. Grigorie de Nyssa, La Fericiri, PG 44,1193-1301 2.Sf. Grigorie de Nyssa, La Rugciunea Domneasc, PG 44, 1114-1172 3.Maxim Mrturisitorul, La rugciunea Tatl nostru, PG 90, 872-909 4.Ieronim,Fericitul,ComentarlaSfntaEvangheliedupMatei(I),MB11-12/1990,pp. 48-56, trad. de pr. prof. dr. Nicolae Neaga. 5.Ieronim,Fericitul,ComentarlaSfntaEvangheliedupMatei(II),MB4-6/1991,pp. 83-89, trad. de pr. prof. dr. Nicolae Neaga. 6.Ciprian,Sfntul,ExplicarearugciuniiTatlnostru,trad.dinlb.greacdePslaru,pr. Matei, Instit. de editur cretin, Rm. Vlcea, 1937, 72 p. 7.Neaga,pr.prof.dr.Nicolae,PredicadepemuntecomentatdeFericitulIeronim,MB 1-2/1990, pp. 7-24. 1.2.4Studii 1.Scriban,arhim.Iuliu,ComentariulSfinteiEvanghelii.GenealogiileMntuitoruluilaSf. Matei i Sf. Luca, BOR 3/1922, pp. 206-215. 2. Bnescu, prot. dr. Marcu, Funcia metaforei n Predica de pe munte (I), MB 11-12/1984, pp. 679-691. 3. Bnescu, prot. dr. Marcu, Funcia metaforei n Predica de pe munte (II), MB 1-2/1985, pp. 15-23. 4. Caraza, diac. asist. Ioan, Fii desvrii, precum i Tatl vostru cel Ceresc este desvrit (Matei 5, 48), O 1/1994, pp. 171-172.5. Ciudin, pr. dr. N., Analiza citaiunilor Vechiului Testament din Evanghelia Sf. Matei. Studiu dup textul ebraic i LXX, Ed. Cartea romneasc, Bucureti, 1942, 53 p.6.Preotdr.N.Ciudin,AnalizacitaiunilorVechiuluiTestamentdinEvangheliadupMateiu. Studiu dup textul ebraic i LXX, Bucureti, 19 7.Ciudin,pr.N.,GenealogiaMntuitoruluidupEvangheliaSf.Mateinraportcudatele Vechiului Testament. Studiu analitic dup textul ebraic i LXX, Tipogr. Progresul, Iai, 1941, 15 p. 8.Ghia,pr.prof.dr.Gh.I.,AtitudineaMntuitoruluifadelegeaVechiuluiTestament. Contribuie la exegeza Noului Testament, Ed. Ramuri, Craiova, 1929, 102 p. 9. Constantinescu, pr. prof. Ioan, Cuvntarea eshatologic a Domnului nostru Iisus Hristos - scurt comentariu, GB 1-2/1979, pp. 51-77. 10.Constantinescu,pr.prof.Ioan,CuvntareamisionaraMntuitoruluilatrimiterea Apostolilor la propovduire, GB 1-3/1983, pp. 67-84. 11.Constantinescu,pr.prof.Ioan,nviereaDomnuluinostruIisusHristosdupcelepatru Evanghelii, GB 2/1987, pp. 60-101. 12. Constantinescu, pr. prof. Ioan, Patimile i moartea Mntuitorului Hristos dup cele patru Evanghelii, GB 2/1988, pp. 45-103. 13. Marguerat, D., Le jugement dans levangilede Matthieu, Geneve, 1981 14. Mohrlang, R., Matthew and Paul, (SNTSMS 48), Cambridge, 1985 15. Przybylski, B., Righteousness in Matthew, (SNTSMS 41), Cambridge, 1980 2. Caracteristici generale 2.1Evanghelia dup Matei ocup primul loc ntre cele patru Evanghelii i primul loc ntre crile Noului Testament. Este, aadar, cartea cu carencepe Noul Testament. nc delanceputurileBisericiiaocupatprimulloc(I.Panagopoulos,op.cit.p.75).Tradiia manuscris o plaseaz fr excepie pe primul loc, ceea ce arat c nu a existat nici un fel de ezitare n acest sens.De ce a fost aezat prima n Canonul NT? De ce a fost aezat naintea celorlalte trei Evanghelii? Iat trei posibile rspunsuri: a.Criteriul cronologic poate fi un argument.Este posibil ca Biserica primar s fi aplicatcriteriulcronologic,aezndcelepatruEvangheliincanonulnou-testamentar n ordine cronologic. Conforma tradiiei, Evanghelia dup Matei, cel puin n varianta iniial, aramaic, a fost scris naintea celorlalte trei.b.EvangheliadupMateiesteopuntefireasciconsistentntreVechiuli Noul Testament, face cel mai bine i cel mai firesc legtura ntre Vechiul i Noul Testament.EvangheliadupMateimaterializeaziafirmcelmaiconvingtor, continuitatea i unitatea celor dou Testamente, cele dou pri ale aceluiai ntreg careesteDumnezeiascaScriptur.Acestaesterspunsulacceptatdemajoritatea exegeilor,ntritcuattmaimultdeipoteza,cares-aimpuschiarinspaiul ortodox , conform creia Evanghelia dup Marcu ar fi fost scris prima. c.Caracteruldidactic,sistematicaproapeprogramatic-alacesteia,care ofereaoimaginectmaicomplet,attdinpunctdevederealefaptelorctial nvturiiMntuitorului,poatefiunaltargumentpentrucareBisericaprimelor veacuri a aezat Evanghelia dup Matei n fruntea celorlalte Evanghelii. 2.2EvangheliadupMateiesteceamaicunoscutEvangheliedintrecelepatru Evangheliicanonice.MajoritateadincuvinteleMntuitoruluiHristoscaievenimentele importante din viaa i activitatea pmnteasc a Acestuia sunt cunoscute n varianta Matei. De ce? Foarte probabil din urmtoarele motive: a.FaptuldeafifostaezatnfrunteacrilorNTideasefibucuratde prioritatealecturii.Nuestenssingurul.Trebuieinutseamaidefaptulc circulaiafoartelarg,chiarnBisericaprimar,aimpus-onegalmsur contiinei eclesiale. b.Faptul de a fi fost scris pentru iudei i pentru iudeo-cretini, asociat ponderii pecarelarenistoriaBisericiiprimareelementuliudeo-cretin,cainevoia delimitriidincencemaifermeaBisericiifadeSinagogiaelaborrii raportului dintre Evanghelie i Legea vechi-testamentar. c.Predica de pe Munte - receptat ca o sintez a Evangheliei Mntuitorului i ca un discurs programatic, normativ pentru viaa cretinilor i ca o replic a Evangheliei datLegiivechicticelelaltebogatelorculegeridecuvintealeMntuitorului (ntotal,celecincisauasediscursurimari,ncareSf.EvanghelistMatei concentreaz mare parte din nvtura Mntuitorului Hristos. d.AfostreceptatfoarterepededeBisericauniversaliaexercitatceamai importantinfluenasupravieiiBisericiinprimeledousecole,daridup aceea. ntlnim citat Ev. Mt. chiar din sec. II (vezi 1 Clem.46,7 .u.; Epistola lui Barnaba4,14;Didahiile8,2,IgnatieTeoforul,CtrePolicarp1,3.2,2).Justin MartiruliFilosofulfoloseteculegeredecuvintealeMntuitoruluidinEv.Mt. (Apolog. I, 15-17). Ev. Mt. este citat frecvent i de ceilali apologei din sec. II. e.A fost i este folosit cel mai mult n viaa liturgic a Bisericii. A fost socotit caEvangheliabisericeascprinexcelen.Datfiindfaptulcpentrumulttimp contactulcredincioilorcuEvangheliileerarealizataproapeexclusivprin intermediul vieii liturgice, este explicabil ca Evanghelia cea mai frecvent citit s se ntipreasc cel mai bine n memoria credincioilor. f.A fost cel mai mult comentat. Primelei cele mai extinse comentarii patristice au n vedere Ev.Mt.. A se vedea Omiliile Sf. Ioan Gur de Aur care au avut o mare rspndire n Biseric, n toate tradiiile cretine. 2.3Evanghelia dup Matei are un caracter sistematic, este foarte bine construita.Exist o evident compoziie literar: -carteaestejalonatdecelecinci/asemaridiscursuri(5,1-7,29;9,36-11,1;13,1-52;18,1-35;23,1-39;24,1-25,46).Acesteasuntconstrucii literaredatorateSfntuluiEvanghelistMatei,careadunnuniti literare unitare din punct de vedere tematic i mai extinse cuvinte rostite de Mntuitorul n mprejurri diferite. -amploareadiscursurilor,prezentareasintetic,foralorconstituienote specifice ale Ev. Mt-existoprogresienprezentareaacestordiscursuri;prezentarea coninutuluiLegiinoinPM,discursuldespremisiuneaapostolic, parabole,discursuleclesial,anatemelelaadresafariseilor,sfritul timpurilor. b.Sistematizarea este evident i n relatarea evenimentelor -cele zece minuniprezentate de Sf. Evanghelist Matei n cap. 8-9 au fost adunate aici din raiuni ce in de planul teologic al Evangheliei -tensiunile dintre Iisus i iudeii necredincioi (11,2-12,50) -njurulmrturisiriiluiPetrusuntgrupatecuvinterostitenalte mprejurri (16, 13-20) -viaaSf.IoanBoteztorulesteurmritriguros:predica(3,1-17), trimiterea ucenicilor la Iisus )11,2-19), moartea (14,1-12) c.Unitatea Ev. dup Matei este confirmat i de recursulexplicit,frecvent ifoarte unitar ca modalitate la Vechiul Testament 2.4Evanghelia dup Matei citeaz cel mai mult Vechiul Testament a.de 11 ori, cunensemnatemodificri, revine aceeaiformul prin care Sf. Evanghelist Matei introduce citate din VT:Aceasta s-a ntmplat ca s se mplineasc ceea ce s-a spus prin prooroculeue e. ee| ,.,e|.| t|a :. e .| u:e suteu eta eu :e|eu .,e|e, (1,23; 2,15; 2,23; 3,3; 4,14-16; 8,17; 12,17-21; 13, 14-15; 21, 4-5; 26,56; 27,9-10). Matei1,22-23 22 euee.ee|,.,e|.|t|a:.e.|u:esuteuetaeu:e|eu .,e|e, 23 teeu:a.|e,.|,act..tsat..atute|,satsa.ceuct|ee|eaaueu `Ea|eu, e .ct| ..|.ue.|e| .` .| e .e,.Acesteatoates-aufcutcassemplineascceeaces-azisdeDomnulprinprooroculcarezice:"Iat, Fecioara va avea n pntece i va nate Fiu i vor chema numele Lui Emanuel, care se tlcuiete: Cu noi este Dumnezeu". Matei 2,14-1514 e e. .,..t, :a.a.| e :atete| sat | .a aueu |use, sat a|.,.c.| .t, At,u:e|,15 sat | .s.t.., , ..u, 'H.eeu t|a :. e. | u:e suteu eta eu :e|eu .,e|e, . At,u:eu .sa.ca e| ute| eu.isculndu-se,aluat,noaptea,PrunculipemamaLuiiaplecatnEgipt.iaustat acolopnla moartealuiIrod,cassemplineasccuvntulspusdeDomnul,prinproorocul:"DinEgiptam chemat pe Fiul Meu". Matei2,23 23 sat ..| sa.sc.| .t, :et| .,e.|| Na,a. e:., :. e .| eta .| :e|.| et Na,.ate, sc.at.ivenindalocuitnoraulnumitNazaret,cassemplineascceeaces-aspusprinprooroci,c Nazarinean Se va chema. Matei4,13-15 13 satsaat:.||Na,aa..|sa.sc.|.t,Ka|a|aeu| :aaaaccta|.|etet,Zaeu.|satN.|at 14 t|a:.e.|eta`Hcateueu :e|eu.,e|e, 15 ,Zaeu.|sat,N.|at,eee|aacc,,:.a|eu`Ieea|eu, latata .| .|.|, i prsind Nazaretul, a venit de a locuit n Capernaum, lng mare, n hotarele lui Zabulon i Neftali, Ca s se mplineasc ce s-a zis prin Isaia proorocul care zice:"Pmntul lui Zabulon i pmntul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; Matei 8,16-1716 `0ta, e. ,.|e.|, :ec|.,sa| au. eate|t,e.|eu, :eeu, sat ..a.| a :|.uaae,.sat:a|a,eu,sas.,.,e|a,..a:.uc.|, 17 e:.,:.e.|eta `Hcateu eu :e|eu .,e|e, aue, a, ac.|.ta, .| .a.| sata, |eceu, .acac.|i fcndu-se se...