of 4 /4
SEK0LAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN HUSSEIN ONN JALAN TUN HUSSEIN ONN, 13700 SEBERANG JAYA, PULAU PINANG PEA0014 No Tel : 04-3975937 No Fax : 04-3984644 Email :[email protected] Laman Web:www.smktho.com “1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN” “PENDIDIKAN PULAU PINANG DI PERSADA ANTARABANGSA” Rujukan kami : Tarikh : 04 Januari 2013 Pengetua SMK Tun Hussein Onn 13700 Seberang Jaya Pulau Pinang. Tuan Akuan Terima Pelantikan sebagai Pentaksir Sekolah ULBS BAHASA INGGERIS 2013 Mata Pelajaran : BAHASA INGGERIS 1119 Tingkatan :.............................. Saya ........................................................... ................................................... No KP ................................................... Dengan sukacitanya menerima pelantikan sebagai PENTAKSIR SEKOLAH ULBS BAHASA INGGERIS bagi tahun 2013 seperti yang terkandung di dalam surat tuan rujukan SMKTHO _____________________________________________ bertarikh 2 Januari 2013. Sekian terima kasih..

Surat Akuan Penerimaan Pentaksir ULBS

  • Author
    idamm

  • View
    366

  • Download
    15

Embed Size (px)

Text of Surat Akuan Penerimaan Pentaksir ULBS

SEK0LAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN HUSSEIN ONN JALAN TUN HUSSEIN ONN, 13700 SEBERANG JAYA, PULAU PINANGPEA0014 No Tel : 04-3975937 No Fax : 04-3984644 Email :[email protected] Laman Web:www.smktho.com 1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN PENDIDIKAN PULAU PINANG DI PERSADA ANTARABANGSA

Rujukan kami: Tarikh : 04 Januari 2013 Pengetua SMK Tun Hussein Onn 13700 Seberang Jaya Pulau Pinang. Tuan Akuan Terima Pelantikan sebagai Pentaksir Sekolah ULBS BAHASA INGGERIS 2013 Mata Pelajaran : BAHASA INGGERIS 1119 Tingkatan :.............................. Saya .............................................................................................................. No KP ................................................... Dengan sukacitanya menerima pelantikan sebagai PENTAKSIR SEKOLAH ULBS BAHASA INGGERIS bagi tahun 2013 seperti yang terkandung di dalam surat tuan rujukan SMKTHO _____________________________________________ bertarikh 2 Januari 2013.

Sekian terima kasih.. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

..................................................................... ( )

SEK0LAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN HUSSEIN ONN JALAN TUN HUSSEIN ONN, 13700 SEBERANG JAYA, PULAU PINANGPEA0014 No Tel : 04-3975937 No Fax : 04-3984644 Email :[email protected] Laman Web:www.smktho.com 1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN PENDIDIKAN PULAU PINANG DI PERSADA ANTARABANGSA

Tarikh : Sk. 1. Fail Sekolah. 2. Fail Induk ULBS Rujukan kami : Tarikh : 04 Januari 2013Nama No. KP Jawatan : ___________________________ : ___________________________ : PPPS DG______

Tuan/Puan, PELANTIKAN PENTAKSIR SEKOLAH UNTUK ULBS 2013: BAHASA INGGERIS Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan dilantik sebagai Pentaksir Sekolah bagi subjek Bahasa Inggeris Tingkatan _________. 2. Tugas dan Tanggungjawab Pentaksir Sekolah ialah 2.1 2.2 2.3 2.4 3. Menghadiri mesyuarat di peringkat sekolah Mentaksir murid /kes khas Merekod skor murid dalam borang skor individu Menyimpan rekod dan evidens di tempat selamat.

Pelantikan ini adalah untuk tahun persekolahan 2013

Sekian, harap maklum dan terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

SEK0LAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN HUSSEIN ONN JALAN TUN HUSSEIN ONN, 13700 SEBERANG JAYA, PULAU PINANGPEA0014 No Tel : 04-3975937 No Fax : 04-3984644 Email :[email protected] Laman Web:www.smktho.com 1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN PENDIDIKAN PULAU PINANG DI PERSADA ANTARABANGSA

Saya yang menurut perintah,

___________________ (AHMAD EZZAT B ISMAIL) Pengetua

Sk.

1. Fail Sekolah. 2. Fail Induk ULBS

SEK0LAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN HUSSEIN ONN JALAN TUN HUSSEIN ONN, 13700 SEBERANG JAYA, PULAU PINANGPEA0014 No Tel : 04-3975937 No Fax : 04-3984644 Email :[email protected] Laman Web:www.smktho.com 1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN PENDIDIKAN PULAU PINANG DI PERSADA ANTARABANGSA