SVAKODNEVNA PRAKSA - Hrvatska znanstvena usobnim interakcijama lijekova koje pacijent uzima i lijekova

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SVAKODNEVNA PRAKSA - Hrvatska znanstvena usobnim interakcijama lijekova koje pacijent uzima i...

 • kongres s meunarodnim sudjelovanjem:

  stomAtoLoGIJASVAKODNEVNA PRAKSA

  ZaGREB24. i 25. travanj 2015.

  HOTEL EsPLAnADE

  kotizacija iznosi: 1000 kn za sudjelovanje na kongresu (poslije 17. travnja 2015. iznosi 1100 kn)

  900 kn za lanove HED-a za sudjelovanje na kongresu (poslije 17. travnja iznosi 1000 kn)

  600 kn za studente i nezaposlene, uz predoenje indeksa ili potvrde o nezaposlenosti, za sudjelovanje na kongresu

  1600 kn za sudjelovanje na kongresu + jedan radni teaj

  800 kn za radni teaj po izboru bez sudjelovanja na kongresu

  svi lanovi HED-a i specijalizanti (2015. godina) Endodoncije s restaurativnom stomatologijom mogu s uplatom za sudjelovanje na kongresu i jednom radnom teaju nazoiti na oba radna teaja.

  Bodovi (12) HKDM dodjeljuju se sudionicima koji su uplatili sudjelovanje na: 1) kongresu 2) kongresu s radnim teajem.

  sudjelovanje samo na radnom teaju ne donosi bodove

  Uplate na iro raun HED-a: HR6624020061100071863 s pozivom na broj 302 SWiFT/BiC: ESBCHR22 Zbog ogranienog broja sudionika na radnim teajevima, molimo da se najavite telefonom (4802 123, 4802 128) ili e-mailom: tecajevi@sfzg.hr; bago@sfzg.hr Potvrde o uplati s imenom i prezimenom i nazivom dostavite na fax: 01 4830 804 ili e mail: bago@sfzg.hr

  Prof.dr.sc. Ivica AniDr.sc. Ivona Bago JuriDr. Ralf Borchers, M.Sc.Dr. Gilles Chaumanet, M.Sc.Dr. Jovan Cabunac, DMD

  POPIS PREDAVAA:

  Doc.dr.sc. Dragana Gabri Prof dr.sc. Hrvoje JuriProf.dr.sc. Boidar PaveliPrim.doc.dr.sc. Davor SeifertMarija imundi Muniti dr.dent.med.

  Hotel ESPLaNaDE Zagreb24. i 25. travanj 2015.

  Obavijesti o kongresu moete dobiti na tel: 01 4802 123 ili 4802 128 ili na stranici www.hed-endo.hr

  SPONZORI:GC, Biolase, Stomatoloki fakultet Sveuilita u Zagrebu

  stomAtoLoGIJASVAKODNEVNA PRAKSA

  HRVaTSKO ENDODONTSKO DRUTVOu suorganizaciji Stomatolokog fakulteta

  ORGaNiZiRa KONGRESS MEUNaRODNiM SUDjELOVaNjEM

  HKDM vrednuje teaj sa 12 bodova.Podaci su dostupni na:

  www.hed-endo.hrGeneralni pokroviteljGC Europe N.V.

  HED-2015-6str.indd 2 12.03.2015. 19:29

 • KrataK sadraj predavanjaIzvedbenI program Kongresa

  Doc.dr.sc. Dragana GabriZavod za oralnu kirurgiju, Stomatoloki fakultet, Sveuilite u ZagrebuIndikacije i kontraindikacije u suvremenoj dentalnoj implantologijiSpektar indikacija u dentalnoj implantologiji se u zadnjem desetljeu, s po-rastom broja ugradnji i razvojem tehnologije izrade samih implantata, znat-no proiruje. Vanost prepoznavanja potencijalnih relativnih kontraindikacija te mogunosti prevencije buduih komplikacija u implantolokoj terapiji je od posebne vanosti. Danas kod gotovo svih bolesnika je mogue provesti uspjenu implanto-protetsku rehabilitaciju, uz uvjet poznavanja specifinih klinikih stanja, i sukladno tome, kirurkoj terapiji.

  Prof. dr. sc. Hrvoje JuriZavod za djeju i preventivnu stomatologiju, Stomatoloki fakultet, Sveuilite u Zagrebuelja pacijenta uvijek je visoka estetika?Brzi razvoj stomatolokih materijala i tehnika rada daju nam mogunost rjeavanja zahtjevnih klinikih situacija potujui naela minimalno invazivne stomatologije uz maksimalan estetski uinak. Suvremeni kompozitni materi-jali i dentalni adhezivi osiguravaju visoku estetiku uz prihvatljiv odnos cijene i dobivenog. U ovom predavanju bit e predstavljena nova i osuvremenjena klinika rjeenja u svakodnevnom klinikom radu.

  Prof.dr.sc. Boidar PaveliZavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatoloki fakultet, Sveuilite u Zagrebu

  Dvojbe u klinikom radu: osnove i zablude od preparacije do revaskularizacijeProblemi oko izbora suvremenih materijala i naina njihove primjene ne za-poinju u ordinaciji ve puno prije, pronalaskom reklamnih prospekata u potanskim sanduiima. Neophodno je proitati nain uporabe jer samim time ve izbjegavamo mogue neeljene posljedice to mogu nastati nepra-vilnim nainom njihove primjene. Cilj predavanja je dati pregled suvremenih spoznaja i klinikih postupaka te kritiki osvrt na nain njihove primjene.

  Marija imundi, dr.med.dent.Stomatoloka poliklinika SplitRizini pacijent u stomatolokoj ordinacijiPacijenti koji u svojoj medicinskoj anamnezi navode postojanje razliitih bolesti i uzimanje lijekova zahtjevaju pristup koji se, u odreenim sluajevima, raz-likuje od pristupa zdravom pacijentu. Posebnu panju potrebno je posvetiti meusobnim interakcijama lijekova koje pacijent uzima i lijekova koje stoma-tolog propisuje. U predavanju e se objasniti pristup rizinom pacijentu i mo-gunosti modifikacije terapije.

  Dr.sc. Ivona Bago JuriZavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatoloki fakultet, Sveuilite u ZagrebuSuvremeni postupci i materijali u jednoposjetnoj endodoncijiUspjeh endodontskog lijeenja ovisi o kvalitetnoj instrumentaciji i dezinfekciji korijenskog kanala, brtvljenju endodontskog prostora i pravovremenoj koro-narnoj restauraciji zuba. U predavanju e biti prikazani suvremeni protokoli jednosposjetnog endodontskog lijeenja zuba s dugotrajnom infekcijom s naglaskom na kvalitetno ienje korijenskog kanala i punjenje novim materi-jalima temeljenim na biokeramici i kalcij silikatu.

  Prof.dr.sc. Ivica AniZavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatoloki fakultet, Sveuilite u Zagrebu

  Istovremena instrumentacija i ispiranje korijenskih kanala (Self-adjusting file), prevencija i lijeenje periradikularnih patozaSmanjenje broja bakterija unutar endodontskog prostora jedan je od primarnih ciljeva endodontske terapije. Uz najbolju tehniku i instrumente, zabrinjavajui je podatak da 30-40% ostaje neoieno i dezinfekcijsko sredstvo ne moe djelo-vati u tom prostoru. Ono to moemo uiniti je maksimalno oistiti i dezinficirati dostupni prostor i to nam omoguuje primjena istovremene obrade i ispiranja korijenskog kanala. Osim toga, primjenom adherirajuih, ojaanih kompozitnih materijala moemo uiniti pristupni kavitet nepropustan za bakterije iz usne upljine. Sve navedno e se objasniti i prikazati na klinikim sluajevima uz pri-kaz vlastitih rezultata znanstvenog praenja cijeljanja periradukularnih patoza.

  Dr Ralf Borchers, M.ScPrimjena lasera u dentalnoj medicini s fokusom na endodoncijuLaserska tehnologija u dentalnoj medicini se ubrzano razvija posljednjih dvadesetak godina. Veina klasinih postupaka pokazuje znaajno bolje klinike rezultate nakon dodatne primjene laserske terapije, posebice u kirurgiji i endodonciji, gdje se laser koristi za uklanjanje zaostatnog sloja i dezinfekciju korijenskog kanala. Takoer, prednost lasera je mogunost provoenja veine postupaka, priprema kaviteta, parodontoloki, kirurki i konzervativni zahvati, endodontsko lijeenje, mali kirurki zahvati bez anes-tezije, to je ugodnije za pacijenta i stomatologa.

  Prim.doc.dr.sc. Davor SeifertEndo kruniceProtetska opskrba endodontski tretiranih zuba uvijek je predmet rasprava. Klasina opskrba metalnim nadogradnjama u korijenskom kanalu, gotovo da nema indikacije. Postavljanje konfekcijskih kolia od staklenih vlakana danas predstavlja zlatni standard. U podruju bonih zuba vrlo esto se moe izraditi krunica bez postavljanja kolia u korijenski kanal ili kanale. Retencija u pulpnom prostoru i na caklinskom rubu dozvoljava izradu krunice u monoblok obliku.

  Dr. Gilles Chaumanet M.ScMinimalno invazivna laserska kirurgijaPrednosti primjene lasera u kirurgiji su smanjeno krvarenje, suho radno polje, smanjena postoperativna bol i pojavnost edema. U predavanju e se prikazati postupci mekotkivne kirurgije i kotane kirurgije pomou lasera bez uporabe svrdala. Objasnit e se rad s dvije valne duljine, Er,Cr: YSGG laserom i diod-nim laserom. Rezultati klinikih sluajeva s laserom usporedit e se s konven-cionalnim tehnikama u kirurgiji.

  Dr. Jovan Cabunac DMDMale kirurke intervencije - prednosti i nedostaci primjene laseraUporaba lasera u oralno-kirurkim postupcima rezultira finim rezom bez pri-tiska na okolno tkivo i rizika od nekroze. Zaratanje je brzo i bezbolno. U pre-davanju e se opisati i prikazati primjena lasera u malim kirurkim zahvatima: gingivektomiji i gingivoplastici, biopsiji, uklanjanju fibroma, frenulektomiji.

  PETAK 24.04.2015. - Stomatoloki fakultet, Gundulieva 5

  12.30-13.00 PRijaVa SUDiONiKa

  Radni teaj: Prof.dr.sc. Ivica Ani i dr.sc. Ivona Bago Juri: Najnovije tehnike aktivnog ispiranja i instrumentacije korijenskog kanala

  13.00-14.00 Prof.dr.sc. Ivica Ani: Wave One, ProTaper Next i SaF (Self-adjusting file) tehnike instrumentacije i postendo- dontska opskrba zuba14.00-14.45 Dr.sc. Ivona Bago Juri: Najnovije spoznaje o aktivnom ispiranju i dezinfekciji korijenskog kanala

  14.45-15.00 Stanka za kavu

  15.00-17.30 Radni dio: Demonstracija instrumentacije Wave One, ProTaper Next i SaF tehnikom. Demonstracija pos- tavljanja intrakanalnih kolia i izrada nadogradnji. Praktini dio se provodi na plastinim modelima.

  Radni teaj: Prof.dr.sc. Ivica Ani i dr.sc. Ivona Bago Juri: Uporaba diodnih i Er,Cr:YSGG lasera u svakodnevnoj stomatolokoj praksi

  16.00-17.00 Dr.sc. Ivona Bago Juri: Osnovni principi rada lasera i klinika primjena u stomatologiji: endodoncija, parodontologija, kirurgija 17.00-17.15 Stanka za kavu

  17.15-18.30 Radni dio: Prof. dr.sc. Ivica Ani: Prikaz rada s Er,Cr:YSGG i diodnim laserom na pacijentu u endodonciji, parodontologiji i kirurgiji

  SUBOTA 25.04.2015. - Hotel Esplanade Zagreb

  08.00-09.00 Prijava sudionika i pozdravna rije EnDoDoncIJA09.00-09.45 Prof. dr.sc. Ivica Ani: istovremena instrumentacija i ispiranje korijenskih kanala (Self-adjusting file