1
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PREHRAMBENO TEHNOLOŠKI FAKULTET Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju Katedra za kemiju i ekologiju izv. prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mirna Habuda-Stanić: Dezinfekcijski nusprodukti u vodi za ljudsku potrošnju – problem i rješenja Posljednje desetljeće u svijetu su provedena mnogobrojna znanstvena istraživanja koja su utvrdila da tijekom provođenja obveznog postupka dezinfekcije vode klorom i klornim spojevima, u vodi nastaju spojevi, tzv. dezinfekcijski nusprodukti (eng. Disinfection by- products DBPs). Provedena istraživanja utvrdila da tijekom primjene navedene tehnike dezinfekcije vode za ljudsku potrošnju može nastati više od 600 različitih, uglavnom, toksičnih spojeva. Epidemiološke studije pokazuju da dugotrajna izloženost pojedinim spojevima iz navedene skupine može imati negativne učinke na zdravlje populacije koja konzumira takovu vodu. Iako su mnogobrojna istraživanja utvrdila da pri dezinfekciji vode klorom i spojevima klora, u vodi može biti prisutno i više desetaka različitih spojeva iz skupine dezinfekcijskih nusprodukata, Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe nalaže praćenje koncentracije samo četiri spoja iz navedene skupine (kloroform, bromoform, dibromklormetan i bromdiklormetan). U ovom predavanju bit će prikazani mehanizmi nastanka dezinfekcijskih nusprodukata, rezultati istraživanja pojavnosti DBPs u svijetu te će biti opisane metode pr erade vode za ljudsku potrošnju kojima se pojavnost dezinfekcijskih nusprodukata može smanjiti ili izbjeći. Ključne riječi: dezinfekcijski nusprodukti, voda za ljudsku potrošnju, pojava, uklanjanje

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ... · PREHRAMBENO TEHNOLOŠKI FAKULTET Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju Katedra za kemiju i ekologiju izv. prof. dr. sc

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ... · PREHRAMBENO TEHNOLOŠKI FAKULTET Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju Katedra za kemiju i ekologiju izv. prof. dr. sc

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PREHRAMBENO TEHNOLOŠKI FAKULTET Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju Katedra za kemiju i ekologiju izv. prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mirna Habuda-Stanić: Dezinfekcijski nusprodukti u vodi za ljudsku potrošnju – problem i rješenja Posljednje desetljeće u svijetu su provedena mnogobrojna znanstvena istraživanja koja su utvrdila da tijekom provođenja obveznog postupka dezinfekcije vode klorom i klornim spojevima, u vodi nastaju spojevi, tzv. dezinfekcijski nusprodukti (eng. Disinfection by-products DBPs). Provedena istraživanja utvrdila da tijekom primjene navedene tehnike dezinfekcije vode za ljudsku potrošnju može nastati više od 600 različitih, uglavnom, toksičnih spojeva. Epidemiološke studije pokazuju da dugotrajna izloženost pojedinim spojevima iz navedene skupine može imati negativne učinke na zdravlje populacije koja konzumira takovu vodu. Iako su mnogobrojna istraživanja utvrdila da pri dezinfekciji vode klorom i spojevima klora, u vodi može biti prisutno i više desetaka različitih spojeva iz skupine dezinfekcijskih nusprodukata, Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe nalaže praćenje koncentracije samo četiri spoja iz navedene skupine (kloroform, bromoform, dibromklormetan i bromdiklormetan). U ovom predavanju bit će prikazani mehanizmi nastanka dezinfekcijskih nusprodukata, rezultati istraživanja pojavnosti DBPs u svijetu te će biti opisane metode prerade vode za ljudsku potrošnju kojima se pojavnost dezinfekcijskih nusprodukata može smanjiti ili izbjeći. Ključne riječi: dezinfekcijski nusprodukti, voda za ljudsku potrošnju, pojava, uklanjanje