Sytuacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością na rynku pracy

Embed Size (px)

Text of Sytuacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością na rynku pracy

 • Sytuacja psychologiczna osb z niepenosprawnoci

  na rynku pracy

 • Instytut Rynku Pracy, Lublin 2008

  Wojciech Otrbski Bohdan Ronowski

  Badania percepcji pracodawcw, pracownikw

  i poszukujcych pracy

  Sytuacja psychologiczna osb

  z niepenosprawnoci na rynku pracy

 • Tytu ksiki: Sytuacja psychologiczna osb z niepenosprawnoci na rynku pracy

  Badania percepcji pracodawcw, pracownikw i poszukujcych pracy

  Autorzy: dr hab. Wojciech Otrbski dr Bohdan Ronowski

  Recenzja naukowa: dr Tomasz Skowski

  ISBN: 978-83-924611-6-6

  Wydawca: Instytut Rynku Pracy Fundacja Nowy Staw

  Publikacja opracowana w ramach projektu: Rwne szanse w pracy, realizowanego w ramach

  Europejskiego Roku Rwnych Szans dla Wszystkich

  Projekt finansowany ze rodkw Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej

 • Spis treci

  Wstp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  ROZDZIA I MECHANIZMY PSYCHOLOGICZNE FORMOWANIA SI RELACJI MIDZY LUDMI

  1 . Interakcje i relacje z innymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 .1 . Postawy kluczowy modyfikator relacji z innymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 .2 . Element poznawczy w ksztatowaniu interakcji spoecznych . . . . . . . . . . . . . . 101 .3 . Kategoryzacja poznawcza siebie i innych a budowanie relacji spoecznych . . . 12

  2 . Pracownik z niepenosprawnoci ruchow i somatyczn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 .1 . Pracownik niepenosprawny ruchowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 .2 . Pracownik niepenosprawny somatycznie (z chorob ukadu krenia) . . . . . . 18

  ROZDZIA I RYNEK PRACY INTERAKCJA OSB W ROLACH PRACODAWCY I PRACOBIORCY

  1 . Rynek pracy jako specyficzne miejsce wymiany dbr teorie rynku pracy . . . . . 21

  2 . Specyfika sytuacji osb z niepenosprawnoci na rynku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  ROZDZIA III METODOLOGIA BADA WASNYCH

  1 . Zaoenia teoretyczne, cel, problemi problematyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 .1 . Charakterystyka osobowoci pracowniczej i strategii radzenia sobie

  w sytuacji pracy zawodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 .2 . Potencja motywacyjny miejsca pacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 .3 . Umiejscowienie poczucia kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 .4 . Opis siebie i innych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 .5 . Problem i problematyka szczegowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  2 . Osoby badane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  3 . Metody zastosowane w badaniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 .1 . Kwestionariusz AVEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 .2 . Dyferencja semantyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 .3 . I-E w Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 .4 . Skala Charakterystyki Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  4 . Procedura bada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  ROZDZIA IV OBRAZ PRACOWNIKA SPRAWNEGO I PRACOWNIKA Z NIEPENOSPRAWNOCI W SAMOOCENIE I OCENIE INNYCH

  1 . Pracownicy z niepenosprawnoci o sobie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 .1 . Charakterystyka osobowoci pracowniczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  1 .1 .1 . Niepenosprawni ruchowo pracujcy i poszukujcy pracy o sobie i sprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  1 .1 .2 . Niepenosprawni somatycznie pracujcy i poszukujcy pracy o sobie i sprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

  1 .2 . Strategie radzenia sobie w sytuacji pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

 • 6

  1 .2 .1 . Niepenosprawni ruchowo pracujcy i poszukujcy pracy o sobie i sprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  1 .2 .2 . Niepenosprawni somatycznie pracujcy i poszukujcy pracy o sobie i sprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  1 .3 . Poczucie lokalizacji kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 .3 .1 . Sytuacja na rynku pracy osb z niepenosprawnoci

  a poczucie lokalizacji kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 .3 .2 . Rodzaj niepenosprawnoci a poczucie lokalizacji kontroli . . . . . . . . . . . 52

  1 .4 . Obraz pracowniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 .4 .1 . Rodzaj niepenosprawnoci a charakterystyka pracownika

  z niepenosprawnoci na tle pracownikw sprawnych . . . . . . . . . . . . . 561 .4 .2 . Sytuacja na rynku pracy a charakterystyka pracownika

  z niepenosprawnoci na tle pracownikw sprawnych . . . . . . . . . . . . . 571 .5 . Potencja motywacyjny miejsca pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 .6 . Satysfakcja z pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

  2 . Pracownicy sprawni o sobie i o osobach niepenosprawnych ruchowo oraz somatycznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 .1 . Charakterystyka osobowoci pracowniczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  2 .1 .1 . Pracownicy sprawni (wsppracujcy i nie z osobami niepenosprawnymi ruchowo) o sobie i o osobach niepenosprawnych . 60

  2 .1 .2 . Pracownicy sprawni (wsppracujcy i niewsppracujcy z osobami niepenosprawnymi somatycznie) o sobie i o osobach niepenosprawnych . 62

  2 .2 . Strategie radzenia sobie w sytuacji pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 .2 .1 . Pracownicy sprawni (wsppracujcy i niewsppracujcy z osobami

  niepenosprawnymi ruchowo) o sobie i o osobach niepenosprawnych . 652 .2 .2 . Pracownicy sprawni (wsppracujcy i niewsppracujcy z osobami

  niepenosprawnymi somatycznie) o sobie i o osobach niepenosprawnych . 672 .3 . Obraz pracowniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

  2 .3 .1 . Wpyw wsppracy na charakterystyk siebie i innych jako pracownikw . 702 .3 .2 . Opis pracownikw z rnym rodzajem niepenosprawnoci . . . . . . . . . 712 .3 .3 . Porwnanie opisu siebie osb z niepenosprawnoci z opisem siebie

  osb sprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 .4 . Potencja motywacyjny miejsca pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 .5 . Satysfakcja z pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

  3 . Pracodawcy o pracownikach sprawnych i o pracownikach z niepenosprawnoci . 763 .1 . Charakterystyka osobowoci pracowniczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

  3 .1 .1 . Pracodawcy (niezatrudniajcy i zatrudniajcy osoby niepenosprawne ruchowo) o pracownikach sprawnych i niepenosprawnych ruchowo . . 77

  3 .1 .2 . Pracodawcy (niezatrudniajcy i zatrudniajcy osoby niepenosprawne somatycznie) o pracownikach sprawnych i niepenosprawnych somatycznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

  3 .2 . Strategie radzenia sobie w sytuacji pracy . . . . . . . . . . . . .