of 80 /80
SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2018 Kiadja a Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért Közhasznú Egyesület Az iroda csak szerdánként 9-13 óra között van nyitva! Elérhetőségek: Ügyintéző: Baranyay Szilvia, +36-70-635-4017 Elnök: Pintér András, +36-20-925-9047 Fax: 00-361-380-5799 Levelezési cím/Adress: Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért Association for the Hungarian Veteran Tennis Players H-1131 Budapest, Babér u. 17/A. Hungary Adószám: 18179712-1-42 Bankszámlaszám: MKB 10300002-10559997-49020019 e-mail: [email protected] web: www.huntennis.hu/seniors

SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2018 · TENISZ ÉVKÖNYV 2018 Kiadja a Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért Közhasznú Egyesület Az iroda csak szerdánként 9-13 óra között

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2018 · TENISZ ÉVKÖNYV 2018 Kiadja a Szövetség a Magyar Veterán...

 • SZENIORTENISZ ÉVKÖNYV

  2018

  Kiadjaa Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért

  Közhasznú Egyesület

  Az iroda csak szerdánként 9-13 óra között van nyitva!Elérhetőségek:

  Ügyintéző: Baranyay Szilvia, +36-70-635-4017Elnök: Pintér András, +36-20-925-9047

  Fax: 00-361-380-5799Levelezési cím/Adress:

  Szövetség a Magyar Veterán TeniszezőkértAssociation for the Hungarian Veteran Tennis Players

  H-1131 Budapest, Babér u. 17/A. Hungary Adószám: 18179712-1-42

  Bankszámlaszám: MKB 10300002-10559997-49020019e-mail: [email protected]

  web: www.huntennis.hu/seniors

 • 2 www.huntennis.hu

  Kedves Sporttársam,

  Az ember nem is gondolná, milyen nehéz néhány mondatban leírni egy év eredményeit, munkáját és problémáit. Nehéz azt röviden elmondani, hogy a 2017-ben lebonyolított 15 szenior verseny mögött hány lelkes ember munkája van. Nem akármilyen versenyekről beszélünk, köztük van a négy ITF minősítésű verseny is, amelyekből kiemelkedik az A ka-tegóriájú keszthelyi Nemzetközi Bajnokság, amelyet a tradicionális He-likon szálloda tulajdonosváltása miatt igen nehéz körülmények között rendeztünk meg, több mint 300 versenyző részvételével.Nagy kihívás lesz Szövetségünk számára a 2018. évi keszthelyi bajnok-ság megrendezése, de bízva Keszthely város vezetésének támogatásá-ban, 42.-szer is Keszthely lesz a bajnokság házigazdája.Nagy örömömre szolgál, hogy a Magyar Tenisz Szövetség vezetése megértette a szenior tenisz sport jelentőségét és 2018-ban is jelentős összeggel támogatja munkánkat.Szenior rangsor készítésénél már fi gyelembe vettük azon ígéretünket, mely szerint az első forduló vesztesei is kapnak rangsorpontot, remélve, hogy ez hozzájárul a versenyek létszámának növeléséhez. Az új, egyéni játékos kódszámok bevezetése megkönnyíti a nevezéseket és a rendezők munkáját.Ez úton is szeretném megköszönni mindazon sporttársam munkáját, akik segítsége nélkül nem írhatnám le, hogy 2017 egy sikeres év volt a szenior teniszezők számára.Kívánok mindenkinek jó egészséget és versenyzést.

  Budapest, 2018. január 7.

  Pintér Andráselnök

 • www.huntennis.hu 3

  A Szövetség a Magyar Veterán Teniszezôkért Elnöksége a tiszteletbe-li tag cím adományozásával szeretné kifejezni köszönetét a gazdasági, tudományos és politikai élet alábbiakban felsorolt teniszt szerető kép-viselőinek, azért az anyagi és erkölcsi támogatásért, amely nagyban hozzájárul a szenior tenisz mozgalom működéséhez.

  Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkérttiszteletbeli tagjai

  Asszonyi Csaba dr. Mondavid Rt. ny. elnök - vezérigazgatóBajnai György East - West Trading Gmbh tulajdonosa†Baranyi Szabolcs magyar bajnok, volt Davis Kupa kapitány†Bartha Ferenc Trigánit Fejlesztési Rt. elnökeBereczki Károly Hungarosack Kft. tulajdonosaBokor Pál dr. Saldo Rt. vezérigazgató, címzetes docensBondár Gábor dr. főorvos, SportkórházBotos Balázs dr. nagykövetDeák Attila Magyar Tenisz Szövetség volt főtitkáraGráf József volt miniszterHegedűs Vilmos Budmil Zrt. elnök - vezérigazgatóKovács Kati táncdalénekesLányi András magyar bajnok, Davis Kupa játékosMachán Róbert magyar bajnok, volt Federation Kupa kapitányMarkovits László magyar bajnok, a Vasas SC elnökeMárky Jenô Római Teniszakadémia tulajdonosaNyúl Sándor Trigránit Fejlesztési Rt. vezérigazgatóPatay László a Magyar Tenisz Szövetség volt elnökePál Antal dr. a Magyar Tenisz Szövetség volt elnökeVarga Géza magyar bajnok, volt Davis Kupa kapitányVizi E. Szilveszter Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke†Zwack Péter Zwack Unicum Rt. tulajdonosa

 • 4 www.huntennis.hu

  Az Elnökség fontos döntései

  A Magyar Tenisz Szövetség főtitkárával, Richter Attila úrral folytatott személyes megbeszélésen megerősítésre került, hogy a Magyar Tenisz Szövetség ismét 5 millió forinttal támogatja a szenior teniszt.A 2017. évhez hasonlóan Szövetségünk az alábbi három területre kon-centrálja a felhasználást.1. Az egyesület által rendezett ITF versenyek megrendezésére, színvo-

  naluk emelésére és a magyar résztvevők terheinek csökkentésére.2. A magyarországi szenior versenyek rendezésével kapcsolati anyagi

  terhek csökkentésére azzal, hogy a szervező klub részére biztosítja a versenyeken a minőségi labdákat, az alábbi módon:

  3. kategóriájú verseny 3 karton labda2. kategóriájú verseny 4 karton labda1. kategóriájú verseny 5 karton labda

  3. A Világ- és Európa Bajnokságon, illetve a Klubcsapatok Európa Bajnokságán résztvevő játékosok és csapatok nevezési díjainak át-vállalását.

  A 2018. évi Világ és Európa Bajnokságon érmes helyezést elérő játéko-sok utazási költségeinek utólagos megtérítését.2018. év legjobb férfi és női játékosát 50-50 ezer forinttal, sporteszkö-zök vásárlására felhasználható összeggel jutalmazza.Az év játékosa az lehet, aki az ITF egyéni rangsorban 2018. november 30-án a legjobb helyen szerepel.A keszthelyi ITF versenyen, a magyar bajnokságon és Körmöczy Zsu-zsa emlékversenyen egyéni döntőbe jutott magyar játékosok nevezési díjainak visszatérítését, amennyiben a versenyszám minimum 8-as táb-lán kerül megrendezésre.A fenti támogatásokat az alábbi feltételek teljesítése esetén folyósítjuk: szövetségi tagdíj befi zetése, három hazai ITF versenyen és két hazai szenior versenyen való részvétel.Jelen feltételek a támogatás folyósítása évére vonatkoznak.Felmentést kaphat a játékos a versenyeken való részvétel alól akkor, ha a korosztályában nem rendeznek elegendő versenyt.

 • www.huntennis.hu 5

  A Szövetség a Magyar Veteran Teniszezőkértközhasznú egyesület

  2017. évi előzetes gazdálkodási adatai

  Kiadások:anyag: 585 eFtigénybevett szolgáltatás: 4.281 eFtszemélyi jellegű kiadás: 735 eFtegyéb: 1.020 eFt

  Összesen: 6.621 eFt

  Bevételek:támogatás: 288 eFttagdíj: 533 eFtnevezési díj: 2.974 eFtkülföldi nevezési díj: 6.653 eFtegyéb támogatás: 149 eFt

  Összesen: 10.597 eFt

  Eredmény: 3.976 eFt

  A támogatásoknak és sikeres verseny rendezéseknek köszönhetően gazdálkodásunk igen eredményes volt, igy folytatni tudjuk a 80+ ko-rosztály támogatását és a nevezési dijak alacsony szinten tartását.

 • 6 www.huntennis.hu

  Kedves Sporttársaink!

  A Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért egyesület 2016. évi sze-mélyi jövedelemadó bevallásokból felajánlott 1%-ból 84.631,- Ft-ot kapott.Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek a felajánláso-kért.A fenti összeget postaköltségek fedezésére használtuk fel.Egyúttal kérünk mindenkit, hogy a 2017. évi személyi jövedelemadó bevallásoknál (2018. február – május hónapok) a Szövetségnek ajánlják fel az 1%-ot, segítve közös céljaink megvalósítását.Kérjük, fi gyeljenek erre, mivel minden támogatásra szükségünk van a szenior nevezési díjak mérsékelt szinten tartásához.Előre is köszönjük szíves fi gyelmüket.

  Adataink:

  SZÖVETSÉG A MAGYARVETERÁN TENISZEZŐKÉRT

  adószám: 18179712-1-42

  Köszönjük!Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért

 • www.huntennis.hu 7

  A Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkértközhasznú egyesület Elnöksége

  ezúton is meghívja az egyesület tagjait a

  2018. március 26-án (hétfőn) 17:00 órakor kezdődő

  éves rendes közgyűlésére,amelyre a Budapesti Elektromos Sporttelep

  (1138 Budapest, Népfürdő u. 18-20.)különtermében kerül sor.

  A közgyűlés javasolt napirendje:

  1. Az elnök beszámolója a 2017. év működésérôl2. A 2017. évi mérleg ismertetése3. Az Ellenőrző Testület jelentése4. A 2017. év működésének és mérlegének jóváhagyása5. A 2018. év tervei6. Egyebek

  Amennyiben a közgyűlés eredeti idôpontjábannem határozatképes (50% + 1 szavazat),

  a közgyűlés elhalasztásra és 2018. március 26-án 17:30 óráraismételten összehívásra kerül az eredeti napirenddel.

  2018. január 7.

  Kérjük kedves tagtársainkat, hogy minél nagyobb létszámban jelenjenek meg a fontos kérdéseket tárgyaló közgyűlésünkön.

  A közgyűlés után büfés vacsorával várjukkedves sporttárainkat az Elektromos étteremben!

 • 8 www.huntennis.hu

  Az év játékosai

  Az év játékosa az lehet, aki az ITF egyéni rangsorban 2017. november 30-án a legjobb helyen szerepel.

  Szentirmay ErzsébetITF rangsor WS85 -> 4

  Szekrényes ZsoltITF rangsor MS55 -> 15

 • www.huntennis.hu 9

  Keszthelynek maradnia kell!

  „Ruzsics Ferenc, Keszthely város polgármestere örömmel köszöntötte a résztvevőket.- Nagyszerű érzés egy olyan város polgármesterének lenni, ahol ilyen nagy múltú, negyvenegy évre visszatekintő szenior teniszversenyt ren-deznek - mondta el köszöntőjében a polgármester. - A világ minden részéből érkeztek játékosok, igyekszünk úgy alakítani a hnagulatot, hogy Keszthely város jó hírnevét vigyék a világba. Szerintem a ren-dezvénynek hosszú távon Keszthelyen kell maradnia, ezért a lehetősé-geinkhez képest próbálunk mindent megtenni. Felújítjuk az Ady utcai fedett teniszcsarnokot és a következő években akármilyen nehézségek mutatkoznak is, otthont kívánunk adni ennek a nagyszerű rendezvény-nek. Vissza várjuk a résztvevőket.” (Zalai Hírlap, 2017. szeptember 6.)

 • 10 www.huntennis.hu

 • www.huntennis.hu 11

  2017. évben fi zetett tagdíjak és támogatások

  Név Tagdíj Támogatás

  Almai János 2.000,- Almási Zoltán 2.000,- Alpár Márta 2.000,- Amberger Árpád 2.000,- Antal Péter 2.000,- Bádenszky Judit 2.000,- 5.000,-Bakonyi Levente 2.000,- Balázs Pál 2.000,- Balta Rózsa 2.000,- Barna Ferenc 2.000,- 6.000,-Barsi Tünde 2.000,- 2.500,-Barta Attila 2.000,- Baumholczer Tamás 2.000,- Békefi Imre 2.000,- Bércesi Julianna 2.000,- Béres Molnár Natasa 2.000,- Berkes Henriett 2.000,- Berkó¸Ervin 2.000,- Beszéné Gyurkó Mária 2.000,- Bibók Tamás 2.000,- Bisztray Balku Zoltán 2.000,- Bogár István 2.000,- Bogár Szabó Éva 2.000,- Bogdanovics Endre 2.000,- 8.000,-Bojtor Ildikó 2.000,- Bokor Levente 2.000,- Bóta Sándor 2.000,- Bruckner Judit 2.000,- Bruckner Judit 2.000,- Budai Zsuzsánna 2.000,- 2.000,-Csányi Molnár Károly 2.000,- Csiszár Andrea 2.000,- Csizmadia Béla 2.000,-

 • 12 www.huntennis.hu

  Név Tagdíj Támogatás

  Csorba Zoltán 2.000,- Czinege István 2.000,- 8.000,-Dallos Kornélia 2.000,- Daskó Terézia 2.000,- De Sorgó Tibor 2.000,- 8.000,-Dobák István 2.000,- 2.000,-Dobosi Csaba 2.000,- Döbrei Éva 2.000,- Dürgő György 2.000,- Erdei Csaba 2.000,- Erdei Ferenc 2.000,- Eszlári Imre 2.000,- Fábián Beáta 2.000,- Fábián Zoltán 2.000,- 8.000,-Fabók János 2.000,- Faragó Mária 2.000,- Farkas Kornél 2.000,- Farkas Tamás 2.000,- Fegyveres Péter 2.000,- 1.000,-Feke Mihály 2.000,- Filiczky Mihály 2.000,- Fodor Ákos 2.000,- Franke László 2.000,- Fuchs Anna 2.000,- 4.000,-Fülöp László 2.000,- Gáspár Balázs 2.000,- Geyer Árpád 2.000,- Gönczi Sándor 2.000,- 3.000,-Gremsperger Júlia 2.000,- Guoth Edit 2.000,- Hajba Csaba 2.000,- Hajba Csaba 2.000,- Hajnal Gábor 2.000,- Hajós Attila 2.000,- Halász Zsolt 2.000,-

 • www.huntennis.hu 13

  Név Tagdíj Támogatás

  Halászy Tamás 2.000,- Hankó Gábor 2.000,- Hári Péter 2.000,- Harmath Gyula 2.000,- Harmath Rózsa 2.000,- 1.000,-Házos Huba 2.000,- 8.000,-Héjjas Mihály 2.000,- Hertel Imre 2.000,- Hidas Zsuzsanna 2.000,- Homródi Péter 2.000,- Horváth Gábor 2.000,- Horváth László 2.000,- Huang Chensong 2.000,- Hutter G. Pál 2.000,- Illyés Rita 2.000,- Jámbor Csilla 2.000,- Jónás József 2.000,- Judik Zoltán 2.000,- 3.000,-Kalinszky András 2.000,- Kamerda Károly 2.000,- Károlyi Mariann 2.000,- Károlyi Tibor 2.000,- Kavisánszky Mária 2.000,- Kékesi Gábor 2.000,- 4.000,-Kende László 2.000,- 3.000,-Kisgyörgy Gergely 2.000,- Kiss Ágnes 2.000,- Klingerné Csoma Krisztina 2.000,- Klucs László 2.000,- Kóczián Gyöngyvér 2.000,- Kökény Balázs 2.000,- Kollár Mirkó 2.000,- Kósa Péter László 2.000,- 1.000,-Kostyál Gyula 2.000,- Koszó István 2.000,-

 • 14 www.huntennis.hu

  Név Tagdíj Támogatás

  Koszta Imre 2.000,- 3.000,-Kovács Csaba 2.000,- Kovács Károly 2.000,- Kovács S. Ottó 2.000,- Kovács Viktor 2.000,- Kővári Erzsébet 2.000,- Kováts Zsolt 2.000,- Kulcsár Iván 2.000,- Kuti László 2.000,- Ladányi Zoltán 2.000,- Lakó László 2.000,- Lanstiák Éva 2.000,- Lelkesi József 2.000,- Limpar Pavel 2.000,- Lipóth Lajos 2.000,- 8.000,-Lipták János 2.000,- Magda László 2.000,- 3.000,-Magda Valéria 2.000,- 3.000,-Márton Kálmán 2.000,- Mészáros László 2.000,- Metzler Nóra 2.000,- 3.000,-Mikola Elena 2.000,- 5.000,-Mikus Zoltán 2.000,- Molnár Antal 2.000,- Molnár Sándor 2.000,- Monoki Balázs 2.000,- Morhardt Veronika 2.000,- 2.000,-Nagy Bertalan 2.000,- Nagy Csilla 2.000,- Nagy Ferenc 2.000,- Nagy Imre 2.000,- Nagy István 2.000,- Németh Gyula 2.000,- Nyitrai Balázs 2.000,- Oláh Katalin 2.000,- 2.000,-

 • www.huntennis.hu 15

  Név Tagdíj Támogatás

  Orbán Zsuzsanna 2.000,- Orosz György 2.000,- Ott Ferenc 2.000,- Ozsváth András 2.000,- Palchuber Károly 2.000,- Páll István 2.000,- Pálmai Imre 2.000,- 2.000,-Pálmai Péter 2.000,- Pap Katalin 2.000,- Pásztor Joli 2.000,- Paulik György 2.000,- Pázmándi József 2.000,- Péceli Edit 2.000,- 1.000,-Peisz László 2.000,- Pellech Zoltán 2.000,- Pesta Zoltán 2.000,- Pesti Mariann 2.000,- Pető Éva 2.000,- Pintér András 2.000,- 8.000,-Pintér Antal 2.000,- Pintér György 2.000,- 3.000,-Pintér Marie 2.000,- 8.000,-Pintér Zsuzsanna 2.000,- 3.000,-Póka Ágnes 2.000,- Póth Csaba 2.000,- Prágai Sándor 2.000,- Rábai Attila 2.000,- Rácz Rita Fanni 2.000,- Rakonczai Tibor 2.000,- 13.000,-Rákos Mária 2.000,- Rapai Nándor 2.000,- Remecz Zoltán 2.000,- Román Ferenc 2.000,- Rudas Béla 2.000,- 1.000,-Sáfár Iván 2.000,- 18.000,-

 • 16 www.huntennis.hu

  Név Tagdíj Támogatás

  Sákovics Péter 2.000,- Saródy Szilvia 2.000,- Schafer Erzsébet 2.000,- 1.000,-Scherer Ferenc 2.000,- Schmidt Gábor 2.000,- Schubert Éva 2.000,- Simon Zoltán 2.000,- Somoskői Földesi Zsuzsanna 2.000,- Stanka László 2.000,- Stolpa András 2.000,- Streleczky Erika 2.000,- Szabadits Ödön 2.000,- Szabó Attila 2.000,- Szabó István 2.000,- Szabó József 2.000,- 1.000,-Szabó Milkós 2.000,- Szabó Zsolt 2.000,- Szabó Tamás 2.000,- Szalay István 2.000,- Szebegyinszki András 2.000,- 3.000,-Szegedi Gabriella 2.000,- Szekrényes Zsolt 2.000,- Széman Katalin 2.000,- Szendrei József 2.000,- 500,-Szentes Tóth István 2.000,- Szentgyörgyi György 2.000,- Szép Tamás 2.000,- Szépvölgyi János 2.000,- Szerencsésné Miltényi Éva 2.000,- Szigeti Zsolt 2.000,- Szilágyi Ágnes 2.000,- Szilágyi László 2.000,- Szombati Zsolt 2.000,- Szűcs Lajos 2.000,- Szűcs Mária 2.000,- 3.000,-

 • www.huntennis.hu 17

  Név Tagdíj Támogatás

  Tánczos Zoltán 2.000,- Thurzó Pál 2.000,- Tokeszki Bertalan 2.000,- Trapp Andrea 2.000,- Traxler Mária 2.000,- Újlaki Ildikó 2.000,- 3.000,-Varannai Csaba 2.000,- Varannai Zoltán 2.000,- Varga István 2.000,- Vári András 2.000,- Vas István 2.000,- Vasanits Dezső 2.000,- Vékony István 2.000,- 500,-Vizi E. Szilveszter 2.000,- 10.000-Vizi Ferenc 2.000,- Vogl Bertalan 2.000,- Wolff Roland 2.000,-

  Magyar Tenisz Szövetség 5.000.000,-Hungarosack 30.000,-I-Deál Sport 20.000,-Multicolor Sport Kft. 20.000,-Névtelen támogatás 126.000,-

  Anyagi és szolgáltatási támogatásPintér és Társa Nemzetközi Kft. 100.000,-

  Köszönjük minden tagunknak a befi zetett tagdíjakat és támogatásokat, ame-lyek nagyban hozzájárultak a versenyek színvonalának emeléséhez és az idő-sebb korosztály nevezési díjának eltörléséhez.

  Sajnálatos azonban az a tény, hogy a Szövetség 806 tagjából csak 225 tag fi -zette be az éves 2.000,- Ft-os tagdíjat. Kérünk mindenkit, hogy ezzel a szerény összeggel járuljon hozzá a Szövetség működéséhez.

 • 18 www.huntennis.hu

  Túl minden kategórián

  „Szentirmay Erzsébet igazából extrémsportoló: negyven fokban és 89 évesen is teniszezik. Fiatalkora óta játszik, de csak nyugdíjba vonulása után kezdett el igazi sikereket elérni: azóta korosztályában többszörös világ- és Európa-bajnok, sokszoros tornagyőztes. A külföldi versenyek-re legtöbbször kocsival viszi a hetvenéves „kislányokat”, ha kell, egy-egy délelőtti döntő után több száz kilométert vezet haza. A hőség nem zavarja, azt mondja, csak a fi atalok panaszkodnak egy kis meleg miatt. Ha úgy érzi, nem bírja tovább, na akkor még tíz perc játék. Az életkor pedig nem érdekli.” (168 óra, 2017. augusztus 10-i számából idézet)

 • www.huntennis.hu 19

  Szövetség a Magyar Veterán TeniszezőkértSzenior Tenisz Versenynaptár 2018

  Időpont Verseny Kategória

  Február 6-11. Nemzetközi Fedettpályás Szenior Teniszbajnokság Körmöczy Zsuzsa emlékére, Budapest * ITF 2

  Április 13-15. IV. MLTC Kupa Szenior TeniszversenyBudapest 3

  Április 19-22. Vízmű Kupa Szenior TeniszversenyBudapest 3

  Április 28-30. XXVIII. Szentes Béla EmlékversenyBudapest 2

  Május - Szeptember Budapest CsapatbajnokságBudapesti Tenisz Szövetség -

  Május 26-27. Gödöllő Kastély KupaGödöllő 4

  Június 1-3. Tromos KupaBudapest 3

  Június 8-10. Halker KupaBalatonboglár 2

  Július 22-24. Huszár KupaBalatonakali 3

  Július 6-8. Országos Vidék BajnokságDebrecen 3

  Július 6-8. Budapest Város Szenior Bajnokságaa Wink Kupáért, BTSZ 3

  Július 19-22. XXXVII. Országos Magyar BajnokságGulyás István emlékére, Budapest ** ITF 3

  Augusztus 3-5. Szatmár Kupa Nemzetközi TeniszversenyFehérgyarmat 1

  Augusztus 10-12. Dr. Janka János Veterán Tenisz EmlékversenySzeged 2

  Augusztus 17-19. Szent István Napi TeniszversenyBalatonfüred 2

  Augusztus 24-26. Huszár KupaBalatonakali 3

 • 20 www.huntennis.hu

  Időpont Verseny Kategória

  Augusztus 27. - Szeptember 1.

  Magyarország Nemzetközi Szenior Bajnoksága Keszthely * ITF A

  Október 5-7. Sori Kupa Szenior TeniszversenyBudapest 4

  November 12-18. Római Kupa Fedettpályás Szenior BajnokságBudapest - Római Teniszakadémia * ITF 1

  * Nevezés csak az ITF-en keresztül IPIN kóddal.** Nevezés a Szenior Szövetségben, IPIN kód nélkül is lehet játszani.

  Figyelem!2019. február elején kerül megrendezésre az ITF 2-es kategóriájú Körmöczy Zsuzsa Emlékverseny.Kérjük a játékosokat, szíveskedjenek a 2019. évi ITF versenynaptárban fi gyel-ni a verseny időpontját és a nevezési határidőt, mivel a nevezéseket az ITF-nek kell leadni 2019. évre érvényes IPIN-nel!

  Római Nemzetközi Tenisz Bajnokság 2017Az egyik tenisz legenda, Nicola Pietrangeli, többszörös Roland Garros győz-tes, Lea Pericoli sokszoros olasz bajnoknő, Pintér Marie és András társaságá-

  ban, Marie 1974-ben elődöntőt játszott az olasz bajnokságon

 • www.huntennis.hu 21

  IV. MLTC KUPA SZENIOR TENISZVERSENY

  2018. április 13-15. Kategória: 3Rendező: Mátyásföldi Tenisz ClubHelyszín: Mátyásföldi Tenisz Club 1165 Budapest, Bökényföldi út 27.Versenyigazgató: Bíbok TamásVersenybíró: később kerül kijelölésreNevezési határidő: 2018. április 10-én 18 óraNevezési cím: MLTC 1165 Budapest, Bökényföldi út 27. [email protected]ési díj: egyéni: 3.500,- Ft/fő páros: 2.000,- Ft/főMegjegyzés: -Sorsolás helye: Mátyásföldi Tenisz Club 1165 Budapest, Bökényföldi út 27.Sorsolás ideje: 2018. április 11-én 10 órakorKezdés időpontja: 2018. április 13-án 10 órakorInformáció, játékiránt érdeklődés: Bíbok Tamás, +36-20-934-7242Pályák száma: 4 + 2 salakos Labda: konzervDíjazás: első helyezett serleg, a többi éremMegjegyzés: Minden nevező vendégünk szombaton a players partyra.

  Az egyéni számokban maximum 8 nevezést fogadunk el korcsoportonként. Nem kellő számú nevezés esetén a rendező korcsoportokat összevonhat. Párosok szomba-ton, vegyespárosok vasárnap kezdődnek.

  Versenyszámok35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

  FE X X X X X X X X X XNE X X X X X X X X X XFP jelentkezés szerint minden korosztályban!NP jelentkezés szerint minden korosztályban!VP jelentkezés szerint minden korosztályban!

  Vígasz nincs

 • 22 www.huntennis.hu

  VÍZMŰ YONEX KUPA SZENIOR TENISZVERSENY2018. április 19-22. Kategória: 3Rendező: Fővárosi Vízművek Sk, Theodora Tenisz KlubHelyszín: Vízművek Sporttelep Budapest, Váci út 102. (Egyesült Izzóval szemben)Versenyigazgató: Révész LászlóVersenybíró: Szövetségi versenybíróNevezési határidő: 35, 40, 45, 50, 55 korosztályban 2018. április 18-án 14 óráig írásban 2018. április 19-én 13 óráig a helyszínen 60, 65, 70, 75, 80 korosztályban, + páros, vegyespáros 2018. április 19-én 14 óráig írásban 2018. április 20-án 08 óráig a helyszínenNevezési cím: [email protected]ési díj: egyéni: 4.000,- Ft/fő páros: 2.000,- Ft/fő csak páros nevezés esetén: 3.000,- Ft/főMegjegyzés: Vízmű Sk versenyzők nevezési díjat nem fi zetnek, a 75,

  80 korosztály 1000,- Ft/fő kedvezményt kap.Sorsolás helye: Vízművek Sporttelep Budapest, Váci út 102. (Egyesült Izzóval szemben)Sorsolás ideje: 35, 40, 45, 50, 55: 2018. április 19-én 13 órakor 60, 65, 70, 75, 80: 2018. április 20-án 08 órakorKezdés időpontja: 35, 45, 50, 55: 2018. április 19-én 14 órakor 60, 65, 70, 75, 80: 2018. április 20-án 09 órakorInformáció, játékiránt érdeklődés: Révész László, +36-30-962-3395Pályák száma: 4 salakos Labda: konzervDíjazás: a győztes díjat, a helyezettek ajándékot kapnakMegjegyzés: A résztvevők kiskunsági kenyérlángost kapnak és egy kisebb

  ajándékot. Szponzorok: Yonex, Vízmű Sk. Multicolor Sport Kft., Theodora Tenisz Klub, Erkel Patika, Révész László egyé-ni vállalkozó. Kevés induló esetén a versenyszámok összevon-hatóak.

  Versenyszámok35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

  FE X X X X X X X X X XNE X X X XFP -100, 120+, 140+, 150+NP -100, 100+VP -100, 120+

  Vígasz van

 • www.huntennis.hu 23

  XXVIII. SZENTES BÉLA EMLÉKVERSENY

  2018. április 28-30. Kategória: 2Rendező: Ganz EKM - Wekerle Tenisz ClubHelyszín: Wekerlei Sport- és Szabadidő Központ 1192 Budapest, Zoltán u. 42. A Határ úti metróállomástól a 99-es vagy 194-es, Kőbánya-Kispesttől a 148-as autóbusszalVersenyigazgató: Varannai Csaba, +36-30-924-3300, +36-1-609-1080Versenybíró: Kádár László, +36-20-912-8558Nevezési határidő: 2018. április 24. 20 óraNevezési cím: Varannai Csaba, 1191 Budapest, Ady E. út 54. fszt. 1. e-mail: [email protected], +36-30-924-3300Nevezési díj: egyéni: 4.000,- Ft/fő páros: 2.000,- Ft/főMegjegyzés: Aki egyéniben és két páros számban indul, csak 7.000,- Ft nevezési díjat fi zet.Sorsolás helye: 1192 Budapest, Zoltán u. 42.Sorsolás ideje: 2018. április 25-én 16 órakorKezdés időpontja: 2018. április 28-án 09 órakorInformáció, játékiránt érdeklődés: 2018. április 27-én 10-14 óra között, a verseny alatt 8-20 óra között, +36-30-924-3300Pályák száma: 6 salakos Labda: DunlopDíjazás: oklevél és tárgyjutalomMegjegyzés: A versenyt a Wekerlei Sport- és Szabadidő Központ,

  XIX. kerület Kispest Önkormányzata és Varannai Csaba támogatja. Abból az alkalomból, hogy 40 éves a wekerlei teniszélet, minden résztvevő külön ajándékot kap, és az 1978-ban születettek nem fi zetnek nevezési díjat.

  Versenyszámok35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

  FE X X X X X X X X X XNE X X X X X X X X X XFP -100, 100+, 120+, 140+, 150+NP -100, 100+, 120+, 140+VP -100, 100+, 120+, 140+

  Vígasz nincs

 • 24 www.huntennis.hu

  GÖDÖLLŐ KASTÉLY KUPA

  2018. május 26-27. Kategória: 4Rendező: Hatala PéterHelyszín: Villagrande pályák 2100 Gödöllő, Táncsics u. 5.Versenyigazgató: Hatala PéterVersenybíró: Hatala PéterNevezési határidő: 2018. május 23.Nevezési cím: helyszínen: 2100, Gödöllő, Táncsics u. 5.Nevezési díj: egyéni: 4.000,- Ft/fő páros: 2.000,- Ft/főMegjegyzés: -Sorsolás helye: Villagrande pályák 2100 Gödöllő, Táncsics u. 5.Sorsolás ideje: 2018. május 25.Kezdés időpontja: 2018. május 26-án 09 órakorInformáció, játékiránt érdeklődés: telefonon, név szerint - versenyszámok megadásával: +36-30-239-8910Pályák száma: 4 + 2 salakos Labda: DunlopDíjazás: tárgyjutalomMegjegyzés: -

  Versenyszámok35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

  FE X X X X X X X X X XNE X X X X X X X X X XFP X X X X X X X X X XNP X X X X X X X X X XVP X X X X X X X X X X

  Vígasz nincs

 • www.huntennis.hu 25

  TROMOS KUPA

  2018. június 1-3. Kategória: 3Rendező: Budapesti Elektromos SportegyesületHelyszín: Budapesti Elektromos Sportegyesület 1138 Budapest, Népfürdő u. 18-20.Versenyigazgató: Pesta ZoltánVersenybíró: Németh GyulaNevezési határidő: 2018. május 18.Nevezési cím: 1138 Budapest, Népfürdő u. 18-20.

  e-mail: [email protected]ési díj: egyéni: 3.500,- Ft/fő páros: 1.500,- Ft/főMegjegyzés: 60 év felettiek a nevezési díj felét fi zetik Elektromos SE tagjainak nevezési díját az SE átvállaljaSorsolás helye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 18-20.Sorsolás ideje: 2018. május 30.Kezdés időpontja: 2018. június 1. 09 órakorInformáció, játékiránt érdeklődés: Pesta Zoltán, +36-20-414-0459Pályák száma: 7 salakos Labda: Dunlop FortDíjazás: kupák + tárgyi nyereményMegjegyzés: Szponzor: Budapesti Elektromos Sportegyesület

  Versenyszámok35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

  FE X X X X X X XNE X X X X X X XFP X X X X X X X X XNP X X X X X X X X XVP

  Vígasz nincs

 • 26 www.huntennis.hu

  HALKER KUPA2018. június 8-10. Kategória: 2Rendező: Balatonboglári Tenisz ClubHelyszín: Balatonboglári Tenisz Club 8630 Balatonboglár, Tinódi u. 2.Versenyigazgató: ifj. Fekete Rudolf, +36-30-540-1611Versenybíró: Harmath Frigyes, +36-30-272-2941Nevezési határidő: egyéni: 45, 55, 60, 65, 70, 75 2018. június 06. 18 óra FP 120+,140+, NP 110+,130+ 2018. június 06. 18 óra egyéni 35 2018. június 07. 18 óra helyszínen: FP -100,100+, NP -100,100+ 2018. június 09. 10:00-10:30helyszínen: VP -100, 100+, 120+, 140+ 2018. június 09. 11:30-12:00Nevezési cím: [email protected] (telefonszámot kérünk megadni!)Nevezési díj: egyéni: 4.000,- Ft/fő páros: 2.000,- Ft/főMegjegyzés: 65 év feletti nők és 70 év feletti férfi ak a nevezési díj felét fi zetikSorsolás helye: Balatonboglár Tenisz Club, Balatonboglár, Tinódi u. 2.Sorsolás ideje: 2018. júnus 7.Kezdés időpontja: egyéni 55, 60, 65, 70, 75 2018. június 08. 10 órakor

  FP 120+, 140+ 2018. június 08. 13 órakorNP 110+, 130+ 2018. június 08. 14 órakor

  egyéni 45 2018. június 08. 15 órakor egyéni 35 2018. június 09. 10 órakor FP -100,100+, NP -100,100+ 2018. június 09. 12 órakor VP -100, 100+, 120+, 140+ 2018. június 09. 14 órakorInformáció, játék www.bbtc.hu, [email protected]ánt érdeklődés: Pórné Oravecz Krisztina, +36-20-593-4247 [email protected], pálya: +36-85-351-241Pályák száma: 10 salakos Labda: később közölveDíjazás: 1-3. helyezett serleg Harmath Lajos emlékdíj: FE 75 győztese Mészáros Győző emlékdíj: FE 45 győzteseMegjegyzés: Pénteken 19 órakor hivatalos megnyitó, szombaton 19

  órakor vacsora.Versenyszámok

  35 40 45 50 55 60 65 70 75 80FE X X X X X X XNE X X X X XFP -100, 100+, 120+, 140+NP -100, 100+, 110+, 130+VP -100, 100+, 120+, 140+

  Vígasz nincs

 • www.huntennis.hu 27

  HUSZÁR KUPA2018. június 22-24. Kategória: 3Rendező: Balatonakali Theodora TeniszklubHelyszín: 8242 Balatonakali-Fövenyes 0118/7. hrsz. 71-es út 50-es km-nélVersenyigazgató: Révész LászlóVersenybíró: Krausz JenőnéNevezési határidő: 2018. június 21-ig írásban 2018. június 22-én 13 óráig a helyszínenNevezési cím: Balatonakali Theodora Teniszklub 8242 Balatonakali-Fövenyes 0118/7. hrsz e-mail: [email protected]ési díj: egyéni: 4.000,- Ft/fő páros: 2.000,- Ft/fő csak páros nevezés esetén: 3.000,- Ft/főMegjegyzés: 75 év felettiek a nevezési díjból 1.000,- Ft kedvezményt

  kapnakSorsolás helye: 8242 Balatonakali-Fövenyes 0118/7. hrsz. TeniszklubSorsolás ideje: 201.8 június 22-én 13 órakorKezdés időpontja: 2018. június 22-én 14 órakorInformáció, játékiránt érdeklődés: Balatonakali Theodora Teniszklub, +36-87-449-111 Révész László, +36-30-962-3395Pályák száma: 4+2 salakos Labda: konzervDíjazás: A győztesek és helyezettek értékes díjakat kapnak.Megjegyzés: A résztvevők 1 db Theodora teniszpólót, Huszár vörös-

  bort vagy gulyásleves étkezést kapnak. Szponzorok: Huszár Borház, Huszár Étterem, Yonex,

  Multicolor Sport Kft., Révész László egyéni vállalkozó. Kevés induló esetén a versenyszámok összevonhatóak.

  Versenyszámok35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

  FE X X X X X X X X X XNE X X X XFP -100, 120+, 140+, 150+NP -100, 100+VP -100, 120+

  Vígasz van

 • 28 www.huntennis.hu

  ORSZÁGOS VIDÉK BAJNOKSÁG2018. július 6-8. Kategória: 3Rendező: A Mozgó Cívisért Közhasznú Egyesület és a DUSE (Debreceni Utánpótlás Sport Egyesület)Fővédnök: Pajna Zoltán – Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnökeHelyszín: Debreceni Egyetemi Atlétikai Club teniszpályái 4032 Debrecen Dóczy József u. 9.Versenyigazgató: Szentkirályi István / Kollár László, +36-30-415-1174Versenybíró: Pázmándy Katalin, +36-20-965-2552Nevezési határidő: egyéni: 2018. július 3. 24:00 páros: 2018. július 6. 16:00Nevezési cím: egyénire csak a [email protected] és videkbajnoksag.hu címen, párosokra a helyszínen isNevezési díj: egyéni: 3.500,- Ft/fő páros: 2.500,- Ft/fő előreutalás: egyéni: 2.500,- Ft/fő páros: 2.000,- Ft/fő *Utalás 2018. július 3-ig a A Mozgó Cívisért Közhasz- nú Egyesület 11600006-00000000-45514124 számlára. A számla igényt szükséges előre jelezni.Megjegyzés: 65 év felettiek a nevezési díj felét fi zetikSorsolás helye: DEAC Sporttelep, 4032 Debrecen, Dóczy József u. 9.Sorsolás ideje: aznap a versenyszámok kezdete előttKezdés időpontja: egyéni 60, 65, 70 ,75 ,80 2018. július 6. 09 órakor egyéni 35, 40, 45, 50, 55 2018. július 6. 12 órakor páros 2018. július 7. 09 órakorInformáció, játékiránt érdeklődés: dr. Szentkirályi István, +36-20-932-6879Pályák száma: 10 salakos Labda: Dunlop Fort Clay CourtDíjazás: kupák, érmek, szponzori nyereményekMegjegyzés: A szokásos debreceni vendéglátásra lehet számítani.

  Szállásinfó: KLK Hotels (Nagyerdő, pálya melett) – Czére Miklós +36-30-269-0370, http://www.kossuthkollegiumok.hu/, Szív Panzió (Belváros) – Solymosi László +36-20-422-8848. http://www.szivpanzio.hu/hu/

  Versenyszámok35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

  FE X X X X X X X X X XNE X X X X X X X X X XFP X X X X XNP X X XVP X X

  Vígasz nincs

 • www.huntennis.hu 29

  BUDAPEST VÁROS SZENIOR BAJNOKSÁGAKISS SÁNDOR EMLÉKVERSENY A WINK KUPÁÉRT

  2018. július 6-8. Kategória: 3Rendező: Budapesti Tenisz SzövetségHelyszín: később kerül kijelölésreVersenyigazgató: Miklósi ZsoltnéVersenybíró: később kerül kijelölésreNevezési határidő: 2018. július 2. 12 óráigNevezési cím: e-mail: [email protected]ési díj: egyéni: 3.600,- Ft/fő páros: 1.800,- Ft/főMegjegyzés: -Sorsolás helye: 1053 Budapest, Curia u. 3.Sorsolás ideje: 2018. július 3.Kezdés időpontja: 2018. július 6-án 09 órakor, egész napos játékInformáció, játékiránt érdeklődés: 2018. július 5-én 8-16 óráigPályák száma: 10 salakos Labda: 2018. évi konzervDíjazás: serleg, ajándékutalványMegjegyzés: A játékos 1 egyes, 1 egynemű páros, 1 vegyes páros

  számban indulhat. A verseny rendezője nem kellő számú nevezés esetén korcsoportokat összevonhat.

  Versenyszámok35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

  FE X X X X X X X X X XNE X X X X X X X X XFP 120+, 140+NP -110, 130+VP -110, -120, 130+

  Vígasz nincs

 • 30 www.huntennis.hu

  XXXVII. ORSZÁGOS BAJNOKSÁGGULYÁS ISTVÁN ÖRÖKÖS MAGYAR BAJNOK EMLÉKÉRE2018. július 19-22. Kategória: ITF 3Rendező: Szövetség a Magyar Veterán TeniszezőkértHelyszín: Park Tenisz Klub 1114 Budapest, Bartók Béla út 63-65. +36-1-279-0930Versenyigazgató: Bíbok TamásVersenybíró: Barbarics TamásNevezési határidő: 2018. július 12. 14 óraNevezési cím: csak írásban (teljes név, születési dátum, ITF rangsor, ha van, akkor IPIN kód) Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért 1131 Budapest, Babér u. 17/A. [email protected], fax: +36-1-380-5799Nevezési díj: egyéni: 4.000,- Ft/fő páros: 2.000,- Ft/főMegjegyzés: A 65 év felettiek a nevezési díj 50%-át fi zetik.

  75 év feletti versenyzők nem fi zetnek nevezési díjat.Kezdés időpontja: 2018. július 19. 08 óra, egész napos játékInformáció, játék: 2018. július 17-éniránt érdeklődés: Baranyay Szilvia, +36-70-635-4017 Az elfogadott nevezők névsora és az első napi játékrend

  megtekinthető a www.huntennis.hu weblapon.Pályák száma: 8 salakos Labda: Dunlop Clay CourtDíjazás: kupaKülöndíj: Gulyás István vándordíj a FE 65 versenyszám bajnokánakMegjegyzés: A Bajnokságon IPIN kód nélkül is lehet nevezni, azonban IPIN

  kód nélkül az elért eredményt a nemzetközi rangsorban nem veszik fi gyelembe. Indulhatnak a játékosok 1 egyes, 1 egynemű páros vagy 1 vegyes páros versenyszámban. Akik sem egyes-ben, sem vegyes párosban nem indulnak, azok 2 egynemű pá-rosban versenyezhetnek.

  Versenyszámok35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

  FE X X X X X X X X X X XNE X X X X X X X X X X XFP X X X X X X X X X X XNP -90, 90+, 110+, 140+, de lehet ITF korcsoport szerint isVP -110, 110+, 120+, 140+, de lehet ITF korcsoport szerint is

  Vígasz nincs

 • www.huntennis.hu 31

  SZATMÁR KUPA NEMZETKÖZI TENISZVERSENYElhunyt teniszbarátaink, Dr. Borbély Antal Dr. Cseh Zoltán, Dr. Podragyai László,

  Magyar Miklós, Fóra István, Dr. Telkes László, Borzon György emlékére

  2018. augusztus 3-5. Kategória: 1Rendező: Tenisz Klub FehérgyarmatHelyszín: 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 47.Versenyigazgató: Dr. Kovács ViktorVersenybíró: Pázmándy KatalinNevezési határidő: egyéni: 2018. július 31. páros: 2018. augusztus 3. 12 óraNevezési cím: Dr. Kovács Viktor, 4900 Fehérgyarmat, Bethlen G. u. 6. e-mail: [email protected] +36-44-362-830, +36-30-310-6589Nevezési díj: egyéni: 2.000,- Ft/fő páros: 1.000,- Ft/főMegjegyzés: 65 év feletti nők és 70 év feletti férfi ak a nevezési díj felét fi zetik.Sorsolás helye: 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 47.Sorsolás ideje: 2018. augusztus 3-án 08 órakorKezdés időpontja: 2018. augusztus 3-án 09 órakorInformáció, játékiránt érdeklődés: Dr. Kovács Viktor, +36-44-362-830, +36-30-310-6589 e-mail: [email protected]ályák száma: 6 salakos Labda: konzervDíjazás: érem, gyümölcs konzervMegjegyzés: 2018. augusztus 3-4-én térítésmentes vacsora. Kedvezménye-

  sen igénybe vehető a közeli városi nyitott fürdő. Kollégiumi szállás helyett javasoljuk a Szatmár-Beregi Élményliget (Fe-hérgyarmat, Bocskai u. 57.) összkomfortos szállásait: 6500,- Ft/fő/éj, bőséges reggelivel. Nevezéskor kérjük előre jelezni. Támogatók: Fehérgyarmat Város Önkormányzata, Opel Magocsa Autószalon és autószervíz, Mátészalka és Nyíregyhá-za, Jonako fehérgyarmati konzervgyár, K&H Bank fehérgyar-mati fi ókja.

  Versenyszámok35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

  FE X X X X X X X X X XNE X X X X X X X X X XFP -100, 100+, 120+, 130+, 140+, 150+NP -100, 100+, 120+, 140+VP -100, 100+, 120+, 140+

  Vígasz nincs

 • 32 www.huntennis.hu

  DR. JANKA JÁNOS JUBILEUMI VETERÁNTENISZ EMLÉKVERSENY

  2018. augusztus 10-12. Kategória: 2Rendező: Szegedi Városi Tenisz KlubHelyszín: Szeged, Derkovits fasor 5-7. SZVTK pályákVersenyigazgató: Sárkány Lukács, +36-30-938-0470Versenybíró: Sárkány LukácsNevezési határidő: 2018. augusztus 09.Nevezési cím: Kucsora Sándor, 6720 Szeged, Arany J. u. 7. e-mail: [email protected], +36-20-314-8376Nevezési díj: egyéni: 4.000,- Ft/fő páros: 2.000,- Ft/főMegjegyzés: 65 év feletti nők és 70 év feletti férfi ak a nevezési díj felét fi zetik.Sorsolás helye: Szeged, SZVTK pályaSorsolás ideje: 2018. augusztus 10-én 13 órakorKezdés időpontja: 2018. augusztus 10-én 14 órakorInformáció, játékiránt érdeklődés: Kucsora Sándor, +36-20-314-8376 e-mail: [email protected]ályák száma: 9 salakos Labda: konzervDíjazás: kupa, érem, oklevélMegjegyzés: Szombat este közös díjmentes vacsora.

  Versenyszámok35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

  FE X X X X X X X X XNE X X X X X X X XFP -100, 100+, 120+, 140+NP -100, 100+, 120+VP -100, 100+

  Vígasz van

 • www.huntennis.hu 33

  SZENT ISTVÁN NAPI TENISZVERSENY

  2018. augusztus 17-19. Kategória: 2Rendező: Balatonfüredi Petőfi SportkörHelyszín: Balatonfüred KiserdőVersenyigazgató: Mészáros Károly, +36-70-371-8502Versenybíró: Dr. Barbarics Tamás, +36-20-334-3217Nevezési határidő: 2018. augusztus 17.Nevezési cím: e-mail: [email protected] (név, versenyszám, születési dátum, telefonszám)Nevezési díj: egyéni: 4.000,- Ft/fő páros: 2.500,- Ft/főMegjegyzés: -Sorsolás helye: Balatonfüred Kiserdő - KlubházSorsolás ideje: 2018. augusztus 17-én 09 órakoregyéni aláírás: 2018. augusztus 17-én 08:30-09:00 óráigpáros aláírás: 2018. augusztus 18-án 12 óráigKezdés időpontja: 2018. augusztus 17-én 09 óra 30 perckorInformáció, játékiránt érdeklődés: Mészáros Károly, versenyigazgató, +36-70-371-8502 Dr. Hajba Csaba, sportköri elnök, +36-30-916-7483Pályák száma: 4 +2 salakos Labda: konzervDíjazás: kupa, oklevélMegjegyzés: Nevezni csak egy egyéni és egy páros számban lehet.

  Azok a versenyzők, akik egyéniben és egy páros számban neveztek, és az egyéniből legkésőbb a páros nevezésre adott határidőig kiestek, további egy páros számban nevezhet-nek. Párosok egy egynemű és egy vegyespárosban indul-hatnak. Hat főnél kevesebb nevező esetén a versenyszámokösszevonhatóak. A mérkőzések két nyert játszmáig folynak, döntő játszma helyett 10-es tie-break-et játszanak. Körmér-kőzés lehetséges. Az indulók egy üveg tájjellegű bort kapnak ajándékba. Szombaton 19 órakor vacsora.

  Versenyszámok35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

  FE X X X X X X XNE X X X X X X X XFP X X X X X X XNP X X X X X X X XVP X X X X X X X

  Vígasz nincs

 • 34 www.huntennis.hu

  HUSZÁR KUPA2018. augusztus 24-26. Kategória: 3Rendező: Balatonakali Theodora TeniszklubHelyszín: 8242 Balatonakali-Fövenyes 0118/7. hrsz. 71-es út 50-es km-nélVersenyigazgató: Révész LászlóVersenybíró: Krausz JenőnéNevezési határidő: 2018. augusztus 23-ig írásban 2018. augusztus 24-én 13 óráig a helyszínenNevezési cím: Balatonakali Theodora Teniszklub 8242 Balatonakali-Fövenyes 0118/7. hrsz e-mail: [email protected]ési díj: egyéni: 4.000,- Ft/fő páros: 2.000,- Ft/fő csak páros nevezés esetén: 3.000,- Ft/főMegjegyzés: 75 év felettiek a nevezési díjból 1.000,- Ft kedvezményt

  kapnakSorsolás helye: 8242 Balatonakali-Fövenyes 0118/7. hrsz. TeniszklubSorsolás ideje: 2018. augusztus 24-én 13 órakorKezdés időpontja: 2018. augusztus 24-én 14 órakorInformáció, játékiránt érdeklődés: Balatonakali Theodora Teniszklub, +36-87-449-111 Révész László, +36-30-962-3395Pályák száma: 4+2 salakos Labda: konzervDíjazás: A győztesek és helyezettek értékes díjakat kapnak.Megjegyzés: A résztvevők 1 db Theodora teniszpólót, Hu-

  szár vörösbort vagy gulyásleves étkezést kapnak.Szponzorok: Huszár Borház, Huszár Étterem, Yonex, Multicolor Sport Kft., Révész László egyéni vállalkozó.

  Kevés induló esetén a versenyszámok összevonhatóak.Versenyszámok

  35 40 45 50 55 60 65 70 75 80FE X X X X X X X X X XNE X X X XFP -100, 120+, 140+, 150+NP -100, 100+VP -100, 120+

  Vígasz van

 • www.huntennis.hu 35

  XLII. MAGYARORSZÁG NEMZETKÖZISZENIOR BAJNOKSÁGA

  LÉNÁRT LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY2018. augusztus 27. - szeptember 1. Kategória: ITF ARendező: Szövetség a Magyar Veterán TeniszezőkértHelyszín: 8360 KeszthelyVersenyigazgató: Pintér AndrásVersenybíró: dr. Barbarics Tamás, Bíbok TamásNevezési határidő: 2018. augusztus 13. (lásd ITF honlap)Nevezési cím: a nevezéseket közvetlenül az ITF-nek kell megküldeni interneten (www.itftennis.com) vagy faxon (00-44-20-8392-4737) az IPIN kód feltüntetésévelNevezési díj: 14.000,- Ft/fő + Szövetségi támogatás (csak tagoknak)Megjegyzés: A 65 év feletti nők és a 70 év feletti férfi ak a nevezési

  díj 50%-át fi zetik. 80 év feletti versenyzők nem fi zetnek nevezési díjat.

  Kezdés időpontja: 2018. augusztus 27.Információ, játékiránt érdeklődés: www.huntennis.hu/seniors oldalon és megkérdezhető augusztus 22-től Baranyay Szilvia +36-70-635-4017Pályák száma: 12 salakos Labda: Dunlop Clay CourtDíjazás: kupa, tiszteletdíjMegjegyzés: A szálláslehetőség és a hivatalos program 2018.márciu-

  sától megtekinthető a szövetség honlapján. A játékosok 1 egyes, 1 egynemű páros és 1 vegyes páros vagy két egynemű páros versenyszámban indulhatnak. Három versenyszámban csak az vehet részt, aki vállalja egy napon mind a három ver-senyszámban a játékot.

  Versenyszámok35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

  FE X X X X X X X X X X XNE X X X X X X X X X X XFP megfelelő jelentkezés esetén minden korosztálybanNP megfelelő jelentkezés esetén minden korosztálybanVP megfelelő jelentkezés esetén minden korosztályban

  Vígasz van

 • 36 www.huntennis.hu

  SORI KUPA SZENIOR TENISZVERSENY

  2018. október 5-7. Kategória: 4Rendező: Soroksári TenisztanodaHelyszín: Soroksári Tenisztanoda 1238 Budapest, Homokszem u. 5/b.Versenyigazgató: Erdei CsabaVersenybíró: később kerül kijelölésreNevezési határidő: 2018. október 2-án 18 óraNevezési cím: Tenisztanoda 1238 Budapest Homokszem u. 5/b. [email protected]ési díj: egyéni: 3.500,- Ft/fő páros: 2.000,- Ft/főMegjegyzés: -Sorsolás helye: Soroksári Tenisztanoda 1238 Budapest, Homokszem u. 5/b.Sorsolás ideje: 2018. október 3-án 10 órakorKezdés időpontja: 2018. október 5-én 09 órakorInformáció, játékiránt érdeklődés: 2018. október 3-án 18 órakor Erdei Csaba, +36-20-444-5400Pályák száma: 7 salakos Labda: konzervDíjazás: minden helyezett serleget kapMegjegyzés: Minden játékosunk vendégünk egy ajándék italra.

  Nem kellő számú nevezés esetén a rendező korcsopor-tokat összevonhat. Párosok szombaton, vegyespárosok vasárnap kezdődnek.

  Versenyszámok35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

  FE X X X X X X X X X XNE X X X X X X X X X XFP jelentkezés szerint minden korosztályban!NP jelentkezés szerint minden korosztályban!VP jelentkezés szerint minden korosztályban!

  Vígasz nincs

 • www.huntennis.hu 37

  X. RÓMAI KUPAFEDETTPÁLYÁS MAGYAR BAJNOKSÁG

  2018. november 12-18. Kategória: ITF 1Rendező: Római TeniszakadémiaHelyszín: Római Teniszakadémia 1039 Budapest, Királyok útja 105. +36-1-240-9123Versenyigazgató: később kerül kijelölésreVersenybíró: Izmendi KárolyNevezési határidő: 2018. október 29.Nevezési cím: a nevezéseket közvetlenül az ITF-nek kell megküldeni interneten (www.itftennis.com) vagy faxon (00-44-20-8392-4737) az IPIN kód feltüntetésévelNevezési díj: 14.000,- Ft/fő + Szövetségi támogatásMegjegyzés: A 65 év feletti nők és a 70 év feletti fériak a nevezési

  díj 50%-át fi zetik. 80 év feletti versenyzők nem fi zetnek nevezési díjat.

  Kezdés időpontja: 2018. november 12.Információ, játékiránt érdeklődés: www.huntennis.hu/seniors oldalon és megkérdezhető november 7-től +36-1-240-9123Pályák száma: 7 salakos Labda: Dunlop Clay CourtDíjazás: kupa, tiszteletdíjMegjegyzés: 2018. november 16-án 18 órakor a Klub fogadást ad a

  helyszínen a játékosok tiszteletére. Nevezni csak egy egyéni és egy páros számban lehet.

  Versenyszámok35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

  FE X X X X X X X X X XNE X X X X X X X X X XFP megfelelő jelentkezés esetén minden korosztálybanNP megfelelő jelentkezés esetén minden korosztálybanVP megfelelő jelentkezés esetén minden korosztályban

  Vígasz nincs

 • 38 www.huntennis.hu

  Külföldi versenynaptár 20181. Világbajnokság

  Csapat: férfi ak 35-45, nők 35-45 április 29. - május 5. Miami férfi ak 50-60 nők 50-60 augusztus 12-18. Ulm férfi ak 65-85, nők 65-85 szeptember 16-22. UmagEgyéni: férfi ak 35-45, nők 35-45 május 5-12. Miami férfi ak 50-60, nők 50-60 augusztus 18-25. Ulm férfi ak 65-85, nők 65-85 szeptember 22-29. Umag

  2. Európa Bajnokság

  Időpont és helyszín később lesz kijelölve.

  3. Egyéb versenyek

  Manavgat TUR április 9-14. A 80/80Alassio ITA április 14-22. 1 85/75Praga CZE május 31. - június 3. 2 80/70Wenzer Generali AUT június 4-10. A 85/85Belgrad SRB június 6-11. 2 70/70Pörtschach Open AUT június 11-17. 1 85/85Karlovy Vary CZE június 19-25. 1 80/75Sopot POL június 30. - július 7. 1 85/70Arosa SUI július 4-8. 2 75/65Barcelona SPA július 9-14. A 85/85Latvia Open LAT július 21-26. 1 85/85Európai Open GER július 26-29. 1 35Skandinavian Open FIN július 30. - augusztus 5. A 85/85Klosters SUI augusztus 6-12. A 85/70Spisska Nova Ves SVK augusztus 11-14. 4 75/45Regional Chp. GER augusztus 12-19. 1 80/80Umag CRO szeptember 3-9. 2 70/60GMP Cup CRO szeptember 10-15. A 80/70Mallorca ESP szeptember 30.-október 6. 1 85/85

  Felhívjuk mindenki fi gyelmét, hogy a versenyekre az ITF-nél kell nevezni.A nevezési határidőket kérjük szíveskedjenek az ITF weblapján (www.itftennis.com) ellenőrizni.

 • www.huntennis.hu 39

  Magyar játékosok külföldi eredményei2017. évben

  Vilnius Cup 2017 LTU 1. kategóriaMD70 II. hely Román Ferenc

  ATH Tennis Cup - 2017 ROU 5. kategóriaMS50 I. hely Németh Csaba

  7 Madainitennis Seniors Open AUT 4. kategóriaMS45 II. hely László Csaba

  VII Spring Senior Open ESP 2. kategóriaWS35 II. hely Vidáts RékaMIX35 II. hely Vidáts Réka

  6th Dubrovnik Croatian Seniors Open 2017 CRO 3. kategóriaWS70 I. hely Károlyi MariannMS70 II. hely Mészáros LászlóMS35 II. hely Nyitraí BalázsMS55 III. hely Héjjas Mihály

  Alpe Adria Seniorenturnier AUT 2. kategóriaMD45 II. hely Pintér AntalMD45 II. hely Pesta ZoltánMD70 II. hely Mészáros LászlóMD70 II. hely Homródi PéterMD60 III. hely Rakonczay TiborMS70 III. hely Mészáros László

  VIII Prijedor Open BIH 4. kategóriaMS35 I. hely Nyitrai BalázsMD35 I. hely Nyitrai BalázsMS50 III. hely Barta Attila

  Vojvodina Open SRB 4. kategóriaMS35 I. hely Nyitraí BalázsMS50 I. hely Dobosi CsabaMS60 I. hely Vizi Ferenc

  Macedonia ITF Seniors Championships 2017 MKD 2. kategóriaMD65 I. hely Kenyeres JánosMS65 I. hely Kenyeres János

 • 40 www.huntennis.hu

  JSH Hotels Collection Championship ITA A. kategóriaMIX70 III. hely Fábián ZoltánMIX55 III. hely Somoskői Földesi Zsuzsanna

  2017 ITF Makarska Seniors Open CRO 3. kategóriaMS35 III. hely Nyitraí Balázs

  Lidskoe Pivo Cup BLR 2. kategóriaMS65 II. hely Kenyeres János

  39th International Tournament of Slovenia SLO 3. kategóriaMS50 II. hely Koszó István

  60th European Senior Open 2017 AUT 1. kategóriaWD80 II. hely Mikola ElénaWS35 II. hely Rác Rita FanniWD70 II. hely Károlyi MariannWS85 II. hely Szentirmay ErzsébetWD80 III. hely Szentirmay Erzsébet

  Altius Tennis Cup ROU 3. kategóriaMS50 III. hely Németh CsabaMD50 II. hely Németh Csaba

  Serbian Open 2017 SRB 2. kategóriaMS50 II. hely Koszó IstvánMS65 I. hely Kenyeres János

  15 Slovenian Veterans Open 2017 SLO 4. kategóriaMS45 I. Hely László CsabaMS50 II. hely Barta Attila

  34. Int. ÖM Werzer Generalicup 2017 AUT A. kategóriaWS85 I. hely Szentirmay ErzsébetMIX80 II. hely Rudas BélaMIX80 II. hely Schaefer ErzsébetWS80 III. hely Mikola ElénaMIX80 III. hely Mikola Eléna

  TF Seniors Koper Open 2017 SLO 4. kategóriaMS45 I. hely László Csaba

 • www.huntennis.hu 41

  Zabrze Cup POL 3. kategóriaMS50 III. hely Koszó István

  28th International Seniors Tennis Tournament „Katowice Cup” POL 3. kategória

  MS50 I. hely Koszó István

  56th International Tournament of TC Parkclub Igls AUT 3. kategóriaMS70 III. hely Mészáros László

  Senior Slovak Open 2017 SVK 4. katMS50 III. hely Barta Attila

  28th International Veterans Championships of Romania - COMVEX ROU 2. kategória

  MD65 III. hely Kenyeres JánosMS65 III. hely Kenyeres János

  53rd International Seniors Championships-Opatija 2017 CRO 2. kategória

  MIX45 II. hely Komanovics FefeMIX45 II. hely Balta RózsaWS50 II. hely Balta Rózsa

  Cupa ’IonTiriac’ ROU 4. kategóriaMD50 II. hely Németh Csaba

  2017 ITF Olimpija Open - Osijek CRO 5. kategóriaMS50 I. hely Barta Attila

  Senior Flowerbulb Tournament Grade A NED A. kategóriaMIX35 II. hely Szegedi Júlia

  Gentlemen’s Tennis Cup ROU 3. kategóriaMS50 II. hely Németh Csaba

  ITF Seniors Pancevo 2017 SRB 3. kategóriaWD35 I. hely Pestuka SzilviaWS35 I. Hely Pestuka Szilvia

  2017 ITF GMP Cup CRO A. kategóriaMD75 I. hely Pálchuber KárolyMD75 I. hely Fábián ZoltánMIX55 I. hely Bogár Szabó ÉvaMIX55 I. hely Szekrényes Zsolt

 • 42 www.huntennis.hu

  MD70 II. hely Mészáros LászlóMD70 II. hely Román FerencMIX70 II. hely Román FerencWS55 II. hely Bogár Szabó ÉvaMD60 III. hely Erdei FerencMD60 III. hely Pázmándi József

  2017 ITF International Championships of Croatia CRO 2. kategóriaMS35 II. hely Farkas KornélMS75 II. hely Fábián Zoltán

  Memorial Roberto Vizcaino - Inter. Senior-Barcelona ESP 3. kategóriaWS45 I. hely Köves Nóra

  2017 ITF Seniors Open by TC Winner Zagreb CRO 5. kategóriaMS35 I. hely Farkas KornélMD35 I. hely Eke LászlóMD35 I. hely Farkas KornélMS50 II. hely Eke László

  12th International Adidas Bol Seniors Open by Bluesun Hotels & Patricio Travel CRO 2. kategória

  MD45 I. hely Szekrényes ZsoltMS45 I. hely László CsabaMS55 I. hely Szekrényes ZsoltMS60 III. hely Berkó Ervin

  Rafa Nadal Academy by Movistar I ESP 5. kategóriaWS35 I. hely Szegedi JúliaMIX35 I. hely Szegedi JúliaWD35 II. hely Szegedi Júlia

  Köszönet Román Ferencnek az eredmények összeállításáért.

 • www.huntennis.hu 43

  Néhány szó életünkről, eredményeinkről és általános tudnivalókról

  Felhívjuk versenyzőink szíves fi gyelmét arra, hogy az évkönyvben szereplő versenyek feltételein a versenyrendezők saját belátásuk szerint változtathat-nak. Korcsoportok összevonhatók, páros számok és a játéklehetőség bizto-sítása érdekében új korcsoportok is létrehozhatók, törölhetők. ITF versenyek esetén a jelentkező játékosok létszáma miatt selejtezőre is sor kerülhet.

  Az ITF-el történt megállapodás értemében, az ITF versenyek rendezői -felhatalmazást kaptak arra, hogy ne fogadják el azon versenyzők jelent-kezését, akik a múltban több alkalommal is visszaléptek a versenyektől, veszélyeztetve így a vonatkozó korcsoport lebonyolítását.

  A szenior versenyeken szereplő játékosok saját felelősségükre vesznek -részt a versenyeken. A versenyrendezők nem vállalnak semmiféle felelős-séget az esetleges sérülésekért.Javasoljuk a mérkőzés előtti alapos bemelegítést, megfelelő felszerelést(pl. sapka) és bő folyadék fogyasztást.

  Szövetségünk várja olyan szabadidővel rendelkező önkéntesek jelentkezé- -sét, akik részt tudnának venni a Szövetség ügyeinek intézésében.

  Kérünk minden játékost, hogy a nevezéseknél szíveskedjenek megadni te- -lefonszámukat és kódszámukat (magyar és/vagy IPIN)

  A szövetség által rendezett versenyeken nem tudunk minden nevezést visz- -szaigazolni, különösen a nevezési határidő előtt néhány órával beérkező tömeges jelentkezés esetében. Kérjük, szíveskedjenek a nevezéseket idő-ben feladni.

  A négynapos versenyeken az első nap játékrendje mindig megtekinthető -az interneten. A további játékrend iránt a helyszínen kell érdeklődni, mivel számos csúszás fordulhat elő.

  Az átutalások megemelkedett költségei miatt kérünk mindenkit, hogy a -tagdíjakat és hozzájárulásokat lehetőleg készpénzben fi zessék be a verse-nyek alatt a versenybíróságon.

 • 44 www.huntennis.hu

  Szövetségünk jelentős támogatást nyújt a magyar ITF versenyeken induló -játékosoknak, a nevezési díjak komoly csökkentésével. Ezt a támogatást csak Szövetségünk tagdíj fi zető tagjai vehetik igénybe. Úgy kérjük, hogy gondokodjanak a tagdíjak befi zetéséről, amennyiben igénybe óhajtják ven-ni a támogatást.

  Külföldön élő magyar állampolgársággal is rendelkező kettős állampol- -gárságú játékosok csak abban az esetben indulhatnak a szenior magyar és vidék bajnokságon, ha tagdíj fi zető tagjává válnak Szövetségünknek.

  A magyar ITF versenyeken induló külföldön élő magyar állampolgársággal -rendelkező kettős állampolgárságú játékosok csak akkor vehetik igénybe a szövetség nevezési díj támogatását, ha az ITF nevezési listán a nevük utáni ország megjelölés HUN.

  Az előzetesen meghirdetett támogatási feltételek alapján Szövetségünk az -alábbi támogatásokat nyújtotta a 2017. évben.Év sportolója: 50-50 ezer forint sportszer támogatás (Szentirmay Erzsébet és Szekrényes Zsolt)Nevezési díj visszatérítés: 13.000,- Ft (Palchuber Károly)Külföldi nevezési díj kifi zetése:Európa Bajnokság: 95 EUR (Berkó Ervin)Világbajnokság: 150 USD (Széman Katalin, Erdei Ferenc, Sákovics Péter, Bogár Szabó Éva)

  Szenior versenyek labdatámogatása: 810.000 Ft. -

  Szeniorok 50 év felett fi gyelem: Ha nincs kivel játsza- -ni, ha szeretné fejleszteni tenisz tudását, ha kellemes társaság-ban akar lenni, jelentkezzen Kovacsics Ritánál, volt magyar fel-nőtt bajnoknál egy kis csoportos drill edzésre, technika javításra.Csak szenioroknak, jelentkezés: [email protected]

  Sajnos eltávozott közülünk az egyik nagy öreg, Tokodi Misi, és a nagy -dumás, mindenki által szeretett Pölhössy Béla. Nagy veszteséget jelent régi páros partnerem, és meghatározó szenior játékosunk, Csoknyai János ha-lála. Hiányozni fog a magyar tenisz életből Kiss Sándor, a BTSZ főtitkára, és lelkes szenior teniszezője. Csatlakozott az égi szenior társadalomhoz Molnár László Dezső, és Vieland Ferenc is.

 • www.huntennis.hu 45

  Dr. Birkás Miklós

  Súlyos veszteség érte a magyar teniszsportot, 63 éves korában meghalt Birkás Miki, sokszoros magyar veterán teniszbajnok. Miki egy híres te-niszcsalád tagja volt, édesapja, Gyuri bácsi az újpesti Dózsa éljátékosa és Davis Kupa játékos volt. Miki korán kezdett el teniszezni, a Honvéd színeiben ifjúsági válogatottságig vitte. Egyetemi évei alatt a BEAC csapatát erősítette, majd később a Pénzügyminisztérium csapatában ját-szott. A veterán versenyek lelkes résztvevője volt és többször indult fe-leségével, a felnőtt magyar bajnok, Kovacsics Ritával vegyespárosban.Részt vett a Magyar Tenisz Szövetség munkájában elnökségi tagként és alapító tagja volt a magyar International Tennis Club-nak. Játéka, tenisz szeretete és embersége hiányozni fog! Emlékét megőrizzük.

 • 46 www.huntennis.hu

  SZENIOR VERSENYSZABÁLYZAT 2018.Ez a szabályzat összefoglalja a tudni- és tennivalókat a játékosok, a verseny-rendezők és a versenybírók számára. Az általunk, vagy közreműködésünkkel rendezett versenyeken ezt a versenyszabályzatot alkalmazzuk, és ezt kérjük más rendezőktől is.

  1. RÉSZVÉTEL

  a) JátékengedélyA 2004. évtől szenior játékosoknak nem kell játékengedélyt kiváltaniuk.

  b) ÉletkorAz egyes korcsoportok versenyszámaiban azok vehetnek részt, akik az adott kort a verseny évében betöltik. Idősebbek a fi atalabbak között indulhatnak, fi atalabbak az idősebbek között nem versenyezhetnek.

  c) ÁllampolgárságAz országos bajnokságokon magyar állampolgárok és magyarországi letelepe-dési engedéllyel rendelkező külföldiek indulhatnak. A rendezőknek joguk van arra, hogy a részvételi jogosultság - születési év, állampolgárság, stb. - igazolá-sára hatósági okirat (személyi igazolvány, útlevél, stb.) bemutatását kérjék.

  d) EgészségügyA részvétel egészségügyi szempontból az egyének felelősségére történik.

  e) Nemenkénti versenyzésNők a férfi versenyszámokban, férfi ak a női versenyszámokban nem vehetnek részt, ellenkező esetben a versenyszámot töröljük.

  f) A játékosok terheléseAzokon a versenyeken, melyeken 3 versenyszámban - egyes, egynemű páros, vegyes páros - lehet indulni, csak azok vehetnek részt, akik vállalják egy napon mindhárom számban a játékot. Nem kötelezhetők a játékosok a 3 mérkőzést egy napszakban - délelőtt vagy délután - lejátszani.El kell kerülni egy napon két egyes mérkőzés lejátszását. Egyesben az elő-döntő és a döntő csak indokolt esetben játszható ugyanazon a napon. Ha a nevezők száma, vagy a kedvezőtlen időjárás miatti időhiány mindenképpen szükségessé teszi, akkor a verseny első fordulóiban lehet két egyes, de rövidí-tett mérkőzést játszatni. Javasoljuk a versenyrendezőknek, hogy háromnapos vagy rövidebb verseny esetén csak két számban engedélyezzék az indulást, ezt

 • www.huntennis.hu 47

  azonban a versenykiírásban rögzíteni kell.ITF versenyeken a Nemzetközi Szövetség előírásait kell használni.

  g) MobiltelefonA versenyzőknek pályára lépés előtt kötelező kikapcsolniuk a mobiltelefonju-kat. Fedettpályás versenyen a közönség fi gyelmét is fel kell hívni a mobiltele-fon kikapcsolására.

  2. NEVEZÉS

  a) FormaA versenyekre nevezni írásban (postai levél, e-mail, fax) kell. Az ITF verse-nyekre a Magyar Bajnokság kivételével az ITF-nél kell nevezni az IPIN olda-lon. (Lásd hogyan kell nevezni ITF versenyre oldalt.)

  b) TartalomA nevezésnek a következőket kell tartalmaznia: Teljes név, születési év, hó, 7 jegyű kódszám, amely a következőkből áll:. családnév első két betűje, keresztnév első betűje, születési év utolsókét száma és születési hónap 2 karakterben. A zárt Magyar Bajnokságon az IPIN kód megadása is kö-telező.

  c) Cím, határidőA nevezéseket a versenykiírásban szereplő címre és az előírt határidőre kell elküldeni. Határidő után érkező nevezést a rendezőség nem fogad el.

  d) Páros partnerA játékosok igyekezzenek a versenyek előtt páros partnert keresni. Megállapo-dás esetén mindkét játékosnak neveznie kell.Pár nélküli nevezés esetén a sorsolási bizottságnak törekednie kell közel azo-nos játékerejű partnert kijelölni. Ha valaki nem fogadja el az így kijelölt part-nert, úgy az adott versenyen semmilyen versenyszámban nem vehet részt.

  e) LemondásAmennyiben egy szenior versenyre benevezett játékos a sorsolás nyilvá-nosságra hozatala után visszalépéséről dönt, csak abban az esetben indul-hat ezt követően szenior versenyen, ha befi zeti a Szövetségnek a lemon-dott verseny nevezési díját. Ezen nevezési díjakat a Szövetség átutalja a verseny rendezőjének. A fenti fi zetési kötelezettség alól felmentést kap az a játékos, aki egészségügyi problémák miatt mondja le a versenyt és ezt a tényt hivatalos orvosi igazolással bizonyítja a Szövetség felé.

 • 48 www.huntennis.hu

  Körmérkőzéses tábla esetén egy mérkőzés önkényes feladása a verseny-számból való automatikus kizárást és a már elért saját eredményeinek törlését jelenti.

  3. SORSOLÁS

  A kiemelések célja az, hogy a kieséses versenyeken a legjobbak ne “idő előtt” kerüljenek szembe egymással. (A két legjobb csak a döntőben, a 3. és 4. csak a négy között találkozzék, stb.) Az erősorrend meghatározásának alapja hazai versenyeknél az aktuális hazai rangsor. A kiemeltek számát a nevezők számától függően a következők szerint kell meghatározni: 8 fős táblánál 2 kiemelt 16 fős táblánál max. 4 kiemelt 24 fős táblánál max. 6 kiemelt 32 fős táblánál max. 8 kiemelt 48/64/128 fős táblánál max. 16 kiemelt

  A kiemeltek száma mindig páros kell, hogy legyen.Az egynemű és a vegyes párosoknál a kiemelést a játékosok rangsor szerinti pontszámainak összegzése alapján kell elvégezni.

  4. VERSENYPROGRAM

  a) KorcsoportokVersenyszámok a következő korcsoportokban rendezhetők:Férfi ak: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90Nők: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85

  b) Összevonás helyett körmérkőzés!A rendező 8-nál kevesebb nevező esetén - az ITF irányelvei alapján - körmér-kőzéses lebonyolítást alkalmaz.

  c) VígaszversenyJavasoljuk a vígaszversenyek megrendezését, az első mérkőzést játékkal elve-szített játékosok részére.

  5. LEBONYOLÍTÁS

  a) RendszerA versenyszámok lebonyolítási rendszere általában egyenes kieséses vagy kör-mérkőzéses. Minden mérkőzés két nyert játszmáig tart (6:6 után döntő játék).Ha időhiány vagy egyéb okok miatt rövidebb játékidőre van szükség, úgy a

 • www.huntennis.hu 49

  mérkőzéseket a táblán a legjobb 8-ba jutásig egy nyert - 8 játékig tartó - játsz-máig lehet játszani, 8:8 után döntő játékkal. (Érmes helyezésért két nyert játsz-ma.)Lehetőség van a döntő játszma helyett döntő játékot (tie-break) alkalmazni, de a versenykiírásban szerepeltetni kell, illetve, - ha abból kimaradt - a helyszínen kifüggeszteni, hogy minden játékos tudjon róla.Az új ITF szabály szerint a tie-break térfélcseréje az első pont után, majd négy pontonként történik.

  b) Időpont-kívánságokA játékosok kötelesek a verseny teljes időtartama alatt a Játékrend szerinti idő-ben játékra készen állni.A játékidőre vonatkozó kívánságok nem akadályozhatják a rendezést, ezért a versenybírónak jogában áll minden ilyen kívánságot elutasítani.Versenyeinken játékrend készül, mindenkinek lehetősége van a tájékozódásra. A rendezők a játékrendben beálló esetleges változásokat folyamatosan közzé-teszik.

  c) Várakozási időA játék előtti várakozási idő 15 perc. A versenybíró köteles kizárni a verseny-ből azt a játékost, aki az előírt időpontot követő 15 perc leteltéig játékra kész öltözékben nem jelentkezik nála.

  d) BemelegítésA mérkőzések előtti bemelegítés, ütögetés időtartama legfeljebb 5 perc.

  e) PihenőA játék az első adogatástól kezdve a mérkőzés befejezéséig legyen folyamatos, a következő kikötésekkel összhangban.Ha az első adogatás hiba, a második adogatást az adogatónak haladéktalanul el kell végeznie. A fogadónak az adogató ésszerű ritmusában kell játszania és a fogadásra késznek kell lennie, amikor az adogató kész az adogatásra.Páratlan számú játék végén, térfélcserekor, legfeljebb 90 másodperc telhet el a labda játékon kívül kerülésének pillanatától addig a pillanatig, amíg a labdát a következő játék első pontjáért megütik, kivéve bármely játszma első játékának végét, amikor a játékosok pihenő nélkül haladéktalanul térfelet cserélnek. A játszmák végén, tekintet nélkül az eredményre, 120 másodperc pihenő idő áll a játékosok rendelkezésére. A pihenő után, ha a játszma páros számú játékkal ér véget (pl. 6/4), nem lesz térfélcsere.A döntő játszma előtt bármelyik játékos kérhet 10 perc pihenőt, és ezt az időt

 • 50 www.huntennis.hu

  nem kötelező a pályán tölteni.A játékot sohasem szabad felfüggeszteni, elhalasztani vagy megakadályozni abból a célból, hogy a versenyzőt képessé tegyük ereje, fi zikai erőnléte vissza-nyerésére, vagy hogy kifújhassa magát.Minden helyszíni sérülés esetében azonban a játékvezető az esetre egyszeri3 perc ápolási időt engedélyezhet.Ha a játékosnak az egyesbeli mérkőzés után még játszania kell, jogosult előtte pihenőidőt igénybe venni. Ennek időtartama 2 játszmás egyesbeli mérkőzés után 45 perc, 3 játszmás egyesbeli mérkőzés után 60 perc. Páros mérkőzés után 30 perc tisztálkodási, egészségügyi idő vehető igénybe.

  f) Mérkőzés utánHa erről a rendezőség nem gondoskodik, a játékosok kötelesek a mérkőzés után a pályát rendbe tenni és a mérkőzés, illetve a pálya rendbetétele után a pá-lyát azonnal elhagyni. Ha játékvezető nélkül játszottak, úgy a győztes köteles a labdákat a versenybírónak azonnal átadni és az eredményt bemondani.

  6. DÍJAZÁS

  Általában a versenyszámok helyezettei kapnak díjat vagy tárgyjutalmat.

  7. AZ EREDMÉNYEK RÖGZÍTÉSE

  Rendkívül fontos az eredmények és a versenyzők kódszámának pontos rögzí-tése, mert e nélkül a rangsor nem készíthető el.

  a) VersenytáblaA következőket kell a táblákon rögzíteni: a fejlécben a verseny neve, helye, ideje, a versenyszám megnevezése, kategóriája és a tábla sorszáma.A korcsoport megjelölését a táblán szereplő legfi atalabb játékos kora határozza meg. (Ez csak egy szám, pl. 35 és nem 35-40 vagy 35-50.)A táblák sorrendje a nemzetközi gyakorlat szerint: férfi egyes, női egyes, férfi páros, női páros, vegyes páros, vigasz.Az első oszlopban a játékos kódja és a következőben a teljes neve, külföldiek-nél még az ország rövidített neve (az ITF által előírt hárombetűs olimpiai rövi-dítés) is szerepeljen. A további oszlopokban csak a családnevet kell feltüntetni. Minden eredménynek rajta kell lennie a táblán. A játék nélküli továbbjutást is jelezni kell (j.n.). A tábla hátoldalán közölni kell, hogy mi volt a játék nélküli továbbjutás oka: sérülés, feladás, a játékos nem jelent meg, a játékos bejelen-tette visszalépését, stb. A kiemeléseket is jelezni kell.Egynemű páros tábláknál a párok neveit ábécé sorrendben kell felírni a táb-

 • www.huntennis.hu 51

  lákra.Vegyes páros esetén a nők neve kerüljön előre.A táblák előírásszerű kitöltése a versenybíró feladata, aki köteles a táblá-kat aláírni.

  b) RajtlistaA versenyen résztvevő minden játékosról ábécé sorrendben összesített rajtlis-tát kell készíteni, külön-külön a hazai és külföldi, férfi akról és nőkről (nem versenyszámonként), melynek tartalmaznia kell:teljes név (nőknél férjezett vagy leánykori vezetéknévvel és leánykori utó-névvel),a játékos kódszáma,külföldieknél az ország ITF szerinti nemzetközi (3 betűs) rövidített neve és ITF rangsora (ha van).A rajtlista adatait legcélszerűbb a játékosok jelentkezésekor begyűjteni.

  c) EgyébSzöveges tájékoztató jelentést is kérünk az esetleges kísérő programokról, fair-play esetekről, sportszerűtlenségekről, balesetekről, egyéb eseményekről. A szöveges tájékoztató esetén a versenyekről az évkönyvben bővebben szá-molunk be.A szakmai munkáért a versenytáblákért a versenybíró és a kijelölt ellenőr a felelős.A teljes versenyjelentés összeállítása és elküldése a rendező feladata.

  d) HatáridőA versenyjelentést a web oldalról letölthető sablonok (template) felhaszná-lásával a verseny befejezése után 10 napon belül elektronikus úton (e-ma-il) kérjük elküldeni a Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért címére, e-mail: [email protected] késve érkező eredmények akadályozzák a folyamatos feldolgozást és az internetre történő felvitelt.CSAK ELEKTRONIKUS ÚTON KÜLDÖTT, PONTOS ÉS VALÓS EREDMÉNYEKET TUDUNK FELDOLGOZNI!

 • 52 www.huntennis.hu

  Hogyan kell nevezni ITF versenyekre

  Mint ismeretes, a magyar és külföldi ITF versenyekre - a zárt magyar bajnok-ság kivételével - csak az ITF-nél lehet jelentkezni faxon (+44-20-8392-4737) vagy interneten, érvényes IPIN kóddal.

  Az intenetes jelentkezés megkönnyítésére részletesen leírjuk a folyamatot.

  1. Be kell lépni a www.itftennis.com/ipin oldalra.2. Ki kell választani a nyelvet - angol, francia vagy spanyol.3. Bejelentkezés (login) IPIN: Jelszó (password): belépés (log in)4. Át kell lépni a különböző híreket a folytatás (continue) megnyomásá-

  val5. Ki kell választani a naptárt (calendar) az időpontok beírásával (tól-ig)

  és belépni a show tournament megnyomásával.6. Ki kell választani a kívánt versenyt és a click here to enter-re lépve az

  add megnyomásával megjelenik a kíválasztható korcsoport (egyéni és páros)

  7. A jelentkezést a jelszó (password) beírásával a confi rm-ra nyomva a jelenkezés elfogadásra kerül.

  8. Az ITF a jelentkező e-mail-jére visszaigazolást küld.

  Jó munkát és nevezést!

 • www.huntennis.hu 53

  RANGSOR FELTÉTELEI1. MAGYARORSZÁGI VERSENYEK KATEGORIZÁLÁSA

  A magyarországi szenior tenisz versenyeket az alábbiak szerint kategorizál-juk:

  Nemzetközi ITF versenyek• ITF A kategóriába tartozik keszthelyi Nemzetközi BajnokságITF 1 kategóriába tartozik a Római Kupa Fedettpályás BajnokságITF 2 kategóriába tartozik a Fedettpályás Nemzetközi Magyar Bajnokság (Körmöczy Zsuzsa Emlékverseny)ITF 3 kategóriába tartozik a Országos Bajnokság Gulyás István Emléké-reHazai versenyek• 3 fő szempontot vettünk fi gyelembe.- Résztvevőkre vonatkozó szempontok (maximum 60%)- infrastrukturális szempontok (maximum 25%)- versenyrendezési szempontok (maximum 15%)

  Ennek alapján 5 kategóriát határoztunk meg.1. kategória- résztvevők száma 150 fő felett, a magyar ranglista első 10 helyezettje

  közül legalább 20 fő indul az összes kategóriában- a pályák száma 6-nál több, a pályák minősége és a kiszolgáló létesítmé-

  nyek kiválóak- gördülékeny lebonyolítás, pontos bírói jelentés2. kategória- résztvevők száma minimum 100 fő, a magyar ranglista első 10 helye-

  zettje közül legalább 15 fő indul az összes kategóriában- a pályák száma 4-6 között, a pályák minősége és a kiszolgáló létesítmé-

  nyek jók- bírói közreműködés, jelentés jó3. kategória- résztvevők száma 50-100 fő között, a magyar ranglista első 10 helye-

  zettje közül legalább 10 fő indul az összes kategóriában- a pályák száma kevesebb, mint 4, a pályák minősége és a kiszolgáló

  létesítmények megfelelőek- bírói közreműködés, jelentés elfogadható

 • 54 www.huntennis.hu

  4. kategória- résztvevők száma 50 főnél kevesebb, a magyar ranglista első 10 helye-

  zettje közül legalább 5 fő indul az összes kategóriában- a pályák száma 2-4 között, a pályák minősége és a kiszolgáló létesítmé-

  nyek gyenge- bírói közreműködés, jelentés elfogadható5. kategóriába tartozik a többi versenyKategórián kívüli versenyek a Budapesti Csapatbajnokság (egyedi pon-tozással).

  A meghirdetett kategóriák a Szövetség elnökségének döntése alapján,a felsorolt szempontok fi gyelembevételével kerültek meghatározásra.

  2. A SZEREZHETŐ MAGYAR RANGLISTAPONTOK FELTÉTELEI

  Egy játékos magyar ranglistapontokat a hazai versenytáblán elért helye-zések (táblapontok) alapján, továbbá a továbbá a megszerzett ITF pontok kétszeres átszámítása révén szerezhet.

  A játékos által szerzett ranglistapontok közül a hazai versenyek, és a nemzet-közi ITF versenyek együtteséből a legjobb 4 eredmény számít bele a játékos ranglista helyezésébe.

  Ha egy hazai versenyena játékos úgy jut tovább, hogy nem sorsoltak neki ellenfelet, akkor az nem • számít mérkőzés nyerésnek (nem kap a játékos pontot)a játékosnak van ellenfele, de az nem állt ki (játék nélkül továbbjut, • “j.n.”), akkor a továbbjutás mérkőzés nyerésnek számít (kap a játékos pontot, abban az esetben is, ha további mérkőzést nem nyer).Hazai versenyeken az első vesztett mérkőzés után is jár táblapont.Vígaszversenyen a játékosok nem kapnak táblapontot, csak vígaszdíjat.Páros versenyeken a szerzett táblapontok a játékosokat külön-külön ille-tik meg.

  Minden játékost a saját korcsoportjába kell rangsorolni.

 • www.huntennis.hu 55

  KiemelésekA magyarországi ITF versenyek kiemelésénél kötelező az érvényes ITF világ-ranglista helyezettjeit fi gyelembe venni. A versenyrendezőnek azonban lehető-sége van olyan komoly versenyzői múlttal rendelkező játékosok kiemelésére is, akik nem rendelkeznek ITF ranglista helyezéssel.A zárt magyar bajnokságon (ITF3) a kiemelés a magyar rangsor szerint törté-nik.

  Hazai versenyen szerezhető táblapontokEgyes, páros versenyek és körmérkőzések

  HelyezésHazai verseny kategória

  OB 1. 2. 3. 4. 5.1. 240 120 90 60 40 252. 160 80 60 40 25 15

  3-4. 100 50 40 25 15 105-8. 60 30 25 10 7 6

  9-16. 40 20 10 5 4 317-32. 20 10 5 - - -33-64. - - - - - -

  Az első vesztes mérkőzés után járó táblapontok

  Hazai verseny kategóriaOB 1. 2. 3. 4. 5.10 6 4 3 2 1

  Budapest Szenior Csapatbajnokságpontok

  Egyes győzelem 1. helyen 10győzelem 2. helyen 5

  Páros győzelem 10

 • 56 www.huntennis.hu

  3. NEMZETKÖZI (ITF) RANGSOR

  A hivatalosan közzétett ITF ranglistát mindig az utolsó 52 naptári hét ITF ver-seny eredményei alapján állapítják meg és hetente teszik közzé. Az ITF rang-listába a játékos utolsó 52 hétben elért legjobb 4 eredményét számítják be.A nemzetközi (világ) ranglistapontok megszerzésének, illetve a ranglista-készítés szabályai a Nemzetközi Tenisz Szövetség (ITF) szenior oldalán(http://www.itftennis.com/seniors/) olvashatók.

  Néhány alapvető szabály:2011-től egyes és páros számokban is lehet az ITF versenyeken pontot sze-rezni, és egyes, valamint páros és vegyespáros rangsor készül.Egy játékos mindaddig nem kap pontot, amíg meg nem nyer egy fordulót.Ha a játékosnak van ellenfele, de az nem áll ki (az eredmény “w.o.”, azaz “walk over”, magyarul “játék nélkül”), akkor a továbbjutás mérkőzés nyerés-nek számít (kap a játékos pontot).Ha egy játékos úgy jut tovább, hogy nem kap ellenfelet (az ellenfél helyére “bye” bejegyzés kerül), akkor az nem számít mérkőzés nyerésnek (nem kap a játékos pontot).Pontot kétféle módon lehet szerezni, 8 vagy nagyobb egyenes kieséses táblán, vagy 8-nál kevesebb résztvevő esetén körmérkőzésen elért eredmények alap-ján. Ha 8-nál kevesebb a résztvevők száma, akkor 3-5 játékos esetén 1 cso-portban, 6-7 játékos esetén két csoportban kell a körmérkőzéseket lejátszani. 7 játékos esetén egy hármas és egy négyes csoportot kell kialakítani úgy, hogy a nagyobb létszámú csoportban kapjon helyet a magasabb rangsorral rendelkező játékos. Két csoport esetén a csoportelsőknek egymással is kell játszaniuk a helyezésért.Figyelem! Körmérkőzéses lebonyolítás esetén az 1, 2, 3, 4, és 5 kategóriá-jú versenyeken is lehet ITF pontokat szerezni, a körmérkőzéses versenyeknél megadott táblázat szerint.

  A rangsorba számító korcsoportokKorcsoport 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

  Férfi ak X X X X X X X X X X X XNők X X X X X X X X X X X

 • www.huntennis.hu 57

  Nemzetközi versenyeken szerezhető pontok

  Kieséses versenyek

  HelyezésITF versenykategória

  WC RC1 A 1 RC2 2 RC3 3 4 51. 330 240 210 180 150 120 90 80 60 402. 250 150 150 120 100 80 65 60 30 20

  3-4. 165 120 100 80 60 50 35 30 20 105-8. 125 90 70 50 40 30 25 20 10 5

  9-16. 105 75 50 30 25 20 15 10 5 -17-32. 70 50 35 20 15 10 5 5 - -32-64. 40 30 20 10 - - - - - -

  Körmérkőzéses versenyek

  HelyezésITF versenykategória

  WC RC1 A 1 RC2 2 RC3 3 4 51. 330 240 210 180 150 120 90 80 60 402. 250 150 150 120 100 80 54 60 30 20

  3-4. 165 120 100 50 60 50 35 30 20 105-7. 125 90 70 30 40 30 25 20 10 5

  Az ITF vígaszversenyt nem pontoz, kivétel az egyéni világbajnokság, ahol 40-20-10-5 pontot lehet szerezni.

 • 58 www.huntennis.hu

  Férfi egyes 35 1 Nyitrai Balázs 420 1 Almási Zoltán 420 3 Farkas Kornél 226 4 Bokor Levente 100 4 Szabó Zsolt 75 6 Mónus Zoltán 60 6 Szorcsik Péter 60 8 Ömböli Tamás 43 9 Lajos Attila 40 10 Djurec Imre 3

  Férfi egyes 40 1 Lipták János 880 2 Kiss Péter 160 3 Váry Zoltán 140 3 Besszer Franz 140 5 Halászy Tamás 120 5 Lőrinczy János 120 7 Szili Peter 100 8 Hajnal István 90 8 Horváth Viktor 90 10 Varga Tamás 80

  Férfi egyes 45 1 László Csaba 540 2 Bíbok Tamás 340 3 Muharos Péter 280 4 Gál István 185 5 Wolff Roland 160 5 Bujtás Szabolcs 160 7 Urbán Attila 120 7 Orémusz György 120

  9 Kiss Tibor 104 10 Méhész Viktor 100 10 Hajnal Gábor 100

  Férfi egyes 50 1 Erdei Csaba 540 2 Koszó István 460 3 Barta Attila 300 4 Eke László 280 5 Dobosi Csaba 260 6 Kiss Tamás 220 7 Kováts Zsolt 160 8 Molnár Sándor 140 9 Ressler Zoltán 120 10 Kökény Balázs 106

  Férfi egyes 55 1 Szekrényes Zsolt 1140 2 Németh Csaba 320 3 Békefi Imre 300 4 Sákovics Péter 270 5 Héjjas Mihály 260 6 Ozsváth András 220 7 Amberger Árpád 180 8 Szigeti Zsolt 116 9 Fabók János 106 9 Pesta Zoltán 106 9 Prágai Sándor 106

  Férfi egyes 60 1 Túróczy Gyula 500 2 Vízi Ferenc 440 3 Berkó Ervin 420

  RANGSOR 2018. január 1.Rangsorunkba csak azokat a versenyeket vettük fel, amelyekről a jelentés idő-ben megérkezett és minden szükséges adatot tartalmazott.Ha valaki hibát észlel, kérjük közölje a Szenior Szövetséggel.

 • www.huntennis.hu 59

  4 Erdei Ferenc 290 5 Márton Kálmán 280 5 Milosákovics János 280 7 Kovács S. Ottó 190 8 Scherer Ferenc 180 9 Vogl Bertalan 125 10 Halasi Csaba 120

  Férfi egyes 65 1 Orosz György 1060 2 Kenyeres János 740 3 Pázmándi József 480 3 Rakonczay Tibor 480 5 Fülöp László 340 6 Dürgő György 320 7 Almai János 220 7 Szép Tamás 220 9 Szalay István 185 10 Antal Péter 135

  Férfi egyes 70 1 Mészáros László 840 2 Román Ferenc 430 3 Homródi Péter 320 4 Lelkesi József 260 4 Varannai Csaba 260 4 Molnár Antal 260 7 Tőkészki Bertalan 160 8 Kamerda Károly 155 9 Vas István 100 10 Bogdanovics Endre 90

  Férfi egyes 75 1 Palchuber Károly 700 2 Fábián Zoltán 406 3 Fegyveres Péter 240 4 Hankó Gábor 203 5 Szalay Miklós 194

  6 Csorba Zoltán 186 7 Bakonyi Levente 160 8 Szentkirályi István 140 9 Pohly Ferenc 131 10 Harmath Gyula 130

  Férfi egyes 80 1 Lakó László 720 2 Szentgyörgyi György 200 3 Kovács Viktor 175 4 Rudas Béla 160 4 Vizi Szilveszter 160 6 Banda István 126 7 Nagy István 116 8 Kósa Péter László 63 9 Csohány J 60 10 Linzbauer Silvio 40

  Férfi egyes 85 1 Mohácsi Ferenc 445 2 Kuti László 440 3 Judik Zoltán 400 4 Lipóth Lajos 284 5 Jónás József 17 6 Balázs Pal 6 7 Bóta Sándor 3

  Női egyes 35 1 Szegedi Júlia 440 2 Rác Rita Fanni 340 3 Vidáts Réka 160 3 Piszter-Doman Éva 160 5 Szabó Zsófi a 120 6 Biacs Eszter 90 7 Juhász Virág 80 8 Szűcs Villányi Ágnes 40 9 Kószó Anikó 4 10 Fóris Gabriella 3

 • 60 www.huntennis.hu

  Női egyes 40 1 Morhardt Veronika 510 2 Csiszár Andrea 480 3 Jámbor Csilla 400 4 Hegyi Tilda 160 4 Pestuka Szilvia 160 6 Csibi Eszter 6

  Női egyes 45 1 Bruckner Judit 240 2 Köves Nóra 160 2 Berkes Henriett 160 4 Ilyés Rita 100 5 Szegedi Gabriella 91 6 Kokovai Marianna 90 7 Veresné Lukács Andrea 80 8 Baloghné Székely Andrea 50 9 Bodnár Györgyi 40 9 Phur Adrienn 40

  Női egyes 50 1 Balta Rózsa 620 2 Vinczéné Dócs Katalin 60 2 Docs Katalin 60 4 Bajdik Zsuzsa 40 5 Szabó Sándorné 4

  Női egyes 55 1 Szerencsésné M. Éva 780 2 Bojtor Ildikó 430 3 Somoskői F. Zsuzsa 320 4 Trapp Andrea 180 5 Zsombok Erzsébet 109 6 Jana Gulasova 60 7 Mező Eszter 40 8 Koczka Zsuzsanna 25 9 Unk Zita 3

  Női egyes 60 1 Takács Éva 170 2 Bogár Szabó Éva 120 3 Vogl-Gőri Bella 100 3 Nádori Katalin 100 5 Barna Katalin 90 6 Újlaky Ildikó 52

  Női egyes 65 1 Póka Ágnes 400 2 Fuchs Anna 240 3 Bércesi Julianna 165 4 Orbán Zsuzsanna 153 5 Szűcs Mária 60 6 Szabó Erzsébet 25 7 Fábián Beata 9

  Női egyes 70 1 Kiss Ágnes 390 2 Guoth Edit 365 3 Péterffy Erzsébet 260 4 Faragó Mária 220 5 Bádenszky Judit 174 6 Károlyi Marianna 160 6 Döbrei Éva 160 7 Béres-Molnár Natasa 140 8 Oláh Katalin 68 9 Kóczián Gyöngyvér 53 10 Dalos Kornélia 40

  Női egyes 75 1 Budai Zsuzsánna 660 2 Lanstiák Éva 160 3 Sándor Gabriella 140

  Női egyes 80 1 Mikola Elena 770 2 Peceli Edith 150

 • www.huntennis.hu 61

  Női egyes 90 1 Szentirmay Erzsébet 660

  Férfi páros 35 1 Farkas Kornél 340 2 Szabó Zsolt 260 3 Nyitrai Balázs 120 4 Szorcsik Péter 90 5 Szendi Zsolt 85 6 Mónus Zoltán 60 7 Almási Zoltán 40 8 Lajos Attila 25 9 Djurec Imre 3

  Férfi páros 40 1 Kisgyörgy Gergely 630 2 Kiss Péter 220 3 Lőrinczy János 120 4 Mari Péter 90 5 Aranyosi László 80 5 Péter Zsolt 80 7 Halászy Tamás 60 7 Kovács Gábor 60 7 Szűcs Barnabás 60 10 Varga Tamás 50

  Férfi páros 45 1 Muharos Péter 240 1 László Csaba 240 3 Falcsik József 120 4 Paulik György 106 5 Wolff Roland 100 5 Tarr Tamás 100 7 Gavalovics Gábor 90 7 Miklós Levente 90 9 Morotcz Géza 60 9 Király Zsolt 60

  Férfi páros 50 1 Kovács Csaba 720 2 Pintér Antal 500 3 Koszó István 360 4 Erdei Csaba 320 5 Kováts Zsolt 240 6 Eke László 200 7 Kaliszky András 160 7 Kökény Balázs 160 9 Dobosi Csaba 145 10 Calaianu Calin 120 10 Ressler Zoltán 120

  Férfi páros 55 1 Szekrényes Zsolt 800 2 Prágai Sándor 780 3 Pesta Zoltán 590 4 Héjjas Mihály 520 5 Németh Csaba 360 6 Sákovics Péter 290 7 Nagy Ferenc 270 8 Károlyi Tibor 160 9 Békefi Imre 100 9 Feke Mihály 100

  Férfi páros 60 1 Márton Kálmán 560 2 Milosákovics János 380 3 Erdei Ferenc 306 4 Franke László 280 5 Berkó Ervin 260 6 Gáspár Balázs 240 6 Túróczy Gyula 240 6 Váry András 240 9 Eppich László 225 10 Rónay Tamás 200 10 Scherer Ferenc 200

 • 62 www.huntennis.hu

  Férfi páros 65 1 Rakonczay Tibor 940 2 Kostyál Gyula 370 3 Almai János 280 4 Fülöp László 260 5 Kenyeres János 240 5 Szűcs Lajos 240 7 Dürgő György 211 7 Filiczki Mihály 211 9 Pázmándi József 200 10 Tánczos Zoltán 190

  Férfi páros 70 1 Mészáros László 1380 2 Román Ferenc 1320 3 Kamerda Károly 480 4 Homródi Péter 450 5 Varannai Csaba 360 6 Bogdanovics Endre 290 7 Pünkösti Ferenc 265 8 Tőkészki Bertalan 240 9 Halász Zsolt 140 10 Hutter Gabor Pal 105

  Férfi páros 75 1 Fábián Zoltán 560 2 Pálchuber Károly 420 3 Pohly Ferenc 330 4 Szentkirályi István 310 5 Szabó István 260 6 Csorba Zoltán 220 7 Szalay Miklós 200 8 Rapai Nándor 103 8 Ratthmann Róbert 103 10 Végvári Tibor 86

  Férfi páros 80 1 Lakó László 903 2 Peisz László 520 3 Rudas Béla 440 4 Sáfár Iván 406 5 Vizi Szilveszter 240 6 Kovács Viktor 111 7 Kósa Péter László 100 8 Nagy István 75 9 Banda István 50 10 Linzbauer Silvio 40

  Férfi páros 85 1 Judik Zoltán 1060 2 Kende László 720 3 Mohácsi Ferenc 660 4 Pintér György 440 5 Lipóth Lajos 340 6 Kuti László 320 7 Nagy Bertalan 163 8 Bóta Sándor 60 9 Somkúti Sándor 46 10 Jónás József 10

  Férfi páros 90 1 Jobaházi Jenő 120

  Női páros 35 1 Rác Rita Fanni 900 2 Szabó Zsófi 240 3 Nagy Viktória 90 4 Fórizs Gabriella 60 5 Szegedi Júlia 40 6 Kószó Anikó 4

  Női páros 40 1 Saródy Szilvia 900 2 Pestuka Szilvia 160

 • www.huntennis.hu 63

  3 Jámbor Csilla 156 4 Morhardt Veronika 100 5 Veszelovszki Andrea 90 6 Szőke Krisztina 60 6 Molnár Andrea 60 8 Tóth Krisztina 4

  Női páros 45 1 Bruckner Judit 660 2 Ilyés Rita 250 3 Streleczky Erika 246 4 Berkes Henriett 150 5 Bodnár Györgyi 60 6 Roszikné Komjáti Emma 40

  Női páros 50 1 Balta Rózsa 510 2 Makarész Katalin 60 2 Vinczéné Dócs Katalin 60 2 Paszér Éva 60 5 Seres Erika 40 5 Szederkényi Edit 40 5 Kovácsné Nagy Ildikó 40 5 Illyés Adrienn 40 5 Baka Gabriella 40 5 Gertnär Andrea 40

  Női páros 55 1 Szerencsésné M. Éva 900 2 Gremsperger Júlia 610 3 Mihalicza Erzsébet 396 4 Trapp Andrea 316 5 Somokői F. Zsuzsa 160 6 Nagy Ágnes 90 6 Jana Gulasova 90 8 Pintér Zsuzsa 69 9 Bojtor Ildiko 6

  10 Zsombok Erzsébet 4 10 Mező Eszter 4

  Női páros 60 1 Bogár Szabó Éva 870 2 Dudics Júlia 210 3 Szondi Ildikó 90 4 Szállási Edit 60 5 Takács Éva 40 5 Berkes Mechtild 40 7 Vogl-Gőri Bella 4 7 Bial Gabriella 4 9 Palásthy Julianna 3

  Női páros 65 1 Orbán Zsuzsanna 480 2 Szűcs Mária 400 3 Fuchs Anna 240 4 Barsi Tünde 205 5 Pető Éva 136 6 Bércesi Julianna 129 7 Póka Ágnes 111 8 Simig Anikó 90 9 Szabó Éva 60 10 Szabó Erzsébet 4 10 Varga Anikó 4

  Női páros 70 1 Károlyi Mariann 760 2 Faragó Mária 450 3 Béres-Molnár Natasa 300 4 Pintér Marie 240 5 Péterffy Erzsébet 200 5 Traxler Mária 200 7 Bádenszky Judit 188 8 Kiss Ágnes 150 9 Dallos Kornélia 65 10 Kóczián Gyöngyvér 49

 • 64 www.huntennis.hu

  Női páros 75 1 Lanstiák Éva 340 2 Budai Zsuzsa 3

  Női páros 80 1 Mikola Elena 490 2 Péceli Edit 240

  Női páros 90 1 Szentirmay Erzsébet 160

  Férfi vegyes páros 35 1 Almási Zoltán 160

  Férfi vegyes páros 40 1 Lipták János 600 2 Kisgyörgy Gergely 300 3 Kisszőlősi Krisztián 120 4 Ollai Róbert 90 5 Dinnyés Gábor 60 6 Huszár Pál 40

  Férfi vegyes páros 45 1 Paulik György 240 2 Pellech Zoltán 160 3 Urbán Attila 90 3 Mayer László 90 5 Komanovics Fefe 80

  Férfi vegyes páros 50 1 Kanalas György 90 2 Kovács Csaba 64 3 Márki Ernő 60 3 Pintér Jenő 60 3 Nagy István 60 6 Sitku Pál 40 6 Tóth László 40

  8 Illyés Zoltán 25 9 Póth Csaba 10 10 Viczián János 4 10 Molnár András 4