of 239 /239

szépirodalmi évkönyv

 • Author
  buithu

 • View
  237

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of szépirodalmi évkönyv

 • HROMSZK

  ERDLYI

  SZPIRODALMI VKNYV s

  NAPTR

  1861 KZNSGES V R E

  Szerkeszti s kiadja

  KHERN EDE.

  E L S V I F O L Y A M .

  BRASS. A KIAD TULAJDONA.

 • Nyomatott Rmer s Kamnernl Brassban.

 • j-vi gondolatok. Htunk mgtt egy sr: srja az idnek, Melybe a megvnlt vek kltznek; Sok remny, csalds van bel temetve Mult id keztl bel helyezve. A mult id srjn l az uj esztend, Arczra nyomva m a titkos jvend Kpe a hirdetett nagy fltmadsnak, Mely eltt mindennek itt kzs srt snak. Elmlt esztend! te benned l emlknk, Hogy benned is fogyva br de mgis ltnk Kebleden annyit elvett tlnk a bnat: Szltted ltsn bennnk vigasz tmad. Vigasz tmad bennnk: hogy a mult idnek Jttemnyei szlttidben lnek, S megnyugtat ezeknak ujabb hasznlsa Hogy egy j honfinak mi itt hivatsa: A mit a mltban elmulasztnk: azoknak Nyomn tetteink most uj ert adjanak. Szeressk a hazt, legynk j honfiak, Nyissuk ki fleink a kilt sznak. Szivnk szerelme egy cl fel vezessen: Segitni hol lehet a magyar nemzeten, Prtolni az gyet a szel lemisgben Irodalmunk becst emelni fkpen.... A magyarnak ugy ll fenn a dicssge, Ha ily tettekre tud bredni inr vgre; S elmondja srjnl az utnemzedk: Magyar volt: a honnak szentelte letti"

  Bors Kroly.

  1*

 • A t. elfizetk s megrendelk nvsora.

  A (*) csillaggal jegyzett t. gyjt rhlgyek a honfiak fogadjk leg-mlyebb ksznett a SZERK.

  E l f i z e t k . Adler Rudolf ur. ns. Almn Andor ur Als Sndor ur. Antalfy Gbor ur.

  Asztaller Mikls ur.

  Braun Samu ur. ns. Ball Mrtonn rhlgy. Beke Mari rhlgy. Benedek Sndorn rhlgy,

  gr. Berchtold Arthur ur. *Bodor Jnos ur ifj. Bodor Sigmond ur. Beretzky Sndor r. Bir Elek ur. Bartha Mikls ur. Benedek Jsef ur 2 pld. Bogma Mihly ur. Benk ron ur. Benk Istvn ur. Bors Kroly ur 30 pld. Butyka Lajos ur. Bodo Ignc ur. Dr. Bachmaier Jnos ur. ns. Bagi gnes rhlgy.

  Bartha Lajos ur 4 pld. *Bibok Lajos ur 2 pld.

  Czekely Janka rhlgy, ns. Cserey Kroly ur.

  Csizmazia Lszl ur. zv. Csszr Gabr. rhlgy. Cskny Jzsef ur id. Csoms Jzsef ur iQ. N. A. Cserey Gbor ur 5 pld. Czrn Ede ur. Dam Gyrgy ur. Dants Jsef ur. Demeter Samu ur. Dzsa Kroly ur. Alcs. Domokos Antal ur 10 p. ns. Dkus-Rtkay Biri rhlgy. Dek Kroly ur. Epstein L. ur. Femiger Kroly ur. Fabinyi Dniel ur 4 p, Fazakas Mikls ur. Fajnor Kroly ur. Fazakas Sndor ur. Frohnmeyer Frigyes ur Fekete Lajos ur. Fldes Blint ur. *Foris Jnos ur.

  Grnzweig Bert. ur 5 pld. Gerger Jnos ur. ns. Gl Lajosn rhlgy. Gruber Kroly ur.

 • Gyika Gyrgy ur. Goldstein Jakab ur. Gal Jsef ur i{j. Gyertynfy Adolf ur. Gl Pl ur. Gl Istvn ur. Gruber gost ur 3 pld. Ft. Gdri Ferenc ur. Gl Elek ur.

  Halsz Mrton ur. Hazay Vilmos ur. Herceg-Lzr Klra rhlgy. Hank Lotti rhlgy. Henter Zsuzsa rhlgy. Hoszu Jnos ur. Hossz Jnos ur. Hagelmann-Mtys ur. ns. Horvth Lszl r 2 p.

  Imrich Jnos ur. Izk Jsef ur. Izsk Lukts ur. ns. Istvnffy Pl ur. Intze Istvn ur. Inczdy Lszl ur.

  *ns Jdszk Ede ur 10 p. Jacobi Mrton ur. Jak Ferenc ur 2 pld. Jak Sndor ur. Jeckel Gyula ur. Jeckel Vilmos ur. Jeckel Pl J. ur. Jeney Pter ur. Joannovits Emil ur. Juczinger Ferencz ur.

  Kessler dm ur. Klein Jnos ur. Kocsis Gyrgy ur. Kremnitzky Ignc ur. Kerekes Samu ur. Kerekes Dniel ur Kdr Jnos ur.

  Bnkf. Keresztes Gyrgy ur. Kis Gusztv ur. Kiss Gyrgy ur. Kapor Jnos ur. Kovcs Jnos ur. Kispl Albert ur. Keul Jsef ur. *Knnle Jsef ur. Kszoni Istvn ur. Rth. Kvr Jnos ur id.

  *Lunguj Jnos ur. Lszl Andrs ur. ns. Loncsrevits Milos ur. Larenz gost ur. Lukts Pl ur. Lukts Jnos ur. ns. Losontzi Andrs ur. Lszl Lszl ur.

  Orm. Maurer Jsef ur 5 pld. Mittermaier Frigyes ur. Makoldi Jsef ur. Mirtse Ferenc ur. *Mesk Klmn ur. Molnr Blint ur. Mesk Gyula ur. *Mikls Dnes ur. Molnr Andrs ur. Molnr' Jnos ur. Mtys Andrs ur. Mth Dani ur. Mrk Istvn ur. Novelli Antal ur. Nyiliczai Antal ur. Nyiliczai Gyula ur. Nagy Kroly ur. Nmeth Istvn ur. Nagy Farkas ur. Nuridsn Jnos ur. Nmeth Jnos ur. Dr. Otrobn Nndor ur. *Petke Pl ur. Potofcky Jakab ur.

 • Pedure Jnos ur. Popper Maier ur. Popp Jnos B. ur. Prnitzky Gza ur. Dr. Prohszka Ede ur 12 p. Prodhradszky Jnos ur. Petke Lszl ur. Petke Antal ur. Pl Erzsbet rhlgy. Por Gyrgy ur. ns. Pap Amlia rhlgy.

  *Rig Istvn ur. Rpolti Kroly ur. Rothenbek Kroly ur. Rtz Klmn ur.

  Szepesi Elek ur. ns. Szkely Dvid ur 2 p. Schneider Gyrgy ur. *Szikora Pter ur. Smerha Ferenc ur. Sra Gyrgy ur. Szsz Dniel ur. Sndor Istvn nr. Szts Ferenc ur. Swartz Mtys ur. Sznhz Temesvr-tt. Sailer M. ur. Schmidt Ferenc ur. Szsz Istvn ur. Szab Jsef ur i(j. Szab Kroly ur.

  ns. 6eethal Ferenc ur 5 p. * Szkely Istvn ur. Szkely Antal ur. Szkely Mihly ur. Szkely Zsigmond ur. Szalntzy Lrinc ur. ns. Szrcsey Gergely ur. Szbel Alajos ur. Sztiv. Szentivnyi Gyrgyn urh.

  Szentivnyi Jsefn urh.

  Tth Jsef ur. Tank ron ur. Trs Ferenc ur.

  Vasady Jsef ur. Varga Jsef ur. tiszt. Verza Elek ur. Vasitsek Jen ur. Varga Andrs ur. Vrkonyi J. ur. Vrady Sm. ur.

  Wber Jsef ur. Wber Andrs ur. Weinhard Luiza rhlgy. Ksz. Winkler Jnos ur.

  *ns. Zathureczky Luiza urh. ns. Zathureczky Kroly ur. Zaturetzky Ferencnft urh.

  tiszt. Zoltni Elek ur. Zld Jozefa rhlgy.

  M e g r e n d e l k . Gidofalva 10 pld. K-Fejrvr 50 Bukurest 50 S.-Sz.-Gyrgy 10 Kolosvr 50 Szcben 20 ,, Duka 10 Br 12

  Abod Zsigmond ur Klger Mzes ur tiszt. Koos Ferenc ur. *Kovcs Ferenc ur Stein Jnos ur. Steinhaussen Tiv. ur Volgai Kroly ur lov. Wnldheim R. in

 • Naptr 1861. vre. Egyhzi s idszaki szmtsok.

 • Naptr msodik javtsa ta (XII. Gergely ppa ltal). . 280. A gzgpek fltallsa ta 163. A Sanctio Pragmatica" (VI. Kroly ltali) kiadsa ta 148. A villmhrt fltallsa ta 143. Mria Terzia halla ta 82. A lghajzs fltallsa ta 79. A himlolts behozatala ta 66. Flsges Csszrunk szletse ta 31.

  trnralpte ta . 13. n sl se ta . . . 8.

  VIII. Normanapok. Hamvaz szerda. Gy. o. Boldogasszony nnepe. Nagyht.

  Hsvt s Pnksd. rnapja. N. Boldogasszony napja. Mindenszentek napja. Advent utols hrom napja. Karcson napja.

  IX. Trvny-sznnapok. N. Karcsonti Vzkeresztig. Virgvasrnaptl Hsvthtfig.

  A hrom keresztjr napon. rnapjn s az ezt kvet hten. Vasrnapon s nnepeken ltalban.

  X. Az ausztriai birodalmi orszgok vdszentei. (Betrend szerint.)

  Auszt r iban: (Enns fltt) sz. Flrin, Mrc. 9. s (Enns alatt) sz. Lipt, Nov. 15.

  Csehorszgban: Nep. sz. Jnos, M j. 16. s sz. Vencel, Sept.28. Dalmtorszgban: sz. Spiridon, Decemb. 14. ERDLY-ben: sz. Lszl, Jun. 27. Gal l ic iban: sz. Mihly, Sept. 29. s Sz. Szaniszl, Mg. 9. Horv to rszgban : sz. Ills, Jul. 20. s sz. Rkus, Aug. 19. Kar in th iban: sz. Jsef, Mrc. 19. s sz. Egyed, Sept. 1. Krainban: sz. Jsef, Mrc. 19. s Gyrgy, Apr. 2 \ Lombardiban: Bor. Kroly, Nov. 4. s sz. Ambrus, Dec. 20. MAGYARHON-ban: szent Is tvn ki r ly , Aug. 20. Morvaorszgban: sz. Cyrill s Methd, Mrc. 9. S ty r i ban : sz. Jsef, Mrc. 19. Sa lzburgban : sz. Ruprecht, Mrc. 27. Sz i lz iban: sz. Hedvig, Oct. 15. Tengermel lken : sz. Jsef, Mrc. 19. Tyro lban: Ker. sz. Jnos, Jun. 24. Tr i e sz tben : sz. Juszt, Nov. 2. Velencei tartomnyban: sz. Mrk, April 25.

 • Boldogassz. hava. JANUR.

 • a) Magyarorszgiak: A.-Lendva 25. A.-Verecke 15. A.-Sz.-Gyrgy 10. Balassa-Gyarmat 3. Bth 31. Btorkeszi 25. Belatinc 20. Berki (Som.) 27. Besztercebnya 25. Bicse 28. Bicske 25. B.-Ujlak (Zempl.) 18. Borosjen 6. Bs 20. Brsny (Hont) 1. Bszrmny 25. Cskv 11. Cska 21. Cskly 24. Drda 2. Debrecen 17.Di-szegh 25. Divn 1. Dobrovina 10. Dolha 28. Dombovr 7. Eger 10. Eperjes 16. Eszk 29. Facst 17.F.-Ard 20. Feketet 26. Flegyhza 20. Felka 28. F.-Bnya 6. Forr 10. Gbolt 12. Galgc (Nyitra) 25. Gcs-Vralja 25. Gnc 21. Guta (Kom.) 1. Gyr 17. Gyula 25. Hal-mi 1. Hanusfalva 6. Heves 25. Hidvg (Vas) 21. H.-M.-Vsrhely 16. Holics 15. Hgysz 25. Huszt. 20. Ipolyszalka (Hont) 25. Ivny (Sopr.) 25. Jsz-Ladny 18. Kl 22. Kpolns 1. Kapornak 20. Ka-posvr 15. Kapuvr (Sop.) 25. Krnd (Zempl.) 17. Kassa 16. K-mnd (Kom.) 15. Keresztes (Borsd) 25. Keszthely 6. Kis-Jen 6. K.-Tapolcsn 6. Komjti 20. Kpcsny 20. Lelesz (Zempl.) 6. Leop.-Uj vros 17. Lcse 1. Madaras (N.-Kuns.) 25. Magy.-Brdny (Tor.) 6. Marczalt 25. Margita 6. Megyer (Kom.) 25. Mihlyi (Sop.) 6. Mosc (Tur) 20. Munkcs 6. Ndudvar 9. N. Kta 25. N.-Sall (Bars) 21. N.-Surny (Nyitra) 25. Nagy-Szombat 22. N.-Szlls (Ugocsa) 25. Nedelic (Zala) 15. Nemes-Vid (Somogy) 27. Nyitra 10. nod (Borsod) 2. M.-vr 6. Ozora (Tolna) 20. Ptervsr (Heves) 1. Pilis 2. Podolin 25. Polgri (Szab.) 6. Posony 20. Potzneusiedl 26. Pri-vigye 25. Pucho (Tren.) 6. P.-Egerszeg (Vas) 6. Rc-Keve (Pest) 25. Radosc (Nyitra) 2. Ratk (Gm.) 20. Rima-Szombat 6. Rzsahegy 7. Sasvr (Nyit.) 30. Simnd (Arad) 6 Szalonta (Bih.) 23. Szcseny (Ngr.) 25. Szene (Posony) 6. Szplak (Bihar) 22. Szerdahely (Po-sony) 13. Szerencs (Zempl.) 6. Szigetvr (Somogy) 25. Szkacsny (Nyit.) 22. Sztra (Zempl.) 22. Szucsn (Tur.) 20. Tllya (Zemp.) 22. Topolcsn (Nyitra) 7. Tepla (Lipt) 21. Terebes (Zempl.) 10. Tisza-Dob (Szab.) 16. T.-Fred (Hev.) 4. T.-Ujlak (Ugocsa) 9. Tt-Lipcse (Zly.) 6. T.-Vzsony (Veszp.) 24. Turny (Tur.) 6. Trkevi (N.-Kuns.) 10. Mez-Tr (Hev.) 1. Turdosin (rv.) 27. Udvard (Sop.) 24. jlak (Nyit.) 1. jlak (Zemp.) 18. Ungvr 25. rmny s rgd (Nyit.) 6. Vad-kert (Ng.) 1. V.-Ujhely (Nyit.) 28. Vri (Ber.) 1. Verb (Nyit.) 1. Verpe-lt (Hev.) 25. Zempln 4. Zni-Vralja (Tur.) 6.

  b) E rd ly iek : 1. Al-Gygy, Egerht, Mocs. 2. Alpart, Makfalva, Sz.-Somly. 3. Somkerek. 6. Kraszna, Sz. Cseh. 7. Kokelvr. 9. Kolosvr. 10. Illyet'alva. 11. Lupsa 12. Ol.-Lpos, Zilah, Berkes. 13. F. Szivagy, Ha-dad, Slelmed. 14. Szeben, Dva, Gernyeszeg. 15. K. Lna. 16. K.-Monos-tor, N. Alms. 17. M. Vsrhely, N. Falu. 19. V. Rcse, Cs. Gorb, rm-nyes. Sib, M. Lpos, M. Illye, Radnth. 20. Krs. 21. F. Baczon, M. N. Zsombor 22. Kl, S. Udvarhely. 24. Gyalakuta, Rosny, N. Enyed, Ko-rond. 26. B. Hunyad. 27. Erzsbetvros, Batos. 28. Mikeszsza, Hodos, N. Goroszl, Zni. Sz. Sebes, Vrhegy. 29. Bereczk.

 • Bjtelhava. FEBRUR. 28 nap.

 • a) Magyarorszgiak: Alms (Bcs) 9. A.-Kubin (rv.) 3. A.-Pty (Veszp.) 8. J.-Apti 19.

  Ar.-Mart 2. N.-Bajom (Bih.) 15. Brtfa 22. Bth (Hont) 4. Bazin (Pos.) 6. B.-Csaba 14. Bla (Szep.) 2. Belatinc (Zala) 25. Belnyes (Bih.) 2. Bellus (Trencs.) 24. Bercel 16. Berzevice (Sr.) 14. Bobr (rva) 2. B.-Vralja (Ab.) 12. B.-Asszony (Moson) 2. -Buda 16. Bu-tyin (Ar.) 14. B (Sop.) 6. Bs (Som.) 16. Cskny (Vas) 25. Csa-nd (Tor.) 14. Csokonya (Som.) 24. Cstrtk (Pos.) 5. Diszegh 10. Domanis (Tren.) 2. Dobsina 22. Dorog (Hajd.) 8. Dubnicza (Tren.) 3. D.-Pataj 19. D.-Vecse 14. Edelny (Bors.) 2. Egeg (Hont ) 2. Z.-Eger-szeg 14. Enying 4. Erdd (Szat.) 7. Ecsed (Szat.) 12. Sz.-Fejrvr 25. Flek 7. G.-Szlls (Bars) 2. Ghymes 3. Gynys 2. Halas 28. Hatvan 2. Homonna (Zemp.) 6. J.-Kisr 2. Jolsva (Gm.) 9. N.-Kll 10. N.-Kanizsa 2. N.-Kroly 3. Kkk (Ng.) 13. K.-Krs 24. K.-Kun-Majsa 9. Korpona 6. Krmend 2. Krmepter 24. K.-Vsrhely 24. Kszeg 15. K.-Hegyes 2. Laczhza 2. Libicz 2. Libetbnya 2. Lo-sonc 14. Lgos 10. Lubl 10. Mocs (Bara.) 14. Maklr (Hev.) 6. Modor 2. Mohcs 24. Mokrin 14. N.-Bnva 17. N.-Berezna (Ung.) 12. N.-Majtny (Szat.) 3. N.-Szombat 26. N.-Vsony 14. N. jvr (Vas) 2. Novoszell (Bcs) 25. Old (Vas.) 4. Olaszi (Szep.) 13. Osgyn (Gm.) 14. Ppa 2. Ppolc 14. Pcs 3. Pelsc (Gm.) 22. Pincehely 10. P.-Egerszeg 4. Radosc (Nyit.) 14. Remete (Szep.) 16. Rks 24. S.-Gmr 14. Srkz (Szatmr) 16. Storalja-Ujhely 9. Sellye (Nyit.) 6. Selmec 24. Sereglyes (Fej.) 2. Smizsny (Szep.) 2. Soborsin (Ar.) 14. Sopron 24. Stropko (Zemp.) 2. Sz.-Anna (Ar.) -2. Szentes 2. Sz. Grth (Zala) 5. Sz.-Gyrgy (Pos.) 27. Sz.-Kereszt (Bars) 3. Sz.-Mr-ton (Tur.) 2. Sz.-Mikls (Lip.) 25. K.-Sz.-Mikls 3. Szered 2. Sziget (Marm.) 21. Sziksz (Ab.) 21. Szirk (Ng.) 24. Szolnok 25 Szom-bathely 5. Tamsi (Tol.) 24. Tarczal (Zemp.) 2. Tamc (Lip.) 24. Tarcza (Vas) 24. Teinerin 25. Terstina (rv.) 6. Tissina (Vas) 24. Tolcsva (Zeni.) 10. Torna 2. Trencsin 1. jbnya ?. Uj-Bla 2. jvros 2. jfalu 14. Val (Fej.) 20. Varan 14. Vsrut (Posony) 24. Verebly (Bars) 3. Visk (Marni.) 6. Vrsmarth (Bar.) 14. Zarnd (Arad) 18. Zbor (Sros) 25. Zsmbk 4.

  b) Erd ly iek : 1. Gyalu. 2. Barth, Eted, Katona, N.-Prpostfalva. 3. Prsmr, Somke-

  rek, Gy.-Ditr. 5. Ndos, Armny, Sz.-Ujvr. 8. Magyaros. 9. Ksz-vnyes. 10. Cs.-Szereda. 11. Kovszna. Tasnd, H.-Sz.-Mrton, Eger-ht, A.-Szopor, Ecel. 15. Htszeg, Hosszufalu. 16. N.-Ajta, Kibed, N.-Borosny, Thorda, Zilah. 17. Zabola. 19. Sz.-Rgen. 20. Alcina, Kkllvr, Papolc, Des. 23. Brd. 24. Szeredahely, Borsa, Sz.-Mr-ton, Szk, M.-Szereda. 25. Sz.-Kcresztr. 26. Segesvr, Cs. Karrz-falva, Sz.-Cseh. 27. Sos-Mez.

 • Bjtmshava. MRCIUS. 31 nap.

 • a) Magyarorszgiak: Adnd 11. Adony 24. Apti 21. Aptfalva 31. Apatin 2. Arad 17.

  Atd 12. Babocsa 19. Balassa-Gyarniath 7. Battonya 10. Becsehely 19. Bks 24. Beregszsz 23. Berzence 18. Bezdn 15. Biljet 26. B.-Ujlak 24. Bogdn 12. B.-Asszony 24. Bolersz 19. Bonyhd 3. Bhnye 20. Bs 24. Brezn-Buya 11. Buda 1. Bksd 25. B.-Csaba 1. Cskv 30. Csktornya 25. Cskvr 4. Csatd 12. Csfa 20. Csongrd 1. Csorna 12. Cibakhza 31. Dengeleg 10. Derecske 10. Dzna 19. Diakovr 24. Diszeg 24. Domanis 24. Duna-Fldvr 25. Ebesfalva 12. Egerszeg 18. Erdd (Szatmr) 28. E.-Szada 3. r-Mihlyfalva 14. rsek-Ujvr 24. Felha 24. F.-Surny 19. Fnyszaru 12. Fzes-Gyar-inat 19. Gbolt 12. Galgc 10. Glszcs 12. Gcs 19. Gdri 19. Guta 17. Gyoma 10. Gyorok 19. Haczfeld 19. Hadhz 12. Hidegkt 25. Holdmez-Vsrhely 19. Holics 24. Homonna 25. Huszt 29. Ipoly-szalka 5. llava 23. Izsk 24. Jnoshza 10. Jszberny 25. Kl 10. N.-Kanizsa 24. Kpolns 9. Kaposvr 25. Kard 19. N.-Kroly 28. Kecskemt 12. Keresztr 21. Kirly-Helmec 28. K.-Kun-Szabadszlls 31. K.-Mrton 4. K.-U.-Szalls 12. K.-Vrda 17. Komjti 25. Korpona 24. Kosztoln 24. Kotory 9. Klesd 17. Krmend 25. N.-Krs 5. Me-z-Kvesd 19. Krapina 19. Kubin 25. Lgrd 12. Lekence 1. Lelesz 21. Leop.-Ujvros 3. Lva 17. Lubl 26. Md 24. M.-Bardny 24. Mak 17. Mndok 10. Marczali 25. Martonvsr 25. M.-Komrom 18. Miske 25. Mocsonak 19. Monor 12. Munkcs 19. Nagocs (Somogy) 19. Nagy-Bnya 3. N.-Oroszi 19. N.-Rc 19. N.-Sall 26. N.-Szom-bat 3. N.-Szlls 26. Nns 19. Nm.-Ujvr 24. Nezsider, 18. Nyr-egyhza 7. Nyitra 3. -Falu 24. nod 19. Oszlny 24. -Tura 19. Ppa 25. Pest 19. Podolin 18. Polgri 19. Poprd 18. Posony 10. Kkicsn 31. Rosny 17. Rohonc 21. S.-Gmr 25. S.-Sz.-Pter 12. Sajtos-Kl 14. Sros 10. Sros-Patak 6. Sasvr 20. Sikls 19. Si-montornya 10. Somorja 7. Soroksr 5. Smeg 10. s 24. Stomfa 28. Szalnc 19. Szalka 5. Sznt 28. Szatin.-Nmeti 19. Szegszrd 24. Szcseny 12. Sz.-Gothrd 29. Sz.-Grth 12. Sz.-Jnos 19. Sz.-Pter 12. Szerencs 21. Szoboszl 24. Szgyn 24. Temesvr 18. Teplicza 19. Tcs 31. T.-Ujlak 2. Tokaj 25. Torna 19. Tomalya 15. T.-Uj-vros 17. T.-Becse 24. Trencsin 15. Turkevi 25. Udvard 24. Uj-Arad 1. Uj-Becse 24. jlak 25. Und 19. rgd 25. Varin 11. Verebly 28. Zgrb 21. Zirc 19. Zombor 25. Zsarncza 26.

  b) Erd ly iek : 1. Abrudbnya, Lehenc. 3. Felvinc. 5. Alamor. 11. N. Selyk, K. Vsr-

  hely, N. Goroszl, Hadad, Szentegyhzas, K. Olhfalu. 12. Kolosvr, Al-makerek, Harasztkerek, Gyres, Katona, Zalathna. 14. S. Sz.-Gyrgy, Sz. Udvarhely, N Falu. 15. V. Hunyad. 18. Sz. gota, Ugra, Bolkts, K. Selyk. Bonchida. 19. Uzon, Vajdahza, Egerbegy,N. Pold, Grcsn, Martontelke, Parajd. 20. F. Szivagy. 21. M. Vsrhely, Brd. 22. Somkut.23.Balsfalva. 24. Fldvr, Sz.-Mrton, Gy. Sz. Mikls, Erzsbetvros. 25. Khalom, Cs. Sz. Gyrgy, Bankfalva, Kkllvr, Kozms. 25. B. Hunyad. K. Fejrvr, Mots. 28. Tasnd, Sz. Cseh.

 • Sz.-Gyrgy hava. PRILIS. 30 nap.

 • a) Magyarorszgiak : A.-Csill 24. A.-Nyrasd 25. Ar.-Mart 24. Ban 24. Baja 24. Baj-

  mc 24. Bakertja 24. Bakta 15. Bazin 2. Bellatinc 25. Berki 2. Bo-zk 7. Butyin 4. Bs 28. Csenger 24. Csepreg 4. Cska 7. Ceg-ld 16. Debrecen 24. Detva 24. Dombovr 24. Dubnicza 7. D.-Pataj 15. Ebendorf 24. Enyiczke 24. Erdbnye 24. Eszk 24. Sz.-Fejr-vr 24. F.-Metzenzf 15. Forr 25. Futak 5. Flpszlls 8. Fred 15. Glos 8. Gnezda 29. Gy.-Keszi 24. Hanusfalva 14. Hatvan 28. Hdervr 2. Heves 18. Hodsak 9. Igal 24. Istvndi 27. Ivny 21.. Jankovc 17. Jsz-Kisr 16. J.-Ladny 5. Jolsva 7. Kpolns 23. Ka-pornak 7. Kard 22. Kkk 24. Keszthely 4. Kiniz 28. Kis-Br 22. K.-Jen 24. K.-Szeben 24. Korompa 24. Krmczbnya 22. N.-K-rs 27. Kr.-Vsrhely 24. Kvesklla 2. Krompach 14. Kula 24. Lajthfalu 25. Lka 2. Lekence 25. Lelle 2. L.-Tugr 4. Lovasberny 2. L.-Patona 17. Lv 25. Mgocs 18. M.-Pcska 29. Marczalt 27. Margita 24. Mtszalka 29. Mike 8. Miszla 13. Modor 14. s 24. Mor 24. Mosg 2. Munkcs 24. Ndudvar 16. N.-Cenk 4. N.-Falu 28. N.-Kta 24. N.-Lak 18. N.-Sziget 24. N.-Szombat 23. s 28. N.-Szl-ls 29. N.-Szlls (Ugocsa) 29. N.-Sz.-Mihly 28. Nova 24. Nyulas 24. rmnyes 24. Ozora 17. Prkny 28. Pcsvr 24. Pelsc 10. Perjmos 24. Pincehely 24. Pinkaf 24. Pilis 5. Predmr 7. Pruszka 24. Rczkeve 24. Radosc 24. Rajec 24. Rima-Szcs 24. Rohonc 9. Sg 4. S.-Sz.-Pter 24. Sarkad 23. Srbogrd 6. Sellye 7. Smizsnyi 7. Somorja 25. Szalka 24. Sznytsu 24. Szala 2'. Szalka 25. Szeged 24. Szcseny 24. Szentes 20. Sz.-Gyrgy 24. Sz.-Mereszt (Vas) 28. Sz.-Lszl 2. Sz.-Mikls (Torontl) 5. Szerencs 24. Szigetvr 24. Szkacsn 25. Szombathely 24. Szucsn 24. Tllya 4. Tata 7. Tihany 25. T.-Dob 17. T.-Fr^d 15. T.-Tarjn 5. Tolna 17. Topolya 18. T. jhely 8. Ttvrad 4. T.-Sz.-Mikls 19. Trje 24. Uj-Pcs 4. Vad-kert 23. Vg-Ujhely 7. Varan 24. Vp 7. Vrsmrth 4. Zgrb 27. Zbor 14. Zichihz 4. Zsmbk 10. Zuckermandel 28.

  b) Erd ly iek : 1. Bszna, Vzakna. 2. Al-Csernton. 3. Kolos. 4. Cs.-Gorb. 5.

  Buza, Baromlaka. 6. Illye, N.-M.-Lpos. 7. Ol.-Lpos. 12. Zm, Som-ly. 13. T.-Baczon, D.-Sz.-Mrton. 17. Hdos. 19. Buza. 20. Drass. 24. A.-Szombat, Erked, Szsz-Sebes, Torda, K.-Vsrhely, Makfalva, Sz.Mikls, Zilah, Ecel, Muzsna, A.-Rkos, Nagyfalu, Szent-Egyhz, K.-Olhfalu. 25. Feketehalom, Lehenc, Sz.-Somly, Terfalva, 26. Berkesz, K.-Sz.-Pl. 27. Alpart, Kboldogfalva, S -Sz.-Gyrgy, Zi-lah. 28. Ndos.

 • Pnksdhava. MJUS. 31. nap.

 • a) Magyarorszgiak: Abony 31. dnd 16. Alms 1. Alberti 16. A-Lendva 27. Apatin

  10. Aszd 9. B.-Gyarmat 2. Bars 9. Barcs 24. Bth 2. s 6. Btaszk 1. Btorkeszi 4. Bazin 20. N.-Becskerek 9. Bla 21. Bellus l.Beodra 6. Beregszsz 7. Besztercebnya 7. Bicske 5. Bobr 26. B.-Vralja 16. Bonyhd 9. Bs 1. Brez.-Bnya 15. -Buda 25. Csand 7. Csongrd 1. Derecske 9. Deregny 29. Devecser 1. Diakovr 1. Diszegh 7. s 26. D.-Sz.-Mrton 1. Divn 11. Dobrovina 19. Domanis 10. Dobsi-na 12. D.-Fldvr 21. D.-Pentele 27. D.-Vecse 5. Eger 12. Z.-Eger-szeg 1. Egyed 1. lesd 6. Eperjes 3. s 26. Erdd 16. rsek-Ujvr 16. Esztergom 25. Facset 8. Flegyhza 17. F.-Bnya 5. F.-Surny 1. Fnyszaru 12. Franyova 1?. Flek 24. Fz.-Gyarmat 30. Gbolt 25. Galantha 19. Galgc 1. Glszcs 15. Gcs 3. Gdll 22. Gyr 30. Gyula 13. Halmi 16. Hanzsabg 6. Hdervr 27. Hidegkt 26. Holics 26. Huszt 9. Ipolyszalka 9. Ilava 9. s 26. Ipolysg 21. Jszberny 10. Jsz 2. Kalocsa 31. N.-Kanizsa 13. Kpolns 21. Karansebes 3. N.-Kroly 14. Krnd 13. Kassa 1. Kecskemt 10. M.-Keresztes 17. Keresztr 3. s 26. Ksmrk 3. Kis-Krs 1. K.-K-Majsa 27. K.-Tapol-csn 1. K.-Vrda 6. Komrom 1. Komjti 15. Korpona 5. Kosztoln 9. Kpcsny 12. Kubin 5. Laczhza 25. Lednic 6. Lgrd 27. Lelesz 3. Leop.-Ujvros 12. Letenye 13. Lva 30. L.-Bnya 1. Lippa 2. Lo-sonc 7. Lovasberny 22. Lcse 5. Lgos 10. Lubl 12. Md 4. Ma-daras 9. Maklr 26. Mtszalka 22. M.-Komrom 7. Miskolc 24. Mok-rin 21. Mor 27. Munkcs 19. N.-Bnya 30. N-Oroszi 9. N.-Sall 14. N.-Surny 1. N.7Vrad 31. N.-Vsony 2. Nmeti 24. Nyregyhza 13. -Beseny 15. - s Uj-Pankota 1. Old 5. Oravicza 3. Osgyn 7. Paks 6. Palnka 3. Ppa 28. Paulis 20. Pcs 13. Perlak 21. Podolin 7. Posony 9. Potzneusiedl 5. Privigye 3. R.-Szombat 15. Rosny 9. R-zsahegy 10. Ruszt 12. Srospatak 12. Selmec 22. Soborsin 13. So-morja 23. Sopron 1. Stomfa 1. Szabadka 16. Szakolcza 5. N.-Sza-lonta 26. Szatm.-Nmeti 2. Szeged 5. Szegszrd 9. Szene 25. Sz.-Mikls (Kun.) 16. Szerdahely 9. Tata 30. T.-B 15. Tolna 3. Tornalya 22. Trencsin 18. Ungvr 7. Vri 1. Verpelt 1. Vinga 9. Visk .Zirc 1. Zni-Vralja 21.

  b) Erd ly iek : 1. N.-Kszon, Ditr, Abrudbnya, Sz.-Ujvr. Ilyefalva, Kraszna, Ja-

  kabfalva, Teke. 2. Drg, Nagyfalu 3. Szeben, Kszvnyes, Lupsa, Sz. Mrton, Csekefalva. 4. Sz.-Keresztr. 5. Algygy, Dobra, F.-Szlls-patak. 6. Sib, Grgny, rmnyes, Bors, Hadad, N.-Alms 7. Ret-teg. Tasnd. 9. Cs.-Szereda, Ebesfalva, Hosszufalu, Leschkirch, Mocs, N.-Ajta. 10. Buza. 12. Szszrgen, M.-Lpos, Balsfalva, Nagyselyk.-13. Dva, Korond, N.-Goroszl, Kkllvr, M.-Vsrhely, N.-Enyed, Papolc, Rten. 14. Bereczk, B.-Hunyad. 15. N.-Borosny, Gernyeszeg. 16. H.-Sz.-Mrton, K.-Monostor, Magyaros 17. Beszterce, A.-Szom-bat. 19. Kibed, Bonyha. 20. A.-Zsuk, Ssmez, B.-Hunyad 21. S-lelmed, Sz-Cseh. 23. Fogaras, Szszvros. 24. Barth. 25. Uzon, Kal, Birk, Martontelke. 27. Eled. 31. Des, Gyres, Sib.

 • I

 • Sz.-Ivn hava. JNIUS. 30 nap.

 • a) Magyarorszgiak: Ada 25. A.-Csill 24. A.-Kubin 24. A.-Verecke 10. Apti 24. Apt-

  falva 1. Arad 24. Ar.-Mart 29. rok-Szlls 15. Atd 20. Ban 1. Bal.-Gyarmat 20. Brtfa 24. Btaszk 19. Btorkesai 28. Bks 20. Bellatinc 27. Bellus 24. Beregszsz 13. Berzence 13. Biljet 15. Bog-dn 29. Boldogasszony 9. Buda 24. Butyin (Tem.) 24. Bs 8. Cs-kv 28. Csktornya 30. Csfa 2. Csenger 29. Csepreg 29. Csokonya 27. Drda 27. Derecske 15. Detva 26. Dobronk 3. Dombovr 30. D.-Pataj 29. Sz.-Fejrvr 25. Fejrt 3. Felka 6. Futak 23. Flp-szlls 17. Galgc 29. Gar.-Szlls 24. Gcs-Vralja 15. Ghymes 13. Gdll 29. Gdri 22. Gnc 21. Guta 26. Gyoma 1. Halszi 27. Hat-van 2. Harka 29. H.-M.-Vsrhely 6. Homonna 29. Hgysz 29. Huszt 13. Istvndi 8. Jsz 24. Kpolns 24. Kapuvr 3. Kassa 19. Kkk 10. Keszthely 6. K.-Br 22. K.-Szeben 24. K.-Vrda 15. Komrom 26. K.-Komrom 29. Komls 15. Korpona 24. Kosztoln 27. N.-K-rs 27. Kszeg 3. Kula 24. Lenti 24. Liszka 27. Locsmnd 15. Lo-vsz-Patona 13. Mgocs 13. Mak 24. Mndok 23. Mathec 8. Mo-csonak 27- Mohcs 24. Mosg 24. N.-Cenk 27. N.-Mihly 13. N.-Rc 13. N.-Szigeth 13. N.-Sz.-Kirly 27. Nm.-Vid 17. Nm.-Band 24. Nm.-Prna 24. Nm.-Ujvr 10. -Falu 29. Old 8. Olaszi 24. nod 3. Prkny 24. Perjmos 15. Pest 7. Petris 23. Pinkaf 24. Podolin 24. Poprd 27. P.-gerszeg 16. Rc-Kanisa 21. Rajec 27. Rkas 24. Rohonc 15. Rum 27. S.-Sz.-Pter 29. S.-Patak 27. Som.-Vsrhely 10. Soroksr 27. Svedlr 16. Szalnc 19. Szalka 26. Szar-vas 24. Szebeklb 24. Szcseny 13. Sz.-Grth 24. Sz.-Gyrgy 26. Sz.-Ilona 2. Sz.-Jnos 24. Sz.-Kereszt 25. Sz.-Lszl 27. Sz.-Margit 24. Sz.-Pter 29. Sz.-Vid 15. Szerdahely 27. Szered 24. Szerednye 13. Szerencs 29. Sziget 23. Szigetvr 25. Sztra 24. Szuha 22. T-lya 24. Temesvr 1. Teplicza 29. Tokaj 24. Tolcsva 13. Tt-Prna 24. T.-Sz.-Mrton 13. Tur-Kevi 1. Uj-Arad 16. Uj-Bnya 23. jfalu 2. Und 29. Vrhegy 15. Vsrt 13. Vsros-Namny 7. Vp 29. Verb 15. Zabola 28. Zarnd 23. Zbor 25. Zlyom 9. Zombor 13. Zsmbk 24.

  b) Erd ly iek : 2. Hadad. 3. OI.-Lpos, N.-Selyk, Udvarhely. 5. Brass 7. Felvinc.

  9. Segesvr. 12. Gyalakuta. 13. Kolosvr, Sz.-Somly, N.-Prpost-falva. 14. Bgyon, F.-Szivagy, Somkut, Szelistye. 15. Gy.-Sz.-Mikla Sosmez. 16. Sz.-gota. 18. Zalathna. 20. Krsbnya. 24. Alvinc, Cs.-Gorb, Grcsn, Karczfalva, Kis-Selyk, Makfalva, Somkerek, Thorda. 25. Als-Rkos. 26. K.-Fejrvr, Bodon. 27. Kece, Szere-dahely, Teke, Sepsi-Sz.-Gyrgy. 28. Berkesz, Hosszufalu, Zabola, Szentegyhzas, Kp.-Olhfalu. 29. Als-Szopor, Vajda-Hunyad. 30. Boncida, Nagy-Disznd.

 • Sz.-Jakab hava. JULIITS. 31 nap.

 • a) Magyarorszgiak: Adony 27. Alberti 13. A.-Metzenzf 2. Ar.-Mart 25. A.-Ostfi (Vas.)

  13. Ald 20. Baja 22. Bakta 5. Bakabnya 2. Bazin 22. -Becse 5. Belatinc 15. Bltek 20. Bla 15. Bezdn 16. Bilke 17. Bobr 17. B. jlak 14. Bonyhd 3. Borosjen 22. Brsny 22. Bszrmny 25. Butka 1. Csaba 1. Cskv 10. Cskvr 26. Csenger 22. Csepreg22. Diakovr 26. Dobronk 25. Dolha 31. Domanis 5. Dorog 29. Dub-nicza 25. D.-Vecse 26. Eger 7. Z.-Egerszeg 22. Enyiczke 7. Eszk 20. Fazkfalva 24. F.-Bnya 15. F.-Segesd 2. Fnyszaru 29. Fred 11. F.-Gyarmat 15. Gbolt 16. Glosfa 30. Glszcs 22. G.-Vralja 15. Gyngys 8. Gyr 18. Gyula 22. Haczfeld 28. Hajs 26. Halas 29. Halmi 23. Hadhz 5. Hdervr 15. Heves 18. H.-M.-Vsrhely 12. Holics 15. Hradiste 15. Ih.-Berny 22. Ipolysg 10. Isztimr 30. Izsk 2. Jankovcz 29. Jszkisr 13. J.-Ladny 22. Kard 13. K.-Ujszlls 13. Krnd 3. Keresztr 13. Kirly falva 6. Kis-Kn-Szabadszlls 7. Komjti 15. Kotory 27. Kpcsny 7. Kszeg 21. Krapina 17. Libic 2. Leop.-Ujvros 18. Letenye 29. Libetbnya 22. Lippa 23. Losonc 2. Lovasberny 31. Lcse 25. Lubl 2. Md 15. Mda 18. Madaras 25. Marczalt 10. Margita 13. Mtszalka 22. Miske 2. Mosony 13. N.-Marth 2. N.-Mrton 25. N.-Sall 3. Nagyszombat 23. Nagyvrad 3. Namny 25. Nns 15. N.-Prna 25. N.-Sz.-Mihly 13. N.-Ujvr 13. Nyitra 2. Osgyn 13. Paks 15. Palocsa 13. Ppa 2. Perlak 29. Pilis 5. Podolin 26. Posony 2. Rckeve 15. Radistyn 13. Rakicsn 2. Re-mete 10. Rima-Szombat 13. Rohonc 13. S.-Gmr 3. Srkz 20. S-ros 15. Storalja-Ujhely 2. Selye 13. Sepsi 13. Sereglyes 15. Stomfa 25. Stropko 13. Smeg 2. Szakolcza 2. Sznlk-Sz.-Mrton 20. Sznt 13. Szathmr 2. Sz.-Nmeti 2. Szebeklb 22. Szeged 31. Szcseny 15. Szene 13. Sz.-Anna 26. Szentes 22. N.-Sz.-Mikls 5. Szerdahely 22. Szerencs 13. Sziksz 22. Szkacsn 4. Szlatina 11. Szoboszl 2. Szolyva 2. Sztra 26. Szucsn 23. Tamsi 22. Topolcsn 22. Tcs 12. T.-B 11. T.-Tarjn 31. Tokaj 20. Topolya 13. Tornya 26. T.-Lipcse 25. T.-Pelsc 15. T.-Ujvros 5. T.-Vzsony 13. Tr.-Sz.-Mik-ls 26. Trencsin 5. jlak 14. Ungvr 25. rgd 26. Vc 2. Vadkert 22. V.-Ujhely 7. Vajszl 2. Varan 25. Verbic 2. Verb 22. Visk 6. Vrsmrth 6. Zgrb 13. Zirc 3.

  b) Erd ly iek? 1. M.-Vsrhely. 2. Balsfalva, Gyalu, Harasztkerek, N.-Kszon,

  Radnth, Szk, Vecs. 3. Tasnd, Szt.-Egyhz, K.-Olhfalu. 4. Korond. 5. A.-Csernton, Bocs, Ebesfalva. 6. N.-Halmgy, A.-rps, Drg, M.-Lpos, Mar.-Ilye, rmnyes. 7. M.-N.-Sombor, Sz.-Keresztur. 8. Cs.-Szereda. 9. Topnfalva. 11. Rosny, Berkenyes, Retteg, Margita, Medgyes. 15. Monora. 18. Krsbnya, Nagyfalu, Zalathna. 20. Eger-ht, Sz.-Pter, Zilah, Kolosvr. 22. Hadad, Kovszna. 25. Khalom, Kraszna, Sz.-Ujvr. 26. K.-Fejrvr, Parajd, Saj-Udvarhely. 31. T.-Baczon.

 • Kisasszony hava. AUGUSTUS. 31. nap.

 • a) Magyarorszgiak: Abony 20. dnd 6. Adony 20. A.-Verecke 29. A.-Sebes 24. A.-

  Sz.-Gyrgy 2. Aptfalva 15. Apatin 24. Ar.-Megyes 2. rokszlls 5. Aszd 20. Atd 16. Ban 13. Bcs 15. Bajmc 24. Bakta 24. Bal.-Gyarmat 16. Bth 9. Bazin 28. N.-Becskerek 17. Becsk 20. Bltek 24. Bercel 24. Beregszsz 24. Berzence 10. B.-Vralja 12. B.-Asz-szony 14. Bozk 30. Bs 6. Bszrmny 20. -Buda 15. Butka 25. Butyin 29. Bksd 5. Bs 20. Csfa 4. Csetnek 18. Csongrd 15. Cskly 28. Debrecen 5. Deklesim 21. Derecske 29. Dezsr 6. De-vecser 6. Dobsina 1. D.-Fldvr 19. Eperjes 16. Erdbnye 20. Er-dszada 20. rsekjvr 20. Esztergom 10. Farkasd 18. Facset 15. Sz.-Eejrvr 24. Fejrt 26. F.-Ard 20. Flegyhza 18. F.-Er 1. F.-Surny 15. Forr 15. Futak 17. Flek 24. Galantha 20. Galgc 10. Glosfa 6. Gnc 10. Gyoma 10. Gyngys 19. Halszi 20. Hanzsabg 12. Hatvan 19. Harka 24. Hidegkt 20. Holics 20. H.-Pereszteg 21. Huszt 27. lgl 15. Ipolysg 16. Ivny 27. Jnoshza 17. Jszberny 15. Kalocsa 15. N.-Kanizsa 15. Kapornak 19. Krnd 25. Kassa 14. Kecskemt 10. Keresztr 6. Keszthely 10. Kiniz 25. Kis-Br 14. Kis-Krs 1. K.-K.-Majsa 27 K.-Tapolcsn 24. Komrom 14. Komjti 6. Korpona 28. Krm.-Bnya 2. Kv.-rs 14. M.-Kvesd 19. Kr.-Horka 10. Kula 6. Lachza 3. Lgrd 24. Lelesz 10. Letenye 26. Lippa 20. Lubl 15. Mda 27. M.-Brdny 15. Mak 19. Mathec 6. N.-Megyer 6. Mihlyi 6. Miskolc 26. Mocsonak 24. Modor 18. Mokrin 27. Monor 18. Mosc 6. Munkcs 29. Ndudvar 5. Nagybnya 20. N.-Mihly 15. N.-Oroszi 6. N.-Sall 21. N.-Surny 10. Naszvd 24. Nmeti l.Nova 16. Nyitra 15. 0 - s Uj-Pankota 4. M.-vr 1. Ppa 15. Prkny 24. Pszt 10. Pcsvr 15. Pest 29. Pinkaf 24. Podolin 6. Posony 10. Privigye 10. R.-Kanisa 14. Rajec 29. Rakicsn 18. Rima-Szombat 29. Rohonc 24. Rum 24. Sros 15. S.-Patak 10. Sikls 15. Soborsin 18. Somorja 22. Sopron 6. Stomfa 20. Stropk (Zempln) 24. Szcseny 29. Szt.-Endre 10. Sz.-Mrton 24. K.-Sz.-Mikls 12. Szep.-Vralja 6. Szered 15. Topolcsn 23. Tarczal 6. Tardos-Kedd 25. Tata 29. Te-rebes 1. Tcs 16. Tisza-B 19. T.-Dob 7. T.-Fred 4. T.-jlak 5. Tolna 10. T.-Vsony 19. T.-Bccse 17. Trencsin 2. M.-Tr 1. Uj-Be-cse 7. jlak 6. Uj-Pcs 10. jvros 14. Val 15. Vg.-Ujhely 6. Vaja 1. Vrhegy 26. Vsrut 20. Verebly 1. Verpelt 6. Veszprm 5. Vinga 27. Zgrb 23. Zenta 17. Zarnd 27. Zbor 26. Zombor 27.

  b) E rd ly iek : 1. V.-Rcse, Kolos vr, Alpart, Bszna, Szereda, Keresd. 3. D-

  va. 6. Prsmr, Katona, Vzakna. 7. Bereczk. 10. Sz.-Rgen. 12. Pa-polc. 16. Sz.-Somly, Harasztkerek, Somkut. 17. Zilah, Gernyeszeg. 18. N.-Goroszl. 20. Kszvnyes, Kkllvr, N.-Borosny, Ecel. 21. Des, M.-N.-Sombor, Kozms. 21. Slelmed. 24. Szsz.-Sebes, Muzs-na, N.-Kapus, Trapold. 25. Korond. 27. Htszeg, Tvis, K.-Sz.-Pl, M.-lllye. 28. Beszterce, Topnfalva. 29. Hom.-Sz.-Mrton, Magyaros, N.-Disznd. 31. Alcina.

 • Sz.-Mih. hava. SEPTEMBER. 30 nap.

 • a) Magyarorszgiak: Alms 25. A.-Metzenzf 8. A.-Palota 17. A-Paty 4. Apti 8. Ar.-

  Mart 29. r.-Szlls 21. Atd 15. Ban 29. Bcs 7. Baja 21. Baj-mc 28. N.-Bajom 27. Baka-Bnya 1. B.-Gyarmat 26. Bars 8. Barcs 2. Brtfa 1. Btorkeszi 15. Becsehely 1. Bks 24. Bla 21.Bellus8. Beodra 8. Berki 25. Bezdn 29. Bilke 20. Bicske 12. Bokonya 29. B.-Asszony 7. Bolersz 4. Bonyhd 16. Buda 14. Cskny 8. Csep-reg 29. Csokonya 21. Cibakhza 15. Dengeleg 17. Deregny 5. Detta 12. Detva 24. Dzna 10. Diakovr 8. Dobrovina 21. Dolha 25. Dub-nicza 29. D.-Pentele 16. D.-Vecse 29. Ebendor 29. Ebesfalva 29. Eger 29. Egerszeg 9. Enyiczke 14. Eperjes 14. r-Mihlyfalva 6. F.-Segesd 3. Gbolt 29. Galgc 28. Glosfa 21. Glszcs 29. Gar.-Szlls 14. G.-Vralj a 1. Guta 21. Gyr 5. Gyula 8. Haczfeld 8. Ha-las 15. Hanusfalva 27. Hadhz 21. Hodsak 21. Holics 1. Homonna 1. Igal 1. Ipoly-Sg 18. Jolsva 1. Kanizsa 19. Kpolns 8. Kaposvr 4. Kard 29. Karcz.-Ujszlls 29. Kecskemt 26. Keresztes 29. Keresz-tr 14. Ksmrk 14. Keszthely 21. Kikinda 20. Kis-Jen 29. K.-M.-Cell 1. K.-Szeben 7. K.-Uj-Szlls 1. K.-Vrda 1. Komls 1. Korompa 21. Kosztoln 9. Kotory 29. Krapina 29. Krompach 24. Kurima 29. Lekence 21. Lelesz 14. Leop.-Ujvros 21. Lva 30. Libetbnya 29. Losonc 14. Margita 14. Mor 2. Mosg 28. Ndudvar 29. N.-Falu 23. N.-Kta 14. N.-Lak 29. N.-Szombat 3. N.-Vsony 12. Nns 14. Nova 27. Nyregyhza 8. Oravicza 14. Paks 21. Prdny 26. Pelsc 17. Polgri 21. Posony 20. Radna 29. Radosc 4. Radvny 8. R.-Szcs 29. Rzsahegy 29. Sg 21. Srkz 21. Srbogrd 14. Storalja-Ujhely 1. Sellye 14. Simnd 8. Simontornya 4. Soroksr 29. Stropko 2. Szabadka 8. Szakolcza 8. Szalnc 3. Szathmr 29. Szegszrd 14. Szene 1. Szentes 21. Sz.-Groth 1. Sz.-Mrton 25. Sz.-Mikls 21. Sz.-Vralja 8. Szerednye 22. Szigetvr 29. Sziksz 8. Szolnok 8. Szombathely 8. Sztra 29. Tamsi 28. Temesvr 29. Tcs 21. T.-B 26. T.-Tarjn 10. Tokig 24. Tolcsva 7. Tornya 24. Trje 20. Udvard 17. jbnya 8. Und 20. rgd 24. Vc 19. Vri 1. Vp 5. Verb 14. Verebly 19. Vinga 30. Zirc 29. Zlyom 4.

  b) Erd ly iek : 1. Illyefalva, Kece, Zalathna. 2. A.-Rkos. 3. Tasnd. 4. Alamor,

  A.-Zsuk, M.-Vsrhely, Ugra. 5. Al-Gygy. 9. Makfalva, Torda, Fo-garas, Drass, Sz.-Cseh. 10. Baromlaka 14. Szeben, Vajdahza, Sz.-Keresztur, F.-Szivagy, Ztn. 18. Lupsa, O-Boldogfalva. 19. Bereczk. 20. Hosszufalu, Lehenc, N.-rms. 21. B.-Hunyad, Ebesfalva, Sz.-Mikls, Grcsn, Hdos, Dobra, Drg, Rkos, Sz.-Ivnfalva, N.-Hal-mgy. 23. Abrudbnya. 24. Ol.-Lpos. 26. Bereczk, Sib, Magy.-L-pos. 27. Bonyha. Szk. 29. A.-Szopor, Cs.-Szereda, Eted, F. Szl-lspatak, Kol.-Monostor, Nagyfalu. 30. N.-Selyk, Feketehalom, Ter-falva, K.-Fejrvr, Almakerek, Zilah, Bonyha.

 • Mindszent hava. OCTOBER. 31 nap.

 • a) Magyarorszgiak: Ada 25. Adony 5. A.-Vereczke 17. A.-Sz.-Fyrgy 15. Apti 31.

  Jsz-Apti 18. Ban 28. Bazin 4. -Becse 15. N.-Becskerek 12. Be-csehely 13. Bercel 15. Bilke 18. B.-Vralja 16. B.-Ujlak 17. Bogdn 4. Bs 28. Brsny 15. Butka 4. B 4. Csand 16. Cst 12. Csa-td 15. Csenger 18. Csetnek 28. Cstrtk 21. Debrecen 9. Diako-vr 28. D.-Pataj 4. Edelny 15. Egerszeg 25. Egyed 20. Erdbnye 18. rsekjvr 26. Eszk 19. Farkasd 1. Sz.-Fejrvar 26. Flegyhza 4. Felka 1. F.-Bnya 4. Fnyszaru 25. Forr 4. Fzes-Gyarmat 16. Gdll 1. Gyorok 4. Hatvan 2. Heves 24. H.-M.-Vsrhely 11. Igal 28. Istvndi 26. Izsk 1. Jszberny 4. Kl 4. Kposztafalva 4. Ka-ransebes 7. K.-Krs 18. K.-K.-Szabadszlls 28. Komrom 2. Kom-jti 28. Korpona 29. N.-Krs 26. Kr.-Patak 4. Kudric 16. Kula 15. Laczhza 15. Lelle 31. Locsmnd 18. Lcse 16. Lgos 21. Madaras 16. Mgocs 7. N.-Brdny 28. Maklr 26. Miske 4. Miskolc 18. Miszla 25. Mocsonak 21. Mosg 8. M.-Szerdahely 26. M.-Szombat 26. N.-Mihly 18. N.-Szombat 22. N.-Szlls 28. N.-Vrad 9. Nmny 6. Nem.-Vid 24. N.7Palnka 4. Pilis 4. Nyitra 18. -Beseny 15. - s Uj-Pankota 15. -Falu 14. nod 4. Palnka Pilis 5. Prkny 28. Pincehely 28. P.-Egerszeg 9. Rima-Szombat 21. Rum 15. Sereglyes 4. Somorja 5. Szalk-Sz.-Mrton 18. Sznt 4. Szarvas 19. Szeged 10. Sz.-Endre 20. Sz.-Gothrd 13. Szoboszl 26. Szgyn 28. Stanicsics 4. Tllya 13. Terebes 13. T.-Dob 4. T.-Fred 3. T.-Ujlak 13. Tiszolc 26. Tokaj 26. Topolya 4. T.-Lipcse 4. T.-Pelsc 5. T.-Becse 3. T.-Sz.-Mikls 4. Trenc sin 20. Tornaija 14. Uj-Arad 18. Uj-Becse 8. j-lak 17. Uj-Pcs 8. rgd 21. Val 20. Vc 16. Vajszl 4. Varan 18. Vri 18. Vsrut 15. Versec 28. Vrsmrth 26. Zbor 28. Zichihz 26. Zsmbk 23.

  b. Erd ly iek : 1. Retteg, Alpart. 4. Borsa, Szszvros, Kal, Udvarhely. 7. Sze-

  listye, T.-Baczon, Gerend. 10. Khalom, A.-Arps. 11. Zabola, Mar. Ilye, Sib. 12. Vrhegy. 13. Mikeszsza, Gyalu, Sziget, S.-Sz.-Gyrgy. 15. Naszd, Parajd, Tasnd, Bercczk. 16. N.-Enyed, Erked, Karcz-falva. 18. Szk, Sz.-Cseh. 21. Bonczhida, Hadad, Gyres, Ujegyhz. 23. Sz.-Rgen, Kaisd, Brass. 25. Papolc. 25. Zilah, Sz.-Jakab. 28. K.-Vsrhely, Monora. 30. Dva. 31. Ndos.

 • Sz.-Andrs hava. NOVEMBER. 30 nap.

 • a) Magyarorszgiakt Abony 30. dnd 1. Adony 11. Alberti 5. Alms 23. A.-Kubin 25.

  A.-Palota 1. A.-Paty 4. A.-Sebes 24. Aptfalva 30. Apatin 5. Arad 3. Ar.-Mart 1. Aszd 11. Bajmc 11. B.-Gyarmat 6.'Bars 11. Bth 10. Btaszk 28. Ny.-Bthor 21. Bazin 25. Bla 19. Belatinc 5. Be-odra 1. Berzevice 2. Besztercebnya 30. Bezdn 19, Biose 4. Bobr 5. Borosjen 1. Buda 30. -Buda 1. Cskny 25. Cskv 23. Csk-tornya 25. Csand 11. Cibakhza 17. Drda 4. Dezsr l.Diszeghl. Dombovr 30. Dorog 11. Dorozsma 5. Egerszeg 30. Erd-Szada 11. rsek-Ujvr 23. Esztergom 1. Farkasd 4. Fejrt 20. Futak 6. Flek 21. Gbolt 11. Galgc 1. Glszcs 11. Gcs 5. G.-Vralja 25. Gnez-da 1. Gdri 5. Gyoma 15. Gyr 26. Halas 19. Halmi 30. Hatvan 5. Hidegkt 11. Holics 1. Hradiste 11. Huszt 19. Igl 11. Ilava 1. Ipoly-sg 6. lvny 5. Jankovc 2. Jnoshza 19. J.-Kisr 4. J.-Ladny 22. Jolsva 19. Kapornak 4. Kaposvr 2. Karcz.-Ujszlls 30. N.-Kroly 4. Kassa 20. Kecskemt 25. Keresztr 25. Kiniz 1. Kirly falva 19. Kis-Br 9. K.-Kun-Majsa 11. K.-Tapolcsn 15. Komrom 27. K.-Vrda 5. Kotory 30. Kubin 7. Lgrd 1. Lelesz 19. Lippa 25. Liszka 30. L.-Berny 2. L.-Patona 19. Mak 19. Marczali 1. Marczalt 5. Margita 5. Mike 5. Modor 11. Mohcs 11. Mor 11. Munkcs 11. N.-Bnya 12. N.-Falu 7. N.-Ida 30. N.-Szombat 26. Naszvd 5. Nmeti l.No-voszelo 1. Old 6. Olaszi 6. Oravicza 5. Osgyn 30. Pcza 11. Paks 19. Palocsa 19. Pest 15. Piskolt 5. Pruszka 29. Pucho 4. Pspki 30. Rohonc 25. Sg 5. Sros 25. Srosd 11. Storalja-Ujhely 5. Sellye 25. Sepsi 1. Simontornya 5. Somorja 30. Sopron 19. Soroksr 25. Stomfa 6. Smeg 19. Szaniszl 11. Szalonta (N.) 11. Szathmr 15. Sz.-Nmeti 21. Szebeklb 25. Szeged 30. Szegszrd 17. Szcseny 25. Sz.-Gyrgy 5. Szerdahely 11. Szerednye 1. Szigetvr 16. Szolnok 5. Szombathely 30. Topolcsn 15. Tata 5. Temerin 22. T.-B 30. T.-Ujlak 15. Tolcsva 9. Tolna 5. T.-Kanisa 3. Trencsin 30. Turdosin 4. jbnya 19. jlak 25. Verb 11. Verebly 25. Verpelt 1. Visk 7. Zempln 30. Zenta 19.

  b) Erd ly iek: 1. Kolosvr, Kszvnyes, Sosmez. 2. Zilah. 4. Segesvr, Rad-

  nth. 5. Sz.-Ujvr, Kolos, Martontelke, Topnfalva. Teke. 7. Papolc, Tvis, Dobra, Drg, Somkut. 9. Bolkts, Sz.-Mrton Csekefalva. 11. M.-Vsrhely, Retteg, Kovszna, Tasnd, Szeredahely, Kis-Selyk. 12. Barth, Bgyon. 13. V.-Hunyad. 14. Nagyfalu 15. Egerbegy, Berkesz, Riomfalva. 16. Resinr. 18. Szszhalom, N.-Goroszl. 19. Ebesfalva, Felvinc, Kirlyfalva, N.-Borosny, Harasztkerek, Cs.-Gorb, N.-Apold. 20. Krsbnya, Szllspatak, Beszterce. 22. M.-N.-Sombor, N.-Al-ms. 25. Gyalakuta, Alvinc, Grtsn, Ditr, B.-Hunyad, Sz.-Kzd. 27. N.-Kszon. 88. Magyaros. 29. Sz.-Egyhzas, K.-Olhfalu. 30. Med-gyes, O-Boldogfalva.

 • Karcson hava. DECEMBER. 31 nap.

 • a) Magyarorszgiak: J.-Apti 3. Ar.-Mart 1. Ban 2. Bn 14. Bakabnya 6. Bk.-Csa-

  ba 16. Barcs 9. Brtfa 12. Bth (Hont) 2. Berencs 26. Berzence 28. Bogdn 6. Bolersz 23. Bozk 4. Butyin 28. Csfa 11. Csenger 21. Csongrd 10. Diszegh 30. Dobrovina 8. ,Dobsina 9. D.-Pataj 13. Ebesfalva 19. Egerszeg 26. Enyiczke 21. r-Mihlyfalva 10. rsek-jvr 13. Etsed 6. F.-Surny 8. F.-Metzenzf 17. Flpszlls 6. G.-Szlls 4. G.-Vralja 10. Ghymes 17. Gnezda 23. Gdll 13. Gnc 10. Hajs 10. Homonna 2. Ikervr 9. Ip.-Sg 27. Jszberny 8. Uj-Kanisa 4. Kkk 6. Keresztes 22. Ksmrk 13. K.-Marja 8. K.-Sze-ben 7. Kis-Uj-Szlls 13. K.-Vrda 23. Korpona 22. Kosztoln 24. Krmepter 13. Kszeg 16. Kurima 24. Lgrd 13. Locsmnd 23. Loos 23. Losonc 10. Lubl 7. Mda 17. N.-Megyer 6. Miske 13. Miskolc 16. Mike 8. Mohcs 21. Monor 28. M.-Szombat 6. N.-Mihly 21. N.-Oroszi 6. N.-Rc 19. N.-Sall 24. N.-Szombat ,1. N.-Vsony 19. N-ns 3. Nm.-Boly 6. N.-Prna 21. Nyitra 21. -Falu 8. Palota 13. Prkny 15. Pszt 21. Piskolt 12. Posony 13. Rakovitz 12. Remete 6. Rohonc 24. Rzsahegy 1. S.-Gmr 17. S.-Sz.-Pter 6. Rohonc S.-Kl 21. Srkz 6. S.-Patak 8. Storalja-Ujhely 24. Sellye 3. Simnd 6. Soborsin 3. Somom 13. Stomfa 21. Stropko 13. Szakolcza 13. Sza-lnc 2. Sznt 6. Szarvas 21. Szene 18. Szenic 21. Sz.-Gyrgy 21. Sz.-Mikls 6. Kn-Sz.-Mikls 29. Sz.-Pter 6. Szlatina 18. Szolyva 21. Szgyn 15. Tamsi 27. Topolcsn 6. Tarpa 15. Temesvr 17. Tornalyu 2. Tornya 6. T.-Pelsc 29. jlak 21. Vg-Ujhely 12. Vajszl 12. Varan 6. Vri 12. Varin 2. Verebly 21. Vilgos 21. Zarnd 12. Zbor 25. Zirc 4. Zni-Vralja 6. Zlyom 21. Zsarncza 9.

  b) Erd ly iek : 2. Kszvnyes, Kibed, Balsfalva. 4. Ugra 6. Fogaras, Torda,

  Szszvros, Ecel, Uzon, Kraszna Petele, Miklstelke. 9. Ermnyes. 10. M.-Szereda. 12. Zm. 13. Bethlen, Gyergy-Sz.-Mikls, Gyngy, Des, Zilah, Nagy-Selyk. 14. Fldvr, Berethalom. 15. Trapold, N.-M.-Lpos. 17. K.-Fejrvr, Parajd, Krsbnya. 18. Als-rps. 19. Sz.-Cseh. 20. Als-Csemton. Vzakna, Egerht. 21. Udvarhely. Ab-rudbnya. 23. Cs.-Sz.-Gyrgy, Bankfalva, Kklvr, Kozms. 26. Als-Szopor. 27. Csokmny. 28. Mezvros. 29. Nagy-Ajta.

 • A cssz. kir. flsges uralkodhz. Csszr 6 Fttlsge.

  1. FERENC JSEF, osztrk csszr. Magyar, Cseh, Dalmt, Hor-vt, Tt, Halics, Lodomr s. a. t. apostoli gy Lombardia, Velence, Illyria, Jeruslem s. t. kirlya; Austria f- Toskna nagyhercege; Lotharingia, Salzburg, Stjer, Karinthia s Krain hercege; Erdly nagy-fejedelme; Morva rgrfja; Szilzia, Modena, Parma, Piacenza, Gua-stalla, Osviecin s Ztor, Tesen, Friaul, Raguza s Zra 9. t. hercege; Habsburg, Tyrol, Kyburg, Grc s Gradiska grfja; Trient s Brixen fejedelme; s. a. t. s. a. t. Szletett Bcsben 1830. Aug. 18. Ural-kodni kezdett 1848. Dec. 2.

  Flsges neje, a Csszr- s Kirlyn. ERZSBET, Amlia Eugnia; bajor kir. hercegn; szl. 1837.

  Dec. 24. Bcsbe rkezett 1854. April 23. Az nneplyes eskv 24. trtnt.

  Fensges gyermekeik. Gizela, Ludovika Mria Erzsbet Teodora; cssz. hercegn s

  auszt. fhercegn; szl. Laxenburgban 1856. Jul. 12. RUDOLF, Ferenc Kroly Jsef; cssz. koronaherceg s ausztr.

  fherceg; arany gy. r. lov. s a 19. sz. gyal. s. ezred tulajd. st. st. Szl. 1858. Aug. 21.

  cssz. kir. Flsge szli. Ferenc Kroly, Jsef; ausztr. fherceg, ar. gy. r. lov. stb. cs.

  kir. tbornagy, s az 52. sz. gy. s. ezred tulajd. Szl. 1802. Dec. 7. Zsfia, Friderika Dorotya, Miksa baj. kir. lenya; szl 1805.

  Jan. 27, ausztr. fhercegn; egybekelt 1824. Nov. 5.

  cs. kir. Flsge anya-csszrn. Karolina Augusta; szl. 1792. Febr. 8., hzassgra lpett I.

  Ferenc ausztr. csszrral 1816. Nov. 10. zvegy 1835. Mrc. 2. ta. cs. kir. Flsge testvrei.

  Cssz. kir. ausztr. hercegek s fhercegek. 1. Ferdinnd Miksa, Jsef; szl. 1832. Jul. 6. Hzassgra kelt

  Charlotte brlga kir. hercegnvel.

 • 2. Kroly Lajos, Jsef Mria; szl. 1833. Jul. 30. 3. Lajos,'Jsef Antal Victor; szl. 1842. Mj. 15.

  cs- kir. Fttlsge atyja testvrei. Cssz. kir. ausztr. hercegek s hercegnk, fhercegek s

  1. Ferdinnd I. ausztr. csszr; szl. 1793. April 19. Atyja I. Ferenc halla utn uralkodni kezdett 1835. Mrc. 2. (Mint magyar kirly megkoronztatott 1830. Sept. 28) Hzassgra lpett:

  Mria Anna, Karolina Pia, szard. kir. hercegnvel 1831. Febr. 27. 2. Mria Klementina, cs. ker. d. szl. 1789. Mrc. 1. hzas-

  sgra lpett Lipt szicil. herceggel 1816. Jul. 28. 3. Mria Anna, Franciska, cs. ker. d. szl. 1804. Jun. 8.

  cs. kir. Flsge mg lA nagybtyja. (I. Ferenc csszr testvre.)

  Lajos, Jsef Antal, cs. k. herceg, ausztr. fherceg; ar. gy. r. lov. cs. kir. tborszernagy s a 8. sz. gy. s. ezred tulajd. stb. stb.; szl. 1784. Dec. 13.

  Magyarhoii, a szerb-vajdasg s temesi bnat, s Erdly flosztsnak rvid tnzete:

  MAGYARORSZG T KZIGAZGATSI KERLETRE

  I. Pest-Budai terlet kvetkez megyk s jrsokkal. I. Pest-Pilis vrmegye tar- 1. Budai \

  fhercegnk,

  van osztva

 • IV. Esztergom megye az:

  V. Csongrd megye a:

  VI. Szolnok megye a:

  Vl. Jsz-Knfkapitnysg a:

  VIII. Heves megye az:

  IX. Borsod megye a:

  1. Szkes-Fej rvri 2. Mori 3. Srbogrdi 4. Bicskei 1. Esztergomi 2. Tatai 3. Kocsi 1. Szegedi 2. Csongrdi 3. Szentesi 4. H. M. Vsrhelyi 1. Szolnoki 2. Meztri 3. T. Fredi 1. Jszbernyi 2. Jszapthii 3. Karczagi 4. Flegyhzai 5. Halasi 6. K. Sz. Miklsi 1. Eger-i 2. Ptervsri 3. Hevesi 4. Gyngysi 1. Miskolc-i 2. Szt. Pteri 3. Edelny-i 4. Csth-i s 5. M. Kvesdi

  II. Posonyi terlet. I. Posony vrmegye a:

  II. Komrom megye a:

  III. Fls Nyitra megye a:

  1. Posonyi 2. Somoija-i 3. Szerdahelyi 4. Selyei 5. Malaczka-i 1. Komromi 2. Perbetei 3. Muslai 1. Nagyszombati 2. Szenicei 3. Szakolczai

  kapitnyi jrs.

  szolgab. jr.

  szolgab. jr.

  szolgab. jr.

  szolgab. jr.

  szolgab. jr.

  3*

 • IV. Als Nylra megye a:

  V. Trencsn megye a:

  VI. rva-Turc megye a:

  VII. Lipt megye a:

  VIII. Zlyom megye a :

  IX. Bars megye az:

  X. Hont megye az :

  XI. Ngrd megye a :

  4. Mijvai 5. Vgh-Ujhelyi 6. Pstyni 1. Nyitrai 2. rsek-Ujvri 3. Galgci 4. N. Tapolcsni 5. Ban-i 6. Oszlni s 7. Privigyei 1. Trencsni 2. Illavai 3. Puchoi 4. Bredmiri 5. Bittsei 6. Zsolnai 7. K. . jhelyi 8. Cstzai 1. Mosc-i 2. Szt. Mrtoni I 3. Kubini 4. Nmeszti I 5. Turdossini 1. Szt. Miklsi 2. Rzsahelyi j 3. Hrdeki 1 1. Beszterce-Bnyai , 2. ^rezn-Bnyai 3. O-Zlyomi 1 1. Ar.-Marthi 2. Zsarnczai I 3. Krmci , 4. Vereblyi | 5. Lvai 1. Ipolysghi i 2. V. Mikolai 3. Bthi 4. Bozski 5. Selmeci 1. Balassa-Gyarmathi j 2. Rtsghi ( 3. Szirki 1 4. Szcsnvi )

  szoigab. jr.

  szolgab. jr.

  szoigab. jr.

  szolgab. jr.

  szoigab. jr.

  szolgab. jr.

  szolgab. jr.

  szolgab. jr.

  szolgait, jr.

 • 5. Fleki | 6. Losonci s ! szolgab. jr. 7. Gcsi ?

  III. 1. Sopron vrmegye a:

  II. Moson megye a:

  III. Vas megye a:

  IV. Zala megye a:

  V. Somogy megye a :

  VI. Baranya megye a:

  Soproni terlet: 1. Soproni 2. Csepreghi 3. Eszterhzi 4. Nagymartoni 5. Kapuvri 6. Csornai 7. Pulyai 8. Kismrtoni 1. Magyarvri 2. Nezsideri 3. Rqjkai 1. Szombathelyi 2. Kszegi 3. Vasvri 4. Srvri 5. Kis Celli 6. Krmendi 7. M. Szombathelyi 8. Nm. jvri 9. Sz. Gothrdi 10. Fehft-Eftri 1. Z.-Egerszegi 2. Bn.-Sz.-Gyrgyi 3. Pacsai 4. Keszthelyi 5. Tapolcxai 6. Smegi 7. N. Kanisai 8. Lendval 1. Kaposvri 2. Marczali 3. Nagy-Atdi 4. Ih.-Bernyi 5. Igali 6. Eardi 7. Szigetvri 1. Pcsi 2. Pcsvri

  szolgab. jr.

  szolgab. jr.

  szolgab. jr.

  szolgab. jr.

  szolgab. jr.

  j szolgab. jr.

 • VI. Baranya megye a:

  VII. Tolna megye a:

  VIII. Veszprm megye a:

  IX. Gyr megye a:

  v. 1. Abauj-Torna megye a:

  II. Gmr megye a:

  III. Szepes megye az:

  IV. Sros megye a :

  3. Szt.-Lrinci 4. Siklsi 5. Drdai 6. Ssdi 7. Mohcsi 1. Szegszrdi 2. Bonyhdi 3. D.-Fldvri 4. Hgyszi 5. Tamsi 1. Veszprmi 2. Enyingi 3. Devecseri 4. Zirci 5. Ppai 1. Gyri 2. Tthi s 3. Sz.-Mrtoni

  Kassai terlet 1. Kassai 2. A. Mislyei 3. Sznti 4. Szikszi 5. Szepsi 6. Tornai 1. Rimabrezi 2. N. Rcei 3. Rimaszombati 4. Rozsnyi 5. Tornaijai 1. -Falui 2. Lubli 3. Ksmrki 4. Poprdi 5. Lcsei 6. Olaszi 7. GUnici 1. Brtfai 2. Epeijesi 3. Girlti 4. Sirokai 5. Szvidniki 6. Kis-Szebcni

  szolgab. jr.

  szolgab. jr.

  szolgab. jr.

  szolgab. jr.

  szolgab. jr.

  szolgab. jr.

  szolgab. jr.

  szolgab. jr.

 • V. n megye a: 1. Szerencsi 2. Tokaji 3. S.-A.-Ujhelyi 4. K.-Helmeci 5. Glszcsi 6. N.-Mihlyi 7. Homonnai 8. Papinai 9. Varanni 10. Sztropki

  VI. Ungh megye az : 1. Ungvri 2. N. Bereznai 3. Tibai 4. N. Kaposi

  VII. Beregh-Ugocsa megye a :1. Munkcsi 2. Kis-Almsi 3. Vereczkei 4. Beregszszi 5. Kszoni 6. N. Szllsi 7. Halmii

  VIII. Marmaros inegye az : 1. krmezi 2. Huszthi 3. Tcsi 4. Szigethi 5. Sugataghi 6. Rahi 7. Vissi

  szolgab. jr.

  szolgab. jr.

  } szolgab. jr.

  szolgabri

  V. Nagyvradi terlet: I. Dlbihar megye a: 1. Nagyvradi \

  2. M. Keresztesi j 3. lesdi ^ ( 4. Margitai > szolgab. jr. 5. Szalontai I 6. Belnyesi \ 7. Tenkei '

  II. jszak-Bihar megye a: 1. Debreceni vrosi jr. 2. Debreceni 1 3. Dorogi 4. Diszegi ' szolgab. jr. 5. Derecskei ( 6 Psp.-Ladnyi (

 • IV. Szathinr megye a :

  1. Nyrbtori 2. N. Kalli 3. Kis Vrdai 4. Nyregyhzai 1. Szath.-Nmelhi-i 2. F. Gyarmathi 3. Nagybnyai 4. Szinyr-Vraljai 5. Mt-Szalkai 6. Erddi 7. Nagy-Krolyi

  V. Bks-Csand megye a: 1. Gyulai 2. Szeghalmi 3. Bksi 4. Batonyai 5. Csabai 6. Szarvasi 7. Maki

  VI. Arad megye az: 1. Arad vrosi jr. 2. Boros-Jeni 3. Buttyini 4. Kis-Jeni 5. Radnai s 6. Pankotai

  szolgab. jr.

  szolgab. jr.

  szolgab. jr.

  | szolgab. jr.

  s A SZERB-VAJDASG S A TEMESI BNT T KER-

  LETRE OSZTVA: I. Lugosi kerlet a:

  II. Temesvri kerlet a:

  III. Nagy-Becskercki ker. a

  1. Lugosi 2. Facsti 3. Oraviczai 4. Bogsni 1. Temesvri 2. Uj-Aradi 3. Lippai 4. Cskovai 5. Verseci 6. Buzisi 1. N. Becskereki 2. Trk-Becsei 3. Modosi 4. N. Kikindai 5. Trk-Kanisai

  hivatali jr.

  hv. jr.

  hiv. jr.

 • IV. Zombori kerlet a:

  V. jvidki kerlet az:

  N. Sz. Miklsi Hatzfeldi Billeti Zombori Apathini tulai Bajai Szabadkai Zentai jvidki O-Becsei Palnkai Rumai Illoki

  hiv. jr.

  hiv. jr.

  hiv. jrsokkal.

  E R D E L V liz kerlet s 79 jrsra osztva:

  I. Nagyszebeni kerlet a :

  II. Brassi kerlet a :

  III. Udvarhelyi kerlet a:

  1. Szsz-Sebesi 2. Szerdahelyi 3. Orlthi 4. N.-Szebeni 5. Ujegyhzi 6. Feleki 7. Nagyselyki 8. Medgyesi 9. Erzsbetvrosi 10. Segesvri 11. Nagysinki 12. Sz. gothai 1. Khalomi 2. Fogarasi 3. Srknyi 4. Trcsvri 5. Fldvri 6. Brassi 7. Hosszufalusi 8. S. Sz. Gyrgyi 9. Bartosi 10. K. Vsrhelyi 1. Barthi 2. Kozmsi 3. Csik-Szercdai

  jrsokkal.

  jrsokkal.

  jrsokkal.

 • IV. Maros-Vsrhelyi kcr. a :

  V. Besztercei kerlet a:

  VI. Desi kerlet a :

  4. Gy.-Sz.-Miklsi 1 5. Sz.-Keresztri > jrsokkal 6. Szk.-Udvarhelyi )

  : t. Maros-Vsrhelyi J 2. Makfalvai f

  ^ h 2 f - M a d a r a 8 j jrsokkal 5. Radnthi ( 6. Dicsd-Sz.-Mrtoni \ 1. Grg.-Sz.-Imrei 2. Szsz-Rgeni 3. Tekei 4. Nagy-Saji 5. Besztercei 6. Borgoprundi 7. Bethleni 8. Lekend 9. -Rodnai 10. Naszdi 1. Magyar-Lposi 2. K. Monostori 3. N. Somkuti 4. Rettegi 5. Semesnyei 6. Desi 7. Szamos-jvri 8. Mcsi

  VII. Sz.-Somlyi kerlet a: 1. Tasndi (Zilah)

  VI11. Kolosvri kerlet a.

  IX. Kroly-Fejrvri ker. a

  2. Zovnyi 3. Szil-Somlyi 4. Szil-Csehi 5. Zilahi 6. Hidalmsi 1. Vlasznti 2. Kolosvri 3. Bnfi-Hunyadi 4. Gyalui 5. Tordai 6. Bgyoni 1. Tvisi 2. Nagy-Enyedi 3. Balsfalvai 4. K.-Fejrvri

  jrsokkal

  jrsokkal

  jrsokkal

  jrsokkal

  jrsokkal

 • X. Szszvrosi kcrlcl a:

  5. Algygyi 6. Abrudbnyai 1. Nagy-Halmgyi 2. Krsbnyai 3. Hlyei 4. Maros-Solymosi 5. Dvai 6. Vajda-Hunyadi 7. Htszegi 8. Puji s 9. Szszvrosi

  jrsokkal.

  jrsokkal.

  ERDLYI TISZTI CM- S NVTR KIVONAT. Cs. kir. helytartsg:

  Kormnyz: Herceg Llchtensteln Frigyes mag. cs. kir. altbornagy;

  cs. kir. apst. Flsge val. b. tancsosa; az ausztr. v. kor. rend; M. Terzia rend; orosz cs. sas; tosk. Jsef; parm. Lajos std. stb. ren-dek lovagja; kat. rdemkereszt tulajd.; a ppai sz. Gergely r. nagy-keresztese ; a 3-ik (Kroly fherceg) cs. k. dzsids ezred tulajd. s Erdlyi fparancsnok.

  A le lnk : B. Lebze l te rn Henrik, a cs. ausztr. Liptrend lovagja: p.

  sa. Gergely r. nagykeresztese; vaskor, n. r. lovagja. Udvari tancsos :

  G. Amadi Rudolf, vaskor, r. lov.; kat. rd. ker. tulajd. Helytart . t anc snokok :

  Ko l l e r -S t ad l e r K. Jnos lovag, vaskor, r. lov. Grimm Jsef tudor lovag, vask. r. 1., Brass s Kolosvr

  tiszt, polgra. Schwaiger Jsef. Lange P te r , Fer. Js. r. lov. Grois Gusztv, Fer. Js. r. lovagja. Haupt Frigyes. B. Konradsheiin Vilmos, Fer. Js. r. lov. Glesius Henrik lovag NS. Horvth I s tvn , j c x t r R Gal Jnos , j

 • Iskolai t ancsnokok: Vaszits Pl t u d or, | Feszti Kroly tudor , ! negyedik hely rlt. Salamon Jsef t udor , )

  Orsz. orvos t a n c s o s : Kel lennann Ede tudor, a cssz. Fer. Js. r. lov.

  Helytar t . t i t k r o k : Osterlamm Jsef; Klunker Lajos; Kayl. Kszk Jnos; Rettich

  Hug lov.; Felleitner Mtys; Phleps Kroly; Ranicher Jakab; Scha-cherl Nndor; n. Wayda Ferenc; Albrecht Lqos.

  Kerleti fnkk, trvnyszki elnkk s kerleti pnzgyi igazgatk:

  1. S z e b e n : Kerle t i fnk: Bogdny F e r e n c , cs. k. helyt. tan. Trv. e lnk: ideigl. rlt. Pnz, igaz Kap fer Vince, p. . tan.

  2. Brass: Ker. fnk: Grner I g n c , helyt. tan. Trv. eln.: Lampel Henrik. Pnz, ig.: Sch loss r Anta l , p. . tan.

  3. Udvarhe ly : Ker. fn.: b. Horv th -Pe t r i ch . A lbe r t , helyt, tan., a sz. Ist-

  vn r. lov. stb. stb. Trv. eln.: I s s eku t z Adeodt .

  4. Maros -Vsrhe ly : Ker. fn.: ns. Rc Jsef, helyt. tan. Trv. eln.: b. Apor Kroly, cs. k. kam. P. . ig.: Leidenfrost Henrik, p. . tan.

  5. B e s z t e r c e : Ker. fn.: Thiemann F r i g y e s , helyt. tan. Trv. eln.: Clima Kroly. P. . ig.: Suchanek Mihly, p. . tan.

  6. Des: Kerl, fn.: Wolffersgrni Stadler Kroly, helyt. tan. Trv. eln.: Tabora Demete r lovag.

  7. Sz i l gy-Somly : Ker. fn.: ns. Medvey Jsef, helyt. tan. Trv. eln.: Po leschensky Man.

 • 8. Kolosvr: Ker. ln.: Uzoni ns. Bldi Gergely , helyt. tan. Trv. eln.: b. Oechsner Antal. P. . ig. Ortenst. Hassenml ler Tivadar lovag, p. . t.

  9. K . -Fe j rv r : Ker. fn.: Felseisi Nechay Lipt , helyt. tan. Trv. eln. Spendl ing Jsef.

  10. Szszv ros : Ker. fn.: Nagy Vilmos Vince, helyt, tan.; vaskor, r. lov. Trv. eln.: Kirchner Fr igyes , cs. Fer. Js. r. lov. P. . i g.: Zurha legg Anta l , p. . t.

  Orszgos flrvnyszk : (Szkhely Szeben.)

  Elnk: b. Lat te rmann F e r e n c , cs. k. bels. tan. stb. Alelnk: Rechtborni Fger Miksa tudor, a Lipt r. lov.

  Orszgos pnzgyi igazgatsg: (Szeben.)

  Elnk: Uzoni grf Bldi Gyrgy , cs. k. bels. tan.; kani.; vask. rend lovagja.

  Miniszt. tan.: Zank Jsef.

  Cs. kir. posta-igazgatsg: Igazg.: Hoffmann Anta l , cs. k. tan. stb.

  Cs. kir. rendri igazgatsg: Igazg.: Kirchner Jsef, cs. k. tan.

  Orszgos rbri ftrvnyszk: Elnk: b. Js ika Lajos , cs. k. tan.; kam. s a sz. Istvn r. lov. Szebeni urb. trvnvsz.: Eln.: F i l l enbaum Fer.. ft. tan. Kolosvri , , Uz. Bldi Gyrgy, fnk. Brassi Aldulin Jnos. M.-Vsrhelyi b. A p o r Kroly, trv. eln. Udvarhelyi Isseku tz Adeod t, trv.eln. Besztercei Dorg Gbor , helyt. tilk. Desi Szab Kroly, tszki tan. Szil .-Somlyi Grois Gusztv. K.-Pej rvri n Mezei J nos, p. . t. Szszvros i Kirchner F r i g y e s , trv. eln.

 • llamflszlalsi bizottmny: Elnk : Sigerus Kroly. Biz tosok: Zeikfalvi Zeyk Jnos, Krtv. Buzg Lszl, Nbor. Bu-

  rosnyai Pl, Sztgerl. Nagy Sndor.

  Orsz. ptszeti igazgatsg: Igazg.: Leuthmetzer Ferenc .

  llami knyvvitel: Knyvviv: Por sch insky Jsef.

  Cs. kir. f llam-gyszsg: F l l a m - g y s z : Mentberger Jnos , ft. tan. Brassi l l amgysz : Haas A lbe r t , trv. tan.

  Az uj blyeg-illetk. (1859. Mjus 17.2941. p. . m. sz. a. k. rend. kvetkeztben.)

  A. lland illetkek melyek az 1850. Febr. 9-n s Aug. 2. behozottak helybe lptek

 • KAMAT SZMTSI TBLK.

  A. Szztl 5-t szmtva.

  Tke Kamat egy vr. hat hra egy hra 15 napra 7 napra 1 napra

  forint ft. k. ft. k. 10-ed ft. k. [240-

  ed ft. k 1360 K | ad ft. k.

  72 ed ft. k.

  72 ed

  5 25 12 5 2 20 1 15 35 5 6 30 15 2 120 1 90 42 6 7 35 17 5 2 220 1 165 49 . 7 8 40 20 3 80 1 240 56 8 9 45 22 5 3 180 _ 1 315 63 9

  10 , 50 25 4 40 2 30 ' 70 10 15 75 37 5 6 60 3 45 1 33 15 20 1 50 8 80 4 60 1 68 20 25 1 25 62 5 10 100 5 75 2 33 25 30 1 50 75 12 120 6 90 2 66 30 40 2 1 16 160 8 120 3 64 40 50 2 50 1 25 20 200 10 150 4 62 53 75 3 75 1 87 5 31 60 15 225 7 25 1 3

  100 5 2 50 _ 41 160 20 300 9 52 1 28 200 10 5 83 80 _ 41 240 19 32 2 56 300 15 7 50 1 25 62 180 29 12 4 12 500 25 12 50 2 8 80 1 4 60 48 44 6 68

  1000 50 25 4 16 160 2 8 120 97 16 13 64 2000 100 50 8 33 80 4 16 240 1 94 32 27 56 3000 150 75 12 50 6 25 2 91 48 41 48 4000 200 100 16 66 160 8 33 120 3 88 64 55 40 5000 250 125 20 83 80 10 41 240 4 86 8 69 32 6000 300 150 25 12 50 5 83 24 83 24 7000 350 175 _ 29 16 160 14 58 120 6 80 40 97 16 8000 400 200 33|33 80 16 66 240 7 77 56 1 11 18 9000 450 ! 225 37 50 18175 8 75 1 25

  10000 500 250 41 j 66 160 20 83 120 9 72 16 1 38 64 20000 ooo: 500 83; 33 80 41166 240 19 44 32 2 77 56

 • B. Szztl 6-ot szmtva.

  Tke Kamat 1 vre 6 hra 1 hra 15 napra 7 napra 1 napra

  forint ft-1 k. ft. i k. ft.| k. | 200. ft. k. | 300. ft. | k. 330. ft.|k.| 60. 5 30 15 2 100 1 75 175 5 6 36 , 18 3 1 150 210 6 7 42 21 3 100 1 225 245 7 8 48 24 4 2 ^ 280 8 9 54 27 4 100 2 75 1 15 9

  10 60 30 5 2 150 1 50 10 20 1 20 60 10 5 2 100 20 30 1 80 90 15 7 150 3 150 30 40 2 40 1 20 20 10 4 200 40 50 3 1 50 25 12 150 5 250 50

  100 6 3 50 25 11 200 1 40 200 12 6 1 50 23 100 3 20 300 18 9 1 50 75 35 5 400 24 12 2 1 46 200 6 40 500 30 15 2 50 1 25 58 100 8 20

  1000 60 30 5 2 50 1 16 200 16 40 2000 120 60 10 5 2 33 100 33 20 3000 180 90 15 7 50 3 50 50 4000 240 120 20 10 4 66 200 60 40 5000 300 150 25 12 50 5 83 100 83 20

  10000 600 300 50 25 11 66 200 1 66 40 20000 1200 600 100 50 23 33 100 3 33 20

 • vi jvedelem, kiads, cseldbr s a t. flosztsa.

  Ha 1 vi j: flvr jvede-lem s at. j: flvr e 3 hra egy hra egy htre egy napra

  forint ft. k. ft. k. ft. 1 k. | 10. ft. jk. |10. f t.i |k. 1 io. 1 50 25 8 7 1 1 5 1 2 5 2 50 1 25 37 5 'lO 5 1 4 6 3 1 50 50 12 5 1 7

  10 5 2 50 83 3 20 6 2 8 15 7 50 3 75 1 22 5 31 1 4 7 20 10 5 1 65 5 41 5 6 5 25 12 50 6 25 2 8 3 52 7 4 30 15 7 50 2 52 5 65 5 8 7 40 20 10 3 30 7 71 5 11 5 50 25 12 50 4 17 83 5 12 60 30 15 5 1 25 5 17 5 75 37 18 75 6 25 1 49 21 9 90 45 50 22 50 7 52 5 1 79 28 5

  100 50 25 8 30 7 1 99 29 200 100 50 16 65 7 3 94 59 . 300 150 75 25 5 87 5 87 5 400 200 100 33 30 7 7 81 5 1 11 5 500 250 125 41 65 5 9 76 5 1 41 5 600 300 150 50 11 70 1 60 700 350 175 58 30 7 13 64 1 99 800 400 200 66 65 7 15 59 2 24 900 450 225 75 17 52 5 2 52 5

  1000 500 250 83 30 7 19 46 5 2 81 5 2000 1000 500 166 65 5 38 94 5 59 3000 1500 750 250 58 35 8 35 4000 2000 1000 333 30 7 77 81 5 11 11 5 5000 2500 1250 416 65 5 97 24 13 94

  10000 5000 2500 833 30 7 192 40 5 27 91 5 20000 10000 5000 1666 61 4 384 81 55 83

 • Brassi postajrs. I. Induls:

  H o v ? mily

  posla ? indul :

  Szeben Kolosvr J vegyes naponta esti 8 rakor Khalom | vegyes Kedd, Pnt., Vasra. ) r. Nagy-Selyk | vegyes Htf, Kedd, Szer., Pnt. i 8 S.-Szt.-Gyrgy | levl

  V . P r t a K e d d | ^ - 8 K.-Vsrhely j szeker V . P r t a K e d d | ^ - 8 Kszon-Ujfalu Cs .-Mrtonfalva | levl

  1 | naponta r. 8 r. Olhfalu ) levl )Htf., Kedd, Cst., Szom.r.8 Sosmez ] Bereczk Galatz

  1 levl fVasrnap, Cstrtk, Braila Tekuts l

  8 1 szekr .Kedd r. 8 rakor

  Foksn ) Cs.-Szt.-Domokos Gy.-Szt.-Mikls Sz.-Udvarhely

  | levl 1 1 Kedd, Szer., Pnt., Vasr.

  |Kedd reggel 8 rakor. Sz.-Keresztr Fldvr Barth \ vegyes

  Htf., Cst., Szomb. r. 7 r. Kedd e. 8 rakor.

  Sz.-Udvarhely \ vegyes

  Htf, Cstrt., Szombat Sz.-Keresztr regg. 7 r. Fels Tms levl

  szekr Htf, Szerda, Cstrtk,

  Plojest levl szekr Szombat, Vasrnap Bukarest levl

  szekr Szerda, Vasrnap r. 7 r.

 • 53

  II. rkezs.

  Honnan? mily posta ? rkezik: mikor?

  Szeben Kolosvr | vegyes naponta r. 6 r. Khalom vegyes Htf, Szerda, Szombat Nagy-Selyk vegyes Kedd, Cst., Pnt., Vasra. r. 9 . ut. S.-Sz.-Gyrgy j levl j naponta K.-Vsrhely ) szekr j Vasrnap, Kedd r. 10 . Kszon-Ujfalu Cs.-Mrtonfalva | levl J naponta d. u. 3 . Olhfalu levl Htf., Szer., Cst., Szomb. Cs.-Szt.-Domokos Gy.-Szt.-Mikls | levl J Kedd, Szer., Cst., Szomb. Sz.-Udvarhely Sz.-Keresztr J levl | Hetf., Szer., Cst., Szomb. 1 r. 9 . u.

  Sosmez ] Bereczk /levl 1 Szerda, Pntek Galatz f f Braila /szekr / Vasrnap Tekuts 1

  / Vasrnap r. 10/4.

  Foksn ) ) r. 10/4.

  Fldvr | levl Vasra., Kedd, Cst., Pnt. d. u. 4 lL . Barth Sz.-Udvarhely ) szekr

  j Vasra., Kedd, Pntek r. 8 . d.u.4'/a. Fels-Tms j levl 1 Htf, Kedd, Cst., Pnt., J Plojest | Szombat est. 8 . Bukarest )szekr ) Szerda s Szombat )

 • egyszeregy. nagy

  A

  A sorok elejn vannak a sokszo-roz szmok; min-den rovat fels

  szmai a sokszo-rozandk, melyek alatt ll a sokszo-rozott szveg,p.o.

  2-szer 2 az 4.

 • Ltogats Erdly nhny dlkeleti fr-dhelyein.

  (Dr. Otrobn Nndor-ti.)

  Alig van orszg, mely oly sok s j svnyvizekkel brna, mint brces kis haznk. A klfldnek csaknem min-den elhreslt s venknt a vendgek sok ezreitl ltoga-tott gygyvizei kpviselvk itt; s mg is vizeink kzl csak kevs van ltalnosan ismerve haznkban, kevesebb a birodalomban s tn alig egy klfldn.

  Ennek oka szerintem az, hogy e kincsekre eddig nem fordttatott kell figyelem, hogy nhnyat kivve vegytanilag nincsenek megvizsglva alkatrszeikre nzve, miszerint el-mletileg is lehetne gygyhatskra kvetkeztetni; hogy sem monogrfikban, sem a napi sajt utjn le nem voltak irva, daczra annak: hogy dvs hatsuk tapasztalatilag sokszor be volt bizonytva; s hogy azt, mit az anyater-mszet szpp s hasznoss alkatott, a mestersg mg a szksges knyelemmel sem ltta el, mi annyira kedveltt teszi a klfld frdit, hogy nagyjaink s tehetsbjeink is oda mennek, hol a gygyvz hatst a mestersg, miv-

  HONISME.

 • szt, s a trsadalmi let vltozatossgn! elszrds is segiti el.

  Ha mindez ugyan a mrvben nlunk mg nem kivi-het is: de annyit csakugyan lehetne tenni, hogy frd-inkben mindentt lehessen szllst, lelmezst, clszer frdhetst, stnyny alaktott helyet, s legalbb a k-zelben orvosi seglyt tallni. Klnben mind ezen szerny hajtsoknak kzel jvbeni ltrejttt lehet is remnylni, miutn frdhelyeink minden knyelmi hinyaik mellett is kivlt a mult nyarakon annyira voltak ltogatva, hogy tbb ideig alig lehetett szllst lelni, s gy nkntelen is ger-jednie kell a tklyesitsi sztnnek az illet vllalkozk-ban; de lehet remnylni azrt is, mert beltssal bir te-hetsges birtokosok kezdk flkarolni az gyet.

  K o v s z n a . Legelszr is Kovsznra rndulva, meglep hatssal

  volt rem ezen Brass-ti hat Kezdi-Vsrhely-tl kt rra az Olhorszgot Erdlytl vlaszt Krptvonal alatt fekv vgmezvroskja Hrom szk"-nek, midn lttam, hogy csaknem a helysg kzepn bugyog fl nagy ervel az e vidken gygyerejrl nevezetes fekets-szrke pokolsr" vize, mely az odavalk lltsa szerint mos-tani forrshelyt tbbizben elhagyva a mezn s kertekben ttte ki magt, hol egy ideig bugyogva megint visszatrt oda, hol most van, rgi medrbe. Jellemz nevt val-sznleg zavarossgtl kapta, mely az utols vizrads utntl fogva mg sokkalta nagyobb, mint azeltt volt. A vznek mostani szine s ledke azt mutatja, hogy a for-rs ere valamely knnyen oldhat palartegen jve ke-resztl, azt magval kihordja.

  E hatalmas forrs tkre krlbell 3 l, s desz-kafal ltal kt rszre van osztva frfiak s nk szmra, egyszer deszka-keritssel s tbb ltz kamrval lvn elltva mindkt rsz. A vznek nagy ervel forrsa ltal

 • kimosulvn a fvny, hogy nagyon mly ne legyen, idn-knt tbb szekr k s erre fvny hnyatik.

  Hasznlati mdja az: hogy a frdk bel llnak vagy fjdalmas vgtagjaikat bel nyjtjk, s tartjk, mig kill-hat, mi ritkn tart csak flrig is. Elre nagyon hideg s .csipked rzs fogja el a vgtagokat, de ez rzs k-sbbre trhetv vlik, a szagl szerveket pedig ezalatt a kifejld csips sznsav (acid. carb.) rinti, mely kivlt bors idben oly nagy mrtkben van, hogy bel sem le-het menni a vizbe miatta. Ezt onnan lehet kimagyarzni, hogy ily bors idben a kifejldtt sznsav nem oszolhat-vn el oly knnyen a lgben, mint tiszta id alatt, ott a viz fltt meggyl, s ilykor nem csak kellemetlenl, de rtalmasan is hat a szervezetre. Megjegyzend, hogy a vznek e nagy lobogst a fldbl ugyanott nagy mennyi-sgben kitdul sznsavgz okozza.

  Alkatrszeire nzve e viz, a mennyire rzkek ltal kivehet, a sok szabad sznsavon s sznsavas skon kl nem tartalmaz semmi klns s kivl mennyisg alkatrszt.

  Idlt hlses, kszvnyes bajokban, brktegekben, rgi daganatokban, kuczorodsokban, idegbajokban igen dvs hats. Fltte sajnlhat, hogy e forrs nincs jobb karban, hogy nincsenek tisztbb ltz szobk, s hogy a mellette foly Kovszna vize gyakori kintseinek annyira ki van tve; mind e bajokon s hinyokon segtend, ez-eltt nhny vvel egy trsulat t akarta venni a frdt a helysgtl, de az akkori hivatal megakadlyozta a ter-vezett szerzdst; mi okon, nem tudatik.

  Innen flmenve a Kovsznval szvefgg s a hegyek kz flnyul Vajnafalv-ba, minden udvaron savanyu vizet tallunk a kutakban, s legnagyobb rszben kny-kngz-1 (hydrothion) is, mint a viz szaga s izbl kitetszik.

  Tartalmaznak Vajnafalvnak legtbb forrsai az ol-vaszt termszet sznsavas szik- s hamlegen (carb. kai. et natric.) kl mg sznsavas vasiecset is, mint vrses csapadkaikbl kitetszik; s ez alkatrsztl van az e vi-

 • zekbeni frdsnek erst hatsa, a mit mg szoksban nem igen lv belhasznlata mg gyorsabban eszkzlne. Elpatak-rl rendesen idejnnek a vendgek, hogy az ott elgyngitett szervezetet az itteni frds ltal jra meg-ersitsk.

  A vizet frdsre izz kvek ltal melegtik meg. Ujab-ban a helysg egy csinos frdhzacskt is pttetett hat frdszobval, hol a vizet stben melegtik fl. Hidegen is hasznlhatni a frdket, kivlt a gr. Mikes Benedek ud-varn levt, hol a forrs medre maga van clszeren fr-dv alaktva.

  Vajnafalvnak fls vgtl negyedrai tvolsgra van az gynevezett horgsz" forrs, melynek kiss kony-hass iz vizt, mint gyngn olvasztt, italul hasznljk a vendgek. Ettl nem meszsze egy martban tbb kis forrs van kesernys iz vzzel, mi vagy csoda- vagy keser-s tartalmat gyanitat.

  Igen nevezetes tovbb Vajnafalvn az gynevezett gz" vagy gzfrd," mi nem egybb, mint egy 2 7* sing (erd. rf) mlysg, ngy s. hossz, s kt s. sz-lessg gdr, mely belnzve egszen res; de ha be-lje ll az ember, ugy hogy feje jval lljon ki a gdr-bl, rzeni kezdi, hogy als vgtagjai, de kivlt ivarrszei meleglnek, s valami feszt, csipked rzs van bennk, s tovbbi benllel meg is izzasztja a testet. A ft azon-ban nem szabad benne tartani, mert kt-hromszori bel-legzs elgsges arra, hogy rgtn lettelenl rogyjon al az ember, mint ez nhny v eltt egy pnzgyi hivatal-nokon trtnt, ki sikerrel hasznlta az e gdrbeni lst kszvnyes baja ellen, midn gygyulsa vge fel pr-bul fejt is ledugta, de tbb onnan ki nem emelte, mert halva nylt el a gdrben. Egy cigny pedig sszeko-ezdva lte prjval, e szavakkal hadd el csak asszony, tbbet nem bosszantasz!" odaszaladt $ belefekdt a g-drbe, s mire a szndokt meggtolni akark odarkeztek, rk lomra szenderlt el.

 • Ilynem szerencstlensgek elhrtsra most deszka-hz van a gdr fl emelve, a bemenet csak gygyhasz-nlat vgett s flgyels alatt trtnhetik, Ha gyertya, vagy egybb g trgy vitetik a gdr szdn all, mind-jrt elalszik; ez s ms e vgre tett ksrletek ltal bi-zonyos, hogy a gdrben szntelen sznsav fejldik ki, mely kivlt bors idben 34 arasznyi magassgra is fl-flcsap a gdr szda fltt, s ilyenkor pincibe is csak gy mennek be a Vajnafalviak, ha a prbul elre benyj-tott g gyertya el nem alszik, mert a csaknem minden pincben meggylni szokott sznsav ltal mr gyakran tr-tntek szerencstlensgek.

  Hasonl gdr van mg magnudvarokon kett, s rdekes ltni, miknt esnek le a gz krbe jutott mada-rak s legyek, mintha valamely lthatlan er ltal ragad-tatnnak al sirjokba, s gy itt is meg van a Npoly-i grotta dei cani" nem egy, de tbb pldnyban.

  Vrtunk a mult nyarak alatt egy kormnyilag kirendelt vegyszt, kinek Kovszna svnyvizeit vegybonczolat al kellett volna vennie; meg is jtt, de tn kt forrsbl egy-egy veg vizet mertve magnak, elment, a nlkl, hogy a helysznn megtette volna a szksges vegybon-czolatot, mi mindenesetre clirnyosabb lett volna az veg-ben llott vznek tvolbani vizsglatnl.

  Szllst Kovsznn, de mg inkbb Vajnafalvn min-den idben lelhetni, mert a lakosok tgas tiszta laksaik nagyobb rszt a frdi-vszakra rendesen az rkez ven-dgek szmra lltjk karba, magok pedig laksaik hts rszbe, Vagy a hol van az udvaron lv ms kisebb hzba vonulnak. Rgtni orvosi segly szksgnek esetre Ko-vsznn lakik llandn egy derk seborvos; de klnben a frdszak alatt rendesen egy-kt Brass-i orvos is szo-kott lenni.

  K s z o n. Kovsznrl a Kszon-Jakab falvi frdbe rndultam.

 • Ez Kzdi-Vsrhelytl mintegy hrom JakahErigBH fl rra fekszik a Moldvba nyl mrskelt magassg he-gyek egyiknek kies vlgyben.

  Megrkezve, mindenek eltt kellemesen hfetott rem a kedves forrs ltsa, s noha az tban szomjat nem rez-tem, megpillantsra azonnal vgyam keletkezett, inni a kristly-tiszta vizbl, mely termszet-alkotta szgletes kis sziklamederben hrom lyukacskn tr magnak utat a szikla gyomrbl.

  Maga a mederfala s a forrs lefolysi rka narancs-szin csapadkkal van behzva, nyilvnos jell annak, hogy a viz sznsavas vasiecset tartalmaz. Hvmrske 1012 fok lehet; ize leszmtva a knkngztl szrmaz, s a szagl szervekre is hat tulajdont nem kellemetlen s nagyon hasonlt a Magyarorszgon Hevesmegyben lev Pard"-i forrs vizehez. Van benne azonkl szabad sznsav is meglehets mennyisgben; msztartalmnak a-zonban nem sok nyomait lthatni.

  A tapasztalat ltal oly fnyesen bebizonyult hatsa e vznek a grvlykr (scrophulosis) ellen, iblany (jod) tar-talmra is mutathatna, azonban ezt csak alapos vegytani vizsglat hozhatn tisztba; n itt a vizek atkatrszeirl ltalban csak annyira szlok, a mennyire rzkek al es jelek ltal nyilatkoznak. Nem is clom ez rtekezetben a vegytani nevek hosszas sorozatt mutatni el, mi ugy sem rdekelendn annyira a kznsget, hanem csak kztudo-msul kvntam hozni eddig kevesb figyelemre mltatott nhny gygyvizeink jelen llapott, gygyhatsait, s mi-knti hasznlatt, szolgland ez ltal is nmi rszben szenved hon- s embertrsaimnak.

  AKszon-i frd az, mely egsz Erdlyben (s nem nagyitok, ha azt lltom, hogy egsz birodalomban) leg-sikeresb a grvlykros bajokban. Ez llts nem elmleti okoskodsbl van mertve, mert itt tnyek, tapasztalatok szlnak, nemcsak Szkelyfldn, banem honunk tbb r-szeiben, nevezetesen Brassban is, honnan tbbek kztt

 • egy ifj Bcs-Ujhely-tt lvn nevelsben, a grvlykr rajta ms jelensgeken kivl kivlt az elkarokon csontig behat feklyek ltal nyilatkozott; az ottfenni gygytsnak semmi sikere sem lvn, szfili hazahoztk az ifjt, s K-szonban kt egymsutn kvetkez nyron ltali frds kvetkeztben tkletesen kigygyult.

  De nemcsak grvly hanem spkrban, ltalnos gynglsben, mj- s altesti bajokban is j sikerrel hasz-nlhatni e vizet frdl s belsleg is, csakhogy ez utbbi esetben az egynisghez kpest olvaszt sk hozzttele szksges.

  A flebb emltett forrs lefoly vize alant egy na-gyobb mederben flfogatva, kimeritetik, a frdszobkban kdakba tltetik s izz kvek ltal melegitetik meg a frdsre.

  A forrs eltt van a frdhz mintegy tz frdszo-bval s ugyanannyi mr elavult fakddal. A napontai fr-ds szma egy vagy Trett~orvosi jvhagys szerint.

  Van a frdhztl nhny lpsnyire tiszta hegyi cser-mlybl jv zuhany is, fdl alatt, vetkz szobval el-ltva; ennek hasznlata djtalan.

  A megrkeznek azonnal szembe tnik a frdhz klfalra ragasztott frdi rendszably, a frdknek s lak-szobknak meghatrzott mrskelt ra, mely az egsz v-szakon t vltozatlanul egyforma, s nem hg vagy csk-ken a vendgek szmhoz kpest. Megrkeztemkor an-nyira voltak elfoglalva a laksok a szmosan rkezett ven-dgek ltal, hogy szobt nem lelve, a brl vendglsnek egyik szobjba vonultam, hol mg hat ms vendg is volt. A vendgl klfaln s bell fl van ragasztva az tkek s italok valban jutnyos rjegyzke.

  A laksok rszint a vlgyben, rszint a bemenettl jobbra es oldalon vannak elszrva ptve, s a nagyobb hzak t-hat nha nyolc egyenl nagysg lakszobbl l-lanak. Csak egy fl nap kell arra, hogy az ember vala-mennyi frdvendgeit lthassa e helynek, mert tbbnyire

 • egytt vannak kisebb-nagyobb trsas csoportokban, fesz-telenl, bartsgosan s nfitogtat fnyzs nlkl, mely krlmny egszen honoss teszi az rkezt, megelge-dssel lttatva, miknt ismerkednek meg igen rvid idn az eddig egymst soha sem ltottak, s miknt igyekeznek egymsnak kellemess tenni az ottltet elfeledve rang- s ms klnbsgeket.

  Ha a frdhz csinosabban, tisztesgesebben clsze-rsitetnk; ha nha-nha laksok hinya miatt nem knte-lenitetnk visszafordulni a vendg; ha nagyobb s gondo-zottabb vendgl jnne ltre; ha hetenknt ktszernl tbb-szr lehetne friss hst kapni, s ha a hegyeken, vlgyben, kaszlkon s rdkni stlson kl egy kiss rendezett statrre is mehetne az ember, e frd vendgeinek szma bizonnyal vrl vre szaporodnk, mi mint ezekre, mint a birtokosokra nzve csak fltte elnys lehetne.

  T u s n d .

  A Tusnd-i frd Csik s Hromszk kzt fekszik az Olt vize bal partjn, pen az orszgt mellett, Tusnd-tl mintegy rnyi, Bikszd-tl flrnyi tvolsgra. Fekvse egyike a leggynyrbbeknek, miutn minden ol-dalrl fenyvesektl van krnyezve s a sebesen rohan Olt mindkt partjn meglep alakzat sziklacsoportozatokkal ta-llkozik a szem.

  E frd csakis 1516 vtl van hasznlatban, s a gondvisels egy tusndi psztorgyermeket vlasztott arra, hogy e viz gygyhatst az emberekkel megismertesse. Ugyanis a fiu barmait az Olt vlgye e vadregnyes tj-kn legeltetve, vletlenl .trdig r posvnyba jutott, mely rgi tvarral teljes szrait szokatlan mdon kezdte csipni; barmait az Olt mell kertvn, ennek vizben elsrosodott lbait megmosta, s szrevette, hogy tetemesen tisztultak lbai, mit a csips posvnynak tulajdontott; ugyanazrt flkeresve azon helyet, tbbszr llott bel, s mindannyi'-

 • szor lemosta lbait az Oltban, mig azok a brktegtl e-gszen megtisztultak.

  Ez eset figyelmess tette a tusndiakat a hely irnt, s a forrst flkeresve, viznek lefolysi rkot csinltak, egy albb sott nagy mederbe vezettk s ebben frditek. Nemsokra a vidken is elterjedt az jonnan tallt forrs sok bajokbani dvs hatsnak hire; az eddig vadon tj vrl vre ltogatottabb vlt; trsulat alakult, mely a fr-dt s krlte nagy darab helyet megvsrolt a tusndiak-tl, s mr 1848-ig annyira gyarapodott volt a frdhely, hogy ekkor mr negyven lakhz volt flplve a vndgek szmra; de a bekvetkezett zavarok ezekre is pusztitlag hatottak elannyira, hogy csak egy hz maradott meg, s ez is rombolt llapotban. Forradalom utn jbl kezdtk ltogatni a frdt nemcsak a krnykrl, de tvolabb es vidkekrl is, s igy pltek fl noha lassan s elg csekly szmmal az uj lakhzak.

  Ennek eltte az pen a hegy tvn lev forrs vize, mint mr emlitm, vagy hatvan lpsnyire albb vezette-tett egy deszkamederbe, s ez volt a frd, mi ltal a vz, mig a forrsbl a mederbe juthatott, erejbl igen sokat vesztett; de pr v eltt a trsasg mostani elnke, b. Szent-kereszti Zsigmond, kinek a frd mr addig is igen sokat ksznhetett, a forrst magt mlyittette meg s lc-rost-lyos padozat mederrel lttatta el, ugy hogy a vigan bu-gyog vz azonnal rinti a benne lev testet, mi ltal a vz gygyhatsa imiKlenesetre nagyobb.

  A meder ign j mddal kszlt vetkz szobktl vtetik krl, gy hogy szl- vagy lghuzamtl legke-vesb sem flhetni frds vagy ltzkds kzben. A szobcskk egyikben egy a forrs medrvel csatorna l-tal szvekttetsben lev meder van, melybn a tetszs szerinti mennyisgben leeresztett vz szksg esetben iz-z kvek ltal megmelegthet. A frd eltt, s vele kap-csolatban van egy tgas erkly, melyrl szp kilts nylik az Olt vlgynek egy rszre, s a tulpartoni vltozatos

 • sziklafalakra, klnsen az risi nagysg Slyomk-" re. E forrs vize tiszta, tltsz; sren szll fl be-lle gyngyalakban a sznsav; semmi klns szaga nincs; ize hasonlt az italul hasznltatni szokott vastartalm sa-vanyu vizekhez, s csak azrt nem kellemes ital, mert hfoka 20 Raum. lvn, nem fris, hanem inkbb langyos.

  Midn frdbe lp az ember, alig tetszik hidegnek a viz; de azutn csakhamar belmelegszik a test, a br meg-vrsdik s apr kristly lghlyagocskk lepik el egsz fllett; ellhetni benne egy egsz rig, s mg akkor sem kvnkozik ki belle az ember, annyira jl rzi magt e vizben.

  Orvosi jvhagys szerint naponta egyszer (dleltt) vagy ktszer, t. i. dleltt s estefel is hasznlhatni a frdt; frds utn sem fzst, sem bgyadtsgot, de kn-nyebbsget s ersblst rez a test. Alkatrszei kzl ki-tn menyisgben van a sznsavas vas-lecs. Hatsa e vznek lass, de biztos a hlsekre hajland s azokban szenved egyneknl, az idlt idegbajokban, s gynge idegzeteknl. Mg eddig nem igen szoksos belhaszn-lata kivlt a frd medertl nem messze lev forrs ss-kesernys iz viznek, prosulva a kellemes frdssel al-testi idlt bajokban is hasznosnak mutatkozik. Sikeresnek mutatta tovbb a tapasztalat e frdk hasznlatt az ivar-rszek nmi idlt bajaiban, gyngesgeiben, klnsen az idlt takrban, azonkvl a szlhdses tagok rzkeny-sgnek s mozgathatsnak helyrelltsban.

  A fn leirt frdmeder mellett van mg egy msik hasonl minsg, nagysg s szerkezet forrs, melyben pen ugy frdhetni, mint az elbbeniben. Vannak tbb aprbb forrsok is egymstl kisebb-nagyobb tvolsgra, melyek alkatrszeik s egybb tulajdonaik tekintetbl nem sokat ltszanak klnbzni egymstl s az elbbiektl.

  A tusndi frdnek szp jvje van, mert a viz hat-hats jsgn s a hely termszeti kedvessgen, mint f-kellkeken kvl oly birtokosokat s prtfogkat is szmit,

 • kik flfogva a frd krli javtsok szksgessgt s az azokbl eredend tbbirny elnyket, akarnak s tud-nak e hely flvirgzsra ldozni. gy rmmel lehetett a foly v (1860) tavaszn is jelentenem: mily fradhat-lanul iparkodtak a hazai hasznos vllalatokban lelkes b. Szentkereszti Zsigmond, gr. Mikes Benedek, Mik Antal, Balzsi Sndor s tbb ms birtokos urak az ltaluk rsz-vnyek utjn fllltott tgas s alkalmas vendgfogad pitse krl, mely mr elkszlt s ez idnyen t is szp-szm vendgnek adott helyet, kik remnylem telyes meg-elgedssel tltk (s tltik) ott a gygyulsuk vagy ba-jaik enyhtsre szksges idt.

  Adjon honunk nemtje ms mostohn polt gygy-vizeinknek is ily jtkony prtfogkat, hogy haznk habr nem is risi lptekkel e rszben is haladhasson kincseinek clszer hasznlhatsban!

  Erdly svnyvizei (rc-forrsai) rvi-den elsorolva.

  Brces haznk svnybsge leginkbb mutatkozik sz-mos rcforrsaiban, melyekre nzve szmban s minsgben Eurpa egyetlen birodalma sem vetekedhetik vele.

  Vannak hideg s forr knes s gz gvnyes s sstartalmu svnyvizeink legnagyobb mennyisgben, s trszke miatt itt mindezeknek csak rviden leend l-sorolsra kell szortkoznunk.

  Hideg rcforrsaink kzl Vzakna (Asszony- s Veres-t), Bszna, Thorda, Szamosfalva, S. Szent-Mrton s Ndpatak tisztn sstartalmuak. A honunk keleti rszein majdnem egy sorban vgig vonul Korond-i, Farkaslaka-i, Sz. Keresztur-i, Homord-i, Lvete-i, Kroly-, F. Rkos-i, Bibarczfalva-i, Bkszd-i, Ml-ns-i, Bodok-i, Hatolyka-i, Kszon-Ujfalu-i, Bor-

 • szk-i, Belbor-i, nemklnben az szaki havasok al-jni Rodna, Stoikafalva, s a Marosaljni Bozs, Bn-patak, Kmend, Boholt, Vecel stb. savanyu-viz-for-rsok, tbbnyire kellemes italul szolgl, nemklnben gygyhats borviz"-ek.

  Timssak a Bds-hegyi, nevezetesen a Zovny-i, Somly-i, Polyn-i, rkos-i, Hidvg-i, F. Torja-i stb. forrsok.

  Knsavas s tbbnyire knkn-gz (hydrothion) tar-talmak a Khalom-i, Sib-i, Szombatfalva-i, Szej-ke-i, Lzrfalva-i, Sombor-i, a Mlns melletti Bu-gyog" st. forrsaink. Keser-ssak a Kis-Cg-i, l-ves-i, Kr-i, Kis-Srms-i, Novly-i s Tr-i s tisztn szk ss (szikag = soda) tartalmak a (Kolos vr melletti) Jegenye-i, -s a Szereda s Slten tavak melletti iszapos forrsok.

  A meleg forrsok kzl az Als-Vcza-i, Algygy-i s Kis-Kaln-i sznsavas szikany, msz, hamleg s msz-halvag tartalmak, s ezekbl mg eddigel igen kevs van frdl hasznlva, mint ltalban is vajmi sok kincs hever parlagon s hasznlatlan drga honunk minden rszein.

  Br hosszan tart bks s rvendeztet nyugodt pol-gri llapot engedne idt s alkalmat mind e mg nagy rszt ismertelen s rejtett hazai kincseink alapos vegytani megvizsglsa s kizskmnyolsa irnt kzhaszonra in-tzkedni . . .!

 • Sokkal szkebb tr engedtetett e lapoknak, semhogy azokban minden trsnemzeteinknl dsabb, fnykrzte hon-trtnelmnknek csak megkzeltleg is vzlatt adni, egy letnt kor dicskoszoruzta bajnokait elvezetni kpesek le-hetnnk.

  Szerny fladatunkul tzk ki teht egyeseket jeles frfiaink kzl egyes kiszakasztott lapok gyannt a tr-tnet mezejrl bemutatni olvasinknak, s szolgljon e clunk jhiszemsge mentsgl, ha tn egy-egy olyas is van flhozva, mi fjdalmasan rintheti a mg most is k-telyeiben sajg kebelt, gyszos emlkeket elevenit fl a honfi szivben . . . .

  Ha a nehz vlasztsban eltvedve, akaratlanul is hi-bztunk, mentsen ki azon krlmny: hogy tudva br a trtnelmnk mezejn csillagokknt tndkl elhunyt nagy frfiak ezrei szmt, mgis olyakrl hittk szksgesnek szlni: kiknek emlkt mg eddigel vagy pen nem, vagy csak ritkn elevenit fl a hazai sajt, s kikrl e szerint kegyelettel megemlkezni honfi-ktelessgeink egyje, leg-szentebbjnek tartk.

  rvendeztessen s vigasztaljon bennnket az e lapokon elfordul nagy s dics mint a gyszos kvetkezmny tettek s esemnyek fltt azon szent tudat, nemzetnk leg-

  TRTNELEM LETRS

 • nagyobbjnak, a dicslt SZCHENYI-nek jelszava, mi-szerint :

  A MAGYAR NEM VOLT, HANEM LESZ I"

  I. Galanthai gr. Eszterhzy Mikls, t 1645, Sept. 11. Magyarorszg ndora, cs. kir. tbornagy,

  Beregh-i grf, Sopron s Zlyom megyk r. fispnja, ar. gy. r. lov. sat. sat.

  Acrior, acrior Nos poscit hostis: nec pericla Non etiam graviora terrent.

  W. Lyr. UI. 286. A frfi, kirl e jeligt lltotta fl egy rg elhunyt

  nagy trtnsz, (Reilly f 1773) kzel harmadfl szzad ta aluszsza rk lmt, egyike azoknak, kik nemzetnk s az llam trtnetben dics s rk emlkre bizton s jo-gosan szmolhatnak. A hadi mint bks letben egyarnt kitn, hadvezr s llamfrfi, a hon s uralkodnak utols lehelleteig fontos, felejthetlen szolglatokat tett, melyek mlt elismersel a kitntetsek minden nemeivel elrasztva, cimei hossz lajstromot kpeztek sirhantja fltt.

  Mikls, Galanthai Eszterhzy Ferenc grfnak Trencsni Illshzy Zsfia, Istvn magyar ndor test-vrhugvali hzassgbl hetedik gyermeke, 1582-ben sz-letett; s ref. vallsban nveltetve, Nagy-Szombatban vgz tanulmnyit. Bels sugallat kvetkeztn a kath. hitre t-trve, atyja kegyt elveszt, s kntelen volt annak hzt kerlni, s eleinte fnemlitett rokona: Illshzy Istvn ndornl, ksbb ennek halla utn 1600-ban anyja egy msik rokonnl, Magcy Ferenc-nl keresni menhelyt s alkalmaztatst.

  Magcy az akkoriban hires Kassa-i erd parancs-noka, s mint ilyen gyakran volt alkalma, a honunkban szerteszt portyz trk s forradalmn hadakkal szembe-

 • szllni, a haza s uralkodnak fontos szolglatokat tenni, mirt is klns kegy s kitntetsekben rszitett egyne volt Mtys akkor uralkod csszr s magyar kirlynak

  Mikls-ban csakhamar mlt helyettest lelt a derk vezr, s ennek ajnlsai s dicsr nyilatkozatai viszont annyira elnyl szolgltak az ifjnak, hogy midn Magcy 1604-ben meghalt, a Kassa-i vr parancsnok-sga az akkor csak 22 ves htre bzatott.

  Ez llsban nl vv Magcy zvegyt, a kellem-ds Szerdahelyi Tersffy Orsolyt, egyikv lvn ezltal honunk leggazdagabb s hatalmasb furainak.

  1611-ben vezet be a csszr s kirly Mikls-t Ma-gyarhon mgnsai kz, s midn e mltsgban mint a nemzet, mint rangtrsai telybizalmt kivvta volna, 1614-ben lpett elszr a politikai nyilvnossg nagy terre: a Linz-ben szvehtt llam-rendi gylsre kvetl nevez-tetve ki.

  Az e kldetsben kifejtett erlyessg, s mint a hont, mint az uralkodt kielgtett fllpse elismersel 1617-ben Beregh-i grf, Zlyomi rks fispn, s a ha-trvidk fparancsnokv ln kinevezve.

  Ez utbbi fontos s nagy felelssg helyzetben a kitntetsrei alkalmakat oly fukarul tudta flhasznlni a derk hs: hogy mr 1623-ban (Nov. 8-n) egy tetemes trk csapatot a Nyitra partjn tnkre tve, erlyes s f-ltte gyesen vitt ldzsei ltal a hont vgkp megment a pogny vad ellen betseitl.

  1624. Jan. 20-n II. Ferdinnd idkzben trnra l-pett csszr s kirly kimrt parancsnak engedelmeskedve, gyzelmei telyfnyben vonult be a hadsereg ln Bcs-be, hol a Supr. Judex Curiae Regiae," s a rekvet-kez 1625 vben Magyarhon ndori, s Sopron megye rks fispni mltsgokra emeltetett, s IV. Flp spa-nyol kirly ltal az arany gyapjas rend n. keresztvel tisztel-tetett meg.

  A sajnos emlk 1628 -1644 vekben vitte a ka-

 • tonai fparancsnoksgot egsz Magyarhonban s a hozz-tartozott vidkeken, s tnylegesen csak rendkvli btor-sga s lovagiassggal prosult finom tapintatnak volt k-sznhet iszony vrengzsek, testvr- s polgrhbork kikerlse.

  E vszterhelt idk kzepette s minthogy els neje mg 1619-ben a jobb ltre szenderlt 1631-ben lpett msodik hzassgra Nyri Krisztinval, a himeves Nyri Pl legifjabb lenyval, kitl ngy fi- s ngy lny-gyer-meket nyert.

  Csaldi s polgri ernyei t magnkrkben legked-veltebb trsalgv, csaldja s szmos alattvalitl imdott atyv tevk, s szmtalan bizonytvnyait nyerte a hatr-talan kzszeretetnek.

  1644 Sept. 11-n Nagyszombatba, az I. Rkcy Gyrgy fejdelemmel tervezett bklsi szszejvetelrei utaztban szlhdstl rve, tkzben rgtn megholt, s rendkvli fny s pompa kztt Nagyszombatban az ltala pttetett Jezsuita-egyhzban eltemettetett.

  Sok nagy embere e haznak kerlt mg a maglan virgz s maga krl dicsfnyt raszt hercegi s grfi Eszterhzy-csaldbl; de ha els jelese nem is, bizonynyal megalaptja a csaldi dicssgnek volt, s ks napokig bszkn fogjk t nevezni ivadkai.

  II. Gycr-Monostor-i Kemny Jnos, + 1662. Jan. 23. Erdlyi fejedelem.

  Sic vos non vobis . . . . E. Virg.

  Ha e jeligt mertk tenni e haznk trtnelmben mlt fnykoszoruban ll frfi neve al, csak azt vlhet-tk avval kifejezni, hogy a benne lakozott rendkvli te-hetsgek, az nfelldozsra ksz nagyszer s csak egyetlen tny: a Barcsay-ak irnybani eljrsa ltal be-szennyezett jellem s tntorithatlan honszerelem, mely-

 • tl vgperceig thatva mkdtt: nem leltk rdemszerinti jutalmukat e fldn, st egyetlen lelkes cljnak, letfl-adatnak e honnak a trk jrom alli megszabadt-snak elrst, dicssgt, a mostoha sors vgzete folytn msnak kelle tengednie.

  Ez (1861) v els napja ktvszzadosa annak, mi-dn Kemny Jnos Erdly fejdelmi szkre lpett; s e kt szzad sem volt kpes vgkp elenysztetni azon dvs intzvnyek utnyomait, melyek ltal rvid uralkodsa alatt a hon boldogitst tervezte.

  Gyer-Monostori Kemny Jnos 1607. Dec. 10-n szletett Boks-on, rgi nemes, nagytekintly csaldja egyik jszgn, s mr kilencedik vben szksgesnek lt-tk szli, a lngesz ifjt tovbbi kikpzs vgeit a K.-Fehrvr-i tanodra kldeni. Alig tizenhat ves korban Bethlen Gbor udvarnl ln alkalmazva, s 1628-ban a porthoz kldtt kvetek sorban leljk t, jvendbeli nagy plyja kezdetn.

  Ez idszak, s nevezetesen I. Rkcy Gyrgy ural-kodsi kezdete nyit meg tjt azon rendkvli szerepre, mely neki e hon trtnetben jutott, a fontos szolglatokra, melyek rk dicssggel rasztjk el abban emlkt, volt I. Rkcy Gyrgynek egsz uralkodsa alatt (1631 1647) leghvebb s kedveltebb tancsosa bkben els vezre a hadban. 1635-ben vitte az azon krlmnyek kztt elrhet legjobb vghez a portvali alkudozsokat; 1645-ben a francia kvet (Croisy) bkitse, s ezltal egy mltn rettegett viszly kikerlse s 1646-ban az Eperjes-i bkekts voltak az mivei.

  Tekintlye II. Rkcy Gyrgy alatt szintn az ma-radt, s telybizodalmt irnyban mutatand, e fejdelem t 1652-ben a Lupul moldvai vajda ellen kldtt hadsereg fparancsnokv, egyszersmint halla esetre kiskor Ferenc fia a jvend fejdelem gymja s Erdly guberntorv nevezte ki.

  A szerencstlen lengyel hadjratban (1656) Podoliban

 • hagyatva htra egy hadosztlylyal, tatr fogsgba esett, honnan a honvillongsok a Rkcy s Barcsay kzti viszlyok kzepette szabadulva trt a honba, hol egyi-deig hasztalan kisrtve a kt fl kzti egyessget, Aranyos-Medgyes-i birtokba vonult.

  Ez elszigeteltsge alatt, s miutn a mr Barcsay ltal tbb izben tett hasonl ajnlatokot visszautastotta volna, lei t az Erdlyi rendek megkeresse, hogy az orszg szomor helyzetrei tekintettel, tovbbi belviszlyok elh-rtsra venn t az uralkodst. Bartai srgetse s a hon valban sznalmat gerjeszt elhagyatottsga ksztetk egy-arnt az erlyes s tisztalelk frfit e csbt ajnlat elfo-gadsra, s igy 1660-ban fnyes ksrettel vonult be Er-dlybe, hol t a npsg dvztknt fogadva, a Barcsay csekly prtjn kl mind hozz csatlakoztak. Hrom havi hadjrat utn, mely alatt nhny jelentktelen csata s ostromls egyarnt Kemny elnyre vgzdtt, az 1660-iki Karcson nnepekre szszejvetel rendeztetett Szsz-Rgenre, hol is Barcsay nknt lemondott az uralkods-rl s igy egyhanglag Kemny ln fejdelemm kikiltva.

  Ez 1661. Janur 1-n trtnt. De azalatt a trk sem nyugodott, s mindinkbb fe-

  nyeget ln az orszgra rzve annak fllpse. A mr elrendelt hadkszletek kzepette kldetett kvetsg Ke-mny-hez: jnne szemlyesen Buda-vrba, az ott szkel Ali basa ltal a porta nevbeni megerstst kr- s nye-rend.

  Kemny dsan megajndkozva a kveteket, sok res szval hazakld.

  Barcsay Endre, a leksznt fejdelem cscse ezalatt csekly hadervel a Fogaras-i vrban kemnyen tart magt; azonban beltva a tovbbi ellentlls hasztalansgt, tadta az erdt s Grgny-be vonult btyjhoz, honnan azonban Kemny parancsra visszahozatott Fogarasba s ott lefejeztetett.

  1661. Februrh elejn a rendek Beszterc-re gyl-

 • tek szve, s itt Barcsay kos a leksznt fejdelem trkkeli titkos egyetrtssel vdoltatva, vagyona el-kobzsra tltetett, s a trkknek mindinkbb fenyeget elnyomulsa kvetkeztben Grgnyrl Ktr-ra fogoly-knt tszllitatni rendeltetett; de tkzben ksri (Vradi Jnos, Kvry Ferenc s Logodi Vince) ltal lltlag Ke-mny parancsra sszekonczoltatott.

  Rgtn veszlykrztt helyzetben lei magt az uj fejdelem; Izmail basa a Htszegi Ali a Thorda-vidki vlgyeket rasztk el hadsergeikkel, lztva min-dentt a npet Kemny ellen, s csak ennek visszalpte vagy lettele s az uj, ltaluk oltalmazott, fejdelem: Apafy Mihly elismerse esetben grve bkt a sze-rencstlen, annyi prt s belvillongs ltal sanyargatott or-szgnak.

  Apafy hasznlta az idt; mr 1661. Nov. 20-n Kis-Selyk-en rsz-orszggylst tartatott, hol a porta hatalma ltal bevezetett s oltalma alatt ll fejdelemknt nnep-lyesen bevezettet magt, s Medgyesre tette szkhelyt.

  Vltoz szerencsvel ugyan, de Kemny-re nzve tbbnyire tetemes vesztesgekkel folytak ezalatt a kzte s a trk hadak kzti csatk; s az ez utbbiak ltal elk-vetelt iszonytat puszttsok, a szsz hadcsapatok s vr-erdk egyenknti elprtolsa utn elrkezett vgre tbb dnt krlmnyek ltal siettetve a vlsgos perc: midn let s koronrt kelle egymssal szembeszllnia a kt el-lennek.

  1662. Janur 23-n Kutsuk basa s Apafy egyeslt hadsergei eltrtek addig Segesvr krnykn szervezett tborukbl, honnan Kemny a vr hasztalan ostromlsa utn htrlva, Fldvr s Nagy-Szlls kzt lltt fl csapatjait rgtnztt csatarendbe. Tbb csekly tamads utn dlfel nyeregbe pattanva, jelt adott Kemny a t-madsra, s kezddtt a vlsgos hv csata. Kutsuk heve-sen nyomult elre s csakhamar sztver a fejdelmi tbor bal szrnyn fllltott horvt s nmet osztlyokat, vad

 • fotamodsra indtva ket. Hasztalan igyekezett Kemny a kzphadat szvetartani vezrei: Radk Imre, Ebeny Istvn, Szentpli Jnos, s fia Kemny Simon hiba kzdtek hsies felldozssal kisded csapat-jaik ln hiba Gyulay Istvn a derk szkelyekkel a ketts er ellen: a htrlk ktsgbeesett ervel gtik az szpontostst s zavarba hoztk a mg rendezve ll kzphadat is, s a csatazaj kzepette Kemny a h Gyulay-val egytt lovaikrl lerntatva, sszetiportattak.

  Kemny Simon s Ebeny Istvn iparkodsaiknak alig sikerlt a tartalk egy rszt sszeszedni, s ezzel Maros-Vsrhely-en t Magyarhonba meneklni.

  A szerencstlen fejdelemnek mg holttestt sem lel-hettk fl, s csak nhny meneklt vallomsai tudatk az orszggal irtztat vgt.

  Igy mult ki tizenhrom hval a fejdelmi trnra lpte utn Erdlynek e nagy frfia, s Apafy hboritlan birtokban maradott ezentl a trk segtsgvel kivvott mltsgnak. 0 ltesit huszonhrom vvel ksbb Ke-mny tervt: Erdlynek a