T6 matèria-materials

 • View
  856

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of T6 matèria-materials

 • LA MATRIA6 PrimriaCEIP. FOLCH I TORRESEsplugues Llobregat

 • Cm explicaries qu s la matria.

  De que est formada?

  LA MATRIAhttp://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2009/materiales_online_pizarra_digital/menu.html

 • La matria est formada per partcules petitssimes, anomenades toms.Existeixen ms de cent tipus dtoms, que al combinar-se els uns amb els altres formen diferents compostos.Els diferents tipus dtoms estan ordenats a la taula peridica i es diuen elements.

 • ACTIVITATS: Aquest cos est format de matria. Quines propietats podreu dir que t?

 • La matria t dos tipus de propietats:GENERALSMASSAVOLUMESPECFIQUESDENSITATCOLORDURESAFORMACONDUCTIVITATETC1-Propietats de la matria.

 • Qu s la massa?

 • La massa s la quantitat de matria que forma un cos.

  http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/massa_pes/imatges/massapes1.swf

  http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/massa_pes/imatges/massapes2.swfhttp://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/propiedades/pesarliq.swfEs mesura amb la balana, i la unitat de mesura bsica s el gram.

 • Qu s el volum?

 • El volum s lespai que ocupa un cos. Per a mesurar el volum, sutilitzen recipients com les provetes. La unitat de mesura bsica s el metre cbic. Tamb es mesura en cm3 o en ml. http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2009/materiales_online_pizarra_digital/menu.html

 • Qu s la densitat?

 • La densitat dun cos sobt dividint la massa entre el volum.Cossos que suren i cossos que senfonsen, t alguna cosa a veure amb la densitat ?http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/characteristics_of_matter/index.html

  http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2009/materiales_online_pizarra_digital/materia.html

  http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/propiedades/masa.htmhttp://www.genmagic.net/fisica/dens1.swf

 • Quan es submergeix un cos a laigua, pot surar o enfonsar-se depenent de la seva densitat: Si la densitat del cos s menor que la densitat de laigua, el cos flotar. Per si la densitat del cos s major que la densitat de laigua, el cos senfonsar.

  AGUADensitat = 1,00 g/cm3

 • ACTIVITAT: Si fabriquem elements amb aquests materials, quin dells flotar a laigua?Justifica-ho.

  MATERIALDENSITAT (g/cm3)SURO0,2FUSTA DE ROURE0,6 0,9PLOM11,3AGUA1,00PETROLI09GRANIT2,7FERRO7,8

 • 2-Cm est formada la matria?A) Les substncies pures sn per exemple: aigua, or, ferro, sal, sucre i daltres.Elements: sn formades per un nic tipus dtom.

  Compostos: sn formats per ms dun tipus dtoms.

  Na ClB) Les mescles sn per exemple: caf amb llet, granit, sopa,...

  Substncies pures i mescles

 • A) Substncies puresLes substncies pures estan formades per un sol tipus de matria i no es poden separar en altres substncies ms senzilles. 2-Cm est formada la matria?

 • B) MesclesLes mescles estan formades per varies substncies pures diferents. La colnia, el pur o l amanida sn mescles.

  2-Cm est formada la matria?http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1046

 • Tipus de mesclesHi ha dos tipus de mescles:Heterognies: sn mescles en les que els diferents components es veuen i es distingeixen ms o menys fcilment. Ex: amanida; aigua amb sorra...

  Homognies: sn mescles en les que no es distingeixen els diferents components. Ex: aigua del mar; caf amb llet... Moltes solucions sn formades per dues substncies: el dissolvent i el solut.http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2009/materiales_online_pizarra_digital/menu.html

  http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/changes_temp_or_perm_2/index.htmlhttp://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/concentracio/index.htm#

 • Substncies : sn els diferents tipus de matria.

  Substncies pures: formades per un sol tipus de substncia.

  Mescles: formades per diferents tipus de substncies.

  Mescles Homognies: les substncies que la formen NO es poden distingir.

  Mescles Heterognies: les substncies que la formen SI es poden distingir.

  Elements:Un sol tipus dtom. Compostos:Diversos tipus dtoms

  Ex: Or, Mercuri, OxigenHidrogen, Ex: Aigua, Sal, Dixid de Carboni,EX: Aire, Aigua Salada, Caf amb llet,... Ex: Amanida, Aigua i sorra, Aigua i oli,..http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/clasif/clasifica1.htm

 • ACTIVITATS: Substncies pures i mescles.Digues tres substncies pures.Digues tres mescles heterognies.Digues tres mescles homognies.

 • ACTIVITATS: Classifica les substncies segents segons siguin solubles en aigua o no: Oli SucreSorraSalCaf instantaniCacau en pols http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Cono_cas_ud6_separacion_mezclas/frame_prim.swf

  *Com podrem separar aquestes mescles?

 • Separaci de mescles :Per separar mescles podem utilitzar diferents mtodes:

  Filtraci: consisteix a separar els components duna mescla fent-los passar per un filtre que en ret alguns i en deixa passar uns altres. Permet separar mescles de slids de diferent grandria i de slids i lquids. Decantaci: per separar mescles heterognies de densitats diferents. Cal deixar reposar la mescla perqu la substncia ms densa senfonsi.

  http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/changes_temp_or_perm_2/index.html

 • Separaci magntica: la imantaci est basada en el magnetisme i permet separar, amb un imant, els components que sn atrets per aquest, com el ferro.

  Evaporaci: serveix per a separar un slid dun lquid que formen una mescla homognia. Consisteix a deixar que el dissolvent sevapori perqu el solut quedi sedimentat.

  Destillaci: permet separar dos lquids que formen una soluci i recuperar-los tots dos. Els components es separen segons el seu punt debullici.

  http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Cono_cas_ud6_separacion_mezclas/frame_prim.swf

 • ACTIVITATS: Separaci de mesclesIdentifica a quins mtodes de separaci de mescles corresponen aquestes imatges, i digues un tipus de mescla en que utilitzaries cada una delles.

 • 3-Canvis i transformacions de la matriaA) Canvis FsicsB) Canvis Qumicshttp://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/changes_temp_or_perm_1/index.html

  http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2009/materiales_online_pizarra_digital/menu.html

 • CANVIS FSICS I CANVIS QUMICS Un canvi fsic es produeix si es modifica lestat o les propietats de les substncies sense transformar-les en unes altres diferents. Sn canvis reversibles. Un canvi qumic es produeix si unes substncies es transformen en altres diferents; es diu que sha produt una reacci qumica. Sn canvis irreversibles.Aix passa perqu els toms daquestes substncies quan reaccionen es combinen duna manera diferent a la que ho havien fet. Ex: Quan cremem fusta a la xemeneia. Quan un objecte soxida per estar a laire lliure.

  http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2009/materiales_online_pizarra_digital/mezclas.html

 • Canvis fsics, sn canvis reversibles.http://www.skoool.es/content/los/chemistry/particle_theory/launch.html

  http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/estados/solido.htm

  http://www.skoool.es/content/los/chemistry/solids_liquids_gases/launch.html

  Els estats de la matriaQuan una matria passa dun estat a un altre diem que ha patit un canvi destat. Normalment els canvis es donen quan augmenta o disminueix la temperatura.

 • De slid a...Slid =>Lquid: fusi. Ex: el gel es desf i es converteix en aigua.

  Slid =>Gas: sublimaci (sense passar per lquid). Ex: iode.

 • De lquid a...Lquid=> gas: vaporitzaci. Ex: daigua a vapor. Es pot donar de dues maneres:Ebullici: t lloc rpidament. Quan bull una substncia, com laigua.Evaporaci: t lloc lentament, la temperaturas inferior a la debullici (ex: quan estenem la roba)Lquid=> slid: solidificaci. Ex: laigua que es congela.

 • De gas a...Gas => lquid: condensaci.

  Gas => slid: sublimaci inversa (sense passar per lquid).

  http://www.youtube.com/watch?v=o9SAV8UOyhY

 • Temperatura de fusi i ebulliciTotes les substncies slides tenen una temperatura fixa per passar de slid a lquid. Sanomena temperatura de fusi. Ex: aigua 0C / or 1064C/ mercuri -39C

  Les substncies, a ms, tenen un punt en que comencen a bullir. Sanomena temperatura debullici. Ex: aigua 100C / alcohol 78C / mercuri 657 C.

 • ACTIVITATS: Canvis destatEscriu com es diu el canvi destat que pateixen aquestes substncies?Gel que es desf =>Aigua que sevapora pel sol que escalfa=>Aigua que sevapora perqu lescalfem al foc =>Gotes daigua que es congelen =>Iode slid que passa a gas =>Vapor daigua que es converteix en gotes daigua =>Iode en forma de vapor que passa a ser slid =>

  http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/prueba214/frame_prim.swf

 • Canvis qumics: loxidaci.Algunes substncies en entrar en contacte amb loxigen canvien i es forma una nova substncia: lxid. El ferro en oxidar-se es converteix en xid de ferro. Tamb soxida lalumini.....Canvis qumics , sn canvis irreversibles.

 • Canvis qumics: la combusti.La combusti s un tipus doxidaci, perqu loxigen tamb interv per en aquest cas el canvi qumic s molt ms rpid. Quan hi ha una combusti es produeix di