T6 matèria-materials

  • View
    296

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of T6 matèria-materials

  • 1. LA MATRIA 6 Primria CEIP. FOLCH I TORRES Esplugues Llobregat

2. Cm explicaries qu s la matria. De que est formada? LA MATRIA 3. La matria est formada per partcules petitssimes, anomenades toms. Existeixen ms de cent tipus dtoms, que al combinar-se els uns amb els altres formen diferents compostos. Els diferents tipus dtoms estan ordenats a la taula peridica i es diuen elements. 4. ACTIVITATS: Aquest cos est format de matria. Quines propietats podreu dir que t? 5. La matria t dos tipus de propietats: GENERALS MASSA VOLUM ESPECFIQUES DENSITAT COLOR DURESA FORMA CONDUCTIVITAT ETC 1-Propietats de la matria. 6. Qu s la massa? 7. La massa s la quantitat de matria que forma un cos. http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/massa_pes/imatges/massapes1.swf http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/massa_pes/imatges/massapes2.swf http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/propiedades/pesarliq.swf Es mesura amb la balana, i la unitat de mesura bsica s el gram. 8. Qu s el volum? 9. El volum s lespai que ocupa un cos. Per a mesurar el volum, sutilitzen recipients com les provetes. La unitat de mesura bsica s el metre cbic. http://www.genmagic.net/fisica/dens1.swf 10. Qu s la densitat? 11. La densitat dun cos sobt dividint la massa entre el volum. Cossos que suren i cossos que senfonsen, t alguna cosa a veure amb la densitat ? http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/SEXTO/datos/02_Cono/datos/05rdi/06/01.htm http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/characteristics_of_matter/index.html http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2009/materiales_online_pizarra_digital/materia.html 12. Quan es submergeix un cos a laigua, pot surar o enfonsar-se depenent de la seva densitat: Si la densitat del cos s menor que la densitat de laigua, el cos flotar. Per si la densitat del cos s major que la densitat de laigua, el cos senfonsar. AGUA Densitat = 1,00 g/cm3 13. MATERIAL DENSITAT (g/cm3 ) SURO 0,2 FUSTA DE ROURE 0,6 0,9 PLOM 11,3 AGUA 1,00 PETROLI 09 GRANIT 2,7 FERRO 7,8 ACTIVITAT: Si fabriquem elements amb aquests materials, quin dells flotar a laigua? Justifica-ho. 14. 2-Cm est formada la matria? Les substncies pures sn per exemple: aigua, or, ferro, sal, sucre i daltres. Elements: sn formades per un nic tipus dtom. Compostos: sn formats per ms dun tipus dtoms. Les mescles sn per exemple: caf amb llet, granit, sopa,... Substncies pures i mescles http://www.e-vocacion.es/files/html/143175/recursos/la/U06/pages/recursos/143175_P78.html http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/changes_temp_or_perm_2/index.html 15. A) Substncies pures Les substncies pures estan formades per un sol tipus de matria i no es poden separar en altres substncies ms senzilles. 2-Cm est formada la matria? 16. B) Mescles Les mescles estan formades per varies substncies pures diferents. La colnia, el pur o l amanida sn mescles. 2-Cm est formada la matria? 17. Tipus de mescles Hi ha dos tipus de mescles: Heterognies: sn mescles en les que els diferents components es veuen i es distingeixen ms o menys fcilment. Ex: amanida; aigua amb sorra... Homognies: sn mescles en les que no es distingeixen els diferents components. Ex: aigua del mar; caf amb llet... Moltes solucions sn formades per dues substncies: el dissolvent i el solut. http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/clasif/clasifica1.htm 18. Substncies : sn els diferents tipus de matria. Substncies pures: formades per un sol tipus de substncia. Mescles: formades per diferents tipus de substncies. Mescles Homognies: les substncies que la formen NO es poden distingir. Mescles Heterognies: les substncies que la formen SI es poden distingir. Elements: Un sol tipus dtom. Compostos: Diversos tipus dtoms Ex: Or, Mercuri, Oxigen Hidrogen, Ex: Aigua, Sal, Dixid de Carboni, EX: Aire, Aigua Salada, Caf amb llet,... Ex: Amanida, Aigua i sorra, Aigua i oli,.. 19. ACTIVITATS: Substncies pures i mescles. Digues tres substncies pures. Digues tres mescles heterognies. Digues tres mescles homognies. 20. ACTIVITATS: Classifica les substncies segents segons siguin solubles en aigua o no: - Oli - Sucre - Sorra - Sal - Caf instantani - Cacau en pols http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Cono_cas_ud6_separacion *Com podrem separar aquestes mescles? 21. Separaci de mescles :Per separar mescles podem utilitzar diferents mtodes: Filtraci: consisteix a separar els components duna mescla fent-los passar per un filtre que en ret alguns i en deixa passar uns altres. Permet separar mescles de slids de diferent grandria i de slids i lquids. Decantaci: per separar mescles heterognies de densitats diferents. Cal deixar reposar la mescla perqu la substncia ms densa senfonsi. 22. Separaci magntica: la imantaci est basada en el magnetisme i permet separar, amb un imant, els components que sn atrets per aquest, com el ferro. Evaporaci: serveix per a separar un slid dun lquid que formen una mescla homognia. Consisteix a deixar que el dissolvent sevapori perqu el solut quedi sedimentat. Destillaci: permet separar dos lquids que formen una soluci i recuperar-los tots dos. Els components es separen segons el seu punt debullici. http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Cono_cas_ud6_separacion_m 23. ACTIVITATS: Separaci de mescles Identifica a quins mtodes de separaci de mescles corresponen aquestes imatges, i digues un tipus de mescla en que utilitzaries cada una delles. 24. 3-Canvis i transformacions de la matria A) Canvis Fsics B) Canvis Qumics http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/changes_temp_or_perm_1/index.html http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2009/materiales_online_pizarra_digital/menu.html 25. CANVIS FSICS I CANVIS QUMICS Un canvi fsic es produeix si es modifica lestat o les propietats de les substncies sense transformar-les en unes altres diferents. Sn canvis reversibles. Un canvi qumic es produeix si unes substncies es transformen en altres diferents; es diu que sha produt una reacci qumica. Sn canvis irreversibles. Aix passa perqu els toms daquestes substncies quan reaccionen es combinen duna manera diferent a la que ho havien fet. Ex: Quan cremem fusta a la xemeneia. Quan un objecte soxida per estar a laire lliure. http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2009/materiales_online_pizarra_digital/mezclas.html 26. Canvis fsics, sn canvis reversibles. http://www.skoool.es/content/los/chemistry/particle_theory/launch.html http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/estados/solido.htm http://www.skoool.es/content/los/chemistry/solids_liquids_gases/launch.html Els estats de la matria Quan una matria passa dun estat a un altre diem que ha patit un canvi destat. Normalment els canvis es donen quan augmenta o disminueix la temperatura. 27. De slid a... Slid =>Lquid: fusi. Ex: el gel es desf i es converteix en aigua. Slid =>Gas: sublimaci (sense passar per lquid). Ex: iode. 28. De lquid a... Lquid=> gas: vaporitzaci. Ex: daigua a vapor. Es pot donar de dues maneres: Ebullici: t lloc rpidament. Quan bull una substncia, com laigua. Evaporaci: t lloc lentament, la temperatura s inferior a la debullici (ex: quan estenem la roba) Lquid=> slid: solidificaci. Ex: laigua que es congela. 29. De gas a... Gas => lquid: condensaci. Gas => slid: sublimaci inversa (sense passar per lquid). http://www.youtube.com/watch?v=o9SAV8UOyhY 30. Temperatura de fusi i ebullici Totes les substncies slides tenen una temperatura fixa per passar de slid a lquid. Sanomena temperatura de fusi. Ex: aigua 0C / or 1064C/ mercuri -39C Les substncies, a ms, tenen un punt en que comencen a bullir. Sanomena temperatura debullici. Ex: aigua 100C / alcohol 78C / mercuri 657 C. 31. ACTIVITATS: Canvis destat Escriu com es diu el canvi destat que pateixen aquestes substncies? Gel que es desf => Aigua que sevapora pel sol que escalfa=> Aigua que sevapora perqu lescalfem al foc => Gotes daigua que es congelen => Iode slid que passa a gas => Vapor daigua que es converteix en gotes daigua => Iode en forma de vapor que passa a ser slid => http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/prueba214/frame_prim.swf 32. Canvis qumics: loxidaci. Algunes substncies en entrar en contacte amb loxigen canvien i es forma una nova substncia: lxid. El ferro en oxidar-se es converteix en xid de ferro. Tamb soxida lalumini..... Canvis qumics , sn canvis irreversibles. 33. Canvis qumics: la combusti. La combusti s un tipus doxidaci, perqu loxigen tamb interv per en aquest cas el canvi qumic s molt ms rpid. Quan hi ha una combusti es produeix dixid de carboni. Les substncies que pateixen la combusti sanomenen combustibles: poden ser la fusta i el petroli. 34. Canvis qumics: la fermentaci. s una transformaci qumica en la qual intervenen alguns tipus de matria orgnica i micoorganismes (com bacteris o fongs). - Ex: a travs de la fermentaci de la llet sobt el iogurt o el formatge. 35. Canvis qumics: totes les reaccions qumiques El mn que ens envolta i la vida quotidiana est plena de reaccions qumiques: La fotosntesis, la digesti, cuinar aliments,.... http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/quimica/panses/index.htm 36. Tots els cossos sn formats per matria. La matria s composta d toms. Un tom s la part ms petita duna substncia que mant totes les seves caracterstiques. Propietats de la matria Tres estats: slid, lquid, gass. Lestat en que trobem una substncia depn de diferents factors i pot canviar si augmenta o disminueix la temperatura. Si fent variar la temperatura, es produeixen canvis destat de les substncies. Propietats comunes : sn prpies de totes les substncies i, es poden mesurar. Canvis fsics: Sn aquells en els que la matria ha can