Click here to load reader

TAJNA

  • View
    186

  • Download
    31

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lekcije 1,2,3,4,5 Nevil Godard

Text of TAJNA

TAJNA MOLITVE LEKCIJA 1, 2, 3, 4, i 5

TAJNA MOLITVE LEKCIJA 1, 2, 3, 4, i 5. NEVIL GODARD NASRPSKOM

Ovaj tekst nisam jos procitala, jer je jako dugacak i potrebno mi je malo vise vremena da ga procitam. Citacu jedan po jedan deo, tako preporucujem i vama, ako zelite. Htela sam da imam sve delove ovde na jednom mesto, zbog toga je tako dugacak, jer sam sjedinila sve. Tekst mi se ucinio jako interesantan i drugaciji od svih dosadasnjih koje sam procitala, ili mi se cini, zbog toga toliko truda da sve sortiram ovde na jednom mestu

Ne kritikujem pojedine crkve ili grupe, ali ima onih koje vjeruju da niko izvan njihove crkve jo uvijek nije spaen. Ja sam roen kao protestant. Razgovarate sa protestantom postoji samo jedan hrianin, protestant. Priate sa katolikom pa, ne postoji nita na ovome svijetu to je hrianin a da nije katolik. Razgovarate sa Jevrejem, hriani su bezbonici a Jevreji su izabrani narod. Priate sa muslimanom, Jevreji i hriani su nevjernici. Priate sa nekim petim i svi prethodni su toliki grijenici da ih se ne smije ni tai. S kime god da razgovarate, uvijek su ba oni izabrani. Ako vjerujete da morate biti jedan/jedna od ovih da biste bili spaeni, jo uvijek ste ludak koji se krije iza ovih sujevjerja i predrasuda iz prolosti, i preklinjete da ne budete oieni. Neki od vas mi govore: Ne traite od mene da se odreknem vjerovanja u Isusa ovjeka, ili Mojsija ovjeka ili Petra ovjeka. Kada traite da se odreknem vjerovanja u ove likove, traite previe. Ostavite mi ova vjerovanja, jer me tjee. Mogu vjerovati da su ivljeli na zemlji i paralelno pratiti Vae psiholoke interpretacije njihovih pria. Ja kaem, izaite iz mrtve prolosti. Izaite iz toga groblja i hodajte, sa znanjem da ste Vi i Otac jedno, i da je Otac, kog ljudi zovu Bogom, Vaa svjesnost. To je jedini zakon stvaranja u svijetu. ega ste svjesni da Jeste? Iako ne moete vidjeti svoj cilj ogranienim fokusom svog trodimenzionalnog uma, Vi ste sada ono to ste pretpostavili da Jeste. Zbog sporosti proticanja vremena ovdje, esto ne uspijevate da vidite vezu izmeu Vae unutranje prirode i svijeta koji o njoj svjedoi. U stvari, do dana dananjeg, on vjeruje da je on inicirao elju da me dovede kui. Moj stari prijatelj Abdulah mi je prosto rekao: Ti Jesi na Barbadosu, Nevile. eli da bude tamo; a gdje god eli biti, tamo si. ivi kao da Jesi, i bie.

Postajemo olienje onoga ime se hranimo psihiki. Dakle, one patke nisu mogle biti ujutru hranjenje kukuruzom, popodne ribom i neim treim navee. Morala je to biti potpuno drugaija ishrana. U naem sluaju, ne moemo uzeti malo meditacije ujutru, psovku popodne i neto tree navee. Moramo se baciti na mentalnu dijetu, tokom jedne sedmice moramo u potpunosti izmijeniti nau mentalnu hranu. to je god istinito, to je god poteno, to je god pravedno, to je god isto, to je god divno, to je god na dobrom glasu, i jo ako ima koja dobrodetelj, i ako ima koja pohvala, o tome mislite. (Filipljanima 4:8) Kako ovjek misli u svom srcu, takav je. Ako bih sada izdvojio jednu vrstu mentalne hrane koju elim da izrazim unutar svog svijeta i hranio se njome, postao bih ona. Dopustite mi da vam ispriam zato danas radim ovo to radim. Bilo je to 1933. godine u Njujorku, i moj stari prijatelj Abdulah, sa kojim sam uio hebrejski pet godina, je bio na samom poetku iskorjenjivanja svih mojih sujevjerja. Kada sam doao k njemu, bio sam pun sujevjerja. Nisam mogao jesti meso, nisam mogao jesti ribu, nisam mogao jesti piletinu, nisam mogao jesti nita od ovoga to ivi na svijetu. Nisam pio, nisam puio i ulagao sam ogroman napor da ivim u celibatu. Abdulah mi je rekao: Neu ti rei lud si, Nevile, ali jesi, zna Sve te stvari su glupost. Ali ja nisam mogao vjerovati da su glupost.

Autori Biblije nisu pisali istoriju, pisali su veliku dramu uma, koju su ogrnuli u odijelo istorije i prilagodili ogranienom kapacitetu nekritikih masa koje mnogo ne razmiljaju. Znate da je svaka pria iz Biblije Vaa pria, da, kada pisci u istu priu ubace desetine likova, u stvari pokuavaju da Vam prikau razliite umne stavove koje moete zauzimati. Shvatili ste to, jer sam izabrao desetak ili moda vie pria i interpretirao ih za Vas.

TAJNA MOLITVE

Tajna biblijske molitve, kao to nam je ispriano u formi parabole, je da moli i nikada ne gubi srce. Jedna takva parabola govori nam o udovici koja je stalno dolazila sudiji, molei za oslobaanje. U poetku on nije odgovarao, a onda je rekao sebi: Iako se ne plaim Boga, niti zazirem od ijednog oveka, doneu joj oslobaajuu presudu, jer me je izmorila njenim mnogobrojnim dolascima. Parabola, kao i snovi, sadri nebrueni dragi kamen istine. Ova parabola insistira na istrajnosti u ovladavanju umetnou molitve. Jednom kada njom ovladate vi ete iveti u stanju zahvalnosti, i kroz itav dan ete govoriti sebi iznova i iznova: Hvala ti, Oe. Najefektnija molitva moe se proitati u 11. poglavlju Jevanelja po Jovanu, stih 41-42: Oe, hvala ti to si me usliio, jer me ti svagda uslii. U ovom poglavlju, ispriana je pria o jednome koji je umro i naizgled otiao sa ovoga sveta. Ali istina je da niko nije mrtav u odnosu na vas, ako znate kako da molite. Moda ne moete vie da dodirnete, vidite ili ujete voljene osobe svojim smrtnim ulima ali ako znate kako da date zahvalnost, moete se pokrenuti iz vaeg tela tame u svet svetlosti i sresti svoje voljene tamo. Stoga, onaj koji je nauio kako da moli otkrie veliku tajnu punog i sretnog ivota. U 33. poglavlju, stih 18, Knjige Postanja, Jerusalim je nazvan Sihem i reeno je: Jakov doe sreno u grad Sihem u zemlji Hananskoj, i tamo on naini oltar i nazva ga El Elohej Izrael, to znai Bog Izraela. Orijentiui sebe prema Sihemu (jedinom ispravnom pravcu), Jakov je ostao u El Elohej Izraelu, to znai siguran u umu, telu, ili posedu. Reeno nam je da se Danijel orjentisao na otvorenom prozoru, sa kog je gledao prema Jerusalimu. I oni u Muhamedskom svetu se mole okrenuti prema onom to zovu Meka. Ali zbog toga to se hrianstvo odigrava unutar individue, sveti spis govori o unutranjem Jerusalimu, a ne uopte o spoljanjem. Kada se molite, nemojte padati niice na zemlju i zuriti u neku daleku taku na istoku, ve prosto mentalno dovedite sebe u stanje ispunjene elje. Iako je ova tehnika jednostavna, zahteva praksu da biste njom ovladali. Va istinski pravac je prema spoznaji onoga to elite. Nakon to ste spoznali ta elite, postavite sebe direktno ispred nje razmiljajui izstanja njenog ispunjenja. Utiajte sve misli i dopustite da se vrata vaeg uma otvore. Onda uite u vau elju. Ostanite sa vaom imaginacijom kao sa vaim prijateljem. Ponite sa mislima da je imaginacija neto odvojeno od vas samih, i na kraju ete spoznati da ste vi sada ono to ste prethodno zvali svojom imaginacijom. Mogue je amputirati ruku, nogu, ili razliite delove tela ali imaginacija ne moe biti amputirana, jer je ona vae veno Sopstvo! Dopustite mi da vam pokaem na ta mislim. Dok stojim ovde u Los Anelesu, moda elim da budem negde drugde.Vreme i novac mi moda to ne doputaju, ali u mojoj imaginaciji mogu zamisliti da sam ve tamo. Sada, kroz isti akt imaginacije sa moje strane, Bog prenosi ovo telo. Ako pretpostavim da sam u Njujorku, bilo ko od onih o kojima mislim u Los Anelesu moraju biti tri hiljade milja daleko. Ne mogu vie da mislim o njima kao da se nalaze dole nie niz ulicu ili na brdima zapadno od mene. To mi je test. Re molitva znai: pokrenuti se ka, prii, delovati ili biti u blizini neega. Usmeravajui sebe ka Njujorku, ja inim pokret, prilazak njemu. Dok delujem kao da sam u njegovoj blizini, vidim svoje prijatelje relativno u odnosu na Njujork. inei ovo, potpuno verujem u svoju imaginaciju, znajui da je ona bie koje ini pokret. Blejkove rei su istinite: ovek je sav imaginacija, i Bog je ovek i postoji u nama kao i mi u njemu. ovekovo Besmrtno Telo je Imaginacija, i ona je Sam Bog. Moete se kretati ne samo u prostoru, ve i u vremenu i ispuniti svaku vau elju. Molitva ne mora biti ograniena samo na ono to osoba zove sobom. Moete se moliti za druge, oseajui da sada imaju ono to su nekada eleli, jer oseanje je pokret. Prvi kreativni akt zapisan u Svetom pismu je pokret; Postanje 1, stih 2: Duh Boiji lebdee nad vodama. Jedan prijatelj je nedavno imao fantastinu viziju, za vreme koje je upitao: Da li sam bilo ta nauio? i ja sam mu odgovorio: Da, nauio si kako da se kree. Onda se sve preobrazilo, dok se konflikt smanjivao, straara je postala zamak, bojno polje more zrele penice, i on je bio ispraen ka svom venom domu.Molitva je pokret. To je uenje kako se kreete prema promeni bilansa vaeg bankovnog rauna, branog statusa, ili socijalnog okruenja. Nauite kako da ovladate umetnou pokreta jer poto ste se pokrenuli, promena poinje da se uzdie iz dubina. Tehnika molitve je ovladavanje vaim unutranjim pokretom. Ako vidite ono to biste eleli da promenite, pokrenite se u vaoj imaginaciji ka poziciji koju biste zauzeli poto je promena zauzela mesto. Sve i svako u vaem svetu je projekcija vas samih. Bilo koji zahtev od drugih, koji ste vi uli, ne treba da bude ignorisan, jer dolazi od vas samih! Vi ste se spustili iz sveta svetlosti da biste ograniili sebe u ovom telu tame. Sada samo varnica beskonanog sveta svetlosti, jednoga dana ete se setiti tog sveta i probuditi, ali u meuvremenu morate da nauite da koristite mo sopstvenog uma. Setivi se beskonanog sveta svetlosti, ja sada znam da je sve to vidim u stvari ja, da su sve stvari sadrane u meni. Molitva je psiholoki pokret. Ona je umetnost kretanja od problema ka njegovom reenju. Kada me prijateljica zove, govorei mi problem, mi sputamo slualice, i ja odmaknem od stanja problema ka njegovom reenju zamiljajui da ujem istu gospou koja mi govori kako je problem sada reen. Prijatelj je nedavno podelio ovaj san sa mnom: Mi smo u bati i on mi je ispriao sve svoje elje, na ta sam mu ja rekao: Nemoj da ih eli, ivi ih! Ovo je istina. elja je razmiljanje o neemu. iveti je razmiljanje iz neega. Nemojte da idete kroz ivot elei. ivite svoju elju. Zamislite kako je ve ispunjena. Verujte da je istin