Tallinna أœlikool Matemaatika-loodusteaduskond Informaatika ... ... Tallinna أœlikool Matemaatika-loodusteaduskond

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Tallinna أœlikool Matemaatika-loodusteaduskond Informaatika ... ... Tallinna أœlikool...

 • Tallinna Ülikool Matemaatika-loodusteaduskond

  Informaatika osakond

  Merje Leemets

  VEEBIPÕHISED LOODUSALASED LISAÜLESANDED LASTEAIA KOOLIEELIKUTE RÜHMALE

  Magistritöö

  Juhendaja: magister Tea Välk Autor: ...………………………...……. .. “……” …… ………. 2007

  Juhendaja: .....……….……..…………... “……” …………….. 2007

  Osakonna juhataja: ..…….....…………... “……” ……………. 2007

  Tallinn 2007

 • 2

  Sisukord

  Sissejuhatus.................................................................................................................................... 4 1. Arvuti ja lapsed .......................................................................................................................... 6

  1.1. Arvutiga õpetamise poolt .................................................................................................... 6 1.2. Arvutiga õpetamise vastu.................................................................................................... 9 1.3. Arvutisõltuvus................................................................................................................... 11 1.4. Koolieeliku valmidus arvutiga õppimiseks....................................................................... 16 1.5. Kooli ootused lasteaialt..................................................................................................... 18

  2. Loodusõpetuse tähtsus inimese kujundajana ........................................................................... 20 2.1. Loodusõpetuse olemusest ................................................................................................. 21

  2.1.1.Loodusõpetuse õpetamisest algklassides Eesti Vabariigi algusaastatel (1918-1928). 21 2.1.2. Kooliuuendusliikumine Eesti vabariigis ja loodusõpetus üldõppe raames................ 22 2.1.3. Loodusõpetus Eesti koolides Nõukogude perioodil .................................................. 22 2.1.4. Loodusõpetus üldhariduskoolis inglisekeelsetes riikides ehk science ....................... 23 2.1.5. Loodusteadused ja loodusõpetus................................................................................ 23

  2.2. Üldhariduskooli riikliku õppekava loodusõpetuse probleeme.......................................... 24 2.3. Loodusõpetuse eesmärgid ja õpipõhimõtted..................................................................... 25 2.4. Loodusõpetuse didaktika üldküsimusi.............................................................................. 26

  2.4.1. Loodusõpetus kui avastusõpetus................................................................................ 27 2.4.2. Katse ehk eksperiment ja laboratoorne tegevus......................................................... 28 2.4.3. Teadusliku uurimistöö protsessid ja etapid................................................................ 28 2.4.4. Teaduslik mõtlemine.................................................................................................. 29

  2.5. Terminoloogia................................................................................................................... 30 2.6. Loodusõpetuse metoodika elemente ................................................................................. 31

  2.6.1. Õppekäigud ................................................................................................................ 31 2.6.2. Katsed ........................................................................................................................ 33 2.6.3. Vaatlemine ................................................................................................................. 33 2.6.4. Didaktilised mängud .................................................................................................. 34 2.6.5. Õpimapid ehk portfoliod............................................................................................ 35 2.6.6. Werkstattunterricht ehk töökojaõpetus ...................................................................... 36 2.6.7. Mõistekaart ................................................................................................................ 36 2.6.8. Teaduskeskus ............................................................................................................. 37

  2.7. Näitlikustamine ................................................................................................................. 37 2.8. Ainekesksus lasteaias........................................................................................................ 38 2.9. Alushariduse ja noorema kooliastme loodusõpetuse ainekavade võrdlus ........................ 39 2.10. Kehtiva ainekava võrdlemine uue õppekavaga............................................................... 40 2.11. Loodusõpetuse lõimumise võimalused lasteaia vanemas rühmas .................................. 42

  2.11.1. Lõimumine emakeelega ........................................................................................... 44 2.11.2. Lõimumine matemaatikaga...................................................................................... 45

  3. Alusharidusele mõeldud multimeedia õppematerjale .............................................................. 47 3.1. Virbits ............................................................................................................................... 47 3.2. Alguse asi I ....................................................................................................................... 48 3.3. Alguse asi II ...................................................................................................................... 49 3.4. Liiklusmäng „Siia-sinna läbi linna”.................................................................................. 49 3.5. Perekond Tiibused ............................................................................................................ 50

 • 3

  3.6. Kustuti............................................................................................................................... 50 3.7. Jalgrattamäng .................................................................................................................... 51

  4. Loodusalaste lisaülesannete prototüübi kirjeldus .................................................................... 52 4.1. Teema „Sügis” .................................................................................................................. 53

  4.1.1. Alateema „Aedviljad”................................................................................................ 53 4.1.2. Alateema „Puud” ....................................................................................................... 55 4.1.3. Alateema „Lilled” ...................................................................................................... 57 4.1.4. Alateema „Seened” .................................................................................................... 58 4.1.5. Alateema „Linnud” .................................................................................................... 58

  4.2. Teema „Talv”.................................................................................................................... 58 4.2.1. Alateema „Linnud” .................................................................................................... 58 4.2.2. Alateema „Imetajad”.................................................................................................. 59 4.2.3. Alateema „Koduloomad”........................................................................................... 59 4.2.4. Alateema „Kes kus elab?” ......................................................................................... 59

  4.3. Teema „Kevad”................................................................................................................. 60 4.4. Teemad, mis vajaksid käsitlemist ..................................................................................... 60 4.5. Loodusalastes lisaülesannetest tulenev kasu..................................................................... 61

  5. Lasteaiaõpetajate anketeerimise analüüs ................................................................................. 62 Kokkuvõte.................................................................................................................................... 72 Kasutatud kirjandus ..................................................................................................................... 74 Summary ...................................................................................................................................... 79 LISA 1.......................................................................................................................................... 81 LISA 2.......................................................................................................................................... 85

 • 4

  Sissejuhatus Oleme olukorras, kus e-panga, e-valimiste, e-kooli, e-õppe, e-politsei ja muude „e”-de

  tingimustes oskab peaaegu iga koolieelik arvutit käsitseda. Kaiser Family Foundation´i

  uuringust 2003. aastal selgub, et 31% lastest vanuses 3. eluaastast ja nooremad kasutavad juba

  arvuteid. (About Kids Health, 2005) Seega on arvuti kaasamine lasteaia õppeprotsessi tänapäeva

Recommended

View more >