Tallinna أœlikool - Tallinn pnormak/PJ2010/konspekt-proj-juht-2010-28nov.pdfآ  projektijuhtimise أµpikutes),

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Tallinna أœlikool - Tallinn pnormak/PJ2010/konspekt-proj-juht-2010-28nov.pdfآ  projektijuhtimise...

 • Tallinna Ülikool Informaatika instituut

  Projektijuhtimine Peeter Normak

  Tallinn 2010

 • SISUKORD

  Sissejuhatus ................................................................................................................................................... 5

  1Põhimõisted ja -mudelid ......................................................................................................................... 8 1.1.Projekti mõiste ................................................................................................................................................ 8 1.2.Projekti elutsükkel ...................................................................................................................................... 10 1.3. Projektijuhtimise mõiste .......................................................................................................................... 14 1.3.1. Projektijuhtimise pädevusvaldkonnad ............................................................................................. 15 1.3.2.Projektijuhtimise protsessirühmad .................................................................................................... 16 1.3.3.Projektijuhtimise tegevused ................................................................................................................. 17 1.3.4.Projektijuhtimise artefaktid ................................................................................................................. 17 1.4. Projektijuhtide pädevuste arendamise PMCD raamistik ............................................................... 18 1.5.Projektijuhtimise küpsusmudel PMMM ................................................................................................ 21 1.6.Organisatsioonilise projektijuhtimise küpsusmudel OPM3 ........................................................... 24

  2Projekti algatamine ................................................................................................................................ 28 2.1.Projekti algatamise eeldused ................................................................................................................... 28 2.2. Vajaduse hindamine ja analüüs .............................................................................................................. 30 2.3.Põhieesmärgi määratlemine ..................................................................................................................... 30 2.4. Finantseerimisallika määratlemine ...................................................................................................... 33 2.5. Sponsoritega suhtlemise kirjutamata reegleid .................................................................................. 34 2.6. Ressursianalüüs ........................................................................................................................................... 36 2.7.Projekti esialgse kava koostamine ......................................................................................................... 39 2.8. Projektimeeskonna kujundamine ......................................................................................................... 40

  3Projekti planeerimine ........................................................................................................................... 44 3.1. Lähteuuringud .............................................................................................................................................. 44 3.2.Projektiplaani loomise ajagraafiku koostamine ................................................................................ 46 3.3. Projektiplaani struktuur ........................................................................................................................... 47 3.4.Alaeesmärkide ja tegevuste määratlemine .......................................................................................... 48 3.5. Projekti ajagraafik ...................................................................................................................................... 51 3.6. Projekti haldamise kavandamine .......................................................................................................... 55 3.7.Riskihaldus ..................................................................................................................................................... 57 3.8.Kvaliteedihaldus ........................................................................................................................................... 59 3.9. Projekti tulemuste levitamine, rakendamine ning hinnang projekti mõjule ........................... 61 3.10. Projekti eelarve ......................................................................................................................................... 62 3.11. Projektiplaani vormistamine ................................................................................................................ 65 3.12.Projekti lühikokkuvõte ............................................................................................................................ 67 3.13.Projekti loogiline maatriks ..................................................................................................................... 68 3.14.Projektidele soovituste kirjutamine