of 7 /7
NOLI ME TANGERE

TANGERE NOLI ME...NOLI ME TANGERE KABANATA 24: SA KAGUBATAN •Padre Salvi •Ibarra •Albino Mga Tauhan: BUOD Nagpunta si PadrepSalvi sa piknikan sa kagubatan. Nagalit ito nang makitang

  • Upload
    others

  • View
    100

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TANGERE NOLI ME...NOLI ME TANGERE KABANATA 24: SA KAGUBATAN •Padre Salvi •Ibarra •Albino Mga Tauhan: BUOD Nagpunta si PadrepSalvi sa piknikan sa kagubatan. Nagalit ito nang makitang

NOLI METANGERE

Page 2: TANGERE NOLI ME...NOLI ME TANGERE KABANATA 24: SA KAGUBATAN •Padre Salvi •Ibarra •Albino Mga Tauhan: BUOD Nagpunta si PadrepSalvi sa piknikan sa kagubatan. Nagalit ito nang makitang

KABANATA 24:SA KAGUBATAN

Page 3: TANGERE NOLI ME...NOLI ME TANGERE KABANATA 24: SA KAGUBATAN •Padre Salvi •Ibarra •Albino Mga Tauhan: BUOD Nagpunta si PadrepSalvi sa piknikan sa kagubatan. Nagalit ito nang makitang

•Padre Salvi•Ibarra•Albino

Mga Tauhan:

Page 4: TANGERE NOLI ME...NOLI ME TANGERE KABANATA 24: SA KAGUBATAN •Padre Salvi •Ibarra •Albino Mga Tauhan: BUOD Nagpunta si PadrepSalvi sa piknikan sa kagubatan. Nagalit ito nang makitang

BUODNagpunta si Padre Salvi sa piknikan sa kagubatan.Nagalit ito nang makitang naglalaro ng Gulong ngaKapalaran ang grupo.Pinagpupunit niya ang libro at sinabing malakingkasalanan ang maniwala sa sinasabi dito.Nainis din si Albino sa ginawi ng pari at sinabihanito na mali rin ang sirain ang hindi niya pag-aari.

Page 5: TANGERE NOLI ME...NOLI ME TANGERE KABANATA 24: SA KAGUBATAN •Padre Salvi •Ibarra •Albino Mga Tauhan: BUOD Nagpunta si PadrepSalvi sa piknikan sa kagubatan. Nagalit ito nang makitang

3 LESSONS -Huwag galawin ang pagmamay ari ng iba. -Irespeto ang kasiyahanng iba kahit ikaw aymay ibang paniniwala sa kanilang ikinasisiya. -Matuto makipagkapwa tao, huwag mataasang tingin sa sarili.

Page 6: TANGERE NOLI ME...NOLI ME TANGERE KABANATA 24: SA KAGUBATAN •Padre Salvi •Ibarra •Albino Mga Tauhan: BUOD Nagpunta si PadrepSalvi sa piknikan sa kagubatan. Nagalit ito nang makitang

2 REALIZATIONS

-Ang taong tinitingala angsarili ay walang patawad nakung saan kahit sa maliit nakasiyahan ay sinisira nito.-Mahalaga rin ang oras parasa mga magkakaibigan kahitpaminsan minsan.

Page 7: TANGERE NOLI ME...NOLI ME TANGERE KABANATA 24: SA KAGUBATAN •Padre Salvi •Ibarra •Albino Mga Tauhan: BUOD Nagpunta si PadrepSalvi sa piknikan sa kagubatan. Nagalit ito nang makitang

1 WORD

#RESPETO