8

Tanıtım Broşürü 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Davet Öğrenci Topluluğu Tanıtım Broşürü 2014

Citation preview

Davet Öğrenci Topluluğu2

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla..

“Asra yemin olsun ki! İnsanlık hüsrandadır! İman edip,salih amel işleyenler,birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.”

Davet Öğrenci Topluluğu, hüsran içerisindeki insanlığın içindeki “müstesna”ları bulma çabası ile 2013 yılının Ocak ayında İstanbul Şehir Üniversitesinden yola çıkmıştır ve geçtiğimiz yıldan bu yana bu azim ve gayret ile yoluna devam etmektedir. Davet Öğrenci Topluluğu, hareket planını İman, İlim ve Aksiyon temelinde çizmiştir.Mutmain olup,teslim olma fiilinden sonra öğrenme ve öğretme fiillerini ayırmadan bu ümmetin en hayırlıları olma hedefindedir.

Davet Öğrenci Topluluğu sınıfında, fakültesinde kısacası çevresinde gördüğü her-kesi “DAVET” fiilinin mef’ulü olarak görmektedir ve bu bilinçte üyelere de sahip olma gayretini göstermektedir. Amacımız bilmediklerimizi öğrenme bildiklerimizi öğretmek-tedir. Modern hayatın dayattığı seküler kafa yapısı atıklarının asli vazifelerimizi unut-turduğu bir zamanda unutulmuş bir farzı, “DAVET” farzını canlandırmak ve “Davetçi Şahsiyeti”ni öğrenmek ve öğretmektir amacımız. Biz bu topluluğu bir mektep olarak düşünmekteyiz ve bu mektepden “Davetçi”lerin filizlenmesi hayalinde ve çabasında-yız. Müslümanların birliğinin muhal olarak görüldüğü bir zamanda, geneli değiştirmek için özeli değiştirmek gereklidir kaidesinden hareketle, tek ideali hakka davet olan iman, ilim ve aksiyon sevdalılarını görmek istediğimiz bir mekteptir burası.

Bu amaçla sohbetler, kitap okuma halkaları ve tahlilleri, konferans serileri, ge-ziler ve yarışmalar yapmaktayız. Bu programlar sen yoksan bir kişi eksik olarak icra edilmekte ve senin icabetini beklemektedir. Çünkü sen farkında olsan da olmasan da ağır, ağır olduğu kadar da ulvi bir davanın neferisin. Sen küresel ahlaksızlığın etkisini yakinen hissettirdiği günümüzde sadece günahtan kaçınmakla değil, günahın üstüne hücum eden bir asker olmakla da mükellefsin ve bu mükellefiyetin Şehir Üniversitesi sınırları içerisinde planlı ve tertipli yapılması adına kurulmuş olan Davet Öğrenci Top-luluğu’na davetlisin.

KİMİZ?

Davet Öğrenci Topluluğu 3

ETKİNLİKAkademi DavetTefsir Dersleri

Şehir Üniversitesinde geçtiğimiz sene kurulan “Davet Öğrenci Topluluğu”nun ilk etkinliği “Akademi Davet Tef-sir Dersleri”, Mahmut Toptaş Hoca ile gerçekleştirdi.

Konferanslar“Bahar mı? İnficar mı?”

Ali Bulaç Hocanın “Bahar mı? İnficar mı?” konulu konferansı 6 Kasım 2013 Doğu Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleş-tirildi.

Konferanslar“Bir Eğitim Metodu Olarak Dar’ül Erkam “

Muhammed Emin Yıldırım Hocanın “Bir Eğitim Me-todu Olarak Dar’ül Erkam” konulu konferansı 12 Aralık 2013 Doğu Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Konferanslar“Küresel Güçlerin İslam Dünyasına Etkisi”

Abdurrahim Şen Hocanın “Küresel Güçlerin İslam Dünyasına Et-kisi” konulu konferansı 15 Mayıs 2014 İstanbul Şehir Üniversitesi Güney Kampüsü Oditoryum 1’de gerçekleştirildi.

Davet Öğrenci Topluluğu4

ETKİNLİKAkademi Davet

Siyer Konferansları

27 Şubat 2013“Hz. Muhammed (SAV)

ve Mekke Dönemi“Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA

6 Mart 2013“Hz. Muhammed (SAV)ve Medine Dönemi“Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA

13 Mart 2013“Bir Devlet Başkanı olarak

Hz. Muhammed (SAV)“Abdulvahhap EKİNCİ

20 Mart 2013“Bir Ordu Kumandanı olarakHz. Muhammed (SAV)“Muhammed Emin YILDIRIM

27 Mart 2013“Ailede Bir Fert olarak

Hz. Muhammed (SAV)“Prof. Dr. Şerafeddin KALAY

3 Nisan 2013“Modern Çağda Nebevi Hareket Metodu“Mahmut TOPTAŞ

Davet Öğrenci Topluluğu 5

ETKİNLİKDavet KitapHalkaları

Geçen sene okuduğumuz kitaplar:1. Kur’an’a Giriş (Mehmet Paçacı)2. Hadis’e Giriş (İ. Lütfi Çakan)3. Fıkh’a Giriş (Mehmet Erdoğan)4. Akaid ve Kelam’a Giriş (A. Saim Kılavuz)5. Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatleri (Hasan Kamil Yılmaz)

Okuyacağımız (inşallah) diğer kitaplar:6. Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.) (Casim Avcı)7. Örnek Nesil (Şerafeddin Kalay)8. Tarihte Metod ve Tarihi Tedkikler Işığında Sahabe Dönemi (M. Salih Ekinci)9. Tasavvuf ve Ahlak Eğitimi (Hasan el-Benna)10. Kuran’ın 4 Temel Terimi (Mevdudi)11. Hatıralar (Hasan el-Benna)12. Risaleler (Hasan el-Benna)13. Yoldaki İşaretler (Seyyid Kutub)

Akademi Davetfor International Students

Uluslararası öğrenciler için Akademi Davet Dr. Amir Seleme Hocanın “Kardeşlik” konusu ve Ha-san Abidin Hocanın “Cennet ve Nimetleri” konusu sohbetleri Arapça olarak gerçekleştirildi.

Davet Öğrenci Topluluğu6

ETKİNLİKÇağa İz Bırakanlar

Konferans Serisi

Çağa İz Bırakanlar Konferans Serisi bu dönem her Perşembe günü Doğu ve Batı Kampüsü Konferans Salonların-da icra edildi.

Davet Bilek GüreşiTurnuvaları

Düzenlenen bilek güreşi turnuvalarında dereceye giren arkadaşlara kitap setleri ve para ödülü verildi.

Davet Öğrenci Topluluğu 7

DAVETÇİDavetçi: Davasını yaşayan ve yaşatandır.Davetçi: Kur’an ve sünnete göre hareket edendir.Davetçi: Toplumun maddi ve manevi açıdan refah ve huzuru için çalışandır.Davetçi: Mazlumdan yana zalime karşı koyandır.Davetçi: İnsanları ilme, irfana ve hayra davet edendir.Davetçi: İnsanlara iyiliği emreden ve onları münkerden alıkoyandır.Davetçi: Sözden çok icraatıyla İslam’ı tebliğ edendir.Davetçi: Sıhhatin ve zamanın kıymetini bilen ve bunları değerlendirendir.Davetçi: Şanı, Şöhreti, malı ve mülkü, kanun ve kariyeri, İslam davasından kendisini alıkoymayandır.Davetçi: Allah’ı ve Resulullah’ı herkesten çok sevendir.Davetçi: Sabırla ve namazla Cenabı Allah’tan yardım dileyendir.Davetçi: Musibet ve belalara karşı: “Allah’ın mahlukuyuz O’ndan geldik, O’na dönece-ğiz” diyerek Allah’a teslim olandır.Davetçi: Yaptığı ve yapacağı her şeyi Allah için yapan ve karşılığını O’ndan bekleyen-dir.Davetçi: Bir insanın hidayetine vesile olmak, dünya ve dünyada bulunan her şeyden daha hayırlıdır anlayışıyla insanların hidayeti için çalışandır.Davetçi: Seven ve sevilen bir kişiliğe sahip olandır.Davetçi: Aşkla ve şevkle, bıkmadan, usanmadan İslam’a hizmet edendir.Davetçi: Yaptığı işin hakkını veren, yapılması gereken işi yerinde ve zamanında ya-pandır.Davetçi: Şartlar ne olursa olsun, hiçbir zaman ümidini yitirmeyen ve insanlara ümit verendir.Davetçi: Allah tarafından sürekli gözetildiğini düşünerek hal ve hareketlerine dikkat edendir.Davetçi: “Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır” şiarına sahip olarak haksızlığa karşı gelendir.Davetçi: İfrat ve tefritten, bidat ve hurafelerden kaçınandır.Davetçi: Selefin İslami anlayışına sahip olan ve halefe saygı ve sevgi besleyendir.

Davetçi Kimdir?

Davet Öğrenci Topluluğu8

KİMİZ?

youtube.com/davetkulubufacebook.com/davetkulubutwitter.com/davettoplulugu

[email protected]

“Gayemiz Allah, önderimiz Rasulullah, anayasamız Kuran, yolumuz cihad, en büyük arzumuz Allah yolunda şehit olmaktır.”

-- Hasan El-Benna --