Click here to load reader

T.C. - · PDF file Yazımda, olabildiğince açık ve yalın bir anlatım yolu, arı bir Türkçe, dilbilgisi ve imla kurallarına uygun bilimsel bir dil kullanılmalıdır. Anlatım

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of T.C. - · PDF file Yazımda, olabildiğince açık ve yalın bir anlatım yolu, arı bir...

 • T.C.

  GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  FBE TEZ YAZIM KILAVUZU

  HAZIRLAYANLAR

  Yrd. Doç. Dr. Serhat DAĞ

  Doç. Dr. Enver AKARYALI

  Şubat-2018

 • II

  ÖNSÖZ

  Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez yazım kılavuzunun amacı

  Enstitümüz bünyesinde yer alan farklı Anabilim dallarında hazırlanan tezler arasında

  biçimsel uyumluluğu sağlamak ve yazarların tezlerini bilimsel sunum ölçütlerine uygun

  biçimde hazırlamalarına yardımcı olmaktır.

  Enstitümüzde geçmiş yıllarda üretilen tezler sayesinde elde edilen tecrübeler,

  yazarlardan gelen istekler ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun yayınladığı 21.Ocak.2015 tarihli

  “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler”

  doğrultusunda yenilenen tez yazım kılavuzunda en önemli yenilik YÖK’ ün getirdiği

  “intihal program raporu” olarak göze çarpmaktadır. Öğrencilerimizin bu hususla ilgili

  kılavuza yeni eklenen ve “Tez Teslimine” yönelik yapılması gereken işlemleri içeren

  bölümü (Bölüm 5.2) dikkatle incelemeleri ve gerekli hassasiyeti göstermeleri büyük önem

  taşımaktadır.

  Güncellenerek siz değerli öğrencilerimizin kullanımına sunulan tez yazım

  kılavuzunun hazırlanmasında emeği geçen meslektaşlarıma teşekkür eder, Lisansüstü

  eğitim hayatının en önemli ve en çok emek verilen aşamalarından biri olan tez

  çalışmanızın, akademik hayatınızın mihenk taşlarından olup yaşamınız boyunca sizin

  eseriniz olarak arşivlerde taranacağını hatırlatarak hayırlı olmasını dilerim.

  Enstitü Müdürü

  ŞUBAT-2018

 • III

  İÇİNDEKİLER

  Sayfa No

  ÖNSÖZ ................................................................................................................................ I

  İÇİNDEKİLER .................................................................................................................... III

  1. GİRİŞ .................................................................................................................... 1

  2. GENEL YAZIM KURALLARI ........................................................................... 1

  2.1. Kullanılacak Kâğıt ve Çoğaltma Biçimi ............................................................... 1

  2.2. Yazı Karakteri ve Anlatım Dili ............................................................................. 1

  2.3. Kenar Boşlukları ve Sayfa Düzeni ........................................................................ 2

  2.4. Satır Aralıkları ve Paragraf Girintisi ..................................................................... 2

  2.5. Bölüm Başlıkları ................................................................................................... 2

  2.6. Sayfa Numaralama ve Sayfa Sayısı ...................................................................... 3

  2.7. Bölüm Başlıkları ve Alt Başlıkları Numaralama .................................................. 4

  2.8. Tablolar ve Şekiller ............................................................................................... 4

  2.9. Ara Notlar ............................................................................................................. 6

  2.10. Alıntılar ................................................................................................................. 7

  2.11. Dipnotlar ............................................................................................................... 6

  2.12. Semboller ve Kısaltmalar ...................................................................................... 7

  2.13. Eşitlikler ................................................................................................................ 8

  3. TEZ YAZIM PLANI .......................................................................................... 10

  4. TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ ................................................................. 9

  4.1. Dış Kapak ............................................................................................................ 10

  4.2. Ön Boş Sayfa ...................................................................................................... 11

  4.3. Özel Sayfalar ....................................................................................................... 11

  4.4. İç Kapak Sayfası ................................................................................................. 11

  4.5. Kabul ve Onay Sayfası / Tez Beyannamesi ........................................................ 12

  4.6. Özet Sayfası ........................................................................................................ 12

 • IV

  4.7. İngilizce Özet (Abstract) Sayfası ........................................................................ 12

  4.8. Teşekkür Sayfası ................................................................................................. 12

  4.9. Dizinler ............................................................................................................... 13

  4.10. İçindekiler Dizini ................................................................................................ 13

  4.11. Şekiller Dizini ..................................................................................................... 13

  4.12. Tablolar Dizini .................................................................................................... 14

  4.13. Semboller ve Kısaltmalar Dizini ......................................................................... 14

  4.14. Tez Metni ............................................................................................................ 14

  4.15. Tezin Bölümlerinin Tasarlanması ....................................................................... 15

  4.15.1. Genel Bilgiler ...................................................................................................... 15

  4.15.2. Yapılan Çalışmalar .............................................................................................. 15

  4.15.3. Bulgular ............................................................................................................... 15

  4.15.4. Tartışma (İrdeleme)............................................................................................. 15

  4.15.5. Sonuçlar ve Öneriler ........................................................................................... 15

  4.16. Kaynaklar ............................................................................................................ 15

  4. 17. Ekler .................................................................................................................... 19

  4.18. Özgeçmiş ............................................................................................................. 20

  5. TEZ TESLİMİ .................................................................................................... 20

  5.1. Giriş ..................................................................................................................... 20

  5.2. Öğrenci Yükümlülükleri (Tezin Hazırlanması ve Teslimi) ................................ 20

  5.3. Tez Veri Girişi ve Yayınlama İzin Formunun Doldurulması ............................. 20

  5.4. Kompakt Disklerin Hazırlanması........................................................................ 20

 • 1. GİRİŞ

  Bu kılavuz, "Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"

  uyarınca Fen Bilimleri Enstitüsü’ne "Yüksek Lisans" ve "Doktora" Tezi olarak teslim

  edilecek çalışmalarda aranan biçimsel nitelikleri belirlemek ve örneklemek amacıyla

  hazırlanmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek

  lisans ve doktora tezlerinde, bilimsel sunuma yönelik genel kurallar kısa ve öz bir biçimde,

  örneklerle anlatılmıştır.

  Daha önce yayınlanmış olan kılavuza genel olarak bağlı kalmakla birlikte bu kılavuz

  özellikle daha önce unutulan kısımların eklenmesi ve ayrıca uygulandığı dönem içerisinde

  gerçekleşen yenilikleri de kapsayacak şekilde güncellenmiştir.

  Güncellenmiş kılavuzun yayın tarihinden sonra, Gümüşhane Üniversitesi Fen

  Bilimleri Enstitüsü’ ne bağlı anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora tezi hazırlayacak

  olan adayların, kılavuzda belirtilen biçim ve öz ile ilgili kuralları uygulamaları

  gerekmektedir.

  2. GENEL YAZIM KURALLARI

  2.1. Kullanılacak Kâğıt ve Çoğaltma Biçimi

  Tezler, A-4 standardında (21 cm x 29.7 cm boyutlarında) 80-90 g/m 2 'lik beyaz, 1.

  hamur kâğıda, bilgisayar ortamında yazılıp, çıktıları lazer ya da mürekkep püskürtmeli

  yazıcılardan alınmalıdır. Daktilo veya nokta vuruşlu yazıcı çıktıları kabul edilmez. Tez

  çoğaltma işlemi, fotokopi ile aynı nitelikteki beyaz kâğıda yapılmalıdır.

Search related