73
ETAPA I : Alegerea semifabricatului Din desenul de executie rezulta ca piesa din tema este confectionata din otel carbon de calitate OLC 45,ISO 880-88 cu urmatoarele caracteristici : - caracteristici privind compozitia chimica: Otelu ri Clasa Marca Compozitia chimica in % C Mn Si P S Cr Ni Cu As Carbo n de calit ate Imbu- natat ire OLC45 0,42… 0,50 0,50… 0,80 0,17… 0,37 max 0,04 0 max 0,04 0 max 0,3 0 max 0,3 0 max 0,3 0 max 0,3 0 -caracteristici fizico-mecanice: Otelu l Marca Star ea Caracteristici mecanice minime Duritatea Brinell max H.B. Lungimea de curgere Rezistenta la tractiune Alungirea la rupere δc Gatuirea la rupere z KCU 30/2 KCU 30/5 Starea laminata Starea recoapta Kgf/mm 2 % Kgf/cm 2 Carbo n de calit ate OLC45 N I 35 40 62 66 18 17 35 36 - 6 - 4,5 229 - 197 - Semifabricatele cele mai folosite sunt : - Semifabricat laminat - Semifabricat matritat - Semifabricat forjat - Semifabricat turnat La alegerea semifabricatului se au in vedere urmatoarele: a) Materialul piesei. ~ 1 ~

TCM NOU salvat

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TCM NOU salvat

ETAPA I : Alegerea semifabricatului

Din desenul de executie rezulta ca piesa din tema este confectionata din otel carbon de calitate OLC 45,ISO 880-88 cu urmatoarele caracteristici :

- caracteristici privind compozitia chimica:Oteluri Clasa Marca Compozitia chimica in %

C Mn Si P S Cr Ni Cu AsCarbon

de calitate

Imbu-natatire

OLC45 0,42…0,50

0,50…0,80

0,17…0,37

max0,040

max0,040

max0,30

max0,30

max0,30

max0,30

-caracteristici fizico-mecanice:

Otelul Marca Starea Caracteristici mecanice minime Duritatea Brinellmax H.B.

Lun

gim

ea d

ecu

rger

e σ

Rez

iste

nta

latr

acti

une

σr

Alu

ngir

ea la

rupe

re δ

c

Gat

uire

a la

rupe

re z

KC

U 3

0/2

KC

U30

/5

Sta

rea

lam

inat

a

Sta

rea

reco

apta

Kgf/mm2 % Kgf/cm2

Carbonde

calitate

OLC45 N

I

35

40

62

66

18

17

35

36

-

6

-

4,5

229

-

197

-

Semifabricatele cele mai folosite sunt :- Semifabricat laminat- Semifabricat matritat- Semifabricat forjat - Semifabricat turnat

La alegerea semifabricatului se au in vedere urmatoarele:a) Materialul piesei.b) Forma si dimensiunea piesei.c) Numarul pieselor din lot.

a) Materialul piesei fiind otel carbon de calitate pot adopta semifabricat: laminat , forjat sau matritat.

b) Forma si dimensiunea semifabricatului trebuie sa fie cat mai apropiate de forma si dimensiunea piesei finite. c) Numarul pieselor din lot este de 150 buc

Piesa avand forma de bucsa pot adopta semifabricat laminat,matritat sau forjat.Avand in vedere dimensiunile piesei consider ca este economic sa adopt semifabricatul laminat,sectiune rotunda,STAS 333-88.

~ 1 ~

Page 2: TCM NOU salvat

ETAPA II : Stabilirea traseului tehnologic.

Pentru intocmirea traseului tehnologic se pot face unele recomandari : la inceputul procesului tehnologic se prelucreaza suprafetele care devin baze de asejare sau suprafete de prindere(suprafetele frontale si gauri de centrare);gaurile se executa la sfarsitul procesului tehnologic cu exceptia celor care devin baze de asezare.

Operatia la care exista posibilitatea unui procent mare de lucru se executa la inceputul procesului tehnologic.

Rectificarea se executa dupa tratamentul termic.Odata stabilita succesiunea operatiilor si a fazelor din cadrul lor in continuare se alege

tipul masinii unelte pe care se executa fiecare operatie,si se rezolva problema bazarii si fixarii si in sfarsit se stabilesc sculele si verificatoarele necesare executarii fiecarei faze.

In cazul in care prelucrarea unei suprafete piesa trebuie prinsa in dispozitiv special sau nu este scula standardizata,se mentioneaza necesitatea proiectarii dispozitivului sau sculei.

Nr. crt.

Denumirea operatiei fazei

Schita operatiei fazei M. U. S.D.V.-uri

~ 2 ~

Page 3: TCM NOU salvat

1.1.1

DebitareDebitat din bara laminata.

Ferastrau alternativ

FA 300

Panza de ferastrau alternativ tip II forma DSTAS 1066-86Subler STAS 1373/2-73

2.

2.1.

2.2.

2.3

Strunjire frontala IPrins in universal, centratStrunjit frontal de degrosare pe S1Strunjit frontal de finisare pe S1 Executat gaura de centrare tip A3.15 STAS 1361-72 pe Desprins piesa.

SN 320

Cutit frontal 16x16STAS 358-67 Rp3Burghiu de centruit tip A3.15 STAS 1114/2-82Subler 300x0,1 STAS 1373/2-73

33.1

3.2

3.3

Strunjit frontal IIPrins in universal,centrat,strunjit de degrosare pe S11.Strunjit frontal de finisare pe S11Executat gaura de centrare tip A3.15 STAS 1361-72 pe S11.Desprins piesa.

Cutit frontal16x16 STAS 358-67Rp3Burghiu de centruit tip A3.15STAS 1114/2-82Subler 300x0,1 STAS 1373/2-73

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.4.5.

Strunjire longitudinal IPrins in universal si varf. Stunjire de degrosare pe S3.Stunjire de degrosare pe S4.Strunjire de degrosare pe S7.Strunjire de finisare pe S3.Strunjit de finisare

SN 320 Cutit lamă 12x3STAS 354-67.

Cutit pentru strunjit longitudinal 40x25 STAS 359-67 Rp3Subler 300x0,1 STAS 1373/2-73

~ 3 ~

Page 4: TCM NOU salvat

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10

4.11

pe S4.Strunjit de finisare pe S7.Executat tesitura pe S2(2*45)Executat tesitura pe S6(2*45)Executat tesitura pe S8(2*45)Executat canal S5

Executat canal S9

Desprins piesa5.

5.1

5.2

Strunjire longitudinala IIPrins in universal si varf,strunjit de degrosare pe S10.Strunjit de finisare pe S10.

SN320

Cutit pentru strunjit longitudinal 40x25 STAS 359-67 Rp3.Subler 300x0,1 STAS 1373/2-73

6. Control intermediar

Subler 300x0,1 STAS 1373/2-73

7

7.1

Frezare

Prins in menghina si frezat canal pana pe S12.Desprins piesa.

F.U32

Freza cu coada pentru canale STAS 577/1-78.Freza cilindrica STAS 578/76.Subler 300x0,1 STAS 1373/2-73

8 Tratament termic Cuptor9 Rectificare

Prins intre varfuri si rectificat pe S7.Desprins piesa.

R.U 350 Piatra abraziva cilindrica STAS 601/1-84A

~ 4 ~

Page 5: TCM NOU salvat

10 Control final. Subler 300x0,1 STAS 1373/2-73-82,Micrometru.

11 Depozitare.

ETAPA III : Determinarea adaosurilor de prelucrare

Adaosul de prelucrare este stratul de metal care se inlatura de pe suprafata piesei la o prelucrare (adaos de prelucrare intermediar) sau de la semifabricat la piesa finita (adaos de prelucrare total). Adaosul de prelucrare poate fi simetric (la prelucrarea suprafetei cilindrice la prelucrarea simultana a suprafetei plane opuse) si nesimetrice (la prelucrarea succesiva a suprafetei plane opuse sau adaos pe o singura fata plana) . Pentru determinarea adaosurilor de prelucrare se folosesc 2 metode :

-metoda de calcul analitic ;

-metoda experimental statistica .

Prin metoda de calcul analitic adaosurile de prelucrare se determina folosind relatii de calcul care contin abaterile aparuta sau rezultate la operatia precedenta si la operatia curenta. Relatia generala de calcul a adaosurilor de prelucrae minime sunt :

2ACmin = 2(Rzp + Sp) + 2 mm - pentru adaos simetric2ACmin = Rzp + Sp + + mm - pentru adaos asimetric

Indicele p arata ca marimea respectiva rezulta la operatia precedentaIndicele c arata ca marimea rezulta la operatia curentaRzp – inaltimea micro-neregularitatilor rezultate la operatia precentaSp –marimea stratului superficial degradat rezultat la operatia precedenta

- abaterile spatiale totale rezultate la operatia precedenta - eroare de asezare la operatia curenta

Dimensiunea intermediara este dimensiunea pe care o ia piesa dupa fiecare prelucrare. La suprafata exterioara 2ACnom = 2ACmin + Tp

Prin metoda experimental statistica adaosul de prelucrare se determina prin adoptare din standard sau tabele normative . La rezolvarea etapei vom folosi metod experimental statistic cu indicatiile din [A. Vlase : Regimuri de aschiere adaosuri de prelucrare si norme tehnice de timp , Vol I si II , Ed. Tehnica Bucuresti] . La semifabricatele laminate determinarea adaosurilor de prelucrare se face incepand cu suprafata cu diametrul cel mai mare in ordine inversa executarii operatiilor .

~ 5 ~

Page 6: TCM NOU salvat

3.1 Determinare adaosurilor de prelucrare si a dimensiunilor intermediare pentru suprafata S10.

Din [1] tab.1.1 pag 31 rezulta ca relatia de calcul a adaosului de prelucrare minim pentru strunjirea cu prinderea semifabricatului in universal si varf

2Acmin = 2(Rzp+Sp+Ρp)

Din [1] tab 2.4 pag 56 rezulta :Rzp=50µm

Sp=50µm

Clasa de precizie 7.

Abaterea spatiala totala dupa diferitele prelucrari se determina cu relatia 7 pag 14.

Ρp=k*Ρsf

k=0.006 dupa strunjire de degrosare a semifabricatului

Din tab1.3 pag 33 pozitia 9.

Ρsf=

Ρc=curbura semifabricatului

Δc=distant de la sectiune

Ρc=2Δc*lc

Din tab 1.4 pag 35 rezulta :Δc=0.12µm/mm

lc=30

Ρc=2*0.12*30≈7.2µm≈0.6

Din tab1.3 pag33 pozitia 10 rezulta:

Ρcentrare=0.25µm

Ρsf= = =250

Ρp=k*Ρsf=0.06*250=15

2Acmin=2(Rzp+Sp+Ρp)=2(50+50+15)=230µm

~ 6 ~

Page 7: TCM NOU salvat

Adaosul de prelucrare nominal se determina cu relatia din tab1.17 pag 48 poz 2.

2Acnom=2Acmin+Tp

Tp=340µm=0.34mm

Tp-toleranta la operatia precedent

Din tab4.18 pag 90 in functie de diametrul semif.si clasa de precizie 7.

2Ac nom=2Ac min+Tp=230+340=570≈0.6mm

2Ac nom=0.6mm

Dimensiunea intermediara se determina cu relatiile din tab 1.17 pag 48 poz.2

Conf.I.S.O 2768/89 Dmax=48.3mm(ø48±0.3)D1max=Dmax+2Acnom=48.3+0.6=48.9

D1nom=D1max rotunjit=48.9mm

D1min=D1nom-Tp=48.9-0.34=48.56

Strunjirea de degrosare a suprafetei S10 se va executa la cota ø48.9-0.34

3.1.2 .Strunjirea de degrosare.(operatia precedenta laminarea)

2Acmin=2(Rzp+Sp+Ρp)

Din tab 2.3 pag.56 rezulta:

Rz=150µm

Sp=250µm

Ρp=Ρsf=250µm

2Acmin=2(150+250+250)=1300µm

Adaosul de prel.nominal pt.prima op.de prec.se det.cu rel. de la pag.49

2Ac nom=2Acmin+Ai

Ai=abaterea inferioara la smf.brut in valoare absoluta.

Din STAS 6469-61 Ai=1mm

2Acmin=1300+1000=2300µm

Diametrul smf.se determina cu relatia de la pag.49.

Dnom smf=D1nom+2Acnom

~ 7 ~

Page 8: TCM NOU salvat

=48.9+2.3=51..2

Din STAS 333-a987 adopt valoarea imediat superioara Dsmf=

Recalculez adaosul de prel. pt. strunjirea de degrosare.

2Ac nom=53-48.9

2Ac nom=3.1

3.2.Calculul adaosului de prelucrare si a dimensiunilor intermediare pentru S7.

3.2.1.Rectificarea(operatia precedent-strunjirea de finisare)

Din tab1.1 pag 31 rezulta ca relatia de calcul a adaosului de prelucrare minim pentru rectificarea dupa tratamentul termic cu prinderea semifabricatelor in universal si varf este:

2Ac min=2(Rzp+Ρp)

Din tab.2.4 pag.56 rezulta Rzp=25

Clasa de precizie 5÷6

Ρp=Ρctt=2Ac*lc

Δc=0.5µm/mm

Lc=48.5mm

Ρp=2*0.5*48.5=48.5

2Ac min=2(Rzp+Ρp)=2(25+48.5)=2*73.5=147

2Ac nom=2Ac min+tp=147+140=287µm≈0.3mm

2Ac nom=0.3mm

~ 8 ~

Page 9: TCM NOU salvat

Din tab1.18 pag 90 rezulta Tp=140µm Conform desen Dmax=22mm

D1max=Dmax+2Acnom=22+0.3=22.3mm

D1nom=D1max rotunjit=22.3mm

D1min=D1nom-Tp=22.3-0.14=22.16mm

Strunjirea de finisare se va executa la cota de ø

3.2.2.Strunjirea de finisare(operatia precedent-strunjirea de degrosare)

Din tab.1.1 pag 31 rezulta ca Rzp=50µm,Sp=50µm Clasa de precizie 7

Ρp=k*Ρsmf

K=0.06 dupa strunjirea de degrosare a semifabricatului

Din tab1.3 pag.33 poz 9 rezulta:

Ρsf=

Ρc=curbura semifabricatuluiΔc=curbura specificaLc-deistanta de la sectiuneΡc=2Δc*lc

Din tab 1.4 pag 35 rezulta :

Δc=0.12µm/mmlc=48.5mm

Ρc=2*0.12*48.5=11.64µm

Din tab.1.3pag 33 poz 10 rezulta:Ρcentrare=0.25mm

Ρsf= ≈250µm

~ 9 ~

Page 10: TCM NOU salvat

Ρp=k*Ρsf=0.06*250=15µm2Acmin=2(Rzp+Sp+Ρp)=2(50+50+15)=230

Adaosul de prelucrare nominal se determina cu relatia din tab.1.17 pag 48 poz.2

2Ac nom=2Acmin+Tp=230+280=510≈0.5mm

2Ac nom=0.5mm

Dimensiunea intermediara se determina cu relatiile din tab 1.17 pag 48 poz 2.

D2max=D1max+2Acnom=22.3+0.5=22.8mmD2nom=D2max rotunjit=22.8mmD1min=D1nom-Tp=22.8-0.28=22.5mm

Strunjirea de degrosare a suprafetei S7 se va executa la ø

3.2.3.Strunjirea de degrosare(operatia precedent-laminarea)

Se determina prin diferenta:2Ac nom=Dsf-D1nom

2Acnom=53-22.8=30.2

3.3.Calculul adaosului de prelucrare si a dimensiunilor intermediare pentru S4

~ 10 ~

2Acnom=30.2

Page 11: TCM NOU salvat

3.3.1..Strunjirea de finisare(operatia precedent-strunjirea de degrosare)

Din tab 1.1 pag 31 adoptam relatia:

2Acmin=2(Rzp+Sp+Ρp)

Din [1] tab 2.4 pag 56 rezulta:Rzp=50,Sp=50

Clasa de precizie 7

Abaterea spatial totala dupa diferitele prelucrari se determina cu relatia 7 pag 14

Ρp=k*Ρsf

K=0.06 dupa strunjire de degrosare a semif.

Din tab 1.3 pag 33 poz 9:

Ρsf=

Ρc=curbura semifΔc=curbura specificalc=distant de la sectiune

Ρc=2Ac-lc

Din tab1.4 pag 35 rezulta:Δl=0.15µm/mm

lc=10mm

Ρc=2*0.15*15=4.5µm

Din tab 1.3 pag 33 poz 10 rezulta Ρcentrare=0.25mm

Ρsf= = =250

Ρp=k*Ρsf=0.06*250=15µm

2Acmin=2(Rzp+Sp+Ρp)=2(50+50+15)=230µm

Adaosul de prelucrare nominal se determina cu relatia din tab1.17 pag 48 poz 2

Tp-toleranta la op.precedentaTp=280µm=0.28mm

~ 11 ~

Page 12: TCM NOU salvat

Din tab 4.18 pag 90 in functie de diametrul semif. Si clasa de precizie 7

2Ac nom=2Ac min+Tp=230+280=510≈0.52Ac nom=0.5mm

Dimensiunea intermediara se determina cu relatiile din tab1.17 pag 48 poz 2

Conf.I.S.O 2768/89

Dmax=18.2mm

D1max=Dmax+2Ac nom=18.2+0.5=18.7mmD1nom=D1max rotunjit=18.7mmD1min=D1 nom-Tp=18.7-0.28=18.4mm

Strunjirea de degrosare a suprafetei S4 se va executa la cota ø

3.3.2.Strunjirea de degrosare (operatia precedent-laminarea)

Se determina prin diferenta:

2Acnom=53-18.7=34.3mm

3.4.Calculul adaosului de prelucrare si a dimendiunilor intermediare pentru suprafata S3.

3.4.1.Strunjirea de finisare(op.precedenta-degrosarea)

Din tab 1.2 pag 31 adoptam relatia:

~ 12 ~

2Ac nom=34.3mm

Page 13: TCM NOU salvat

2Ac min=2(Rzp+Sp+Ρp)

Din [1] tab 2.4 pag 56 rezulta:Rzp=50Sp=50Clasa de precizie 7

Abaterea spatial totala dupa diferitele prelucrari se determina cu relatia 7 pag 14

Ρp=k*Ρsf

K=0.06 dupa strunjirea de degrosare a semf.

Din tab 1.3 pag 31 poz 9

Ρsf=

Ρc-curbura semifab.Δc-curbura specificalc-distanta de la sectiune

Ρc=2Δc*lc

Din tab 1.4 pag 35 rezulta Δc=0.15µm/mmlc=10

Ρc=2*0.15*10=3

Din tab1.3 pag 33 poz 10 rezunlta Ρ centrare =0.25mm

Ρsf= = =250

Ρp=k*Ρsf=0.06*250=15µm

2Acmin=2(Rzp+Sp+Ρp)=2(50+50+15)=230µm

Adaosul de prelucrare nominal se determina cu relatia din tab 1.17 pag 48 poz 2

Tp-toleranta la op.precedentaTp=240µm=0.24mm

Din tab4.18 pag 90 in functie de diametrul semif. Si clasa de precizie 7

~ 13 ~

Page 14: TCM NOU salvat

2Ac nom=2Ac min+Tp=230+240=470≈0.52Ac nom=0.5

Dimensiunea intermediara se determina cu relatiile din tab 1.17 pag 48 poz 2

Conf I.S.O 2768/89

Dmax=12.2mm

D1max-Dmax+2Ac nom=12.2+0.5=12.7mm

D1nom=D1max rotunjit=12.7mm

D1min=D1nom-Tp=12.7-0.28=12.42mm

Strunjirea de degrosare a supraf.S3 se va executa la cota ø

3.4.2.Strunjirea de degrosare(op.precedenta-laminarea)

Se determina prin diferenta:

2Ac nom=53-12.7=40.3

3.5.Calculul adaosului de prelucrare si a dimensiunilor intermediare pt.supraf.frontla S11.

3.5.1.Pentru strunjirea de finisare(op.precedenta-str.de degros)

Din tab 1.1 pag 31 rezulta ca rel de calcul a adaosului de prelucrare minim pentru strunjirea supraf. Frontale prelucrate successive este:

~ 14 ~

2Ac nom=40.3

Page 15: TCM NOU salvat

Acmin=Rzp+Sp+Ρp+∑v

Din tab 2.7 pag 58 rezulta:Rzp=50Sp=50

Conf.indicatiilor de la pag 59 abaterea spatial care se ia in calcul la prel.supraf.frontale este 0.15.Supraf.frontale pe aza semif. Si dupa strunjire de degrosare se neglijeaza.

Conf.indicatiilor de la pag.47 la prel.fara verificarea asezarii se poate considera

Ac min=50+50+0+100Ac min=200µm

Adaosul la prel.nom.se determina cu rel. de la pag.49

Ac nom=Ac min+Tp

Din tab.2.8. pag.59 rezulta Tp=0.5mm

Ac nom=200+500Ac nom=700=0.7mm

Dimensiunea intermediara se det. Cu rel. din tab 1.17 pag 48

L1max=Lmax+Ac nom

L1max=127.5+0.7

L1max=128.2

~ 15 ~

Ρp=0

∑v=0.1mm

Ac nom=0.7mm

Page 16: TCM NOU salvat

L1nom=L1max rotunjit=128.2L1min=L1nom-Tp=128.2-0.5

L1min=127.7

Deci strunjirea de degrosare a supraf.S11 se va executa la L1=

3.5.2.Strunjirea de degrosare(op.prec.debitarea)

Ac min=Rzp+Sp+Ρp+∑v

Din tab2.6 pag.58 rezulta:

Rzp+Sp=0.3mm

Ρp=0.01*Dsf=0.01*53Ρp=0.53mm

∑v=0.1mm

Ac min=0.3+0.53+0.1Ac nom=Ac min+Ai/2

Din tab.2.6 pag 58 rezulta Ai=1.3mm

Ac nom-0.93+0.65=1.58≈1.6mm

Ac nom=1.6mm

L2 max=L1max+Ac nom=128.2+1.6=129.8

L2nom=L2max rotunjit=129.8

L2min=129.8-0.65=129.15mm

Deci strunjirea de finisare a supraf.S11 se va executa la cota L2=

~ 16 ~

Page 17: TCM NOU salvat

3.6.Calculul adaosului de prelucrare si a dimensiunilor intermediare pentru supraf.S1

Deoarece conditiile de lucru sunt aceleasi ca pentru S11 adopt aceleasi adaosuri de prelucrare.

Ac nom=0.7mm Tp=0.5L3 max=L2max+Ac nom=129.8+0.7L3max=130.5L3nom=L3 rotunjit=130.5L3 min=L3nom-Tp=130.5-0.5=130

Deci strunjirea de degrosare a S1 se va executa la cotaL3=

Ac nom=1.6

L4 max =L3nom+Ac nom=130.5+1.6=132.1mm

Adopt lungimea de debitare Lsf=133±1.3

Recalculez adaosul de prelucrare la strunjirea de degrosare a S1

Ac nom=Lsf-L3=133-130.5=2.5mm

~ 17 ~

Ac nom=2.5mm

Page 18: TCM NOU salvat

ETAPA IV : Calculul regimurilor de aschiere Regimurile de aschiere se determina pentru toate fazele din traseul tehnologic folosind metoda experimental statistica cu indicatiile din [A. Vlase : Regimuri de aschiere adaosuri de prelucrare si norme tehnice de timp , Vol I si II , Ed. Tehnica Bucuresti] . La fiecare regim de aschiere se parcurg urmatoarele etape :

- Alegerea masinii unelte : tip , caracteristici (gama de turatii , gama de avansuri , putere);- Alegerea sculei aschietoare : tip , caracteristici (parametri dimensionali , parametri

geometrici , materialul ) ;- Determinarea adanciii de aschiere t ; - Alegerea avansului ;- Determinarea vitezei ;- Determinarea puterii ; - Determinarea turatiei .Pentru rezolvarea etapei se folosesc indicatoarele din indrumatorul de proiectare,tehnologia fabricarii masinilor.

4.1 Calculul regimurilor de aschiere pentru faza 1.1.(debitarea din bara)4.1.1.Alegerea masinii unelte

Debitare se face cu un ferastrau alternativ FA 300 Caracteristici dimensionale - dimensiunea maxima a materialului de debitat 300- cursa ramei 200mm Caracteristici functionale

- numarul treptelor de viteza 3- numarul curselor duble pe minut 63/80/100- avans de taiere continuu - motor electric

- putere 1.5kw - turatie 1500 rot/min Caracteristici de gabarit

- lungime 1576 mm- latimea 611 mm- inaltimea 1080 mm- greutatea 860 kg

4.1.2. Alegera sculei aschietoare

Prelucrarea se executa cu panza fierastrau tip II STAS 1066/86 cu caracteristicile:- lungimea 300mm- latimea a=252mm- grosimea b=1.25mm- pasul 1.80.05mm

~ 18 ~

Page 19: TCM NOU salvat

- nr de dinti pe 25 mm z=14- greutatea G=0.6kg

Adoptam din gama de turatii a masinii de debitat turatia de 80 cd/min.

4.2. Calculul regimului de aschiere pentru faza 2.1.Strunjire frontala de degrosare a suprafetei S1

4.2.1. Alegerea M.U.

Prelucrarea se va executa cu strung normal SN 320 , cu urmatoarele caracteristici :- h = 320 mm- L = 1000 mm- N = 3 kwTuratia axului principal [rot/min] : 31.5 ; 40 ; 50 ; 63 ; 80 ; 100 ; 125 ; 160 ; 200 ; 250 ; 315 ; 400 ; 500 ; 630 ; 800 ; 1000 ; 1200 ; 1600 .Avans longitudinal [mm/rot] :

- Avans normal : 0.03 ; 0.04 ; 0.05 ; 0.06 ; 0.07 ; 0.08 ; 0.09 ; 0.1 ; 0.11 ; 0.12 ; 0.13 ; 0.14 ; 0.15 ; 0.16 ; 0.20 ; 0.22 ; 0.28 ; 0.36 ; 0.44

- Avans marit : 0.48 ; 0.64 ; 0.80 ;0.96 ; 1.12 ; 1.28 ; 1.44 ; 1.60 ; 1.76 ; 1.92 ; 2.24; 2.52

Avans transversal [mm/rot] : - Avans normal : 0.01 ; 0.013 ; 0.017 ; 0.02 ; 0.023 ; 0.027 ; 0.03 ; 0.033 ; 0.037 ; 0.04 ;

0.047 ; 0.053 ; 0.06 ; 0.067 ; 0.073 ; 0.093 ; 0.12 ; 0.147- Avans marit : 0.88 ; 0.107 ; 0.133 ; 0.16 ; 0.187 ; 0.215 ; 0.24 ; 0.287 ; 0.29 ; 0.30 ;

0.373 ; 0.48 ; 0.533 ; 0.58 ; 0.74 ; 0.96 ; 1.17

4.2.2.Alegerea sculei aschietoare

Prelucrarea se va executa cu cutit frontal 16x16 STAS 358-67 cu urmatoarele caracteristici:=10p=70 ungiul de atac principals=20 ungiul de atac secundar raza la varf r=0.5hxb=16x16

4.2.3. Determinarea adancimi de aschiere

Conform indicatiilor de la pag.96 :

t= Ac nom=2.5

t=2.5mm

~ 19 ~

Page 20: TCM NOU salvat

4.2.4. Alegerea avansului

Pentru strunjirea supraf.frontale avansul transversal din tab.6.1 pag.98 si din gama de avansuri transversale a strungului :

0.6-0.8mm/rot

Avansul adoptat se verifica folosind indicatiile din tab.6.12 pag.104

Verificarea d.p.d.v al rezistentei corpului cutitului

S= mm/rot

hxb=16x16h/L=1.0….0.5→h/L=1

Din tab. 6.13 pag 106 rezult :HB≥170-cutit normal din otel rapid

C4=3.57

n1=0.75 S= = = =1.27x1=1y1=0.75 S=1.27≥0.74

4.2.5. Calculul vitezei de aschiere

Viteza de aschiere pentru strunjirea frontala se determina cu relatia pentru strunjirea longitudinala rezultata din tab.6.15 si se inmulteste cu un coeficient din tab.6.25 pag 114.

~ 20 ~

s=0.74mm/rot

Page 21: TCM NOU salvat

k1…*k9=

= *0.93*0.76*1*0.87=36.19*0.93*0.76*0.87=20.69

K=1.43 din tab 6.25 pentru =0 si χ=70°Din tab 6.20 pag 112 rezunlta:Pentru scule din otel rapid la prelucrarea otelului cu avans s≥0.25mm/rot→

Cv=60.8Xv=0.25 cu racireYv=0.66

Din tab 6.19 pag 111 rezulta: pentru prelucrarea otelului cu cutit normal din otel rapid cu racier m=0.125

Din tab 6.11 pag 103→T pentru 16x16mint=2.5s=0.74n1=0.75Din tab 6.16 rezulta:

K1= =( =0.93

K2=( =( =0.76

K3=1

K4=( =( =0.87

K5=1

K6=1

K7=1

~ 21 ~

Vp=20.69

Page 22: TCM NOU salvat

K8=1

K9=1

Va =Vp*K=20.69*1.42=29.37mm/min

Din gma de turatii adoptam turatia cea mai apropiata si recalculez viteza cu relatia inversa

n= = = =176.48

Recalculez viteza :

V= = =33.28mm/min

V=33.28mm/min

4.2.6.Puterea.

Na= ≤Nmotor*n

Din tab.6.12[1]

Fz=C4*

C4=3.57t=2.5x1=1

~ 22 ~

n=200rot/min

Page 23: TCM NOU salvat

S=0.74Y1=0.75HB=200N1=0.75Fz=3.57*

Fz=3.57*2.50*53.1*0.80

Fz=379.13

Na= =2.10

Na=2.10

Na≤Nmotor*η

2.1<3*0.852.1<2.55

Faza 2.1 se va executa cu urmatorul regim de aschiere :

t=2.5i=1S=0.74N=200rot/minV=33.28rot/minNa=2.10KW

4.3.Calculul regimului de aschiere pentru faza 2.2(strunjirea frontala de finisare)pentru S1.

4.3.1.Alegerea M.U. :

S.N. 320

4.3.2.Alegerea sculei ascietoare :

Cutit frontal 16x16 STAS 358-67/Rp3

4.3.3.Determinarea regimului de aschiere.

t= = →t=0.7mm

~ 23 ~

Page 24: TCM NOU salvat

4.3.4.Alegerea avansului si verificarea lui.

Pentru strunjirea suprafetei frontale avansul transversal din tab 6.14 pag 106 si din gama de avansuri transversale a strungului adoptam S=0.133mm/rot –fara racire

4.3.5.Calculul vitezei de aschiere.

Vp= k1…*k9 = =

= *0.93*0.76*0.06*1=37.52

Vp=37.52

Va=37.52*1.83=68.67mm/minVa=68.67mm/min

Cv=52.5Xv=0.25Yv=0.50m=0.125T=60mint=0.7s=0.74n=0.1k1=0.93k2=0.76k3=1k4=0.06k5…k9=1

4.3.6.Determinatrea turatiei.

N= = =412.63

Din gama de turatii a strungului adoptam N=400rot/min

~ 24 ~

Page 25: TCM NOU salvat

V=

4.3.7.Puterea.

Na=

Fz=C4*

Fz=3.57* =3.57*0.7*0.45*40.8=45.88

Fz=45.88daN

Na= = =0.50Kw

Nm*η>Na

Faza 2.2 se executa cu urmatorul regim de aschiere :

t=0.7i=1S=0.133mm/rotN=400rot/minV=66.56rot/minNa=0.50kw

4.4.Calculul regimului de aschiere pentru faza 2.3(executare gaura de centrare) pe S1.

4.4.1.Alegerea M.U. :S.N.320

4.4.2.Alegerea sculei.

Prelucrarea se executa cu burghiu de centruire A3.15 STAS 1114-82

t=3.15

~ 25 ~

Page 26: TCM NOU salvat

4.4.3.Calculul vitezei.

Din tabelul 7.56[1] adoptam Viteza Vp=10mm/minAvansul S=0.03mm/rot

4.4.4.Calculul turatiei.

n= 505. 5rot/min

Din gama de turatii adoptam n=500rot/min

V=

Faza 2.3 se executa cu urmatorul regim de aschiere :

4.5.Calculul regimului de aschiere pentru faza 3.1(strunjirea frontala de degrosare) pe S11.

Adoptam acelasi regim ca la faza 2.1.

4.6.Calculul regimului de aschiere pentru faza 3.2(strunjire frontala de finisare) pe S11.

Adoptam acelasi regim ca la faza 2.2.

~ 26 ~

n=500rot/minV=4.95rot/mint=3.15S=0.03mm/min

t=1.6i=1S=0.74η=200rot/minV=33.28rot/minNa=2.10kw

Page 27: TCM NOU salvat

t=0.7i=1S=0.35mm/rotη=400rot/minV=66.56rot/minNa=0.50kw

4.7.Calculul regimului de aschiere pentru faza 3.3(executat gaura de centrare) pe S11.

Adoptam acelasi regim ca la faza 2.3

η=500rot/minV=4.95rot/mint=3.15S=0.03mm/rot

4.8.Calculul regimului de aschiere pentru faza 4.1(strunjire longitudinala de degrosare) pe S3.

4.8.1.Alegerea M.U. : S.N.320

4.8.2.Alegerea sculei.

Cutit 40x25 STAS 359-67/Rp3

Caracteristicile cutitului :

hxb=40x25L=280b1=30r=1k=90°ks=10°

4.8.3.Determinarea regimului de aschiere.

t=

Consider i=10 treceri t1=…..t9=2mm t10=2.15mm

~ 27 ~

Page 28: TCM NOU salvat

4.8.4.Determinarea avansului si verificarea lui.

Din gama de avansuri longitudinale adoptam

S=0.64mm/rotVerificare :

Din tab6.12 pag.104[1] adoptam relatia de verificare :

S= = S= = =1.26≥0.64mm/rot

S=1.26mm/rot

4.8.5.Calculul vitezei de aschiere.

Vp= k1…*k9 = =

Vp=

Vp=17.24mm/min

Cv=42 xv=0.25 k1=1.04T=75 yv=0.50 k2=0.65m=0.1 HB=200 k4=0.93t=2 η=1.75 k3,k5…k9=1S=1.26 s=0.64

4.8.6.Determinarea turatiei.

η= =103.77mm/min

Din gama de turatii adoptam η=100mm/min

Recalculam viteza :

~ 28 ~

Page 29: TCM NOU salvat

V= =16.64mm/min

4.8.7.Calculul puterii. S=0.64 HB=200C4=3.57 x1=1t=2 y1=0.75

Na=n1=0.75

Fz=C4*Fz=3.57* =269.18

Fz=269.18

Na= =0.74≤3.0.85Na≤Nm*η

Faza 4.1. se va executa cu urmatorul regim de aschiere :

t1…t9=2mmt10=2.15mmi=10S=0.64/rotN=100rpt/minV=16.64mm/minNa=0.74kw

4.9.Calculul regimului de aschiere pentru faza 4.2.(strunjire de degrosare pe S4)

4.9.1.Alegerea M.U. :SN 320

4.9.2.Alegerea sculei.

Cutit 40x20 STAS 359-67/Rp3

Caracteristici :

hxb=40x20L=280

~ 29 ~

Page 30: TCM NOU salvat

b1=30r=1k=90°ks=10°

4.9.3.Determinarea regimului de aschiere.

t= = =17.5

Consider 7 treceri i=7

t1….t7=2.45mm4.9.4.Determinarea avansului si verificarea lui.

Din tab.6.1. pag 98 si din gama de avansuri longitudinale adoptam S=0.64mm/rot

Verificarea :

Din tab. 6.12 pag.104[1] adoptam relatia de verificare

S= = =

4.9.5.Calculul vitezei de aschiere.

Vp= k1…*k9==16.24

Vp=16.24mm/min

4.9.6.Determinarea turatiei.

n= =97.58mm/rot

Din gama de turatii adoptam n=100rot/min

Recalculam viteza

~ 30 ~

Page 31: TCM NOU salvat

V= =16.64mm/min

4.9.7.Calculul puterii

Na=

Fz=C4*Fz=3.57*Fz=329.75

Na= =0.91≤Nm*η

Faza 4.2 se va executa cu urmatorul regim de aschiere :

t1…t7=2.45mmi=7S=0.64mm/rotη=100rot/minV=16.64rot/minNa=0.91kw

4.10.Calculul regimului de aschiere pentru faza 4.3.(strunjire de degrosare longitudinala pe S7)

4.10.1.Alegerea M.U. :SN 320

4.10.2.Alegerea sculei.

Cutit 40x25 STAS 359-67/Rp3

Caracteristici :

hxb=40x25L=280b1=30r=1k=90ks=10

4.10.3.Determinarea regimului de aschiere.

~ 31 ~

Page 32: TCM NOU salvat

t= = =16.1

Consider i=7trecerit1…t9=2.3mm

4.10.4.Alegerea avansului si verificarea lui.

Din tab 6.1 pag.98.si din gama de avansuri longitudinale doptam S=0.64mm/rot

Verificare :

Din tab.6.12 pag.104[1] adoptam relatie de verificare

=1.20≥0.64mm/rot

4.10.5.Calculul vitezei de aschiere.

Vp= k1…*k9 ==17.71

Vp=17.71mm/min

4.10.6.Determinarea turatiei

n= = =106.41mm/rot

Din gama de turatii adoptam :n=100rot/min

Recalculam viteza

La fel ca pentru faza 4.2 V=16.64mm\min

4.10.7.Calculul puterii.

Na= ≤Nm*η

~ 32 ~

Page 33: TCM NOU salvat

Fz=C4*Fz=3.57*Fz=309.56

Na= =0.85kw≤Nm*η

Faza 4.3 se va executa cu urmatorul regim de aschiere :

t1…t7=2.3i=7S=0.64mm/rotn=100rot/minV=17.80rot/minNa=0.85kw

4.11.Calculul regimului de aschiere pentru faza 4.4.(strunjire longitudinala de finisare pe S3)

4.11.1.Alegerea M.U. :SN 320

4.11.2.Alegerea sculei.

Cutit 40x25 STAS 359-67/Rp3

Caracteristicile cutitului :

hxb=40x25L=280b1=30r=1k=90ks=10

4.11.3.Determinarea regimului de aschiere.

t= = =0.25

4.11.4.Alegerea avansului.

~ 33 ~

Page 34: TCM NOU salvat

Din tab.6.14 pag.106 si din gama de avansuri longitudinale adoptam S=0.16mm/rot

4.11.5.Calculul vitezei de aschiere.

Vp= k1…*k9= =*0.58

Vp=72.5mm/min

T=75m=0.1t=0.25xv=0.25S=0.16Yv=0.50HB=200n=1.75k1=1.04k2=0.65k3=1k4=0.87

4.11.6.Determinarea turatiei.

n= = =435.64mm/rot

Din gama de turatii adoptam :n=400rot/min

Recalculez viteza

V= =66.56mm/min

4.11.7.Calculul puterii.

Na= Nm*η

Fz=C4*Fz=3.57*

~ 34 ~

Page 35: TCM NOU salvat

Fz=11.84

Na= =0.13≤2.55

Faza 4.4 se va executa cu urmatorul regim de aschiere :

t=0.25i=1S=0.16mm/rotn=400rot/minV=66.56mm/minNa=0.13kw

4.12.Calculul regimului de aschiere pentru faza 4.5(strunjire longitudinala de finisare pe S4)

4.12.1.Alegerea M.U. :SN 320

4.12.2.Alegerea sculei.

Cutit 40x25 STAS 359-67/Rp3

Caracteristicile cutitului :

hxb=40x25L=280b1=30r=1k=90ks=10

4.12.3.Determinarea regimului de aschiere.

t= =0.25mm

4.12.4.Alegerea avansului.

Din tab.6.14.pag.106 si din gama de avansuri longitudinale adoptam S=0.16mm/rot

4.12.5.Calculul vitezei de aschiere.

~ 35 ~

Page 36: TCM NOU salvat

Vp= k1…*k9= =72.5

Vp=72.5mm/min

4.12.6.Determinarea turatiei.

n= = =435.64mm/rot

Din gama de turatii adoptam :n=400mm/min

4.12.7.Calculul puterii.

Na= ≤Nm*η

Fz=C4*Fz=11.84

Na= =0.13≤2.55

Faza 4.5 se va executa la fel ca faza 4.4

t=0.25i=1S=0.16mm/rotn=400rot/minV=66.56mm/minNa=0.13kw

4.13.Calculul regimului de aschiere pentru faza 4.6(strunjirea de finisare pe S7)

Adoptam acelasi regim de aschiere ca la faza 4.5

t=0.25i=1

~ 36 ~

Page 37: TCM NOU salvat

S=0.16mm/rotn=400rot/minV=66.56mm/minNa=0.13kw

5.1.Strunjirea longitudinala II

Calculul regimului de aschiere pentru faza5.1(strunjire de degrosare pe S10)

5.1.1.Alegerea M.U. :SN 320

5.1.2.Alegerea sculei.

Cutit 40x25 STAS 359-67/Rp3

Caractrristici :

hxb=40x25L1=280b1=30r=1k=90ks=10

5.1.3.Determinarea regimului de aschiere

t= = =1.55

Consider i=1 treceri

t1=1.55

5.1.4.Alegerea avansului si verificarea lui.

Din tab 6.1 pag 98 si din gama de turatii adoptam S=0.64mm/rot 06↔08 Verificarea

Din tab.6.12 pag.104[1] adoptam relatia de verificare :

~ 37 ~

Page 38: TCM NOU salvat

0.64mm/rot

5.15.Calculul vitezei de aschiere.

Vp= k1…*k9=1.04*0.65*1*0.93=21.12

Vp=21.12

5.1.5.Determinarea turatiei.

n= = =126.90mm/rot

Din gama de turatii adoptam n=125rot/min

Recalculam viteza

V= = =20.80mm/min

5.1.6.Calculul puterii.

Na=

Fz=C4*Fz=3.57* =208.61

Na= =0.72kw≤Nm*η, 0.72≤2.4

Faza 5.1 se va executa cu urmatorul regim de aschiere.

t1=1.55i=1S=0.64mm/rotn=125rot/min

~ 38 ~

Page 39: TCM NOU salvat

V=20.80rot/minNa=0.72kw

5.2.Calculul regimului de aschiere pentru faza 5.2(strunjire de finisare pe S10)

5.2.1.Alegerea M.U. :SN 320.

5.2.2.Alegerea sculei.

Cutit STAS 359-67/Rp3

hxb=40x25L=280b1=3r=1k=90ks=10

5.2.3.Determinarea regimului de aschiere.

t= = =0.3mmi=1

5.2.4.Alegerea avansului si verificarea lui.

Din tab.6.14 pag.106[1] si din gama de avans longitudinal adoptam S=0.14mm/rot.

5.2.5.Calculul vitezei de aschiere.

Vp= k1…*k9=1.04*0.65*1*0.87*1=102.92

Vp=102.92

5.2.6.Determinarea turatiei.

n= = =618.43rot/min

Din gama de turatii adoptam :n=630rot/min

Recalculam viteza.

~ 39 ~

Page 40: TCM NOU salvat

V= = =104.84m/min

5.2.7.Calculul puterii.

Na=

Fz=C4*Fz=3.57* =3.57*0.3*0.22*53.1=12.51

Na= =0.21kw

Na=0.21kw≤2.4

Faza 5.2 se va executa cu urmatorul regim de aschiere.

t=0.3i=1S=0.14mm/rotn=630rot/minV=104.84rot/minNa=0.21kw

5.3.Calculul regimului de aschiere pentru faza 7.1(Frezarea canalului de pana)S12.

5.3.1.Alegerea M.U. :

~ 40 ~

Page 41: TCM NOU salvat

Frezarea canalului de pana se executa pe o masina de frezat F.U 1250X320 cu urmatoarele caracteristici :

Suprafata de lucru a mesei 1250X320mm Numarul de canale T=3 Cursa longitudinala a mesei=70mm Puterea motorului de actionare P=7.5Kw Distanta intre axul principal si brat=155mm

Gama de avansuri longitudinale si transversale19 23.5 30 37.5 47.5 6075 95 118 150 190 235300 375 475 600 750 950

Gama totatiilor axului principal300 37.5 60 75 95 118150 190 235 475 600 750950 1180 1500

5.3.2.Alegerea sculei aschietoare.

Frezare se executa cu freza cu diu freza Φ8 STAS 1680-85 Rp5 cu urmatoarele caracteristici :

D= mm

d= mm

L=63mm

l=19mm

l1=36mm

5.3.4.Determinarea adancimii de aschiere

t=5mm→i=1

5.3.5.Alegerea avansului si calcularea lui.

Din tab.14.27 pag.550(Proiectarae tehnologiilor de prelucrare mecanica prin aschiere)avem pentru dianetrul frezei de D=8mm,Sd=0.12mm/dinte

5.3.6.Alegerea vitezei de aschiere.

~ 41 ~

Page 42: TCM NOU salvat

Din tab.8.7[1] avem V= *Kv

Din tab.14.20 pag.535 Kv=Kmv*Ksl

Kmv-coeficientul de corectie in functie de starea suprafetei semif.

Kmv=cm﴾ =50.59Rm=σr=20daN/mm2

Cm=1(tab.14.10 pag.537)Nv=0.9(idem)Ksl=0.8…0.9Kv=40.47V=32.1m/min

5.3.7.Determinarea turatiei si recalcularea vitezei.

n= 1277.8

Dingama de turatii adoptam Na=1200rot/min

Vr= =30.14

Avansul pe minut se calculeaza cu relatia :

Sn=Sd*z*n=0.12*5*1200=720mm/dinte

5.3.8.Calculul puterii.

Fz=Cf*

Fz=81.19daN

N= =0.51Kw

Din caracteristicile masinii Nm=3 ;0.51≤2.4 Nn≤Nm*η

Faza 7.1 se va executa cu urmatorul regim de aschiere.

t=5mmS=0.12mm/dinteV=37.68m/min

~ 42 ~

Page 43: TCM NOU salvat

N=1200rot/minN=0.51Kw

5.4.Calculul regimului de aschiere pentru faza 9.1(rectificarea) pe S7

5.4.1.Alegerea M.U. :Masina de rectificat W.M.W 240x800

Caracteristicile masinii :Diametrul piesei de rectificat

- Dmin=15mm- Dmax=240mm

Lungimea maxima de rectificat- Lmax=800

Conul masinii- Morse 3

Diametrul discului de rectificat- D=400mm- B=80mm

Puterea de antrenare- Disc abraziv=7.5kw- Piesa=4.5kw- Deplasare rapida=50m/min

Turatia axului port piesa- 50 ;100 ;200 ;40 rot/min

Avans longitudinal 2….6m/minAvans transversal-manualRotire piesa 7°

5.4.2.Alegerea sculei aschietoare.

Piatra 240x400x80 STAS 610/1-83- D=240mm- B=80mm

Material abraziv EnGranulatia 50-40Duritate i,kLiant C,B

5.4.3.Determinarea avansului si calcului lui.

Din tab.12.3 pag.241[1] avem Va=10-25.Adoptam Va=20m/min

2Ac nom=0.3

~ 43 ~

Page 44: TCM NOU salvat

t= = =0.15

5.4.4.Determinarea avansului de patrundere.

La rectificarea de degrosare avem 0.0025…0.075mm/rot

Adoptam S=0.05mm

5.4.5.Determinarea vitezei de aschiere si a vitezei periferice a piesei.

Din tab.12.6 pag 243

V=25…35m/s

V-vteza periferica a discului

Adoptam Vp=15m/min pentru OLC

Din tab.12.9 pag 247

V= *k1*k2[m/min]

V= *0.95*0.91=3.59m/min

5.4.6.Determinarea turatiei.

Pentru disc :Ndisc= = =1433.12 rot/min

Adoptam din gama de turatii a masinii Ndisc=1500rot/min

Pentru piesa :Npiesa= =55.16rot/min

Adoptam din gama de turatii a masinii Npiesa=50rot/min

Recalculez viteza

Vdisc= = 1884m/min=31.4m/s

Vpiesa= =3.45m/min=0.05m/s

~ 44 ~

Page 45: TCM NOU salvat

5.4.7.Calculul puterii pentru avansul de patrundere.

Ne=Cf*=0.132*=3.27kw

Fz=Cf* 2.2*3.59*0.05=0.39

Np= = 0.0012kw

Faza 9.1 se executa cu urmatorul regim de aschiere

t=0.3S=0.05mm/rotVdisc=31.4mm/secVpiesa=3.45mm/minNdisc=1500rot/minNpiesa=50rot/minN=0.0012kw

~ 45 ~

Page 46: TCM NOU salvat

ETAPA V : Normarea tehnica

5.1.Calculul normei de timp pentru operatia 1(debitarea)

NT= +Tu= + 7.5 = 7.50 min. Tpi - timp de pregatire-inchiereTpi = 9 min. Fisa 14 tab.1 si tab.3 N=110 N - numarul de bucati de prelucratTu = 7.5 min. fisa 9 pag 32[3] Tu - timp unitar5.2. Calculul normei de timp pentru operatia 2(strunjirea).

Nt2= + Tu2.1 + Tu2.2 + Tu2.3 = 18.12 min.

Faza 2.1

Tb = →pag 262

= +

tab.13.5 pag268 tab.13.7 pag 270

min

tab 13.9 pag 272

~ 46 ~

Page 47: TCM NOU salvat

=0.17min

3.28min

Faza 2.2

0.8min

=0.5min

min

=

=0.18min

T 2.34min

Faza 2.3

T

L=(1+

~ 47 ~

Page 48: TCM NOU salvat

T 2.61min

Determinam pentru op.3 (strunjire)

Faza 3.1

~ 48 ~

Page 49: TCM NOU salvat

Adopt ca la faza 2, toate datele necesare :

Faza 2.1 aceeasi cu faza 3.1

3.28min

Faza 2.2 aceeasi cu faza 3.2

2.34min

Faza 2.3 aceeasi cu faza 3.3

2.61min

Determinam pentru op.4(strunjire)

Faza 4.1

~ 49 ~

Page 50: TCM NOU salvat

18.56min

Faza 4.2

~ 50 ~

Page 51: TCM NOU salvat

11.94min Faza 4.3

3.83min

~ 51 ~

Page 52: TCM NOU salvat

Faza =4.4

5.18min

Faza 4.5

~ 52 ~

Page 53: TCM NOU salvat

5.33min

Faza 4.6

~ 53 ~

Page 54: TCM NOU salvat

3.34min

Faza 4.7

2.91min

Faza 4.8

~ 54 ~

Page 55: TCM NOU salvat

+

1.35min

Faza 4.9

~ 55 ~

Page 56: TCM NOU salvat

1.78min

min

Determinam pentru op.7 (frezare)

1.43min

~ 56 ~

Page 57: TCM NOU salvat

Determinam pentru op.9 (rectificare)

1.08min

Determinarea pentru op.10 (controlul final)

=0.25+0.21+0.21+0.25+0.21+0.25+0.21+0.25+0.67=2.51

~ 57 ~

Page 58: TCM NOU salvat

min

Determinarea

= =7.59+8.46+8.23+34.34+19.90+1.74+1.23+2.51=84min

(1h40min)

ETAPA VI. Calculul si analiza tehnico-economica

6.1.Coeficientul de utilizare a materialului :

Km=

~ 58 ~

Page 59: TCM NOU salvat

6.2 Productivitatea muncii :

6.3 Pretul de cost al piesei :

M-cost material

P=pret material

R=retributie

C=cost regie

~ 59 ~