TEKNIK MENJAWAB KERTAS FIZIK SPM /4531 ... TEKNIK MENJAWAB KERTAS FIZIK SPM /4531 KERTAS 2 Disediakan

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TEKNIK MENJAWAB KERTAS FIZIK SPM /4531 ... TEKNIK MENJAWAB KERTAS FIZIK SPM /4531 KERTAS 2...

 • TEKNIK MENJAWAB KERTAS FIZIK SPM /4531

  KERTAS 2

  Disediakan oleh: Mohamad Esmandi Bin Hapni Ijazah Sarjana Muda Sains Fizik Industri (UTM) Diploma Pendidikan (Fizik/Matematik Tambahan) (MPPPP)

 • FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN ITEM KERTAS 1

  (4531/1) KERTAS 2 (4531/2) KERTAS 3 (4531/3)

  Jenis Instrumen Ujian objektif Ujian subjektif Ujian penulisan laporan amali

  Jenis Item Pelbagai pilihan A, B, C atau D

  Bahagian A Bahagian B Bahagian C

  Bahagian A Bahagian B

  Bilangan Soalan 50 (Jawab semua) Bahagian A : 8 (Jawab Semua) Bahagian B : 2 (Pilih Satu) Bahagian C : 2 (Pilih Satu)

  Bahagian A : 2 (Jawab Semua) Bahagian B : 2 (Pilih Satu)

  Jumlah Markah 50 100 40

  Tempoh Ujian 1 jam 15 minit 2 jam 30 minit 1 jam 30 minit

  Domain Kognitif Pengetahuan : 28% Pemahaman : 40% Aplikasi : 32 %

  Pengetahuan : 11% Pemahaman : 16% Mengaplikasi : 18% Penyelesaian Masalah : 22% Mengkonsepsi : 16% Membuat Keputusan : 1%

  Penyelesaian Masalah : 100%

  Pemarkahan 1 atau 0 Mengikut rubik pemarkahan Mengikut rubik pemarkahan

  Tajuk Tingkatan 4 dan 5 Tingkatan 4 dan 5 Tingkatan 4 dan 5

  Aras Kesukaran

  Peralatan Tambahan

  Kalkulator Kalkulator Kalkulator, Jangka sudut, Pembaris 30 cm

  L M H 60% 24% 16%

  L M H 38% 35% 27%

  L M H 50% 30% 20%

 • SENARAI RUMUS KERTAS 1

 • SENARAI RUMUS KERTAS 2

 • KERTAS 2 (4531/2) BAHAGIAN A  Bahagian A terdiri daripada 8 soalan yang wajib

  dijawab tanpa pilihan.  Peruntukan markah adalah dari 4 hingga 12 markah.  Jumlah markah untuk Bahagian A ialah 60 markah.  Anda dinasihatkan untuk memperuntukan 90 minit

  untuk bahagian ini.  Soalan struktur kebiasaannya disertakan dengan

  gambar rajah atau jadual.  Kaji rajah dan jadual yang diberi kerana jawapan

  hanya berdasarkan rajah dan jadual yang disediakan.  Jangan paksa diri anda untuk menjawab soalan yang

  sukar. Mulakan dengan soalan yang mudah untuk menjimatkan masa menjawab.

   1 markah adalah untuk satu idea atau jawapan.

 • KERTAS 2 (4531/2) BAHAGIAN B  Bahagian B terdiri daripada 2 soalan pilihan. Pilih satu

  sahaja.  Markah yang diperuntukan untuk bahagian ini adalah

  20 markah.  Anda dinasihatkan memperuntukan 30 minit untuk

  bahagian ini.  Soalan yang dikemukakan di dalam bahagian ini

  kebiasaannya memerlukan anda menyatakan ciri-ciri persamaan atau perbezaan yang terdapat pada rajah.

   1 soalan berkehendakkan anda menerangkan satu proses atau fungsi kerja suatu peralatan atau fenomena

   Terdapat juga soalan yang meminta anda untuk mengubahsuai atau merekacipta mengikut ciri-ciri yang telah dinyatakan.

   Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dan logik mengikut terma fizik.

 • KERTAS 2 (4531/2) BAHAGIAN C  Bahagian C terdiri daripada 2 soalan pilihan.

  Pilih satu sahaja.  Markah yang diperuntukan untuk bahagian ini

  adalah 20 markah.  Anda dinasihatkan memperuntukan 30 minit

  untuk bahagian ini.  Soalan yang dikemukakan di dalam bahagian ini

  kebiasaannya memerlukan anda menyiasat ciri- ciri yang sesuai atas suatu situasi yang telah diberi. Kemudiannya memilih pilihan yang terbaik.

   Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dan logik mengikut terma fizik.

 • SPM 2014

  1 m

  1 m

 • SPM 2014

  0 m

  1 m

  Kedua-dua kotak ditanda

 • SPM 2014

  1 m

  1 m

  Kedua-dua kotak ditanda Pilih tanda √

 • SPM 2014

  1 m

  1 m

  Terima jawapan pada kotak yang betul

 • Terima :

  Bertambah Meningkat Semakin banyak

  Tolak :

  Tidak berubah

 • Terima :

  Kekuatan medan magnet meningkat apabila arus meningkat Daya tarikan magnet bertambah apabila arus meningkat

  Tolak :

  Kerana arus meningkat Kerana arus bertambah Voltan semakin tinggi Kekuatan magnet berkadaran terus dengan arus

 • Terima :

  Barometer / Barometer merkuri

  Tolak :

  Tabung uji

 • Terima :

  Berketumpatan tinggi Tidak melekat pada dinding barometer Legap

  Tolak :

  Mudah didapati Mudah diselenggara Mudah dibaca

 • Terima :

  76 76 cmHg

  Tolak :

  75 75 cmHg 0.76 0.76 mHg

 • 0.76 (13.6 x 103)(10) 103 360 Pa

  1m 1m (Terima tanpa unit)

  76 (13.6 x 103)(10) 10 336 000 0m

  1m

  Terima :

  1.0336 x 105 1.03 x 105 103 kPa

  Terima g = 9.81 101 396.16

  P = hg Rumus tekanan dalam / oleh cecairDiberi dalam senarai rumus

 • Terima :

  Sinar gama / gamma / sinar-

  Tolak :

  Gelombang e.m Gelombang melintang

 • Terima :

  100 x 106 100 000 000 1 x 108

  T = 1012 G = 109 M = 106 k = 103

  d = 10-1 c = 10-2

  m = 10-3  = 10-6 n = 10-9 p = 10-12

  Tera Gi

  Makan Keropok

  Di Class

  Manakala Mick Nak

  Pulang

  Gandaan 3

  Gandaan 3

 • Terima :

  Tenaga lebih tinggi daripada gelombang radio Tidak dibelau oleh penghalang Kehilangan tenaga yang kurang

  Tolak :

  Mempunyai panjang gelombang yang besar Mempunyai frekuensi yang sederhana tinggi

 • 3 x 108 = 1 x 108   = 3 m

  1m 1m (Terima tanpa unit)

  1m 0m

  3 x 108 = 100   = 3 x 106 m

  v = f  Rumus halaju gelombangDiberi dalam senarai rumus

 • Terima :

  Sebarang lakaran murid dengan panjang gelombang yang lebih besar tanpa mengira amplitud.

 • Terima :

  300 N -300 N

 • Terima :

  Kuantiti yang mengubah bentuk objek Kuantiti yang mengubah saiz objek Kuantiti yang mengubah pergerakan objek

  Tolak :

  Hasil darab jisim dan pecutan m x a (m = jisim , a = pecutan)

 • Terima :

  Garis lurus dengan kecerunan positif

 • Terima :

  Garis lurus dengan kecerunan positif

  (Garis lurus mendatar dianggap berhenti menolak)

 • Terima :

  Garis lurus dengan kecerunan positif

  (Garis lurus mendatar dianggap sebelum menolak)

 • 350 – 300 50 N

  1m 1m (Terima tanpa unit)

  1m50 N

  Jika tiada tunjuk cara

  - 350 + 300 - 50 N

  1m 1m (Terima tanpa unit)

  Jika arah bertentangan

 • 50 = 50 a a = 1 m s-2

  1m 1m (dengan unit)

  F = ma Rumus daya paduanDiberi dalam senarai rumus

 • 1 m

 • 0 m

  Kedua-dua kotak ditanda √

 • 1 m

  Kedua-dua kotak ditanda Pilih tanda √

 • Terima :

  Isi padu udara dalam rajah 5.1 lebih banyak berbanding dalam rajah 5.2 Rajah 5.1 lebih banyak daripada Rajah 5.2 Rajah 5.1 > Rajah 5.2

  Isi padu udara dalam rajah 5.2 lebih sedikit berbanding dalam rajah 5.1 Rajah 5.2 lebih sedikit daripada Rajah 5.1 Rajah 5.2 < Rajah 5.1

  Tolak :

  Simbol  atau 

  Perhatikan pam Basikal

 • Perhatikan tolok Bourdon

  Terima :

  Tekanan udara dalam rajah 5.1 kurang berbanding dalam rajah 5.2 Rajah 5.1 kurang daripada Rajah 5.2 Rajah 5.1 < Rajah 5.2

  Isi padu udara dalam rajah 5.2 lebih tinggi berbanding dalam rajah 5.1 Rajah 5.2 lebih tinggi daripada Rajah 5.1 Rajah 5.2 > Rajah 5.1

  Tolak :

  Simbol  atau 

 • Perhatikan bekas berikut yang dimampatkan

  Terima :

  Sama Tidak berubah Serupa

 • Terima :

  Semakin tinggi isi padu semakin rendah tekanan Semakin rendah isi padu semakin tinggi tekanan Tolak :

  Semakin tinggi tekanan semakin rendah isi padu Semakin rendah tekanan semakin tinggi isi padu Tekanan mempengaruhi isi padu Isi padu mempengaruhi tekanan Kemungkinan terima (Ikut tahun semasa)

  Tekanan berkadaran songsang dengan isi padu

  Ayat ini hanya sesuai diguna jika soalan disertakan dengan graf

 • Kenal pasti MV dan RV Kemudian Rujuk Senarai Rumus MV = isi padu, V RV = Tekanan, P CV = Suhu, T

  PV = Boyle

  Udara = gas Cari Hukum Gas

  Pemalar T PV 

  Terima :

  Hukum Boyle

  Tolak :

  Hukum gas Hukum gas semestar

 • 2

  2 1mv

  Jisim tidak berubah Halaju tidak berubah Kerana suhu tetap

  Terima :

  Tidak berubah Tiada berubah Sama seperti awal (Sebelum dipam)

  Tolak :

  Tiada

 • Terima :

  Suhu tidak berubah

  Tolak :

  Jisim tidak berubah

 • = 238 -234 = 4

  = 226 - 222 = 4

 • Radio Radioaktif

  Isotop

  Terima :

  Isotop dengan nukleus tidak stabil dan akan mengalami reputan

  Tolak :

  Unsur dengan nombor proton yang sama dan nombor nukleon yang berbeza

 • = 92 - 90 = 2

  = 88 - 86 = 2

 • Terima :

  Alfa ,  Uranium, U dan Radium, Ra

  Tolak :

  Uranium Radium

  4 2

 • Terima :

  Lakaran lintasan pesongan ke terminal negatif

 • Terima :

  Alfa bercas positif

  Tolak :

  Inersia alfa tinggi