Teknik Menjawab Kertas Pendidikan Moral Spm

  • View
    16.969

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Teknik Menjawab Kertas Pendidikan Moral Spm

PENDIDIKAN MORAL 2010 (SPM)

TEKNIK MENJAWAB KERTAS PENDIDIKAN MORAL SPMOLEH : CIK NORLITA BINTI ABDUL RANI

FORMAT KERTAS PENDIDIKAN MORALBAHAGIAN A JENIS SOALAN STRUKTUR KEMAHIRAN YANG DIUJI PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN 32 % KEMAHIRAN 68% B ESEI ARAS : R:S:T = 5:3:2 R : RENDAH S : SEDERHANA T : TINGGI 3 SOALAN (PILIH 2) 20 MARKAH 30 MINIT 1 SOALAN = 15 MINIT BILANGAN SOALAN 8 SOALAN JUMLAH MARKAH 80 MARKAH PENGAGIHAN MASA 120 MINIT 1 SOALAN = 15 MINIT

PEMBAHAGIAN SOALANI) PENGUASAAN NILAI NILAI DEFINISI KATA KUNCI II) PENGETAHUAN AM (KEMAHIRAN BERFIKIR) CARA LANGKAH KESAN SEBAB CONTOH III) KANDUNGAN BUKU TEKS TINGKATAN 4 & TINGKATAN 5

CONTOH 1 : PENYUSUNAN SOALAN STRUKTUR SOALAN 1 : PERKEMBANGAN DIRI SOALAN 2 : PERKEMBANGAN DIRI SOALAN 3 : KEKELUARGAAN SOALAN 4 : ALAM SEKITAR SOALAN 5 : PATRIOTISME SOALAN 6 : HAK ASASI SOALAN 7 : DEMOKRASI SOALAN 8 : KEAMANAN

CONTOH 2 : PENYUSUNAN SOALAN STRUKTUR SOALAN 1 : PERKEMBANGAN DIRI SOALAN 2 : KEKELUARGAAN SOALAN 3 : ALAM SEKITAR SOALAN 4 : PATRIOTISME SOALAN 5 : HAK ASASI SOALAN 6 : DEMOKRASI SOALAN 7 : KEAMANAN SOALAN 8 : PERKEMBANGAN DIRI

NILAI PALING GLAMOUR ??

NILAI RASIONAL

NILAI DALAM KUMPULAN YANG SAMA

BERTANGGUNGJAWAB / TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA KASIH SAYANG / KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA / KASIH SAYANG / MENYAYANGI DAN MENGHARGAI ALAM SEKITAR

INGATKEEMPAT EMPAT NILAI ALAM SEKITAR DITERIMA SEBAGAI JAWAPAN BAGI SEMUA SOALAN ALAM SEKITAR. (i) MENYAYANGI DAN MENGHARGAI ALAM SEKITAR (ii) KEHARMONIAN ANTARA MANUSIA DENGAN ALAM SEKITAR (iii) KEMAPANAN ALAM SEKITAR (iv) PEKA TERHADAP ISU ISU ALAM SEKITAR

DEFINISI NILAI(BERSIKAP TIDAK KETERLALUAN DALAM MEMBUAT PERTIMBANGAN DAN TINDAKAN) (SAMA ADA DALAM PEMIKIRAN, PERTUTURAN ATAU PERLAKUAN) (TANPA MENGABAIKAN KEPENTINGAN DIRI DAN ORANG LAIN.) 1 KURUNGAN = 0 MARKAH 2 KURUNGAN = 1 MARKAH 3 KURUNGAN = 2 MARKAH

INGAT

BIASAKAN MEMBUAT J + 1 J+ 1 = EXTRA 1 JAWAPAN

CONTOH JAWAPAN PELAJARREMAJA HARUS MENYEDARI KEPENTINGAN MENGURUSKAN MASA DENGAN BIJAKSANA. (a) NYATAKAN DUA NILAI YANG PERLU DIAMALKAN OLEH REMAJA (2 MARKAH) (i) NILAI BERTANGGUNGJAWAB, NILAI RASIONAL DAN NILAI KERAJINAN. (ii) _____________________________________

CONTOH JAWAPAN PELAJARREMAJA HARUS MENYEDARI KEPENTINGAN MENGURUSKAN MASA DENGAN BIJAKSANA. (a) NYATAKAN DUA NILAI YANG PERLU DIAMALKAN OLEH REMAJA (2 MARKAH) (i) NILAI BERTANGGUNGJAWAB______________ (ii) NILAI RASIONAL________________________ (iii) NILAI KERAJINAN_______________________

CONTOH JAWAPAN PELAJARNYATAKAN DUA CARA MENJAGA IBU YANG SAKIT (2 MARKAH) (i) MEMBERI UBAT (ii)MENGHANTAR KE RUMAH ORANG TUA DAN MEMBAYAR BULANAN PENJAGAAN (iii)MEMBASAHKAN BADAN IBU DENGAN TUALA

CONTOH JAWAPAN PELAJAR (a)NYATAKAN DUA SEBAB MENGAPA RAKYAT MALAYSIA PERLU BERTOLAK ANSUR (2 MARKAH) (i) MENGELAKKAN PERTELINGKAHAN (ii) MENGELAKKAN PERSELISIHAN FAHAM

CONTOH JAWAPAN PELAJARDUA ORANG REMAJA DITANGKAP KERANA TERLIBAT DENGAN LUMBA HARAM. (b) NYATAKAN TIGA KESAN KEPADA KELUARGA REMAJA TERSEBUT (3 MARKAH) (i) MARUAH KELUARGA TERCEMAR (ii) KELUARGA MENDAPAT MALU (iii) KELUARGA DIPANDANG SERONG

CONTOH JAWAPAN PELAJARDUA ORANG REMAJA DITANGKAP KERANA TERLIBAT DENGAN LUMBA HARAM. (b) NYATAKAN TIGA KESAN KEPADA KELUARGA REMAJA TERSEBUT (3 MARKAH) (i) MARUAH KELUARGA TERCEMAR (ii) KELUARGA AKAN DIPINGGIRKAN OLEH MASYARAKAT (iii) KELUARGA AKAN BERSEDIH

CONTOH JAWAPAN PELAJARNYATAKAN TIGA KESAN JIKA PROJEK PEMBINAAN DILAKUKAN SECARA TIDAK TERANCANG (3 MARKAH) (i) BERLAKU BENCANA ALAM (ii) BERLAKU TANAH RUNTUH (iii) HUTAN MUSNAH

CONTOH SOALAN STRUKTURMAKANAN SEGERA MENJADI PUNCA KEGEMUKAN. ARAHAN KEPADA PENGUSAHA MAKANAN : NYATAKAN KANDUNGAN BAHAN MAKANAN YANG DIBUNGKUS. JUMLAH KALORI YANG DIBEKALKAN OLEH MAKANAN MENGIKUT KUANTITI.

CONTOH JAWAPAN(a)NYATAKAN DUA NILAI YANG PERLU DIAMALKAN OLEH PENGUSAHA MAKANAN BERDASARKAN ARAHAN DI ATAS (2 MARKAH)NILAI RASIONAL.

(i) ______________________________________NILAI BERTANGGUNGJAWAB.

(ii) _____________________________________

CONTOH JAWAPAN(a)JELASKAN DUA NILAI YANG PERLU DIAMALKAN OLEH PENGUSAHA MAKANAN BERDASARKAN ARAHAN DI ATAS. (4 MARKAH) (i) _______________________________________NILAI BERTANGGUNGJAWAB . PENGUSAHA MAKANAN PERLU MELAKSANAKAN TUGAS MENGIKUT ARAHAN YANG DIBERIKAN. NILAI RASIONAL . PENGUSAHA MAKANAN PERLU BOLEH BERFIKIR SUPAYA PENGELUARAN MAKANAN SEGERANYA TIDAK DISEKAT.

(ii) _______________________________________

CONTOH JAWAPAN(a)HURAIKAN DUA NILAI YANG PERLU DIAMALKAN OLEH PENGUSAHA MAKANAN BERDASARKAN ARAHAN DI ATAS. (6 MARKAH) (i) ______________________________________ (ii)NILAI BERTANGGUNGJAWAB . PENGUSAHA MAKANAN PERLU MELAKSANAKAN TUGAS MENGIKUT ARAHAN YANG DIBERIKAN. CONTOHNYA, MEMBUAT BUNGKUSAN BARU. ______________________________________ NILAI RASIONAL . PENGUSAHA MAKANAN PERLU BOLEH BERFIKIR SUPAYA PENGELUARAN MAKANAN SEGERANYA TIDAK DISEKAT. CONTOHNYA, MENILAI SEMULA HASIL MAKANAN SEGERANYA.

CONTOH SOALAN ESEITINDAKAN ANDA ?DILEMA KETIKA MENGETAHUI ADIK ANDA MENGHISAP ROKOK MEMBERITAHU AYAH TIDAK MEMBERITAHU AYAH

APAKAH PILIHAN TINDAKAN ANDA?. HURAIKAN NILAI NILAI YANG AKAN ANDA AMALKAN BERDASARKAN TINDAKAN TERSEBUT. [10 M] 10 AYAT SAHAJA. 3 NILAI TERAWAL SAHAJA DIAMBILKIRA. 1 PERENGGAN SAHAJA.

CONTOH JAWAPANPILIHAN NILAI 1 PENERANGAN(KK1) CONTOH 1 PENERANGAN(KK2) CONTOH 2 NILAI 2 PENERANGAN(KK1) CONTOH 1 PENERANGAN(KK2) CONTOH 2 NILAI 3 PENERANGAN(KK1) CONTOH 1 PENERANGAN(KK2) CONTOH 2

CONTOH JAWAPAN

SAYA AKAN MEMBERITAHU AYAH.NILAI YANG AKAN SAYA AMALKAN IALAH NILAI TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA. SAYA MEMPUNYAI KEWAJIPAN TERHADAP KELUARGA SUPAYA MARUAH KELUARGA TIDAK TERCEMAR. CONTOHNYA, SAYA BERHAK MENEGUR PERBUATAN ADIK YANG MEROKOK. SAYA AKAN MELAHIRKAN KELUARGA BAHAGIA SUPAYA TIADA PERGADUHAN ANTARA ADIK BERADIK. CONTOHNYA,MASALAH DALAM KELUARGA DISELESAIKAN DENGAN BERBINCANG.

SAMBUNGAN NILAI KEDUA IALAH NILAI KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA. SAYA MEMPUNYAI PERASAAN SAYANG YANG MENDALAM SUPAYA AHLI KELUARGA RASA DIHARGAI. CONTOHNYA, SAYA MEMBERITAHU AYAH KERANA TIDAK MAHU ADIK TERUS MELAKUKAN KESALAHAN. SAYA MEMPUNYAI PERASAAN SAYANG YANG BERKEKALAN SUPAYA HUBUNGAN KELUARGA TIDAK TERPUTUS. CONTOHNYA, SAYA AKAN TERUS MEMBERI SEMANGAT UNTUK ADIK BERHENTI MEROKOK.

SAMBUNGAN NILAI KETIGA IALAH NILAI RASIONAL. SAYA BOLEH BERFIKIR DENGAN MEMBEZAKAN BETUL DAN SALAH. CONTOHNYA, SAYA MENYENARAIKAN KEBAIKAN JIKA MEMBERITAHU AYAH. SAYA BERTINDAK WAJAR SUPAYA ADIK TIDAK DIKENAKAN HUKUMAN DI SEKOLAH. CONTOHNYA, SAYA BERHARAP AYAH DAPAT MEMANTAU ADIK DARIPADA TERUS TERJEBAK DENGAN ROKOK.

(i)

(ii)

MENGUATKUASAKAN UNDANG UNDANG SUPAYA KUALITI BAHAN MAKANAN LEBIH TERJAGA. MENGENAKAN HUKUMAN PENJARA SUPAYA MENJADI PENGAJARAN KEPADA MEREKA YANG INGKAR.