Teknik menjawab soalan bm (pemahaman)

 • View
  19.650

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Teknik menjawab soalan bm (pemahaman)

 • 1. BAHASA MELAYU PEMAHAMAN Kertas 1(011) UPSR
 • 2. KEJAYAANC intaku pad a kejayaanTakkan luput buat selam anyaIm pianku kan tercapaiD engan pengorbanankuYang sepahit hem ped u.5 A, 5 A takkan d atang m enjelm aTanpa usaha gigihkuTid ak akan berjaya
 • 3. Wahai guru yang tercintaD an juga ibu bapa sem uaJasam u takkan ku lupaU ntuk m enggem birakanBuat m asa had apan5 A, 5 A takkan d atang m enjelm aAku m esti berusahaSehingga aku berjaya
 • 4. Perbanyakkan Latihan Baca bahan ilmiah STRATEGI Ulangi topik SKOR A lemah Catatperbendaharaan kata Latih tubi soalan Beri tumpuan tajuk lemah
 • 5. KOMPONEN SOALANPengetahuan Tentang Tatabahasa
 • 6. A. MORFOLOGI (Pembentukan Kata)1 K a ta N a ma 11 K a ta P e me ri2 K a t a K e r ja 12 K a ta S e nd i3 K a t a A d je k t if 13 K a t a B ila n g a n4 K a ta H ub ung 14 K a ta A ra h5 K a ta S e ru 15 K a t a Im b u h a n6 K a ta Ta n ya 16 K a t a M a jm u k7 K a t a P e r in t a h 17 K a ta G a nd a8 K a ta B a ntu 18 P e n jo d o h B ila n g a n9 K a ta P e ng ua t 19 P e rk a ta a n S e e rti10 K a ta N a fi 20 P e rk a ta a n B e r la w a n
 • 7. B. SINTAKSIS (Pembentukan Ayat)1 A ya t ja w a p a n b a g i a ya t s o a l2 A y a t s o a la n3 P e r ib a h a s a / S im p u la n B a h a s a4 A ya t s a m a m a k s u d5 A y a t a k t if / a y a t p a s if6 A ya t k a ta b a n ya k m a k n a7 C a k a p a ju k k e p a d a c a k a p p in d a h8 C a k a p p in d a h k e p a d a c a k a p a ju k9 P ilih a y a t y a n g b e t u l10 U r u t a n c e r it a
 • 8. KATA NAMAKATA KHASNAMA AM TA A A K M NAKATA GANTI KATA NAMA TERBITAN
 • 9. Binatang Benda kucing, arnab,kereta , katil,pen, rumah, ayam, lembu kasut KATA NAMA AM Tempatmasjid, pulau, bandar, Manusia sekolah, guru, budak, negeri hakim, ayah, adik
 • 10. Benda BinatangPen Pilot, Kereta Pak Belang, Jalak, Wira, Honda, Tompok, Si Comel, Orlando Sang Bedal KATA NAMA KHAS Tempat ManusiaKampar, Tasik Alia, Ravi, Bera, Tokyo, Dr. Ridwan, Julia,Gunung Tahan Cikgu Kamal
 • 11. Ganti nama Pertanyaan Ganti nama diri Apa, Adakah, Berapa, Pertama, Kedua, Ketiga Bila, Mengapa, Mana, Siapa, Bagaimana Ganti nama Ganti nama Diri Singkatan GANTI Petunjukkau, ku, mu, nya NAMA Ini, itu Ganti nama Tak Tentu Ganti nama Tempat apa-apa, bila-bila, Sini, situ, sana mana-mana, sesiapa
 • 12. Ganti nama Diri Pertama aku, saya, beta, daku, Hamba, patik, kami, kitaGANTI Ganti namaNAMA Diri Kedua anda, awak, dikau, DIRI engkau, kamu, kalian Ganti nama Diri Ketiga Beliau, dia, ia, Baginda, mereka
 • 13. makanan kerajaan kebesaran pemberita pendidikkejayaan pakaian KATApelakon NAMA TERBITAN pesertamanisan peruntukan kejujuran bulatan gambaran
 • 14. nipis pintar lazat bundar lewat rindu pilu longlai garang ungu jinggamerdu KATA lincah katik ADJEKTIF nyaringjarang lonjong pipih sayang payau kerdil kelat suntuk
 • 15. pada ke kepada di untuk oleh dari KATAsejak SENDI bagi NAMAdengan daripada sebagai selain hingga seperti
 • 16. Awalan Apitanbertenggek, terpijak, pertunjukan, kedua, membantu, kerajinan, dibaikipelakon, senaskhah, berpegangan, perosak penerangan, PERKATAAN IMBUHAN Akhiran Sisipan (el, em,er) lautan, orang-orangan, gelegar, biji-bijian, manisan, gemuruh, naiki, dekati, biarkan, gergaji, tuangkan, temali,
 • 17. kah tahSiapakah nama budak Apatah dayaku, aku tidak gemuk itu? berupaya untuk melawan. KATA PENEGAS pun lah Setelah selesaiPelajar itulah yang telah menyaksikan pertunjukan terpilih sebagai pelajar drama itu, mereka pun cemerlang. pulang ke rumah.
 • 18. Wahai Eh Hai Cis/ CihAduh KATAHoi SERU Nah Amboi Wah Oh Aduhai Ah
 • 19. begitu paling agak terlalu KATA benarsungguh PENGUAT betul sangat nian amat sekali
 • 20. masing-masing berjam-jam keenam beberapa duasesetengah para KATAtiap-tiap BILANGAN satu perdua sepuluh semua pelbagai kedua-dua banyak setengah
 • 21. Kenapa Siapa