Teknik menjawab soalan objektif

  • View
    1.641

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Teknik menjawab soalan objektif

  • 1. adonie BENGKELBENGKEL STRATEGIKSTRATEGIK UPSR (2013)UPSR (2013) TEKNIKTEKNIK MENJAWABMENJAWAB SAINS UPSRSAINS UPSR

2. OBJEKTIF CERAMAHOBJEKTIF CERAMAH Memahami format kertas dan bentukMemahami format kertas dan bentuk soalan Sains UPSRsoalan Sains UPSR Meningkatkan pemahaman dan penguasaanMeningkatkan pemahaman dan penguasaan Kemahiran Proses Sains bagiKemahiran Proses Sains bagi menyelesaikan masalah sains denganmenyelesaikan masalah sains dengan mudah dan tepat.mudah dan tepat. Mengetahui dan menggunakan strategiMengetahui dan menggunakan strategi menjawab soalan Sains UPSR secaramenjawab soalan Sains UPSR secara berkesan.berkesan. Mencapai matlamat iaitu peringkat AMencapai matlamat iaitu peringkat A dengan markah maksimum bagi matadengan markah maksimum bagi mata pelajaran Sains.pelajaran Sains.ADONIE 3. adonie Bahagian A - 30 soalan objektif Aneka pilihan Aneka gabungan 30 markah Soalan berdasarkan pengetahuan dan kefahaman Sains Tahun 4, 5 dan 6 dari semua tema. 4. adonie HSP Sains mengandungi :- Pengetahuan Bahagian A 30% Kemahiran Kemahiran Proses Sains 20% Kemahiran Manipulatif Sikap Saintifik Nilai dan Nilai Murni PEKA 5. adonie BENTUK SOALAN AYAT GAMBARAJAHJADUAL GRAF 6. adonie 7. adonie Semasa membaca setiap soalan, cuba fahamkan kehendak utama soalan (CARI KATA KUNCI SOALAN). Anda boleh gariskan kata kunci soalan tersebut. 8. adonie 1. FAKTA 2. ISTILAH 3. URUTAN 4. KAEDAH 5. PENGELASAN6. KONSEP 7. TERJEMAHAN 8. TAFSIRAN 9. EKSTRAPOLASI 10. APLIKASI 9. adonie KEBOLEHAN CAHAYA MENEMBUSI BAHAN LUTSINAR LUTCAHAYA LEGAP Keseluruhan cahaya menembusi bahan Sebahagian cahaya menembusi bahan Cahaya tidak dapat menembusi bahan Udara, air laut, kaca/plastik jernih Ais, cermin surih, kaca/plastik kabus Kayu, bola, batu, CONTOH PETA MINDACONTOH PETA MINDA 10. adonie PENGARATAN faktor pengaratan bahan yang boleh berkarat pengaratan cara mencegah pengaratan faedah mencegah pengaratan udara dan air besi keluli tahan lama jimat belanja cantik sadur gris minyak cat mengaloi mencegah pengaratan Pengaratan Bahan 11. adonie CAHAYA Pergerakan cahaya Pantulan cahaya Sumber cahaya Cahaya bergerak lurus Kebolehan cahaya menembusi objek Aplikasi pantulan dalam kehidupan Jenis permukaan yang memantulkan cahaya Lutsinar Lutcahaya Legap Pembentukan bayang-bayang Cermin mata Ais Papan Matahari Nyalaan mentol Api lilin Licin Berkilat Rata Cermin Logampermata Periskop Kaleidoskop Cahaya KOSR4/K3/2003 12. adonie Kebolehan Bahan Mengalirkan Arus Elektrik Kebolehan Bahan Mengalirkan Arus Elektrik Konduktor Penebat Pepejal Definisi Umum Operasi Definisi Logam Operasi Mentol Tidak Menyala Mentol Menyala Bahan Bukan Pengalir Elektrik Bahan Pengalir Elektrik Semua Jenis Logam Rod Karbon Larutan Garam Cecair Minyak Syampu Pepejal KayuPlastik Cecair Kicap Masin Cuka Jus Limau Air Paip KOSR4/2003 13. adonie Hubungan Makanan Antara Haiwan Hubungan Makanan Antara Haiwan Rantai Makanan Habitat Parit Sawah Tanah Hutan Siratan Makanan Makanan Haiwan Haiwan Harimau Singa Musang Ular Tumbuhan Lembu Arnab Kuda Haiwan & Tumbuhan Ayam Tikus Kelawar KOSR4/2003 14. adonie TENAGA ELEKTRIK Contoh Alat Yang Menghasilkan Tenaga Elektrik Penjimatan Tenaga Perubahan Tenaga Sel Kering Sel Suria Guna Berhemah T/Elektrik T/Cahaya (Lampu Suluh) Dinamo Akumulator Penjana Elektrik KOSR THN5 K6//2003 T/Elektrik T/Haba (Seterika) T/Elektrik T/Bunyi (Loceng) T/Elektrik T/Kinetik (Kipas) 15. adonie KEADAAN BAHAN Gas Cecair Pepejal ContohSifat charat Contoh Sifat Contoh Mempunyai JisimMemenuhi Ruang Udara Mengikut Bentuk Bekas Air Bentuk Tetap KayuStim Mempunyai Jisim Minyak Mempunyai Jisim Kaca KOSR TH5 K6/2003 16. adonie CONTOH MENJAWABCONTOH MENJAWAB ANEKA PILIHANANEKA PILIHAN 1.Rajah 5 menunjukkan simulasi fenomena gerhana Bulan oleh sekumpulan pelajar. Mary Muthu Ahmad Antara berikut yang manakah benar bagi menggambarkan fenomena tersebut ? Mary Muthu Ahmad A Bumi Bulan Matahari B Bulan Bumi Matahari C Bumi Matahari Bulan D Matahari Bulan Bumi RAJAH 5 Nota:Nota: Kaedah dan teknik menjawab perluKaedah dan teknik menjawab perlu dipertingkatkan; cadangan kaedah 3C (Conteng,dipertingkatkan; cadangan kaedah 3C (Conteng, Cantas, Cari)Cantas, Cari) Bumi 17. adonie CONTOH MENJAWABCONTOH MENJAWAB PELENGKAPPELENGKAP 1.Antara berikut yang manakah pernyataan benar tentang buruj-buruj Rajah 7 ? Buruj P Buruj Q I Buruj Q ialah buruj Biduk II Buruj P dan Q adalah kompas kepada ahli pelayaran III Buruj P boleh digunakan untuk menentukan arah Selatan IV Buruj adalah gugusan planet yang membentuk corak tertentu A I dan IV sahaja B I, II dan III sahaja C II, III dan IV sahaja D I, II, III dan IV RAJAH 7 Nota:Nota: Kaedah dan teknik menjawab perluKaedah dan teknik menjawab perlu dipertingkatkan; cadangan kaedah 3C (Conteng,dipertingkatkan; cadangan kaedah 3C (Conteng, Cantas, Cari)Cantas, Cari) Pari Biduk 18. adonie 1. Fakta Menguji tentang ciri, sifat atau fenomena 2. Istilah Menguji tentang istilah, definisi, makna atau simbol 3. Urutan Menguji tentang urutan, proses, aliran, perkembangan dan fenomena berhubung dengan masa. 4. Kaedah Menguji teknik, pendekatan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan jawapan. 5. Pengelasan Menguji tentang jenis, kumpulan set atau bidang 6. Konsep Menguji tentang konsep dan hukum sains 7. Terjemahan Memindahkan maklumat atau data dari satu bentuk ke bentuk yang lain. 8. Tafsiran Menguji idea secara menyeluruh, membuat rumusan dan kesimpulan 9. Ekstrapolasi Menguji kefahaman tentang kesan atau akibat. 10. Aplikasi Penggunaan konsep / pengetahuan Sains dalam situasi baru dalam kehidupan seharian. 19. adonie FaktaFakta CONTOH: Manakah antara alat berikut berfungsi dengan mengubah tenaga elektrik kepada tenaga haba? A Kipas C Kamera B Radio D Pembakar roti Jawapan: D 20. adonie 2.2. Maklumat di atas menunjukkan empat jenis hidupan.Maklumat di atas menunjukkan empat jenis hidupan. Antara berikut yang manakah menunjukkan susunanAntara berikut yang manakah menunjukkan susunan rantai makanan yang betul?rantai makanan yang betul? A HelangA Helang AyamAyam CacingCacing RumputRumput B CacingB Cacing HelangHelang RumputRumput AyamAyam C RumputC Rumput CacingCacing AyamAyam HelangHelang D AyamD Ayam RumputRumput HelangHelang CacingCacing Helang Cacing Ayam Rumput Jawapan : C KONSEP 21. adonie IstilahIstilah 44 Antara pernyataan berikut yang manakahAntara pernyataan berikut yang manakah menerangkan maksud sifat kekenyalan pada satumenerangkan maksud sifat kekenyalan pada satu objek?objek? A Terapung di atas airA Terapung di atas air B Dapat menahan hentakanB Dapat menahan hentakan C Melantun balik apabila dibalingC Melantun balik apabila dibaling D Kembali ke bentuk asal selepas dikenakan dayaD Kembali ke bentuk asal selepas dikenakan daya Jawapan : D 22. adonie SOALAN ISTILAH Siratan makanan bermaksud A gabungan beberapa rantai makanan B cara hidupan mendapatkan makanan C sebahagian daripada rantai makanan D faktor penting untuk mengekalkan keseimbangan alam Jawapan: A 23. adonie KAEDAH Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan mengkaji keperluan air oleh tumbuhan untuk hidup. Antara berikut yang manakah perlu dilakukan dalam penyiasatan itu ? I Menyediakan dua pokok yang sama jenis di dalam bekas yang berlainan II Menyapu minyak pada salah satu daripada pokok III Menyiram salah satu daripada pokok tersebut IV Memerhati keadaan kedua-dua pokok selepas satu minggu A I dan III sahaja B II dan IV sahaja C I, II dan III sahaja D I, III dan IV sahaja JAWAPAN: D 24. adonie URUTANURUTAN 5 . Maklumat di atas menunjukkan langkah-langkah dalam proses penjerukkan.5 . Maklumat di atas menunjukkan langkah-langkah dalam proses penjerukkan. Antara susunan berikut yang manakah betul?Antara susunan berikut yang manakah betul? AA QQ PP SS RR BB QQ SS RR PP CC QQ SS PP RR DD QQ RR SS PP P Campurkan sedikit cuka Q Potong buah dan basuh R Gaul buah dan garam S Masukkan larutan gula pekat Jawapan : D 25. adonie URUTAN Antara berikut yang manakah merupakan urutan fasa bulan yang betul ? A Bulan purnama, bulan sabit, anak bulan, bulan separa B Anak bulan, bulan sabit, bulan separa, bulan purnama C Bulan sabit, anak bulan, bulan purnama, bulan separa D Anak bulan, bulan sabit, bulan purnama, bulan separa Jawapan: B 26. adonie PenterjemahanPenterjemahan 3. Maklumat di atas menunjukkan pemerhatian3. Maklumat di atas menunjukkan pemerhatian tentang jarak yang dilalui kereta P,Q,R dan Stentang jarak yang dilalui kereta P,Q,R dan S dalam satu jam. Antara carta palang berikut, yangdalam satu jam. Antara carta palang berikut, yang manakah boleh menggambarkan pemerhatian ini?manakah boleh menggambarkan pemerhatian ini? P bergerak lebih jauh daripada R Q bergerak lebih jauh daripada P S bergerak lebih jauh daripada P dan Q 0 20 40 60 80 100 P Q R S kereta Jarak 0 20 40 60 80 100 P Q R S kereta Jarak 0 20 40 60 80 100 P Q R S kereta Jarak 0 20 40 60 80 100 P Q R S kereta A B C D Jawapan : B 27. adonie TafsiranTafsiran 6 . Rajah 6 menunjukkan jarak yang dicatatkan oleh sebuah bongkah kayu untuk berhenti apabila melalui permukaan P,Q,R dan S. Bongkah kayu itu ditolak dengan daya yang sama. Antara pernyataan berikut yang manakah betul tentang P,Q,R dan S? A. Q lebih kasar daripada P tetapi lebih halus daripada S B. S lebih kasar daripada P tetapi lebih halus daripada R C. P mempunyai permukaan yang paling halus D. R lebih halus daripada P dan Q 0 10 20 30 40 50 60 Jarak/ cm P Q R S Jenis permukaan Jawapan : D 28. adonie EkstrapolasiEkstrapolasi 7. Rajah 10 menunjukkan pembuangan sampah sarap yang tidak terkawal. Apakah yang akan berlaku jika keadaan sebegini dibiarkan selama seminggu? I. Penyebaran bakteria dan serangga perosak II. Mengganggu keselesaan hidup III. Menjejaskan keindahan alam. A I sahaja B I dan II sahaja C II dan III sahaja D I, II dan III JAWAPAN : D 29. adonie SOALAN APLIKASI Nani men