Teknik Menjawab Soalan Pendek (Struktur)

  • View
    271

  • Download
    34

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kaedah Menjawab Soalan Struktur Geografi STPM Baharu Penggal 1

Text of Teknik Menjawab Soalan Pendek (Struktur)

TEKNIK MENJAWAB SOALAN PENDEK (STRUKTUR)

TEKNIK MENJAWAB SOALAN PENDEK (STRUKTUR)Asas Menjawab Soalan4 Perkara PentingContohBincangkan faktor yang mempengaruhi mingrasi ke Malaysia pada masa kini. [10M]Kata TugasProKontraFokus IsiFaktor TarikanFaktor TolakanSkop IsiBilangan Isi 1 Isi + Huraian = 2 MBentuk SoalanSoalan Aras Rendah

SOALAN DEFINISI/MAKSUDBahagian A: Alam Sekitar Fizikal2. a) Terangkan maksud sistem. [3] (STPM 2013)Jawapan:Satu set [angkubah/unsur fizikal] yang [saling berinteraksi] antara satu sama lain bagi mencapai [tahap keseimbangan.]

Kunci idea:Set angkubah/unsur fizikal = 1MSaling berinteraksi = 1MTahap keseimbangan = 1MMAX= 3 Markah8Bahagian A: Alam Sekitar Fizikal1. a) Terangkan konsep aphelion dan solstis. [4] (STPM 2013)Jawapan (maksud aphelion):Kedudukan bumi pada [jarak yang paling jauh] dengan matahari [semasa peredarannya di atas orbit]. Ia berlaku pada [Julai] dan jarak bumi dengan matahari kira-kira [152 juta km].

Kunci idea:Jarak paling jauh = 1MSemasa peredarannya di atas orbit = 1MJulai = 1M152 juta km = 1MMAX= 2 Markah9Bahagian A: Alam Sekitar Fizikal1. a) Terangkan konsep aphelion dan solstis. [4] (STPM 2013)Jawapan (maksud solstis):Kedudukan [matahari tegak di atas Garisan Sartan dan Garisan Jadi] pada [21 Jun dan 22 Disember] yang menyebabkan berlakunya [musim sejuk dan panas]Kunci idea:Matahari tegak di atas garisan Sartan dan garisan Jadi = 1M21 Jun dan 22 Disember = 1MMusim sejuk dan musim panas = 1MMAX= 2 Markah10Bahagian B: Alam Sekitar Manusiaa) Dengan merujuk kepada negara Malaysia, terangkan maksud bandar. [3] (STPM 2013)Jawapan:Kawasan yang [diwartakan] yang mempunyai [penduduk melebihi 10 000 orang], [kemudahan asas yang moden] dan [pekerjaan penduduk bukan dalam bidang pertanian].Kunci idea:diwartakan = 1MPenduduk melebihi 10 000 orang = 1MKemudahan asas moden = 1MPekerjaan penduduk bukan pertanian = 1MMAX= 3 Markah11Bahagian B: Alam Sekitar Manusiaa) Terangkan maksud modal insan berkualiti. [3] (STPM 2013)Jawapan:Sumber manusia/tenaga buruh/penduduk (1m) yang memiliki kesihatan fizikal yang baik, tahap pendidikan dan kemahiran, sikap keterbukaan, sikap, mobiliti dan kemenjadian. (2m).Kunci idea:Sumber manusia/tenaga buruh/penduduk = 1MKesihatan fizikal yang baik/tahap pendidikan/tahap kemahiran/ sikap keterbukaan/sikap/mobiliti/kemenjadian = 2M MAX= 3 Markah12Soalan Nyatakan/BerikanSenaraikanBahagian A: Alam Sekitar Fizikal1 b) Nyatakan tiga proses yang berpunca daripada tenaga endogenik. [3] (STPM 2014)i. Aktiviti igneus dan kejadian gunung berapiii. Pergerakan Plat/ gempa bumiiii. Mampatan/lipatan kerak bumi/sesar/gelinciraniv. Metamorfosis batuanMana-mana 3 x1m= 3m

Bahagian B: Alam Sekitar Manusia4 a) Berikan tiga faktor pertumbuhan penduduk. [3] (STPM 2014)i. Kadar kelahiranii. Kadar kematianiii. Migrasi bersih3 x1m= 3m

Soalan Aras TinggiSoalan Jelaskan/TerangkanHuraikanBahagian A: Alam Sekitar Fizikal1 b) Jelaskan dua cara tenaga suria dipindahkan dari matahari ke bumi. [4] (STPM 2013)B1 Secara langsung. Tenaga suria dipindahkan melalui gelombang elektromagnet. B2 Pantulan. Proses pembalikan cahaya matahari secara menegak.B3 Perolakan. Cecair yang bersentuhan dengan jisim pepejal/cecair yang berlainan suhu.B4 Bahangan (insolation). Bahangan/sinaran UV akan melalui peringkat lapisan yang ada dalam atmosfera yang bertindak sebagai mediumnya. Bahangan tersebut akan ditapis, diserap, diserak, dipantul oleh lapisan ozon, awan dan juga partikel-partikel yang ada dalam atmosfera.

Mana-mana 2 isi x2m= 4m

Bahagian A: Alam Sekitar Fizikal1 a) Huraikan dua punca tenaga endogenik. [4] (STPM 2014)a1 Mampatan jisim/pertambahan momentum/ tenaga graviti yang diperoleh dari sudut semasa pembentukan planet (tekanan magma dari perut bumia2 Pencerakinan nukleus atom tenaga radiogenik atom yang wujud dari sesetengah bahan dalam bumi seperti kalium, uranium dan thorium.

2 isi x2m= 4m

Bahagian A: Alam Sekitar Fizikal1 d) Jelaskan bagaimana aktiviti yang berikut mengganggu keseimbangan sistem geomorfologi:(i) Pertanian tidak mengikut kontur(ii) Pancutan air dalam aktiviti perlombongan. [4] (STPM 2014)D(i) buat teres tidak ikut kontur (1m) gangguan terhadap struktur tanah/ kecerunan sedia ada terganggu/hakisan tanah/pergerakan jisim (1m)D(ii) tekanan air pada dinding cerun bukit (1m) gangguan pada struktur tanah/pergerakan jisim/tanah runtuh. (1m)

2 isi x2m= 4m

Bahagian B: Alam Sekitar Manusia1 b) Jelaskan dua kesan positif saling kebergantungan desa bandar. [4] (STPM 2013)B1 Penduduk desa memperoleh peluang pekerjaan.B2 Penduduk desa dapat memasarkan hasil pertanian di bandar.B3 Penduduk desa mendapat pelbagai kemudahan sosial di bandar.B4 Berlaku perubahan pembangunan sosioekonomi desa.B5 Memenuhi keperluan bahan mentah kepada penduduk dan sektor ekonomi bandar dan barangan siap kepada penduduk luar bandar.B6 Desa membekalkan keperluan tenaga buruh kepada sektor ekonomi bandar.B7 Mempercepatkan proses pembauran inovasi, maklumat dan pemodenan kepada kawasan desa.B8 Mempercepatkan proses pembangunan infrastruktur dan sosioekonomi desa.B9 Meningkatkan kualiti hidup penduduk desa.Mana-mana 2 isi x2m= 4m