Tema 1. El procés de la investigació social

  • View
    50

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tema 1. El procés de la investigació social. Tema 1. El procés de la investigació social. Tècniques d’Investigació per al Treball Social -------. El coneixement de la realitat social. (Q1X2). Tema 1. El procés de la investigació social. Tècniques d’Investigació per al Treball Social -------. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Tema 1. El procés de la investigació social

Tema 1. La investigaci social

Tema 1. El procs de la investigaci social1El coneixement de la realitat social

Tcniques dInvestigaci per al Treball Social -------Tema 1. El procs de la investigaci social

(Q1X2)2Cincia i societat (I)Premisses sota les quals sorgeix la cincia: progressiu augment de coneixements per a transformar la realitat.La cincia no pretn ser vertadera ni infalible; qu afirma la cincia? (Bunge)Que s ms vertadera que qualsevol model no cientfic del mn.Que s capa de provar, sotmetent-la a contrastaci emprica, aquesta pretensi de veritat.Que s capa de descobrir les seues prpies deficincies.Que s capa de corregir les seues prpies deficincies, o siga, de reconstruir representacions parcials de l'estructura del mn que siguen cada vegada ms adequades.

Tcniques dInvestigaci per al Treball Social -------Tema 1. El procs de la investigaci socialEl coneixement de la realitat social

(*)3Cincia i societat (II)Qu s la cincia?

Tcniques dInvestigaci per al Treball Social -------Tema 1. El procs de la investigaci socialEl coneixement de la realitat social

4Cincia i societat (III). Caracterstiques de la cinciaSaber crtic i fonamentat (justificaci, proves)Saber sistemtic (ordre, lgica; esquema teoria-lleis-models)Saber explicatiu (predicci, utilitat)Saber verificable (contrastaci emprica)Saber metdic (procediment)Saber objectiu (en part qestionable)Saber comunicable (llenguatge de la cincia)Saber provisori (permanent revisi)

Tcniques dInvestigaci per al Treball Social -------Tema 1. El procs de la investigaci socialEl coneixement de la realitat social

(*)Cincia i societat (IV)

Tcniques dInvestigaci per al Treball Social -------Tema 1. El procs de la investigaci socialEl coneixement de la realitat social

Preguntes que es poden fer les cincies socials:(Protestes)6Cincia i societat (V)

Tcniques dInvestigaci per al Treball Social -------Tema 1. El procs de la investigaci socialEl coneixement de la realitat social

Lobjecte de les cincies socials:

Cincies fortes permeten a linvestigador la separaci de lobjecte destudi.Dificultats en les cincies socials:Formem part de lobjecte destudi.Majors esforos dobjectivitat.Per aix no ha dimplicar una renncia.

7El mtode cientfic (I)

Tcniques dInvestigaci per al Treball Social -------Tema 1. El procs de la investigaci socialEl coneixement de la realitat social

s el conjunt destratgies que fan servir els cientfics per a obtenir el seu coneixement, la seua forma de procedir.Tres fases (Bertrand Russell):Observar fets significatius.Assentar hiptesis que expliquen aquests fets.Deduir daquestes hiptesis conseqncies que puguen ser posades a prova en lobservaci.Una vegada arribats a la tercera fase podem tornar una altra vegada a la primera en un procs circular que ha construt perfectament Wallace:(*)8El procs dinvestigaci. Cercle de WallaceComponents bsics dinformaciControls metodolgicsTeoritzaciExperimen-taci

Tcniques dInvestigaci per al Treball Social -------Tema 1. El procs de la investigaci socialEl coneixement de la realitat social

(*)El mtode cientfic (III). Caracterstiques

Tcniques dInvestigaci per al Treball Social -------Tema 1. El procs de la investigaci socialEl coneixement de la realitat social

s un mtode teric en lorigen i en el fi.s empric: la seua font dinformaci i de resposta als problemes s lexperincia.s alhora inductiu i deductiu.s crtic: es troba subjecte a revisi i els resultats no sn mai definitius.s retroalimentat: interacci contnua entre experincia i teoria. La teoria alimenta lexperincia i aquesta la teoria. Procs de retroalimentaci que permet lacumulaci de coneixement.10Metodologia i tcniques dinvestigaci

Tcniques dInvestigaci per al Treball Social -------Tema 1. El procs de la investigaci socialEl coneixement de la realitat social

La metodologia s l'estudi del mtode cientfic, que pretn comprendre el procs mateix de la recerca, no els fets socials que es pretenen investigar.Les tcniques de recerca sn procediments especfics a travs dels quals es reuneixen i sordenen les dades abans de sotmetre-les a les operacions analtiques. Un mtode implica l's de diverses tcniques, mentre que les tcniques s'engloben dins d'un mtode.(Fe derrates: en el temari de la web en castell sindica que el qestionari s una tcnica; el qestionari s ms aviat una eina especfica de la tcnica de lenquesta)(*)11Fases de la investigaci

Tcniques dInvestigaci per al Treball Social -------Tema 1. El procs de la investigaci social

Definir el problemaSeleccionar un tema dinvestigaciRevisar la literatura especialitzadaFamiliaritzar-se amb els treballs que hi ha sobre el temaFormular hiptesisQu sintenta demostrar? Com es relacionen les variables?Realitzar el disseny metodolgic de la investigaciSeleccionar un o diversos mtodes i tcniques dinvestigaciRealitzar la investigaciAplicaci de tcniques, recollida de dadesInterpretar i analitzar les dadesAnlisi de les implicacions dels resultatsLes troballes es discuteixen amb la comunitat acadmica i donen lloc a noves recerquesInforme dels resultats121r. Definir el problema (I)

Tcniques dInvestigaci per al Treball Social -------Tema 1. El procs de la investigaci socialFases de la investigaci

Qui determina el tema de la investigaci? Entitats convocants o demandants.Comunitats cientfiques.Linvestigador mateix.La societat i els grups socials.Procediment per a definir correctament un tema:

Primer pas: formular el problema en termes no tcnics. Simple explicaci del ttol de la investigaci. Segon pas: es passa a una formulaci ms explcita i ms tcnica, ampliant la descripci del contingut del ttol. Tercer pas: descripci precisa i tcnica del problema que es pretn estudiar.Exemple: lacolliment familiar

131r. Definir el problema (II)

Tcniques dInvestigaci per al Treball Social -------Tema 1. El procs de la investigaci socialFases de la investigaci

Condicions que han de complir els temes/problemes que investiguem: Poder realitzar observaci, contrastaci i verificaci dels resultats obtinguts amb la realitat. El problema que sinvestiga ha de ser concret i ha destar formulat de forma precisa.Els temes dinvestigaci han de permetre la representativitat i la generalitzaci. El tema ha de presentar alguna novetat.Exemples crtics de temes dinvestigaciLocupaci. Lestudi de les relacions socials dins de lnica famlia espanyola que viu a Groenlndia. La capacitat de predicci del futur dels vidents que treballen a Alacant.142n. Revisar la literatura especialitzada

Tcniques dInvestigaci per al Treball Social -------Tema 1. El procs de la investigaci socialFases de la investigaci

s el que es coneix tamb com a elaboraci del marc teric.Consisteix a consultar la bibliografia per a poder tenir una panormica de la teoria que hi ha sobre el problema que investiguem. A ens ajudar a:Revisar l'estat de la qesti sobre el tema.Centrar el nostre tema.Aclarir conceptes terics que fem servir en el plantejament investigador.Veure com han afrontat l'estudi del problema altres investigadors. 153r. Formular hiptesis (I)

Tcniques dInvestigaci per al Treball Social -------Tema 1. El procs de la investigaci socialFases de la investigaci

Les hiptesis sn solucions probables al problema de recerca, prviament seleccionades i proposades per l'investigador. Es formulen en termes d'afirmaci. En definitiva constitueixen una suposici, una "sospita" elaborada per l'investigador sobre com funcionen els diferents aspectes de la realitat que est estudiant.

Suposen una guia de la investigaci: ens ajudaran a saber qu hem de buscar en la realitat social. Al llarg de la recerca es comprovar si es confirmen o es rebutgen.

Les hiptesis poden sorgir de diverses fonts, per essencialment de 3: del marc teric, de l'experincia de l'investigador i de l'observaci de la realitat.163r. Formular hiptesis (II)

Tcniques dInvestigaci per al Treball Social -------Tema 1. El procs de la investigaci socialFases de la investigaci

Les hiptesis han de complir les caracterstques. segents: ser clares i comprensibles posseir una realitat emprica quant als termes utilitzats tenir connexi amb teories precedents no incloure judicis moralsser susceptibles de verificaci mitjanant tcniques assequibles ser especfiques o capaces despecificaci donar una resposta probable173r. Formular hiptesis (III)

Tcniques dInvestigaci per al Treball Social -------Tema 1. El procs de la investigaci socialFases de la investigaci

Diferents tipus dhiptesis:Hiptesi dinvestigaci (Hi): proposicions temptatives, generalment sobre les possibles relacions entre dues ms variables. Poden ser:Descriptives del valor de les variables que sobservaran en un context (La motivaci dels treballadors augmentar aquest any).Correlacionals entre dues ms variables (la motivaci dels treballadors augmentar amb els incentius econmics).De diferncia entre grups (la motivaci dels treballadors ser diferent en funci de si sels donen o no incentius).De relaci de causalitat: lenunciat especifica clarament la relaci causal (els incentius econmics provocaran laugment de la motivaci entre els treballadors).Hiptesi nulla (Ho): serveixen per a refutar o negar el que afirma la hiptesi dinvestigaci (els incentius no generaran un augment de la motivaci entre els treballadors).Hiptesi alternativa (Ha): sn possibilitats alternatives a la Hi i la Ho i obrin altres relacions entre variables (la motivaci dels treballadors augmentar per la installaci de laire condicionat).Hiptesi estadstica: sn la transformaci de les altres en smbols estadstics i noms es poden formular quan les dades sn quantitatives.(*)184t. Disseny metodolgic de la investigaci

Tcniques dInvestigaci per al Treball Social -------Tema 1. El procs de la investigaci socialFases de la investigaci