TEMA 1. FORCES I ESTRUCTURES - tecnoclaver - home 1.+Forces+i+e...Forces i estructures Tecnologia 3r ESO 3 2. Les propietats mecniques dels materials Les propietats mecniques descriuen

 • View
  224

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of TEMA 1. FORCES I ESTRUCTURES - tecnoclaver - home 1.+Forces+i+e...Forces i estructures Tecnologia 3r...

 • Forces i estructures Tecnologia 3r ESO

  1

  TEMA 1. FORCES I ESTRUCTURES

  1. Les forces

  En primer lloc comenarem definint que sentn per fora:

  s una acci capa de produir o modificar lestat de reps o de moviment dun cos o de

  produir-hi deformacions. La unitat de fora, en el sistema internacional (SI) s el

  Newton (N)

  Una altra definici podria ser:

  s una acci capa de produir que un cos acceleri o desacceleri, roti, sigui deformat o

  incrementi la seva pressi

  Les forces les representem grficament mitjanant fletxes de forma que la longitud de la fletxa

  s proporcional al seu valor, i la direcci de la fletxa ens mostra la direcci i el sentit en el que

  apliquem la fora.

  Alguns exemples de forces:

  La fora A s ms gran que les forces B i C.

  Les forces A i B estan actuant en la mateixa direcci i sentit.

  La forces B i C tenen el mateix valor per direccions diferents.

  C

  B

  A

 • Forces i estructures Tecnologia 3r ESO

  2

  1 kp = 9,8 N

  La unitat de fora en el SI s el Newton (N). La unitat en el sistema tcnic s el kilopondi (kp);

  un kilopondi s la fora que fa una massa dun kilogram (kg). La relaci entre N i kp s:

  L'aparell utilitzat per mesurar les forces s el dinammetre.

  A treballar!

  Exercici 1: Posa cinc exemples d'actuaci de forces, representa-les grficament i

  explica'n els efectes.

  Exercici 2: Busca fotografies de dinammetres, explica'n les seves parts i com

  s'utilitzen.

  Exercici 3: Dibuixa les forces que apareixen en les segents situacions.

 • Forces i estructures Tecnologia 3r ESO

  3

  2. Les propietats mecniques dels materials

  Les propietats mecniques descriuen el comportament dels materials davant desforos

  (forces) que intenten estirar-los, aixafar-los, retorar-los, doblegar-los, tallar-los, trencar-los

  amb un cop sec,...

  Aquestes propietats sn degudes a les forces de cohesi dels toms, que soposen a esforos

  externs que apliquem als materials. Les principals propietats mecniques sn:

  Resistncia

  s la capacitat que t un material per suportar esforos (laplicaci de forces) sense deformar-

  se o trencar-se. Alguns exemples de materials resistents sn: metalls (acer, titani,...), fusta,

  alguns plstics,...

  Depenent de com sapliquin les forces sobre el cos podem distingir diferents tipus desforos

  (els explicarem en el segent apartat):

  Esforos de tracci

  Esforos de compressi

  Esforos de flexi

  Esforos de torsi

  Esforos de cisalla

  Duresa

  La duresa s la resistncia o oposici que presenta un material a ser ratllat o penetrat per un

  altre material. Alguns exemples de materials durs sn: el vidre, el diamant, lacer,...

  Si un material no s dur direm que s tou (guix, fustes naturals, argila,...)

  metalls (acer, titani,...), fusta, alguns plstics,...

 • Forces i estructures Tecnologia 3r ESO

  4

  Tenacitat

  Es defineix com la capacitat de resistncia al xoc. Alguns exemples de materials tenaos

  sn: els metalls, les fustes, alguns plstics,...

  s la propietat contrria a la fragilitat. Normalment, la fragilitat (o manca de tenacitat) va

  lligada a la duresa: els materials durs acostumen a ser frgils (per exemple el vidre).

  Plasticitat

  s la capacitat que t un material per adquirir deformacions permanents sense trencar-se.

  Alguns exemples de materials plstics sn: molts plstics, la plastilina, largila,...

  s una propietat fonamental quan es vol donar forma a un material. Prenen especial

  importncia dos tipus de plasticitat:

  Malleabilitat: capacitat dun material per ser deformat de forma permanent en forma

  de lmines. En son exemples lalumini, lacer,...

  Ductilitat: capacitat dun material per ser deformat de forma permanent en forma de

  fils. son exemples el coure, lacer,...

  Elasticitat

  s la capacitat que t un material de recuperar la seva forma original desprs dhaver estat

  deformat per un esfor. Alguns exemples de materials elstics sn: les gomes, el cautx,...

  Cada material t un lmit elstic a partir del qual la deformaci passa a ser permanent, i el

  material pot arribar-se a trencar.

  Connecta't a la xarxa! Als segents enllaos trobars animacions sobre les propietats mecniques:

  http://www.technologystudent.com/joints/matprop1.htm

  http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/design/resistantmaterials/materialsmaterialsrev3.shtml

  http://www.technologystudent.com/joints/matprop1.htmhttp://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/design/resistantmaterials/materialsmaterialsrev3.shtml

 • Forces i estructures Tecnologia 3r ESO

  5

  A treballar!

  Exercici 4: Posa tres exemples de materials elstics i tres ms de materials

  plstics.

  Exercici 5: Posa tres exemples de materials frgils. Pot un material ser alhora

  frgil i dur? I pot ser alhora frgil i tena? En cas afirmatiu posa un exemple.

  Exercici 6: Quines de les propietats mecniques que hem treballat creus que sn

  ms importants alhora de triar els materials per construir els segents objectes?

  Un cable d'alta tensi

  Un cable de telfon

  Una columna

  Una pilota de bsquet

  Una pilota de golf

  El quadre d'una bicicleta

  Una llauna de Coca cola

  Una farola

  Un trampol

  Exercici 7: En la taula segent marca quines sn les propietats mecniques dels

  segents materials:

  Elasticitat Plasticitat Duresa Fragilitat Tenacitat

  Paper

  Goma

  Plstic

  Vidre

  Alumini

  Fusta de pi

  Acer

  Cartr

  Fusta de roure

 • Forces i estructures Tecnologia 3r ESO

  6

  3. Esforos

  Quan apliquem una fora sobre un objecte, diem que aquest est sotms a un esfor. La

  resistncia daquest objecte a lesfor dependr, entre daltres, de:

  Les dimensions de lobjecte.

  De la seva forma.

  Del material amb el que ha estat fabricat.

  Del tipus desfor al que est sotms.

  Com hem esmentat abans podem distingir 5 tipus desforos, que dependran de com apliquem

  les forces.

  Esforos de tracci

  La tracci t lloc quan un objecte s estirat amb dues forces actuant

  en sentits oposats. L'estirament fa treballar l'objecte a tracci.

  Normalment cordes i cables treballen a tracci.

  Esforos de compressi

  La tracci t lloc quan un objecte s emps (comprimit) amb dues forces que actuen en sentits

  oposats. Normalment pilars i columnes treballen a compressi.

 • Forces i estructures Tecnologia 3r ESO

  7

  Esforos de flexi

  Els esforos de flexi es poden considerar, en general, com una

  combinaci desforos, ja que un material sotms a flexi

  presenta una zona sotmesa a tracci i una zona sotmesa a

  compressi. Tamb presenta una zona longitudinal que no est

  sotmesa a cap tipus desfor, la lnia neutra. Normalment les

  bigues treballen a flexi.

  Esforos de torsi

  Aquest tipus desforos apareix quan un objecte s torat per l'acci de dues forces oposades.

  Sn exemples daquest, els eixos de qualsevol aparell que giri.

 • Forces i estructures Tecnologia 3r ESO

  8

  Esforos de cisallament

  Quan dues forces oposades sn aplicades en la mateixa part de

  l'objecte, intentant tallar-lo, diem que lobjecte est sotms a un

  esfor de cisalla o cisallament. En sn exemple les bigues

  encastades, en el punt en el que encaixen

  a la paret.

  A treballar!

  Exercici 8: Quin tipus d'esforos han de suportar els segents objectes?

  Un tornavs

  Les potes duna taula

  El passador dunes tisores

  Les cordes duna guitarra

  El pal duna escombra

  Leix dun aerogenerador elic.

  Exercici 9: Observa les diferents parts de les segents estructures i digues si

  estan treballant a tracci compressi o flexi:

  A B

  C

  pes

  A B

  C E

  D

  pes

  A B

  C

  pes

  A B

  C

  pes

  D

 • Forces i estructures Tecnologia 3r ESO

  9

  A treballar!

  Exercici 10: Observa la segent estructura i digues a quin tipus desforos est

  sotmesa cadascuna de les seves parts.

  Exercici 11: Dna-li un cop dull a la segent adrea dInternet i anota quins sn

  els exemples que s donen per cada tipus de fora:

  http://www.pbs.org/wgbh/buildingbig/lab/forces.html

  F

  F

  http://www.pbs.org/wgbh/buildingbig/lab/forces.html

 • Forces i estructures Tecnologia 3r ESO

  10

  4. Estructures

  Al nostre voltant estem rodejats destructures, una casa en construcci, un pont, un tnel, una

  taula, la carcassa dun autombil,... Qu tenen en com totes elles? Com podrem definir el

  terme estructura?

  Una estructura s un grup delements units amb lobjectiu de suportar forces. Aquestes

  forces poden ser esttiques, com el propi pes de l'estructura, o dinmiques, com el

  vent, o els vehicles en moviment.

  Per tant queda clar que la funci de les estructures s suportar lestrs causat per un seguit de

  forces. Per tal de suportar aquests esforos, tamb hi ha altres factors importants que han de

  ser considerats:

  Material: La caracterstica principal dels materials utilitzats per fer les estructures s la

  seva fora. Normalment les estructures sn fetes d'acer, fusta, formig, plstic. En

  alguns casos tamb la lleugeresa s important (Ex: en una