Tema 5. els materials metàl·lics

  • View
    225

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Tema 5. els materials metàl·lics

  • 1. TEMA 5

2. Entre les seves propietats cal destacar: -Brillantor -Sn densos i pesants -Tenen una gran resistncia mecnica -Poden resultar molt durs. -Condueixen molt b lelectricitat i la calor - Ofereixen moltes possibilitats de treball. 3. Sn els que ms sutilitzen en la indstria. Tenen gran resistncia mecnica. Ferros colats Acers comuns i de construcci Acers especials i inoxidables. 4. Els minerals aptes per obtenir metalls sn els que conten una proporci de metall en la seva composici. La part aprofitable sanomena MENA. La no aprofitable, que no cont metall i per tant no s til, sanomena GANGA 5. Els minerals metllics 6. Els minerals metllics 7. Els minerals metllics 8. Per obtenir el metall shan de realitzar els segents passos: 1. Extracci 2. Obtenci 3. Transformaci Lactivitat industrial per la qual sobtenen els metalls a partir dels minerals sanomena metallrgica o siderrgica. OBTENCI DELS METALLS 9. Extracci: els minerals es troben a la natura combinats o barrejats amb altres materials. La mineria sencarrega de separar la mena de la ganga. Ex: El petroli i lestalvi denergia. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=31392 1.EXTRACCI DE METALLS 10. Obtenci del metall: La transformaci del mineral en metall es realitza seguint diferents processos: CONCENTRACI: separar de forma mecnica la mena de la ganga, triturant i rentant el mineral. 2.OBTENCI DEL METALL 11. 2.OBTENCI DEL METALL REDUCCI EN UN FORN: es fon el material a altes temperatures per separar el mineral de la ganga, el que no sutilitza per fer el metall sanomena escria. La separaci dels metalls sacostuma a fer a linterior dels forns de fusi mitjanant processos siderrgics (obtenci daliatges de ferro) o metallrgics (obtenci de la resta de metalls, com ara el coure i lalumni.) AFINAMENT: treure les impureses per tal que el material quedi el ms pur possible. 12. Recipient dacer de forma cnica i duns 30m dalria recobert interiorment per blocs de cermica refractria, que s un material que suporta molt b les altes temperatures. (de 250 a 1500C) LALT FORN 13. Transformaci del metall en un producte: la indstria del metall transforma els metalls obtinguts, acer, alumini, coure, etc, en productes (forquilles, carrosseria pels cotxes). 3.TRANSFORMACI DEL METALL EN UN PRODUCTE 14. Uni de peces metlliques Les peces metlliques es poden unir mitjanant: - Unions amb elements roscats: cargols, femelles i volanderes. - Unions permanents Soldadura: Es diposita un metall fos sobre el metall (estany, coure, acer,etc) entre les peces i es deixa solidificar. Pot ser dura (amb soldador de flama o de resistncia elctrica) i tova (a menys de 250C) 15. Uni de peces metlliques Altres unions: amb reblons per unir peces primes. 16. ACABATS I RECOBRIMENTS DELS METALLS Per protegir i millorar laspecte dels objectes metllics, sels apliquen diferents recobriments i acabats superficials com per exemple: -Pintures i esmalts: pintura,laca o esmalt cermic. 17. ACABATS I RECOBRIMENTS DELS METALLS -Recobriments metllics: galvanitzaci (recobriment amb zinc) estanyadura (xapes de llauna) niquelatge i cromatge. 21/03/13 18. RECICLATGE DE PRODUCTES USATS DE METALL Ex: Acer obtingut de les carrosseries dels autombils, de lor a partir de circuits integrats dels aparells electrnics, del coure obtinguts dels cables elctrics vells, de la plata a partir de les plaques de radiografies,etc.