Temat dnia â€‍Co to znaczy byؤ‡ dobrym kolegؤ? Aleksander Fredro â€‍Paweإ‚ i Gaweإ‚" Jan Brzechwa â€‍Obraإ¼alska"

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Temat dnia â€‍Co to znaczy byؤ‡ dobrym kolegؤ? Aleksander Fredro â€‍Paweإ‚ i...

 • 85

  MODUŁ II

  SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH

  Dzień aktywności: Kultura bezpieczeństwa

  Samodzielni, pracowici i pomysłowi

  • ćwiczenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami na temat przeżyć związanych z przebywaniem w grupie rówieśniczej,

  • rozszerzenie zakresu pojęcia dobry kolega, • przygotowanie do uczestnictwa w dyskusji.

  Uczeń: • umie nawiązywać kontakty podczas pracy grupowej, • rozumie, że przepraszania i przebaczania nie trzeba się wstydzić, • potrafi postrzegać ogólnie przyjętych norm bezpiecznego i kulturalnego współdziałania w

  grupie, • rozumie znaczenie dobrego i bezpiecznego koleżeństwa.

  • opowiadanie, • praca z tekstem, • praktyczne działanie.

  • zbiorowa jednolita, • indywidualna jednolita, • grupowa jednolita, • scenki dramowe.

  • karty pracy nr 1 - 2, • teksty do uzupełniania.

  Wypowiedź wielozdaniowa na temat: Co to znaczy być dobrym kolegą? Rozwijanie aktywności twórczej ucznia - scenki dramowe. Wypowiedzi na temat zgodnego współdziałania sąsiedzkiego na podstawie wiersza „Paweł i Gaweł". Forma plastyczna - autoportret w pasteli.

  Ośrodek tematyczny:

  Temat dnia: „Co to znaczy być dobrym kolegą?"

  Cele ogólne:

  Cele szczegółowe:

  Metody nauczania:

  Formy pracy:

  Pomoce dydaktyczne:

  Zapis w dzienniku:

 • 86

  ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W SZKOLE

  Potrafi wskazać zalety u swoich rówieśników.

  Rozumie, że brak odpowiedzialności jest czasem przyczyną przykrych i niebezpiecznych sytuacji.

  Potrafi wskazać pozytywne relacje między rówieśnikami, sąsiadami.

  Rozumie zasady bezpiecznego i społecznie pożądanego funkcjonowania w relacjach koleżeńskich.

  Wie, że osoby pogodne

  przyciągają do siebie innych

  ludzi. Umie przedstawić

  za pomocą środków

  plastycznych wyraz twarzy. Pamięta, że konflikty i urazy można rozwiązywać w sposób kulturalny.

  Rozwiązanie rebusu. Przedstawienie reguł zabawy LISTONOSZ.

  Wskazywanie przykładów z własnego doświadczenia oraz z literatury.

  Podział klasy na zespoły. Losowanie zespołu oraz zadania. Przygotowanie scenki dramowej.

  Odwiedziny pedagoga szkolnego. Rozmowa kierowana na temat: „Aukcja dobrych uczynków".

  Odczytanie wiersza: J. Brzechwy

  „Obrażalska".

  Formułowanie myśli przewodniej

  utworu. Rysowanie autoportretu, eksponowanie poczucia radości i zadowolenia.

  Na podłodze rozłożone są koperty

  z imieniem i nazwiskiem każdego

  ucznia. Dzieci uzupełniają na

  małych karteczkach zapis:

  Jesteś ...

  Potrafisz ...

  Masz... Wkładają do koperty kolegi list, który do niego pasuje.

  Wypowiadają się spontanicznie. Zapisują na tablicy materiał słownikowy niezbędny do następnego ćwiczenia.

  Pracują w zespołach

  pięcioosobowych.

  Przydzielają role, wybierają

  reżysera. Układają zakończenie.

  Wypełniają ankietę. Zaznaczają odpowiedzi znakiem „x". Pytania otwarte uzupełniają.

  Ustawiają na swoich stolikach małe lusterka. Rysują swój portret, eksponują walory urody i dobry nastrój.

  Materiał pomocniczy dla nauczyciela nr 1 (Wiersz A. Fredry „Paweł i Gaweł").

  Karta pracy nr 1, zadanie 1 Koperty i kartki.

  Karta pracy nr 1, zadanie 2.

  Karta pracy nr 2.

  Kolorowy karton A4, kredki, suche pastele. Materiał pomocniczy dla nauczyciela nr 2.

  Cele operacyjne

  Zadania dla uczniów

  Czynności uczniów

  Pomoce dydaktyczne

 • 87

  MODUŁ II

  Pawet i Gawet w jednym stali domu,

  Pawet na górze, a Gawet na dole;

  Pawet, spokojny, nie wadził nikomu,

  Gawet najdziksze wymyślał swawole.

  Cięgle polowat po swoim pokoju:

  To pies, to zając - między stoty, stotki

  Gonił, uciekał, wywracał koziołki,

  Strzelał i trąbił, i krzyczał do znoju.

  Znosił to Paweł, nareszcie nie może;

  - Zmiłuj się waćpan, poluj ciszej nieco,

  Bo mi na górze szyby z okien lecą.

  A na to Gaweł: - Wolnoć, Tomku,

  W swoim domku.

  Cóż było mówić? Paweł ani pisnął, Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie, A tu z powały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Stuk! Puk! - Zamknięto. Spogląda przez dziurę I widzi ... Cóż tam? Cały pokój w wodzie. A Paweł z wędką siedzi na komodzie. - Co waćpan robisz? - Ryby sobie łowię. - Ależ, mospanie, mnie kapie po głowie! A Paweł na to: - Wolnoć, Tomku, W swoim domku. - Z tej to powiastki morał w tym sposobie: Jak ty komu, tak on tobie.

  MATERIAŁ POMOCNICZY DLA NAUCZYCIELA NR 1.

  MATERIAŁ POMOCNICZY DLA NAUCZYCIELA NR 2.

  Aleksander Fredro „Paweł i Gaweł"

  Jan Brzechwa „Obrażalska"

  Buzię nadmie. Cała w pąsach

  Wciąż się gniewa, wciąż się dąsa

  - Bawicie się w chowanego a ja wolę w coś innego!

  Zobaczycie, powiem tacie,

  jak mi strasznie dokuczacie!

  Bierze miśka, chwyta lale!

  - Idę! Nie chcę znać was wcale!

  Dzieci bawią się od rana,

  Słonko jasne blaski kładzie.

  Obrażalska siedzi sama.

  Chyba lepiej być w gromadzie.

 • 88

  ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W SZKOLE

  KARTA PRACY UCZNIA NR 1.

  Zadanie 1.

  Zadanie 2.

  Rozwiąż rebus:

  Rozwiązanie:

  Dokończ zdania:

  1) Twojego kolegę zaczepiają starsi chłopcy, ale Ty..

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  2) Pluszowy miś Twojej siostry rozdarł łapkę. Ona bardzo płacze, ale przecież ma Ciebie.

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  3) Twojej koleżanki od trzech dni nie ma w szkole. Nikt nie wie, co się z nią dzieje, a może...

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………

 • 89

  MODUŁ II

  KARTA PRACY UCZNIA NR 2.

  Zadanie 1.

  Zaznacz odpowiedź znakiem „x" i dokończ zdania.

  1) Często pomagam koledze, koleżance.

  2) Staram się mówić o drugiej osobie dobrze.

  3) Częściej się uśmiecham niż smucę.

  4) Czuję się dobrze, gdy ...…………………………………………………………………........................……………

  …………………………………………………………………………………………………………………………….............

  5) Jestem smutny, gdy …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………….............

  6) Jestem zadowolony, gdy ……………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………………..........

  7) Było mi wstyd, bo ……………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………......

  TAK NIE

  Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25 Strona 26 Strona 27 Strona 28 Strona 29 Strona 30 Strona 31 Strona 32 Strona 33 Strona 34 Strona 35 Strona 36 Strona 37 Strona 38 Strona 39 Strona 40 Strona 41 Strona 42 Strona 43 Strona 44 Strona 45 Strona 46 Strona 47 Strona 48 Strona 49 Strona 50 Strona 51 Strona 52 Strona 53 Strona 54 Strona 55 Strona 56 Strona 57 Strona 58 Strona 59 Strona 60 Strona 61 Strona 62 Strona 63 Strona 64 Strona 65 Strona 66 Strona 67 Strona 68 Strona 69