TERAPI BERMAIN

Embed Size (px)

DESCRIPTION

edu 3107

Text of TERAPI BERMAIN

TERAPI BERMAIN

Disediakan oleh:MARYANNE SIMA AK CHARLES NAZILA BINTI SUJONO PISMP PS/PJ/BM EDU 3107 BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAKKANAK

TERAPI BERMAINMain dan perkembangan kanak-kanak: Sejak lahir, bermain merupakan aktiviti yang utama dalam perkembangan kanak-kanak dari aspek: Fizikal Intelek Sosial Emosi

Pengalaman Belajar Kanak-Kanak yang Optimum3 KRITERIA PENGALAMAN KANAK-KANAKKebebasan belajar berdasarkan:

Pembelajaran melalui PENGALAMAN LANGSUNG

Penglibatan diri SECARA AKTIF

-GAYA BELAJAR

-GAYA BERFIKIR-MINAT -MASA YANG MENCUKUPI

KONSEP BERMAIN DAN CIRI-CIRINYAAktiviti yang bermotivasi intrinsik dan dilaksanakan semata-mata untuk kepuasan.Dipilih secara bebas mengikut kehendak peserta dan tidak dipaksa. Membawa keseronokan dan tidak dilakukan atas tekanan.

KONSEP BERMAIN DAN CIRI-CIRINYAMengandungi unsur khayalan agar dapat memenuhi keperluan atau kepuasan bermain. Aktiviti fizikal atau psikologi atau kedua-duanya dan hendaklah disertai oleh peserta secara aktif.

MAIN DIRI SENDIRI (SOLITARY PLAY)

MAIN KOPERATIF (COOPERATIF PLAY)

JENISJENIS MAIN

MAIN SELARI (PARALLEL PLAY)

MAIN ASOSIATIF (ASSOCIATIVE PLAY)

Jenis MainMain Diri Sendiri (Solitary Play)

Merupakan aktiviti fizikal atau psikologi atau kedua-duanya. Dilaksanakan secara bersendirian

Berimaginasi

Jenis MainMAIN SELARI (PARALLEL PLAY)

2 atau lebih kanak-kanak

TAPI main asingasing/bersendirian TAPI di tempat,masa dan aktiviti yang sama

Jenis MainMAIN ASOSIATIF(ASSOCIATIVE PLAY)

2 orang atau sekumpulan kanak-kanak Pola main yang sama TAPI BERASINGAN Melibatkan kerjasama dan komunikasi Pinjam atau gilir-gilir bermain jalankan aktiviti main.

Jenis MainMAIN KOPERATIF (COOPERATIF PLAY)

2 atau lebih kanak-kanak libatkan diri

Matlamat tertentu Bekerjasama

DEFINISI TERAPI BERMAINPenggunaan secara sistematik model teoritikal untuk membentuk proses interpersonal

Terapi bermain terlatih menggunakan kuasa terapeutik bermain, untuk menolong klien mencegah atau menyelesaikan masalah psikososial dan mencapai pertumbuhan dan perkembangan optimum.

TUJUAN TERAPI BERMAINMeningkatkan kefahaman diri tentang matlamat hidup Kurangkan masalah tingkah laku dan emosi Meningkatkan tahap keyakinan diri

Meningkatkan tahap tumpuan

TUJUAN TERAPI BERMAINMeningkatkan kebolehan mengawal keresahan dan perasaan hampa serta keupayaan untuk mempercayai dan berhubung dengan orang lain Mengendalikan masalah yang mengganggu perkembangan normal kanak-kanak

Meningkatkan kemahiran komunikasi dan kefahaman di antara ibu bapa dgn anakanak

Mampu menilai diri sendiri

JENIS-JENIS TERAPI BERMAIN

NONDIRECTIVE JENISDIRECTIVE

Non-directive (tidak terarah) Di mana kanak-kanak itu memutuskan apa yang perlu dilakukan dalam sesi tersebut, dalam lingkungan kawasan yang selamat. Directive (terarah) (di mana ahli terapi memimpin perjalanan terapi) atau kedua-duanya. Terapi bermain ini amat berkesan dengan kanak-kanak yang tidak boleh, atau tidak mahu bercakap tentang masalah mereka.

CARA MELAKSANAKAN TERAPI BERMAIN

Kenalpasti kanak-kanak yg boleh dapat manfaat daripada terapi bermain

Buat keputusan untuk sesi berasingan atau duduk bersama dengan kanakkanak

Dapatkan bahan-bahan untuk sesi tersebut.

Letakkan bahan di tempat yg mudah di ambil dan selamat

Gunakan teknik refleksi sebagai respon kepada komen murid.

Benarkan kanak-kanak pilih bahan sendiri.

Beritahu tentang tempoh sesi (30-60min)

Berjumpa dengan murid dan perkenalkan kepada kawasan permainan.

Beritahu murid tempoh masa yang tinggal.

Beritahu masa telah tamat dan simpan bahan ke tempat asalnya.

Beritahu murid bila sesi seterusnya akan dijalankan.

Bilik Terapi Kelengkapan bilik terapi bersesuaian bergantung kepada kesesuaian kanak-kanak Disertakan dengan bahan-bahan resos, alatan asas seperti rak buku, cermin, almari dan lainlain

BAHAN-BAHAN TERAPI BERMAIN

KRITERIA MEDIA MAINANMendorong ekspresi pemikiran dan perasaan kanakkanak

Peluang untuk menguji realiti kanak-kanak

Membekalkan kanak-kanak dengan cara yang boleh diterima untuk meluahkan perasaan yang tidak diingini

Mudah dimanipulasi oleh kanak-kanak

BAHAN MANIPULASI ( TANAH LIAT, KRAYON, BAHAN MEWARNA ) BEKAS AKTIVITI AIR DAN PASIR ALATAN MAINAN DAPUR, PERKAKASAN MEMASAK

ALATAN BAYI ( BOTOL SUSU ) ANAK PATUNG SET BLOK ( LEGO )KERETA ,BOT, ASKAR, BINATANG MAINAN

KATEGORI MAINAN

Mainan mencirikan kehidupan sebenar- set permainan pekejaan seperti polis, doktor dan tukang masak - set permainan item rumah seperti seterika, kerusi dan telefon

Mainan bercirikan luahan perasaan agresifGari Penukul Peralatan ketenteraan Topeng

Mainan bercirikan luahan perasaan dan kreatif:Crayon Playdoh Kad Boneka bekas air

TERAPI INI BERGUNA UNTUK :Kanak-kanak yang berhadapan dengan konflik, perpisahan atau perceraian ibu bapa

Kanak-kanak yang telah mengalami trauma (seksual, penderaan fizikal atau emosi)

Kanak-kanak yang berhadapan dengan isu-isu seperti sakit atau kematian orang yang dikasihi

TERAPI INI BERGUNA UNTUK :Kanak-kanak yang telah menyaksikan keganasan rumah tangga.

Kanak-kanak yang didiagnosis dengan Masalah Kurang Tumpuan (ADD / ADHD)Kanak-kanak yang telah mengalami kemalangan atau bencana yang serius.

Kelebihan terapi bermainMemberi peluang kepada kanakkanak untuk membuat pilihan sendiri

Membolehkan melahirkan masalah

Menyediakan tempat yang selamat bagi meluahkan perasaan

Sekian, Terima Kasih.