TERAPI SENI

  • Published on
    30-Jun-2015

  • View
    3.478

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<p>BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAKTERAPI SENI (EDU 3107)</p> <p>SEJARAH TERAPI SENI</p> <p>1940</p> <p>Pakar psikaitris dan psikoanalis di hospital di Great Britain telah menggunakan lukisan dan catan sebagai proses terapi</p> <p>1950 1960</p> <p>Ramai pelukis dan guru lukisan berminat menawarkan diri berkhidmat di hospital dan klinik yang kemudiannya dilantik sebagai penasihat psikaitris atau pengasas perubatan</p> <p>1980 -1990</p> <p>National Joint Service for Social services hanya mengiktiraf Siswazah menjawat perkhidmatan Terapi seni. Maka semakin berkembanglah karier terapi seni (art therapy) sehingga hari ini.</p> <p>DEFINISI TERAPI SENI Menurut American Art Therapy Association terapi seni adalah satu profesion kesihatan mental yang menggunakan proses kreatif dalam lukisan untuk menambah baik dan menyempurnakan fizikal, mental dan emosi individu dibawah semua peringkat umur. Terapi seni boleh diertikan sebagai suatu bentuk terapi ekspresif yang menggunakan media warna, kapur, pensil dan marker diintergerasikan dengan terapi psikoterapiutik dan teknik proses kreatif.</p> <p>Menurut American Art Therapy Association terapi seni adalah satu profesion kesihatan mental yang menggunakan proses kreatif dalam lukisan untuk menambah baik dan menyempurnakan fizikal, mental dan emosi individu dibawah semua peringkat umur.</p> <p>Terapi seni boleh diertikan sebagai suatu bentuk terapi ekspresif yang menggunakan media warna, kapur, pensil dan marker diintergerasikan dengan terapi psikoterapiutik dan teknik proses kreatif.</p> <p>MATLAMATNYA???Melalui ekspresi seni pelajar dapat memahami cara untuk mendedahkan keperluan dalaman dan konflik jiwa serta boleh memberi bantuan dalam pencarian resolusi. Penghasilan seni yang terbatas dan pelajar yang kekurangan ini mendapat nafas baru dalam memartabatkan lagi dunia seni melalui rekabentuk seni luar . ( Judith Peck )</p> <p>Menurut Frostig &amp; Essix ( 1998 ) The responsible of an Art or Expressive Therapist within a school setting is to help student express and contain their internal conflicts, while facililitating their ability to implement change.</p> <p>Melalui ekspresi seni pelajar dapat memahami cara untuk mendedahkan keperluan dalaman dan konflik jiwa serta boleh memberi bantuan dalam pencarian resolusi. Penghasilan seni yang terbatas dan pelajar yang kekurangan ini mendapat nafas baru dalam memartabatkan lagi dunia seni melalui rekabentuk seni luar . ( Judith Peck )</p> <p>Menurut Frostig &amp; Essix ( 1998 ) The responsible of an Art or Expressive Therapist within a school setting is to help student express and contain their internal conflicts, while facililitating their ability to implement change.</p> <p>KONSEP UTAMA</p> <p>Seni dianggap sebagai sublimasi di mana kehendak tidak sedar kanak-kanak ditunaikan</p> <p>Mempunyai lambang cisual seperti lukisan yang boleh digunaan sebagai alat diagnosis</p> <p>Mendorong luahan pemikiran positif dan negatif tentang diri mereka, keluarga dan dunia</p> <p>Melahirkan keunikan, dan kreativiti kanak-kanak</p> <p>TIGA JENIS LUKISAN YANG BIASA DIGUNAKAN DALAM TERAPI SENI</p> <p>Potret diri</p> <p>Lukisan bebas / spontan</p> <p>Lukisan keluarga</p> <p>Ia beroperasi dibawah peracyaan proses kreatif yang boleh merawat individuyang mempunyai masalah mental</p> <p>PRINSIP TERAPI SENI</p> <p>Imej seni menjadi signifikan dalm menambah keberkesanan pertukaran verbal antara terapis dengan klien</p> <p>Melukis boleh menjadi proses pemulihan dan produk seni memberi kominikasi maklumat yang relevan</p> <p>TUJUAN TERAPI SENIMembantu klien mengenalpasti fikiran dan prasaan melaui lukisan supaya klien bukan sahaja memperoleh presepsi dan penilaian tingkahlakunya dan mendapat kefahaman diri klien .</p> <p>Menambahbaikan dan mengekalkan kesihatan mental individu</p> <p>Menurut malchioi (2006) proses melukis boleh dipersepsikan sebagai kesempatan untuk ekspresi kendiri secara imaginatif dan spontan. Proses ini bertujuan menambahbaik kesihatan dan pengalaman.</p> <p>Menambahbaikan dan mengekalkan kesihatan mental individu</p> <p>Membantu klien mengenalpasti fikiran dan prasaan melaui lukisan supaya klien bukan sahaja memperoleh presepsi dan penilaian tingkahlakunya dan mendapat kefahaman diri klien .</p> <p>Menurut malchioi (2006) proses melukis boleh dipersepsikan sebagai kesempatan untuk ekspresi kendiri secara imaginatif dan spontan. Proses ini bertujuan menambahbaik kesihatan dan pengalaman.</p> <p>BERIKUT MERUPAKAN ILUSTRASI EMOSI DARIPADA LUKISAN KANAK-KANAK</p> <p>GEMBIRA</p> <p>BIMBANG</p> <p>SEDIH</p> <p>MARAH</p> <p>PROSES TERAPI SENI</p> <p>PROSES TERAPI SENISTUDIO TERAPI SENI</p> <p>HASIL KARYA</p> <p>CLIENT CENTERED</p> <p>HASIL KARYA STUDIO TERAPI SENI CLIENT CENTERED</p> <p>PROSES TERAPI SENI</p> <p>PROSES TERAPI SENI(STUDIO TERAPI SENI) Studio terapi seni menyediakan susunan bahan seni yang mudah kepada klien sebagai pilihan, termasuk cat, tanah liat, pastel, marker dan pensil warna. Media yang berbeza memudahkan menyampaikan pebezaan jenis ekspresi emosi, dan berkesan terhadap pengawalan proses berkarya. Terapis seni dapat menolong klien memilih media yang sesuai untuk klien sampai ke matlamat mereka dan menggalakkan ekspresi berdasarkan keperluan mereka, tindak balas, dan peringkat perkembangan.</p> <p>HASIL KARYA PROSES(TERAPI SENI ) Hasil karya mungkin dicipta spontan, atau ada kalanya temanya dicadangkan oleh terapis seni. Klien adalah digalakkan untuk meneroka ciptaan karya melalui kesatuan lisan atau aktiviti kreatif. Sebagai penambahan untuk pengalaman dan latihan di dalam kemahiran kaunseling tradisional lisan, terapis seni dilatih menolong klien menggunakan proses kreatif untuk mempromosi emosi, psikologi, dan perkembangan interpersonal dan penyembuhan. Ekspresi seni menggunakan symbol, imej, metafora, rupa, garisan dan warna</p> <p>PROSES TERAPI SENI(CLIENT-CENTERED)</p> <p> "Client-centered" seni bermaksud klien atau kanakkanak memilih apa keperluan mereka dan jenis bahan untuk ekspresi diri mereka. Terapis seni mendengar dan mengamati bukan sahaja lisan, bahasa tubuh dan informasi tingkah laku tetapi juga menolong klien meneroka dan memahami gambaran fikiran mereka dan hasil karya dan bagaimana ia berhubung dengan situasi kehidupan mereka dan segala yang berkaitan dengan mereka.</p> <p>PENGGUNAAN KONTINUM TERAPI EKSPRESIF DALAM TERAPIPERINGKAT PERINGKAT</p> <p>(DEWASA)</p> <p>KOMPONEN KOGNITIF PERSEPTUAL KINESTETIK</p> <p>KOMPONEN SIMBOLIK AFEKTIF SENSORI</p> <p>4 3 2 1</p> <p>(REMAJA) (KANAKKANAK) (BAYI)</p> <p>PERKEMBANGAN HIERAKI KONTIUM TERAPI EKSPRESIFPERINGKAT WAKTU HASIL SENI KREATIF DEWASA LUKISAN</p> <p>KOGNITIF / SIMBOLIK</p> <p>REMAJA</p> <p>SIMBOL</p> <p>PERSEPTUAL / AFEKTIF</p> <p>KANAK-KANAK</p> <p>TINGKAH LAKU</p> <p>KINESTETIK / SENSORI</p> <p>BAYI</p> <p>LAKARAN / BENTUK</p> <p>Langkah perlaksanaanPersediaan untuk melaksanakan terapis seniMemilih bahan seni yang asas Krayon, cat jari, pen marker, cat tempura,tanah liat, kertas, gunting, gam dan lain-lain</p> <p>Menginterpetasikan hasil karya seni terapi kanak-kanak</p> <p>Media seni pilihan kanak-kanak Proses kreatif yang dilalui bagi menghasilkan karya seni yang berkenaan Bentuk dan kandungan hasil mutakhir</p> <p>Bahan atau media seni yang diperlukan</p> <p>krayon</p> <p>Cat tempura</p> <p>Tanah liat</p> <p>Gam</p> <p>Cat jari</p> <p>Pen marker</p> <p>kertas</p> <p>gunting</p> <p>INTERPERTASI HASIL KARYA SENI TERAPI MELIBATKAN BEBERAPA PERKARA SEPERTI:Media seni pilihan kanak-kanak</p> <p>Proses kreatif yang dilalui bagi menghasilkan karya seni yang berkenaan</p> <p>Bentuk dan kandungan hasil mutakhir</p> <p>PERKEMBANGAN HIERAKI KONTIUM TERAPI EKSPRESIFDIMENSI HASIL KARYA TAFSIRAN SAIZ DAN KEDUDUKAN Bentuk-bentuk yang amat kecil dan terletak di satu sudut kecil pada kertas lukisan Bahagian muka digelapkan Matahari digelapkan Biru gelap Kuning Merah Lukisan yang penuh dengan lambang hati Alat seperti penukul, pisau dan sebagainya Serba kekurangan dan tidak selamat Berasa segan akibat akil baligh Kesedihan Ketenangan Kemesraan dan kegembiraan Kemarahan, penuh bertenaga Kasih sayang</p> <p>BAHAGIAN YANG DIGELAPKAN WARNA</p> <p>Kandungan</p> <p>kemarahan</p> <p>PERKEMBANGAN HIERAKI KONTIUM TERAPI EKSPRESIFDIMENSI HASIL KARYA TAFSIRAN</p> <p>Kandungan yang melambangkan gangguan emosi</p> <p>Tiada bentuk manusia hanya Hubungan yang renggang, tidak mengandungi binatang peliharaan, mesra dengan ahli keluarga dan rumah, bunga, pokok, dan matahari orang yang signifikan Bahagian tubuh badan yang putusputus Penggunaan haiwan , makhluk fantasi, objek bagi mewakili diri Gangguan emosi yang serius Personaliti yang tidak terurus Menyembunyikan pemikiran dan perasaan sebenar Mempunyai imaginasi yang tinggi Bersifat amat difensif</p> <p>Bentuk yang bersifat robot dan tegar</p> <p>LANGKAH-LANGKAH SESI TERAPI SENI (SESI TERAPI)</p> <p>SESI TERAPI SENIMalchioi (2006) Didalam sesi terapi seni, yang difokuskan ialah pengalaman dalaman, iaitu perasaan, persepsi, dan imaginasi.</p> <p>Dalam terapi seni, imej, fikiran dan idea sentiasa menjadi fokus yang utama dibawah pengalaman klien.</p> <p>Malchioi (2006) Didalam sesi terapi seni, yang difokuskan ialah pengalaman dalaman, iaitu perasaan, persepsi, dan imaginasi.</p> <p>SESI TERAPI SENI</p> <p>Dalam terapi seni, imej, fikiran dan idea sentiasa menjadi fokus yang utama dibawah pengalaman klien.</p> <p>SESI TERAPI SENIINTERVENSI INDIVIDU DENGAN KONTINUM TERAPI EKSPRESIF MENENTUKAN TEMPAT BERMULA UNTUK TERAPI SENI MEMBENTUK HUBUNGAN INTERPERSONAL ANTARA TERAPIS DAN KLIEN</p> <p>MEMULAKAN RAWATAN BERASASKAN TERAPI SENI</p> <p>MERANCANG PERUBAHAN KOMPONEN TERAPEUTIK</p> <p>SOALAN DAN PERBINCANGAN</p> <p>MATLAMAT TERAPI SENI DIBAWAH KONTINUM TERAPI EKSPRESIF</p> <p>TUGAS TERAPI SENIPENASIHAT MENDIDIK</p> <p>MENGKAJI</p> <p>MENILAI</p> <p>SKOP TUGAS</p> <p>PENASIHAT</p> <p>MENDIDIK</p> <p>MENGKAJI</p> <p>MENILAI</p> <p>SKOP TUGAS</p> <p>MENGADAPTASIKAN TERAPI SENI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN</p> <p>MENGADAPTASIKAN TERAPI SENI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Terapi Seni dapat mencari ruang merawat sebarang permasalahan khususnya dalam emosi. Terapi Seni akan menjadi satu cabang disiplin yang bernilai kepada negara dalam melahirkan insan insan yang bersahsiah tinggi. Penambahan dari itu, Terapi Seni di dalam sistem sekolah lebih menguntungkan dari mengeluarkan belanja dari menyediakan pusatpusat pemulihan khas. Antara contoh boleh diadaptasikan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah seperti subjek Pendidikan Seni Visual, buku latihan murid dan sebagainya.</p> <p>Terapi Seni dapat mencari ruang merawat sebarang permasalahan khususnya dalam emosi. Terapi Seni akan menjadi satu cabang disiplin yang bernilai kepada negara dalam melahirkan insan insan yang bersahsiah tinggi</p> <p>Penambahan dari itu, Terapi Seni di dalam sistem sekolah lebih menguntungkan dari mengeluarkan belanja dari menyediakan pusatpusat pemulihan khas.</p> <p>Antara contoh boleh diadaptasikan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah seperti subjek Pendidikan Seni Visual, buku latihan murid dan sebagainya.</p>