TERAPI SENI

Embed Size (px)

Text of TERAPI SENI

BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAKTERAPI SENI (EDU 3107)

SEJARAH TERAPI SENI

1940

Pakar psikaitris dan psikoanalis di hospital di Great Britain telah menggunakan lukisan dan catan sebagai proses terapi

1950 1960

Ramai pelukis dan guru lukisan berminat menawarkan diri berkhidmat di hospital dan klinik yang kemudiannya dilantik sebagai penasihat psikaitris atau pengasas perubatan

1980 -1990

National Joint Service for Social services hanya mengiktiraf Siswazah menjawat perkhidmatan Terapi seni. Maka semakin berkembanglah karier terapi seni (art therapy) sehingga hari ini.

DEFINISI TERAPI SENI Menurut American Art Therapy Association terapi seni adalah satu profesion kesihatan mental yang menggunakan proses kreatif dalam lukisan untuk menambah baik dan menyempurnakan fizikal, mental dan emosi individu dibawah semua peringkat umur. Terapi seni boleh diertikan sebagai suatu bentuk terapi ekspresif yang menggunakan media warna, kapur, pensil dan marker diintergerasikan dengan terapi psikoterapiutik dan teknik proses kreatif.

Menurut American Art Therapy Association terapi seni adalah satu profesion kesihatan mental yang menggunakan proses kreatif dalam lukisan untuk menambah baik dan menyempurnakan fizikal, mental dan emosi individu dibawah semua peringkat umur.

Terapi seni boleh diertikan sebagai suatu bentuk terapi ekspresif yang menggunakan media warna, kapur, pensil dan marker diintergerasikan dengan terapi psikoterapiutik dan teknik proses kreatif.

MATLAMATNYA???Melalui ekspresi seni pelajar dapat memahami cara untuk mendedahkan keperluan dalaman dan konflik jiwa serta boleh memberi bantuan dalam pencarian resolusi. Penghasilan seni yang terbatas dan pelajar yang kekurangan ini mendapat nafas baru dalam memartabatkan lagi dunia seni melalui rekabentuk seni luar . ( Judith Peck )

Menurut Frostig & Essix ( 1998 ) The responsible of an Art or Expressive Therapist within a school setting is to help student express and contain their internal conflicts, while facililitating their ability to implement change.

Melalui ekspresi seni pelajar dapat memahami cara untuk mendedahkan keperluan dalaman dan konflik jiwa serta boleh memberi bantuan dalam pencarian resolusi. Penghasilan seni yang terbatas dan pelajar yang kekurangan ini mendapat nafas baru dalam memartabatkan lagi dunia seni melalui rekabentuk seni luar . ( Judith Peck )

Menurut Frostig & Essix ( 1998 ) The responsible of an Art or Expressive Therapist within a school setting is to help student express and contain their internal conflicts, while facililitating their ability to implement change.

KONSEP UTAMA

Seni dianggap sebagai sublimasi di mana kehendak tidak sedar kanak-kanak ditunaikan

Mempunyai lambang cisual seperti lukisan yang boleh digunaan sebagai alat diagnosis

Mendorong luahan pemikiran positif dan negatif tentang diri mereka, keluarga dan dunia

Melahirkan keunikan, dan kreativiti kanak-kanak

TIGA JENIS LUKISAN YANG BIASA DIGUNAKAN DALAM TERAPI SENI

Potret diri

Lukisan bebas / spontan

Lukisan keluarga

Ia beroperasi dibawah peracyaan proses kreatif yang boleh merawat individuyang mempunyai masalah mental

PRINSIP TERAPI SENI

Imej seni menjadi signifikan dalm menambah keberkesanan pertukaran verbal antara terapis dengan klien

Melukis boleh menjadi proses pemulihan dan produk seni memberi kominikasi maklumat yang relevan

TUJUAN TERAPI SENIMembantu klien mengenalpasti fikiran dan prasaan melaui lukisan supaya klien bukan sahaja memperoleh presepsi dan penilaian tingkahlakunya dan mendapat kefahaman diri klien .

Menambahbaikan dan mengekalkan kesihatan mental individu

Menurut malchioi (2006) proses melukis boleh dipersepsikan sebagai kesempatan untuk ekspresi kendiri secara imaginatif dan spontan. Proses ini bertujuan menambahbaik kesihatan dan pengalaman.

Menambahbaikan dan mengekalkan kesihatan mental individu

Membantu klien mengenalpasti fikiran dan prasaan melaui lukisan supaya klien bukan sahaja memperoleh presepsi dan penilaian tingkahlakunya dan mendapat kefahaman diri klien .

Menurut malchioi (2006) proses melukis boleh dipersepsikan sebagai kesempatan untuk ekspresi kendiri secara imaginatif dan spontan. Proses ini bertujuan menambahbaik kesihatan dan pengalaman.

BERIKUT MERUPAKAN ILUSTRASI EMOSI DARIPADA LUKISAN KANAK-KANAK

GEMBIRA

BIMBANG

SEDIH

MARAH

PROSES TERAPI SENI

PROSES TERAPI SENISTUDIO TERAPI SENI

HASIL KARYA

CLIENT CENTERED

HASIL KARYA STUDIO TERAPI SENI CLIENT CENTERED

PROSES TERAPI SENI

PROSES TERAPI SENI(STUDIO TERAPI SENI) Studio terapi seni menyediakan susunan bahan seni yang mudah kepada klien sebagai pilihan, termasuk cat, tanah liat, pastel, marker dan pensil warna. Media yang berbeza memudahkan menyampaikan pebezaan jenis ekspresi emosi, dan berkesan terhadap pengawalan proses berkarya. Terapis seni dapat menolong klien memilih media yang sesuai untuk klien sampai ke matlamat mereka dan menggalakkan ekspresi berdasarkan keperluan mereka, tindak balas, dan peringkat perkembangan.

HASIL KARYA PROSES(TERAPI SENI ) Hasil karya mungkin dicipta spontan, atau ada kalanya temanya dicadangkan oleh terapis seni. Klien adalah digalakkan untuk meneroka ciptaan karya melalui kesatuan lisan atau aktiviti kreatif. Sebagai penambahan untuk pengalaman dan latihan di dalam kemahiran kaunseling tradisional lisan, terapis seni dilatih menolong klien menggunakan proses kreatif untuk mempromosi emosi, psikologi, dan perkembangan interpersonal dan penyembuhan. Ekspresi seni menggunakan symbol, imej, metafora, rupa, garisan dan warna

PROSES TERAPI SENI(CLIENT-CENTERED)

"Client-centered" seni bermaksud klien atau kanakkanak memilih apa keperluan mereka dan jenis bahan untuk ekspresi diri mereka. Terapis seni mendengar dan mengamati bukan sahaja lisan, bahasa tubuh dan informasi tingkah laku tetapi juga menolong klien meneroka dan memahami gambaran fikiran mereka dan hasil karya dan bagaimana ia berhubung dengan situasi kehidupan mereka dan segala yang berkaitan dengan mereka.

PENGGUNAAN KONTINUM TERAPI EKSPRESIF DALAM TERAPIPERINGKAT PERINGKAT

(DEWASA)

KOMPONEN KOGNITIF PERSEPTUAL KINESTETIK

KOMPONEN SIMBOLIK AFEKTIF SENSORI

4 3 2 1

(REMAJA) (KANAKKANAK) (BAYI)

PERKEMBANGAN HIERAKI KONTIUM TERAPI EKSPRESIFPERINGKAT WAKTU HASIL SENI KREATIF DEWASA LUKISAN

KOGNITIF / SIMBOLIK

REMAJA

SIMBOL

PERSEPTUAL / AFEKTIF

KANAK-KANAK

TINGKAH LAKU

KINESTETIK / SENSORI

BAYI

LAKARAN / BENTUK

Langkah perlaksanaanPersediaan untuk melaksanakan terapis seniMemilih bahan seni yang asas Krayon, cat jari, pen marker, cat tempura,tanah liat, kertas, gunting, gam dan lain-lain

Menginterpetasikan hasil karya seni terapi kanak-kanak

Media seni pilihan kanak-kanak Proses kreatif yang dilalui bagi menghasilkan karya seni yang berkenaan Bentuk dan kandungan hasil mutakhir

Bahan atau media seni yang diperlukan

krayon

Cat tempura

Tanah liat

Gam

Cat jari

Pen marker

kertas

gunting

INTERPERTASI HASIL KARYA SENI TERAPI MELIBATKAN BEBERAPA PERKARA SEPERTI:Media seni pilihan kanak-kanak

Proses kreatif yang dilalui bagi menghasilkan karya seni yang berkenaan

Bentuk dan kandungan hasil mutakhir

PERKEMBANGAN HIERAKI KONTIUM TERAPI EKSPRESIFDIMENSI HASIL KARYA TAFSIRAN SAIZ DAN KEDUDUKAN Bentuk-bentuk yang amat kecil dan terletak di satu sudut kecil pada kertas lukisan Bahagian muka digelapkan Matahari digelapkan Biru gelap Kuning Merah Lukisan yang penuh dengan lambang hati Alat seperti penukul, pisau dan sebagainya Serba kekurangan dan tidak selamat Berasa segan akibat akil baligh Kesedihan Ketenangan Kemesraan dan kegembiraan Kemarahan, penuh bertenaga Kasih sayang

BAHAGIAN YANG DIGELAPKAN WARNA

Kandungan

kemarahan

PERKEMBANGAN HIERAKI KONTIUM TERAPI EKSPRESIFDIMENSI HASIL KARYA TAFSIRAN

Kandungan yang melambangkan gangguan emosi

Tiada bentuk manusia hanya Hubungan yang renggang, tidak mengandungi binatang peliharaan, mesra dengan ahli keluarga dan rumah, bunga, pokok, dan matahari orang yang signifikan Bahagian tubuh badan yang putusputus Penggunaan haiwan , makhluk fantasi, objek bagi mewakili diri Gangguan emosi yang serius Personaliti yang tidak terurus Menyembunyikan pemikiran dan perasaan sebenar Mempunyai imaginasi yang tinggi Bersifat amat difensif

Bentuk yang bersifat robot dan tegar

LANGKAH-LANGKAH SESI TERAPI SENI (SESI TERAPI)

SESI TERAPI SENIMalchioi (2006) Didalam sesi terapi seni, yang difokuskan ialah pengalaman dalaman, iaitu perasaan, persepsi, dan imaginasi.

Dalam terapi seni, imej, fikiran dan idea sentiasa menjadi fokus yang utama dibawah pengalaman klien.

Malchioi (2006) Didalam sesi terapi seni, yang difokuskan ialah pengalaman dalaman, iaitu perasaan, persepsi, dan imaginasi.

SESI TERAPI SENI

Dalam terapi seni, imej, fikiran dan idea sentiasa menjadi fokus yang utama dibawah pengalaman klien.

SESI TERAPI SENIINTERVENSI INDIVIDU DENGAN KONTINUM TERAPI EKSPRESIF MENENTUKAN TEMPAT BERMULA UNTUK TERAPI SENI MEMBENTUK HUBUNGAN INTERPERSONAL ANTARA TERAPIS DAN KLIEN

MEMULAKAN RAWATAN BERASASKAN TERAPI SENI

MERANCANG PERUBAHAN KOMPONEN TERAPEUTIK

SOALAN DAN PERBINCANGAN

MATLAMAT TERAPI SENI DIBAWAH KONTINUM TERAPI EKSPRESIF

TUGAS TERAPI SENIPENASIHAT MENDIDIK

MENGKAJI

MENILAI

SKOP TUGAS

PENASIHAT

MENDIDIK

MENGKAJI

MENILAI