3
Tartalom - Cuprins TERMÉSZETIUDOMÁNY - :)TIINTELE NA TURII LÁSZLÓ Attila, A Kárpát-térség keleti rés7.ére szerkezeti egységek fejlödéstörténcte és problematikája .„ ............................. 9 Dr. GHIURCA, Virgil, Reswse gemologice din Caipajii Orientali II ........................................................................................... 19 Dr. GHIURCA, Virgil, incercare de valorificare gemologici sodalitului de Ditrllu ···-··········· ···· ··-·-·········-·-··········· ·· 23 LÁSZLÓ, Attila; ZÓL Y A, László; DtNES, lstvin, Aspccte noi asupra minendizalici de aragonit, auripigment, rcalgar din piriiul Hankó, zona Covasna 27 DtNES .István, ZÓL YA László, Az utóvulkanikus folyamatok szerepe a Dél-Hargitában található természetes és mesterséges üregek kialakításában és ......... .. ............................................................................................................. 39 DÉNES István, "Gyökérsztalagmitok " a Vargyas-szoros 74-cs számú barlangjában ................ .. ................. .. .............................. 45 Vidoria, Conspectul Briofitelordin Mun!ii Nemirei ····························'········································ -··- ···········-·-· ·- ······· 47 PODLUSSÁNY Attila, KOCS Irén, Kovászna megye Curculioooidea faunájának alapvetése ········································· · ·· ····- ·-· 57 Dr. SZÉL, ROZNER, István; KOCS, Irén, Date privind fauna de coleoptere din Transilvaoia (Románia) ...... .. ... .. . .. ..... 73 CSAT A Zoltán, A Rétyi Nyír egyes kétéltúinek bemutatása ................................................................................................ .. ....... 93 RÉGÉSZET, TÖRTÉNELEM - ARHEOLOGIE, ISTORIE SZÉKELY, Zoltán, Cultura ln lumina sApAturilorde la Turia (j. Covasna) ................................................... .. .... .. ......... .... 105 SZÉKELY Zsolt, Egy bronzkori lakóház Torjáról (Kovászna megye) ........................................................... ............................ 115 SZtKEL Y Zoltán, Adatok Kovászna (Háromszék) megye római és népvándorlás kocihoz .......................... . .. 119 BARTÓK, Botond, Cercctari arbeologicc ln sec. IV. d.Chr., de la Chilieni - Sf. Gheorghe (j. Covasna) ................ 13 3, BARTÓK, Botond, Cercetari arbeologice de salvare din sec. N. d.Cbr., de la Chilieni - Sf. Gheorgbe (j. Covasna) 143 BARTÓK Botond, ásatások a 15-16. száz.adj vargyasi gótikus templomnál (Kovászna megye) .............................. 145 János, 17. századi csikszéki pogánydúlások ....................................,...................... .. ....... .. ............................................ 147 PÁL-ANTAL Sándor, Csik-, Gyergyó-, Kászonszék társadalma a 17. században (vázlat) ........................................................ 153 PÁL Judit, Örmények·a Székelyföldön (a 19. század köz.epéig) ................................................................................................ 1. 61 INCZE László, A céhes élet .......................................... .. ........................................................................................... 173 CSEREY Zoltán, Faluközösség Zágonban a 19. század közepén ................. .. ............................................................................ 181 EGYED Ákos, A székelyek az 1848-1849-es forradalomban és szabadságharcba .................................................................... 193 DOKUMENTUM - DOCUMENTE •••BINDER Pál (1935-1995, KRISTÓ András (1930-1994) (nebológ) ..... .. .......................................................................... 207 !BINDER Páli A Székföld (Hidvégi uradalom) falvainak leirása és helynevei 1865-ben .. „ . ....................... •..••• ••• „„.„ 209 VINCZE Gábor A Székely Nemzeti Múzeum anyagának részleges elszállítása és pusztulása 1944-45-ben .................. 229 Schill privind ccle trei regiuni istoricc ale Europei 1. ·· ······ ·· ············································· -- -································· 247 1 BINDER, Anteccdente consecinte sud-transilvinene ale formirii voievodatului Munteniei (sec. XllI-XIV.) 1. .......... 265 - ISTORIA CULTURll SARUDI SEBESTYtN, József, Portalul ln stil romanic de la Zilan (j. Covasna) ······················· ·· ························-··············· --·- 281 KISGYÖRGY Zoltán, Háromszéki harangok ..... .. ..................................................................................................................... 291 MUCKENHAUPT Erzsébet, Az kötése ............................................................................................................ .. . 299 3

TERMÉSZETIUDOMÁNY -:)TIINTELE NA TURIIepa.oszk.hu/03200/03277/00001/pdf/EPA03277_acta_1995_003-005.… · Tartalom -Cuprins TERMÉSZETIUDOMÁNY -:)TIINTELE NA TURII LÁSZLÓ Attila,

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TERMÉSZETIUDOMÁNY -:)TIINTELE NA TURIIepa.oszk.hu/03200/03277/00001/pdf/EPA03277_acta_1995_003-005.… · Tartalom -Cuprins TERMÉSZETIUDOMÁNY -:)TIINTELE NA TURII LÁSZLÓ Attila,

Tartalom - Cuprins

TERMÉSZETIUDOMÁNY - :)TIINTELE NA TURII

LÁSZLÓ Attila, A Kárpát-térség keleti rés7.ére eső szerkezeti egységek fejlödéstörténcte és problematikája .„ ............................. 9

Dr. GHIURCA, Virgil, Reswse gemologice din Caipajii Orientali II .......................... ....................................... .......... .... ............ 19

Dr. GHIURCA, Virgil, incercare de valorificare gemologici asieni~lui ~i sodalitului de Ditrllu ···-··········· ···· ··-·-·········-·-··········· ·· 23

LÁSZLÓ, Attila; ZÓL Y A, László; DtNES, lstvin, Aspccte noi asupra minendizalici de aragonit, auripigment, rcalgar

din piriiul Hankó, zona Covasna · · ·· · ······ · ·············· · · · ····· · ·· ··· · · ····· ·· ·· · ···· · · · · ··· ····· · ·- · ····· ·~· · ··· · ·············· · ············· · · · ······· ·· ·········· ··· · · ······· 27

DtNES .István, ZÓL Y A László, Az utóvulkanikus folyamatok szerepe a Dél-Hargitában található természetes és mesterséges üregek kialakításában és fejlődésében ......... .... ........... .............................. ....................... ........... ... ... .......................... 39

DÉNES István, "Gyökérsztalagmitok " a Vargyas-szoros 74-cs számú barlangjában ................ ..................... .. ............ ................ 45

BARABA~, Vidoria, Conspectul Briofitelordin Mun!ii Nemirei ··············· ·············'········································ -··-······ ·····-· -··- ······· 47

PODLUSSÁNY Attila, KOCS Irén, Kovászna megye Curculioooidea faunájának alapvetése ······································ ··· ······· -·-· 57

Dr. SZÉL, Győzli; ROZNER, István; KOCS, Irén, Date privind fauna de coleoptere din Transilvaoia (Románia) ...... .. ........ ..... 73

CSAT A Zoltán, A Rétyi Nyír egyes kétéltúinek bemutatása .. .............................................................................................. .. ....... 93

RÉGÉSZET, TÖRTÉNELEM - ARHEOLOGIE, ISTORIE

SZÉKELY, Zoltán, Cultura Cri~ ln lumina sApAturilorde la Turia (j . Covasna) ....................................... ............ .. .... .. ............. 105

SZÉKELY Zsolt, Egy bronzkori lakóház Torjáról (Kovászna megye) .............................................. ............ . ................ .... ........ 115

SZtKEL Y Zoltán, Adatok Kovászna (Háromszék) megye római és népvándorlás kocihoz .......... ................ . .. 119

BARTÓK, Botond, Cercctari arbeologicc ln ~din sec. IV. d.Chr., de la Chilieni - Sf. Gheorghe (j . Covasna) ................ 133,

BARTÓK, Botond, Cercetari arbeologice de salvare ln~ din sec. N . d.Cbr., de la Chilieni - Sf. Gheorgbe (j. Covasna) 143

BARTÓK Botond, Leletmentő ásatások a 15-16. száz.adj vargyasi gótikus templomnál (Kovászna megye) .............................. 145

SZŐCS János, 17. századi csikszéki pogánydúlások .................................... , ...................... .. ....... ...................... ...... ........ .. .... ... . 147

PÁL-ANTAL Sándor, Csik-, Gyergyó-, Kászonszék társadalma a 17. században (vázlat) ..................... ................................... 153

PÁL Judit, Örmények· a Székelyföldön (a 19. század köz.epéig) ....... .................................................................................. ....... 1.61

INCZE László, A céhes élet időrendje ................. ......................... ................................................... .......................................... 173

CSEREY Zoltán, Faluközösség Zágonban a 19. század közepén ................... .............. .............................. ................. ............... 181

EGYED Ákos, A székelyek az 1848-1849-es forradalomban és szabadságharcba .................................................................... 193

DOKUMENTUM - DOCUMENTE

•••BINDER Pál (1935-1995, KRISTÓ András (1930-1994) (nebológ) ..... ............................................................................ 207

!BINDER Páli (közlő), A Székföld (Hidvégi uradalom) falvainak leirása és helynevei 1865-ben .. „ . ....................... „ •..••• „ ••• „„.„ 209

VINCZE Gábor (közlő), A Székely Nemzeti Múzeum anyagának részleges elszállítása és pusztulása 1944-45-ben ..... ........... .. 229

SZŰCS, Jenő , Schill privind ccle trei regiuni istoricc ale Europei 1. ·························· ····························· -- -································· 247

1 BINDER, Paul~ Anteccdente ~i consecinte sud-transilvinene ale formirii voievodatului Munteniei (sec. XllI-XIV.) 1. .......... 265

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET - ISTORIA CUL TURll

SARUDI SEBESTYtN, József, Portalul ln stil romanic de la Zilan (j. Covasna) ··········· ·············· ···················· ····-···············--·- 281

KISGYÖRGY Zoltán, Háromszéki harangok ....... ................. ....................... ............................................................................. 291

MUCKENHAUPT Erzsébet, Az Apor-kóde~ kötése ...... ..... ............. ........ ....................... .... ................ ............................. ....... 299

3

Page 2: TERMÉSZETIUDOMÁNY -:)TIINTELE NA TURIIepa.oszk.hu/03200/03277/00001/pdf/EPA03277_acta_1995_003-005.… · Tartalom -Cuprins TERMÉSZETIUDOMÁNY -:)TIINTELE NA TURII LÁSZLÓ Attila,

TÜDÖSNÉ SIMON Kinga . Adatok az altorjai templomvár épitéstörténetéhez

MIHÁLY Zita. A csiksomlyói Szent Antal-kápolna .... .......... ............... ...................... ........... . .

KÓNYA Ádám. 17. századi boltozat- és falfestmén yek a székelyföldi kuriákban ..... .. ............. ..... .... ... ....... .

l\IOLDOVAN, /lóicolae. lcoanele pe sticla in decursul \Temii ........................ ........ ..... ......... .

HASZMANN Pal. Sz:izéves az alsócsemátoni mwmheló szinjátszás ........ ... ...... ................ ...... ...... .

KÓNYA , Ádam. Heraldicianul József Keöpeczi Sebes!\ en. creator al stemei naponaJe románqti „„„„ „„„„„„„ . • „

.. 305

. ...... 311

. ......... 321

. ......... 329

. .......... 337

······· ··· · 343 SZABÓ Andras. Nag, Imre mú,e;zere es a szokasok . ... ..... . . ..... ········· .. ......... 351

NÉPRAJZ. MUZEOLÓGIA - ETNOGRAFIE, MUZEOGRAFIE

1 Dr. t.:ÓS t.:arol~· j. A muzeumi kutatómunkáról „„„„„ „ „„„„„„ „. „„„„ „„„„ „ „„„„„„„„„„„„ „. „„„„„„„„„ „„„„„„„ „„„„ . „ „ 357

HASZ\l..\'\N József. Fatárgyak tanósitása, restaurálása (Famozsarak, illetve máktörö mozsarak és más faból készült eszközök a csernátoni néprajzi múzeum gyüjteményében) „„ „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ .. „„„ „„„ „„„„„„„„„„„„„„ 371

FARK.\S Irén. Régi textíliák a Csiki Székely Múzeum gyüjteményében .

BENEDEt.: Éva . Erdélyi festékes szőnyeg konzerválása és restaurálása „

Dr. BALÁZS, Lajos, Vaiiantelc maghiare ale Mi ori!ei .

Contents (Abstracts)

NA TURAL SCIENCES

„„„„ „ .. 377

„„„„„ „ 385

··· ···· .. . 391

LÁSZLÓ, Attila , The Evolutionary Pro blem s of the Structural Units in th e Eastern Pa11 oith< C1..";.a:".c-?1":cc1an

Basin (Romania) „. 15

Dr. GHIURCA, Virgil, About the Gemological Resources of Post-Volcanic Origin in the Eastem Carpatluans 11

Dr. GHIURCA, Virgil . About the Possibilities ofGemological Use ofthe Sodalite Siennite at Dirniu (Harghita Counry ) as a Precious Stone . . „. 25

LÁSZLÓ, Attila ; ZÓLY A, László: DÉNES, István . A New Approach to the Mineralization ofthe Aragonite-Orpiment-Realgare in the Hankó-Valley (Covasna. Covasna County) . „„„„„„„„„„„„ 34

DÉNES, István: ZÓLY A, László , The Role of Post-Volcanic Processes in the Development and Formation of Artificial and Natural Cavity in Southem Harghita . „ „„„„„„„„„„„„ „„„„„„„„„ „ „„„ „ „„ „„„„„„ . „„ „ „„ 41

DÉNES, István. " Rootstalagmites" in the 74 Cave ofthe Vargyas (Varghi~) Gorge . „„„„ 46

BARABAS, Victoria. Bryophytes in thc Nemira Mountains (Eastem Carpathians. Romania) . . . 55

PODLUSSANY, Attila: KOCS, Irén. Data Conceming Curculionoidea (Coleoptera) ofthe Covasna County (Romania). . 70

Dr. SZÉL, Győző: ROZNER, István : KOCS, Irén, Data 011 the Coleoptera Fauna ofTransylvania (Romania) Bascd on Recent Collections (lnsecta : Coleoptera) . .

CSATA, Zoltán. Species of Amphibia in the Area "Mestecani~ul de la Reci' ' (Covasna County)

ARCHAEOLOGY, HISTORY

SZÉKELY, Zoltán, The Relics ofthe Körös Culture in Turi a (Covasna County) „ „„„ „ „„„„„„. „„„„„„„„„„„.

SZÉKELY, Zsolt. A House from the Middle Bronze Age, Discovered at Torja (Turia, Covasna County) .

SZÉKELY, Zoltán. Data about the Roman and the Migration Period in Háromszék (Covasna County) „

.. „ 92

„„„ 102

. .... 108

117

..... „ . .. . ... . . „ 123

BARTÓK, Botond, Archaeologícal Researches in the 4'" Century Settlement at Chilieni (Covasna County) „ „„„„„ „ „ „„„„ „ „ . 135

BARTÓK, Botond, Preserving Archaeological Researches in the 4'" Century Settlement at Chilieni (Covasna County). 144

Page 3: TERMÉSZETIUDOMÁNY -:)TIINTELE NA TURIIepa.oszk.hu/03200/03277/00001/pdf/EPA03277_acta_1995_003-005.… · Tartalom -Cuprins TERMÉSZETIUDOMÁNY -:)TIINTELE NA TURII LÁSZLÓ Attila,

BARTÓK, Botond, Preserving Archaeological Researches at the Gothic Church of the 1 5-16'' Centuries at Vargyas ( Varghi~ . Covasna County) . . ... .............. ............................ ............................... ... ... ...... 146

SZŐCS, János, The Pagan Ravagings ofthe 17" Century in Csikszék (Harghita County) .. 151

PÁL-ANTAL, Sándor, The Society of Csik-, Gyergyó-, and Kászonszék (Harghita County) in the 17'' Century 159

PÁL, Judit, Annenians on Székelyföld (up to the Middle ofthe 19" Century) ........... .. .... .. .... ... ..... ..... .. .. ..... . . ... .. 170

INCZE, László, The Temporal Order ofTrade Guild Life .... 179

CSEREY, Zoltán, The Village Community in Zagon (Covasna County) around the Middle ofthe 19" Century .. . ..... 191

EGYED, Ákos, The Role ofthe Székelys in the Revolution and the War of lndependence (1848-1849) ...... .. .......... .... .. ...... 203

DOCUMENTS

· ··BINDER, Pál (1935-1995), KRISTÓ, ANDRÁS (1930-1994) (Necrology) ...... .... .. ... ... . . . 208

BINDER, Pál (publisher), The Description and Names of Places of the Villages of Székföld (the Domain of Hidvég), in 1865 ... ..... ... ........... ... ......... ...... . ........ : .......... ..... ........ ...... ........................ ............. 21 3

VINCZE, Gábor (publisher), About the Partial Evacuation and Destructi on ofthe Material s

ofthe Székely National Museum in 1944-1945 ...... .......................... .......... ...... . . ...... 231

SZŰCS, Jenő, Essay on the Three Historical Regions ofEurope 1. (About the "Essay ... ") ....... ............. ................... „ ....... 248

BINDER, Pál, The South -Transylvanian Histo rica l Antecedent s and Consequ ences of the Formation

of Wallachia (in the 13-14" Centuries) 1.

CUL TURAL HISTORY

SARUDI SEBEST)'ÉN, József, A Portai in Romanesque Style in the Village Zalan (Covasna County)

KISGYÖRGY, Zoltán, Church Bells in Háromszék (Covasna County) . ..... ....... .. .... .

MUCKENHAUPT, Erzsébet, The Binding ofthe Codex Apor ....

TÜDÖSNÉ SIMON, Kinga, Data Conceming the Erection ofthe Churchfortress at Altorja (Turia de Jos) .

MIHÁLY, Zita, The St. Antonius Chapel in Csiksomlyó (Sumuleu-Ciuc, Harghita County) ..................... .

KÓNYA, Ádám, The Murai Paintings on the Vaults and Walls ofthe Manors ofSzékelyföld .

... 277

.. .... 285

. ...... 297

. ...... 301

. . . 308

. ... . 317

. ...... 325

MOLDOV AN, Nicolae, lcons on Glass .. ... ..... ...... ... ... ..... .. .... ... .. ......... . ......... ... ........... . .... .. DJ

HASZMANN, Pál, IOO Years from the Foundation ofon AmateurTheatre in Alsócsemáton (Cemat, Covasna County) .. ......... 339

KÓNYA, Ádám, The Anns ofRomania and the Heraldist JózsefKeöpeczi Sebestyén. .... ...... ...... ... ..... ...... . .... 346

SZABÓ, András, The Work ofthe Painter Imre Nagy and Every-Day Cusloms

ETNOGRAPHY - MUSEOLOGY

Dr. KÓS, Károly, About Research Work in the Museum ...

HASZMANN, József, Preser\iation and Restoration of Large Wooden Objects (Mortar for Grinding Oil Seed)

FARKAS, Irén, Old Fabrics in the Székely Museum ofCsik .

BENEDEK, Éva, The Preservation and Restoration of a Transylvanian Painted Carpet

Dr. BALÁZS, Lajos, The Hungarian Variants of"Miorita"

..... . 352

. 370

...... 373

.. 38 1

.. 387

...... 393