Thu thuat may tinh piv

  • View
    448

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Thu thuat may tinh piv

  • 1. Su T m Th Thu ttraitimbinhyen_nova@yahoo.comhttp://vietdown.orgThi t K : Nguy n Anh Thttp://vietdown.orgNguy n Anh T

2. Su T m Th Thu ttraitimbinhyen_nova@yahoo.com GHI L I DI N BI N TRN MN HNH V I ACS CAPTUREVo m t ngy p tr i no , l y h t can m b n quy t tm vi t m t bi v m t s ph n m m hay m ts th thu t m b n c c cho t bo m b n yu thch. Ngn t xong nhng khi n vi c ch p m t shnh nh minh h a cho bi vi t th m i g p r c r i. Ch ng l c dng ci nt Print Screen m bc Bill nh ta chos n th v a t n dung l ng v a khng th hi n c h t t ng c a mnh. C l lc ny ph n m m ACSCapture l s l a ch n s m t c a b n.ACS Capture 2.1.1 c dung l ng 2,6MB tng thch v i h t cc h i u hnh, b n c th download t ihttp://www.acsolu.com/ .Chng trnh c m t s ch c nng c b n sau:*Capture Screen : bao g m m t s nt.+Full Screen Capture: ch p ton b mn hnh.+Control Capture: b n c th l a ch n c a s m mnh mu n ch p.+Rectangular Capture: ch p hnh trong vng ch nh t.+Elliptic Capture: ch p trong vng hnh elip.+Circular Capture: ch p hnh trong vng hnh trn.+Polygonal Capture: ch p hnh trong vng a gic u.+Freehand Capture: ch p trong vng b n c th v b ng tay.Sau khi ch p, b n nh n Ctrl + F5 vo c a s Edit Captured Image. T i y b n c th ch nh s a t m nhm b n v a ch p t kch th c, sng t i, m, phng ch http://vietdown.orgNguy n Anh T 3. Su T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Record Tools: V i l a ch n ny b n c th quay t t c m i ho t ng di n ra trn mn hnh v ghi chng l i d i d ng ui avi ho c swf. c bi t b n cng c th chuy n i t file avi sang swf.Movie Grabbing: Gip b n ch p l y nh ng khung hnh trong cc o n phim v ghi l i chng d i d ng ui m b n thch. n by gi th b n c th d dng a nh ng t m nh m b n thch vo trong bi vi t c a mnh r i y.Chc b n thnh cng.http://vietdown.org Nguy n Anh T 4. Su T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com FORUM MI N PH T I DHOST.INFODo hi n nay nhu c u lm forum th o lu n v trao i d ng nh l 1 nhu c u c a nh ng b n yu vi tnh vinternet. Nhng ki m cho mnh 1 ci host h tr lm forum th th t l kh ( n u nh ng ai ti ti n r ngr nh th khng ph i lo r i ) .Cn nh ng ng i vim mng ti th ph i ch u xi host free thi . Mnh xin g i thi u1host free t t b n lm forum : a Ch http://dhost.info/ o Host ny h tr : 100MB webspace o 300GB bandwidth/month o full FTP access o php + mysql o youre allowed to have downloads o no ads! o more bandwidth or space on requestQu t t cho b n lm 1 forum r i .......u i m l khng c qu ng co ( nhng cc b n ch khng c upfile nh c u )Cc b c ng k n gi n : http://dhost.info/?l=s .N s g i mail b n kch ho t ti kho n v g i pass cngnh cc thng s c n thi t cho b n qua email m b n ng k . Nh v y l b n c 1 ci host r i .Tha h m lm forum ! By gi khi c 1 forum th b n c th dng cc trnh h tr nh FTP Voyager ho c Total Commander upload ho c 1 cng c m mnh u thch l Flash FXP . B n down v : http://flashfxp.com/download.php . Sau ti n hnh ci t v s d ng thihttp://vietdown.orgNguy n Anh T 5. Su T m Th Thu ttraitimbinhyen_nova@yahoo.com Flash Movie Extract Pilot1. Flash Movie Extract Pilot Khi ang duy t web, b n th ng th y nh ng file flash r t hay nhng khng bi t cch lm sao l y n v vch y t i my. V i Flash Movie Extract Pilot chng trnh ny s d tm trong cache c a trnh duy t my c a b nv trnh by chng thnh 1 b n danh sch c th , mu n l y file no b n ch vi c nh n chu t ph i v ch n saveas. Th l xong, chng trnh han tan mi n ph v tng thch v i m i h i u hnh dung l ng ch kh ang548Kb download t i a ch http://www.surpilot.net/2. T mu cho cc FolderRainbow Folders l m t ti n ch gip b n t mu cho cc bi u t ng, cc folder, giao di n chng trnh khn gi n nn r t d dng trong vi c s d ng. Sau khi ch n th m c, b n i u ch nh mu s c v tng ph ncho n khi v a . B m nt Confirm ch n t mu. Cu i cng b n ch n colorize t mu cho folder ch n. Chng trnh han tan mi n ph v c dung l ng kh ang 320Kb download tng thch v i m i h i uhnh download mi n ph t i a ch : http://www.webattack.com/get/rainbowfolders.shtmlhttp://vietdown.orgNguy n Anh T 6. Su T m Th Thu ttraitimbinhyen_nova@yahoo.comhttp://vietdown.orgNguy n Anh T 7. Su T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com FILEPC - TNG T C G I MAIL C FILE NH KMB n th ng hay g i hnh nh hay nh ng ph n m m cho b n b qua email nhng b n xi Dail-up th g i c nh ng file i th th t l v t v .T i sao b n l i khng th dng ph n m m FilePC . FilePC l m t ph nm m cho php b n g i th v c bi t l nh km file nhanh hn b t c chng trnh no n s tang kh nngAttach file c a m t s chng trnh c s n nh Outlook Express . Khi b t u ci b n hy i n tn ngh nghi pc a mnh khi g i ngu i nh n c th bi t r .Sau khi ci chng trnh n m system tray cc b n nh p chu tph i vo n v ch n Send Special > Send File and Create an Email. Sau ch n t p tin c n g i v i chngtrnh upload n s cho b n m t a ch t i file v b n v a upload ln b n ch vi c so n n i dung b c th vg i i .Ngoi ra chng trnh cn c m t s ch c nng khc nh l : Send a File : c ch c nng g i file . Review Sent Files : Xem l i nh ng g attach. Options : Ch nh s a thng s c a FilePc . Sign In : ng nh p mail. Shutdown FilePC : T t FilePC .Ph n m m c dung l ng 232 Kb l m t freeware .Ban c th ph n m m ny t i a ch sau :http://www.filepc.com/filepc/downloads/FilePCInstall.exehttp://vietdown.orgNguy n Anh T 8. Su T m Th Thu ttraitimbinhyen_nova@yahoo.com EPSXE PH N M M GI L P PLAYSTATION 1 TH T TUY T!My tnh c a b n c u hnh th p khng th nng c p chi cc tr chi m i ? b n thch chi cc tr chi trnSony PlayStation (PS1) nh Vui cng HUGO, HUGO TV SHOW ch ng h n ? B n yu thch cc tr chi PS1 nhngl i khng c my PS1? khng sao ta s chi gi l p trn my tnh b ng ph n m m ePSXe.Hi n c phin b n 1.6 cc b n c th download t i http://www.ngemu.com/ c th chi c b n ph iload c cc file bios v cc plugin c a n v , theo kinh nghi m c a ti b n khuyn cc b n nn dng cc ph nm m t o cc a game o thnh file ISO nh Nero Burning Rom, UltraISO, Magic ISOv mua tay Gamepad chi. u tin c th chi c b n ti n hnh c u hnh ph n m m ph h p v i my c a b n, b n c th voWizard Guide trong menu Config ho c c u hnh t ng ph n m t nh Video, Sound, CD-ROM, BIOS, MEMCARD,GAMEPAD.Sau y l h ng d n chi ti t: T menu Config ch n Wizard Guide nh n vo nt Config>> Nh n Next>>B m vo nt Config s hi n ra b ng sau:http://vietdown.org Nguy n Anh T 9. Su T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comB n c th dng cc settings m c nh ho c t mnh i u ch nh cho ph h p v i c u hnh my c a b n, nh nOK, sau nh n Next>>Nh n Next>> n y n u b n dng CD Rom th t th ch nSau nh n nt Config v ch n CD ROM c a b n cn n u b n c file ISO c a a game th ch nhttp://vietdown.org Nguy n Anh T 10. Su T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comsau nh n Next>>y l ph n c u hnh nt b m n u b n chi b ng tay game th hy c m tay game vo tr c n b c ny thb m cc nt c a tay game ng nh hnh v :http://vietdown.orgNguy n Anh T 11. Su T m Th Thu ttraitimbinhyen_nova@yahoo.comCn n u khng c tay game th hy ch n nt trn bn phm sao cho thu n tay l c, n y l c th chi c r i y. C n ch n u b n chi b ng a o t c l file ISO th t menu File ch n Run ISO r i ch n file ISOtrn a c ng .M t s game m ti chi:BNG 3PARASITE EVE IIhttp://vietdown.orgNguy n Anh T 12. Su T m Th Thu ttraitimbinhyen_nova@yahoo.comEVIL DEADBREATH OF FIRE IVBNG 18http://vietdown.orgNguy n Anh T 13. Su T m Th Thu ttraitimbinhyen_nova@yahoo.comChc cc b n chi vui v !http://vietdown.orgNguy n Anh T 14. Su T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com EASY DESKTOP KEEPER SAO LU V TR N GI DESKTOP C A B NEasy Desktop Keeper l chng trnh dng sao lu v kha desktop c a my tnh . R t thch h p cho cc nhqu n tr phng my khng mu n khch vo ty my , d n d p gip ci Desktop ho c dnh cho cc b c phhuynh qu m t m i v i vi c lun ph i s p x p l i Desktop sau m i l n con em chng ta v c my . EasyDesktop Keeper c th ghi nh v tr cc Icons, ghi nh nh Wallpaper ang dng , ph c h i l i th m c , cct p tin trn Desktop v tnh b xa v i u hay nh t l n c th khng cho nh ng ng i khc qu y tung ciDesktop c a b n . Chng trnh Easy Desktop keeper gi 34 usd , dng th v download t i trang web c a nhttp://www.softheap.com/desksaver.html .Cch s d ng :B c 1 : ng nh p v i user Admintrator , ch y chng trnh Easy Desktop Keeper , vo menu File > Options( hnh 2 ) . H p tho i Security Options xu t hi n , hy xt quy n cho cc user trn my . V i ti kho n Admin ,bn hy nh cc d u ki m tr c t t c cc tr Lock Desktop Layout of this user . Sau nh n ntChange thi t l p m t kh u truy c p v nn nh nh d u ki m vo checkbox Enable password protection ( hnh 3 ) . V i ti kho n dnh cho khch , ch nh vo Lock Desktop Layout of this User kha Desktopl ihttp://vietdown.org Nguy n Anh T 15. Su T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comB c 2 : Thot v ng nh p l i b ng ti kho n c a khch ( Log Off > Swith Users ) . b ch c nng AutoArrange b ng cch xa d u ki m tr c dng Auto Arrange ( Click chu t ph i > Arrange icons by > Auto Arrange) . N u my c a b n c b t ch c nng Active Desktop th ph i nh d u ch n tr c dng Lock Desktop Items (nh n chu t ph i > Active Desktop > Lock Desktop items win 9x hay chu t ph i > Arrange Icons By > LockWeb Items on Desktop i v i WinXP ) . Lc ny hy s p x p l i Desktop nh b n mu n sau thot ra v trl i v i ti kho n Admin )Ch c n hai b c n gi n nh th l b n c th kha Desktop c a b n l i r i y . By gi , khch s khngth no nh n chu t ph i v cho d c lm g chng n a , th sau khi kh i ng l i l m i th s y nguyn . Qutuy t ph i khng ? Tuy nhin i u ny ch ng i v i b n thi . V i khch , i u ny s em l i s kh ch u .Easy Desktop Keeper cng hi u c i u v cho ra i m t tnh nng kh hay , v n c i bn . l ch cnng sao lu Desktop . Tuy nhin vi c ny hi b t n khng gian c ng m t cht . Cc File sao lu th ng l n> 20 MB .Cch sao lu Desktop , qu n gi n ! Ch y chng trnh ( hnh 1 ) nh n vo nt save , t tn i di n choDesktop trong h p tho i Input v a xu t hi n v OK , ch Easy Desktop keeper lm vi c , th l xong ! sau nyhttp://vietdown.org Nguy n Anh T 16. Su T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com, m c cho khch c lm g ci Desktop c a b n i chng n a . Ch c n kh i ng chng trnh ch n nt Load lt c th Desk