Thu Thuat Trong Open Office

  • View
    694

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Thu Thuat Trong Open Office

OpenOffice.org Vi lnh hu ch trong OO.o Writer1. Chn trang ng v trang ngang trong cng mt ti liu 1.1. To kiu trang mi

T menu chnh, chn nh dng/Format -> Kiu v nh dng/Styles and Formatting bt thanh cng c Kiu v nh dng ln. Trn thanh cng c ny, nhp chut chn nt Cc kiu trang/Page Styles Nhp chut phi trn thanh cng c ny chn Mi/New, to kiu trang mi. nh dng kiu trang mi theo mun ca bn.

1.2. Chn mt kiu trang ngang vo mt ti liu c trang ng Cch lm:

To kiu trang trc theo hng dn trn t con tr chut cui trang ng (Portrait) m bn mun chn mt trang ngang ngay sau Chn Chn/Insert -> Ngt th cng/Manual Break Trong hp thoi Chn ngt/Insert Break, Chn Ngt trang/Page Break; mc Kiu/Style, chn kiu trang ngang m bn to ra trc . Chn ng /OK.

Mt trang ngang s c chn vo ngay pha sau trang ng. Mun chn tr li trang ng sau 1 (hay nhiu) trang ngang , bn thc hin li cc bc trn v trong hp thoi Chn Ngt/Insert Break, chn li kiu trang ng. 2. nh s trang theo mun

Nhp chut ln on vn u tin m bn mun thay i th t nh s trang (ghi ch: trong mt ti liu c tiu chng th bn nhp chut ln tiu chng, tc l on (paragraph) u tin trong ti liu . Chn Format -> Paragraph -> Text Flow nh du ty chn Insert, nh du mc With Page Style. Khai bo s trang bn mun bt u trong mc Page Number

S trang ta khai bo l mt thuc tnh ca on u tin trong trang. 3. Lm sao ti nh du chnh sa (gch ) trong OpenOffice.org? bt chc nng chnh sa:

M ti liu cn chnh sa T menu chnh chn Chnh sa/Edit -> Cc thay i/Changes -> Bn ghi/Record

Bt u thc hin chnh sa. Bn s thy rng nhng on mi bn thm vo s c gch di c mu, trong khi nhng on bn xa vn nhn thy nhng b gch ngang v c mu khc.Cu hi thng gp trong OpenOffice.org

4. Lm sao ti bin trang u tin thnh trang ba/trang u v bt u nh s trang (trang 1) t trang th hai trong ti liu ca mnh? Di y l cc bc cn bn ngt mt ti liu vn bn thnh cc phn (section) (bt k dng cho mc ch g) cng nh cch nh s trang cui trang ca trang th hai:

M mt ti liu vn bn mi. G mt vi ni dung trang ba ca bn (hoc ch cn n gin nhn phm ENTER vi ln). Bm phm F11 m mc Kiu v nh dng/Stylist, chn Cc kiu trang/"Page Styles" t cc biu tng (di chuyn con tr trn cc biu tng thy ghi ch ca biu tng), nhp chut p vo Trang u tin/"First Page" gn kiu Trang u tin/"First Page" cho trang u tin trong vn bn ca bn. t con tr chut ti cui trang u tin. Chn Chn/Insert->Ngt th cng/Manual Break... nh du chn cnh Ngt trang/"Page Break". Sau chn kiu s dng trong trang tip theo (chn mt kiu t menu di v d nh kiu Mc nh/"Default"). Sau nh du vo mc c tn Thay i s trang/"Change page number". Trong pha di s 1 s xut hin. Nhp chut vo ng /OK. Ghi ch: Bng cch chn mt kiu khc cho trang tip theo, bn ngt vn bn ra thnh hai phn (section). Cc phn sau c th c cc thuc tnh khc nhau (u trang, cui trang, nh s trang...). Kiu trang c gn cho mi phn trong vn bn c th nhn thy c bng cch nhp chut vo trang cn xem. Nhn pha di vng ca s vn bn, pha bn phi ca phn Trang x/n/Pagex/n xem tn kiu trang ca trang/phn hin hnh.

By gi bn s c hai trang. t con tr chut ti trang th hai, sau chn Chn/Insert->Cui trang/Footer->Mc nh/Default t menu th xung. Mt vng cui trang s xut hin trang th hai. chn s trang, chn Chn/Insert->Cc trng/Fields->S trang/Page Numbers. S 1 s xut hin trang th hai ca vn bn (bi v trng s trang m cc trang t u ca PHN hin hnh).

5. Lm sao cho phn u trang/header ch xut hin trang u tin trong ti liu ca ti? Thc hin theo nhng bc sau:

M mt ti liu mi. G vo mt phn hoc tt c cc ni dung bn mun trn trang ba (th nht) (hoc ch cn n gin nht phm enter vi ln). Chn nh dng/Format->Kiu v nh dng/Stylist

Cu hi thng gp trong OpenOffice.org

Nhp chut vo biu tng kiu trang (biu tng th t tnh t bn tri qua) Nhp chut p vo kiu trang c tn l Trang u tin/"First Page". Tn kiu trang s xut hin trn thanh trng thi pha di vn bn ca bn. Vo thi im ny bn cng c th t to ra kiu cho trang u tin ca mnh. Lc ny bn c th ng phn Kiu v nh dng/Stylist nu mun. Chn Chn/Insert->Ngt th cng/Manual Break... nh du chn nt bn cnh mc Ngt trang/"Page Break". Sau chn kiu cho trang tip theo (chn mt kiu trong menu v d nh Mc nh/"Standard"). Nhp chut vo ng /OK. By gi bn s c hai trang. t con tr chut ca bn trang u tin, sau chn Chn/Insert->u trang/Header->Trang u tin/First Page t menu th xung. Mt vng u trang/header s xut hin trang u tin. Dng cc cng c ca OpenOffice.org chn bt k ni dung no bn mun vo vng u trang ny.

6. Lm th no logo xut hin u mi trang trong ti liu ca ti? Hy thc hin theo nhng bc sau:

M mt ti liu vn bn mi T menu chnh chn Chn/Insert -> u trang/Header -> Mc nh/Standard Nhp chut vo bn trong vng u trang T menu th xung chn Chn/Insert -> Hnh nh/Graphics -> T tp tin.../From File... Di chuyn n th mc cha logo bn cn, v nhp chut vo Open Nu i tng ha khng xut hin trn mi trang th c th c hai l do. Kiu trang bn ang s dng c th c thit lp u trang khng ng. kim tra cc thit lp ny: T menu chnh chn nh dng/Format -> Trang/Page Nhp chut vo th u trang/'Header' Kim tra xem nm cnh mc Cng ni dung tri/phi/"Same content left/right" c c nh du hay khng. Nu khng, bn s ch thy logo trang chn hoc trang l, ch khng thy c hai trang.

Nu i tng ha xut hin trn mt hay nhiu trang, v sau khng thy na, th nguyn nhn c th l mt kiu trang khc c p dng ti trang m logo ngng xut hin. Nhn pha di ti liu, ngay pha bn phi ca mc thng tin v s trang. Tn hin ra l tn kiu trang. Nu tn kiu khc, c ngha l ti liu c ngt ra lm hai phn. thay i iu ny:

t con tr chut ca bn ti trang c kiu sai T menu th xung chn nh dng/Format -> Kiu v nh dng/Stylist

Cu hi thng gp trong OpenOffice.org

Nhp chut vo biu tng kiu trang (th t tnh t tri sang) Nhp chut p vo tn kiu trang (tn kiu trang c logo hin th ng). By gi nu mun bn c th ng ca s Kiu v nh dng/Stylist.

7. Bn lm th no tt thuc tnh t ng hon thnh t? M mt ti liu vn bn. T menu th xung chn Cng c/Tools->T ng sa li/ AutoCorrect/AutoFormat. Chn th Hon thnh T/"Word Completion". Tt nh du trong pha bn tri ca mc S dng hon thnh t/"Complete Words". Nhp chut vo ng /OK. 8. Lm th no ti to ra mt danh sch nh s nm ngoi l? N phi trng ging nh sau:

1. Tiu 1.1 Mc 1.2 Mc 1.3 Mc

danh sch th nht th hai th ba

C hai cng c trong OpenOffice.org cho php bn to ra cc danh sch c nh s th t. Mt l nh dng -> Kiu v nh dng/Format -> Stylist, truy nhp bng cch chn Kiu v nh dng/Stylist t menu th xung. N s m mt ca s ring bit v s mc nh m mc Kiu on/"Paragraph Styles". Nu bn nhp chut vo biu tng th nm tnh t bn tri qua Kiu danh mc/"Numbering Styles", bn thy mt danh sch cc kiu danh mc c nh ngha trc. Cng c th hai m bn cn dng l thanh cng c nh s. gc tn cng bn phi ca thnh cng c vn bn (text toolbar) (thanh cng c hin th tn phng, kch thc phng...), c mt hnh mi tn nh ch v pha bn tri. [ghi ch: ti khng thy mi tn ny trn bn OpenOffice.org vi 2.0. Bn c th m thanh cng c nh s th t ny bng cch chn Xem -> Thanh Cng c -> Chm im v nh s Mnh] Nhp chut vo n. Lc ny bn s thy thanh cng c nh s th t. Bn s khng nhn thy mi tn ny nu bn khng trong vng vn bn c gn mt kiu nh s. N s tr thnh kiu nh s th t m bn mun cho mt danh sch n gin nh trn c nh ngha trong s cc kiu danh mc c nh ngha trc. Nu kiu bn cn khng c, bn c th t to ra cc kiu ca mnh. to c danh mc nh trn:

G vn bn ca bn vo. Kiu on no bn dng khng quan trng. Cc bc di y c kim chng bng cch dng kiu on Thn vn bn/Text body. Chn tt c vn bn bng cch r chut chn. Nhp chut p vo kiu danh mc nh s 5/Numbering 5. Cc con s trong danh sch (nhng khng c cc con s ph) s xut hin. Nhp chut vo mi tn ch sang tri ca thanh cng c vn bn. N s l

Cu hi thng gp trong OpenOffice.org

thanh cng c nh s ra.

t con tr chut ca bn mc danh sch c ni dung Mc th nht. Nhp chut vo mi tn ch sang phi (mi tn n) trong thanh cng c nh s. Tn ca n l Xung mt bc/Move Level Down. Mc ny by gi s c s "1.1" pha trc n. Lp li bc trn cho cc mc ph khc.

Nu bn mun lm kiu nh s danh sch cho ring mnh, bn nn chn mt trong cc kiu hin c gn ging (trong mc Kiu v nh dng/Stylist), sau nhp chut phi m menu ng cnh. Chn Mi.../"New..." to mt kiu mi da trn kiu c chn. Bn s thy mt hp thoi vi nhiu th cho php bn cu hnh kiu nh s mi ca mnh. Tin th, bn c th thit lp kiu nh danh mc tiu (heading numbering) tng t. Mi mc tiu c th c gn mt kiu on khc nhau (v d Tiu 1/Heading 1, Tiu 2/Heading 2, Tiu 3/Heading 3) nhng tt c chng u c gn cng mt KIU NH S so vy danh sch s c nh s ng. Ghi ch: OpenOffice.org thng s gy kh khn cho vic nh s khi bn lm mt trong nhng hnh ng sau:

Nhn phm tr v (back space) khi bn ang mt kiu tip theo sau mt kiu nh s Chn cc kiu khng c nh s vo gia cc kiu c nh s Xut thnh nh dng HTML vi cc kiu nh s v khng nh s khng lin tip nhau

9. Lm sao ti nhp hai bng nm k nhau? Hai bng phi nm ngay st nhau cho ty chn Gp bng/Join Tables hin ln. Thm ch ngay c khi gia hai bng ch c mt kiu vn bn no m khng c ni dung th ty chn ny cng khng hin ln. Khi hai bng nm cnh nhau gn nh chm nhau, t con tr chut ca bn ti mt trong hai bng. Nhp chut phi m menu ng cnh. Chn Gp bng/Join Tables. 10. Lm th no ti to c mt tht l dc/hanging indent trong ti liu ca mnh? Bn c hai ty chn c bn, ty thuc vo bn mun ch tht l trng nh th no.

S dng kiu c nh ngha trc: 1. M nh dng/Format -> Kiu v nh dng/Stylist (t menu th xung) 2. con tr chut trong vng vn bn bn mun nh dng tht l dc (hoc con tr mt kiu vn bn cha c ch no v nhp ch sau) 3. Nhp chut p vo ty chn Tht l dc/Hanging indent trong ca s Kiu v nh dng/Stylist. Kiu mc nh ny c tht l dc nhng n cng c mp tri cch khi l .19 inch (~ .48 cm)

Cu hi thng gp trong OpenOffice.org

T to ly kiu ca bn: 1. M ca s Kiu v nhdng/Stylist (nh trnh by trn) 2. Chn mt trong nhng kiu tng qut nh Mc nh. 3. Nhp chut phi (trong ca s Kiu v nh dng/Stylist) m menu ng cnh v chn Mi.../New.. 4. Trong hp thoi m ra, nhp tn cho kiu ca bn 5. Nhp chut vo th Tht l v dn cch/Indents & Spacing. c kiu tht l dc v d nh .25 inch, bn s nhp .25 vo trng Trc vn bn/Indent From left. Sau nhp -.25 vo trng Dng u tin/Indent First line. 6. Nhp chut vo n