Thu Thuat Van Phong

  • View
    110

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Thu Thuat Van Phong

V s t chc trong MS Office Bn mun v mt s t chc? Trong b office c h tr chc nng ny nhng chng ta t v s dng n n, phn ny h tr v s trong MS-Word, MS-Excel, MS-Power Point... Bn c th v mt s bng chc nng Drawing c sn, tuy nhin, s nhanh chng hn nhiu nu chng ta s dng chc nng Organization Chart (s t chc) ca MS Office h tr sn (Nu my tnh ca bn cha ci chc nng ny th dng a ci office trn my bn thm vo). u tin, bn vo Insert\Picture\Organization Chart. Khi , bn s c mt s gm mt v 3 nhnh nh bn di. ng thi, thanh cng c h tr cng s hin ln bn thun tin cho vic hiu chnh s . Trn thanh c bao gm cc nt: Insert Shape thm vo cc nhnh nh, nhnh ngang cp, nhnh con, nhnh r; nt Layout dng hiu chnh hnh dng cc nhnh r v cc ni dung; nt select dng la chn cc nhnh; nt Autoformat dng la chn cc kiu nh dng chun c sn cho s : mu sc, ng nt s ...; nt Text Wrapping dng hiu chnh v tr ca s so vi ni dung ca cc dng ch: n bn di, hin bn trn, cng hng... Tt c cc nt u c hnh minh ha rt c th, sinh ng. Ngoi nhng mu chun c sn, bn c th iu chnh nhanh mu sc (colors), ln (sizes), ng vin (Lines)... ca cc ng ni, cc s , bng cch click phi chut vo i tng cn iu chnh v chn Format AutoShape. ch mc nh ban u, cc dng ch nm theo chiu ngang, bn mun n nm theo chiu ng (do s lng cc nhnh nhiu) th bn lm nh sau: Click chut vo mun iu chnh, vo Format\Text Direction v la chn chiu quay ca dng ch theo mun ca mnh. Kt hp Excel v Word to ch thch nghing theo hnh v

Vi phng php ny, bn c th to ra nhng ch thch nghing theo cc hnh v trong MS Word, v d nh to ch thch cho bit di cnh huyn ca mt tam gic vung chng hn. - Bc 1: Khi ng Excel, trn thanh Drawing, vo menu AutoShapes v v ra mt tam gic vung. - Bc 2: Nhp chut vo mt no c v tr nm trn cnh huyn ri g vo di 7 cm. Vo menu Format\ Cells, chn th Alignment, khung Orientation, bn nhn chn ng thng c ch Text v ko theo hng nghing ph hp vi nghing cnh huyn ca tam gic. Nhn OK.

- Bc 3: iu chnh li v tr ca tam gic sao cho tht khp vi ch thch nghing. Ph khi vng cha hnh nh ca tam gic v ch thch, vo menu Edit\ Copy (Ctrl+C).

1

- Bc 4: Bn vo MS Word, chn Edit\ Paste Special ri chn nh dng l Picture (Enhanced Metafile). Nhn OK. Lc ny hnh nh tam gic vung c km ch thch s c dn vo Word v d bn c li n i u chng na th ch thch v hnh tam gic vn song hnh vi nhau. Cu hi 1 : Giu cng thc trong Excel cch no ? Tr li : C nhiu cch : 1/ Bn c th Copy t Menu Edit / Copy, sau s dng Edit / Paste Special / Value 2/ Bn c th giu lun thanh Formula bng cch vo Tools/ Options/View, b du kim Formula Bar, sau , bn vo Tools/Protection/Protect Sheet v g Pssword 3/ Vo Menu Format/ Cells, tm th Protection, y c 2 Locked v Hidden. - Nu bn b chn Locked, th khi ci Password, nhng ny s cho php bn nhp v thay i d liu. Nhng no chn Locked, s khng cho php bn sa i g ht - Nu bn chn Hidden, nhng ny s khng th hin bt c ci g cha trong ln thanh Formula khi bn ci Password. n y, cc bn s hiu khi no ta chn Locked v Hidden, khi no khng chn nhiu vng d liu trn cng mt Sheet mt cch nhanh chng, ta s dng Menu Edit/Goto - u tin, chn All tan b bng tnh, vo Format / Cells b du kim Locked - Sau , vo Menu Edit/ Goto, nhn Special, chn Formula, chn cc c cng thc, v chn Locked cng vi Hidden V by gi, bn vo Tools/Protection ci Password Nu ch bo v cng thc khng cho ngi khc sa i, nhng vn cho thy cng thc ca bn, bn c th dng thm Validation 4/ - Chn vng d liu bn mun bo v. - Chn menu Data / Validation. - Trong tab Settings, chn trong Allow l Text length, Data chn : between, Minimum, bn nh gi tr chiu di ti thiu ca chui (v d l 10000), Maximum, nhp gi tr chiu di ti a ca chui (v d 50000). Chn tab Error Alert. Trong Style chn Stop, Title bn hy nhp tiu ca thng bo (v d Cm!), Error message, bn nhp ni dung ca thng bo (v d: khong duoc dung vao du lieu cua nguoi khac). Nh chn the check box : Show error alert after invalid data is entered. - xo nhng vng d liu c t Validation bn hy chn Clear All. Bn c th lm n lun c mt Sheet c cha cng thc bng cch : 5/ Vo Tool-Macro-Vual Basic- chn sheet cn n, chn mc Visible l 2-xlSheetveryVisible Khng cho php sa d liu trc tip trn Thng khi mun sa d liu trc tip trn , bn ch cn Double Click vo , con tr chut s hin din v gip bn thc hin vic sa cha ny. Mun v hiu ha chc nng ny, bn hy chn Tool/Options, chn Edit. Trong mc Edit, b chn mc Edit directly in Cell. By gi, nu bn cho n thanh Formula Bar, th ngi khc s gp kh khn trong vic chnh sa d liu y Word: Bn c gp kh khn khi mun to danh sch cc mc ng vi s trang? S c mt s bn ngh ra cch to mc lc n ca mnh bng cch to ra bng v chia ct, sau nhp th cng tn cc mc v s trang. Tuy nhin, h ni dung file thay i mt cht ni dung cng khin bn mt c bui ngi cn v in li s trang tng ng. Bi vit ny s hng dn bn chi tit vic to mc lc t ng.

2

* Mt s t hp phm tt thng dng: - Alt + Ctrl + 1: Heading 1 ( mc 1) - Alt + Ctrl + 2: Heading 2 ( mc 2) - Alt + Ctrl + 3: Heading 3 ( mc 3) T Heading 4 tr i s khng dng tip c phm tt nh trn. Tuy nhin c th dng t hp phm Ctrl + Shift + S vo hp Style trn thanh Formatting, sau cng phm mi tn la chn loi Heading. * Cch to Heading: 1. Dng 1 trong 3 t hp phm trn to loi Heading tng ng. V d: Dng t hp phm Alt + Ctrl + 1 p dng cho loi Heading 1. Nu khng dng 3 loi Heading 1, 2, 3 th c th vo hp Style v chn loi Heading ty thch:

2. Thay i li nh dng font ch ca Heading Trng hp dng Office 2000: 1, Sau khi chn mc l Heading 1, bn thay i nh dng font ch bnh thng. 2, Kch vo hp Style trn thanh Formatting (hoc dng phm tt Ctrl + Shift + S), lc nh v s hin th dng Heading 1 3, G phm Enter 4, Xut hin thng bo Modify Style .

3

Update the style to reflect recent changes?: Bn c mun cp nht s thay i mi ca Style (heading)? Reapply the formatting of the style to the selection: S dng kiu nh dng mc nh. Automatically update the style from now on: T ng cp nht kiu nh dng t thi im ny. 5. Chn nt OK hon thnh thay i nh dng li font ch cho heading 1. Vic thay i ny ch p dng c cho file bn ang s dng, sang file mi nhng heading s tr li ch mc nh ca Office 2000. Trng hp dng Office 2003: 1, Vo hp Style\More

4

Hoc vo Format\Style and Formatting 2, Trn mn hnh s xut hin panel Style and Formatting bn phi, chn Heading1:

3, Trn Formatting of selected text, chn Modify:

5

4, Xut hin hp thoi Modify Style:

Name: Tn Heading Formatting: nh dng font ch. Add to template: p dng nh dng mi ny cho c nhng file sau. Nu khng nh du th ch p dng cho file hin ti. Automatically update: Khi thay i thm nh dng khc cho Heading s t ng cp nht m khng cn phi vo hp thoi Modify Style sa i. Nt Format: Mt s nh dng cho Heading

6

o

Font: M hp thoi Font, thay i nh dng phng ch

7

o Paragraph: M hp thoai Paragraph, thay i nh dng on vn bn.

o

Tabs: M hp thoi Tabs, t Heading c nh dng tabs.

o Border: M hp thoi Boder, t Heading c nh dng ng vin.

8

o Language: M hp thoi Language, thay i kim tra li chnh t ngn ng.

o Frame: M hp thoi Frame, t Heading thnh frame c th di chuyn mi v tr file vn bn.

9

o Numbering: M hp thoi Bulleted and Numbering. t Heading c nh s th t, k t u dng t ng.

o Shortcut key: M hp thoi Customize Keyboard, sa hoc b sung phm tt dng cho loi Heading.

10

5, Sau mi thao tc chn nt OK hoc Close hon thnh vic nh dng Heading. * Cho hin th mc lc t ng theo cc mc to 1. La chn v tr t mc lc: (Thng t cui file hoc u file) 2. Vo Insert \ Reference \ Index and Tables

Trng hp dng Office 2000: Vo Insert \ Index and Tables

11

3. Xut hin hp thoi Index and Tables, chn th Table of Contents

Print Preview: Kiu mc lc s hin th khi in Web Preview: Kiu mc lc s hin th dng trang web Show page numbers: Hin th s trang. Right align page numbers: Hin th s trang bn l phi. Use hyperlinks instead of page numbers: C s dng lin kt t mc lc ti trang t Heading. Tab leader: Chn loi ng tab t cui cc Heading n s trang. Show levels: S cp Heading. Nt Show Outlining Toolbar: Cho hin th thanh cng c Outlining trn ca s MS Word Nt Options: M hp thoi Table of Contents Options: Ty chn thm mt s tnh nng khc.

12

Nt Modify: M hp thoi Style, sa i nh dng font ch cho ni dung phn mc lc t ng.

Trng hp trong file c mc lc t ng, v bn ng thay i nh dng font ch bng hp thoi Style s xut hin thng bo: Bn c mun thay th nh dng cho bng ni dung mc lc khng?"

Chn nt Yes: ng . Ngoi font ch ca ni dung bng mc lc thay i, MS Word cn t ng cp nht li s trang cho cc mc. 4. Kch v nt OK MS Word hin th mc lc.

13

ti phn mc lc ny, t ng c lin kt cho php bn click chut (hoc dng kt hp phm Ctrl + click chut) nhy n ng mc v s trang cn n. Trng hp bn tip tc lm vic vi file, c th xa ni dung mc lc to v lm li thao tc Cho hin th mc lc t ng theo cc mc to cp nht li cc mc chnh xc ti s trang hin th. Vi ni dung trn c th di bi chng ti hng dn tng i c th, nhng khi bn hiu th cng vic li hon ton n gin v ngn gn. Chc bn thc hin thnh cng! Hi: Trong mt ti liu mnh ch mun to header v footer cho nhng trang theo mnh, ch khng phi cho ton b ti liu. Cm n.p:

Ban co th chia cac vn ban dai ra thanh nhiu phn (section) va t Header va Footer ring cho tng phn. Co nghia la co th anh lai s trang t u mi phn. Nu oc Help, se thy Microsoft co hng dn tao mt vn ban Master Document. Mi phn phai anh thanh vn ban ring nhet vao vn ban Master. iu nay tht kho chiu, nu nh chung ta co vn ban khng dai lm. Co mt meo nho thc hin, la ngt cac phn ra, ri tin hanh iu chinh tng phn. n gian, ban hay anh tt ca cac phn chung vao mt vn ban. t tro thanh (tro cua ban phim) tai vi tri cn ngt phn, chon trinh n Insert Break. Hay chon Next page muc Section break types. Nh vy ban a thc hin chen khng phai du ngt trang ma la du ngt phn. T y ta nhin xung thanh trang thai se thy dong tng t nh sau: Nghia la ban a co 2 phn: section 1 va section 2. Ban co th thc hin lp lai cac bc trn tao thm cac phn mi. Chon View/Header and Footer in ni dung u va chn trang in. Tt bo nut Same as Previous ni dung u va chn trang in cua section hin tai khac vi c