of 5 /5
MARSO 2015 IKALAWANG RELEASE Kababaihan, lumaban at makibaka! Oportunismo at kabulukan ng Akbayan lalong nalantad sa pagbibitiw ni Bello CARPER, bogus na reporma sa lupa ng rehimeng Aquino CSU freshman, nagpatiwakal dahil sa kahirapang magbayad ng matrikula Lightning rally sa PMA graduation speech ni Aquino, dinahas ng pulis “Blackout protest” laban sa Mamasapano cover-up at tuition hikes Buking ka na PNoychio! 3 5 5 6 6 7 8 Ibayong nalalantad ang karumal-dumal na krimen ng Estados Unidos (US) sa operasyon sa Mamasapano na pumatay ng ‘di bababa sa 67 na Pilipino kasama ang 44 Special Action Forces (SAF), 18 mga mandirigmang Moros at 5 sibilyan. Sa kabila ng pagkakaila ng gobyerno ng Pilipinas at US, kinukumpirma ngayon ng mga ulat kapwa ng Board of Inquiry at ng Senado hinggil sa Mamasapano na mga sundalong Amerikano ang nagplano, nagdirek at nagsagawa ng Oplan Exodus. Ipinambala nila sa kanyon ang mga pulis na Pilipino at ipinahamak ang mamamayan ng Mamasapano para tugisin ang mga teroristang sina Zulkifli bin Hir o Marwan at Basit Usman na may reward na mahigit $9 milyon. Kabaliktaran ito sa mga pahayag ng Department of Foreign Affairs na “100% Pilipino”ang nagpatupad ng Oplan Exodus at ni US ambassador Philip Goldberg na walang Amerikanong kabahagi ng operasyon. Dahil nabuking, nais namang palabasin ngayon ng gubyernong Aquino na limitado sa suportang intelligence at medikal ang naging papel ng mga Amerikano, na pinabubulaanan ng mga lumabas sa ulat. Kinumpirma ng parehong report na hindi bababa sa anim na sundalong Amerikano ang nasa tactical command post at nagdidirehe ng operasyon. Nahuli mismo sa bibig si SAF General Getulio Napenas na umaming kasama niyang dumating sakay ng helicopter ang tatlong Amerikano sa headquarters ng Army Brigade at tatlo pa ang sumunod para nagmiron sa operasyon. Umamin din si Napenas na mga Amerikano sa pangunguna ng isang “Allan Katz” (o Allan Konz) ang nagsanay sa mga SAF na pinasugod sa Mamasapano. Kinumpirma niyang sa mga Amerikano galing ang mga mapa at equipment para i-monitor ang operasyon. Kinumpirma rin ng ulat na kasama ang mga Amerikano sa pagretrieve ng mga katawan ng mga namatay sa operasyon. Sa mga Amerikano din agad ibinigay ang pinutol na daliri ni Marwan at sila ang unang nagberipika nito. Lumabas ang mga ito sa kabila pa ng sadyang pag- iwas ng Senado at BOI na tuntunin ang maraming detalye at pananagutan ng US sa pangyayari. Naunang pinutol ng Senado ang mga talakayan hinggil sa papel ng US dahil umano sa mga konsiderasyong Panagutin ang US: mastermind at punong salarin sa operasyong Mamasapano! “pang-diplomatiko at pang- seguridad.” Ang BOI naman, pilipit na ipinilit na hindi kasama sa direktang combat operation ang US. Nauna nang inihayag ng mga opisyal ng SAF na mga Amerikano ang buong nagpondo at nagkomand sa Oplan Exodus at iba pang mga naunang operasyon. Anila, matagal na sinanay ang 84th SAF sa La Vista del Mar Beach Resort sa Zamboanga kung saan may pasilidad ang mga sundalong Amerikano. Tumutugma ito sa Wikileaks cables na nagsiwalat na inendorso ng US Embassy ang $34.1 milyong badyet mula sa gubyernong US para sa kampanyang kontra- terorismo sa bansa noong 2010.

Tinig March 2015 Ikalawang Edisyon

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ang ikalawang edisyon ng Tinig ng Kabataang Makabayan para sa March 2015.

Text of Tinig March 2015 Ikalawang Edisyon

 • MARSO 2015IKALAWANG RELEASE

  Kababaihan, lumaban at makibaka!

  Oportunismo at kabulukan ng Akbayan lalong nalantad sa pagbibitiw ni Bello

  CARPER, bogus na reporma sa lupa ng rehimeng Aquino

  CSU freshman, nagpatiwakal dahil sa kahirapang magbayad ng matrikula

  Lightning rally sa PMA graduation speech ni Aquino, dinahas ng pulis

  Blackout protest laban sa Mamasapano cover-up at tuition hikes

  Buking ka na PNoychio!

  3

  5

  5

  6

  6

  7

  8

  Ibayong nalalantad ang karumal-dumal na krimen ng Estados Unidos (US) sa operasyon sa Mamasapano na pumatay ng di bababa sa 67 na Pilipino kasama ang 44 Special Action Forces (SAF), 18 mga mandirigmang Moros at 5 sibilyan.

  Sa kabila ng pagkakaila ng gobyerno ng Pilipinas at US, kinukumpirma ngayon ng mga ulat kapwa ng Board of Inquiry at ng Senado hinggil sa Mamasapano na mga sundalong Amerikano ang nagplano, nagdirek at nagsagawa ng Oplan Exodus. Ipinambala nila sa kanyon ang mga pulis na Pilipino at ipinahamak ang mamamayan ng Mamasapano para tugisin ang mga teroristang sina Zulkifli bin Hir o Marwan at Basit Usman na may reward na mahigit $9 milyon. Kabaliktaran ito sa mga pahayag ng Department of Foreign Affairs na 100% Pilipinoang nagpatupad ng Oplan Exodus at ni US ambassador Philip Goldberg na walang Amerikanong kabahagi ng operasyon. Dahil nabuking, nais namang palabasin ngayon ng gubyernong Aquino na limitado sa suportang intelligence at medikal ang naging papel ng mga Amerikano, na pinabubulaanan ng mga lumabas sa ulat. Kinumpirma ng parehong report na hindi bababa sa anim na sundalong Amerikano ang nasa tactical command post at nagdidirehe ng operasyon. Nahuli mismo sa bibig si SAF General Getulio Napenas na

  umaming kasama niyang dumating sakay ng helicopter ang tatlong Amerikano sa headquarters ng Army Brigade at tatlo pa ang sumunod para nagmiron sa operasyon. Umamin din si Napenas na mga Amerikano sa pangunguna ng isang Allan Katz (o Allan Konz) ang nagsanay sa mga SAF na pinasugod sa Mamasapano. Kinumpirma niyang sa mga Amerikano galing ang mga mapa at equipment para i-monitor ang operasyon. Kinumpirma rin ng ulat na kasama ang mga Amerikano sa pagretrieve ng mga katawan ng mga namatay sa operasyon. Sa mga Amerikano din agad ibinigay ang pinutol na daliri ni Marwan at sila ang unang nagberipika nito. Lumabas ang mga ito sa kabila pa ng sadyang pag-iwas ng Senado at BOI na tuntunin ang maraming detalye at pananagutan ng US sa pangyayari. Naunang pinutol ng Senado ang mga talakayan hinggil sa papel ng US dahil umano sa mga konsiderasyong

  Panagutin ang US: mastermind at punong salarin sa operasyong Mamasapano!

  pang-diplomatiko at pang-seguridad. Ang BOI naman, pilipit na ipinilit na hindi kasama sa direktang combat operation ang US. Nauna nang inihayag ng mga opisyal ng SAF na mga Amerikano ang buong nagpondo at nagkomand sa Oplan Exodus at iba pang mga naunang operasyon. Anila, matagal na sinanay ang 84th SAF sa La Vista del Mar Beach Resort sa Zamboanga kung saan may pasilidad ang mga sundalong Amerikano. Tumutugma ito sa Wikileaks cables na nagsiwalat na inendorso ng US Embassy ang $34.1 milyong badyet mula sa gubyernong US para sa kampanyang kontra-terorismo sa bansa noong 2010.

 • 2 3MARSO 2015 | TINIG NG KABATAANG MAKABAYAN TINIG NG KABATAANG MAKABAYAN | MARSO 2015

  Hindi maikakaila ang malaking papel ng kababaihan sa kasaysayan ng pakikibaka ng mamamayan ng buong daigdig. Sa lahat ng mga rebolusyon at pag-aalsa ng mga mamamayan, hindi maaaring mawala sa eksena ang mga nakikibakang kababaihan.

  Kababaihan, lumaban at makibaka!

  Higit na nakilala ang papel ng kababaihan sa pakikibaka noong ika-19 na siglo, panahon ng rebolusyong industriyal. Sa panahong nagsisimulang umigting ang ibat ibang porma ng pagsasamantala ng mgakapitalista sa uring manggagawa, umigting din ang paglaban ng kababaihan para sa pantay na mga karapatan, mas mabuting kalagayan sa trabaho, at maging karapatang pulitikal.

  Nag-organisa at nagtayo ng mga unyon ang mga kababaihang manggagawa sa mga pabrika para labanan ang mga kapitalista. Marso 8, 1857, unang naipakita ng mga kababaihan ang sama-samang pagkilos nang sila ay nagmartsa mula sa mga pabrikang damit sa Europa at Estados Unidos.

  Inilunsad ang dambuhalang protesta ng mga kababaihang manggagawa laban sa mababang sahod, 12 oras na pagtatrabaho, di makataong kundisyon sa paggawa, child labor, at maging ang karapatan sa pagboto at paglahok sa pulitika.

  Binigyang pagkilala ang mga kontribusyon ng mga kababaihang manggagawa nang idineklara ng Ikalawang Internasyunal, samahan ng mga sosyalistang partido ng mga manggagawa sa buong mundo, ang Marso 8 bilang Pandaigdigang Araw ng mga Kababaihang Manggagawa.

  Mas masahol na kalagayan sa ilalim ni Aquino

  Sa kasalukuyan, nananatiling signipikante ang pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng Kababaihan hindi lamang upang gunitain ang pakikibaka ng kababaihan noong rebolusyong industriyal, kundi ay para lalong pag-ibayuhin ang nagpapatuloy na pakikibaka ng kababaihan kasama ang mamamayan.

  Sa ilalim ng rehimeng US-Aquino, pinakamasahol na mga kalagayan ang dinaranas ng kababaihan at ng mamamayan. Ayon sa Gabriela, ang limang taong pamumuno ni Aquino ang may pinakamataas na bilang ng

  mga kaso ng karahasan sa kababaihan at mga bata, pinakamataas na bilang ng kababaihang walang trabaho, at pinakamataas na presyo ng pagkain at langis, at singil sa mga batayang serbisyo gaya ng kuryente at tubig.

  Iginiit ni Gabriela Rep. Emmi de Jesus na ang mga patakarang pang-ekonomiya at pampulitika ng rehimeng Aquino ang nagluluwal ng kulturang marahas lalo na sa kababaihang kabilang sa uring inaapi at pinagsasamantalahan.

  Ayon sa Center for Women Resources, tumaas ang porsiyento ng mga naitalang kasong domestic violence (43%) at kasong panggagahasa (24%). Mga bata ang biktima sa 75 porsiyentong mga naitalang kaso. Tinatayang isang babae o bata ang nabubugbog kada 37 minuto; isang babae o bata ang nagagahasa kada isang oras at 21 minuto; at isang babae o bataang nakararanas ng panghahara kada dalawang oras at 25 minuto.

  Sa ilalim din ni Aquino, naging tampok ang pagkamatay ng tatlong Pilipina na sina Rosanna Sanfuego, Kristel Tejada, at Jennifer

  Laude bunga ng kontra-mamamayang mga patakaran sa ilalim ni Aquino.

  Dahil sa patuloy na pagtataas ng matrikula at pagsasawalang bahala ng gobyernong Aquino sa edukasyon, tuluyang nawalan ng pag-asa at itinulak nito sa kamatayan ang dalawang estudyanteng sina Rosanna Fuego at Kristel Tejada.

  Ang pagpaslang naman kay Jennifer Laude ay bunga ng pagpapahintulot ng gobyerno sa paglagi ng mga tropang Amerikano dito sa ating bansa. Ang pag-abruba ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, Visiting Forces Agreement at Mutual Logistics Support Agreement ay kaakbay ang panganib na pwedeng maidulot sa mga kababaihan.

  Sigaw ng kababaihan: Aquino resign!

  Malinaw sa kababaihan at mamamayan na walang pag-asa ang kababaihan at mamamayang Pilipino na maiahon ang kanilang kalagayan sa ilalim ng panunungkulan ni Aquino. Ayon pa nga kay Monique Wilson, global director ng One Billion Rising, hindi matatanggal ang lebel ng karahasan, kahirapan, at impunity na nararanasan ng kababaihan kung ang pangulo ay walang compassion, walang silbi, at walang pakialam sa kababaihan.

  Ayon sa salaysay ng isang SAF, ang Amerikanong si Allan Konz ang tumayong pinuno at nagdikta ng bawat galaw ng operasyon. Ibinunyag din ng mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na ang drone ng US ang nakatunton sa lokasyon ng 84th SAF at ang bidyo na pinanood ng mga opisyal ng US at ni Aquino ay kuha ng nasabing drone. Lumalabas ding sinadya ng mga Amerikano na isikreto ang operasyon sa AFP at limitahan ang kanilang papel. Pinagtraydoran din nila ang mga SAF nang pangakuan na may reinforcement sila sakaling magkaaberya. Pero sa aktwal na operasyon, US din ang nag-utos na huwag pakilusin ang reinforcement na ito. Insulto pa mismo sa SAF na ang kahit ang pangakong pabuya sa operasyon ay mapupunta sa Amerikanong ahente na nagbigay ng impormasyon sa US at hindi sa sinumang Pilipino. Lumabas din sa isang pambansang pahayagan na iniutos sa mga elemento ng SAF na nakaligtas na unahing alisin sa lugar na pinaglabanan ang mga tropang Amerikano. Ilang residente ng Tukanalipao ang nagsabing tumulong sila sa pagbubuhat sa bangkay ng isang sundalong Amerikano na isinakay sa berdeng helikopter ng USAID na dali-daling lumapag sa lugar matapos ang labanan. Ang madugong opensiba sa Mamasapano ay larawan ng imperyalistang interbensyon at paghahari ng US sa bansa. Dagdag ito sa kasaysayan ng karumal-dumal na mga krimen ng US sa bansa magmula pa ng pananakop nila sa bayan noong 1900s.

  Ipinapakita nito kung paanong ang mga kasunduan gaya ng Mutual Defense Treaty (MDT), Visiting Forces Agreement (VFA) at Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) ay ginagamit para sa mga mapanalasang operasyong Amerikano kung saan pinambabala sa kanyon ang mga

  Pilipino at pinapaslang ang mamamayan alang-alang sa mga pang-ekonomiko at pampulitikang interes ng Amerika. Hindi na bago ang direktang pangingialam ng US at mga operasyon nito sa bansa. Kunwari lang ang probisyon sa VFA na nagbabawal sa paglahok sa direktang operasyong kombat. Pero sa totoo, matagal nang nilalabag ito ng US sa mga teroristang operasyon nito. Hindi iilan ang mga pinatay ng mga tropang Amerikano sa mga operasyon nito sa bansa. Noong 2002, binaril ng sundalong Amerikanong si Reggie Lane si Buyong-Buyong Isnijal sa Basilan. Noong 2008, pitong sibilyan kasama ang apat na minor de edad ang pinatay sa pagsugod ng US Navy at AFP sa Barangay Ipil, Maimbung, Sulu. Noong 2010, pinatay ng mga hinihinalang sundalong Amerikano si Gregan Cardeno, ilang araw matapos kontratahing maging translator para sa mga Amerikano. Nitong nakaraang Oktubre, brutal na pinatay ni PFC Scott Pemberton ang Pilipinang transgender na si Jennifer Laude. Kamakailan din, pinagpugayan ng Joint Special Operations Task Force Philippines (JSOTF-P) ang 17 mga sundalong Amerikano na namatay sa operasyon sa bansa mula 2001. Kataka-takang hindi ibinunyag kung saan namatay ang mga nasabing sundalo. Dapat panagutin ang US sa kanilang karumal-dumal na krimen sa Mamasapano. Dapat ibayong ilantad ang kanilang punong papel sa operasyon at itulak ang pagpapanagot sa mga sundalong Amerikano at gubyernong US. Dapat ipanawagan ang kagyat na pagbabasura sa VFA, EDCA at iba pang mga di pantay na kasunduan sa pagitan ng bansa at ng US. Dapat ibayong palakasin ang kilusan para patalsikin at panagutin ang rehimeng Aquino sa pagiging traydor sa bayan at punong papet ng US. Dapat igiit at ipaglaban ang tunay na kalayaan at soberanya laban sa imperyalistang interbensyon at pananakop.

 • 4 5MARSO 2015 | TINIG NG KABATAANG MAKABAYAN TINIG NG KABATAANG MAKABAYAN | MARSO 2015

  Lalong nalantad ang korapsyon, panlilinlang, at kabulukan ng partidong Akbayan at amo nitong si BS Aquino sa pagbitiw ni Rep. Walden Bello sa kanyang posisyon bilang kinatawan ng Akbayan sa kongreso.

  Ang pagtiwalag ni Bello sa koalisyong Aquino-Akbayan ay indikasyon ng lumalalim na krisis sa loob mismo ng naghaharing kabarkada, kapamilya, kabarilan ni Aquino dala ng matinding galit ng taumbayan sa korap at kontra-mamamayang pamumuno ng rehimeng ito.

  Ang desisyon ng Akbayan na ibasura ang pangunahing kinatawan nito at manatili sa piling ni Aquino ay tanda ng labis na oportunismo at pagkatuta ng Akbayan at ng mga lider nito. Lalo ding pinatutunayan na ang pulitika ng Akbayan ay walang prinsipyo, bangkarote at oportunista dahil maging ang mismong pangunahing kinatawan

  Oportunismo at kabulukan ng Akbayan lalong nalantad sa pagbibitiw ni Bello

  nila sa kongreso ay hindi na masikmura ang pagkasunud-sunuran ng kanyang partido kay Aquino.

  Ngunit malabong isiwalat ni Bello sa mamamayan ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa korapsyon, panlilinlang, at bulok na pamumuno ni Aquino at ng tuta nitong Akbayan. Sa katunayan ay nananatiling kasapi ng Akbayan si Bello. Pinalabnaw din ni Bello ang kanyang kritisismo kay Aquino sa kanyang pinakahuling privilege speech sa Kongreso.Ang pagbibitiw ni Bello ay malinaw na para sagipin ang postura niyang repormista at makabayang akademiko nang sa ganoon ay mapanatili ang mga pondong kinokopo ng kanyang mga NGO at ng Akbayan.

  Asahan ang mas maraming mga alyado ni Aquino na tumiwalag sa administrasyon habang lumulubog ang popularidad at nabubuking ang sinungaling na gubyerno ni Aquino.

  PUNONG PATNUGOTOrion Yoshida

  MGA KAWANIAndrea Pauline Lim, Richard James Mendoza, Jaems Relativo,

  Ina Nacario, Jaque Eroles, Vencer Crisostomo, Bethany Pascua,Karlo Mikhail Mongaya, Issa Baguisi, Reeza Rosalada, Shelly Dalmacio

  PAGLALAPATEdward Pastor

  Para sa mga suhestyon, komento at kontribusyon, makokontak kami sa mga sumusunod:

  [email protected]

  facebook | Anakbayan Philstwitter | @anakbayan_ph

  Tinutulak ng rehimeng BS Aquino ang ekstensyon sa pagpapatupad ng bogus at maka-panginoong maylupang Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms o CARPER. Ang programang ito ay hindi lamang bigo sa pagpapamahagi ng lupa sa mga magsasaka, sa halip, pinalakas pa nito ang dominasyon ng mga panginoong maylupa sa nakaraang 27 taon.

  CARPER, bogus na reporma sa lupa ng rehimeng Aquino

  Mariing kinukundena ng Anakbayan ang pasaring ng oportunistang grupong Akbayan na merong alyansa sa pagitan ng pambansa demokratikong kilusan at ng mga malalaking panginoong maylupa sa kongreso. Ginagawa ito ng Akbayan upang palabasing may malawak na suporta ng mamamayan ang CARPER. Nais din nilang ilihis ang atensyon ng mamamayan palayo sa lumalakas na panawagan para sa pagbibitiw ni Aquino.

  Sa huli, ang pakulong ito ay naglalayon ding pagtakpan ang katotohanang ang Akbayan

  mismo ang alyado ng pinakamalaking panginoong maylupa sa bansa na si BS Aquino. Ang Cojuangco-Aquino ay isa sa mga pinakadespotikong panginoong maylupa sa bansa na kilala sa pagmasaker ng mga magsasaka sa Mendiola noong 1987 at Hacienda Luisita noong 2004.

  Sa katotohanan, ang Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) ay ipinasa noong 1988 sa termino ni dating pangulong Corazon Aquino upang pahintulutan ang pag-iwas, iksemsyon, at kombersyon ng lupa ng mga

  malalawak na hacienda ng mga malalaking panginoong maylupa, kabilang ang Hacienda Luisita na hanggang sa ngayon ay hawak ng mga Cojuangco-Aquino.

  Mas binibigyan ng CARP at CARPER ng prayoridad ang pagkakaloob ng kompensasyon para sa mga panginoong maylupa habang obligado ang ang mga benepisyaryong bayaran ang lupang inilaan para sa kanila sa loob ng 30 taon.

  Mayorya ng magsasakang Pilipino ay walang lupa at patuloy na nagdurusa sa ibat ibang porma ng malapyudal na pagsasamantala katulad ng mataas na upa, usura, mababang sahod, pang-aalipin, at pag-agaw ng lupa. Natapos ang CARP at CARPER nang walang signipikanteng nakamit ang mga magsasaka sa loob ng tatlong dekada.

  Hindi ang mga progresibong tutol sa CARPER ang rason sa pagkabigo ng repormang agraryo. Ang totoong hadlang sa pagkamit ng tunay na reporma sa lupa ay mismong ang CARPER at mga bayarang grupo tulad ng Akbayan na patuloy na nagtutulak nito kapalit ang pork, mga posisyon, at ibang benepisyo sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon.

  Nananawagan ang Anakbayan sa kabataan at mamamayang Pilipino na suportahan ang pagpasa sa Genuine Agrarian Reform Bill o GARB. Di katulad ng CARP, ang GARB ay mamamahagi ng lupa sa mga magsasaka nang walang kaakibat na gastos at magtutulak sa pagsasabansa ng mga lupang sakahan para maging salalayan ng pambansang industriyalisasyon.

  Ang tunay na reporma sa lupa ay batayang panawagan ng sambayanang Pilipino. Nararapat lang na ilantad sa mamamayan ang tunay na mukha ng bogus na programa ng rehimeng Aquino at maging ang mapanlilang na mga hakbangin ng Akbayan, kaakibat ng ibayong pagpapaigting ng kampanya para patalsikin ang hacienderong rehimeng Aquino.

  Kaya naman sa paggunita ng Pandaigdigang Araw ng Kababaihan noongMarso 8, nagsagawa ng ibat ibang porma ng protesta ang mga kababaihan at mamamayan para sa pagbitiw ni Aquino. Sinimulan ito sa pagkakaroon ng isang sympathy march kasama ang mga aktibo at retiradong miyembro ng pulisya, at ilang kaanak ng mga police commandos na nasawi sa Mamasapono clash. Sa

  hapon naman ay isang malawakang pagmartsa ang isinagawa mula sa Bonifacio Shrine patungong paanan ng Malakanyang sa Mendiola.

  Noong Marso 17, sa paggunita ng Migrante International sa ika-20 taong kamatayan ni Flor Contemplacion, lumahok din ang mga kababaihan sa kilos-protestang nananawagan pa rin

  sa pagbibitiw ni Aquino. Mismong ang tinaguriang Superstar na si Nora Aunor ang pangunahing nanawagan, Tama na! Sobra na! Noynoy, magresign ka na!

  Ang mga pagkilos na ito ay simula pa lamang ng papalakas at papalaki pang mga kilos protesta ng kababaihan kasama ang sambayanang Pilipino para sa paggigiit ng pagbaba sa pwesto ni Aquino.

 • 6 7MARSO 2015 | TINIG NG KABATAANG MAKABAYAN TINIG NG KABATAANG MAKABAYAN | MARSO 2015

  Ilang linggo bago ang ikalawang anibersaryo ng kamatayan ni Kristel Tejada, isa na namang iskolar ng bayan ang nagpakamatay diumano dahil sa kahirapang magbayad sa eskwela.

  CSU freshman, nagpatiwakal dahil sa kahirapang magbayad ng matrikula

  Sa tala ng Philippine National Police (PNP), kinitil ni Rosanna Sanfuego ang kanyang buhay noong ika-27 ng Pebrero sa kanilang bahay sa Abulug, Cagayan.

  Ayon sa kanyang kaklase mula sa Cagayan State University (CSU), napilitang tumigil si Sanfuego sa pag-aaral matapos hindi makakuha ng midterm examinations dahil sa problema sa pera.

  Ilang oras bago nadiskubre ang bangkay, nakausap pa ng naturang biktima

  ang kanyang kuya hinggil sa kanyang problema.

  Bagamat walang sinisingil na tuition fee ang CSU simula pa noong 2011, naninigil pa rin ng P2,000-P4,000 ang pamantasan sa porma ng fiduciary at miscellaneous fees.

  Ayon kay Dr. Litamin Gonzales, ang doktor na sumuri sa katawan ni Sanfuego, malaki ang posibilidad na matinding kalungkutan ang sanhi ng kanyang pagpapatiwakal.

  Imbis na alisin ang mga pabigat na bayarin, pinag-uusapan pa ngayon ng administrasyon ng CSU ang pagdadagdagng tuition fee sa mga binabayaran sa kampus. Matatandaang nagpatiwakal din ang UP Manila freshman na si Kristel Tejada noong 2013 matapos di mabayaran ang matrikulang hinihingi ng nooy Socialized Tuition And Financial Assistance Program (STFAP). Kinundena naman ng ibat ibang organisasyon ng kabataan gaya ng Anakbayan at League of Filipino Students (LFS) ang naturang trahedya at kinondena ang patuloy na komersyalisasyon ng edukasyon.

  Kinundena ng Anakbayan ang marahas na pagtrato ng mga elemento ng pulisya sa mga kabataang naglunsad ng isang lightning rally sa graduation ceremony ng Philippine Military Academy (PMA) noong Marso 15.

  Lightning rally sa PMA graduation speech ni Aquino, dinahas ng pulis

  Campus walkout at protesta ang sagot ng mga estudyante sa pagcover-up ni BS Aquino sa kanyang pananagutan sa operasyong Mamasapano. Ang tinaguriang blackout protestsay idinaos sa mga kolehiyo at unibersidad sa ibat ibang panig ng bansa matapos mailabas ang Board of Inquiry o BOI report ng Philippine National Police sa madugong operasyon sa Mamasapano.

  Nalantad sa BOI report na si Aquino mismo at ang kanyang among US ang mastermind sa nasabing operasyon na nagdulot sa pagkapatay ng mahigit 70 katao. Kabilang din sa mga isyu na bitbit ng mga estudyante ang tuition hike sa 400 pamantasan sa buong bansa. Ginunita ng mga protesta ang ikalawang anibersaryo ng pagkamatay ni Kristel Tejada, ang estudyanteng nagpakamatay dahil walang pambayad ng matrikula sa UP.

  Sa Kamaynilaan

  Libu-libong mga estudyante ng University of the Philippines (UP) Diliman, UP Manila, at Philippine Polytechnic University (PUP) ang nagwalkout sa kanilang mga klase at nagprotesta sa loob ng kampus.

  Naglunsad din ng samut saring protesta ang mga estudyante ng University of Santo Tomas (UST), University of the East (UE), National Teachers College (NTC), at National University (NU).

  Nagsagawa naman ng isang candle-lighting protest ang mga mag-aaral ng Ateneo de Manila University (ADMU) at Miriam College sa kahabaan ng Katipunan Avenue.

  Naglunsad din ng isang kilos-protesta ang mga estudyante ng De La Salle University (DLSU) sa may kahabaan ng Taft Avenue noong hapon ng Marso 16.

  Sa mga rehiyon

  Sa labas ng Metro Manila, nagsagawa din ng ibat ibang porma ng protesta ang mga kabataan.

  Sa Legazpi City, Albay, nagpiket ang mga kabataan sa harap ng opisina ng Commission on Higher Education Region 5. Nagkaroon din ng mga kilos-protesta sa Pampanga, Laguna, Lucena, Batangas, at Naga City.

  Sa Baguio City, nagprotesta ang mahigit 500 estudyante ng Saint Louis University sa main gate ng nasabing pamantasan noong Marso 20.

  Mahigit 100 estudyante ng UP Visayas ang sumama sa kilos protesta sa Iloilo City. Mga 80 estudyante ng UP Cebu naman ang lumahok sa protesta sa Cebu City. Nagpiket din ang mga estudyante ng Capiz State University at Filamer Christian University sa harap ng Roxas City Hall sa Capiz.

  May candle-lighting naman ang mga estudyante ng UP Mindanao sa loob ng kanilang kampus sa Mintal, Davao City. May mga kilos-protesta rin sa Cagayan de Oro City, Cotabato City, at North Cotabato.

  Blackout protest laban sa Mamasapano cover-up at tuition hikes

  Palabas na si BS Aquino sa PMA matapos magbigay ng talumpati sa nasabing seremonya nang binulaga ng mga aktibistang may bitbit na plakard at istrimer na nananawagan para sa kanyang pagbitiw sa pwesto.

  Labindalawa sa mga kabataang aktibista ang nagsilbi namang human placard nang bigla nilang punitin ang kanilang mga kamiseta para ilahad ang nakapintang panawagang Oust BS Aquino sa kanilang mga katawan.

  Agad na itinaboy ng mga pulis ang mga nagprotesta palayo sa main gate ng PMA. Dalawang aktibista ang malubhang nasaktan sa marahas na pagresponde ng pulisya. Sinakal si King Cris Pulmano, tagapagsalita ng Anakbayan-Metro Baguio, habang kinaladkad palayo. Nagpala naman ng mga pasa sa tiyan si Joel Capulong, kasapi ng Alliance of Concerned Teachers, matapos paluin ng batuta ng isang pulis. Ayon kay Pulmano, ang paggamit ng dahas upang supilin ang protesta ng mamamayan ay tanda ng desperasyon ng rehimeng Aquino sa tumitinding krisis pampulitika bunsod ng mga isyu ng Mamasapano, korapsyon, at tumitinding kahirapan ng mamamayan. Sa kabila nito, hinimok ni Pulmano ang mga pulis na sumama sa protesta sa halip na ipagtanggol si Aquino, ang utak sa pagkamatay ng kanilang mga kasamahan sa Mamasapano.

  WALKOUT SA UP DILIMAN.

  www.anakbayan.orgbisitahin ang

 • 8 MARSO 2015 | TINIG NG KABATAANG MAKABAYAN

  Sa paglabas ng report ng Philippine National Police Board of Inquiry at Senado hinggil sa Mamasapano, lalong nalantad ang kasinungalingan ni Aquino.Heto ang ilan sa mga nabunyag:

  1) Aquino: Hindi ko natatandaang hiningan ako ng go-signal sa operasyon.

  BOI report: Ang Pangulo ang nagbigay ng go-signal at nagpahintulot sa eksekusyon ng Oplan Exodus.

  Senate report: Ang Pangulo ang ultimong responsable sa Mamasapano.

  2) Aquino: Kasalanan ni Napenas. Binola niya ako. Hindi niya pinatupad ang utos. Sana inabort ang operasyon.

  BOI report: Hindi kailanman maeexecute ng epektibo ang Oplan Exodus dahil depektibo na ito sa umpisa pa lamang.

  Sa mga SMS, makikitang alam ng Pangulo ang detalye ng operasyon.

  Alam din ni Aquino na mahigit 3000-4000 ang kakaharaping kalaban, pero ipinagpatuloy pa rin ang misyon.

  Pangulo din mismo ang nag-atas na huwag magkoordina sa Armed Forces of the Philippines at iba pang mga ahensya.

  3) Aquino: Hindi ako lumabag sa chain of command. Nag-advice lang si Purisima.

  BOI report: Nilabag ng Pangulo, ng suspendidong hepe na si Purisima at SAF chief Napenas ang chain of command. Inilihim nila ang operasyon.

  Senate report: Sa kabila ng suspensyon ni Purisima, pinagpatuloy niya ang opisyal na pakikisangkot ni Purisima sa operasyon at nilabag ang utos ng Ombudsman.

  4) Aquino: Para ako sa kapayapaan sa Mindanao. Dapat nagkoordina sa MILF.

  BOI report: Walang anumang atas si Aquino na nagbigay konsiderasyon sa usapang pangkapayapaan.

  5) Aquino: Walang kinalaman ang mga Amerikano sa operasyon. 100% Filipino ang nagplano at nagpatupad ng Oplan Exodus.

  BOI report: Anim na Amerikano ang nasa Tactical Command Post sa Shariff Aguak at nagprovide ng real-time na impormasyon. Kasama din sila sa agad na kumuha ng mga sugatan at namatay sa operasyon. Sa kanila din agad na ibinigay ang daliri ni Marwan.

  Senate report: Hindi 100% Filipino ang operasyon. Si Napenas mismo ang kausap ng nasa anim na Amerikano na kasama sa operasyon. Ang mga equipment at training ay galing sa kanila. Sa Mamasapano, ang naging kapalit ng pakikipag-alyado sa US ay buhay ng malaking bilang ng sundalo at sibilyan.

  Buking ka na PNoychio!