Click here to load reader

Tiptiptap Kataloog 2011 est

 • View
  255

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tiptiptap kataloog

Text of Tiptiptap Kataloog 2011 est

 • 1/75

 • 2/75

 • 3/75

  Liumed

  LM004 - Liumgi MIA

  1+ 1-3 1,72m 0,74m 2,92m 0,95m

  Vikelaste liumgi trepi, hljeste, turvatoru ja 0,95mkrguse liurenniga.

  LM007 - Liumgi ELO

  1+ 1 2,20m 0,74 3,43m 1,20m

  Vikelaste liumgi 1,2m krguse liurenni, turvatoru jatopelt ksipuudega trepiga.

 • 4/75

  LM008 - Liumgi BOB

  1+ 1 2,51m 0,74m 4,16m 1,55m

  Liumgi 1,55m krguse liurenni, turvatoru ja topeltksipuudega trepiga.

  LM001 - Liumgi TIM

  1+ 3-6 2,15m 0,95m 4,21m 0,95m

  Vikelaste liumgi he platvormi, turvatoru, 0,95mkrguse liurenni ning puidust astmetega kaldteega.

  LM002 - Liumgi ANN

  1+ 3-6 2,65m 0,95m 3,47m 0,95m

  Vikelaste liumgi he platvormi, turvatoru, 0,95mkrguse liurenni, topelt ksipuudega trepi ja katusega.

 • 5/75

  LM201 - Liumgi EMMA

  1+ 5-10 2,90m 1,82m 3,74m 1,20m

  Rollimnguga liumgi kahe platvormi, topeltksipuudega trepi, hljeste, 1,2m krguse liurenni,katuse, laevakapteni rooliratta ja rollimngunurgaga.

  LM200 - Liumgi LARS

  1+ 5-10 2,15m 1,82m 3,74m 1,75m

  Liumgi kahe platvormi, topelt ksipuudega trepi,hljeste, 1,2m krguse liurenni, juustuseina,laevakapteni rooliratta ja rollimngu nurgaga.

  LM207 - Liumgi BEN

  4+ 3-6 2,85m 0,95m 4,49m 1,55m

  Liumgi he platvormi, turvatoru, 1,55 m krguseliurenni, rollimngu nurga ning puidust astmetegakaldteega.

 • 6/75

  LM207S - Liumgi EVE

  1+ 3-6 2,85m 0,95m 4,71m 1,55m

  Liumgi he platvormi, topelt ksipuudega trepi,turvatoru, 1,55 m krguse liurenni ja rollimngunurgaga.

  LM211 - Liumgi PAUL

  4+ 4-7 2,85m 4,23m 4,49m 1,55m

  Liumgi he platvormi, turvatoru, 1,55 m krguseliurenni, rollimngu nurga, puidust astmetega kaldteening kiigetoru ja kiigega.

  LM214 - Liumgi HARRY

  1+ 4-8 2,85m 2,46m 4,76m 1,92m

  Liumgi he platvormi, 1,55m krguse liurenni,turvatoru, ronimisvrgu, juustuseina, topelt ksipuudegatrepi ja mngunurgaga.

 • 7/75

  LM214-1 - Liumgi HARDY

  4+ 4-8 2,85m 2,92m 4,26m 1,92m

  Liumgi he platvormi, 1,55m krguse liurenni,turvatoru, ronimisvrgu, juustuseina, kaarredeli jatuletrjetoruga. .

  LM003 - Liumgi JACOB

  1+ 5-10 2,15m 2,48m 3,47m 1,92m

  Liumgi he platvormi, turvatoru, 0,95m krguseliurenni, topelt ksipuudega trepi, ronimisvrgu,juustuseina ja trips-traps-trulli mnguga.

  LM210 - Liumgi MONA

  1+ 5-10 2,90m 3,73m 5,41m 1,20m

  Liumgi kahe platvormi, topelt ksipuudega trepi,hljeste, 1,2m krguse liurenni, kiigetoru ja kiigega,katuse, laevakapteni rooliratta ning rollimngunurgaga.

 • 8/75

  LM202 - Liumgi MARIA

  1+ 6-12 2,90m 3,34m 3,89m 1,92m

  Liumgi kahe platvormi, topelt ksipuudega trepi,juustuseina, katuse, 1,2m krguse liurenni,ronimisvrgu, rippumistoru, hljeste, laevakaptenirooliratta ja rollimngu nurgaga (tdrukutele kginurkja poistele autojuhikabiin).

  LM006 - Liumgi LAURA

  1+ 5-10 2,70m 2,60m 4,20m 0,95m

  Vikelaste liumgi kahe platvormi, pika silla, 0,95mkrguse liurenni, topelt ksipuudega trepi, katuse jaTrips-traps-trulli mnguga.

  LM005 - Liumgi OSCAR

  1+ 5-10 2,15m 2,60m 5,04m 0,95m

  Liumgi he pika platvormi, topelt ksipuudega trepi,puitastmetega kaldtee, hljeste ja 0,95m krguseliurenniga.

 • 9/75

  LM103 - Mngulinnak ROBERT

  4+ 5-10 2,85m 3,35m 4,48m 1,55m

  Mngulinnak kahe platvormi, 1,55m krguse liurenni,vrkredeli, mgironimisastmetega kaldtee, tuletrjetoruja mngunurgaga.

  LM209 - Liumgi OLIVER

  1+ 6-12 3,01m 2,89m 5,56m 1,20m

  Liumgi kahe platvormi, kahe kaldkatuse, kahe 1,2 mkrguse liurenni ja rollimngu nurgaga (tdrukutelekginurk ja poistele autojuhikabiin).

  LM213 - Mngulinnak DANIEL

  4+ 4-8 3,82m 3,90m 4,49m 1,55m

  Mngulinnak kahe platvormi, kahe katuse, pika puitsilla,1,55m krguse liurenni, tuletrjetoru, kaarredeli jamgironija astmetega kaldteega.

 • 10/75

  LM102 - Mngulinnak JOHANNA

  1+/4+ 8-16 3,82m 4,97m 5,22m 1,55m

  Kompleksne liumgi erinevas vanuses lastele kolmeplatvormi, kahe liurenni, topelt ksipuudega trepi, vrgust kaldtee ja kahe platvormi vahelise kitestvrksillaga.

  LM100 - Liumgi REGINA

  1+/4+ 5-10 3,82m 3,93m 4,97m 1,55m

  Kompleksne liumgi erinevas vanuses lastele kaheplatvormi, kahe liurenni, topelt ksipuudega trepi,puitastmete ja ronimiskiega kaldtee ning arvelauaga.

  LM215 - Mngulinnak LINCOLN

  4+ 6-8 2,90m 3,60m 8,65m 1,92m

  Mngulinnak kahe platvormi, katuse,mgironimisastmetega kaldtee, 1,2m krguse liurenni,vrksilla, "juustuseina", trips-traps-trulli mngu jakiigega.

 • 11/75

  LM203 - Mngulinnak RICHARD

  4+ 8-16 2,97m 4,66m 5,58m 1,55m

  Mngulinnak he kaldkatuse, nelja platvormi, puidusthendussilla, kahe 1,2 ja 1,55 krguse liurenni,tuletrjetoru, mgironija astmetega kaldtee, hljeste,laevakapteni rooliratta ja rollimngu nurgaga(tdrukutele kginurk ja poistele autojuhikabiin).

  LM204 - Mngulinnak RAYMOND

  4+ 8-16 2,97m 4,58m 5,32m 2,25m

  Mngulinnak he kaldkatuse, nelja platvormi, puidusthendussilla, 1,2m krguse liurenni, tuletrjetoru, kahejuustuseina, kaarredeli, ronimisvrgu, rippumistoru,hljeste, kapteni rooliratta ja rollimngu nurgaga(tdrukutele kginurk ja poistele autojuhikabiin).

  LM205 - Mngulinnak REBECCA

  4+ 8-16 2,97m 4,58m 5,42m 2,25m

  Mngulinnak he kaldkatuse, nelja platvormi,kisrippsilla, 1,2m krguse liurenni, tuletrjetoru, kahejuustuseina, kaarredeli, ronimisvrgu, rippumistoru,hljeste, laevakapteni rooliratta ja rollimngu nurgaga(tdrukutele kginurk ja poistele autojuhikabiin).

 • 12/75

  LM212 - Mngulinnak ANNABEL

  4+ 8-16 3,82m 4,84m 5,14m 2,25m

  Mngulinnak kolme platvormi, kahe puitsilla, 1,55mkrguse liurenni, tuletrjetoru, juustuseina, kaarredeli jamgironija astmetega kaldteega.

  LM208 - Mngulinnak ALEXANDER

  4+ 10-20 2,85m 4,27m 7,83m 2,25m

  Mngulinnak nelja platvormi, kahe juustuseina, 1,2 m ja1,55 m krguse liurenni, puidust astmetega kaldtee,kaarredeli, hljeste, ronimistunneli, kettideltasakaaluraja, kisrippsilla, mngunurga jatuletrjetoruga.

  LM300-1 - Megalinnak HARBOUR Maxi

  4+ 20-40 3,40m 10,50m

  13,97m

  2,05m

  Mitmeklgsete ronimis- ning liulaskmisvimalustegalinnak heksa platvormi, kahe liurenni ja liutunneliga,lbipugemistoru, puitastmetega kaldteede, metallistrippredelite, vrk- ja puitsildade ning erinevateronimisvrkude ja -seinadega.

 • 13/75

  LM300-2 - Megalinnak HARBOUR Midi

  4+ 12-24 2,80m 9,62m 10,36m

  1,92m

  Mitmeklgsete ronimis- ning liulaskmisvimalustegalinnak seitsme platvormi, liurenni, puitastmetegakaldteede, tasakaaluraja, metallist rippredelite, vrk- japuitsildade ning erinevate ronimisvrkude ja -seinaga.

  LM300-3 - Megalinnak HARBOUR Mini

  8-16 2,80m 9,62m 10,36m

  1,55m

  Mitmeklgsete ronimis- ning liulaskmisvimalustegalinnak kuue platvormi, liurenni, tuletrjetorude,puitastmetega kaldteede ning kis- ja puitsildadega.

  LM300-4 - Megalinnak OLD TOWN Maxi

  4+ 20-40 4,36m 10,5m 13,97m

  2,05m

  Mitmeklgsete ronimis- ning liulaskmisvimalustegalinnak katuste, heksa platvormi, kahe liurenni jaliutunneliga, lbipugemistoru, puitastmetega kaldteede,metallist rippredelite, vrk- ja puitsildade ning erinevateronimisvrkude ja -seinadega.

 • 14/75

  LM300-5 - Megalinnak OLD TOWN Midi

  4+ 12-24 3,96m 9,62m 10,36m

  1,92m

  Mitmeklgsete ronimis- ning liulaskmisvimalustegalinnak katuste, seitsme platvormi, liurenni,puitastmetega kaldteede, tasakaaluraja, metallistrippredelite, vrk- ja puitsildade ning erinevateronimisvrkude ja -seinaga.

  LM300-6 - Megalinnak OLD TOWN Mini

  4+ 8-16 3,96m 9,62m 10,36m

  1,55m

  Mitmeklgsete ronimis- ning liulaskmisvimalustegalinnak katuste, kuue platvormi, liurenni, tuletrjetorude,puitastmetega kaldteede ning vrk- ja puitsildadega.

  LIUX.XRV - Liurenn roostevaba phjaga

  1+ 0,50m

  LIU0.95RV - paigalduskrgus 0,9-1,1mLIU1.2RV - paigalduskgus 1,2-1,35mLIU1.55RV - paigalduskrgus 1,35-1,6m

 • 15/75

  Ronilad

  RS105 - Ronila RAINBOW

  1+ 2-4 1,58m 1,17m 2,80m 1,27m

  Vikelaste ronimisatraktsioon vrviliste metallistpulkadega, millel saab ronida vi rippuda.

  RS109 - Ronila START

  4+ 3-6 2,25m 1,64m 2,49m 1,92m

  Ronimisatraktsioon ronimisvrgu ja metalltoruga, kuhusaab riputada ronimiskie, rippumisrngad vms.

 • 16/75

  RS106 - Ronila MICE

  4+ 3-6 2,15m 0,95m 2,59m 1,92m

  Ronimisatraktsioon kahe vrvilise metallist kaarredeli jajuustuseinaga.

  RS115 - Ronila SPIDERWEB

  4+ 4-8 2,16m 1,64m 1,64m 1,92m

  Ronila kahe mblikuvrgu ning he horisontaalse jahe vertikaalse ronimisvrguga.

  RS116 - Ronila MONKEY

  4+ 4-8 2,16m 1,64m 1,64m 1,92m

  Ronila kahe ronimisvrgu, metallist redeli,rippumiskangi ja kahe ronimiskiega.

 • 17/75

  RS107 - Ronila SPIDERS

  4+ 4-8 2,15m 0,95m 2,59m 1,92m

  Ronimisatraktsioon vertikaalse, horisontaalse jametallist kaarredeli ning ronimisvrguga.

  RS117 - Ronila TWIST

  4+ 3-5 2,15m 0,95m 3,54m 1,92m

  Ronila kahe kaar- ja he horisontaalse redeliga ningronimisvrguga.

  RS108 - Ronila vikestele ATHLETES

  4+ 6-12 2,15m 2,21m 4,29m 1,92m

  Suur ronimisatraktsioon vrviliste metallist redelite,ronimisvrgu, juustuseina, platvormi, tuletrjetoru,mgironija astmetega kaldtee ja rippumistoruga.

 • 18/75

  RS118 - Kisronila LYRA

  4+ 2-4 2,16m 1,64m 2,46m 1,92m

  Ronila kahe ronimisvrguga.

  RS119 - Kisronila HYDRA

  4+ 2-4 2,16m 1,64m 3,14m 1,92m

  Ronila kahe ronimisvrgu ja astmetega ronimiskiega.

  RS120 - Kisronila TRIANGULUM

  4+ 4-6 2,16m 2,53m 2,82m 1,92m

  Ronila kolme ronimisvrguga.

 • 19/75

  RS210 - Ronila platvormiga OCTOPUS

  4+ 4-6 2,41m 2,37m 2,79m 1,55m

  Ronila platvormi, kahe metallist redeli, ronimisseina,"juustuseina" ja tuletrjetoruga.

  RS211 - Ronila platvormiga CRAB

  4+ 6-8 2,41m 3,60m 3,79m 1,55m

  Ronila platvormi, kolme metallist redeli, kaheronimisseina ja mgironimisastmetega kaldteega.

  RS114 - Ronila HEXAGON (sise)

  4+ 6-12 2,20m 1,87m 2,14m 2,20m

  Ronila sisetingimustesse. Koosneb kuuest erinevattpi ronimisseinast.

 • 20/75

  RS110 - Ronila HEXAGON

  4+ 6-12 2,42m 1,99m 2,27m 2,25m

  Suur kuusnurkne ronila luatmbamiskangi, kisredeli,juustuseina, astmetega ronimiskie, tuletrjetoru,mgironija astmetega ronimisseina ja rippumistoruga.

  RS112 - Kolmeosaline ronila VIVO

  4+ 4-8 2,22m 1,19m 2,54m 2,14m

  Ronimisatraktsioon ronimisvrgu, mgironimisseina jaronimisredeliga.

  RS101 - CHEESE WALL

  4+ 1-2 2,18m 0,10m 0,95m 1,75m

  Haardeavadega ronimissein turnimiseks.

 • 21/75

  RS102 - Ronimissein vrgust, 1-osaline

  2+ 2-4 2,15m 0,10m 1,63m 1,92m

  Ronimisvrk on valmistatud spetsiaalselt ronimiseksmeldud eriti tugevast 16mm plastikhendustegaplastik/teras kiest.

  RS103 - Ronimissein vrgust, 2-osaline

  2+ 4-8 2,15m 1,63m 1,63m 1,92m

  Ronimisvrk on valmistatud spetsiaalselt ronimiseksmeldud ja sertifitseeritud eriti tugevast 16mmplastikhendustega plastik/teras kiest.

  RS100 - Ronimissein vrgust, 3- osaline

  2+ 6-12 2,15m 1,63m 3,17m 1,92m

  Ronimisvrk on eriti tugevast 16mm plastikhendustegaplastik/teras kiest. Valmistame ka 2-osalistronimisvrku, kood RS103.

 • 22/75

  RS111 - Ronimisvahend LADDER

  4+ 3-6 2,20m 0,99m 2,53m 2,10m

  Vertikaal- ja horisontaalredelitega atraktsioonronimiseks ja rippumiseks.

  RS201 - Toru FOXHOLE

  1+ 1-4 1,30m 1,22m 1,23m 0,20m

  Atraktsioon, millest lapsed saavad lbi pugeda ningpeituda vihma, pikese vi kaaslaste eest. Need, kellelejukohane, saavad toru otsas ka turnida. Torusid saabomavahel liites pikendada.

  Kiiged

 • 23/75

  K003 - Kiigekonstruktsioon BABY BIRD 1-kohaline (ilma istmeta)

  1+ 1 2,53m 2,56m 2,06m 1,35m

  Tugev hekohaline diagonaalsete tugevdustegakiigekonstruktsioon, he kullinolise riidenagiga.

  K001 - Kiigekonstruktsioon BABY BIRD 2-kohaline (ilma istmeteta)

  1+ 2 2,53m 2,56m 3,62m 1,35m

  Tugev kahekohaline kiigekonstruktsioondiagonaaltugevduste ja kahe kullinolise riidenagiga.

  K005 - Kiigekonstruktsioon BELL-FLOWER 1-kohaline (ilma istmeta)

  1+ 1 2,50m 2,52m 2,48m 1,35m

  Tugev hekohaline kiigekonstruktsioon vrvilisteklgkinnitustega.

 • 24/75

  K002 - Kiigekonstruktsioon BELL-FLOWER 2- kohaline (ilma istmeteta)

  1+ 2 2,50m 2,52m 3,60m 1,35m

  Tugev kahekohaline kiigekonstruktsioon vrvilisteklgkinnitustega.

  K006 - Kiigekonstruktsioon BELL-FLOWER 2-kohaline vahetoruga (ilma istmeteta)

  1+ 2 2,50m 2,52m 4,29m 1,35m

  Tugev kahekohaline kiigekonstruktsioon vrvilisteklgkinnitustega. Vahetoruga kiigekonstruktsioonile onvimalik paigaldada krvuti tavaline rippkiik ja beebikiigeiste.

  K004 - Kiigekonstruktsioon BELL-FLOWER 3-kohaline (ilma istmeteta)

  1+ 3 2,50m 2,52m 6,10m 1,35m

  Tugev kolmekohaline kiigekonstruktsioon, vrvilisteklgkinnitustega.

 • 25/75

  K008 - Kiigekonstruktsioon BELL-FLOWER 4-kohaline (ilma istmeteta)

  1+ 4 2,50m 2,52m 6,57m 1,35m

  Tugev neljakohaline kiigekonstruktsioon vrvilisteklgkinnitustega.

  K009 - Kiigekonstruktsioon BELL-FLOWER 6-kohaline (ilma istmeteta)

  1+ 6 2,50m 2,52m 9,46m 1,35m

  Tugev kuuekohaline kiigekonstruktsioon vrvilisteklgkinnitustega.

  K110 - Kiigekonstruktsioon EAGLE 1-kohaline (ilma istmeta)

  1+ 1 2,46m 2,01m 2,40m 1,35m

  Tugev hekohaline metallist kiigekonstruktsioon.

 • 26/75

  K111 - Kiigekonstruktsioon EAGLE 2-kohaline (ilma istmeteta)

  1+ 2 2,46m 2,01m 3,52m 1,35

  Tugev kahekohaline metallist kiigekonstruktsioon.

  K112 - Kiigekonstruktsioon CONDOR 2-kohaline(ilma istmeteta)

  1+ 2 2,42m 0,12m 3,21m 1,35m

  Tugev kahekohaline metallist kiigekonstruktsioon.

  SPR100 - Tarzani rada

  4+ 1 2,46m 3,23m 25-50m

  Tarzani liugrada kahe 2-kohalise metallistkiigekonstruktsiooniga, mille vahel 25m pikkuneterastross. Trossil on laagritel liukelk, mille kljes ketigaalumiiniumtugevdusega kummist iste.

 • 27/75

  KRK2. - Rippkiige komplekt KRK1 - Beebi rippkiige komplekt

  1+ 1 0,4m

  Kiigekomplektid: alumiiniumtugevdusega istmed,ilmastikukindlad ja vrvilise plastikuga kaetud tsingitudketid ning roostevabast metallist laagerkinnitused.

  KRK11. - Rippkiige LINNUPESA komplekt KRK14 - Rehviistme komplekt

  1+ 1- 0,40m

  Kiigekomplektid: roostevabast metallistlaagerkinnitused.

  810415 - Laagerkinnitused KRK13 Kiigeketid

 • 28/75

  Kaalukiiged

  K102 - Kaalukiik vedrudel BUBBLE

  2+ 2 0,9m 0,53m 3,65m 0,90m

  K103 - Kaalukiik TODDLER 2-kohaline

  3+ 2 0,55m 0,35m 3,65m 1,00m

  K104 - Kaalukiik TODDLER 4-kohaline

  3+ 4 0,55m 0,35m 3,65m 1,00m

  K105 - Kaalukiik TODDLER seljatoega

  3+ 2 0,85m 0,35m 3,65m 1,00m

 • 29/75

  Vedrukiiged

  VLO36 - Vedrukiik KITTY

  1+ 1 0,64m 0,36m 0,77m 0,41m

  VLO37 - Vedrukiik TIBBY

  1+ 1 0,70m 0,50m 0,80m 0,41m

  VLO33 - Vedrukiik BRUNO

  2+ 1 0,80m 0,36m 0,82m 0,41m

  VLO34 - Vedrukiik ALEX

  2+ 1 0,80m 0,50m 0,86m 0,41m

 • 30/75

  VLI45 - Vedrukiik BEETLE

  2+ 1 0,97m 0,52m 1,00m 0,46m

  VLI47 - Vedrukiik PONY

  2+ 1 0,93m 0,43m 1,00m 0,47m

  VLI46 - Vedrukiik HUMMER

  2+ 2 0,92m 0,83m 0,99m 0,47m

  VLO49 - Vedrukiik SPEEDY

  1+ 1 0,78m 0,24m 0,90m 0,53m

  VLI49 - Vedrukiik DUO

  2+ 2 0,59m 0,37m 1,10m 0,47m

  VLI48 - Vedrukiik CASPER

  2+ 2 0,93m 0,3m 1,5m 0,75m

 • 31/75

  VLI44 - Vedrukiik FLOWER

  2+ 4 0,76m 0,90m 1,10m 0,47m

  VL9008 - Ronimistoru vedrudel TUBO

  2+ 1-3 1,29m 0,82m 1,20m 1,29m

  Labyroom

  LAB001 - LABYROOM-i L-paneel kinnitusvahenditega

  3+ 1-... 1,0m- 1,0m- 1,0m-

  Vrvikirevatest paneelidest labrint-mngumaailmlbipugemiseks, ronimiseks ja seiklusteks.

 • 32/75

  Karussellid

  KM010 - Karussell MOBILE kepidemetega

  4+ 1 0,38m 0,49m 0,44m

  KM009 - Karussell SATELLITE

  4+ 2 1,10m 0,60m 0,13m

  KM008 - Karussell ROCKET

  4+ 2 0,92m 0,60m 0,13m

  KM007 - Karussell METEOR

  4+ 2 1,22m 0,49m 0,13m

 • 33/75

  KM006 - Karussell STARLET

  4+ 2 0,99m 0,49m 0,13m

  KM005 - Karussell APOLLO

  4+ 2-4 0,69m 1,00m 0,13m

  KM004 - Karussell UFO

  4+ 3-6 0,67 2,00m 0,61m

  KM003 - Rippkarussell COMET

  7+ 3 2,20m 1,04m 2,10m

  KM002 - Karussell MOON CIRCLE

  2+ 4 0,67m 1,70m 0,14m

  KM001 - Karussell SUN WHEEL

  2+ 4-8 0,65m 1,70m 0,14m

 • 34/75

  Rollimngud

  MM101 - Mngurong CHOO-CHOO

  1+ 5-10 1,48m 0,93m 3,50m 0,75m

  Vedurijuhi kabiinis saavad lapsed istuda ja rongi juhtidaning vagunis poodi mngida, kasutades mgiletinaistme seljatuge. Mootorisse vib levalt sisse pugedaning esiosast vlja ronida.

  MM102 - LOCOMOTIVE

  1+ 3-6 2,90m 2,63m 4,49m 0,95m

  Vikelaste rong 0,95m krguse liurenni, topeltksipuudega puidust trepi, puidust astmetega kaldtee,katuse ja tunneliga. Lapsed psevad platvormilemda topelt ksipuudega treppi vi puidust astmetegakaldteed.

 • 35/75

  LM301 - Mngulaev GRANT

  1+ 8-16 2,33m 4,68m 7,45m 0,95m

  Mngukompleks GRANT pika platvormi, 0,95m liurenni,puidust astmetega kaldtee, kateni rooli ja suureliivakastiga.

  MM112 - Mnguvahend BUS

  1+ 6-12 1,30m 1,27m 2,45m 0,50m

  Bussi rooli taga saab mngida bussijuhti, pedaalidelpidurdada ja lisada kiirust. Kaasa saab sita palju spruja mngukaaslasi. Bussi tagumises osas on vrvikirevplastikust Trips-Traps-Trulli mng.

  MM111 - Mnguauto MERCEDES

  1+ 2-4 0,82m 0,78m 1,67m 0,50m

  Viksematele lastele meldud autol on olemas kik"sitmiseks" vajalik- rool ja pedaalid. Kaasa saab vtta 3reisijat.

 • 36/75

  Mngumajad ja varjualused

  MM301 - Mngumaja APPLE

  1+ 6-12 1,76m 1,52m 2,32m 0,40m

  Mngumaja sees on kahel kljel pink ja ovaalnemngulaud, vliskljel unapuud meenutav varjualuneistepingiga.

  MM302 - Mngumaja APPLE with BUSHES

  1+ 7-14 1,76m 2,36m 3,17m 0,40m

  Mngumaja sees on kahel kljel pink ja ovaalnemngulaud, vliskljel unapuud meenutav varjualuneistepingiga, teisel vliskljel psaste vahel lauad jaistekohad.

 • 37/75

  MM001 - Mngumaja KIOSK

  1+ 1-3 2,17m 1,2m 1,2m 0,15m

  Vike mngumaja katuse, pranda, kahe seina,mngunurga ja arvelauaga.

  MM400 - Mngumaja BUFFET

  1+ 3-6 2,33m 1,59m 1,69m 0,57m

  Vahva korstnaga mngumaja pingi ja mngulauaga.

  MM401 - Mngumaja BUFFET 2

  1+ 3-6 2,35m 1,59 2,39m 0,34m

  Mngumaja pranda, pingi ja mngulauaga.

 • 38/75

  MM402 - Mngumaja BUFFET 3 kaldteega

  1+ 3-6 2,35m 1,59m 3,27m 0,34m

  Mngumaja kaldtee, pingi ja mngulauaga.

  MM114 - Mngumaja WIGWAM

  1+ 6-8 2,20m 2,20m 2,20m 0,40m

  Vahva mngumaja erinevateks mngudeks ningkaitseks vihma ja pikese eest (saadaval 3 variantierinevateks rollimngudeks).

  LMK003-1 - Mngukompleks BABY

  1+ 4-8 2,17m 1,80m 2,93m 0,20m

  Vikelaste mngukeskus mngumajakese, puidust aia,tunneli ja arvelauaga.

 • 39/75

  MM201 - Varjualune OWL

  1+ 8-10 2,00m 2,40m 2,40m 0,40m

  Mngumaja on rmsates toonides, avarate uste jaakendega, sees seinte res on kaks pikka pinki.

  VP002 - Varjualune SHELTER panipaigaga 3x4m

  1+ 10-20 2,50m 3,00m 4,00m 0,50m

  Kahest kljest avatud, ilma puitprandata, panipaigaganing lbipaistva plastikkatusega varjualune.

  VP001 - Varjualune SHELTER puitprandaga, 3x4m

  1+ 10-20 2,50m 3,00m 4,00m 0,20m

  Kahest kljest avatud, puitpranda ja lbipaistvaplastikkatusega varjualune.

 • 40/75

  Liivakastid

  LK16 - Liivakast - 1600x1600 (ilma liivata)

  0+ 3-6 0,34m 1,60m 1,60m

  LK20 - Liivakast - 2000x2000 (ilma liivata)

  0+ 4-8 0,34m 2,00m 2,00m

  LK30 - Liivakast - 3000x3000 (ilma liivata)

  0+ 5-10 0,34m 3,00m 3,00m

  LK63 - Liivakast 6x3m (ilma liivata)

  0+ 10-20 0,23m 3,00m 6,00m

 • 41/75

  LMK001 - Liivakast 3x3m majakesega (ilma liivata)

  0+ 5-10 1,72m 3,00m 3,00m

  LMK003 - Mngukompleks BABY liivakastiga

  0+ 7-14 2,17m 3,88m 4,99m 0,23m

  LK006 - Liivakast XEXAGON palgist

  0+ 6-12 0,50m 4,00m 4,00m

  LK004 - Liivakast SQUARE palgist

  0+ 4-8 0,50m 2,03m 2,03m

  LK01 - Liivakast jalgadel

  1+ 12 0,65m 0,50m 4,00m

  LKV10. - Liivakasti kassivrk

  1,6- 1,6-

 • 42/75

  LKV001 - Liivakasti vari FLOWER

  1+ 2-4 1,6m 1,5m 0,4m

  LKL001 - Liivakasti lillekujuline laud

  1+ 1-3 0,50m 0,40m

  LKP001 - Liivakasti marpink

  1+ 1 0,3m 0,25m

  LKLP01 - Liivakasti istekomplekt lauaga

  1+ 1-3 0,50m

  LK010 - Liivakasti ovaal - aukudeta

  0,3m 0,6m

  LK011 - Liivakasti ovaal - he auguga

  0,3m 0,6m

 • 43/75

  Istembel

  IPK103 - Iste ja mngulaud SNAIL

  1+ 1-3 0,76m 0,96m 1,26m 0,35

  IPK203 - Iste ja mngulaud CROCO

  1+ 1-3 0,70m 0,96m 1,26m 0,35

  IPK101 - Kahepoolne iste SNAIL

  1+ 3-6 0,76m 0,96m 1,26m 0,35

  IPK201 - Kahepoolne iste CROCO

  1+ 3-6 0,70m 0,96m 1,26m 0,35m

 • 44/75

  IPK102 - Kahepoolne eri krgusega iste SNAIL

  1+ 3-6 0,76m 0,96m 1,26m 0,35m

  IPK202 - Kahepoolne eri krgusega iste CROCO

  1+ 3-6 0,70m 0,96m 1,26m 0,35m

  IPR801 - Istekomplekt rhmale SNAIL

  1+ 8-12 0,74m 2,20m 0,50m

  IPR802 - Istekomplekt rhmale CROCO

  1+ 8-12 0,74m 2,2m 0,50m

  IPL602 - Laud ovaalne

  1+ 4-6 0,50m 0,55m 1,00m 0,50m

  IPL601 - Laud mmargune

  1+ 2 0,50m 0,55m 0,50m

 • 45/75

  Vrkatraktsioonid

  ROPLAY123 - Ronimisvrk kerajas ROPLAY 123

  3+ 1-10 2,71m 3,3m 2,88m 1,75m

  ROPLAY135 - Ronimisvrk kerajas ROPLAY 135

  5+ 1-15 3,51m 3,75m 4,3m 2,25m

  ROPLAY147 - Kerajas ronimisvrk ROPLAY 147

  8+ 1-20 4,73m 5,05m 5,8m 3,0m

  98100010 - Ronimisvrk MINI MARS

  3+ 4-8 2,5 m 2,6 m 2,6m 1,23

 • 46/75

  90100010 - Ronimisvrk MARS

  3+ 1-10 3,1m 3,2m 3,2m 1,49m

  90100041 - Ronimisvrk SPACEBALL M

  5+ 1-15 3,70m 4,40m 4,40m 1,49m

  90100601 - Ronimisvrk SPACEBALL XL

  8+ 1-20 6,0m 7,2m 7,2m 2,47m

  91200010 - Pramiidvrk PENTAGODE S

  5+ 3-6 4,00 m 8,00 m 8,40 m 0,93m

  91200020 - Pramiidvrk PENTAGODE M

  5+ 4-8 5,10 m 10 m 10,5 m 0,92m

  90200030 - Pramiidvrk PENTAGODE L

  5+ 1-15 6,10m 12,00m

  12,70m

  1,10m

 • 47/75

  01820 - Linnupesa vedrudel

  3+ 2-4 0,80m 1,20m 0,80m

  0101 - Pramiid- karussell A

  3+ 2-4 3,00m 2,00m 3,00m

  0109 - Pramiid-karussell B

  3+ 3-6 3,00m 2,00m 3,00m

  0100250 - Vrkpramiid k. 2,5m

  3+ 3-6 2,5m 3,8m 1,50m

  0100450 - Vrkpramiid k. 4,5m

  3+ 4-8 4,5m 7,1m 2,00m

  0100650 - Vrkpramiid k. 6,5m

  3+ 7-14 6,5m 10,4m 2,00m

 • 48/75

  Poomid ja tervisespordivahendid

  PVP10 - Keerdpoom SNAKE

  3+ 14 0,35m 2,11m 4,58m 0,35m

  Keerdpoomil liikudes saab harjutada tasakaalu vikasutada plaate istmetena. Astmeplaatides on augudhest-kmneni, nendega saab harjutada loendamist.

  PLP11 - Liimpuidust poom

  3+ 4-6 0,50m 0,10m 2,60m 0,50m

  Tugevast liimpuidust ning viimistletud klassikalinepoom.

 • 49/75

  PLP12 - Liimpuidust poom kaldteega

  3+ 5-7 0,50m 0,10m 3,90m 0,50m

  Tugevast liimpuidust ning viimistletud klassikaline poomkoos kaldteega.

  PLP13 - Poom vedrudel

  4+ 2-4 0,50m 0,20m 2,60m 0,50m

  Tugevast liimpuidust ning viimistletud poom vedrudel.Lapsed saavad poomil treenida koordinatsiooni jatasakaalu.

  PLP14 - Prlev poom

  4+ 2-4 1,50m 0,18m 2,19m 0,42m

  Prlev poom on tasakaaluvahend, mis keerleb mberoma telje. Et vltida poomilt kukkumist saab kiest kinnihoida.

 • 50/75

  RS113 - Tasakaalurada kettidega

  4+ 4-8 0,88 m 1,00 m 3,20 m 0,14m

  Tasakaalurada laste koordinatsiooni ja osavusearendamiseks.

  PV010 - Plaat vedrul BALANCE

  4+ 1 0,42m 0,50m 0,50m 0,42m

  Vedrul oleval plaadil saavad lapsed treenida tasakaalu.

  PV011 - Plaat vedrul BALANCE kepidemetega

  4+ 1 0,55m 0,50m 0,50m 0,42m

  Vedrul oleval plaadil saavad lapsed treenida tasakaalu.

 • 51/75

  RK01 - he krgusega rippkang lastele

  3+ 1 1,10m 0,10m 0,95m 1,00m

  RK02 - Kahe krgusega rippkangid lastele

  3+ 2 1,40m 0,10m 1,80m 1,30m

  TSV001 - Rippkangid

  7+ 1-3 2,80m 0,10m 3,38m 2,70m

 • 52/75

  TSV002 - Rbaspuud

  7+ 1 1,30m 0,91m 2,53m 1,20m

  TSV003 - Ktesurumise kangid

  7+ 1-2 0,65m 0,10m 2,29m 0,55m

  TSV004 - Khulihaste treeningvahend

  7+ 1-2 1,11m 2,29m 2,87m 0,75m

 • 53/75

  TSV005 - Rippredel

  7+ 1-2 2,65m 0,99m 2,53m 2,55m

  TSV007 - Takistusrada

  7+ 1 0,65m 1,2m 6,4m 0,55m

  TSV010 - Tervisespordi kompleks

  5+ 11

  Tervisespordikompleks khulihaste treeningvahendi,rippkangide, rbaspuude, poomi, tasakaalurajakettidel, ktesurumise kangide ja plaadiga vedrul.Soovituslik minimaalne turvaala suurus 14m x 14m

 • 54/75

  TSV011 - Tervisespordi kompleks 2

  5+ 11

  Tervisespordikompleks khulihaste treeningvahendi,ktesurumise kangide, vedrudel poomi, tasakaalurajakettidel, rippkangide, rippredeli ja rbaspuudega.Soovituslik miinimum turvaala suurus 14m x 15m.

  TKR002 - Tasakaalurada 1

  4+ 4-8 2,00m 3,09m 8,18m 1,92m

  Tasakaalurada erinevate pnevate ronimise- jatasakaalu elementidega. Vimalik tellida iga osa kaeraldi.Sooovituslik turvaala suurus 11,18m x 6,09m

  TKR003 - Tasakaalurada 2

  4+ 4-8 2,00m 6,09m 7,28m 1,52m

  Tasakaalurada erinevate pnevate ronimise- jatasakaalu elementidega. Vimalik tellida iga osa kaeraldi. Soovituslik turvaala suurus 10,28m x 9,09m.

 • 55/75

  Vlibatuudid

  97000 - Vlibatuut PLAYGROUND

  0,30m 1,50m 1,50m

  Toote serv on ristatud kummist turvamatiga.

  97100 - Vlibatuut KINDERGARTEN

  0,30m 1,50m 1,50m

  Toote serv on polsterdatud.

 • 56/75

  Spordivahendid

  KPK02 - Korvpallikonstruktsioon tiskasvanutele

  6+ 1- 4,05m 1,80m

  KPK01 - Korvpallikonstruktsioon lastele

  5+ 1- 1,80m 0,70m 0,65m

  KPK04 - Korvpallikonstruktsioon lastele

  2+ 1- 1,80m 0,70m 0,65m

  KPK03 - Kolme rngaga korvpallikonstruktsioon TRIO

  2+ 3- 2,40m 0,76m 2,79m

 • 57/75

  KPK05 - Korvpallikonstruktsioon TEDDY BEAR

  2+ 1- 1,80m 0,70m 0,65m

  KPKR02 - Vandaalikindel korvpallirngas kettidega

  15+ 1-

  MM115 - Korvpallistatiiv FLORA

  3+ 1- 2,20m 1,00m

  PSE001 - Pallisein 2,5x2,3m

  1+ 1- 2,30m 0,13m 2,50m

  JPV01 - Jalgpallivrav lastele 1x1,5m vrguga

  2+ 1- 1,00m 0,70m 1,50m

  JPV02 - Jalgpallivrav 2x3m koos vrguga

  5+ 1- 2,00m 1,00m 3,00m

 • 58/75

  KPK06 - Vrkpallipostid

  7+ 2- 2,80m 0,11m 0,11m

  KHK01 - Kaugushppekast (ilma liivata)

  2+ 1 1,60m 3,00m

  Multifunktsionaalsed vljakud

  MFS001 - Multifunktsionaalne spordivljak 31 x 16

  5+ 1- 16m 31m

  MFS002 ZN - Multifunktsionaalne spordivljak 13 x 21

  5+ 1- 13m 21m

 • 59/75

  Virgestusala treeningvahendid

  VTVK21 - Air Walker

  1,46m 0,52m 1,06m

  Suurendab jalgade liikuvust, parandab koordinatsiooni,tasakaalu ja aeroobset vimekust.

  VTVK22 - Elliptical Cross Trainer

  1,43m 0,57m 1,17m

  Parandab kte- ja jalgade liikuvust ja arendab liigestepainduvust.

 • 60/75

  VTVK23 - Massager

  1,34m 0,79m 1,18m

  Suurendab lihaste judu ja parandab talje ja seljavereringe tsirkulatsiooni.

  VTVK24 - Pull Down Trainer

  1,96m 0,85m 2,09m

  Arendab kte-, rinna- ja seljalihaseid ning parandabsdametegevust.

  VTVK25 - Parallel Bars

  0,95m 0,79m 1,6m

  Arendab la ja khulihaseid. Vtta kinni kepidemetestja tsta ennast les, toetuda ksivartele ja tehajalatsteid.

 • 61/75

  VTVK26 - Seated Pedal Machine

  1,66m 0,43m 2,26m

  Arendab reie- ja taljelihaseid.

  VTVK27 - Shoulder Joint Healing Implement

  1,69m 0,77m 0,85m

  Arendab kelihaseid ja parandab laliigeste painduvust.

  VTVK28 - Surfboard

  1,31m 0,89m 1,1m

  Arendab taljepiirkonna lihaseid, parandabkoordinatsiooni ja painduvust.

 • 62/75

  VTVK29 - Taji Pushing Apparatus

  0,59m 1,1m 1,56m

  Arendab kelihaseid ja parandab laliigeste painduvust.

  VTVK30 - Waist Movement Machine

  1,31m 1,37m 1,37m

  Parandab talje liikuvust, aitab ldvestada selja- jataljelihaseid ning parandab talje painduvust.

  VTVK31 - Rider

  1,21m 0,62m 0,97m

  Arendab jala- ja rinnalihaseid. Parandab sdame jakopsude funktsiooni.

 • 63/75

  Pargipingid

  IPPS02 - Pargipink

  0,48m 0,45m 1,55m

  IPPS03 - Laud

  0,75m 0,74m 1,50m

  IPPN01 - Pargipink

  0,48m 0,42m 1,55m

  IPPT12 - Pargipink seljatoega

  0,88m 0,60m 1,60m

 • 64/75

  IPPK02 - Pargipink seljatoega

  0,81m 0,60m 1,75m

  IPPT01 - Pargipink seljatoega

  0,81m 0,60m 1,60m

  HPI001 - Hngimispink

  0,78m 0,42m 2,00m

  IPPK03 - Kiikpink

  1,50m 0,60m 2,10m

  IPPB02 - Pargipink betoonjalgadega

  0,45m 0,5m 1,65m

  IPPB03 - Pargipink seljatoe ja betoonjalgadega

  0,78m 0,43m 1,80m

 • 65/75

  Prgiinventar

  PKR001 - Prgikast metallist, 30 L

  1,30m 0,32m

  PKR007 - Prgikast metallist, 60 L

  0,59m 0,45m

  PKR003 - Betoonprgikast plekkurniga, 20L

  0,40m 0,40m 0,40m

  PKR004 - Betoonprgikast plekkurniga, 20L

  0,48m 0,46m

 • 66/75

  Jalgrattahoidjad

  JH002 - Jalgrattahoidja 6-kohaline

  6 0,50m 0,55m 1,80m

  JH003 - Jalgrattahoidja 3-kohaline

  3 0,78m 0,32m 1,00m

  JH001 - Jalgrattahoidja

  2 1,00m 0,30m

  JAHO6K - Jalgrattahoidja 6-kohaline

  6 0,35m 0,40m 1,50m

 • 67/75

  Aluskattematerjalid

  EST20 - Kummimatt - 20mm

  20mm 0,50m 0,50m

  FS-30 - Kummimatt- roheline, paksus 30mm

  30mm 0,5m 0,5m 0,9m

  FS-40PM - Kummimatt -paksus 40mm

  40mm 0,50m 0,50m 1,35m

  FS-1520 - Matid liurenni ette 1,5x2m

  1,50m 2,00m

 • 68/75

  Sisukord thestikulises jrjekorras0100250 Vrkpramiid k. 2,5m 470100450 Vrkpramiid k. 4,5m 470100650 Vrkpramiid k. 6,5m 470101 Pramiid- karussell A 470109 Pramiid-karussell B 4701820 Linnupesa vedrudel 47810415 Laagerkinnitused KRK13 Kiigeketid 2790100010 Ronimisvrk MARS 4690100041 Ronimisvrk SPACEBALL M 4690100601 Ronimisvrk SPACEBALL XL 4690200030 Pramiidvrk PENTAGODE L 4691200010 Pramiidvrk PENTAGODE S 4691200020 Pramiidvrk PENTAGODE M 4697000 Vlibatuut PLAYGROUND 5597100 Vlibatuut KINDERGARTEN 5598100010 Ronimisvrk MINI MARS 45ALUSKATTEMATERJALID 67EST20 Kummimatt - 20mm 67FS-1520 Matid liurenni ette 1,5x2m 67FS-30 Kummimatt- roheline, paksus 30mm 67FS-40PM Kummimatt -paksus 40mm 67HPI001 Hngimispink 64IPK101 Kahepoolne iste SNAIL 43IPK102 Kahepoolne eri krgusega iste SNAIL 44IPK103 Iste ja mngulaud SNAIL 43IPK201 Kahepoolne iste CROCO 43IPK202 Kahepoolne eri krgusega iste CROCO 44IPK203 Iste ja mngulaud CROCO 43IPL601 Laud mmargune 44IPL602 Laud ovaalne 44IPPB02 Pargipink betoonjalgadega 64IPPB03 Pargipink seljatoe ja betoonjalgadega 64IPPK02 Pargipink seljatoega 64IPPK03 Kiikpink 64IPPN01 Pargipink 63IPPS02 Pargipink 63IPPS03 Laud 63IPPT01 Pargipink seljatoega 64IPPT12 Pargipink seljatoega 63IPR801 Istekomplekt rhmale SNAIL 44IPR802 Istekomplekt rhmale CROCO 44ISTEMBEL 43JAHO6K Jalgrattahoidja 6-kohaline 66JALGRATTAHOIDJAD 66JH001 Jalgrattahoidja 66JH002 Jalgrattahoidja 6-kohaline 66JH003 Jalgrattahoidja 3-kohaline 66

 • 69/75

  JPV01 Jalgpallivrav lastele 1x1,5m vrguga 57JPV02 Jalgpallivrav 2x3m koos vrguga 57K001 Kiigekonstruktsioon BABY BIRD 2-kohaline (ilma istmeteta) 23K002 Kiigekonstruktsioon BELL-FLOWER 2- kohaline (ilma istmeteta) 24K003 Kiigekonstruktsioon BABY BIRD 1-kohaline (ilma istmeta) 23K004 Kiigekonstruktsioon BELL-FLOWER 3-kohaline (ilma istmeteta) 24K005 Kiigekonstruktsioon BELL-FLOWER 1-kohaline (ilma istmeta) 23K006 Kiigekonstruktsioon BELL-FLOWER 2-kohaline vahetoruga (ilma istmeteta) 24K008 Kiigekonstruktsioon BELL-FLOWER 4-kohaline (ilma istmeteta) 25K009 Kiigekonstruktsioon BELL-FLOWER 6-kohaline (ilma istmeteta) 25K102 Kaalukiik vedrudel BUBBLE 28K103 Kaalukiik TODDLER 2-kohaline 28K104 Kaalukiik TODDLER 4-kohaline 28K105 Kaalukiik TODDLER seljatoega 28K110 Kiigekonstruktsioon EAGLE 1-kohaline (ilma istmeta) 25K111 Kiigekonstruktsioon EAGLE 2-kohaline (ilma istmeteta) 26K112 Kiigekonstruktsioon CONDOR 2-kohaline(ilma istmeteta) 26KAALUKIIGED 28KARUSSELLID 32KHK01 Kaugushppekast (ilma liivata) 58KIIGED 22KM001 Karussell SUN WHEEL 33KM002 Karussell MOON CIRCLE 33KM003 Rippkarussell COMET 33KM004 Karussell UFO 33KM005 Karussell APOLLO 33KM006 Karussell STARLET 33KM007 Karussell METEOR 32KM008 Karussell ROCKET 32KM009 Karussell SATELLITE 32KM010 Karussell MOBILE kepidemetega 32KPK01 Korvpallikonstruktsioon lastele 56KPK02 Korvpallikonstruktsioon tiskasvanutele 56KPK03 Kolme rngaga korvpallikonstruktsioon TRIO 56KPK04 Korvpallikonstruktsioon lastele 56KPK05 Korvpallikonstruktsioon TEDDY BEAR 57KPK06 Vrkpallipostid 58KPKR02 Vandaalikindel korvpallirngas kettidega 57KRK11. Rippkiige LINNUPESA komplekt KRK14 - Rehviistme komplekt 27KRK2. Rippkiige komplekt KRK1 - Beebi rippkiige komplekt 27LAB001 LABYROOM-i L-paneel kinnitusvahenditega 31LABYROOM 31LIIVAKASTID 40LIUMED 3LIUX.XRV Liurenn roostevaba phjaga 14LK004 Liivakast SQUARE palgist 41LK006 Liivakast XEXAGON palgist 41LK01 Liivakast jalgadel 41LK010 Liivakasti ovaal - aukudeta 42LK011 Liivakasti ovaal - he auguga 42

 • 70/75

  LK16 Liivakast - 1600x1600 (ilma liivata) 40LK20 Liivakast - 2000x2000 (ilma liivata) 40LK30 Liivakast - 3000x3000 (ilma liivata) 40LK63 Liivakast 6x3m (ilma liivata) 40LKL001 Liivakasti lillekujuline laud 42LKLP01 Liivakasti istekomplekt lauaga 42LKP001 Liivakasti marpink 42LKV001 Liivakasti vari FLOWER 42LKV10. Liivakasti kassivrk 41LM001 Liumgi TIM 4LM002 Liumgi ANN 4LM003 Liumgi JACOB 7LM004 Liumgi MIA 3LM005 Liumgi OSCAR 8LM006 Liumgi LAURA 8LM007 Liumgi ELO 3LM008 Liumgi BOB 4LM100 Liumgi REGINA 10LM102 Mngulinnak JOHANNA 10LM103 Mngulinnak ROBERT 9LM200 Liumgi LARS 5LM201 Liumgi EMMA 5LM202 Liumgi MARIA 8LM203 Mngulinnak RICHARD 11LM204 Mngulinnak RAYMOND 11LM205 Mngulinnak REBECCA 11LM207 Liumgi BEN 5LM207S Liumgi EVE 6LM208 Mngulinnak ALEXANDER 12LM209 Liumgi OLIVER 9LM210 Liumgi MONA 7LM211 Liumgi PAUL 6LM212 Mngulinnak ANNABEL 12LM213 Mngulinnak DANIEL 9LM214 Liumgi HARRY 6LM214-1 Liumgi HARDY 7LM215 Mngulinnak LINCOLN 10LM300-1 Megalinnak HARBOUR Maxi 12LM300-2 Megalinnak HARBOUR Midi 13LM300-3 Megalinnak HARBOUR Mini 13LM300-4 Megalinnak OLD TOWN Maxi 13LM300-5 Megalinnak OLD TOWN Midi 14LM300-6 Megalinnak OLD TOWN Mini 14LM301 Mngulaev GRANT 35LMK001 Liivakast 3x3m majakesega (ilma liivata) 41LMK003 Mngukompleks BABY liivakastiga 41LMK003-1 Mngukompleks BABY 38MFS001 Multifunktsionaalne spordivljak 31 x 16 58MFS002 ZN Multifunktsionaalne spordivljak 13 x 21 58MM001 Mngumaja KIOSK 37

 • 71/75

  MM101 Mngurong CHOO-CHOO 34MM102 LOCOMOTIVE 34MM111 Mnguauto MERCEDES 35MM112 Mnguvahend BUS 35MM114 Mngumaja WIGWAM 38MM115 Korvpallistatiiv FLORA 57MM201 Varjualune OWL 39MM301 Mngumaja APPLE 36MM302 Mngumaja APPLE with BUSHES 36MM400 Mngumaja BUFFET 37MM401 Mngumaja BUFFET 2 37MM402 Mngumaja BUFFET 3 kaldteega 38MULTIFUNKTSIONAALSED VLJAKUD 58MNGUMAJAD JA VARJUALUSED 36PARGIPINGID 63PKR001 Prgikast metallist, 30 L 65PKR003 Betoonprgikast plekkurniga, 20L 65PKR004 Betoonprgikast plekkurniga, 20L 65PKR007 Prgikast metallist, 60 L 65PLP11 Liimpuidust poom 48PLP12 Liimpuidust poom kaldteega 49PLP13 Poom vedrudel 49PLP14 Prlev poom 49POOMID JA TERVISESPORDIVAHENDID 48PRGIINVENTAR 65PSE001 Pallisein 2,5x2,3m 57PV010 Plaat vedrul BALANCE 50PV011 Plaat vedrul BALANCE kepidemetega 50PVP10 Keerdpoom SNAKE 48RK01 he krgusega rippkang lastele 51RK02 Kahe krgusega rippkangid lastele 51ROLLIMNGUD 34RONILAD 15ROPLAY123 Ronimisvrk kerajas ROPLAY 123 45ROPLAY135 Ronimisvrk kerajas ROPLAY 135 45ROPLAY147 Kerajas ronimisvrk ROPLAY 147 45RS100 Ronimissein vrgust, 3- osaline 21RS101 CHEESE WALL 20RS102 Ronimissein vrgust, 1-osaline 21RS103 Ronimissein vrgust, 2-osaline 21RS105 Ronila RAINBOW 15RS106 Ronila MICE 16RS107 Ronila SPIDERS 17RS108 Ronila vikestele ATHLETES 17RS109 Ronila START 15RS110 Ronila HEXAGON 20RS111 Ronimisvahend LADDER 22RS112 Kolmeosaline ronila VIVO 20RS113 Tasakaalurada kettidega 50RS114 Ronila HEXAGON (sise) 19

 • 72/75

  RS115 Ronila SPIDERWEB 16RS116 Ronila MONKEY 16RS117 Ronila TWIST 17RS118 Kisronila LYRA 18RS119 Kisronila HYDRA 18RS120 Kisronila TRIANGULUM 18RS201 Toru FOXHOLE 22RS210 Ronila platvormiga OCTOPUS 19RS211 Ronila platvormiga CRAB 19SPORDIVAHENDID 56SPR100 Tarzani rada 26TKR002 Tasakaalurada 1 54TKR003 Tasakaalurada 2 54TSV001 Rippkangid 51TSV002 Rbaspuud 52TSV003 Ktesurumise kangid 52TSV004 Khulihaste treeningvahend 52TSV005 Rippredel 53TSV007 Takistusrada 53TSV010 Tervisespordi kompleks 53TSV011 Tervisespordi kompleks 2 54VEDRUKIIGED 29VIRGESTUSALA TREENINGVAHENDID 59VL9008 Ronimistoru vedrudel TUBO 31VLI44 Vedrukiik FLOWER 31VLI45 Vedrukiik BEETLE 30VLI46 Vedrukiik HUMMER 30VLI47 Vedrukiik PONY 30VLI48 Vedrukiik CASPER 30VLI49 Vedrukiik DUO 30VLO33 Vedrukiik BRUNO 29VLO34 Vedrukiik ALEX 29VLO36 Vedrukiik KITTY 29VLO37 Vedrukiik TIBBY 29VLO49 Vedrukiik SPEEDY 30VP001 Varjualune SHELTER puitprandaga, 3x4m 39VP002 Varjualune SHELTER panipaigaga 3x4m 39VTVK21 Air Walker 59VTVK22 Elliptical Cross Trainer 59VTVK23 Massager 60VTVK24 Pull Down Trainer 60VTVK25 Parallel Bars 60VTVK26 Seated Pedal Machine 61VTVK27 Shoulder Joint Healing Implement 61VTVK28 Surfboard 61VTVK29 Taji Pushing Apparatus 62VTVK30 Waist Movement Machine 62VTVK31 Rider 62VLIBATUUDID 55VRKATRAKTSIOONID 45

 • 73/75

 • 74/75

  Tingmrkide seletus

  atraktsiooni kasutajate soovituslik vanus mitmele lapsele korraga kasutamiseks

  atraktsiooni krgus atraktsiooni laius

  atraktsiooni pikkus max kukkumiskrgus

 • 75/75