64
Upute za uporabu i sigurnosne napomene Instrucţiuni de utilizare şi indicaţii de siguranţă Упътване за експлоатация и инструкции за безопасност Οδηγίες λειτουργίας & υποδείξεις ασφαλείας Operating instructions and safety notes Betriebsanleitung & Sicherheitshinweise Tlačna prskalica 5 l Pulverizator sub presiune 5 l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας πίεσης 5l Pressure spraying device 5 litre Drucksprüher 5 l Prije puštanja u pogon molimo Vas pažljivo pročitajte Upute za uporabu i pohranite ih zajedno sa tlačnom prskalicom! Upute priložite kada tlačnu prskalicu dajete trećim osobama. Înainte de prima punere în funcţiune, vă rugăm să le citiţi cu atenţie şi să le păstraţi împreună cu pulverizatorul sub presiune! Înmânaţi instrucţiunile atunci când predaţi pulverizatorul sub presiune unei alte persoane. Моля, прочетете внимателно преди първото пускане в експлоатация и съхранявайте заедно с пръскачката под налягане! При предаване на пръскачката под налягане предайте и инструкцията. Πριν την πρώτη χρήση δια άστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις Βαζί Βε τον ψεκαστήρα πίεσης! Αν παραδώσετε τον ψεκαστήρα πίεσης σε τρίτους, δώστε Βαζί και τις οδηγίες! Before using for the first time, please read the instructions carefully and store with the pressure spraying device! When passing on the pressure spraying device, ensure that the instructions are passed on as well. Bitte vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig lesen und zusammen mit dem Drucksprüher aufbewahren! Geben Sie die Anleitung bei Weitergabe des Drucksprühers mit.

Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

Upute za uporabu i sigurnosne napomene

Instrucţiuni de utilizare şi indicaţii desiguranţă

Упътване за експлоатация и инструкцииза безопасност

Οδηγίες λειτουργίας & υποδείξειςασφαλείας

Operating instructions and safety notesBetriebsanleitung & Sicherheitshinweise

Tlačna prskalica 5l

Pulverizator sub presiune 5 l

Пръскачка под налягане 5l

Ψεκαστήρας πίεσης 5l

Pressure spraying device 5 litre

Drucksprüher 5l

Prije puštanja u pogon molimo Vas pažljivo pročitajte Upute za uporabu i pohranite ih zajedno satlačnom prskalicom! Upute priložite kada tlačnu prskalicu dajete trećim osobama.Înainte de prima punere în funcţiune, vă rugăm să le citiţi cu atenţie şi să le păstraţi împreună cupulverizatorul sub presiune! Înmânaţi instrucţiunile atunci când predaţi pulverizatorul sub presiuneunei alte persoane.Моля, прочетете внимателно преди първото пускане в експлоатация и съхранявайте заеднос пръскачката под налягане! При предаване на пръскачката под налягане предайте иинструкцията.Πριν την πρώτη χρήση δια άστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις Βαζί Βε τον ψεκαστήραπίεσης! Αν παραδώσετε τον ψεκαστήρα πίεσης σε τρίτους, δώστε Βαζί και τις οδηγίες!Before using for the first time, please read the instructions carefully and store with the pressurespraying device! When passing on the pressure spraying device, ensure that the instructions arepassed on as well.Bitte vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig lesen und zusammen mit dem Druck sprüheraufbewahren! Geben Sie die Anleitung bei Weitergabe des Drucksprühers mit.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:51 Seite 1

Page 2: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

2

1

2

103

4

5

6

7

8

9

13

Opis dijelovaDescrierea pieselorОписание на частитеΜερική περιγραφήDescription of parts Teilebeschreibung(Slika/Фиг./Εικ./Fig./Abb. 1)

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:51 Seite 2

Page 3: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

3

Slika/Фиг./Εικ./Fig./Abb. A Slika/Фиг./Εικ./Fig./Abb. B

11

12

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:51 Seite 3

Page 4: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

4

Uvod stranica 5

Objašnjenje simbola na uređaju ..................................................................stranica 5 Namjenska uporaba.....................................................................................stranica 5 Opis dijelova / opseg isporuke ....................................................................stranica 6 Tehnički podatci ...........................................................................................stranica 6

Sigurnost stranica 6

Obilježja sigurnosnih napomena .................................................................stranica 6 Opće sigurnosne napomene .......................................................................stranica 6 Sigurnosni ventil ..........................................................................................stranica 7

Rukovanje stranica 7

Provjera sigurne funkcije .............................................................................stranica 7 Provjera funkcionalnosti...............................................................................stranica 8 Provjera doziranja.........................................................................................stranica 8 Puštanje u rad .............................................................................................stranica 8 Montaža cijevi za prskanje...........................................................................stranica 8 Stvaranje radnog tlaka ................................................................................stranica 9 Prskanje........................................................................................................stranica 9 Namještanje mlaznice za prskanje ..............................................................stranica 9 Ispuštanje preostalog tlaka..........................................................................stranica 9 Zbrinjavanje preostalih količina....................................................................stranica 10

Održavanje i čišćenje stranica 10

Podmazivanje brtvenog prstena pumpe ....................................................stranica 10 Čišćenje tlačne prskalice ............................................................................stranica 10 Čišćenje crijeva za prskanje i uzlazne cijevi ...............................................stranica 10 Čišćenje ventila ...........................................................................................stranica 10 Skladištenje tlačne prskalice ......................................................................stranica 11

Uklanjanje smetnji stranica 11

Zbrinjavanje stranica 11

Popis dijelova za popravak/zamjenskih dijelova stranica 12

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:51 Seite 4

Page 5: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

5

Uvod

Ove Upute za uporabu pomoći ćevam pri namjenskoj, sigurnoj i

ekonomičnoj uporabi tlačne prskalice.Svatko tko upotrebljava, čisti ili zbrinjavaovu tlačnu prskalicu treba se upoznatisa sadržajem ovih Uputa za uporabu.Ove Upute za uporabu sastavni su diotlačne prskalice. Uvijek ih čuvajtezajedno sa tlačnom prskalicom. Uputeza uporabu priložite kada tlačnuprskalicu dajete trećim osobama.

• Objašnjenje simbola na uređaju:

Nikada ne ostavljajte tlačnuprskalicu na suncu. Postojiopasnost od eksplozije!

Ne prskajte u otvoreni plamen!

Držite je podalje od otvorenogplamena i izvora topline.Nepropusno zatvorite posude;čuvajte ih zaštićeno od požara!Ne upotrebljavajte lako zapaljivetekućine!

Ne upotrebljavajte nagrizajućetvari!

Volumni protok: 0,5 l/min. primaks. 2,5 bara!

Zaštitite od smrzavanja iuskladištite na mjestuzaštićenom od smrzavanja.

Skladištite na temperaturama od0°C do 40°C na suhom mjestuzaštićenom od prašine.

Koristan sadržaj punjenjaoko 5 l

Maks. dopušteni radni tlak oko2,5 bara.

Pri pumpanju uvijek promatrajtemanometar kako bisteprovjeravali radni tlak.

• Namjenska uporaba

Tlačna prskalica isključivo služi zaprskanje sljedećih tekućina u kući, vrtuili staklenicima:- vode,- blagih, pH neutralnih sredstava za

čišćenje

Sredstva za prskanje smiju se prskatisamo u koncentraciji koju je naveoproizvođač sredstva za prskanje. Uslučaju nedoumica raspitajte se kodproizvođača sredstva za prskanje.Tlačna prskalica isključivo jenamijenjena za privatnu uporabu.

Nenamjenskom uporabom posebice sesmatra prskanje:- sredstava za zaštitu biljaka- sredstava za suzbijanje korova- dezinfekcijskih sredstava- gnojiva- otapala ili tekućina koje sadrže

otapala,- ulja- lako zapaljivih tekućina,- nagrizajućih tekućina kao što su

kiseline ili lužine.

Tvrtka Conmetall Meister GmbH nepreuzima odgovornost za štete kojenastanu zbog nenamjenske uporabe.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:51 Seite 5

Page 6: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

6

Opis dijelova/opseg isporuke(slika 1)

1 Ručka cijevi za prskanje2 Aktivacijska poluga3 Ručka pumpe4 Sigurnosni ventil5 Remen za nošenje, podesiv6 Spremnik7 Mlaznica za prskanje, namjestiva i

podesiva8 Cijev za prskanje9 Crijevo za prskanje

10 Kapica s navojem opruge ventila11 Uzlazna cijev12 Filtar13 Manometar

• Tehnički podatci

Dimenzijespremnika (Ø x V) oko 170 mm x 460 mmTežina upraznom stanju oko 1,0 kg Duljina cijevi zaprskanje oko 500 mmSadržaj punjenja maks. 5 lUkupan sadržaj oko 6,25 lDopušteni radnitlak oko 2,5 baraTemperatura uporabe 0 – 40 °CMaterijalspremnika polietilenMaterijal cijeviza prskanje mjedNačin nošenja bočno pomoću remena

za nošenjeVolumni protok(l / min.) maks. 0,5Količinaiznošenja 0,5 l/min

Sigurnost

• Obilježja sigurnosnih napomena

Sve sigurnosne napomene u ovimUputama za uporabu strukturirane suprema istom obrascu. Lijevo se nalazisimbol opasnosti. Zdesna se nalazisignalna riječ koja označava težinuopasnosti. Ispod se nalazi opis izvoraopasnosti i napomena na koji načinmožete izbjeći tu opasnost.

UPOZORENJE!Napomene s riječju

UPOZORENJE!upozoravaju na opasnosti kod kojiheventualno može doći do teških ilismrtnih ozljeda.

OPREZ!Napomene s riječju OPREZ!

upozoravaju na opasnosti kod kojiheventualno može doći do lakih i dosrednje teških ozljeda.

OPREZ!Napomene s riječju OPREZ! Bez

simbola upozoravaju na opasnosti kodkojih eventualno može doći domaterijalnih šteta ili šteta za okoliš.

• Opće sigurnosne napomene

Prilikom rukovanja tlačnom prskalicomobratite pozornost na sva upozorenja inapomene u ovim uputama za uporabu ipoštujte ih.

Izbjegavanje opasnosti od

eksplozije

• Nikada ne ostavljajte tlačnu prskalicuna suncu. Postoji opasnost odeksplozije.

• Ne prekoračujte maks. dopušteniradni tlak od 2,5 bara.

• Nikako ne otvarajte tlačnu prskalicuskroz dok još stoji pod pritiskom.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:51 Seite 6

Page 7: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

7

Izbjegavanje opasnosti od

ozljeđivanja

• Folije ambalaže i zaštitne folije držitepodalje od djece jer postoji opasnostod gušenja.

• Ovaj uređaj nije namijenjen da gaupotrebljavaju osobe (uključujući djecu)s ograničenim fizičkim, osjetilnim ilimentalnim sposobnostima ili snedostatkom iskustva i / ili znanja,osim ako ih ne nadzire osoba nadležnaza njihovu sigurnost ili ako ih je onauputila u uporabu uređaja. Malu djecutreba nadzirati kako bi se osiguralo dase ne igraju uređajem.

• Postoji opasnost od ozljeda kožezbog dodira sa sredstvom zaprskanje. Pri prskanju sredstva zaprskanje nosite prikladnu zaštitnuodjeću, zaštitne rukavice i zaštitu zadisanje.

• Nikada ne prskajte na ljude, životinje,električne uređaje ili električnevodove.

• Nikada ne prskajte prema vjetru.• Vidljivo oštećenu tlačnu prskalicu

nemojte puštati u pogon.• Nikada sami ne izvodite popravke ili

izmjene na tlačnoj prskalici.• Sigurnosni ventil nikada ne stavljajte

van funkcije.• Tlačnu prskalicu čuvajte na mjestu

koje nije dostupno djeci.• Nakon uporabe ispustite eventualno

postojeći preostali tlak iz spremnika.U tu svrhu gumb sigurnosnog ventilapovucie gore sve dok više ne čujetepištanje ili otpustite pumpu naspremniku opreznim okretanjemručice.

• Nakon svake uporabe temeljitoočistite ruke i lice.

Izbjegavanje pogrešnih funkcija

• Upotrebljavajte i pomjerajte tlačnuprskalicu samo u okomitom položaju.Samo je na taj način zajamčenoispravno funkcioniranje.

• U spremniku nemojte skladištitekućine. U slučaju da se osuše, onebi mogle začepiti sustav i oštetititlačnu prskalicu.

• Sigurnosni ventil

UPOZORENJE! Zbog izmjena nasigurnosnom ventilu može doći doozljeda. Nemojte vršiti nikakve promjenena sigurnosnom ventilu. Sigurnosniventil sprječava da se u spremniku stvoripreveliki tlak koji može dovesti doeksplozije. Prije svakog otvaranjaspremnika ispustite preostali tlak uspremniku povlačenjem za sigurnosniventil.

Rukovanje

Pomoću pumpe u spremniku se stvarapretlak. Pretlak provodi sredstvo zaprskanje iz spremnika do mlaznice zaprskanje. Mlaz prskanja možetenamještati.

• Provjerite sigurno funkcioniranje

OPREZ! Moguće su ozljede na

oštećenoj tlačnoj prskalici.

• Nemojte upotrebljavati tlačnuprskalicu ako nisu izvršene sljedećeprovjere.

Prije svake uporabe provjerite da na

tlačnoj prskalici nema vidljivih

oštećenja i da sigurno radi. U tu

svrhu izvršite sljedeće provjere:

Provjera vidljivih oštećenja na tlačnoj

prskalici

• Provjerite postoje li vidljiva oštećenjana spremniku (6).

• Provjerite postoje li vidljiva oštećenjana crijevu za prskanje (9).

• Provjerite postoje li vidljiva oštećenjana remenu za nošenje (5).

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:51 Seite 7

Page 8: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

8

Provjera priključaka

• Provjerite čvrst dosjed priključakacrijeva.

• Provjerite čvrst dosjed priključakacijevi.

• Provjerite nepropusnost dijelovauređaja uključujući sigurnosni ventilkod maks. dopuštenog tlaka

Provjera funkcije sigurnosnog ventila

• Napumpajte tlačnu prskalicu. Nakontoga provjerite nepropusnost svihdijelova uređaja i priključaka. Nesmije izlaziti zrak. Postavite tlačnuprskalicu u okomiti položaj i povucitesigurnosni ventil (4) gore dograničnika . Tlak se treba čujnoispuštati. Sigurnosni ventil se samotvara pri oko 2,3 bara.

• Provjera funkcionalnosti

• Otpustite slijepi vijak na ručki (1).Nataknite cijev za prskanje (8) dograničnika u ručku.

• Zavrnite slijepi vijak.• Napunite tlačnu prskalicu do

maksimalne oznake sa vodom kakobiste provjerili funkcionalnost svihdijelova uređaja: U tu svrhu postupitekao što je opisano pod „Puštanje urad”.

• Provjerite da li funkcioniraju dijelovi.

• Provjera doziranja

• Urećaj do oznake maksimalnonapunite vodom i napumpajte ga dodopuštenog radnog tlaka, pazeći naprikaz manometra (oko 20-25podizaja).

• Pri provjeri pazite na to da mlaznicaproizvodi ravnomjerni trag prskanja.

• Količina iznošenja trebala bi iznositi0,5 litara u minuti.

• Ova količina, koja se odnosi nakoncentraciju sredstva za prskanjekoju je naveo proizvođač, navodi vam

vrijeme koje vam je potrebno zananošenje na određenu površinu.

• Puštanje u rad

OPREZ! Moguće su ozljede zbog jošpostojećeg tlaka u spremniku.

• Da biste ispustili tlak koji još postoji uspremniku (6), povucite sigurnosniventil (4) prema gore sve dok više nečujete pištanje.

OPREZ! Moguće su ozljede krozsredstvo za prskanje, koje se koristi.

• Nosite prikladnu zaštitnu odjeću,rukavice i zaštitu za disanje. Uslučaju nedoumica raspitajte se kodproizvođača sredstva za prskanje.

• Slijedite upute proizvođača sredstvaza prskanje.

• Po potrebi od proizvođača sredstavaza prskanje zatražite list sasigurnosnim podacima za kemijsketvari i njihovu pripremu.

• Pripremite sredstvo za prskanje uposebnom spremniku. Pritom slijediteupute proizvođača sredstva zaprskanje.

• Stavite samo onoliko tekućine zaprskanje koliko je potrebno.

• Da biste pumpu odvrnuli izspremnika (6), ručku (3) okrećitesuprotno od smjera kazaljki na satu.

• Izvucite pumpu iz spremnika (6).• Pri punjenju koristite sito za punjenje.• Punite tako da ništa ne prolijevate i

da ništa ne prska.• Napunite maksimalno 5 litara tekućine.• Ponovo umetnite pumpu u spremnik

(vidi sliku A).• Da biste pumpu zavrnuli u spremnik,

ručku skroz do graničnika okrećite usmjeru kazaljki na satu.

• Montaža cijevi za prskanje

• Otpustite vijčani spoj na ručki (1)okrećući ga suprotno od smjerakazaljki na satu.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:51 Seite 8

Page 9: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

9

• Cijev za prskanje (8) do graničnikagurnite u ručku.

• Zatvorite vijčani spoj okrećući ga usmjeru kazaljki na satu.

• Vijčani spoj samo rukom pritegnite.Pritom nemojte upotrebljavati alat jerbi vijčani spoj u protivnom mogao bitioštećen.

• Stvaranje radnog tlaka

• Tlačnu prskalicu tijekom pumpanjaosigurajte protiv klizanja.

UPOZORENJE! Opasnost odeksplozije zbog previsokog tlaka utlačnoj prskalici. Pumpajte tlačnuprskalicu maksimalno do dopuštenogradnog tlaka od 2,5 bara pazeći pritomna prikaz manometra (oko 20-25podizaja pumpe).• Pritisnite ručku pumpe (3) prema

dolje.• Ručku suprotno od smjera kazaljki na

satu gurnite do graničnika.• Povucite ručku prema gore i

napumpajte spremnik (6) pokretimaručke prema gore i dolje maksimalnodo dopuštenog radnog tlaka od 2,5bara (oko 20-25 podizaja pumpe).(vidi sliku B).

• Tijekom pumpanja stalnoprovjeravajte tlak na manometru.

• Pritisnite ručku prema dolje u otvore.• Okrenite ručku u smjeru kazaljki na

satu sve do graničnika. Ručka jeblokirana.

• Prskanje

OPREZ! Moguće su ozljede kroz

sredstvo za prskanje, koje se koristi.

• Nosite prikladnu zaštitnu odjeću,rukavice i zaštitu za disanje.

• Slijedite upute proizvođača sredstvaza prskanje.

Osigurajte da je tlačna prskalicauvijek u okomitom položaju. Samo je nataj način moguća ispravna funkcija.• Objesite tlačnu prskalicu pomoću

remena za nošenje (5) preko ramena.• Tlačnu prskalicu možete držati i za

ručku pumpe (3).• Osigurajte da ne prskate u smjeru

vjetra.• Cijev za prskanje držite čvrsto za

ručku (1) i usmjerite mlaznicu zaprskanje (7) npr. na biljku.

• Optimalna udaljenost od mlaznice dociljane površine s odgovarajućomradnom širinom (magla prskanja oko0,5 m; mlaz prskanja oko 1 m)

• Pritisnite aktivacijsku polugu (2).Postupak prskanja počinje.

• Pustite aktivacijsku polugu. Postupakprskanja završava. Kada tlak u spremniku (6) nije više

dovoljan za prskanje, spremnik ponovonapumpajte maksimalno do dopuštenogradnog tlaka od 2,5 bara.

• Namještanje mlaznice zaprskanje

Prednji dio mlaznice za prskanje (7)može se namjestiti.• Da biste dobili široki stožasti trag

prskanja, prednji dio mlaznice zaprskanje do graničnika okrenite usmjeru kazaljki na satu.

• Da biste dobili puni mlaz, prednji diomlaznice za prskanje za četvrtinuokretaja okrenite suprotno smjerukazaljke na satu.

• Ispuštanje preostalog tlaka

• Da biste ispustili preostali tlak uspremniku (6), povucite sigurnosniventil (4) prema gore sve dok višene čujete pištanje ili otpustite pumpuna spremniku oprezno okrećućiručku (3).

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:51 Seite 9

Page 10: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

10

• Zbrinjavanje preostale količine

OPREZ! Opasnost od ozljede zbog

dodira kože s preostalim količinama u

spremniku. Nosite prikladnu zaštitnu

odjeću, rukavice i zaštitu za disanje.

Nakon što ste ispustili preostali tlak, izspremnika (6) možete zbrinutieventualno postojeće preostale količine(0,1 do maks. 0,25 litara).• Da biste pumpu odvrnuli iz

spremnika, okrećite ručku (3)suprotno od smjera kazaljki na satu.

• Izvucite pumpu iz spremnika 6 i držitecrijevo s pritisnutom aktivacijskompolugom prema gore kako bi sviostatci iz crijeva i uzlazne cijevi istekliu spremnik.

OPREZ! Radi nestručnog zbrinjavanjapreostalih količina može doći domaterijalnih šteta i šteta po okoliš .

• Zbrinite preostale količine premauputama proizvođača sredstava zaprskanje odnosno prema lokalnovažećim propisima.

• Tlačnu prskalicu potom nakon svakeuporabe očistite.

Održavanje i čišćenje

• Podmazivanje brtvenog prstenapumpe

Da biste podmazali brtveni prstenpumpe, postupite na sljedeći način:• Otpustite slijepi vijak ispod ručke

pumpe (3).• Izvucite ručku pumpe prema gore.

Brtveni prsten se nalazi na klipu.• Brtveni prsten podmažite sa

mazivom.• Umetnite ručku.• Rukom zavrnite slijepi vijak.

• Čišćenje tlačne prskalice

Nakon svake uporabe očistite tlačnuprskalicu, posebice prije skladištenja.• Odvrnite mlaznicu za prskanje (7).• Pod tekućom vodom očistite

mlaznicu za prskanje.• Da biste očistili začepljenu mlaznicu

za prskanje, za probijanje mlaznice zaprskanje koristite iglu.

• Vodom i eventualno dodatkomsredstva za čišćenje napunite tlačnuprskalicu i ispraznite spremnikprskanjem.

• Navlaženom krpom očistite površine.• Mlaznice i druge male dijelove nikada

nemojte ispuhivati ustima.

• Čišćenje crijeva za prskanje iuzlazne cijevi

Da biste očistili dijelove, postupite nasljedeći način:• Otpustite slijepi vijak crijeva za

prskanje (9) na spremniku.• Izvucite uzlaznu cijev (11) iz

spremnika (6).• Crijevo za prskanje, uzlaznu cijev (11)

i filtar (12) očistite pod tekućomvodom.

• Nakon čišćenja ponovo utakniteuzlaznu cijev u predviđeni otvorspremnika.

• Rukom zavrnite slijepi vijak.

• Čišćenje ventila

• Po potrebi skinite kapicu (10) oprugeventila, skinite oprugu, očistite ju iponovo umetnite. Rukom pritegnitekapicu.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:51 Seite 10

Page 11: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

11

• Skladištenje tlačne prskalice

• Prije skladištenja očistite tlačnuprskalicu.

• Eventualno postojeće preostalekoličine sredstva za prskanje ukloniteiz spremnika i vodova.

• Pustite da se svi dijelovi dobro osuše.• Skladištite tlačnu prskalicu na

temperaturama od 0°C do 40°C nasuhom mjestu zaštićenom od prašine.

• Zaštitite tlačnu prskalicu odsmrzavanja i skladištite ju na mjestuzaštićenom od smrzavanja.

Uklanjanje smetnji

Ako niže navedene mjere nisu uspješne,obavijestite proizvođača.� = smetnja

� = mogući uzrok�= uklanjanje smetnje

� U spremniku se ne stvara tlak.

� Pumpa nije čvrsto zavrnuta.� Čvrsto zavrnite pumpu.

� Brtveni prsten pumpe nije podmazan.� Podmažite brtveni prsten pumpe.

� Mlaznica za prskanje ne prska.

� Nema tlaka.� Sa pumpom sagradite tlak.

� Mlaznica za prskanje je začepljena.� Očistite mlaznicu za prskanje.

� U spremniku nema sredstva zaprskanje.

� Napunite sredstvo za prskanje.

� Filtar (12) je začepljen.� Očistite filtar.

Zbrinjavanje

Raspitajte se u vašojgradskoj ili općinskoj upravio mogućnostima recikliranjaili ekološkom i stručnomzbrinjavanju tlačne prskalice.Zbrinite uređaj i materijalepakiranja u skladu spropisima koji vrijede namjestu primjene.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:51 Seite 11

Page 12: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

12

Popis dijelova za popravak/zamjenskih dijelova

• Opis dijelova

1 Ručka cijevi za prskanje2 Aktivacijska poluga3 Ručka pumpe5 Remen za nošenje, podesiv6 Spremnik7 Mlaznica za prskanje, namjestiva i

podesiva8 Cijev za prskanje9 Crijevo za prskanje

10 Kapica opruge ventila11 Uzlazna cijev12 Filtar13 Manometar

Za naručivanje dijelova za popravak /zamjenskih dijelova obratite se servisuza kupce.

Tlačna prskalica 5l

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:51 Seite 12

Page 13: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

13

11

12

1

2

103

5

6

7

8

9

13

Opis dijelova

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 13

Page 14: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

14

Introducere pagina 15

Semnificaţia simbolurilor de pe aparat pagina 15Utilizarea conform destinaţiei pagina 15Descrierea pieselor/volumul livrării pagina 16Date tehnice pagina 16

Siguranţa pagina 16

Caracteristici ale indicaţiilor de siguranţă pagina 16Indicaţii generale de siguranţă pagina 16Ventil de siguranţă pagina 17

Operarea pagina 17

Verificarea funcţionării sigure pagina 17Verificarea capacităţii funcţionale pagina 18Verificarea dozării pagina 18Punerea în funcţiune pagina 18Montarea lăncii de pulverizare pagina 19Producerea presiunii de operare pagina 19Pulverizarea pagina 19Reglarea duzei de pulverizare pagina 20Reducerea presiunii reziduale la zero pagina 20Eliminarea cantităţilor reziduale pagina 20

Întreţinerea şi curăţarea pagina 20

Gresarea inelului de etanşare al pompei pagina 20Curăţarea pulverizatorului sub presiune pagina 20Curăţarea furtunului de pulverizare şi a tubului de extracţie pagina 21Curăţarea ventilului pagina 21Depozitarea pulverizatorului sub presiune pagina 21

Remedierea defecţiunilor pagina 21

Eliminarea pagina 21

Lista pieselor de reparaţie / de schimb pagina 22

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 14

Page 15: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

15

Introducere

Aceste instrucţiuni de utilizare văajută la utilizarea conform destinaţiei,

în condiţii de siguranţă şi rentabilă apulverizatorului sub presiune. Oricepersoană care utilizează, curăţă sauelimină acest pulverizator sub presiunetrebuie să cunoască conţinutul acestorinstrucţiuni de utilizare. Aceste instrucţiunide utilizare sunt parte integrantă apulverizatorului sub presiune. Păstraţi-leîntotdeauna împreună cu pulverizatorul subpresiune. Dacă înmânaţi pulverizatorul subpresiune unei alte persoane, predaţi-i şiaceste instrucţiuni de utilizare.

• Clarificarea simbolurilor de peaparat:

Nu lăsaţi niciodată pulverizatorulsub presiune în soare. Existăpericol de explozie!

Nu pulverizaţi în flăcărideschise!

Păstraţi la distanţă de flăcări şisurse de căldură. Închideţirecipientele etanş pentru a lepăstra în stare neinflamabilă! Nuutilizaţi lichide uşor inflamabile!

Nu utilizaţi substanţe corozive!

Debit volumetric: 0,5 l/min. lamax. 2,5 bari!

A se proteja împotriva îngheţuluişi a se depozita într-un loc feritde îngheţ.

A se depozita la temperaturicuprinse între 0°C – 40°C, într-un loc uscat şi fără praf.

Capacitate utilă de cca. 5 l

Presiunea max. admisă deoperare cca. 2,5 bari

Monitorizaţi întotdeaunamanometrul în timpul pompăriipentru a verifica presiunea deoperare

• Utilizarea conform destinaţiei

Pulverizatorul sub presiune foloseşteexclusiv la pulverizarea următoarelorlichide în gospodării, grădini sau sere:- apă,- soluţii delicate de curăţare, cu pH

neutru

Soluţiile de pulverizare trebuiepulverizate numai în concentrațiaspecificată de producătorul soluţiilor depulverizare. Dacă aveţi îndoieli, vărugăm să vă adresaţi producătoruluisoluţiei de pulverizare. Pulverizatorulsub presiune este prevăzut exclusivpentru uz privat.

Neconformă este îndeosebipulverizarea:- soluţiilor de protecţie a plantelor- soluţiilor de îndepărtare a buruienilor- soluţiilor de dezinfectare- îngrăşămintelor- solvenţilor sau a lichidelor cu conţinut

de solvenţi,- petrolului- lichidelor uşor inflamabile,- lichidelor iritante cum ar fi acizii sau

leşiile.

Conmetall Meister GmbH nu răspundepentru daunele care rezultă ca urmare autilizării neconforme.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 15

Page 16: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

16

• Descrierea pieselor / volumullivrării (fig. 1)

1 Mâner al tubului de stropire2 Manetă de declanşare3 Mânerul pompei4 Ventil de siguranţă5 Curea de transport, reglabilă6 Rezervor7 Duză de pulverizare, ajustabilă şi

reglabilă8 Tub de stropire9 Furtun de pulverizare

10 Capac înşurubabil arc ventil11 Tub de extracţie12 Filtru13 Manometru

• Date tehnice

Dimensiunirezervor (Ø x H) cca. 170 mm x 460 mmGreutatea proprie: cca. 1,0 kg Lungimea tubuluide stropire cca. 500 mmCapacitate deumplere max. 5 lCapacitate totală cca. 6,25 lPresiunea admisăde operare cca. 2,5 bariTemperatura deutilizare 0 – 40 °CMaterial rezervor polietilenăMaterial tub destropire alamăMod de transport lateral cu ajutorul

curelei de transportDebit volumetric(l / min.) max. 0,5Cantitatea deaplicare 0,5 l/min

Siguranţa

• Caracteristici ale indicaţiilor desiguranţă

Toate indicaţiile de siguranţă din acesteinstrucţiuni de utilizare au fost elaboratecorespunzător aceluiaşi model. În parteastângă găsiţi un simbol de pericol. Înpartea dreaptă vedeţi un cuvânt deavertizare care marchează gradul depericulozitate. Mai jos vedeţi o descrierea sursei pericolului şi indicaţii desprecum puteţi preveni acest pericol.

AVERTIZARE!

Indicaţiile cu cuvântul AVERTIZARE!

atrag atenţia asupra pericolelor care sepot solda cu vătămări corporale gravesau mortale.

PRECAUŢIE!

Indicaţiile cu cuvântul PRECAUŢIE!

atrag atenţia asupra pericolelor care sepot solda cu vătămări corporale uşoarepână la medii.

PRECAUŢIE!

Indicaţiile cu cuvântul PRECAUŢIE!

Fără simbol, atrag atenţia asuprapericolelor la care este posibil să aparădaune materiale sau periclitări alemediului înconjurător.

• Indicaţii generale privindsiguranţa

Respectaţi şi urmaţi toate avertizările şiindicaţiile din aceste instrucţiuni deutilizare atunci când utilizaţipulverizatorul sub presiune.

Prevenirea pericolelor de explozie

• Nu lăsaţi niciodată pulverizatorul subpresiune în soare. Există pericol deexplozie.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 16

Page 17: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

17

• Nu depăşiţi presiune max. admisă deoperare de 2,5 bari.

• În niciun caz să nu deschideţipulverizatorul sub presiune atât timpcât acesta se află sub presiune.

Prevenirea pericolelor de vătămare

corporală

• Păstraţi foliile de ambalare şi deprotecţie într-un loc inaccesibilcopiilor deoarece există pericol deasfixiere.

• Acest aparat poate fi utilizat depersoane (inclusiv copii) cu capacităţifizice, senzoriale sau psihice redusesau care nu deţin experienţa şi/saucunoştinţele necesare, numai dacăacestea sunt supravegheate de opersoană responsabilă de siguranţaacestora sau au primit de la aceastainstrucţiuni pentru utilizareaaparatului. Copiii trebuiesupravegheaţi pentru a se asigura căaceştia nu se joacă cu aparatul.

• Există pericolul rănirii mâinilor caurmare a contactului cu soluţiile depulverizare. În timpul pulverizăriisoluţiilor purtaţi îmbrăcăminte deprotecţie, mănuşi şi mască deprotecţie respiratorie.

• Nu pulverizaţi niciodată spre oameni,animale, aparate electrice şi cablurielectrice.

• Nu pulverizaţi niciodată împotrivadirecţiei vântului.

• Nu puneţi niciodată un pulverizatorsub presiune în funcţiune dacă estevizibil deteriorat.

• Nu realizaţi reparaţii sau modificări lapulverizatorul sub presiune.

• Nu scoateţi niciodată din funcţiuneventilul de siguranţă.

• Păstraţi pulverizatorul sub presiuneîntr-un loc inaccesibil copiilor.

• După utilizare reduceţi la zeropresiunea reziduală eventualexistentă în rezervor. În acest scop,trageţi butonul ventilului de siguranţă

în sus până când nu mai auziţi niciunşuierat sau desfaceți pompa de larezervor prin rotirea cu atenţie amânerului.

• După fiecare utilizare, curăţaţi-vătemeinic mâinile şi faţa.

Prevenirea disfuncţionalităţilor

• Utilizaţi şi mişcaţi pulverizatorul subpresiune numai în poziţie verticală.Doar astfel se poate asigura ofuncţionare optimă.

• Nu depozitaţi lichide în rezervor.Acestea ar putea înfunda sistemuldacă se usucă şi ar putea deteriorapulverizatorul sub presiune.

• Ventil de siguranţă

AVERTIZARE! Sunt posibile vătămăricorporale ca urmare a modificărilor laventilul de siguranţă. Nu efectuaţimodificări la ventilul de siguranţă. Ventilulde siguranţă împiedică formarea uneipresiuni prea mari în rezervor şi poateduce la o explozie. Înainte de fiecaredeschidere a rezervorului, reduceţi la zeropresiunea reziduală din rezervor printragerea de ventilul de siguranţă.

Operarea

Cu ajutorul pompei se produce înrezervor o suprapresiune.Suprapresiunea conduce soluţia destropire din rezervor în duza de stropire.Puteţi regla jetul de stropire.

• Verificarea funcţionării sigure

PRECAUŢIE! Sunt posibile

vătămări corporale ca urmare a unui

pulverizator sub presiune deteriorat.

• Nu utilizaţi pulverizatorul subpresiune dacă nu sunt îndepliniteurmătoarele verificări.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 17

Page 18: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

18

Înainte de fiecare utilizare, verificaţi

pulverizatorul sub presiune dacă are

daune vizibile şi dacă funcţionează în

siguranţă. Efectuaţi în acest sens

următoarele verificări:

Verificarea pulverizatorului sub

presiune dacă are daune vizibile

• Verificaţi rezervorul (6) dacă aredaune vizibile.

• Verificaţi furtunul de pulverizare (9)dacă are daune vizibile.

• Verificaţi cureaua pentru transport (5)dacă are daune vizibile.

Verificarea racordurilor• Verificaţi racordurile furtunului dacă

sunt fixate bine.• Verificaţi racordurile ţevii dacă sunt

fixate bine.• Verificaţi etanşeitatea pieselor

aparatului inclusiv a ventilului desiguranţă la presiunea max. admisă

Verificarea funcţionării ventilului de

siguranţă

• Pompaţi pulverizatorul sub presiune.Controlaţi apoi toate pieseleaparatului şi racordurile cu privire laetanşeitate. Nu trebuie să iasă aer.Aşezaţi pulverizatorul sub presiune înpoziţie verticală şi trageţi ventilul desiguranţă (4) până la limită în sus.Presiunea trebuie să se reducăperceptibil auditiv. Ventilul desiguranţă se deschide automat la opresiune de cca. 2,3 bari.

• Verificarea capacităţiifuncţionale

• Desfaceţi piuliţa olandeză de lamâner (1). Introduceţi tubul destropire (8) până la limită în mâner.

• Strângeţi piuliţa olandeză.• Umpleţi pulverizatorul sub presiune

până la marcajul maxim cu apăpentru a verifica capacitateafuncţională a tuturor pieselor

aparatului: Procedaţi în acest sens caîn modul descris la punctul "Punereaîn funcţiune".

• Controlaţi dacă funcţionează toatepiesele.

• Verificarea dozării

• Umpleţi aparatul cu apă până lamarcajul maxim şi pompaţi apa,respectând indicaţia manometrului,până la presiunea admisă de operare(cca. 20 - 25 de curse).

• În timpul verificării, aveţi în vedere caduza să producă un jet de pulverizareuniform, de tip evantai.

• Cantitatea de aplicare trebuie să fiede 0,5 litri pe minut.

• Această cantitate raportată laconcentraţia soluţiei de pulverizarespecificată de producător vă indicătimpul de care aveţi nevoie pentruaplicarea soluţiei pe o anumităsuprafaţă.

• Punerea în funcţiune

PRECAUŢIE! Sunt posibile vătămăricorporale ca urmare a presiunii încăexistente în rezervor.

• Pentru a reduce la zero presiuneaîncă existentă în rezervor (6), trageţiventilul de siguranţă (4) în sus pânăcând nu mai auziţi niciun şuierat.

PRECAUŢIE! Sunt posibile vătămăricorporale din cauza soluţiei destropire utilizate.

• Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie,mănuşi şi mască de protecţierespiratorie adecvate. Dacă aveţiîndoieli, contactaţi producătorulsoluţiei de stropit.

• Urmaţi instrucţiunile producătoruluisoluţiei de stropire.

• Dacă este cazul, solicitaţi fişele cudate tehnice de securitate pentrusubstanţele chimice şi preparatele lorde la producătorul soluţiei de stropire.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 18

Page 19: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

19

• Pregătiţi soluţia de stropire într-unrezervor separat. Urmaţi instrucţiunileproducătorului soluţiei de stropire.

• Utilizaţi atât de mult lichid de stropirecât este necesar.

• Pentru a deşuruba pompa dinrezervor (6), rotiţi mânerul (3) în senscontrar acelor de ceasornic.

• Trageţi pompa din rezervor (6).• La umplere, utilizaţi sita de umplere.• Umpleţi în aşa fel, încât lichidul să nu

curgă pe lângă sau să nu fie stropitînapoi.

• Umpleți maxim 5 litri de lichid.• Reaşezaţi pompa în rezervor (vezi

fig. A)• Pentru a înşuruba pompa în rezervor,

rotiţi mânerul în sensul acelor deceasornic până la limită.

• Montarea lăncii de pulverizare

• Desfaceţi îmbinarea filetată de lamâner (1), rotind în sens contraracelor de ceasornic.

• Împingeţi tubul de stropire (8) până lalimită în mâner.

• Închideţi îmbinarea filetată prin rotireaîn sensul acelor de ceasornic.

• Strângeţi îmbinarea filetată doarmanual. Nu utilizaţi unelte deoareceîmbinarea filetată ar putea fideteriorată.

• Producerea presiunii deoperare

• În timpul procesului de pompareasiguraţi pulverizatorul sub presiuneîmpotriva alunecării.AVERTIZARE! Pericol de explozie

din cauza presiunii mari dinpulverizatorul sub presiune. Pompaţipulverizatorul sub presiune maxim pânăla presiunea de operare admisă de 2,5bari, respectând indicaţia manometrului(cca. 20 - 25 de curse de pompare).• Apăsaţi mânerul pompei (3) în jos.

• Rotiţi mânerul în sens contrar acelorde ceasornic până la limită.

• Trageţi mânerul în sus şi pompaţirezervorul (6) cu mişcări în sus şi înjos ale manetei până la presiuneaadmisă de operare de maxim 2,5 bari(cca. 20 - 25 de curse de pompare).(vezi fig. B).

• În timpul pompării presiunea trebuieverificată în permanenţă lamanometru.

• Apăsaţi mânerul în jos în degajări.• Rotiţi mânerul în sensul acelor de

ceasornic până la limită. Mânerul esteblocat.

• Pulverizare

PRECAUŢIE! Sunt posibile

vătămări corporale din cauza soluţiei

de stropire utilizate.

• Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie,mănuşi şi mască de protecţierespiratorie adecvate.

• Urmaţi instrucţiunile producătoruluisoluţiei de stropire.Asiguraţi-vă că pulverizatorul sub

presiune se află întotdeauna în poziţieverticală. Doar astfel se poate asigura ofuncţionare ireproşabilă.• Suspendaţi pulverizatorul sub

presiune cu cureaua pentrutransport (5) peste umăr.

• Puteţi ţine pulverizatorul sub presiuneşi de mânerul pompei (3).

• Asiguraţi-vă că nu pulverizaţi contravântului.

• Ţineţi ferm tubul de stropire demâner (1) şi orientaţi duza depulverizare (7) de ex. spre o plantă.

• Distanţa optimă a duzei faţă desuprafaţa-ţintă cu lăţimea de lucruaferentă (ceaţa de pulverizare cca.0,5 m; jetul de pulverizare cca. 1 m)

• Apăsaţi maneta de declanşare (2).Începe procesul de pulverizare.

• Eliberaţi maneta de declanşare.Procesul de pulverizare se încheie.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 19

Page 20: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

20

Dacă presiunea din rezervor (6) numai este suficientă pentru pulverizare,pompaţi lichidul din rezervor din nou cuo presiune admisă de operare de maxim2,5 bari.

• Reglarea duzei de stropire

Partea frontală a duzei de stropire (7)este reglabilă.• Pentru a produce un con de

pulverizare, rotiţi partea frontală aduzei de stropire în sensul acelor deceasornic până la limită.

• Pentru a produce un jet concentrat,rotiţi partea frontală a duzei destropire în sens contrar acelor deceasornic cu un sfert de rotaţie.

• Reducerea presiunii reziduale lazero

• Pentru a reduce la zero presiuneareziduală din rezervor (6), trageţiventilul de siguranţă în sus (4) pânăcând nu se mai aude niciun şuieratsau desfaceţi pompa de la rezervorprin rotirea cu atenţie a mânerului (3).

• Eliminarea cantităţii reziduale

PRECAUŢIE! Pericol de vătămare

corporală ca urmare a contactului

pielii cu cantităţile reziduale din

rezervor. Purtaţi îmbrăcăminte de

protecţie, mănuşi şi mască de

protecţie respiratorie adecvate.

După ce aţi redus la zero presiuneareziduală, puteţi să eliminaţi dinrezervor (6) cantităţile rezidualeeventual existente (0,1 până la max.0,25 litri).• Pentru a deşuruba pompa din

rezervor, rotiţi mânerul (3) în senscontrar acelor de ceasornic.

• Trageţi pompa din rezervor (6), şiţineţi furtunul cu maneta de

declanşare apăsată în sus, pentru catoate reziduurile din furtun şi din tubulde extracţie să curgă înapoi înrezervor.

PRECAUŢIE! Sunt posibile daunemateriale şi periclitări ale mediuluiînconjurător ca urmare a eliminăriinecorespunzătoare a cantităţilorreziduale.

• Eliminaţi cantitatea reziduală conformspecificaţiilor producătorului soluţieide stropire, respectiv conformprevederilor valabile pe plan local.

• Curăţaţi apoi pulverizatorul subpresiune după fiecare utilizare.

Întreţinerea şi curăţarea

• Gresarea inelului de etanşare alpompei

Pentru a gresa inelul de etanşare alpompei, procedaţi în felul următor:• Desfaceţi piuliţa olandeză de sub

mânerul pompei (3).• Scoateţi mânerul pompei prin partea

de sus. Inelul de etanşare este aplicatla piston.

• Gresaţi inelul de etanşare cuvaselină.

• Introduceţi mânerul.• Strângeţi piuliţa olandeză manual.

• Curăţarea pulverizatorului subpresiune

Curăţaţi pulverizatorul sub presiunedupă fiecare utilizare, îndeosebi însăînainte de o depozitare.• Deşurubaţi duza de stropire (7).• Curăţaţi duza de stropire sub un jet

de apă.• Pentru a curăţa duza de pulverizare

înfundată, utilizaţi un ac pentrudesfundarea duzei de stropire.

• Umpleţi pulverizatorul sub presiunecu apă şi dacă este cazul, cu un

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 20

Page 21: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

21

aditiv de curăţare şi goliţi rezervorulprin pulverizare.

• Curăţaţi suprafeţele cu o lavetăumedă.

• Nu suflaţi niciodată cu gura duzele şipiesele mici.

• Curăţarea furtunului depulverizare şi a tubului deextracţie

Pentru a curăţa piesele procedaţi astfel:• Desfaceţi piuliţa olandeză a furtunului

de pulverizare (9) de la rezervor.• Trageţi tubul de extracţie (11) din

rezervor (6).• Curăţaţi furtunul de pulverizare (11) şi

filtrul (12) sub un jet de apă.• După curăţare, introduceţi tubul de

extracţie din nou în orificiul prevăzutîn rezervor pentru aceasta.

• Strângeţi piuliţa olandeză manual.

• Curăţarea ventilului

• La nevoie, îndepărtaţi capaculînşurubabil (10) al arcului ventilului,scoateţi arcul, curăţaţi-l şireintroduceţi-l. Strângeţi manualcapacul înşurubabil.

• Depozitarea pulverizatorului subpresiune

• Curăţaţi pulverizatorul sub presiuneînainte de a-l curăţa.

• Îndepărtaţi cantităţile reziduale desoluţii de stropire eventual existentedin rezervor şi conducte.

• Lăsaţi toate piesele să se usuce bine• Depozitaţi pulverizatorul sub presiune

la o temperatură cuprinsă între 0°C –40°C într-un loc uscat şi fără praf.

• Protejaţi pulverizatorul sub presiuneîmpotriva îngheţului şi depozitaţi-lîntr-un loc ferit de îngheţ.

Remedierea defecţiunilor

Dacă măsurile specificate mai jos nu văajută să remediaţi cu succesdefecţiunile, informaţi producătoruldespre aceasta.� = Defecţiune

� = Cauza posibilă� = Remediere

� În rezervor nu se formează

presiune.

� Pompa nu este ferm înşurubată.� Înşurubaţi ferm pompa.

� Inelul de etanşare al pompei nu estelubrifiat.

� Gresaţi inelul de etanşare al pompei.

� Duza de pulverizare nu

pulverizează.

� Nu există presiune.� Produceţi presiune cu pompa.

� Duza de pulverizare este înfundată.� Curăţaţi duza de pulverizare.

� Lipsă soluţie de stropire în rezervor.� Umpleţi cu soluţie de stropire.

� Filtrul (12) este înfundat.� Curăţaţi filtrul.

Eliminarea

Informaţi-vă la administraţiaoraşului dvs. sau laadministraţia municipalădespre posibilităţile dereciclare sau despre eliminareaecologică şi corespunzătoare apulverizatorului sub presiune.Eliminarea pulverizatorului subpresiune. Eliminaţi aparatul şiambalajul aferent conformprevederilor valabile la locul deutilizare.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 21

Page 22: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

22

Lista pieselor de reparaţie/de schimb

• Descrierea pieselor

1 Mâner al tubului de stropire2 Manetă de declanşare3 Mânerul pompei5 Curea de transport, reglabilă6 Rezervor7 Duză de pulverizare, ajustabilă şi

reglabilă8 Tub de stropire9 Furtun de pulverizare

10 Capac înşurubabil arc ventil11 Tub de extracţie12 Filtru13 Manometru

Pentru lista pieselor de reparaţie / deschimb vă rugăm să vă adresaţiServiciului de asistenţă tehnică aclienţilor indicat pentru service.

Pulverizator subpresiune 5 l

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 22

Page 23: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

23

11

12

1

2

103

5

6

7

8

9

13

Descrierea pieselor

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 23

Page 24: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

24

Увод Страница 25

Обяснение на символите върху уреда ............................................Страница 25Правилна употреба ............................................................................Страница 25Описание на частите/обем на доставката......................................Страница 26Технически данни ..............................................................................Страница 26

Безопасност Страница 26

Белези на инструкциите за безопасност .......................................Страница 26Общи инструкции за безопасност ...................................................Страница 26Предпазен клапан .............................................................................Страница 27

Обслужване Страница 27

Проверка на безопасната работа ....................................................Страница 27Проверка на пригодността за работа ..............................................Страница 28Проверка на дозирането ..................................................................Страница 28Пускане в действие ...........................................................................Страница 28Монтиране на разпръскващия струйник ........................................Страница 29Създаване на работно налягане......................................................Страница 29Пръскане.............................................................................................Страница 29Настройка на разпръсквателната дюза ........................................Страница 30Изпускане на остатъчното налягане ...............................................Страница 30Изхвърляне на остатъчните количества.........................................Страница 30

Поддръжка и почистване Страница 30

Смазване на уплътнителния пръстен на помпата.........................Страница 30Почистване на пръскачката под налягане .....................................Страница 30Почистване на разпръскващия маркуч и подемната тръба .........Страница 31Почистване на клапана ....................................................................Страница 31Съхранение на пръскачката под налягане ....................................Страница 31

Отстраняване на неизправности Страница 31

Изхвърляне Страница 32

Списък на ремонтните части /резервните части Страница 32

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 24

Page 25: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

25

Увод

Настоящото упътване за употребаВи помага за правилната,

безопасна и ефективна употреба напръскачката под налягане. Всяко лице,което използва, почиства или изхвърляпръскачката под налягане, трябва дасе е запознало със съдържанието нанастоящото упътване за употреба.Настоящото упътване за употреба енеразделна част от пръскачката подналягане. Винаги го съхранявайтезаедно с пръскачката под налягане.Когато предавате пръскачката подналягане, предавайте с нея иупътването за употреба.

• Обяснение на символите върхууреда:

Не оставяйте пръскачката подналягане да стои на слънце.Има опасност от експлозия!

Не пръскайте в открит пламък!

Пазете от открит пламък иизточници на топлина.Затваряйте съдовете плътно;съхранявайте без опасност отпожар! Не използвайте леснозапалими течности!

Не използвайте разяждащиматериали!

Обемен поток: 0,5 L/min. примакс. 2,5 bar!

Пазете от студ и съхранявайтена защитено от замръзванемясто.

Съхранение при 0°C – 40°C насухо, незапрашено място.

Полезна вместимост около 5 l

Максимално разрешеноработно налягане около 2,5 bar

При помпане винагинаблюдавайте манометъра, зада контролирате работнотоналягане

• Правилна употреба

Пръскачката под налягане служи самоза разпръскване на следните течностив дома, градината или в оранжерии:- вода,- меки почистващи препарати с

неутрално РН

Средствата за пръскане трябва да серазпръскват само в посочената отпроизводителя на средството запръскане концентрация. При съмнениесе информирайте от производителя насредството за пръскане. Пръскачкатапод налягане е предвидена само залична употреба.

Като неправилно се счита по-специалноразпръскването на:- средства за растителна защита- средства за унищожаване на

плевели- дезинфектанти- торове- разтворители или течности,

съдържащи разтворители,- масла- лесно запалими течности,- разяждащи течности като киселини

или основи.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 25

Page 26: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

26

Фирма Conmetall Meister GmbH непоема отговорност за щети, коитовъзникват поради неправилнатаупотреба.

• Описание на частите/обем надоставката (Фиг. 1)

1 Ръкохватка на пръскащата тръба2 Задействащ лост3 Ръкохватка на помпата4 Предпазен клапан5 Ремък за носене, регулируем6 Резервоар7 Разпръсквателна дюза, подвижна и

регулируема8 Разпръсквателна тръба9 Разпръскващ маркуч

10 Капачка на винт пружина наклапана

11 Подемна тръба12 Филтър13 Манометър

• Технически данни

Размер нарезервоара (Ø x В) около 170 mm x 460 mmСобствено тегло около 1,0 kg Дължина на разпръсквателнататръба около 500 mmВместимост макс. 5 lОбща вместимост около 6,25 lРазрешено работноналягане около 2,5 barРаботнатемпература 0 – 40 °CМатериал нарезервоара полиетиленМатериал наразпръсквателната тръба месингНачин на носене: странично с ремъка за

носенеОбемен поток(l / min.) макс. 0,5Разпръскваноколичество 0,5 L/min

Безопасност

• Белези на инструкциите забезопасност

Всички инструкции за безопасност внастоящото упътване за употреба са с еднаи съща структура. Вляво ще откриетесимвол за опасност. Вдясно от неговиждате сигнална дума, която обозначавастепента на сериозност на опасността. Поднея виждате описание на източника наопасност и указанията как можете даизбегнете тази опасност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указанията с думатаПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

предупреждават за опасности, при които евъзможно да настъпят тежки илисмъртоносни наранявания.

ВНИМАНИЕ!

Указанията с думата ВНИМАНИЕ!

предупреждават за опасности, при които евъзможно да настъпят леки до среднинаранявания.

ВНИМАНИЕ!

Указанията с думата ВНИМАНИЕ! безсимвол предупреждават за опасности, прикоито е възможно да възникнатимуществени вреди или щети за околнатасреда.

• Общи инструкции забезопасност

При работа с пръскачката под наляганеспазвайте и следвайте всичкипредупреждения и указания в настоящотоупътване за употреба.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 26

Page 27: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

27

Избягвайте опасности от експлозия• Не оставяйте пръскачката под налягане

да стои на слънце. Има опасност отексплозия.

• Не превишавайте макс. разрешенотоработно налягане от 2,5 bar.

• В никакъв случай не отваряйтепръскачката под налягане, докато всеоще се намира под налягане.

Избягвайте опасности от нараняване• Пазете опаковъчните и защитните

фолиа от деца, съществува опасност отзадушаване.

• Уредът не е предназначен за употребаот хора (включително деца) с ограниченифизически, сензорни или умствениспособности или с недостатъчен опити/или недостатъчни знания, освен ако тене са под надзора на лице, компетентноза тяхната безопасност, или неполучават от него указания как даизползват уреда. Децата трябва да сапод контрол, за да се гарантира, че неиграят с уреда.

• Съществува опасност от кожнинаранявания поради контакт съссредството за пръскане. Приразпръскване на средства за пръсканеносете подходящо защитно облекло,ръкавици и дихателна защита.

• Никога не пръскайте към хора, животни,електрически уреди и електрическипроводници.

• Никога не пръскайте срещу вятъра.• Не използвайте видимо повредена

пръскачка под налягане.• Не правете ремонти или изменения по

пръскачката под налягане.• Никога не извеждайте от експлоатация

предпазния клапан.• Съхранявайте пръскачката под налягане

на недостъпно за деца място.• След употреба изпускайте евентуално

наличното остатъчно налягане врезервоара. За целта издърпайте нагоребутона на предпазния клапан, докатопрестане да се чува свистене или

освободете помпата на резервоара чрезвнимателно завъртане на ръкохватката.

• След всяка употреба почиствайтеосновно ръцете и лицето.

Избягване на неправилна работа

• Работете и придвижвайте пръскачкатапод налягане само във вертикалноположение. Само така е гарантиранабезупречна работа.

• Не съхранявайте течности в резервоара.При изсъхване те могат да запушатсистемата и да повредят пръскачкатапод налягане.

• Предпазен клапан

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Възможнинаранявания поради изменения напредпазния клапан. Не правете промени напредпазния клапан. Предпазният клапанпредотвратява създаването на твърдеголямо налягане в резервоара, което можеда доведе до експлозия. Преди всякоотваряне на резервоара изпускайтеостатъчното налягане в резервоара чрезиздърпване на предпазния клапан.

Обслужване

С помпата в резервоара се създавасвръхналягане. Свръхналягането извеждасредството за пръскане от резервоара къмразпръсквателната дюза. Вие можете дарегулирате разпръскваната струя.

• Проверете безопасната работа

ВНИМАНИЕ! Възможни наранявания

поради повредена пръскачка под

налягане.

• Не използвайте пръскачката подналягане, ако не са извършени следнитепроверки.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 27

Page 28: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

28

Преди всяка употреба проверявайте

пръскачката под налягане за видими

повреди и безопасна работа. За целта

извършете следните проверки:

Проверка на пръскачката под налягане

за видими повреди

• Проверете резервоара (6) за видимиповреди.

• Проверете разпръскващия маркуч (9) завидими повреди.

• Проверете ремъка за носене (5) завидими повреди.

Проверка на изводите

• Проверете стабилното положение наарматурата на маркуча.

• Проверете стабилното положение наарматурата на тръбата.

• Проверете плътността на частите науреда, вкл. на предпазния клапан примакс. разрешеното налягане

Проверка на работата на предпазния

клапан

• Напомпайте пръскачката под налягане.След това проверете плътността навсички части на уреда и изводите. Небива да излиза въздух. Поставетепръскачката под налягане въввертикално положение и издърпайтепредпазния клапан (4) нагоре докрай.Трябва да се чуе как налягането сеизпуска. Предпазният клапан се отваряпри около 2,3 bar от само себе си.

• Проверка на годността заработа

• Разхлабете съединителната гайка отръкохватката (1). Пъхнетеразпръсквателната тръба (8) докрай връкохватката.

• Затегнете съединителната гайка.• Напълнете пръскачката под налягане до

максималната маркировка с вода, за дапроверите пригодността за работа навсички части на уреда: За целта

процедирайте, както е описано в“Пускане в експлоатация”.

• Проверете дали всички части работят.

• Проверка на дозирането

• Напълнете уреда с вода домаксималната маркировка и помпайте доразрешеното работно налягане (около20-25 хода), като вземете предвидпоказанията на манометъра.

• При проверката обърнете вниманиедюзата да създава равномерна струя наразпръскване.

• Разпръскваното количество трябва да е0,5 литра на минута.

• Това количество спрямо посочената отпроизводителя концентрация насредството за пръскане Ви дававремето, което Ви е необходимо заразпръскване върху определенаповърхност.

• Пускане в експлоатация

ВНИМАНИЕ! Възможни са нараняванияпоради все още наличното налягане врезервоара.

• За да изпуснете все още наличнотоналягане в резервоара (6), издърпайтенагоре предпазния клапан (4), докатопрестане да се чува свистене.ВНИМАНИЕ! Възможни са нараняванияот използваното средство за пръскане.

• Носете подходящо защитно облекло,ръкавици и дихателна защита. Присъмнение се консултирайте спроизводителя на средството запръскане.

• Спазвайте указанията напроизводителя на средството запръскане.

• При необходимост изискайте отпроизводителя на средството запръскане листата с данни забезопасност за химически вещества итяхното приготвяне.

• Подготвяйте средството за пръскане в

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 28

Page 29: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

29

отделен резервоар. При това спазвайтеуказанията на производителя насредството за пръскане.

• Приготвяйте само толкова течност запръскане, колкото е необходимо.

• За да развинтите помпата от резервоара(6), завъртете ръкохватката (3) в посокаобратна на часовниковата стрелка.

• Извадете помпата от резервоара (6).• При пълнене използвайте филтър за

пълнене.• Пълнете така, че нищо да не изтича

настрани и нищо да не пръска обратно.• Напълнете максимум 5 литра течност.• Поставете помпата отново в резервоара

(вж. фиг. A)• За да завинтите помпата в резервоара,

завъртете ръкохватката в посока начасовниковата стрелка докрай.

• Монтиране на разпръскващияструйник

• Разхлабете винтовото съединение наръкохватката (1) чрез завъртане впосока обратна на часовниковатастрелка.

• Пъхнете разпръсквателната тръба (8)докрай в ръкохватката.

• Свържете винтовото съединение чреззавъртане в посока на часовниковатастрелка.

• Затегнете винтовото съединение само наръка. При това не използвайтеинструмент, тъй като в противен случайвинтовото съединение би могло да сеповреди.

• Създаване на работноналягане

• Осигурете пръскачката под налягане повреме на помпането срещу плъзгане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност отексплозия поради твърде високо налягане впръскачката под налягане. Напомпвайтепръскачката под налягане максимално до

разрешеното работно налягане от 2,5 bar,като внимавате за показанията наманометъра (около 20-25 напомпвания).• Натиснете ръкохватката на помпата (3)

надолу.• Завъртете ръкохватката в посока

обратна на часовниковата стрелкадокрай.

• Дръпнете ръкохватката нагоре инапомпайте резервоара (6) с движениенагоре и надолу на ръкохваткатамаксимално до разрешеното работноналягане от 2,5 bar (около20-25 напомпвания). (вж. фиг. Б).

• По време на помпането то трябванепрекъснато да се проверява наманометъра.

• Натиснете ръкохватката надолу впрорезите.

• Завъртете ръкохватката в посока начасовниковата стрелка докрай.Ръкохватката е фиксирана.

• Пръскане

ВНИМАНИЕ! Възможни са

наранявания от използваното средство

за пръскане.• Носете подходящо защитно облекло,

ръкавици и дихателна защита.• Спазвайте указанията на производителя

на средството за пръскане.Уверете се, че пръскачката под

налягане винаги се намира във вертикалноположение. Само така е възможнабезупречна работа.• Окачете пръскачката под налягане с

ремъка за носене (5) през рамо.• Можете да държите пръскачката

под налягане и за ръкохватката напомпата (3).

• Уверете се, че не пръскате срещувятъра.

• Дръжте здраво разпръсквателнататръба за ръкохватката (1) и насочетепръскащата дюза (7) например къмрастение.

• Оптимално разстояние от дюзата до

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 29

Page 30: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

30

предвидената повърхност съссъответната работна ширина(разпръсната мъгла около 0,5 m;разпръсната струя около 1 m)

• Натиснете задействащия лост (2).Пръскането започва.

• Отпуснете задействащия лост.Пръскането приключва.

Когато налягането в резервоара (6) вечене е достатъчно за пръскане, отновонапомпайте резервоара максимално доразрешеното работно налягане от 2,5 bar.

• Регулиране наразпръсквателната дюза

Предната част на разпръсквателнатадюза (7) може да се регулира.• За да се създаде широк конус на

разпръскване, завъртете предната частна разпръсквателната дюза в посока начасовниковата стрелка докрай.

• За да се създаде насочена струя,завъртете предната част наразпръсквателната дюза с четвъртоборот в посока срещу часовниковатастрелка.

• Изпускане на остатъчнотоналягане

• За да изпуснете остатъчното налягане врезервоара (6), издърпайте предпазнияклапан (4) нагоре, докато престане да сечува свистене или разхлабете помпатана резервоара чрез внимателнозавъртане на ръкохватката (3).

• Изхвърляне на остатъчнитеколичества

ВНИМАНИЕ! Опасност от нараняване

поради контакт на кожата с остатъчните

количества в резервоара. Носете

подходящо защитно облекло, ръкавици и

дихателна защита.След като се изпуснали остатъчнотоналягане, евентуално можете даизхвърлите наличните остатъчни

количества (0,1 до макс. 0,25 литра) отрезервоара (6).• За да развинтите помпата от

резервоара, завъртете ръкохватката (3)в посока обратна на часовниковатастрелка.

• Извадете помпата от резервоара 6, идръжте маркуча с натиснат задействащлост нагоре, за да могат всички остатъциот маркуча и подемната тръба даизтекат обратно в резервоара.ВНИМАНИЕ! Материални щети и вредиза околната среда са възможни порадинеправилно изхвърляне на остатъчнитеколичества.

• Изхвърлете остатъчното количествоспоред указанията на производителя насредството за пръскане или спореддействащите на място разпоредби.

• След това почиствайте пръскачката подналягане след всяка употреба.

Поддръжка и почистване

• Смазване на уплътнителнияпръстен на помпата

За да смажете уплътнителния пръстен напомпата, направете следното:• Развийте съединителната гайка под

ръкохватката на помпата (3).• Издърпайте ръкохватката на помпата

нагоре. Уплътнителният пръстен емонтиран на буталото.

• Смажете уплътнителния пръстен съссмазочна грес.

• Поставете ръкохватката.• Затегнете съединителната гайка на ръка.

• Почистване на пръскачкатапод налягане

Почиствайте пръскачката под наляганеслед всяка употреба, но най-вече предискладиране.• Развинтете разпръсквателната дюза (7).

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 30

Page 31: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

31

• Почистете разпръсквателната дюза подтечаща вода.

• За да почистите запушенаразпръсквателна дюза, използвайте иглаза пробиване на разпръсквателнатадюза.

• Напълнете пръскачката под налягане свода и при необходимост с почистващадобавка и изпразнете резервоара спръскане.

• Почистете повърхностите с навлажненакърпа.

• Никога не продухвайте с уста дюзи идруги дребни части.

• Почистване на разпръскващиямаркуч и подемната тръба

За да почистите частите, направетеследното:• Развийте съединителната гайка на

разпръскващия маркуч (9) нарезервоара.

• Извадете подемната тръба (11) отрезервоара (6).

• Почистете разпръскващия маркуч,подемната тръба (11) и филтъра (12) подтечаща вода.

• След почистването пъхнете подемнататръба отново в предвидения за целтаотвор на резервоара.

• Затегнете съединителната гайка на ръка.

• Почистване на клапана

• При необходимост махнете капачката навинт (10) на пружината на клапана,свалете пружината, почистете ипоставете отново. Затегнете капачкатана винт на ръка.

• Съхранение на пръскачкатапод налягане

• Преди да складирате пръскачката подналягане, я почистете.

• Отстранете евентуално наличнитеостатъчни количества от средства запръскане от резервоара и

тръбопроводите.• Оставете всички части да изсъхнат

добре• Съхранявайте пръскачката под налягане

при 0°C – 40°C на сухо, незапрашеномясто.

• Пазете пръскачката под налягане отстуд и съхранявайте на защитено отзамръзване място.

Отстраняване нанеизправности

Ако долупосочените мерки са неуспешни,уведомете производителя.

� = неизправност

� = Възможна причина� = Помощ за отстраняване

� В резервоара не се създава налягане.

� Помпата не е завинтена здраво.� Завинтете помпата здраво.

� Уплътнителният пръстен на помпата нее смазан.

� Смажете уплътнителния пръстен напомпата.

� Разпръсквателната дюза не пръска.

� Няма налично налягане.� Създайте налягане с помпата.

� Разпръсквателната дюза е запушена.� Почистете разпръсквателната дюза.

� Няма средство за пръскане врезервоара.

� Напълнете средство за пръскане.

� Филтърът (12) е запушен.� Почистете филтъра.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 31

Page 32: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

32

Изхвърляне

Информирайте се във Вашатаградска или общинскаадминистрация относновъзможностите за рециклиранеили екологично и правилноизхвърляне на пръскачката подналягане. Изхвърлете уреда иобразуващите се отпадъци отопаковъчни материали споредразпоредбите, действащи намястото на употреба.

Списък на ремонтнитечасти / резервните части

• Описание на частите

1 Ръкохватка на пръскащата тръба2 Задействащ лост3 Ръкохватка на помпата5 Ремък за носене, регулируем6 Резервоар7 Разпръсквателна дюза, подвижна и

регулируема8 Разпръсквателна тръба9 Разпръскващ маркуч

10 Капачка на винт пружина на клапана11 Подемна тръба12 Филтър13 Манометър

За поръчка на ремонтни части / резервничасти се обърнете към посочения сервиз враздела Сервиз.

Пръскачка подналягане 5L

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 32

Page 33: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

33

11

12

1

2

103

5

6

7

8

9

13

Описание на частите

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 33

Page 34: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

34

Εισαγωγή Σελίδα 35

Επεξήγηση των συμβόλων επάνω στη συσκευή...................................Σελίδα 35Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό ........................................................Σελίδα 35Μερική περιγραφή/Παραδοτέος εξοπλισμός ........................................Σελίδα 36Τεχνικά στοιχεία ........................................................................................Σελίδα 36

Ασφάλεια Σελίδα 36

Χαρακτηριστικά των υποδείξεων ασφαλείας ........................................Σελίδα 36Γενικές υποδείξεις ασφαλείας.................................................................Σελίδα 36Βαλβίδα ασφαλείας ..................................................................................Σελίδα 37

Χειρισμός Σελίδα 37

Έλεγχος ασφαλούς λειτουργίας ...................................................................Σελίδα 37Έλεγχος λειτουργικότητας ............................................................................Σελίδα 38Έλεγχος δοσολογίας ......................................................................................Σελίδα 38Θέση σε λειτουργία.........................................................................................Σελίδα 38Συναρμολόγηση του σωλήνα ψεκασμού .....................................................Σελίδα 39Τημιουργία πίεσης λειτουργίας.....................................................................Σελίδα 39Ψεκασμός..........................................................................................................Σελίδα 39Ρύθμιση ακροφύσιου ψεκασμού ..................................................................Σελίδα 40Απελευθέρωση υπολειπόμενης πίεσης .......................................................Σελίδα 40Απόρριψη υπολειπόμενων ποσοτήτων ........................................................Σελίδα 40

Συντήρηση και καθαρισμός Σελίδα 40

Λίπανση στεγανοποιητικού δακτυλίου αντλίας ..........................................Σελίδα 40Καθαρισμός ψεκαστήρα πίεσης ....................................................................Σελίδα 41Καθαρισμός σωλήνα ψεκασμού και σωλήνα αναρρόφησης .....................Σελίδα 41Καθαρισμός βαλ ίδας ......................................................................................Σελίδα 41Φύλαξη του ψεκαστήρα πίεσης .....................................................................Σελίδα 41

Παραμερισμός βλαβών Σελίδα 41

Απόρριψη Σελίδα 42

Κατάλογος επισκευής/ανταλλακτικών Σελίδα 42

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 34

Page 35: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

35

Εισαγωγή

Οι παρούσες οδηγίες χειρισμού σαςβοηθούν να χρησιμοποιήσετε τον

ψεκαστήρα πίεσης σύμφωνα με το σκοπόγια τον οποίο προορίζεται, με ασφάλειακαι με οικονομία. Κάθε άτομο πουχρησιμοποιεί, καθαρίζει ή απορρίπτειαυτό τον ψεκαστήρα πίεσης πρέπει ναέχει γνώση αυτών των οδηγιώνχειρισμού. Οι παρούσες οδηγίεςχειρισμού αποτελούν τμήμα τουψεκαστήρα πίεσης. Να φυλάξετε αυτέςτις οδηγίες χρήσης έτσι ώστε ναβρίσκονται πάντα κοντά στον ψεκαστήραπίεσης. Εάν παραδώσετε τον ψεκαστήραπίεσης σε κάποιον άλλον, παραδώστε καιτις οδηγίες χρήσης.

• Επεξήγηση των συμβόλωνεπάνω στη συσκευή:

Μην αφήνετε τον ψεκαστήραπίεσης στον ήλιο. Υφίσταταικίνδυνος έκρηξης!

Μην ψεκάζετε σε ανοιχτήφωτιά!

Κρατήστε τον μακριά απόανοιχτές φλόγες και πηγέςθερμότητας. Κλείνετε ταδοχεία ερμητικά και φυλάσσετέτα σε μέρος ασφαλές απόπυρκαγιά! Μη χρησιμοποιείτεεύφλεκτα υγρά!

Μη χρησιμοποιείτε καυστικέςουσίες!

Παροχή όγκου: 0,5 L/min. σεμεγ. 2,5 bar!

Προστατεύετε από τον παγετόκαι φυλάσσετε σε μέρη χωρίςπάγο.

Φύλαξη στους 0°C – 40°C σεξηρά μέρη, χωρίς σκόνη.

Ωφέλιμο περιεχόμενοπλήρωσης περ. 5 l.

Μεγ. επιτρεπτή πίεσηλειτουργίας περ. 2,5 bar.

Κατά την άντλησηπαρακολουθείτε συνεχώς τομανόμετρο, για να ελέγχετε τηνπίεση λειτουργίας.

• Χρήση σύμφωνα με τονπροορισμό

Ο ψεκαστήρας πίεσης χρησιμεύειαποκλειστικά για τον ψεκασμό τωνακόλουθων υγρών στο σπίτι, τον κήπο ήσε θερμοκήπια:- Νερό,- Ελαφρά καθαριστικά μέσα με

ουδέτερο PH

Τα μέσα ψεκασμού επιτρέπεται ναψεκάζονται μόνο με τη συγκέντρωσηπου αναγράφει ο κατασκευαστής τουμέσου ψεκασμού. Σε περίπτωσηαμφιβολίας, ζητήστε πληροφορίες απότον κατασκευαστή του μέσουψεκασμού. Ο ψεκαστήρας πίεσηςπροορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση.

Ως χρήση μη σύμφωνη με τον προορισμόθεωρείται κυρίως ο ψεκασμός:- φυτοφαρμάκων- ζιζανιοκτόνων- απολυμαντικών μέσων- λιπασμάτων- διαλυτικών μέσων ή υγρών που

περιέχουν διαλυτικά μέσα,- ελαίου- εύφλεκτων υγρών,- καυστικών υγρών, όπως οξέων και

αλκαλικών διαλυμάτων.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 35

Page 36: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

36

Η εταιρία Conmetall Meister GmbH δεναναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιέςπου προκλήθηκαν από χρήση μησύμφωνη με τον προορισμό.

• Μερική περιγραφή/Παραδοτέοςεξοπλισμός (Εικ. 1)

1 Λαβή του σωλήνα ψεκασμού2 Μοχλός απελευθέρωσης3 Λαβή της αντλίας4 Βαλβίδα ασφαλείας5 Ιμάντας μεταφοράς,

προσαρμοζόμενος6 Τοχείο7 Ψεκαστήρας, προσαρμοζόμενος και

ρυθμιζόμενος8 Σωλήνας ψεκασμού9 Εύκαμπτος σωλήνας ψεκασμού

10 Βιδωτό καπάκι ελατηρίου βαλβίδας11 Σωλήνας αναρρόφησης12 Φίλτρο13 Μανόμετρο

• Τεχνικά δεδομένα

Τιαστάσεις δοχείου(Ø x Υ) περ. 170 mm x 460 mmΑπόβαρο περ. 1,0 kg Μήκος του σωλήναψεκασμού περ. 500 mmΜέγιστοπεριεχόμενο πλήρωσης 5 lΣυνολικόπεριεχόμενο περ. 6,25 lΕπιτρεπόμενηπίεση λειτουργίας περ. 2,5 barΘερμοκρασίαχρήσης 0–40 °CΥλικό δοχείου: ΠολυαιθυλένιοΥλικό σωλήναψεκασμού: ΟρείχαλκοςΤρόπος μεταφοράς: Στο πλάι με ιμάνταμεταφοράςΠαροχή όγκου(l / min.) μεγ. 0,5Ποσότητα εκροής 0,5 L/min

Ασφάλεια

• Χαρακτηριστικά των υποδείξεωνασφαλείας

Όλες οι υποδείξεις ασφαλείας στιςπαρούσες οδηγίες χρήσεως είναιδομημένες κατά τον ίδιο τρόπο. Αριστεράθα βρείτε ένα σύμβολο κινδύνου. Σταδεξιά του βλέπετε μια προειδοποιητικήλέξη, που σηματοδοτεί τη σοβαρότητατου κινδύνου. Στο κάτω μέρος τουβλέπετε την περιγραφή της πηγής τουκινδύνου και υποδείξεις για το πώςμπορείτε να αποφύγετε αυτό τονκίνδυνο.

ΠΡΟΕΙΤΟΠΟΙΗΣΗ!

Οι υποδείξεις με τη λέξηΠΡΟΕΙΤΟΠΟΙΗΣΗ!

προειδοποιούν για κινδύνους που μπορείνα οδηγήσουν σε σοβαρούς ήθανατηφόρους τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι υποδείξεις με τη λέξηΠΡΟΣΟΧΗ! προειδοποιούν για

κινδύνους που μπορεί να οδηγήσουν σεελαφρούς έως μεσαίους τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι υποδείξεις με τη λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ!

χωρίς σύμβολο προειδοποιούν γιακινδύνους που μπορεί να οδηγήσουν σευλικές ή περιβαλλοντικές ζημιές.

• Γενικές υποδείξειςασφαλείας

Κατά τη χρήση του ψεκαστήρα πίεσης ναπροσέχετε και να ακολουθείτε όλες τιςπροειδοποιήσεις και τις υποδείξεις τωνοδηγιών χρήσης.

Αποφυγή κινδύνων έκρηξης

• Μην αφήνετε τον ψεκαστήρα πίεσηςστον ήλιο. Υφίσταται κίνδυνοςέκρηξης.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 36

Page 37: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

37

• Μην υπερβαίνετε τη μέγιστηεπιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας των2,5 bar.

• Μην ανοίγετε ποτέ τον ψεκαστήραπίεσης όσο βρίσκεται υπό πίεση.

Αποφυγή κινδύνων τραυματισμού

• Κρατάτε τις μεμβράνες τηςσυσκευασίας και τις προστατευτικέςμεμβράνες μακριά από παιδιά, γιατίυφίσταται κίνδυνος ασφυξίας. Ησυσκευή αυτή δεν προορίζεται γιαχρήση από πρόσωπα (συμπερ. τωνπαιδιών) με περιορισμένες φυσικές,αισθητηριακές ή πνευματικέςικανότητες ή δίχως πείρα ή/και δίχωςγνώση, εκτός και αν επιτηρούνται απόένα πρόσωπο αρμόδιο για τηνασφάλειά τους ή εάν έχουν λάβει απόαυτό υποδείξεις σχετικά με τη χρήσητης συσκευής. Τα παιδιά πρέπει ναβρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε ναεξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τησυσκευή.

• Υφίσταται κίνδυνος τραυματισμού τουδέρματος μέσω της επαφής με τομέσο ψεκασμού. Κατά τον ψεκασμό μεμέσα ψεκασμού φοράτε κατάλληληπροστατευτική ενδυμασία, γάντια καιπροστατευτικό αναπνοής.

• Μην ψεκάζετε ποτέ ανθρώπους, ζώα,ηλεκτρικές συσκευές και αγωγούςηλεκτρικού ρεύματος.

• Μην ψεκάζετε ποτέ αντίθετα προς τηνκατεύθυνση του ανέμου.

• Μη θέτετε σε λειτουργία ψεκαστήρεςπίεσης που παρουσιάζουν ορατέςζημιές.

• Μην προβαίνετε σε επισκευές ήμετατροπές του ψεκαστήρα πίεσης.

• Μη θέτετε ποτέ τη βαλβίδα ασφαλείαςεκτός λειτουργίας.

• Φυλάσσετε τον ψεκαστήρα πίεσης σεένα μέρος μη προσβάσιμο στα παιδιά.

• Μετά τη χρήση απελευθερώστε τυχόνυπολειπόμενη πίεση στο δοχείο. Για νατο κάνετε αυτό, τραβήξτε το

πλήκτρο της βαλβίδας ασφαλείαςπρος τα πάνω, μέχρι να σταματήσει ναακούγεται ο ήχος του εξερχόμενουαέρα ή λύστε την αντλία στο δοχείοστρέφοντας προσεκτικά τη λαβή.

• Έπειτα από κάθε χρήση πλένετε πολύκαλά τα χέρια και το πρόσωπο.

Αποφυγή δυσλειτουργιών

• Εργάζεστε με τον ψεκαστήρα πίεσηςκαι μετακινείτε τον μόνο σε κάθετηθέση. Μόνο έτσι μπορεί ναδιασφαλιστεί η απρόσκοπτηλειτουργία του.

• Μη φυλάσσετε υγρά στο δοχείο. Αυτάμπορεί, αν στεγνώσουν, ναπροκαλέσουν συμφόρηση στοσύστημα και ζημιά στον ψεκαστήραπίεσης.

• Βαλβίδα ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΤΟΠΟΙΗΣΗ! Πιθανότητατραυματισμού λόγω μετατροπών στηβαλβίδα ασφαλείας. Μην προβαίνετε σεμετατροπές στη βαλβίδα ασφαλείας. Ηβαλβίδα ασφαλείας εμποδίζει τηδημιουργία υπερβολικής πίεσης στοδοχείο, η οποία θα μπορούσε ναπροκαλέσει έκρηξη. Πριν από κάθεάνοιγμα του δοχείου απελευθερώνετετην υπολειπόμενη πίεση τραβώντας τηβαλβίδα ασφαλείας.

Χειρισμός

Με την αντλία δημιουργείται στο δοχείουπερπίεση. Η υπερπίεση αυτή οδηγεί τομέσο ψεκασμού από το δοχείο στοακροφύσιο ψεκασμού. Μπορείτε ναρυθμίσετε την ακτίνα ραντισμού.

• Έλεγχος ασφαλούς λειτουργίας

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πιθανότητα τραυματισμού

από ελαττωματικό ψεκαστήρα πίεσης.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 37

Page 38: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

38

• Μη χρησιμοποιείτε τον ψεκαστήραπίεσης, αν δεν έχουν διεξαχθεί οιπαρακάτω έλεγχοι.

Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε τον

ψεκαστήρα πίεσης για ορατές βλάβες και

ως προς την ασφαλή λειτουργία του. Για

το σκοπό αυτό διεξάγετε τους παρακάτω

ελέγχους:

Έλεγχος του ψεκαστήρα πίεσης για

ορατές βλάβες

• Ελέγξτε το δοχείο (6) για ορατές βλάβες.• Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα

ψεκασμού (9) για ορατές βλάβες.• Ελέγξτε τον ιμάντα μεταφοράς (5) για

ορατές βλάβες.

Έλεγχος συνδέσεων

• Ελέγξτε τη σταθερή έδραση τωνσυνδέσεων εύκαμπτων σωλήνων.

• Ελέγξτε τη σταθερή έδραση τωνσυνδέσεων σωλήνων.

• Ελέγξτε τη στεγανότητα τωντμημάτων της συσκευής, συμπερ. τηςβαλβίδας ασφαλείας στη μέγιστηεπιτρεπόμενη πίεση

Έλεγχος λειτουργίας της βαλβίδας

ασφαλείας

• Αντλήστε αέρα στον ψεκαστήραπίεσης. Στη συνέχεια ελέγξτε όλα τατμήματα της συσκευής και όλες τιςσυνδέσεις ως προς τη στεγανότητάτους Τεν επιτρέπεται να εξέρχεταιαέρας. Τοποθετήστε τον ψεκαστήραπίεσης σε κάθετη θέση και τραβήξτετη βαλβίδα ασφαλείας (4) εντελώςπρος τα πάνω. Η πίεση πρέπει ναδιαφεύγει με αισθητό θόρυβο. Σεπίεση περ. 2,3 bar η βαλβίδαασφαλείας ανοίγει από μόνη της.

• Έλεγχος λειτουργικότητας

• Λύστε το παξιμάδι ρακόρ στη λαβή (1).Τοποθετήστε το σωλήνα ψεκασμού (8)μέχρι το τέρμα στην λαβή.

• Σφίξτε γερά το παξιμάδι ρακόρ.• Γεμίστε τον ψεκαστήρα πίεσης μέχρι

την ανώτατη σήμανση πλήρωσης μενερό, για να ελέγξετε τηλειτουργικότητα όλων των τμημάτωντης συσκευής: Εργαστείτε όπωςπεριγράφεται στο κεφάλαιο “Θέση σελειτουργία”.

• Ελέγξτε αν λειτουργούν όλα τατμήματα.

• Έλεγχος δοσολογίας

• Γεμίστε τη συσκευή με νερό μέχρι τηνανώτατη σήμανση πλήρωσης καιαντλήστε το μέχρι την επιτρεπόμενηπίεση λειτουργίας (περ. 20 - 25διαδρομές), λαμβάνοντας υπόψη σαςτην ένδειξη του μανομέτρου.

• Κατά τον έλεγχο φροντίστε ώστε τοακροφύσιο ψεκασμού να δημιουργείμια ομοιόμορφη “βεντάλια” υγρούψεκασμού.

• Η ποσότητα εκροής πρέπει ναανέρχεται σε 0,5 λίτρα το λεπτό.

• Η ποσότητα αυτή, σε σχέση με τησυγκέντρωση του μέσου ψεκασμούπου αναγράφει ο κατασκευαστής, σαςυποδεικνύει το χρόνο που χρειάζεστεγια την εκροή σε μια συγκεκριμένηεπιφάνεια.

• Θέση σε λειτουργία

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πιθανότητα τραυματισμούμέσω υφιστάμενης πίεσης στο δοχείο.

• Για να απελευθερώσετε την πίεση πουτυχόν εξακολουθεί να υφίσταται στοδοχείο (6), τραβήξτε τη βαλβίδαασφαλείας (4) προς τα πάνω μέχρι νασταματήσει να ακούγεται ο ήχος τουεξερχόμενου αέρα.ΠΡΟΣΟΧΗ! Πιθανότητα τραυματισμούμέσω του χρησιμοποιούμενου μέσουψεκασμού.

• Φοράτε κατάλληλη προστατευτικήενδυμασία, γάντια και προστατευτικόαναπνοής. Σε περίπτωση αμφιβολίας

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 38

Page 39: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

39

ζητήστε πληροφορίες από τονκατασκευαστή του μέσου ψεκασμού.

• Ακολουθήστε τις οδηγίες τουκατασκευαστή του μέσου ψεκασμού.

• Αν χρειαστεί ζητήστε από τονκατασκευαστή του μέσου ψεκασμούτα δελτία δεδομένων ασφαλείας τωνχημικών ουσιών και του τρόπουπαρασκευής τους.

• Προετοιμάστε το μέσο ψεκασμού σεένα ξεχωριστό δοχείο. Κατά τηνπροετοιμασία ακολουθήστε τιςοδηγίες του κατασκευαστή του μέσουψεκασμού.

• Χρησιμοποιήστε μόνο όσο υγρόψεκασμού χρειάζεστε.

• Για να ξεβιδώσετε την αντλία από τοδοχείο (6), στρέψτε τη λαβή (3) προςτα αριστερά.

• Τραβήξτε την αντλία από το δοχείο (6).• Κατά την πλήρωση χρησιμοποιήστε το

φίλτρο πλήρωσης.• Γεμίστε με τέτοιον τρόπο ώστε το

υγρό να μη χύνεται ή να πιτσιλίζειπρος τα πίσω.

• Προσθέστε το ανώτερο 5 λίτρα υγρού.• Επανατοποθετήστε την αντλία στο

δοχείο (βλέπε εικ. Α)• Για να βιδώσετε την αντλία στο δοχείο,

στρέψτε τη λαβή προς τα δεξιά μέχριτο τέρμα.

• Συναρμολόγηση του σωλήναψεκασμού

• Λύστε τη βιδωτή σύνδεση στη λαβή (1)στρέφοντάς την προς τα αριστερά.

• Σπρώξτε το σωλήνα ψεκασμού (8)στην λαβή μέχρι το τέρμα.

• Βιδώστε στρέφοντας τη βιδωτήσύνδεση προς τα δεξιά.

• Σφίξτε τη βιδωτή σύνδεση γερά μόνομε το χέρι. Μη χρησιμοποιήσετεεργαλεία, γιατί μπορεί να υποστείζημιά η βιδωτή σύνδεση.

• Τημιουργία πίεσης λειτουργίας

• Κατά τη διάρκεια της άντλησηςασφαλίστε τον ψεκαστήρα πίεσηςκατά ενδεχόμενης ολίσθησης.

ΠΡΟΕΙΤΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος έκρηξηςμέσω πολύ υψηλής πίεσης στονψεκαστήρα πίεσης. Αντλήστε αέρα στονψεκαστήρα πίεσης το ανώτερο μέχρι τηνεπιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας των 2,5bar, λαμβάνοντας υπόψη σας την ένδειξητου μανομέτρου (περ. 20-25 διαδρομέςαντλίας).• Πιέστε τη λαβή της αντλίας (3) προς

τα κάτω.• Στρέψτε τη λαβή προς τα αριστερά

μέχρι το τέρμα.• Τραβήξτε τη λαβή προς τα πάνω και

αντλήστε αέρα στο δοχείο (6)κινώντας τη λαβή πάνω κάτω, τοανώτερο μέχρι την επιτρεπόμενηπίεση λειτουργίας των 2,5 bar (20-25διαδρομές αντλίας). (βλέπε εικ. Β).

• Κατά την άντληση η πίεση πρέπει ναελέγχεται συνεχώς στο μανόμετρο.

• Πιέστε τη λαβή προς τα κάτω και μέσαστις εσοχές.

• Στρέψτε τη λαβή προς τα δεξιά μέχριτο τέρμα. Η λαβή έχει προσαρμοστεί.

• Ψεκασμός

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πιθανότητα τραυματισμού

μέσω του χρησιμοποιούμενου μέσου

ψεκασμού.

• Φοράτε κατάλληλη προστατευτικήενδυμασία, γάντια και προστατευτικόαναπνοής.

• Ακολουθήστε τις οδηγίες τουκατασκευαστή του μέσου ψεκασμού.

Βεβαιωθείτε πως ο ψεκαστήραςπίεσης βρίσκεται πάντα σε κάθετη θέση.Μόνο έτσι είναι δυνατή η απρόσκοπτηλειτουργία του.• Κρεμάστε τον ψεκαστήρα πίεσης με

τη βοήθεια του ιμάντα μεταφοράς (5)στον ώμο σας.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 39

Page 40: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

40

• Μπορείτε να κρατήσετε τονψεκαστήρα πίεσης και από τη λαβήτης αντλίας (3).

• Βεβαιωθείτε πως δεν ψεκάζετεαντίθετα προς τον άνεμο.

• Κρατήστε το σωλήνα ραντίσματος απότη λαβή (1) και κατευθύνετε τοακροφύσιο ψεκασμού (7), π.χ. προςένα φυτό.

• Ιδανική απόσταση του ακροφύσιουαπό την επιφάνεια ψεκασμού μεκατάλληλο πλάτος εργασίας (νέφοςσταγονιδίων ψεκασμού περ. 0,5m,βολή ψεκασμού περ. 1m).

• Πιέστε το μοχλό απελευθέρωσης (2). Ηδιαδικασία ψεκασμού ξεκινά.

• Αφήστε το μοχλό απελευθέρωσης. Ηδιαδικασία ψεκασμού τελειώνει.Αν η πίεση στο δοχείο (6) δεν επαρκεί

πλέον για τον ψεκασμό, αντλήστε καιπάλι αέρα στο δοχείο το ανώτερο μέχριτην επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας των2,5 bar.

• Ρύθμιση ακροφύσιου ψεκασμού

Το μπροστινό τμήμα του ακροφύσιουψεκασμού (7) είναι ρυθμιζόμενο.• Για να δημιουργήσετε ένα φαρδύ κώνο

ψεκασμού, στρέψτε το μπροστινότμήμα του ακροφύσιου ψεκασμούπρος τα δεξιά μέχρι το τέρμα.

• Για να δημιουργήσετε μια εστιασμένηακτίνα, στρέψτε το μπροστινό τμήματου ακροφύσιου ψεκασμού κατά τοένα τέταρτο της πλήρους στροφήςπρος τα αριστερά.

• Απελευθέρωση υπολειπόμενηςπίεσης

• Για να απελευθερώσετε τηνυπολειπόμενη πίεση στο δοχείο (6),τραβήξτε τη βαλβίδα ασφαλείας (4)τόση ώρα προς τα πάνω, μέχρι νασταματήσει να ακούγεται ο ήχος τουεξερχόμενου αέρα ή λύστε την αντλίαστο δοχείο με προσεκτική στρέψη της

λαβής (3).

• Απόρριψη υπολειπόμενηςποσότητας

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος τραυματισμού

από την επαφή του δέρματος με τις

υπολειπόμενες ποσότητες στο δοχείο.

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική

ενδυμασία, γάντια και προστατευτικό

αναπνοής.

Αφού έχετε απελευθερώσει τηνυπολειπόμενη πίεση, μπορείτε, ανχρειάζεται, να απορρίψετε τυχόνυπολειπόμενες ποσότητες (0,1 έως μεγ.0,25 λίτρα) από το δοχείο (6).• Για να ξεβιδώσετε την αντλία από το

δοχείο, στρέψτε τη λαβή (3) προς τααριστερά.

• Τραβήξτε και βγάλτε την αντλία απότο δοχείο 6 και κρατήστε το σωλήναμε πιεσμένο μοχλό απελευθέρωσηςπρος τα πάνω, έτσι ώστε όλα ταυπολείμματα από το σωλήνα και τοσωλήνα αναρρόφησης να επιστρέψουνστο δοχείο.ΠΡΟΣΟΧΗ! Πιθανότητα υλικών καιπεριβαλλοντικών ζημιών από τηνακατάλληλη απόρριψη τωνυπολειπόμενων ποσοτήτων.

• Απορρίψτε τις υπολειπόμενεςποσότητες σύμφωνα με τιςπροδιαγραφές του κατασκευαστή τουμέσου ψεκασμού ή σύμφωνα με τιςισχύουσες τοπικές προδιαγραφές.

• Στη συνέχεια καθαρίστε τονψεκαστήρα πίεσης έπειτα από κάθεχρήση.

Συντήρηση και καθαρισμός

• Λίπανση του στεγανοποιητικούδακτυλίου της αντλίας

Για να λιπάνετε το στεγανοποιητικόδακτύλιο της αντλίας, εργαστείτε ως εξής:• Λύστε το παξιμάδι ρακόρ κάτω από τη

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 40

Page 41: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

41

λαβή της αντλίας (3).• Τραβήξτε τη λαβή της αντλίας προς τα

πάνω και αφαιρέστε την. Οστεγανοποιητικός δακτύλιος είναιτοποθετημένος στο έμβολο.

• Λιπάνετε το στεγανοποιητικό δακτύλιομε γράσο.

• Τοποθετήστε τη λαβή.• Σφίξτε γερά με το χέρι το παξιμάδι

ρακόρ.

• Καθαρισμός ψεκαστήρα πίεσης

Καθαρίζετε τον ψεκαστήρα πίεσης έπειτααπό κάθε χρήση, και ιδιαίτερα πριν τηφύλαξή του.• εβιδώστε το ακροφύσιο ψεκασμού (7).• Καθαρίστε το ακροφύσιο ψεκασμού

κάτω από τρεχούμενο νερό.• Για να καθαρίσετε ένα βουλωμένο

ακροφύσιο ψεκασμού, χρησιμοποιήστεμια καρφίτσα και πιέστε τη μέσα στοακροφύσιο.

• Γεμίστε τον ψεκαστήρα πίεσης μενερό και, αν χρειάζεται, με έναπρόσθετο καθαρισμού και ψεκάστεμέχρι να αδειάσει το δοχείο.

• Καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα υγρόπανί.

• Μη φυσάτε ποτέ στα ακροφύσια καιάλλα μικρά μέρη με το στόμα.

• Καθαρισμός σωλήνα ψεκασμούκαι σωλήνα αναρρόφησης

Για να καθαρίσετε τα μέρη, εργαστείτεως ακολούθως:• Λύστε το παξιμάδι ρακόρ του σωλήνα

ψεκασμού (9) στο δοχείο.• Τραβήξτε το σωλήνα

αναρρόφησης (11) από το δοχείο (6).• Καθαρίστε το σωλήνα ψεκασμού, το

σωλήνα αναρρόφησης (11) και τοφίλτρο (12) με τρεχούμενο νερό.

• Μετά τον καθαρισμό,επανατοποθετήστε το σωλήνα

αναρρόφησης στην προβλεπόμενηοπή του δοχείου.

• Σφίξτε γερά με το χέρι το παξιμάδιρακόρ.

• Καθαρισμός βαλβίδας

• Αν χρειαστεί αφαιρέστε το βιδωτόκαπάκι (10) του ελατηρίου βαλβίδας,αφαιρέστε το ελατήριο, καθαρίστε τοκαι επανατοποθετήστε το. Σφίξτε γεράτο βιδωτό καπάκι με το χέρι.

• Φύλαξη του ψεκαστήρα πίεσης

• Προτού φυλάξετε τον ψεκαστήραπίεσης, πρέπει να τον καθαρίσετε.

• Αφαιρέστε τυχόν υφιστάμενεςυπολειπόμενες ποσότητες μέσωνψεκασμού από το δοχείο και τουςαγωγούς.

• Αφήστε όλα τα μέρη να στεγνώσουνκαλά

• Φυλάσσετε τον ψεκαστήρα πίεσηςστους 0°C – 40°C σε στεγνό χώροχωρίς σκόνη.

• Προστατεύετε τον ψεκαστήρα πίεσηςαπό τον παγετό και φυλάσσετε σεμέρη χωρίς πάγο.

Παραμερισμός βλαβών

Αν τα παρακάτω μέτρα δε φέρουναποτέλεσμα, ενημερώστε τονκατασκευαστή.� = Βλάβη

� = Πιθανή αιτία� = Βοήθεια

� Τε δημιουργείται πίεση στο δοχείο.

� Η αντλία δεν είναι βιδωμένη γερά.� Βιδώστε γερά την αντλία.

� Ο στεγανοποιητικός δακτύλιος τηςαντλίας δεν είναι λιπασμένος.

� Λιπάνετε το στεγανοποιητικό δακτύλιοτης αντλίας.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 41

Page 42: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

Κατάλογος επισκευής/ανταλλακτικών

• Μερική περιγραφή

1 Λαβή του σωλήνα ψεκασμού2 Μοχλός απελευθέρωσης3 Λαβή της αντλίας5 Ιμάντας μεταφοράς,

προσαρμοζόμενος6 Τοχείο7 Ψεκαστήρας, προσαρμοζόμενος και

ρυθμιζόμενος8 Σωλήνας ψεκασμού9 Εύκαμπτος σωλήνας ψεκασμού

10 Βιδωτό καπάκι ελατηρίου βαλβίδας11 Σωλήνας αναρρόφησης12 Φίλτρο13 Μανόμετρο

Για παραγγελίες επισκευής/ανταλλακτικών αποταθείτε στο τμήμασέρ ις που αναγράφεται στοκεφάλαιο Σέρβις.

42

� Το ακροφύσιο ψεκασμού δεν ψεκάζει.

� Τεν υπάρχει πίεση.� Τημιουργείστε πίεση με την αντλία.

� Το ακροφύσιο ψεκασμού είναιβουλωμένο.

� Καθαρίστε το ακροφύσιο ψεκασμού.

� Τεν υπάρχει μέσο ψεκασμού στοδοχείο.

� Προσθέστε μέσο ψεκασμού.

� Το φίλτρο (12) είναι βουλωμένο.� Καθαρίστε το φίλτρο.

Τιάθεση

Ενημερωθείτε από το δήμο ήτην κοινότητά σας σχετικά μετις δυνατότητες ανακύκλωσηςή σχετικά με την κατάλληλη καιφιλική προς το περιβάλλοναπόρριψη του ψεκαστήραπίεσης. Απορρίψτε τη συσκευήκαι το σχετικό υλικόσυσκευασίας σύμφωνα με τιςισχύουσες προδιαγραφές τουτόπου χρήσης.

Ψεκαστήρας πίεσης 5L

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 42

Page 43: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

43

11

12

1

2

103

5

6

7

8

9

13

Μερική περιγραφή

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 43

Page 44: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

44

Introduction Page 45 Explanation of the symbols on the device ........................................Page 45 Intended use .....................................................................................Page 45 Parts description/Scope of delivery ..................................................Page 46 Technical data ....................................................................................Page 46

Safety Page 46 Features of the safety notes ..............................................................Page 46 General safety notes ..........................................................................Page 46 Safety valve ......................................................................................Page 47

Operation Page 47 Check safe function ...........................................................................Page 47 Check functionality ...........................................................................Page 48 Checking of dosage ..........................................................................Page 48 Initial operation .................................................................................Page 48 Mounting the spray lance ..................................................................Page 49 Generating operating pressure ..........................................................Page 49 Spraying ............................................................................................Page 49 Setting the spray nozzle ....................................................................Page 50 Releasing residual pressure ...............................................................Page 50 Disposing of residual amounts ..........................................................Page 50

Maintenance and cleaning Page 50 Greasing the sealing ring of the pump ..............................................Page 50 Cleaning the pressure spraying device ..............................................Page 50 Cleaning the spraying hose and pipe ................................................Page 50 Cleaning the valve .............................................................................Page 51 Storing the pressure spraying device.................................................Page 51

Troubleshooting Page 51

Disposal Page 51

Repair/replacement parts list Page 52

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 44

Page 45: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

45

Introduction

These operating instructions will helpyou to use your pressure spraying

device properly, safety and economically.Every person who uses, cleans ordisposes of this pressure spraying devicemust have taken note of the contents ofthese operating instructions. Theseoperating instructions are a component ofthe pressure spraying device. Pleasealways store these instructions with thepressure spraying device. When passingon the pressure spraying device, ensurethat the instructions are passed on as well.

• Explanation of the symbols onthe device:

Do not leave the pressurespraying device standing in thesun. There is a risk of explosion!

Do not spray into naked flames!

Keep away from naked flamesand heat sources. Seal containerssecurely. Store in a fireproof way!Do not use easily flammablefluids!

Do not use corrosivesubstances!

Volume flow: 0.5 litres/min. at amaximum of 2.5 bar!

Protect from frost and storeaway from frost.

Store at 0°C – 40°C in a dry,dust-free location.

Usable filling level,approximately 5 litres.

Maximum permitted operatingpressure approximately 2.5 bar.

When pumping, always watchthe manometer to check theoperating pressure.

• Intended use

The pressure spraying device is usedonly for spraying the following fluids inthe house, garden or in greenhouses.- Water,- Mild, PH-neutral cleaning agents

The sprayed agent may only be sprayedin the concentration specified by themanufacturer of the agent. If in doubt,consult the manufacturer of the agent.The pressure spraying device isdesigned for private use only.

Incorrect use includes, in particular, thespraying of the following:- Pesticides- Weed sprays- Disinfectants- Fertilisers- Solvents or liquids containing

solvents,- Oil- Easily flammable fluids,- Corrosive fluids such as acids or lye.

Conmetall Meister GmbH accepts noresponsibility for damages caused as aresult of incorrect use.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 45

Page 46: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

46

• Parts description/scope ofdelivery (Figure 1)

1 Handle of spray pipe2 Trigger lever3 Handle of pump4 Safety valve5 Carry strap, adjustable6 Container7 Spray nozzle, adjustable and can be

set8 Spray pipe9 Spray hose

10 Screw cap, valve spring11 Pipe12 Filter13 Manometer

• Technical data

Dimensions of tank(Ø x H) approximately 170 mm x 460 mmWeight when emptyapproximately 1.0 kg Length of spray pipeapproximately 500 mmFilling level max. 5 litresTotal contentsapproximately 6.25 litresPermitted operatingpressure approximately 2.5 barUsage temperature 0 – 40 °CTank material polyethyleneMaterial of spray pipe brassCarry method to the side with

carry strapVolume flow(l / min.) maximum 0.5Output quantity 0.5 litres/min

Safety

• Features of the safety notes

All safety note in these operatinginstructions are formed in accordancewith the same pattern. On the left, thereis a danger symbol. On the right, asignal word that identifies the severity ofthe risk. Underneath, there is adescription of the source of the risk andnotes identifying how this risk can beavoided.

WARNING!

Notes with the word WARNING!warn of risks which may result in seriousor fatal injuries.

CAUTION!

Notes with the word CAUTION! warnof risks which may result in light tomedium severity injuries.

CAUTION!Notes with the word CAUTION! withouta symbol warn of risks that may result inproperty or environmental damages.

• General safety notes

When using the pressure sprayingdevice, take note of and observe allwarnings and notes given in theseinstructions.

Avoiding explosion risks• Do not leave the pressure spraying

device standing in the sun. There is arisk of explosion.

• Do not exceed the maximumpermitted operating pressure of2.5 bar.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 46

Page 47: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

47

• Never open the pressure sprayerwhen it is under pressure.

Avoiding injury risks• Keep packaging and protective film

away from children. There is a risk ofsuffocation.

• This device is not designed to beused by persons (including children)with reduced physical, sensory ormental capacities, with a lack ofexperience and/or without theappropriate knowledge, unless theyare supervised by someone who isresponsible for their safety or havebeen instructed by such a personwith regard to how the device is to beoperated. Children must besupervised to ensure that they do notplay with the device.

• There is a risk of injuries to skincaused by contact with the spray.When spraying, wear suitableprotective clothing, clothes andbreathing masks.

• Never spray onto people, animals,electrical devices and electricalpower lines.

• Never spray into the wind.• Never start a visibly damaged

pressure spraying device.• Do not make repairs or changes to

the pressure spraying device.• Never stop the safety valve

functioning.• Store the pressure spraying device in

a location that cannot be accessedby children.

• Release any residual pressure in thetank after use. To do this, pull thesafety valve button up until you canno longer hear a fizzing sound, orremove the pump from the tank bycarefully unscrewing the handle.

• After each use, wash hands and facethoroughly.

Avoiding faulty operation• Operate and move the pressure

spraying device only in a verticalposition. This is the only way toensure perfect functionality.

• Never store fluids in the tank. Thesemay block the system as they dryand result in damages to the pressurespraying device.

• Safety valve

WARNING! Injuries are possible as aresult of changes made to the safetyvalve. Do not make changes to thesafety valve. The safety valve preventstoo much pressure being built up in thetank, which may lead to explosion. Eachtime, before opening the tank, releasethe residual pressure in the tank bypulling on the safety valve.

Operation

The pump is used to createoverpressure in the tank. Theoverpressure pushes the spray out ofthe tank to the nozzle. You can set thespray jet.

• Check safe function

CAUTION! Injuries may be causedby a damaged pressure sprayingdevice.

• Do not use the pressure sprayingdevice if the following checks cannotbe completed.

Check your pressure spraying devicebefore each use for visible damagesand safe functionality. To do this,carry out the following checks:

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 47

Page 48: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

48

Check the pressure spraying devicefor visible damages• Check the tank (6) for visible

damages.• Check the spray hose (9) for visible

damages.• Check the carry strap (5) for visible

damages.

Check connections• Check the hose connections for firm

seating.• Check the pipe connections for firm

seating.• Check the sealing of device parts

including the safety valve at themaximum permitted pressure

Checking the functionality of thesafety valve• Pump the pressure spraying device.

Then, check all device parts andconnections to ensure they aresealed. No air may escape. Place thepressure spraying device in a verticalposition and pull the safety valve (4)up as far as it will go. The pressuremust escape audibly. The safetyvalve opens automatically atapproximately 2.3 bar.

• Checking the functionality

• Unscrew the cap nut from thehandle (1). Insert the spray pipe (8)as far as it will go into the handle.

• Tighten the cap nut.• Fill the pressure spraying device up to

the maximum mark with water to testthe functionality of all device parts: Todo this, follow the instructions under"Initial operation".

• Check whether all parts work.

• Checking the dosage

• Fill the device up to the maximummark with water and pump until thepermitted operating pressure hasbeen achieved (approximately 20-25strokes), check by watching themanometer display.

• When checking, make sure that thenozzle creates an even spray fan.

• The output quantity should be 0.5litres per minutes.

• This amount used in reference to theconcentration specified by themanufacturer specifies the time thatyou will need to cover a certain area.

• Initial operation

CAUTION! Injuries may be caused byresidual pressure in the tank.

• To release the residual pressure fromthe tank (6) pull the safety valve (4)up until the fizzing stops.CAUTION! Injuries may be caused bythe spray used.

• Wear suitable protective clothing,gloves and breathing mask. If indoubt, consult the manufacturer ofthe spray.

• Follow the instructions of the spraymanufacturer.

• If necessary, request the safetydatasheets for chemical substancesand the preparations thereof from thespray manufacturer.

• Prepare the spray in a separatecontainer. Follow the instructions ofthe spray manufacturer.

• Only make up as much spray fluid asyou require.

• To unscrew the pump from thetank (6), undo the handle (3) byrotating anti-clockwise.

• Pull the pump out of the tank (6).• Use a strainer when filling.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 48

Page 49: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

49

• Fill in such a way that no fluid is ableto escape or spray back at you.

• Fill a maximum of 5 litres of fluid intothe tank.

• Replace the pump back in the tank(see Figure A)

• To screw the pump into the tank, turnthe handle clockwise as far as it willgo.

• Mounting the spray lance

• Undo the screw connection on thehandle (1) by turning anti-clockwise.

• Insert the spray pipe (8) as far as itwill go into the handle.

• Close the screw connection byturning clockwise.

• Only tighten the screw connectionhand-tight. Do not use tools since thescrew connection may otherwisebecome damaged.

• Generating operating pressure

• Secure the pressure spraying deviceduring pumping to prevent it fromslipping.WARNING! Risk of explosion due to

too high a pressure in the pressuresprayer device. Pump the pressuresprayer device at most until thepermitted operating pressure of 2.5 barhas been achieved (approximately 20-25strokes), check by watching themanometer display.• Push the handle of the pump (3)

down.• Turn the handle anti-clockwise as far

as it will go.• Pull the handle up and pump the

tank (6) using up and down motionsof the handle, at most, until thepermitted operating pressure of2.5 bar is achieved (approximately20-25 strokes). (see Figure B).

• This should always been checkedduring pumping by using themanometer.

• Push the handle down into the cut-outs.

• Turn the handle clockwise as far as itwill go. The handle is locked.

• Spraying

CAUTION! Injuries may be causedby the spray used.• Wear suitable protective clothing,

gloves and breathing mask.• Follow the instructions of the spray

manufacturer. Make sure that the pressure spraying

device is always in a vertical position.This is the only way to ensure perfectfunctionality.• Hang the pressure spraying device

using the carry strap (5) over yourshoulder.

• You can also hold the pressurespraying device by the handle of thepump (3).

• Make sure you are not spraying intothe wind.

• Hold the spray pipe firmly by thehandle (1) and direct the spraynozzle (7), for example, onto a plant.

• The optimum distance between thenozzle and the target with associatedworking width (spray mistapproximately 0.5 m; spray jetapproximately 1 m)

• Press the trigger lever (2). Sprayingbegins.

• Release the trigger lever. Thespraying process ends.If the pressure in the tank (6) is no

longer sufficient for spraying, pump thetank again until the maximum permittedoperating pressure of 2.5 bar has beenachieved.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 49

Page 50: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

50

• Setting the spray nozzle

The front section of the spray nozzle (7)can be adjusted.• To generate a wider spray zone, turn

the front section of the spray nozzleclockwise as far as it will go.

• To create a concentrated jet, turn thefront section of the spray nozzle aquarter turn anti-clockwise.

• Releasing residual pressure• In order to release the residual

pressure in the tank (6) pull the safetyvalve (4) up until you can no longerhear fizzing. Or release the pumpfrom the tank by carefully turning thehandle (3).

• Disposing of residual fluids

CAUTION! Risk of injury due toskin contact with residual fluids in thetank. Wear suitable protectiveclothing, gloves and breathing mask.Once you have released the residualpressure, you can dispose of anyremaining fluid (0.1 to a maximum of0.25 litres) left in the tank (6).• To unscrew the pump from the tank,

undo the handle (3) by rotating anti-clockwise.

• Pull the pump from the tank (6) andhold the hose with the pressedtrigger lever facing upwards so thatall residual fluids can flow out of thehose and pipe into the tank.CAUTION! Property andenvironmental damages may becaused by incorrect disposal ofresidual fluids.

• Dispose of the residual fluid inaccordance with the specifications ofthe spray manufacturer or the locallyapplicable regulations.

• Then clean the pressure sprayingdevice after each use.

Maintenance and cleaning

• Greasing the sealing ring of thepump

To grease the sealing ring of the pump,proceed as follows:• Undo the cap nut under the handle of

the pump (3).• Pull the handle of the pump up and

out. The sealing ring is attached tothe piston.

• Grease the sealing ring with grease.• Insert the handle.• Turn the cap nut until hand-tight.

• Cleaning the pressure sprayingdevice

Clean the pressure spraying device aftereach use, but particularly, prior tostoring.• Unscrew the spray nozzle (7).• Clean the spray nozzle under running

water.• To clean a blocked spray nozzle,

poke a needle/pin into the spraynozzle.

• Fill the pressure spraying device withwater and, if necessary, a cleaningagent and spray until the tank isempty.

• Clean the surfaces with a damp cloth.• Never blow out the nozzles or other

small parts with your mouth.

• Cleaning the spray hose andpipe

To clean the parts, proceed as follows:• Undo the cap nut of the spray

hose (9) on the tank.• Pull the pipe (11) out of the tank (6).• Clean the spray hose, the pipe (11)

and the filter (12) under runningwater.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 50

Page 51: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

51

• After cleaning, insert the pipe backinto the intended opening of the tank.

• Turn the cap nut until hand-tight.

• Cleaning the valve

• If required, remove the screw cap (10)of the valve spring, remove thespring, clean and replace. Tighten thescrew cap hand-tight.

• Storing the pressure sprayingdevice

• Before you store the pressurespraying device, clean it.

• Remove any residual fluids/sprayfrom the tank and the pipes.

• Allow all parts to dry well• Store the pressure spraying device at

0°C – 40°C in a dry, dust-freelocation.

• Protect the pressure spraying devicefrom frost and store away from frost.

Troubleshooting

If the measures listed below are notsuccessful, contact the manufacturer.� = Fault� = Potential causes� = Remedies

� No pressure is established in thetank.

� The pump is not firmly screwed intoplace.

� Screw the pump firmly into place.

� The sealing ring of the pump has notbeen greased.

� Grease the sealing ring of the pump.

� Spray nozzle does not spray.� No pressure present.� Generate pressure using the pump.

� The spray nozzle is blocked.� Clean the spray nozzle.

� No spray in the tank.� Fill with spray.

� Filter (12) is blocked.� Clean the filter.

Disposal

Inquire in your town orcommunity administrationabout recycling options orthe environmentally friendly,correct disposal of thepressure sprayer device.

Dispose of the device andany packaging materials inaccordance with the locallyapplicable regulations.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 51

Page 52: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

52

Repair/replacementparts list

• Description of parts

1 Handle of spray pipe2 Trigger lever3 Handle of pump5 Carry strap, adjustable6 Tank7 Spray nozzle, adjustable and can be

set8 Spray pipe9 Spray hose

10 Screw cap, valve spring11 Pipe12 Filter13 Manometer

To order repair/replacement parts,please contact the customer servicecentre details in the service section.

Pressure spraying device5 litres

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 52

Page 53: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

53

11

12

1

2

103

5

7

8

9

13

Description of parts

6

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 53

Page 54: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

54

Einleitung Seite 55 Erklärung der Symbole auf dem Gerät …………………………………Seite 55 Bestimmungsgemäßer Gebrauch…………………………………………Seite 55 Teilebeschreibung/Lieferumfang …………………………………………Seite 56 Technische Daten …………………………………………………………Seite 56

Sicherheit Seite 56 Merkmale der Sicherheitshinweise ………………………………………Seite 56 Allgemeine Sicherheitshinweise …………………………………………Seite 56 Sicherheitsventil ……………………………………………………………Seite 57

Bedienung Seite 57 Sichere Funktion prüfen……………………………………………………Seite 57 Funktionstauglichkeit überprüfen…………………………………………Seite 58 Überprüfung der Dosierung ………………………………………………Seite 58 Inbetriebnahme ……………………………………………………………Seite 58 Montage der Sprühlanze …………………………………………………Seite 59 Betriebsdruck erzeugen ……………………………………………………Seite 59 Sprühen ………………………………………………………………………Seite 59 Spritzdüse einstellen ………………………………………………………Seite 60 Restdruck ablassen ………………………………………………………Seite 60 Restmengen entsorgen ……………………………………………………Seite 60

Wartung und Reinigung Seite 60 Dichtungsring der Pumpe fetten …………………………………………Seite 60 Drucksprüher reinigen ……………………………………………………Seite 60 Sprühschlauch und Steigrohr reinigen …………………………………Seite 60 Ventil reinigen ………………………………………………………………Seite 61 Drucksprüher lagern ………………………………………………………Seite 61

Störungen beseitigen Seite 61

Entsorgung Seite 61

Reparatur- /Ersatzteilliste Seite 62

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 54

Page 55: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

55

Einleitung

Diese Gebrauchsanleitung hilft Ihnenbeim bestimmungsgemäßen, siche -

ren und wirtschaftlichen Gebrauch desDrucksprühers. Jede Person, die diesenDrucksprüher benutzt, reinigt oder entsorgtmuss den Inhalt dieser Gebrauchsanleitungzur Kenntnis ge nommen haben. DieseGebrauchsanlei tung ist Bestandteil desDrucksprühers. Bewahren Sie diese immerzusammen mit dem Drucksprüher auf.Geben Sie die Gebrauchsanleitung weiter,wenn Sie den Drucksprüher weitergeben.

• Erklärung der Symbole auf demGerät:

Lassen Sie den Drucksprühernicht in der Sonne stehen. Es besteht Explosionsgefahr!

Nicht in offene Flammensprühen!

Von offenen Flammen undWärmequellen fernhalten. Gefäßedicht schließen; brandsicher auf -bewahren! Keine leicht ent zünd -lichen Flüssigkeiten verwenden!

Keine ätzenden Stoffeverwenden!

Volumenstrom: 0,5 L/min. bei max. 2,5 bar!

Vor Frost schützen und frostfrei lagern.

Lagerung bei 0°C – 40°C antrockenen, staubfreien Orten.

Nutzbarer Füllinhaltca. 5 l

Max. zulässiger Betriebsdruckca. 2,5 bar

Beobachten Sie beim Pumpenstets das Manometer, um denBetriebsdruck zu überprüfen

• BestimmungsgemäßerGebrauch

Der Drucksprüher dient ausschließlich zumVersprühen von folgenden Flüssig keiten imHaus, Garten oder in Gewächs häusern:- Wasser,- Milde, PH-neutrale Reinigungsmittel

Die Sprühmittel dürfen nur in der vomSprühmittel-Hersteller angegebenenKonzentration versprüht werden. ImZweifelsfall erkundigen Sie sich bittebeim Hersteller des Sprühmittels. DerDrucksprüher ist ausschließlich für denprivaten Gebrauch vorgesehen.

Als nicht bestimmungsgemäß gilt ins be -sondere das Versprühen von:- Pflanzenschutzmitteln- Unkrautvertilgungsmitteln- Desinfektionsmitteln- Düngemitteln- Lösungsmitteln oder lösungs mittel -

haltigen Flüssigkeiten,- Öl, - leicht entzündlichen Flüssigkeiten,- ätzenden Flüssigkeiten wie Säuren

oder Laugen.

Die Conmetall Meister GmbH übernimmtkeine Haftung für Schäden, die durchnicht bestim mungs gemäßen Gebrauchentstehen.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 55

Page 56: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

56

• Teilebeschreibung/Lieferumfang (Abb. 1)

1 Handgriff des Spritzrohrs2 Auslösehebel3 Handgriff der Pumpe4 Sicherheitsventil5 Trageriemen, verstellbar6 Behälter7 Spritzdüse, verstellbar und

einstellbar8 Spritzrohr 9 Sprühschlauch

10 Schraubkappe Ventilfeder11 Steigrohr12 Filter13 Manometer

• Technische Daten

Abmessung Behälter (Ø x H) ca. 170 mm x 460 mmLeergewicht ca. 1,0 kgLänge des Spritzrohrs ca. 500 mmFüllinhalt max. 5 lGesamtinhalt ca. 6,25 lZulässigerBetriebsdruck ca. 2,5 barEinsatztemperatur 0 – 40 °CBehälterwerkstoff PolyethylenWerkstoff des Spritzrohres MessingTrageweise Seitlich mit TrageriemenVolumenstrom (l / min.) max. 0,5Ausbringungs -menge 0,5 L/min

Sicherheit

• Merkmale der Sicherheitshinweise

Alle Sicherheitshinweise in dieser Ge -brauchs anleitung sind nach dem gleichenMuster aufgebaut. Links finden Sie ein Ge -fahrensymbol. Rechts davon sehen Sie einSignalwort, das die Schwere der Ge fahrkennzeichnet. Darunter sehen Sie eine Be -schreibung der Gefahrenquelle und Hin wei -se, wie Sie diese Gefahr vermeiden können.

WARNUNG!

Hinweise mit dem Wort WARNUNG!warnen vor Gefährdungen, bei denenmöglicherweise schwere oder tödlicheVerletzungen auftreten.

VORSICHT!

Hinweise mit dem Wort VORSICHT!warnen vor Gefährdungen, bei denenmöglicherweise leichte bis mittlereVerletzungen auftreten.

VORSICHT!Hinweise mit dem Wort VORSICHT! ohneSymbol warnen vor Gefährdungen, beidenen möglicherweise Sach- oder Umweltschäden auftreten.

• Allgemeine Sicherheits -hinweise

Beachten und befolgen Sie im Umgangmit dem Drucksprüher alle Warnungen undHinweise in dieser Gebrauchsan lei tung.

Explosionsgefahren vermeiden• Lassen Sie den Drucksprüher nicht in

der Sonne stehen. Es besteht Explo -sionsgefahr.

• Überschreiten Sie nicht den max.zulässigen Betriebsdruck von 2,5 bar.

• Öffnen Sie keinesfalls den Druck sprü -her solange er noch unter Druck steht.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 56

Page 57: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

57

Verletzungsgefahren vermeiden• Halten Sie Verpackungs- und Schutz -

folien von Kindern fern, es bestehtErstickungsgefahr.

• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt,durch Personen (einschließlich Kinder)mit eingeschränkten physischen, sen -sorischen oder geistigen Fähigkeitenoder mangels Erfahrung und/oder man -gels Wissen benutzt zu werden, es seidenn, sie werden durch eine für ihreSicherheit zuständige Person beauf sich -tigt oder erhielten von ihr Anwei sun gen,wie das Gerät zu benutzen ist. Kindermüssen beaufsichtigt werden, umsicherzustellen, dass sie nicht mit demGerät spielen.

• Es besteht die Gefahr von Hautver let -zungen durch Kontakt mit dem Sprüh -mittel. Tragen Sie beim Versprühen vonSpritzmitteln geeignete Schutzkleidung,Handschuhe und Atemschutz.

• Sprühen Sie niemals auf Menschen,Tiere, elektrische Geräte und elek tri scheLeitungen.

• Sprühen Sie niemals gegen die Wind -richtung.

• Nehmen Sie einen sichtbar beschä -digten Drucksprüher nicht in Betrieb.

• Führen Sie keine Reparaturen oderVeränderungen am Drucksprüher durch.

• Setzen Sie das Sicherheitsventil nieaußer Funktion.

• Bewahren Sie den Drucksprüher an ei -nem für Kinder unzugänglichen Ort auf.

• Lassen Sie nach dem Gebrauch deneventuell vorhandenen Restdruck imBehälter ab. Ziehen Sie hierzu denKnopf des Sicherheitsventils hoch, bisSie kein Zischen mehr hören oder lö senSie die Pumpe am Behälter durchvorsichtiges Drehen des Handgriffes.

• Nach jedem Gebrauch gründlich Händeund Gesicht säubern.

Fehlfunktionen vermeiden• Betreiben und bewegen Sie den Druck -

sprüher nur in senkrechter Lage. Nur so ist eine einwandfreie Funktionge währleistet.

• Lagern Sie keine Flüssigkeiten im Be hälter. Diese könnten beim Trocknen dasSystem verstopfen und denDrucksprüher beschädigen.

• Sicherheitsventil

WARNUNG! Verletzungen möglichdurch Veränderungen am Sicherheits -ventil.Nehmen Sie keine Veränderungenam Sicherheitsventil vor. Das Sicher -heitsventil verhindert, dass im Behälterein zu großer Druck aufgebaut wird undzu einer Explosion führen kann. LassenSie vor jedem Öffnen des Behälters denRestdruck im Behälter durch Zug amSicherheitsventil ab.

Bedienung

Mit der Pumpe wird im Behälter einÜberdruck erzeugt. Der Überdruck leitetdas Spritzmittel aus dem Behälter zurSpritzdüse. Sie können den Sprühstrahleinstellen.

• Sichere Funktion prüfen

VORSICHT! Verletzungen durcheinen beschädigten Drucksprühermöglich.

• Benutzen Sie den Drucksprüher nicht,wenn die nachfolgenden Prüfungennicht erfüllt wurden.

Prüfen Sie den Drucksprüher vorjedem Benutzen auf sichtbare Beschä -digungen und sichere Funktion. Führen Sie hierzu folgende Prüfungendurch:

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 57

Page 58: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

58

Den Drucksprüher auf sichtbare Be -schädigungen prüfen• Prüfen Sie den Behälter (6) auf sicht -

bare Beschädigungen.• Prüfen Sie den Sprühschlauch (9) auf

sichtbare Beschädigungen.• Prüfen Sie den Trageriemen (5) auf

sichtbare Beschädigungen.

Anschlüsse prüfen• Prüfen Sie die Schlauchanschlüsse

auf festen Sitz.• Prüfen Sie die Rohranschlüsse auf

festen Sitz.• Dichtigkeit der Geräteteile incl.

Sicher heitsventil bei max. zulässigemDruck prüfen

Funktion des Sicherheitsventils prüfen• Pumpen Sie den Drucksprüher auf.

Kontrollieren Sie anschließend alleGeräteteile und Anschlüsse auf derenDichtigkeit. Es darf keine Luft aus -treten. Stellen Sie den Drucksprüherin senkrechte Position und ziehenSie das Sicherheitsventil (4) bis zumAnschlag nach oben. Der Druck musshörbar entweichen. Das Sicher -heitsventil öffnet sich bei ca. 2,3 barvon selbst.

• Funktionstauglichkeit überprüfen

• Lösen Sie die Überwurfmutter vomHandgriff (1). Stecken Sie das Spritz -rohr (8) bis zum Anschlag in denHand griff.

• Drehen Sie die Überwurfmutter fest.• Füllen Sie den Drucksprüher bis zur

Maximalmarkierung mit Wasser umdie Funktionstauglichkeit allerGeräteteile zu prüfen: Gehen Sie dazuvor wie unter "Inbetriebnahme"beschrieben.

• Kontrollieren Sie ob alle Teile funktio -nieren.

• Überprüfung der Dosierung

• Befüllen Sie das Gerät bis zurMaximalmarkierung mit Wasser undpumpen Sie es durch Beachtung derManometeranzeige bis zumzulässigen Betriebsdruck auf (ca. 20-25 Hübe).

• Achten Sie bei der Überprüfungdarauf, dass die Düse einengleichmäßigen Spritzfächer erzeugt.

• Die Ausbringungsmenge sollte 0,5 Liter pro Minute betragen.

• Diese Menge bezogen auf die vomHersteller angegebene Konzentrationdes Sprühmittels gibt Ihnen die Zeitan, die Sie für das Ausbringen aufeine bestimmten Fläche benötigen.

• Inbetriebnahme

VORSICHT! Verletzungen durch nochvorhandenen Druck im Behälter mög -lich.

• Um noch im Behälter (6) vorhandenenDruck abzulassen, ziehen Sie dasSicherheitsventil (4) hoch bis Sie keinZischen mehr hören.VORSICHT! Verletzungen durch daseingesetzte Sprühmittel möglich.

• Tragen Sie geeignete Schutzkleidung,Handschuhe und Atemschutz. Fragen Sie im Zweifelsfall beimSprühmittel-Hersteller nach.

• Befolgen Sie die Anweisungen desSprühmittel-Herstellers.

• Fordern Sie ggf. die Sicherheits daten -blätter für chemische Stoffe und derenZubereitungen beim Sprüh mittel-Her -steller an.

• Bereiten Sie das Sprühmittel in einemgesonderten Behälter vor. Befolgen Sie dabei die Anweisungendes Sprühmittel-Herstellers.

• Nur soviel Spritzflüssigkeit ansetzenwie benötigt wird.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 58

Page 59: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

59

• Um die Pumpe aus dem Behälter (6)zuschrauben, drehen Sie den Hand -griff (3) entgegen dem Uhrzeigersinn.

• Ziehen Sie die Pumpe aus demBehälter (6).

• Beim Befüllen Einfüllsieb benutzen. • So befüllen, dass nichts vorbeiläuft

und nichts zurückspritzt.• Füllen Sie maximal 5 Liter Flüssigkeit ein.• Setzen Sie die Pumpe wieder in den

Behälter (siehe Abb. A)• Um die Pumpe in den Behälter

einzu schrauben, drehen Sie denHandgriff im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.

• Montage der Sprühlanze

• Lösen Sie die Verschraubung amHandgriff (1), durch drehen entgegendem Uhrzeigersinn.

• Schieben Sie das Spritzrohr (8) biszum Anschlag in den Handgriff.

• Schließen Sie die Verschraubungdurch drehen im Uhrzeigersinn.

• Verschraubung nur handfestanziehen. Kein Werkzeug dabeiverwenden, da die Verschraubungsonst beschädigt werden könnte.

• Betriebsdruck erzeugen

• Sichern Sie den Drucksprüherwährend des Pumpvorgangs gegenVerrutschen.WARNUNG! Explosionsgefahr durch

zu hohen Druck im Drucksprüher.Pumpen Sie den Drucksprüher maximalbis zum zulässigen Betriebsdruck von2,5 bar durch Beachtung der Mano -meteranzeige (ca. 20-25 Pumphübe) auf.• Drücken Sie den Handgriff der

Pumpe (3) nach unten.• Drehen Sie den Handgriff entgegen

dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.• Ziehen Sie den Handgriff nach oben

und pumpen Sie den Behälter (6) mit

Auf- und Abbewegung des Handgriffsmaximal bis zum zulässigen Betriebs -druck von 2,5 bar (ca. 20-25 Pump -hübe) auf. (siehe Abb. B).

• Dieser sollte während des Pumpensstets auf dem Manometer überprüftwerden.

• Drücken Sie den Handgriff nach untenin die Aussparungen.

• Drehen Sie den Handgriff im Uhr zei ger - sinn bis zum Anschlag. Der Hand griffist arretiert.

• Sprühen

VORSICHT! Verletzungen durchdas eingesetzte Sprühmittel möglich.• Tragen Sie geeignete Schutzkleidung,

Handschuhe und Atemschutz.• Befolgen Sie die Anweisungen des

Sprühmittel-Herstellers. Stellen Sie sicher, dass sich der

Druck sprüher immer in senkrechter Lagebefindet. Nur so ist eine einwandfreieFunktion möglich.• Hängen Sie den Drucksprüher mit dem

Trageriemen (5) über die Schulter.• Sie können den Drucksprüher auch am

Handgriff der Pumpe (3) halten.• Stellen Sie sicher, dass Sie nicht gegen

den Wind sprühen.• Halten Sie das Spritzrohr am Hand -

griff (1) fest und richten Sie die Spritz -düse (7) z. B. auf eine Pflanze.

• Optimaler Abstand von der Düse zurZielfläche mit zugehöriger Arbeitsbreite(Sprühnebel ca. 0,5m; Sprühstrahl ca. 1m)

• Drücken Sie den Auslösehebel (2). DerSprühvorgang beginnt.

• Lassen Sie den Auslösehebel los. DerSprühvorgang endet.Wenn der Druck im Behälter (6) nicht

mehr zum Sprühen ausreicht, pumpenSie den Behälter wieder maximal bis zumzulässigen Betriebsdruck von 2,5 bar auf.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 59

Page 60: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

60

• Spritzdüse einstellen

Der vordere Teil der Spritzdüse (7) isteinstellbar.• Um einen breiten Sprühkegel zu er -

zeugen, drehen Sie den vorderen Teilder Spritzdüse im Uhrzeigersinn biszum Anschlag.

• Um einen gebündelten Strahl zu er -zeugen, drehen Sie den vorderen Teilder Spritzdüse um eine Viertelum -drehung gegen den Uhrzeigersinn.

• Restdruck ablassen

• Um den Restdruck im Behälter (6) ab -zulassen, ziehen Sie das Sicher heits -ventil (4) so lange nach oben, bis Siekein Zischen mehr hören oder lösen Siedie Pumpe am Behälter durch vor -sichtiges Drehen des Handgriffes (3).

• Restmenge entsorgen

VORSICHT! Verletzungsgefahrdurch Hautkontakt mit Restmengenim Behälter. Tragen Sie geeigneteSchutzkleidung, Handschuhe undAtemschutz. Nachdem Sie den Restdruck abgelassenhaben, können Sie eventuell vorhandeneRestmengen (0,1 bis max. 0,25 Liter) ausdem Behälter (6) entsorgen.• Um die Pumpe aus dem Behälter

zu schrauben, drehen Sie den Hand -griff (3) entgegen dem Uhrzeigersinn.

• Ziehen Sie die Pumpe aus dem Behäl -ter 6, und halten Sie den Schlauch mitgedrücktem Auslösehebel nach oben,damit alle Rückstände aus demSchlauch und dem Steigrohr in denBehälter zurückfließen.VORSICHT! Sach- und Umwelt schä -den möglich durch nicht sachgerechtesEntsorgen von Restmengen.

• Entsorgen Sie die Restmenge nach denVorgaben des Sprühmittel-Herstellers

bzw. nach den lokal geltenden Vor -schriften.

• Reinigen Sie anschließend denDrucksprüher nach jedem Gebrauch.

Wartung und Reinigung

• Dichtungsring der Pumpe fetten

Um den Dichtungsring der Pumpe zufetten, gehen Sie vor wie folgt:• Lösen Sie die Überwurfmutter unter -

halb des Handgriffs der Pumpe (3).• Ziehen Sie den Handgriff der Pumpe

nach oben heraus. Der Dichtungsringist am Kolben angebracht.

• Fetten Sie den Dichtungsring mitSchmierfett.

• Setzen Sie den Handgriff ein.• Drehen Sie die Überwurfmutter hand -

fest an.

• Drucksprüher reinigen

Reinigen Sie den Drucksprüher nachjeder Verwendung, insbesondere aber voreiner Lagerung.• Schrauben Sie die Spritzdüse (7) ab.• Reinigen Sie die Spritzdüse unter

fließendem Wasser.• Um eine verstopfte Spritzdüse zu

reinigen, benutzen Sie eine Nadel zumDurchstoßen der Spritzdüse.

• Füllen Sie den Drucksprüher mit Wasserund ggfs. einem Reinigungs zusatz undsprühen Sie den Behälter leer.

• Reinigen Sie die Oberflächen mit einemangefeuchteten Tuch.

• Düsen und andere Kleinteile nie mitdem Mund ausblasen.

• Sprühschlauch und Steigrohrreinigen

Um die Teile zu reinigen, gehen Sie vorwie folgt:

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 60

Page 61: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

61

• Lösen Sie die Überwurfmutter desSprühschlauchs (9) am Behälter.

• Ziehen Sie das Steigrohr (11) aus demBehälter (6).

• Reinigen Sie den Sprühschlauch, dasSteigrohr (11) und den Filter (12) unterfließendem Wasser.

• Nach dem Reinigen stecken Sie dasSteigrohr wieder in die dafürvorgesehene Öffnung des Behälters.

• Drehen Sie die Überwurfmutterhandfest an.

• Ventil reinigen

• Bei Bedarf die Schraubkappe (10) derVentilfeder entfernen, die Feder ent -nehmen, reinigen und wieder ein setzen.Schraubkappe handfest anziehen.

• Drucksprüher lagern

• Bevor Sie den Drucksprüher lagern,reinigen Sie diesen.

• Entfernen Sie eventuell vorhandeneRestmengen von Spritzmitteln ausdem Behälter und den Leitungen.

• Lassen Sie alle Teile gut trocknen• Lagern Sie die den Drucksprüher bei

0 °C – 40 °C an einem trockenen,staubfreien Ort.

• Drucksprüher vor Frost schützen undfrostfrei lagern.

Störungen beseitigen

Sollten die unten aufgeführten Maß -nahmen nicht zum Erfolg führen, be -nachrichtigen Sie den Hersteller.� = Störung� = Mögliche Ursache� = Abhilfe

� Im Behälter baut sich kein Druck auf.� Die Pumpe ist nicht fest geschraubt.� Schrauben Sie die Pumpe fest ein.

� Der Dichtungsring der Pumpe istnicht geschmiert.

� Fetten Sie den Dichtungsring derPumpe.

� Spritzdüse sprüht nicht. � Kein Druck vorhanden. � Bauen Sie Druck auf mit der Pumpe.

� Die Spritzdüse ist verstopft.� Reinigen Sie die Spritzdüse.

� Kein Spritzmittel im Behälter.� Füllen Sie Spritzmittel ein.

� Filter (12) ist verstopft.� Reinigen Sie den Filter.

Entsorgung

Erkundigen Sie sich in IhrerStadt- oder Gemeinde -verwaltung nach denRecycling-Möglichkeitenoder einer umwelt- undsachgerechten Entsorgungdes Drucksprühers.

Entsorgen Sie das Gerät und anfallendeVerpackungsmaterialien entsprechend deram Einsatzort geltenden Vorschriften.

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 61

Page 62: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

62

Reparatur-/Ersatzteilliste

• Teilebeschreibung

1 Handgriff des Spritzrohrs2 Auslösehebel3 Handgriff der Pumpe5 Trageriemen, verstellbar6 Behälter7 Spritzdüse, verstellbar und

einstellbar8 Spritzrohr 9 Sprühschlauch

10 Schraubkappe Ventilfeder11 Steigrohr12 Filter13 Manometer

Für die Reparatur-/Ersatzteilbestellungwenden Sie sich bitte an den im Serviceangegebenen Kundenservice.

Drucksprüher 5 l

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 62

Page 63: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

63

11

12

1

2

103

5

6

7

8

9

13

Teilebeschreibung

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 63

Page 64: Tlačna prskalica 5l Пръскачка под налягане 5l Ψεκαστήρας ... · kiseline ili lužine. Tvrtka Conmetall Meister GmbH ne preuzima odgovornost za štete

ServiceConmetall Meister GmbHKundenservice

Oberkamper Strasse 39Warenannahme Tor 342349 Wuppertal

E-Mail: [email protected]

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung – auch aus -zugs weise – nur mit Genehmigung der

Conmetall Meister GmbH

Oberkamper Str. 37– 3942349 WuppertalGermany

2017/2018

Diese Druckschrift einschließlich aller ihrerTeile ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engenGrenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohneZustim mung der Conmetall Meister GmbHunzu lässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,Übersetzungen, Mikroverfilmungen und dieEin speisung und Verarbeitung in elektronischenSystemen.

IAN 291819Art.-Nr.: 9934547

7

FB-9934547-Bedien-1709_(22) 19.09.17 17:52 Seite 64