TNEL SCADA YNETİM SİSTEMİ - İSBAK | İstanbul isbak.istanbul/wp-content/uploads/2016/06/10-Tunel-Scada...Tnel Aydınlatma Sistemleri tasarımı 37 lke temsilcilerinden oluşan

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TNEL SCADA YNETİM SİSTEMİ - İSBAK | İstanbul...

 • SBAK A.., stanbul Bykehir Belediyesi itirakidir.

  zmleri

  TNEL SCADA YNETM SSTEM

 • Tnel iinde srclere bilgi aktarlmas iin radyo yayn, telsiz sistemi ile polis, itfaye, ambulans gibi acil haberleme salayacak ekilde kurulum ve bakm yaplmaktadr.

  Enine Gei Kaplar Ve Sistemleri SOS Acil Haberleme Sistemleri ve Telefon SantralleriKonularnda uygun sistem imalat ve bakmlar faaliyetlerini yrtmekteyiz.

  Horn Tipi Hoperlr Amplifikatr Sistem Kabin Ve Ekipmanlar Anons Kontrol letim Sistemi Yazlm ve Bilgisayarlar Acil haller durumunda tnel ierisine kaytl ve anlk uyarlarda bulunmak iin sistem imalatlar ve bakmlarn yapmaktayz.

  Acil k ve SOS Sistemleri

  Radyo ve Telsiz Sistemleri

  Kamu Anons Sistemi

  Enerji Aydnlatma Havalandrma Yangn (Lineer, Adresli) Alglama Sistemi Sulu Yangn Sndrme SistemiTrafik Kontrol Sistemi Acil Haberleme Sistemi CCTV ve Olay Alglama Sistem Kamu Anons Sistemisistemlerinin PLC sistemi sayesinde haberleme ve ynetilmesini salamaktayz.

  Geriden Projeksiyon (Video Wall) SistemiTnellerin tek merkezden kontrol ve izleme yaplmas iin kullanlmaktadr.

  Sulu Yangn Sndrme Sistemi Gazl Yangn Sndrme Sistemi Kuru Tp Sndrme Sistemi UL ve FM standartlarna uygun sistem kurulumlar ve bakmlarn yrtmekteyiz.

  Server ve SCADA Sistemleri

  Yangn Sndrme Sistemleri

  Grntleme ve zleme Sistemleri

  Telekontrol Sistemi UygulamalarTnel Scada (Ynetim)

 • www.isbak.com.tr

  Tnel i Aydnlatmas Tnel Yaklam Yollar Aydnlatmas Lminansmetre Sodyum Buharl ve LEDli Aydnlatma zmleriKonularnda CIE-88 standartlarna uygun zmler retmekteyiz.

  Orta Gerilim Alak Gerilim Kesintisiz G Kaynaklar Jeneratr Sistemleri Topraklama Sistemleri Yldrmdan KorunmaKurulum ve bakmlar konusunda faaliyet yrtmekteyiz.

  Jetfan Sistemi Hava Yn ve Hz Alglayc Sistemler Karbonmonoksit ve Gr Akl Alglayc SistemiPIARC ve NFPA standartlarna bal olarak sistem kurulumlar ve bakmlarnn yaplmasn salamaktayz.

  Enerji ve Enerji Temini

  Aydnlatma Sistemleri

  Havalandrma Sistemleri

  DT (Deiken Trafik areti) DM (Deiken Mesaj areti) Trafik Sinyal Vericileri Flarler Ara Saym Sistemleri Otomatik Plaka Tanma Sistemi Meteorolojik Sistemler GabariKonularnda uygun sistem imalat ve bakmlar faaliyetlerini yrtmekteyiz.

  Trafik Kontrol Sistemleri

  Dorusal (Lineer) Yangn Alglama Sistemi Scaklk Ve Duman Dedektrleri Adresli Yangn Alglama SistemiKurulum ve bakmlar konusunda faaliyet yrtmekteyiz.

  Yangn Alglama Sistemleri

  Sabit ve Hareketli Kameralar Olay Alglama Sistemi Fiber Optik Haberleme Altyaps Kayt ve zleme Sistemlerinin KurulumuKonularnda zm odakl fikirler sunmaktayz.

  CCTV & Olay Alglama Sistemleri

 • Adresli ve Lineer Yangn Sistemi

  Trafik Kontrol

  Havalandrma

  Enerji

  CCTV Olay Alglama

  Aydnlatma

  Alarm

  Sulu Yangn

  Network

  Network 2

  Tnel Scada (Ynetim) Sistemleri

 • www.isbak.com.tr

  Tnel SistemleriGenel Mimarisi

 • Tnel iindeki yer alan sistemlere uygun kesitte kablolar (enerji, data vb.) ilgili panolarla irtibatlandrlr. Panolarn proje izimlerinde tm sistem ekipmanlarnn malzeme listesi, tek hat emas, g devresi ve klemens balantlar yer alr. Yedekli PLC Sistemi (havalandrma, aydnlatma, enerji PLC v.b) panolaryla veri alverii yapp, tasarlanan PLC program ile ynetilir.

  PLCSistemleri

 • www.isbak.com.tr

  Enerji veEnerji Temini

  Tnelde kullanlan elektromekanik sistemlerin g hesab yaplarak enerji projelendirilmesi ve ilgili kurumdan temin edilmesi,

  Gerilim seviyesi elektromeknik sistemlerin alma gerilimine gre ayarlanmas

  Sistemlerin almasn engeleyecek kesintilerin etkilerini UPS ve jeneratr kullanlarak nlenmesidir.

  Sistemlerin kesintisiz 7/24 alabilmesi iin UPS ve Jeneratrlerle desteklenmektedir.

  Jeneratrn gecikmeli olarak devreye girmesinden kaynaklanacak enerji kesinitisini nlemek iin UPS kullanlmaktadr.

  Acil durumda almas gereken tm sistemlerin enerji ihtiyacn karlayacak gte jeneratr bulundurulmaktadr.

  Elektrik datm sisteminden kullanmak zere talep edilen enerjinin geiinin saland noktadr.

  Gerektiinde sisteme mdehale edilebilmesi ve arzalarn ebeye zarar vermemesi iin trafo merkezlerinde kesici giri ve k hcreleri bulunur.

  Datm sisteminden gelen enerji OG seviyesinden AG seviyesine trafolar sayesinde indirilir.

  KesintisizG Kayna

  TrafoMerkezi

 • Tnel Aydnlatma Sistemleri tasarm 37 lke temsilcilerinden oluan Uluslararas Aydnlatma Komisyonu (CIE)nin hazrlam olduu CIE-88 Yol Tnelleri ve Alt Geitler Aydnlatmas Klavuzunda belirtilmi olan parametrelere gre yaplmaktadr. Standartta tnel aydnlatmasnn amac son derece deiken olan artlar; srcnn yetenei, ya, kiesel src alkanlklar, yolun fiziksel durumu, tnel girii ve uzunluu, hava koullar, trafik younluu, seyahat hz ve ara tiplerini gz nnde bulundurarak tehlikeli bir cismi en azndan fren mesafesinden grebilecek ekilde aydnlk seviyesinin salanmasdr.

  Tnel aydnlatmasnn ilk admn oluturan Lth (Eik Blgesinin Parlt) deerinin belirlenmesi gerekmektedir. Lth deeri de tnel giriden tneli giriini merkez alacak ekilde fren mesafesinden ekilen fotoraf zerinden yaplmaktadr. Fren mesafesine bal olarak bulunan Lth deeri tnel aydnlatma seviyesini ve maliyetini belirledii iin btn tasarm ve maliyeti etkileyen nemli bir parametredir.

  Tnel tasarmnda tnel blgelere ayrlmaktadr. Fren mesafesi bu blgelerin belirlenmesinde temel parametredir. Bu blgeler d blgesi, eik blgesi, gei blgesi, i blgesi ve k blgesidir Yine bu blgelerin aydnlatma tasarm ilk belirlenen Lth deerine gre yaplmaktadr.

  Tnel aydnlatmasnda tnele giren srclerin gz adaptasyonun salanmas iin d ve i ortama konan lminansmetrelerle aydnlk iddeti arasndaki fark giderecek PLC ve Scada yazlm yaplmaktadr. Bu sayede otomatik olarak sistemin almas salanmaktadr. D Ortamda aydnlk iddetinin deimesine karlk tnel iinde de aydnlk iddetinin deistirmek iin standartta da belirtildii zere dimmerli armatr veya armatrlerin linyelendirmesi 5 farkl modda alacak ekilde tasarlanmaktadr. Bu modlar %100, %75, %50, %25 ve gece modu aydnlatmasdr.

  AydnlatmaSistemleri

 • Tnellerde jet fanlar, temiz hava temini ve acil durumlarda duman tahliyesi salamak amac ile kullanlmaktadr.

  Jetfan sistemi, tneldeki CO-NO-VI dzeyini denetleyen sensrler ile otomatik devreye alnmaktadr. Sensrlerin klar PLC ile irtibatlandrlr ve Scadadan limit deerlerinin ayarlar yaplabilir. Belirlenen limit deerlerine gre deerlerinin otomatik veya manuel alma operatr yardm ile salanabilmektedir.

  Gerekli sensr says tnelin genel planna baldr ve minimum 500de bir adet yerletirilmesi nerilmektedir.

  Tnel Havalandrma Sistemleri PIARC - 2004 tavsiyeleri esas alnarak tasarm yaplmaktadr. Bamsz kurulular tarafndan yaplm yangn senaryolarnn entegrasyonu yaplmaktadr.

  Tnellerde doal havalandrma srasndaki yangn bykl, tnel eimine, kesit alanna, uzunluklarna, tnel duvar zelliklerine ve giriteki meteorolojik koullara baldr. Tnelde kan yangnlar kapal alan yangn olarak snflandrlr. Ancak, tneller mekanik havalandrma sistemleriyle donatldklarndan kapal alan yangnna gre daha fazla hava (oksijen) iermektedir. Bu da, hem yangn verimine hem de yangn ykne etki etmektedir. Tneldeki havalandrma sistemleri, yangn blgesinde soutma zellii gstererek scakln yksek deerlere ulamasn engeller.

  Duman ve zehirli gazlarn tnel ierisinde bulunmasn engelleyecek ekilde jetfan havalandrma hesaplar ve tasarm yaplp scada kontrol sistemi ile irtibatlandrlmaktadr.

  www.isbak.com.tr

  HavalandrmaSistemleri

 • CCTV ve OlayAlglama Sistemleri

  CCTV kameralar, Trans-Avrupa Karayolu Andaki tneller iin asgari seviyede olmas gereken gvenlik artlar; 29 Nisan 2004 tarihli, AP ve AK 2004/54/EC ynergesince tneller ierisinde ve tnel yaklasm yollarnda grnmeyen kr nokta kalmayacak ekilde yerletirilip , doru izleme takip salayacak kameralar ve ekipmanlar seilip tnel iletim merkezindeki operatrler tarafndan 7/24 izlenmekte ve kontrol edilmektedir.Bu kameralarda Olay Alglama Sistemi yazlm mevcuttur. Bu sayede ;

  Trafik Kontrol

  Grnt ileme prosesleri ile yol gvenlii ve trafik ynetimi

  Trafik aknn izlenmesi

  Yaya tespiti

  Ters ynde giden ara

  Tnel iindeki yabanc cisimler

  Yasakl blge ihlali

  Duman tespiti ve Duran ara tespiti

  Tnel iinde enine geileri gren kap kameralar, yolu gren sabit kameralar, tnel giri ve klar ile yaklam yollarnda sabit ve hareketli kameralar mevcuttur.

  Ak

  SeritBazl,Ortalama,Tekil Ara Hz verileri

  Ara Snflandrma

  Serit Bazl Younluk

  Seyahat sresi

  Younluk oran

  Kuyruk uzunluu

  ki ara aras mesafe

  Takip Mesafesi

  sgaliye Sresi

  Duran Ara

  Trafik Skkl

  Yayalar

  erit hlali

  Ani hz d

  Ar hz

  Maksimum seviyeyi geen kuyruk

  Belirlenenin altnda - stnde hz yaplmas

  Ters ynde giden ara

  Yava seyir

  Yabanc cisim uyars

  Kameraya Mdahale

  Duman Tespiti

  Ters Yn

  Yangn Tespiti

  Ara sayma ve pozisyon belirleme

  Olay Durumunda alarm ile birlikte operatr ve spervizre grnt gnderme

  Trafik lmleri

  Alarm Durumu

  Tnel Ynetimi Arac

 • Acil k Levhas

  www.isbak.com.tr

  Acil k veSOS Sistemleri

  Tnel gvenliini salamada en nemli faktrlerden biri SOS Sistemidir. SOS Sistemi, herhangi bir kaza esnasnda veya acil durumda yetkililerle irtibata gemek ve yardm talebinde bulunmak iin tnel boyunca donatlm SOS telefon adr.

  Avrupa Birlii Komisyonu 30 Aralk 2002 tarihinde, Trans-Avrupa Ulam A kapsamnda yer alan karayolu tnellerinde minimum gvenliin salanmas ile ilgili olarak haberleme sistemine ait baz kriterler belirlenmitir.

  ki SOS telefon aras mesafe 150 m olmal ve her bir SOS telefonun