Toaleta 2012 prezentacja programu

 • View
  2.137

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. Kampania TOALETA 2012 .pl edycja 2010

2. Idea kampanii Toaleta2012.pl

 • Toaleta2012.pl to kampaniaedukacyjna prowadzona przez firm CWS-boco Polska od 2008 r. Jej celem jest zwrcenie uwagin a problemliczbyi stanudost pnych publicznie toalet w Polsce.
 • Cele kampaniiToaleta2012.pl:
 • podniesieniestandard wczystoci i wyposaenia toalet
 • monitorowanie iloci i stanu toalet dostpnych publicznie
 • motywowanie i edukowanie osb odpowiedzialnych za toalety
 • Kampania jest zwizana z przygotowaniami Polski do mistrzostw Europy w pice nonej EURO 2012, podczas ktrych nasz krajodwiedz setki tysicy turystwi kibicw .
 • W oczach naszych goci to waniestan toalet w Polsce
 • bdzie jednym z wanych czynnikw ksztatujcych opinio naszym krajuio nas jako o gospodarzachtego wydarzenia.

3. Kampania Toaleta2012.pl - kontekst spoeczny

 • Toalety publiczne to aspekt ycia spoecznego ,ktryby lekcewaony w Polsce .Ichstandard cz stoodbiega od oczekiwa uytkownikwtoalet i od poziomu reprezentowanego w Europie Zachodniej.
 • Istniaa potrzeba u wiadomienia spoeczestwu i osobom odpowiedzialnym za standard toalet, etoaletajest wizytwk naszego kraju w takim samym stopniu,jak nowe autostrady, dworce , czy stadiony pikarskie .

4. Kampania Toaleta2012.pl - kontekst midzynarodowy

 • Polska bdzie wspgospodarzemmistrzostwEURO 2012.
 • Todoskonaa okazja do zaprezentowania krajuna arenie midzynarodowej istworzenia pozytywnego wizerunku Polskiw oczach kibicw i turystw.
 • Na ten wizerunek wpyn nie tylko mecze rozgrywanena stadionach, hotele, restauracje , lotniska, dworcei drogi,ale rwnienaszetoalety, z ktrych korzysta bd turyci.
 • Dlatego uwaamy, e standard czystocii wyposaenia toalet naley podnie .

5. Trzy filary kampanii Toaleta2012.pl 6. Badanie potrzeb uytkownikw toalet w Polsce

 • Na zlecenie CWS-boco Polska zostay zrealizowanebadania na temat toalet publicznych w Polsce:
 • 2008Mystery Toilet - badaniestandardu polskich toaletpublicznych.Badanieopinii Polakwna temat toalet publicznych.
 • 2009Badanieopinii zagranicznych turystwna temat polskich toalet.
 • 2010Wywiady pogbionez przedstawicielami rodowiska pikarskiegona temat toalet na stadionach.
 • Badanieopinii kibicw pikarskichdotyczce standardu toaletna polskich stadionach pikarskich.

7. Dziaania edukacyjne PATROL CZYSTOCI

 • CWS-boco Polska zorganizowaa nastpujce dziaaniamajce na celu monitorowanie stanu toalet w Polsce oraz edukowania osb odpowiedzialnych:
 • 2008Internetowy konkursna najlepsz toalet publiczn. Pierwszawirtualna mapa toaletw Polsce.
 • 2009 1. edycja akcjiPATROL CZYSTOCI 200 TOALET, 6 MIAST. Wizytacje w toaletach, przyznawanie ZNAKW CZYSTOCI.
 • 2010 2. i 3. edycja akcjiPATROL CZYSTOCI 400 TOALET, 6 MIAST. Audyty toalet oraz rozmowy edukacyjne. Ranking toaletw rnych kategoriach obiektw.

8. Wsppraca z mediami

 • 2010
 • W ramach 2. oraz 3. edycji akcji PATROLE CZYSTOCIudao si zorganizowa12 dni medialnych,w szeciu miastachobjtych nasz akcj, podczas ktrych dziennikarze towarzyszyli zespoom
 • PATROLI CZYSTOCI w trakcie przeprowadzania audytw.
 • W wyniku tej wsppracypowstao wiele ciekawych artykuw i programwpowiconych lokalnymwyzwaniom w obszarze toalet publicznych.

9. PATROLE CZYSTOCI EDYCJA 2010 10. Cele akcji - PATROL CZYSTOCI:

 • monitorowanie przygotowa Polski do EURO 2012w kontekcie stanu i liczby toalet dostpnychdla kibicw oraz turystw zagranicznych
 • poszukiwanie pozytywnych przykadwtoalet oglnodostpnychw obiektach publicznych i komercyjnych w Polsce
 • edukowanie w zakresie standardw czystoci i wyposaenia
 • stworzenie rankingu toalet w obiektach publicznychi komercyjnychjako narzdzia motywowania zarzdcw toalet do podnoszenia standardw

11. Strona internetowa kampanii TOALETA2012.pl: www.Toaleta2012.pl 12. Zasady akcji - PATROL CZYSTOCI:

 • Wytypowane toalety publiczne w obiektach publicznych i komercyjnych s wizytowane przezprzeszkolone zespoy ubrane w kombinezonyz logo kampanii.
 • Audytorzywypeniaj kwestionariuszoceniajc kad toaletw nastpujcych aspektach:dostpno ,czysto ,wyposaenie ,wraenie oglneorazprzyznajc dodatkowe punkty za ponad standardowe wyposaenie .
 • Wypeniona ankieta stanowi nastpnie baz do przeprowadzeniarozmowy edukacyjnej z osob odpowiedzialn za czystow wizytowanym obiekcie. Taka rozmowa stwarzaa moliwozaprezentowania przesania kampaniiorazpodzielenia si uwagamina temat oceny danego miejsca.

13. dostpno[25 pkt.] czysto[15 pkt.] wyposaenie podstawowe[30 pkt.] wraenie oglne [ 5 pkt.] wyposaeniespecjalne[25 pkt.] ocena kocowa max 100 pkt. 14. PATROL CZYSTOCI nasze zespoy po szkoleniu 15. Zasig akcji - PATROL CZYSTOCI

 • PATROLE CZYSTOCI odbyy si w dwch edycjach: 2. edycja czerwiec / lipiec 2010
 • 3. edycja wrzesie / padziernik 2010
 • Akcja odbya si w szeciu miastach:Warszawa, Gdask, Pozna, Wrocaw, Krakw, Chorzw
 • obejmujc swoim zasigiem400 toalet dostpnych publicznie .
 • Zostaywytypowaneobiektypubliczne i komercyjne , ktreodwiedzzagranicznitury ciorazkibice podczas EURO 2012 .

16.

 • Maksymalny wynik audytu toalety wynosi100 punktw .Tyle mog a dosta toaleta idealna, czysta, pachn ca i kompletnie wyposa ona. Udao si to w tym roku osigntylko dwm toaletom.
 • Do otrzymaniaznakuCzysta Toaleta wystarczy ootrzymajedynie 65 punktw.Udao si to 322 toaletom 80% badanych toalet w 2010 .
 • W 2009 roku ten wynik wynis prawie 75% odwiedzonych toalet.
 • W praktyce wystarczy o, by toaleta by adostpna i dobrzeoznakowana, czysta, zadbana i bez brzydkiego zapachu. Powinna by wyposa onawpodajnikpapier utoaletow ego , dozownik myd a i podajnik r cznikw. Musia a mie te od wie acz powietrza i kosz na mieci.

PATROL CZYSTOCI Toaleta idealna 17. Wyniki audytw 2010 - wg. rodzaju obiektu: W ramach audytw mona byo otrzymamaksymalnie 100 punktw . Wynik 65 punktwoznacza spenienie podstawowych wymogw. 18. Wyniki audytw 2010 - wg. miast: W ramach audytw mona byo otrzymamaksymalnie 100 punktw . Wynik 65 punktwoznacza spenienie podstawowych wymogw. 19. Lista najlepszych toalet - edycja 2010 20. RANKING TOALET www.Toaleta2012.pl 21. Wicej informacji o Kampanii Toaleta2012.pl Zapraszamy na stron dedykowan kampanii www.Toaleta2012.pl PATROL CZYSTOCI-KampaniaToaleta2012.pl www.Toaleta2012.pl E-mail: info@toaleta2012.plKontakt do osoby prowadzcej projekt: Arkadiusz Choczaj CWS-boco Polska Sp. z o.o. Telefon: +48 607 617 250E-mail:Arkadiusz.Choczaj@cws-boco.com, www.cws-boco.plKontakt dla mediw: Alicja Wysocka Telefon: +48 603 335 345 ,alicja.wysocka@fleishmaneurope.comIwona Burzyska Telefon: +48 607 047 087 ,iwona.burzynska@fleishmaneurope.com