of 113/113
TÜ Energiatõhusa ehituse tuumiklabori võimalustest projekteerijate toetamisel Jaanus Hallik | TÜ Energiatõhusa ehituse tuumiklabor [email protected] Tel: 7374842

TÜ Energiatõhusa ehituse tuumiklabori võimalustest … · 2017. 3. 8. · päevakeskmine kiirgus - talv päevakeskmine kiirgus - kevad Suured aknad lõunafassaadil soodustavad

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TÜ Energiatõhusa ehituse tuumiklabori võimalustest … · 2017. 3. 8. · päevakeskmine kiirgus...

 • TÜ Energiatõhusa ehituse tuumiklabori

  võimalustest projekteerijate toetamisel

  Jaanus Hallik | TÜ Energiatõhusa ehituse tuumiklabor

  [email protected]

  Tel: 7374842

  mailto:[email protected]

 • Eskiisprojekt

  Tööprojekt

  Järelvalve

  Ehitustööde

  planeerimine

  Hoone asukohavalik ja

  orientatsioon

 • EETL – TÜ Energiatõhusa ehituse tuumiklabor.

  • Labori ülesandeks on hoonetes energiakasutuse tõhustamist toetavate innovatiivsete teenuste arendamine ja pakkumine.

  • Labori tegevusaladeks on:

  – dünaamilise simulatsiooni meetodite rakendamine hoonete energiakasutuse tõhustamiseks planeerimisfaasis;

  – Päevavalguse tasemete simulatsioon ja optimeerimine;

  – Päikeseenergia soojuslike seadmete optimeerimine;

  – Ehituslike sõlmlahenduste külmasildade soojusjuhtivuse staatilised ja dünaamilised arvutused;

  – Hoone ehitusfüüsikaliste mõõtmiste teostamine (BD ja IR);

  – (uute materjalide, toodete ja teenuste arendamine).

 • 1. Päikesekiirguse hulkade analüüs

  • Päikese otse- ja hajukiirguse jaotumise visualiseerimine,

  • Päikese otse- ja hajuskiirguse hulkade analüüs

  maapinnal, fassaadil erinevatel ajaperioodidel

  – Päikesepaneelide asukohavalik.

  – Päikesekaitselahenduste mõju analüüs.

 • päevakeskmine kiirgus - aasta päevakeskmine kiirgus - sügis

  päevakeskmine kiirgus - talv päevakeskmine kiirgus - kevad

  Suured aknad lõunafassaadil soodustavad päikeseenergia passiivset kasutamist

  Sobiv asukoht soojuslikele päikesekollektoritele

  Näide 1. Lasteaed Valgas

 • Näide 2. Kortermaja Viinis

  • Uuringu sisu: Dynamic calculation of solar incident

  radiation levels on PV and building surfaces for

  project SUNpowerCity (Vienna, AT)

  • Uuringu eesmärgiks oli arvutada ühel konkreetsel

  krundil Viinis (Austrias) summaarse päikesekiirguse

  (otsekiirgus + hajuskiirgus) hulgad hüpoteetilise

  hoone akende ja päikesepaneelide pindadel erinevate

  arhitektuursete lahenduste (ja hoone erineva

  orientatsiooni) lõikes.

  • Tellija: Austria arhitektibüroo (POS architekten).

 • 0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  180

  200

  jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec

  inci

  dent

  rad

  iatio

  n on

  hor

  ison

  tal s

  urfa

  ce (k

  Wh/

  m2*

  a).

  W - Wien-Donaufeld (PHPP2007 data)

  W - Wien-Hohe Warte (PHPP2007 data)

  W - Wien-Innere Stadt (PHPP2007 data)

  W - Wien Ost, Groß-Enzersdorf(PHPP2007 data)

  monthly Eplus calculation results based onhourly dataset (Vienna Schwechat, IWEC)

  Figure 1. Comparison of weather data. Monthly incident radiation levels (kWh/m2*month) on horizontal surface.

  Kliimafailide eelanalüüs

 • 0,0

  200,0

  400,0

  600,0

  800,0

  1000,0

  1200,0

  1400,0

  PV 1 (30˚) PV 2 (30˚) PV 3 (30˚) PV 4 (30˚) PV 5 (30˚) PV 6 (30˚) PV 7 (30˚) PV 8 (30˚) PV 9 (30˚) PV 10 (30˚) PV 11 (30˚) PV 12 (30˚)

  An

  nu

  al

  so

  lar

  incid

  en

  t ra

  dia

  tio

  n (

  kW

  h/m

  2*y

  ear)

  orientation 120˚ orientation 135˚ orientation 150˚ orientation 180˚ orientation 225˚

  0,0

  100,0

  200,0

  300,0

  400,0

  500,0

  600,0

  700,0

  800,0

  900,0

  1000,0

  Window 1 Window 2 Window 3 Window 4 Window 5 Window 6 Window 7 Window 8 Window 9 Window 10 Window 11 Window 12 Window 13

  An

  nu

  al

  so

  lar

  incid

  en

  t ra

  dia

  tio

  n (

  kW

  h/m

  2*y

  ear)

  orientation 120˚ orientation 135˚ orientation 150˚ orientation 180˚ orientation 225˚

  Figure 8. The numbering sequence of analyzed façade surfaces.

  PV Windows

  • Varju heitva

  kõrvalhoone mõju

  • Erinevad PV

  kaldenurgad

  • Erinev fassaadi

  orienteeritus

 • Figure 9. The numbering sequence of analyzed roof surfaces.

  • Erinevad PV

  kaldenurgad

  • Erinev hoone

  orienteeritus

 • Näide 3. Lasteaed Tartus

  • Statsionaarse päikesekaitse kavandamine.

  • Probleem/ülesanne:

  – Leida erinevate päikesekaitsesirmide efektiivsus päikese otsekiirguse vähenemisele erinevatel fassaadidel.

  • Lahendus: Ecotectis hoone 3D mudel ja sirmide võimaliku mõju uuring erineva suunaga fassaadidel päikese otsekiirguse vähenemisele.

 • 1. Esmane suveolukorra analüüs (juuni - august).

  2. 1,0m ja 1,5m hor.sirmi mõju analüüs suve-olukorras.

  3. 1,0m ja 1,5m hor.sirmi mõju detailne analüüs ja visualiseerimine kuude ja kellaaegade lõikes.

  4. Eelneva põhjal arhitekti poolt koostatud lahenduse mõju detailne analüüs.

 • “Lõunafassaad”

  “Põhjafassaad”

 • Esialgne olukord

  1,0m sirm

  1,5m sirm

 • “Idapoolne” aken, esialgne olukord vs 1,0m sirm

 • “Idapoolne” aken, 1,5m sirm ja mõjude koondgraafik

 • “Lõunapoolne” aken, esialgne olukord vs 1,0m sirm

 • “Lõunapoolne” aken, 1,5m sirm ja mõjude koondgraafik

 • “Läänepoolne” aken, esialgne olukord vs 1,0m sirm

 • “Läänepoolne” aken, 1,5m sirm ja mõjude koondgraafik

 • Eelneva põhjal lõpplahendus arhitektilt. Ainult “lõunafassaad”

 • Eelneva põhjal lõpplahendus arhitektilt

 • Eelneva põhjal lõpplahendus arhitektilt

 • Eelneva põhjal lõpplahendus arhitektilt

 • 2. Insolatsiooniolukorra analüüs

  • Arvestusliku insolatsiooni kestuse arvutused ja nõuetele

  vastavuse kontroll (vastavalt EVS 894 metoodikale),

  • horisontogrammide koostamine aastase insolatsiooni

  olukorra visualiseerimiseks,

  • erinevate arendusotsuste mõju eristamine ning

  maksimaalse lubatud hoonestuse mahu visualiseerimine

  valitud vaatepunktide suhtes.

 • horisontogrammid

 • Näide 1. Maksimaalse lubatud mahu genereerimine

  (kavandatav kõrghoone Tallinnas)

 • Analüüsiti 1. korruse aknaid:

  a) fikseeriti esialgne olukord

 • Analüüsiti 1. korruse aknaid:

  b) leiti maksimaalne mittemõjutav maht

 • Arvestusliku insolatsiooni kestuse määramine horisontogrammi abil

 • c) leiti maksimaalne maht, mille korral insolatsioonitingimused

  jäävad vastavusse nõuetega.

 • Arvestusliku insolatsiooni kestuse määramine horisontogrammi abil

 • • Horisontogrammidel põhineva insolatsioonianalüüsi töömahukuse vähendamiseks oleme praeguseks välja arendanud eraldi skripti, mis võimaldab:

  – Iteratiivselt kõikidel valitud akendel leida insolatsiooni summaarse kestuse vastavalt EVS 894 nõuetele.

  – Raporteerida koondtabelina insolatsiooni summaarsed kestused kõikidel akendel.

  • Arendamisel on skriptid maksimaalse mahu automaatseks leidmiseks.

 • 3. Loomulike valgustingimuste analüüs

  • Päevavalgusfaktori (DF) väärtuste arvutused

  ruumide töötasapinnal (vastavalt EVS 894

  metoodikale),

  • täiendavate dünaamiliste, päevavalgustingimusi

  iseloomustavate parameetrite kalkulatsioonid (DA,

  DAmax jne).

 • 4. Külmasildade ja soojavoogude

  arvutused hoone konstruktsioonides

  • Ehituslike sõlmlahenduste külmasildade

  soojusjuhtivuse staatilised ja dünaamilised

  arvutused (vastavalt EVS-EN ISO 10211-1

  ja EVS-EN ISO 10211-2 metoodikale);

  • Aknaraamide soojajuhtivuse arvutused

  (vastavalt EVS-EN ISO 10077-1 ja EVS-

  EN ISO 10077-2 metoodikale);

 • Näide 1. Soklisõlme soojajuhtivuse arvutus (Valga

  lasteaed “Kaseke”)

 • Näide 2. Kandva seina ühendussõlm põrandaga (Valga

  lasteaed “Kaseke”)

 • Näide 3. Puidust aknaraami soojajuhtivuse arvutus

  (Viking Window arenduse näitel)

 • Uf = 1,3 W/m2K

  Näide 3. Puidust aknaraami soojajuhtivuse arvutus

  (Viking Window arenduse näitel)

 • Analüüsitud hoone kirjeldus:

  Ca 86,4 m2 elupinnaga moodulitest hooned koos

  mitteköetava trepikoda/tehnoruum/töötuba

  vaheruumiga:

  • 3-kordne ja 2-kordne

  • 1.kordne paarismajana

  • 1.kordne eramuna

  (ilma vaheruumita)

  Näide 4. As-iga Kodumaja läbi viidud uuring

 • As-iga Kodumaja läbi viidud uuring

 • As-iga Kodumaja läbi viidud uuring

 • Analüüsitud sõlmed 3 “klassi” lõikes

  • Ehituslike sõlmlahenduste külmasildade soojusjuhtivuse

  staatilised arvutused (EVS-EN ISO 10211-1 ja EVS-

  EN ISO 10211-2 metoodikale);

 • Analüüsitud sõlmed 3 “klassi” lõikes

 • "Väga madal" tase "40" tase "70" tase

  välismõõtude

  järgi (W/mK)

  sisemõõtude

  järgi (W/mK)

  välismõõtude

  järgi (W/mK)

  sisemõõtude

  järgi (W/mK)

  välismõõtude

  järgi (W/mK)

  sisemõõtude

  järgi (W/mK)

  katuslae nurk -0,048 0,028 -0,033 0,049 -0,027 0,054

  seina sisenurk1 0,044 -0,041 0,035 -0,038 0,046 -0,029

  seina sisenurk2 0,045 -0,040 0,039 -0,034 0,049 -0,026

  seinanurk -0,038 0,034 -0,023 0,050 -0,015 0,060

  sokli nurk -0,039 0,033 -0,030 0,049 -0,023 0,054

  vahelagi 0,015 0,015 0,033 0,033 0,045 0,045

  vahesein katuslagi 0,026 0,026 0,032 0,032 0,039 0,039

  vahesein põrand 0,064 0,064 0,070 0,070 0,076 0,076

  akna kinnitus (variant 1) 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048

  akna kinnitus (variant 2) 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023

  Analüüsitud sõlmed 3 “klassi” lõikes

 • 5. Hoone energiakasutuse ja sisekliima

  analüüs

  • Staatiline soojabilansi arvutus (vastavalt ISO 13790 metoodikale);

  • Dünaamilised soojabilansi arvutused:

  – sh kütte- ja jahutusvajaduse dünaamika;

  – suviste ruumitemperatuuride prognoos;

  – passiivsete lahenduste mõju hindamine kütte- ja jahutusvajaduse kujunemisele;

  – jne…

 • 5.1. Lihtsustatud (staatilised) arvutusmeetodid

  • Mitmesugused staatilised ja pooldünaamilised

  arvutusmeetodid annavad võimaluse hoonete aastast või

  igakuist energiatarbimist ligikaudselt hinnata. Lihtsamate

  hoonete puhul saab kasutada staatilise iseloomuga

  arvutusmetoodikaid:

  – Kraadpäevade metoodika;

  – EVS EN-ISO 13790 toodud kütteperioodi ja kuubilansside meetod;

  – Temperatuuride kestvuskõveral põhinevad metoodikad.

  • Madala energiatarbe ja muutliku sisekasutuse tingimustes jääb

  täpsusest ja tundlikkusest vajaka. Eriti keerulisemate hoonete

  puhul mõningate aspektide arvestamisel: nt materjalide

  termiline mass, kiirgusolude varieerumine jne

 • Näide 1. Staatiliste arvutuste näide (Tartu

  loodusmaja)

  • Hoone energiabilansi ligikaudsed arvutused,

  passiivmajataseme saavutamise võimalikkuse hindamine.

  • Energiavajadus arvutati tarkvaraga PHPP2007 (standard

  EVS-EN 13790 metoodika).

 • Esialgne variant parandus-variant I parandus-variant II

  Välisseina soojajuhtivus U 0,1 0,1 0,1 W/m2K

  Katuslae soojajuhtivus U 0,07 0,07 0,07 W/m2K

  Põrand pinnasel soojajuhtivus U 0,08 0,06 0,06 W/m2K

  Sein vastu pinnast soojajuhtivus U 0,13 0,11 0,11 W/m2K

  soklisoojustuse olemasolu horisont. horisont. horisont.

  soklisoojustuse laius 1,2 1,2 1,2 m

  soklisoojustuse kihi paksus 0,2 0,2 0,2 m

  soklisoojustuse materjali erisoojajuhtivus λ 0,04 0,04 0,04 W/mK

  klaaspaketi soojajuhtivus Ug 1,1 0,91 0,67 W/m2K

  klaaspaketi päikesekaitsetegur g 0,56 0,55 0,5 W/m2K

  anaraami soojajuhtivustegur Uf 1,3 1,11 0,76 W/m2K

  klaaspakett-raam joonkülmasilla soojajuhtivus ψ 0,04 0,031 0,036 W/mK

  sein-raam joonkülmasilla soojajuhtivus ψ 0,04 0,04 0,04 W/mK

  ventilatsiooniagregaadi tootlikkus 8000 8000 8000 m3/h

  hoone ventileeritav kubatuur 6750 6750 6750 m3

  hoone keskmine õhuvahetuskordsus ventileerimisel 0,8 0,8 0,8 1/h

  infiltratsioonist tingitud õhuvahetuskordsus 50Pa alarõhul n50 1 0,6 0,3 1/h

  vent.agregaadi hetkeline kasutegur soojustagastusel 79 88 92 %

  kasulik pind 1612,1 1612,1 1612,1 m2

  arvestuslik köetav pind energiaarvutustel 1564,7 1564,7 1564,7 m2

 • Hoone soojabilanss

  45,5

  35,5

  36,913,2

  13,7

  0,0

  10,0

  20,0

  30,0

  40,0

  50,0

  60,0

  70,0

  Soojaallikad Soojakaod

  kW

  h/(

  m2

  *a)

  Lisaküte Ruumi sisenev päikesekiirgus Sisemised allikad Hoone piirded Ventilatsioon

  Soojakaod läbi hoone välispiirete [kWh/(m2*a)]

  5,3

  2,74,5

  23,4

  0,30,0

  5,0

  10,0

  15,0

  20,0

  25,0

  Välissein Põrand pinnasel Katuslagi Aknad Sein vastu pinnast

  kW

  h/(

  m2*a

  )

  Esialgne variant

  • Projekt muutmata kujul, geomeetria ja avad ning piirded vastavalt

  arhitekti poolt esitatud eskiisile ja hoone esialgsele kirjeldusele.

 • Hoone soojabilanss

  26,430,7

  21,4

  12,4

  13,7

  0,0

  10,0

  20,0

  30,0

  40,0

  50,0

  60,0

  70,0

  Soojaallikad Soojakaod

  kW

  h/(

  m2

  *a)

  Lisaküte Ruumi sisenev päikesekiirgus Sisemised allikad Hoone piirded Ventilatsioon

  Parandusvariant 1

  • Esialgse projektiga võrreldes:

  – Pinnasega kokkupuutuvate välispiirete ning katuslae täiendav soojustamine.

  – Parema soojapidavusega klaaspaketid (0,91 W/m2K) ja raamid (1,1 W/m2K).

  – Parem õhupidavus välispiirdes (n50 = 0,6 h-1).

  – Tõhusam soojatagastus ventilatsiooniagregaadis (temperatuuri suhtarv 0,88).

  Soojakaod läbi hoone välispiirete [kWh/(m2*a)]

  5,3

  2,14,1

  19,8

  0,20,0

  5,0

  10,0

  15,0

  20,0

  25,0

  Välissein Põrand pinnasel Katuslagi Aknad Sein vastu pinnast

  kW

  h/(

  m2*a

  )

 • Hoone soojabilanss

  13,6

  26,3

  13,2

  12,8

  12,9

  0,0

  10,0

  20,0

  30,0

  40,0

  50,0

  60,0

  70,0

  Soojaallikad Soojakaod

  kW

  h/(

  m2

  *a)

  Lisaküte Ruumi sisenev päikesekiirgus Sisemised allikad Hoone piirded Ventilatsioon

  Soojakaod läbi hoone välispiirete [kWh/(m2*a)]

  5,3

  2,04,1

  15,6

  0,20,0

  5,0

  10,0

  15,0

  20,0

  25,0

  Välissein Põrand pinnasel Katuslagi Aknad Sein vastu pinnast

  kW

  h/(

  m2*a

  )

  Parandusvariant 2

  • Parandusvariant 1 võrreldes:

  – Parema soojapidavusega klaaspaketid (0,67 W/m2K) ja raamid (0,76 W/m2K).

  – Parem (väga hea) õhupidavus välispiirdes (n50 = 0,3 h-1).

  – Tõhusam soojatagastus ventilatsiooniagregaadis (temperatuuri suhtarv 0,92).

 • Toodud tulemused iseloomustavad hoone soojusenergiavajadust ruumide kütteks ning

  ei käsitle energiavajadust tarbevee soojendamiseks ja olmeseadmete, valgustuse ning

  tehnosüsteemide käitamiseks.

  200

  4026,4

  13,6

  15

  130

  45,5

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  Eesti keskmine Uuselamu Madala

  energiatarbega

  maja

  Passiivmaja Käesolev projekt -

  esialgne variant

  Käesolev projekt -

  parandusvariant I

  Käesolev projekt -

  parandusvariant II

  Ho

  on

  ete

  so

  oju

  se

  ne

  rgia

  va

  jad

  us

  ru

  um

  ide

  tte

  ks

  (k

  Wh

  /m2

  *a)

 • Analüüsitud hoone kirjeldus:

  Ca 86,4 m2 elupinnaga moodulitest hooned koos

  mitteköetava trepikoda/tehnoruum/töötuba

  vaheruumiga:

  • 3-kordne ja 2-kordne

  • 1.kordne paarismajana

  • 1.kordne eramuna

  (ilma vaheruumita)

  Näide 2. As-iga Kodumaja läbi viidud uuring

 • As-iga Kodumaja läbi viidud uuring

 • As-iga Kodumaja läbi viidud uuring

 • Olulisemad parameetrid analüüsitud hooneklasside

  lõikes.

  "70" tase "40" tase "väga madal" tase

  välissein (U-väärtus) 0,192 0,155 0,08

  katuslagi (U-väärtus) 0,125 0,095 0,077

  põrand (U-väärtus) 0,118 0,091 0,074

  trepikojauks (U-väärtus) 1,4 1,4 1,4

  aknaraam (U-väärtus) 1,4 1,4 0,85

  klaaspakett (U-väärtus) 1,4 0,61 0,66

  keskmine õhuvahetus

  ventileerimisel (ACH) (ET määrus /

  kavandatav) 0,58 / 0,41 0,58 / 0,41 0,58 / 0,41

  vent.agregaadi st efektiivsus (%) 80 80 92

  hoone õhupidavus (n50: h-1) 0,8 0,8 0,6

 • Hoone energiavajadused (“70 tase”)

  19,1 17,820,7 19,4

  25,4 26,1 25,9 26,6

  28,0

  44,4

  29,2

  44,4 33,0

  44,440,6

  44,4

  28,2

  29,5

  28,2

  29,5

  28,2

  25,028,2

  25,0

  3,4

  5,8

  3,4

  5,8

  3,4

  5,83,4

  5,8

  59,255,0

  64,360,3

  78,9 80,9 80,382,5

  0,0

  10,0

  20,0

  30,0

  40,0

  50,0

  60,0

  70,0

  80,0

  90,0

  100,06

  x8

  6 (

  PH

  I)

  6x8

  6 (

  PH

  I)

  6x8

  6 (

  määru

  s)

  6x8

  6 (

  määru

  s)

  4x8

  6 (

  PH

  I)

  4x8

  6 (

  PH

  I)

  4x8

  6 (

  määru

  s)

  4x8

  6 (

  määru

  s)

  2x8

  6 (

  PH

  I)

  2x8

  6 (

  PH

  I)

  2x8

  6 (

  määru

  s)

  2x8

  6 (

  määru

  s)

  1x8

  6 (

  PH

  I)

  1x8

  6 (

  PH

  I)

  1x8

  6 (

  määru

  s)

  1x8

  6 (

  määru

  s)

  so

  oju

  sva

  jad

  us

  (n

  eto

  ) ru

  um

  ide kü

  tte

  ks ja v

  en

  t.õ

  hu

  so

  oje

  nd

  am

  isek

  s (

  kW

  h/m

  2*a

  )

  0,0

  10,0

  20,0

  30,0

  40,0

  50,0

  60,0

  70,0

  80,0

  90,0

  100,0

  Ho

  on

  e t

  eh

  no

  ste

  em

  ide

  en

  erg

  iakasu

  tus

  (kW

  h/m

  2*a

  )

  elektrienergiavajadus tehnosüsteemide käitamiseks

  elektrienergiavajadus valgustite ja olmeseadmete käitamiseks

  energiavajadus tarbevee soojendamiseks (arvestades jaotuskadusid)

  energiavajadus ruumide kütteks (arvestades jaotuskadusid ja soojusallika kasutegurit)

  soojusvajadus (neto) ruumide kütteks ja vent.õhu soojendamiseks

 • Hoone energiavajadused (“40 tase”)

  13,3 11,714,4 12,9

  18,0 18,5 18,7 18,9 16,5 16,6

  28,0

  44,4

  29,2

  44,4 33,0

  44,440,6

  44,4

  28,4

  45,5

  28,2

  29,5

  28,2

  29,5

  28,2

  25,028,2

  25,0

  29,0

  25,0

  3,4

  5,8

  3,4

  5,8

  3,4

  5,83,4

  5,8

  3,5

  5,8

  41,336,3

  44,839,9

  55,8 57,4 57,858,6

  51,2 51,6

  0,0

  10,0

  20,0

  30,0

  40,0

  50,0

  60,0

  70,0

  80,0

  90,0

  100,06

  x8

  6 (

  PH

  I)

  6x8

  6 (

  PH

  I)

  6x8

  6 (

  mää

  rus)

  6x8

  6 (

  mää

  rus)

  4x8

  6 (

  PH

  I)

  4x8

  6 (

  PH

  I)

  4x8

  6 (

  mää

  rus)

  4x8

  6 (

  mää

  rus)

  2x8

  6 (

  PH

  I)

  2x8

  6 (

  PH

  I)

  2x8

  6 (

  mää

  rus)

  2x8

  6 (

  mää

  rus)

  1x8

  6 (

  PH

  I)

  1x8

  6 (

  PH

  I)

  1x8

  6 (

  mää

  rus)

  1x8

  6 (

  mää

  rus)

  2x8

  5 (

  PH

  I)

  2x8

  5 (

  PH

  I)

  2x8

  5 (

  mää

  rus)

  2x8

  5 (

  mää

  rus)

  so

  oju

  sv

  aja

  du

  s (

  ne

  to)

  ruu

  mid

  e kü

  tte

  ks

  ja

  ven

  t.õ

  hu

  so

  oje

  nd

  am

  ise

  ks (

  kW

  h/m

  2*a

  )

  0,0

  10,0

  20,0

  30,0

  40,0

  50,0

  60,0

  70,0

  80,0

  90,0

  100,0

  Ho

  on

  e t

  eh

  no

  ste

  em

  ide

  en

  erg

  iak

  asu

  tus

  (k

  Wh

  /m2

  *a)

  elektrienergiavajadus tehnosüsteemide käitamiseks

  elektrienergiavajadus valgustite ja olmeseadmete käitamiseks

  energiavajadus tarbevee soojendamiseks (arvestades jaotuskadusid)

  energiavajadus ruumide kütteks (arvestades jaotuskadusid ja soojusallika kasutegurit)

  soojusvajadus (neto) ruumide kütteks ja vent.õhu soojendamiseks

 • Hoone energiavajadused (“Väga madal tase”)

  7,7 6,7 8,0 7,010,7 11,2 11,8 12,3

  28,0

  44,4

  29,3

  44,433,1

  44,440,7

  44,4

  28,2

  29,5

  28,2

  29,5

  28,2

  25,028,2

  25,0

  3,4

  4,8

  3,4

  4,8

  3,4

  4,8 3,44,8

  23,820,7

  24,821,6

  33,2 34,736,5 38,1

  0,0

  10,0

  20,0

  30,0

  40,0

  50,0

  60,0

  70,0

  80,0

  90,0

  100,06

  x8

  6 (

  PH

  I)

  6x8

  6 (

  PH

  I)

  6x8

  6 (

  mää

  rus)

  6x8

  6 (

  mää

  rus)

  4x8

  6 (

  PH

  I)

  4x8

  6 (

  PH

  I)

  4x8

  6 (

  mää

  rus)

  4x8

  6 (

  mää

  rus)

  2x8

  6 (

  PH

  I)

  2x8

  6 (

  PH

  I)

  2x8

  6 (

  mää

  rus)

  2x8

  6 (

  mää

  rus)

  1x8

  6 (

  PH

  I)

  1x8

  6 (

  PH

  I)

  1x8

  6 (

  mää

  rus)

  1x8

  6 (

  mää

  rus)

  so

  oju

  sva

  jad

  us

  (n

  eto

  ) ru

  um

  ide kü

  tte

  ks ja v

  en

  t.õ

  hu

  so

  oje

  nd

  am

  isek

  s (

  kW

  h/m

  2*a

  )

  0,0

  10,0

  20,0

  30,0

  40,0

  50,0

  60,0

  70,0

  80,0

  90,0

  100,0

  Ho

  on

  e t

  eh

  no

  ste

  em

  ide

  en

  erg

  iakasu

  tus

  (kW

  h/m

  2*a

  )

  elektrienergiavajadus tehnosüsteemide käitamiseks

  elektrienergiavajadus valgustite ja olmeseadmete käitamiseks

  energiavajadus tarbevee soojendamiseks (arvestades jaotuskadusid)

  energiavajadus ruumide kütteks (arvestades jaotuskadusid ja soojusallika kasutegurit)

  soojusvajadus (neto) ruumide kütteks ja vent.õhu soojendamiseks

 • ET-arv analüüsitud hoonete lõikes

 • 4x86 ("40 kWh tase") | Heat demand = 39,9 kWh/m2*a (PHPP) or 38,7 kWh/m2*a (EnergyPlus v4)

  Iinternal heat gains = 4,4 W/m2 | Internal temp = 21 degC

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  1.0

  1.

  10.0

  1.

  19.0

  1.

  28.0

  1.

  6.0

  2.

  15.0

  2.

  24.0

  2.

  5.0

  3.

  15.0

  3.

  24.0

  3.

  2.0

  4.

  11.0

  4.

  20.0

  4.

  29.0

  4.

  8.0

  5.

  17.0

  5.

  27.0

  5.

  5.0

  6.

  14.0

  6.

  23.0

  6.

  2.0

  7.

  11.0

  7.

  20.0

  7.

  29.0

  7.

  8.0

  8.

  17.0

  8.

  26.0

  8.

  4.0

  9.

  13.0

  9.

  22.0

  9.

  1.1

  0.

  10.1

  0.

  20.1

  0.

  29.1

  0.

  7.1

  1.

  16.1

  1.

  25.1

  1.

  4.1

  2.

  13.1

  2.

  22.1

  2.

  mean

  ho

  url

  y h

  eat

  load

  (kW

  fo

  r en

  tire

  ho

  use)

  simulated hourly heat load (kW) maximum mean daily heating load at -22 deg and no sun (kW)

  Simulated hourly heat demand (EnergyPlus) for entire house.

  Annual specific heat demand: 38,7 kWh/(m2*a)

 • 4x86 ("40 kWh tase") | Heat demand = 39,9 kWh/m2*a (PHPP) or 38,7 kWh/m2*a (EnergyPlus v4)

  Iinternal heat gains = 4,4 W/m2 | Internal temp = 21 degC

  0,000

  1,000

  2,000

  3,000

  4,000

  5,000

  6,000

  7,000

  8,000

  9,000

  January February March April May June July August September October November December

  sp

  ecif

  ic m

  on

  thly

  hea

  t d

  em

  an

  d (

  kW

  h/m

  2*m

  on

  th)

  Simulated specific monthly heat demands (EnergyPlus).

  Annual heat demand: 38,7 kWh/(m2*a)

 • Calculated specific annual heat demand (PHPP): 39,9 kWh/(m2*a)

  0,00

  2,00

  4,00

  6,00

  8,00

  10,00

  12,00

  14,00

  jaanuar

  veebru

  ar

  märt

  s

  aprill

  mai

  juuni

  juuli

  august

  septe

  mber

  okto

  ober

  novem

  ber

  dets

  em

  ber

  so

  oja

  kao

  d ja s

  oo

  jaallik

  ad

  eta

  va p

  inn

  hik

  u k

  oh

  ta (

  kW

  h/m

  2*k

  uu

  )

  täiendav soojustarve ruumide kütteks (neto) valgustuse, seadmete ja inimeste soojaeraldus (utiliseeritav vabasoojus)

  ruumi sisenev päikesekiirgus (utiliseeritav vabasoojus) valgustuse, seadmete ja inimeste soojaeraldus (mitteutiliseeritav osa)

  ruumi sisenev päikesekiirgus (mitteutiliseeritav osa) ventilatsiooni- ja transmissioonikaod kokku

 • 5.2. Dünaamilised arvutusmeetodid

  • Dünaamiline hoonesimulatsioon annab ajaliselt väga tiheda

  sammuga (

 • • Dünaamilise hoonesimulatsiooni mudelite täpsus ja reaalsete

  protsesside jäljendamise adekvaatsus tagatakse mudelite

  valideerimisel vastavalt ISO (International Organization for

  Standardization) asjakohastes standardites või IEA

  (International Energy Agency) BESTEST standardites toodud

  metoodikatele ja reaalsetes hoonetes mõõdetud võrdlusandmete

  analüüsil.

  • Kümnetest hoonesimulatsiooni mudelitest ja nendega seotud

  keskkondadest võib välja tuua mõningad peamised, mida on

  massiliselt uuritud ning korduvalt valideeritud. Nendeks on

  TRNSYS (TRaNsient SYstem Simulation Program), ESP-r

  ning EnergyPlus.

  5.2. Dünaamilised arvutusmeetodid

 • Näide 1. Mehhatroonikum Tallinnas

 • • Tihe

  tsoneering

  • Heterogeenne

  sisekasutus

 • Lähteandmete (kliima) detailsus

 • Soojabilansi komponentide dünaamika

 • Soojabilansi komponentide dünaamika (kuude lõikes)

 • Hoone energiakasutus (neto) ruumide kütteks ja vent.õhu soojendamiseks

 • Hoone energiakasutus (neto) ruumide kütteks ja vent.õhu soojendamiseks

 • Näide 2. Hüpoteetiline kontorihoone

  Simuleeriti võrdlevalt õhkkütte ja radiaatorkütte korral tehnosüsteemide energiatarbimist (kokku 4 varianti).

  Kõigi variantide puhul on hoone geomeetria, asend ning hoone välispiirete parameetrid ühesugused.

  • Variandid 1 ja 3. Seadmed ja valgustid töötavad kogu tööpäeva jooksul ning ventilatsiooni-, kütte- ja jahutussüsteemid töötavad kogu tööpäeva normaalrežiimis (so tegelikku ruumisviibimist ei arvestata)

  • Variandid 2 ja 4. Seadmete ja valgustite töö järgib inimeste tegelikku ruumisviibimist ning ventilatsiooni-, kütte- ja jahutussüsteemid lülituvad inimeste ruumist lahkumisel ökonoomsele režiimile.

 • • Küttesüsteem oli kõigi variantide lõikes seadistatud

  normaalrežiimil hoidma sisetemperatuuri 20 °C ning ökonoomsel režiimil 17 °C (erandina lülitub küttesüsteem sisse serveriruumis õhutemperatuuri langemisel alla 15 °C).

  • Jahutusseadmed olid seadistatud lülituma töösse ruumide

  temperatuuri tõusmisel üle 24 °C (erandina lülitub jahutus sisse serveriruumis õhutemperatuuri tõusmisel üle 17 °C). Variantide 1 ja 3 korral töötab jahutus igal tööpäeval 8-18.

  Variantide 2 ja 4 puhul lülitub jahutus ruumides sisse ja välja

  sõltuvalt detailsest inimeste ruumis viibimist päeva jooksul.

 • 0,0

  50,0

  100,0

  150,0

  200,0

  250,0

  300,0

  350,0

  5.0

  2 k

  ell

  1:0

  0

  5.0

  2 k

  ell

  6:0

  0

  5.0

  2 k

  ell

  11:0

  0

  5.0

  2 k

  ell

  16:0

  0

  5.0

  2 k

  ell

  21:0

  0

  6.0

  2 k

  ell

  2:0

  0

  6.0

  2 k

  ell

  7:0

  0

  6.0

  2 k

  ell

  12:0

  0

  6.0

  2 k

  ell

  17:0

  0

  6.0

  2 k

  ell

  22:0

  0

  7.0

  2 k

  ell

  3:0

  0

  7.0

  2 k

  ell

  8:0

  0

  7.0

  2 k

  ell

  13:0

  0

  7.0

  2 k

  ell

  18:0

  0

  7.0

  2 k

  ell

  23:0

  0

  8.0

  2 k

  ell

  4:0

  0

  8.0

  2 k

  ell

  9:0

  0

  8.0

  2 k

  ell

  14:0

  0

  8.0

  2 k

  ell

  19:0

  0

  9.0

  2 k

  ell

  0:0

  0

  9.0

  2 k

  ell

  5:0

  0

  9.0

  2 k

  ell

  10:0

  0

  9.0

  2 k

  ell

  15:0

  0

  9.0

  2 k

  ell

  20:0

  0

  10.0

  2 k

  ell

  1:0

  0

  10.0

  2 k

  ell

  6:0

  0

  10.0

  2 k

  ell

  11:0

  0

  10.0

  2 k

  ell

  16:0

  0

  10.0

  2 k

  ell

  21:0

  0

  11.0

  2 k

  ell

  2:0

  0

  11.0

  2 k

  ell

  7:0

  0

  11.0

  2 k

  ell

  12:0

  0

  11.0

  2 k

  ell

  17:0

  0

  11.0

  2 k

  ell

  22:0

  0

  kW

  elektriseadmed üld- ja kohtvalgustus küte jahutus

  Joonis. Kogu hoone energiakasutuse dünaamika külmal talvenädalal tarbijate lõikes (variant 1).

  Talvenädal (radiaator) tavaolukord

 • 0,0

  50,0

  100,0

  150,0

  200,0

  250,0

  300,0

  350,0

  5.0

  2 k

  ell

  1:0

  0

  5.0

  2 k

  ell

  6:0

  0

  5.0

  2 k

  ell

  11:0

  0

  5.0

  2 k

  ell

  16:0

  0

  5.0

  2 k

  ell

  21:0

  0

  6.0

  2 k

  ell

  2:0

  0

  6.0

  2 k

  ell

  7:0

  0

  6.0

  2 k

  ell

  12:0

  0

  6.0

  2 k

  ell

  17:0

  0

  6.0

  2 k

  ell

  22:0

  0

  7.0

  2 k

  ell

  3:0

  0

  7.0

  2 k

  ell

  8:0

  0

  7.0

  2 k

  ell

  13:0

  0

  7.0

  2 k

  ell

  18:0

  0

  7.0

  2 k

  ell

  23:0

  0

  8.0

  2 k

  ell

  4:0

  0

  8.0

  2 k

  ell

  9:0

  0

  8.0

  2 k

  ell

  14:0

  0

  8.0

  2 k

  ell

  19:0

  0

  9.0

  2 k

  ell

  0:0

  0

  9.0

  2 k

  ell

  5:0

  0

  9.0

  2 k

  ell

  10:0

  0

  9.0

  2 k

  ell

  15:0

  0

  9.0

  2 k

  ell

  20:0

  0

  10.0

  2 k

  ell

  1:0

  0

  10.0

  2 k

  ell

  6:0

  0

  10.0

  2 k

  ell

  11:0

  0

  10.0

  2 k

  ell

  16:0

  0

  10.0

  2 k

  ell

  21:0

  0

  11.0

  2 k

  ell

  2:0

  0

  11.0

  2 k

  ell

  7:0

  0

  11.0

  2 k

  ell

  12:0

  0

  11.0

  2 k

  ell

  17:0

  0

  11.0

  2 k

  ell

  22:0

  0

  kW

  elektriseadmed üld- ja kohtvalgustus küte jahutus

  Joonis. Kogu hoone energiakasutuse dünaamika külmal talvenädalal tarbijate lõikes (variant 2).

  Talvenädal (radiaator) “tark” juhtimine

 • 0,0

  50,0

  100,0

  150,0

  200,0

  250,0

  30.0

  7. kell

  1:0

  0

  30.0

  7. kell

  6:0

  0

  30.0

  7. kell

  11:0

  0

  30.0

  7. kell

  16:0

  0

  30.0

  7. kell

  21:0

  0

  31.0

  7. kell

  2:0

  0

  31.0

  7. kell

  7:0

  0

  31.0

  7. kell

  12:0

  0

  31.0

  7. kell

  17:0

  0

  31.0

  7. kell

  22:0

  0

  1.0

  8. kell

  3:0

  0

  1.0

  8. kell

  8:0

  0

  1.0

  8. kell

  13:0

  0

  1.0

  8. kell

  18:0

  0

  1.0

  8. kell

  23:0

  0

  2.0

  8. kell

  4:0

  0

  2.0

  8. kell

  9:0

  0

  2.0

  8. kell

  14:0

  0

  2.0

  8. kell

  19:0

  0

  3.0

  8. kell

  0:0

  0

  3.0

  8. kell

  5:0

  0

  3.0

  8. kell

  10:0

  0

  3.0

  8. kell

  15:0

  0

  3.0

  8. kell

  20:0

  0

  4.0

  8. kell

  1:0

  0

  4.0

  8. kell

  6:0

  0

  4.0

  8. kell

  11:0

  0

  4.0

  8. kell

  16:0

  0

  4.0

  8. kell

  21:0

  0

  5.0

  8. kell

  2:0

  0

  5.0

  8. kell

  7:0

  0

  5.0

  8. kell

  12:0

  0

  5.0

  8. kell

  17:0

  0

  5.0

  8. kell

  22:0

  0

  kW

  elektriseadmed üld- ja kohtvalgustus küte jahutus

  Joonis. Kogu hoone energiakasutuse (tunni keskmine) dünaamika kuumal suvenädalal tarbijate lõikes (variant 1).

  Suvenädal tavaolukord

 • 0,0

  50,0

  100,0

  150,0

  200,0

  250,0

  30.0

  7 k

  ell

  1:0

  0

  30.0

  7 k

  ell

  6:0

  0

  30.0

  7 k

  ell

  11:0

  0

  30.0

  7 k

  ell

  16:0

  0

  30.0

  7 k

  ell

  21:0

  0

  31.0

  7 k

  ell

  2:0

  0

  31.0

  7 k

  ell

  7:0

  0

  31.0

  7 k

  ell

  12:0

  0

  31.0

  7 k

  ell

  17:0

  0

  31.0

  7 k

  ell

  22:0

  0

  1.0

  8 k

  ell

  3:0

  0

  1.0

  8 k

  ell

  8:0

  0

  1.0

  8 k

  ell

  13:0

  0

  1.0

  8 k

  ell

  18:0

  0

  1.0

  8 k

  ell

  23:0

  0

  2.0

  8 k

  ell

  4:0

  0

  2.0

  8 k

  ell

  9:0

  0

  2.0

  8 k

  ell

  14:0

  0

  2.0

  8 k

  ell

  19:0

  0

  3.0

  8 k

  ell

  0:0

  0

  3.0

  8 k

  ell

  5:0

  0

  3.0

  8 k

  ell

  10:0

  0

  3.0

  8 k

  ell

  15:0

  0

  3.0

  8 k

  ell

  20:0

  0

  4.0

  8 k

  ell

  1:0

  0

  4.0

  8 k

  ell

  6:0

  0

  4.0

  8 k

  ell

  11:0

  0

  4.0

  8 k

  ell

  16:0

  0

  4.0

  8 k

  ell

  21:0

  0

  5.0

  8 k

  ell

  2:0

  0

  5.0

  8 k

  ell

  7:0

  0

  5.0

  8 k

  ell

  12:0

  0

  5.0

  8 k

  ell

  17:0

  0

  5.0

  8 k

  ell

  22:0

  0

  kW

  elektriseadmed üld- ja kohtvalgustus küte jahutus

  Joonis. Kogu hoone energiakasutuse (tunni keskmine) dünaamika kuumal suvenädalal tarbijate lõikes (variant 2).

  Suvenädal “tark” juhtimine

 • Joonis. Hoone summaarse energiatarbe dünaamika (päevasummad) aasta lõikes (variandid 1 ja 2).

  kogu hoone energiatarbimise dünaamika aasta jooksul päevade lõikes

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  900

  1000

  1100

  1200

  1300

  1400

  1500

  1600

  1700

  1800

  1900

  2000

  2100

  2200

  2300

  2400

  2500

  2600

  2700

  2800

  2900

  3000

  1.ja

  an

  8.ja

  an

  15.ja

  an

  22.ja

  an

  29.ja

  an

  5.v

  eebr

  12.v

  eebr

  19.v

  eebr

  26.v

  eebr

  5.m

  ärt

  s

  12.m

  ärt

  s

  19.m

  ärt

  s

  26.m

  ärt

  s

  2.a

  pr

  9.a

  pr

  16.a

  pr

  23.a

  pr

  30.a

  pr

  7.m

  ai

  14.m

  ai

  21.m

  ai

  28.m

  ai

  4.ju

  uni

  11.ju

  uni

  18.ju

  uni

  25.ju

  uni

  2.ju

  uli

  9.ju

  uli

  16.ju

  uli

  23.ju

  uli

  30.ju

  uli

  6.a

  ug

  13.a

  ug

  20.a

  ug

  27.a

  ug

  3.s

  ept

  10.s

  ept

  17.s

  ept

  24.s

  ept

  1.o

  kt

  8.o

  kt

  15.o

  kt

  22.o

  kt

  29.o

  kt

  5.n

  ov

  12.n

  ov

  19.n

  ov

  26.n

  ov

  3.d

  ets

  10.d

  ets

  17.d

  ets

  24.d

  ets

  31.d

  ets

  kW

  h/d

  variant 1 variant 2

  Energiakasutus aasta päevade lõikes (radiaatorid)

 • Joonis. Hoone summaarse energiatarbe dünaamika (päevasummad) aasta lõikes (variandid 3 ja 4).

  kogu hoone energiatarbimise dünaamika aasta jooksul päevade lõikes

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  900

  1000

  1100

  1200

  1300

  1400

  1500

  1600

  1700

  1800

  1900

  2000

  2100

  2200

  2300

  2400

  2500

  2600

  2700

  2800

  2900

  3000

  1.ja

  an

  8.ja

  an

  15.ja

  an

  22.ja

  an

  29.ja

  an

  5.v

  eebr

  12.v

  eebr

  19.v

  eebr

  26.v

  eebr

  5.m

  ärt

  s

  12.m

  ärt

  s

  19.m

  ärt

  s

  26.m

  ärt

  s

  2.a

  pr

  9.a

  pr

  16.a

  pr

  23.a

  pr

  30.a

  pr

  7.m

  ai

  14.m

  ai

  21.m

  ai

  28.m

  ai

  4.ju

  uni

  11.ju

  uni

  18.ju

  uni

  25.ju

  uni

  2.ju

  uli

  9.ju

  uli

  16.ju

  uli

  23.ju

  uli

  30.ju

  uli

  6.a

  ug

  13.a

  ug

  20.a

  ug

  27.a

  ug

  3.s

  ept

  10.s

  ept

  17.s

  ept

  24.s

  ept

  1.o

  kt

  8.o

  kt

  15.o

  kt

  22.o

  kt

  29.o

  kt

  5.n

  ov

  12.n

  ov

  19.n

  ov

  26.n

  ov

  3.d

  ets

  10.d

  ets

  17.d

  ets

  24.d

  ets

  31.d

  ets

  kW

  h/d

  variant 3 variant 4

  Energiakasutus aasta päevade lõikes (õhkküte)

 • 100569

  63178

  100569

  63178

  165417

  121963

  165417

  121963

  76655

  85902

  26141

  30042

  84439

  56708

  85213

  57065

  0

  50000

  100000

  150000

  200000

  250000

  300000

  350000

  400000

  450000

  variant 1 variant 2 variant 3 variant 4

  kW

  h/a

  elektriseadmed üld- ja kohtvalgustus küte jahutus

  Joonis. Kogu hoone aastane energiakasutus tarbijate lõikes.

 • Tulemus:

  – elektriseadmeid ning hoone tehnosüsteeme arukalt juhtides väheneb kirjeldatud hoone puhul hoone summaarne energiakasutus radiaatorküttega variantide korral teoreetiliselt ca 23 % ja õhkküttega variantide korral teoreetiliselt ca 28 %.

  – Energiakasutuse vähenemine toimub peamiselt suvise jahutusvajaduse vähenemise ning elektriseadmete ja valgustite lühema tööperioodi arvelt. Kütteperioodil toob utiliseeritava vabaenergia (seadmete ja valgustuse soojuseralduse osa hoone soojabilansis) vähenemine kaasa küttevajaduse suurenemise ning summaarne energiatarbimine palju ei muutu.

  Näide 2. Hüpoteetiline kontorihoone

 • Näide 3. Kortermaja Tallinnas

  Eesmärk hinnata:

  – Tehnosüsteemide “aruka” juhtimise mõju ruumide

  energiavajadusele korterite lõikes

  – maksimumtemperatuure ja jahutusvõimsusi korterite kaupa

 • Korterite soojavajadus (neto) juhtimisstrateegiate lõikes

 • Korterite soojavajadus (neto) juhtimisstrateegiate lõikes

 • Korterite soojavajadus (neto) juhtimisstrateegiate lõikes

 • Korterite suvised maksimumtemperatuurid

 • Korterite jahutusvajadus

 • 6. Suurte soojuslike päikeseküttesüsteemide

  dimensioneerimine ja tootlikkuse analüüs

  • Soojuslike päikeseküttesüsteemide (päikesepaneelid + akupaagid + hüdraulika) kontseptsiooni loomine (süsteemi suurus ja konfiguratsioon vastavalt energiavajadusele, tarbimisprofiilile ja objekti asukohale)

  • Soojuslike päikeseküttesüsteemide tootlikkuse arvutamine dünaamilise simulatsiooni tarkvaraga (Polysun, Tsol).

 • Näide 1. SPA Otepääl

  Päikeseküttesüsteemi tootlikkuse analüüs ja süsteemi mahu

  optimeerimine dünaamilise simulatsiooni tarkvaraga

  Hotelli veetarbimise profiil E-R

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  0:00

  1:00

  2:00

  3:00

  4:00

  5:00

  6:00

  7:00

  8:00

  9:00

  10:0

  0

  11:0

  0

  12:0

  0

  13:0

  0

  14:0

  0

  15:0

  0

  16:0

  0

  17:0

  0

  18:0

  0

  19:0

  0

  20:0

  0

  21:0

  0

  22:0

  0

  23:0

  0

  %

  Hotelli veetarbimise profiil Laupäev

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  0:00

  1:00

  2:00

  3:00

  4:00

  5:00

  6:00

  7:00

  8:00

  9:00

  10:0

  0

  11:0

  0

  12:0

  0

  13:0

  0

  14:0

  0

  15:0

  0

  16:0

  0

  17:0

  0

  18:0

  0

  19:0

  0

  20:0

  0

  21:0

  0

  22:0

  0

  23:0

  0

  %

 • Joonis. Pühajärve Puhkekeskuse optimeeritud päikeseküttesüsteemi arvutuslik kollektorite temperatuur aasta

  lõikes

  Kollektorsüsteemi temperatuurid aasta lõikes

 • päikeseküttesüsteemi tootlikkus ja objekti aastane

  energiavajadus

  Aktiivne kollektorpind - 550 m2

  Akupaakide maht - 30 m3

 • 7. Hoone õhupidavuse kontroll

  • Hoonekarbi õhupidavuse testimine blower-

  door meetodil (vastavalt EVS-EN 13829

  metoodikale).

  • Annab võimaluse:

  – Hoonete reaalse õhupidavuse mõõtmiseks;

  – Fikseerida ja likvideerida õhulekete allikad –

  vähendada soovimatut infiltratsiooni läbi hoone

  piirete.

 • Rõhutesti läbiviimine

 • Rõhutesti läbiviimine

 • Hea õhupidavus saavutatakse selle projekteerimisel

 • Ja hilisemal kvaliteetsel realiseerimisel

 • 8. Infrapunatermograafia

  • Hoone välispiirete infrapunatermograafiline

  ekspertiis:

  – konstruktiivsete külmasildade,

  – niiskunud soojustusmaterjali,

  – Külma õhu lekete ning

  – kondentsiriskiga pindade lokaliseerimine.

  (vastavalt EVS-ENS 13187 metoodikale).

 • 9. Tuumiklabori tegevus passiivmajade osas

  Oleme Saksa Darmstadt’i PHI koostööpartnerid.

  Passiivmajade osas pakutavad teenused:

  – Kliimafailid erinevate Eesti osade kohta,

  – Turul olemasolevate komponentide omaduste läbiarvutamine

  ja nö materjalinimistute koostamine,

  – keerulisemate objektide arvutustugi ja kontroll,

  – sisekliima erisuste uuringud Eesti kliimas,

  • Labori spin-off ettevõte on PHPP2007

  tarkvara edasimüüja Eestis ning korraldab

  ka tarkvara kasutuskoolitusi.

 • 10. Huvitavamad arendused (hetkel käsil)

  • Hoone soojabilansi parameetrilise arvutuse mootori ja

  ja visualiseerimisliidese loomine PHPP-le (kalkulaator)

  • Insolatsioonianalüüsi skript Autodesk Ecotectile

  • PHPP tarkvara täiendamine automatiseeritud

  arvutustega (lisalehed) Energiatõhususe

  miinimumnõuetega vastavuse tõendamiseks ja hoone

  energiaklassi määramiseks.

  • Indeksite süsteemi ning energiakulu võrdlustarkvara

  loomine arhitektuurikonkurssidel võistlustööde

  järjestamiseks energiatõhususega seotud aspektide

  alusel.

 • projekti staadium

  ju h

  oo

  ne

  tte

  en

  erg

  iav

  aja

  du

  se

  ku

  jun

  em

  ise

  le

  Hoone asukohavalik ja

  orientatsioon

  Eskiisprojekt

  Tööprojekt

  Järelvalve

  Ehitustööde

  planeerimine

  Kokkuvõtteks: suurima mõjuga otsused tehakse projekteerimise algfaasis

 • Aitäh. Küsimusi?

  TÜ Energiatõhusa ehituse tuumiklabor

  http://www.tuit.ut.ee/eetl

  http://www.tuit.ut.ee/eetl