TPE Product

  • View
    97

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of TPE Product

Thit b iu khin t xa TPE I Thit b K bng hng ngoi 1

2

Thit b K bng RF 1

2

3

4

5

Timmer 1

2

Cm ng hng ngoi

Remode Control

Model: IR2S Thng s k thut - C cng tc trc tip - Cng sut : 1000w - iu khin t xa on/off cho 1 thit b - C ly iu khin >10m - Kch thc : 60 x 45 x 24 mm Gi : 90,000 ng

Model:IR2A Thng s k thut - C cng tc trc tip - Cng sut : 1000w - iu khin t xa on/off cho 1 thit b - C ly iu khin >10m - Kch thc : 46 x 21.5 x 32 mm - Gn vo hp m hoc ni vi cc loi mt n thng dng clipsal, cheng li, mpe ... Gi : 90,000 ng

Model: RC1S Thng s k thut - Cng tc iu khin t xa (c cng tc trc tip). - Tn s thu sng : 315Mhz - Cng sut : 1000w - iu khin t xa on/off cho 1 thit b - Kch thc : 46 x 21.5 x 32 mm - Gn vo hp m hoc ni vi cc loi mt n thng dng clipsal, cheng li, mpe ...

Gi : 110,000 ng Model: RC5F Thng s k thut - Tn s thu sng : 315Mhz

- Cng sut : 2000w - iu khin t xa on/off cho 1 thit b - Kch thc : 49 x 42 x 31 mm Gi : 110,000 ng

Model: RC-4OUT Thng s k thut - iu khin t xa cho 4 thit b vi chc nng nh m nhiu loi remote - Khi mt in ngun, nh c trng thi on/off ca thit b , tin li Khi ni vi cng tc thng thng C th bt/ tt thit b m khng cn n remote. - Cng sut : 1200w, 300w/ thit b - Kch thc : 72 x 50 x 30 mm Gi : 200,000 ng Model: RC5H Thng s k thut - Tn s thu sng : 315Mhz - Cng sut : 1000w - 500w - iu khin t xa on/off cho 1 thit b - Kch thc : 51.5 x 38 x 21 mm - Kch thc nh (b c vo mng n mng)

Gi : 100,000 ng ( 1000w) 85,000 ng ( 500w)

Dimmer

- Tn s thu sng v tuyn : 315Mhz - Cng sut : 1000w - iu khin t xa cho 1 thit b - Chc nng iu chnh sng ti cho n - 'SET' nh m nt nhn nhiu loi remote khc nhau - Kch thc : 49 x 42 x 31 mm

Model: TM3P

Cng tc nh thi gian. ng dng: tt m in t ng theo thi gian thc ci t theo mun v d nh tt m n cho bng hiu, n sn vn, my lnh gia nh hoc ci t tt / m my bm t ng m khng cn phi mt thi gian ch i, tit kim c hao ph tin in, cng sc... Thng s k thut - Cng sut : 1200w - C Pin t sc li duy tr ng h hot ng khi b mt in - C cng tc trc tip dng bt/tt thit b khi cn thit - di thi gian thit b bt (on) nh nht 5 pht , ln nht 14 gi 50 pht - Kch thc : 74 x 47 x 24 mm

Gi : 170,000 ng Model: TM3F Cng tc nh thi gian tt. ng dng: tt thit b in t ng .Ci t thi gian tt v cp (nh nht 1 giy ln nht 24 gi). v d : Khi ht nc trong h _m my bm nc bng nt nhn trn hp sau khong thi gian nc y h my bm t tt. khong thi gian h nc y my bm t tt c ghi nh bng cch ci t. Hng dn s dng Thng s k thut - C cng tc trc tip - Cng sut : 1200w - Kch thc : 46 x 21.5 x 32 mm - Gn vo hp m hoc ni vi cc loi mt n thng dng clipsal, cheng li, mpe ... Gi : 80,000 ng

Model: X101P

B cm ng chuyn ng khng dy. Gm 1 hoc nhiu u d hng ngoi khng dy v 1 hp cng tc RC5T .ng dng dng tt m n t ng khi c ngi ni cu thang hoc toilet ... Vi thi gian m n c ci t t 1s -> 5 pht Sau n t tt nu khng c ngi Hng dn s dng

Gi : Cal

iu khin t xa cc thit b in, khng nh hng bi vt cn hay tng. Ty theo thit k ca modul nhn remote s thc hin nhiu chc nng nh tt m (on/off), hn gi, dimmer, iu chnh tc qut... Model: RM01 Thng s k thut - Tn s pht sng 315Mhz - S thit b iu khin : 8 (max 16) - Khong cch iu khin : 100 m - Kch thc : 110 x 41 x 17 mm Gi : 80,000 ng Model: RM02 Thng s k thut - Tn s pht sng 315Mhz - S thit b iu khin : 12 (max) - Khong cch iu khin : 100 m - Kch thc : 95 x 48 x 15 mm

Model: RM02-A Thng s k thut - Tn s pht sng 315Mhz - S thit b iu khin : 15 (max) - Khong cch iu khin : 100 m - Kch thc : 101 x 47 x 15 mm

Model: RM02-B Thng s k thut - Tn s pht sng 315Mhz - S thit b iu khin : 12 (max) - Khong cch iu khin : 100 m - Kch thc : 112 x 50 x 18 mm Gi : 90,000 ng Model: RM03 Thng s k thut - Tn s pht sng 315Mhz

- S thit b iu khin : 2 (max) - Khong cch iu khin : 50 m - Kch thc : 60 x 26 x 13 mm Gi : 40,000 ng Model: RM04 Thng s k thut - Tn s pht sng 315Mhz - S thit b iu khin : 4 (max) - Khong cch iu khin : 50 m - Kch thc : 59 x 39 x 14 mm Gi : 40,000 ng Model: RM05 Thng s k thut - Tn s pht sng 315Mhz - S thit b iu khin : 12 (max) - Khong cch iu khin : 300 m - Kch thc : 135 x 43 x 25 mm Gi : 130,000 ng