Tradiții și obiceiuri de Paști din Dâmbovița

 • Published on
  28-Jan-2017

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  Coordonatorul activitatii: Stoica Maria, educatoare la GradinitaMuguri de Anin" Aninoasa,e-mail soniastoica54@yahoo.com. telefon: 0726306290

  1. Titlul activitatii: "Traditii si obiceiuri de Pasti din Dambovita - proiect educativextrascolar, editia a IV-a, 8-9 aprilie 2015

  2. Domeniul in care se incadreaza. artistic3. Scopul activitatii: Dezvoltarea afectiva a personalitatii copilului prin educarea laturii

  moral-crestine, cunoasterea, pastrarea ~i promovarea valorilor traditionale din zonaDambovita, legate de sarbatoarea Pastelui.

  4. Obiective educationale ale activitatii:Cunosterea obiceiurilor si traditiilor l~gate de sarb~toarea Pa~~lui;Valorificarea experientei pozitive a cadre lor didactice in abordarea domeniului esteticsi creativ;Stimularea expresivitatii si creativitatii copiilor prin activitati de exprimare artistic-plastica si practica;Cultivarea sensibilitatii si aptitudinilor artistice ale copiilor prescolari.

  5. Numar de copii participanti: numar total de participanti - 160 prescolari, provenind dinunitati prescolare de stat, din mediul urban si rural; un procent destul de mare incomparatie cu numarul de copii din grupul tinta.

  6. Durata si locul desfasurarii:Miercuri - 8 aprilie 2015 - sala de festivitati a Centrului Cultural din Aninoasa - 5 hJoi - 9 aprilie 2015 - Gradinita "Muguri de Anin" din Aninoasa - 5 h

  7. Descrierea activitatii: Activitatea s-a desfasurat in 2 zile (8 si 9 aprilie 2015) astfel:Sectiunea I ( participare directa) - 8 aprilie 2015 - la sala de festivitati a CentruluiCultural din comuna Aninoasa, au fost prezentate forme de exprimare a prescolarilor inmediul extrascolar prin:1. Recitari:

  a) Individual, pe roluri, versuri, proza (fragmente si integral)Timp maxim de prezentare: 5 min.

  Numarul cadrelor didactice: 4

  Numarul prescolarilor din gradinita: 48

  Nivelul de invatamant: prescolar

  Structura: Gradinita "Muguri de Anin", Aninoasa, strada Constantin Manolescu, nr. 227B

  Scoala Gimnaziala Aninoasa, judetul Dambovita, strada Constantin Manolescu, nr. 79; tel/fax0245226225, e-mail scoalaaninoasa@yahoo.com.

  Numele si adresa unitatii de invatamant aplicante:

  ))) ) A. FI~A ACTIVITATn

 • 2

  9. Rezultatele proiectului: Proiectul desfasurat in perioada 8-9 aprilie 2015, ce a facutparte din Scoala Altfel: Sit tii mai multe, sitfii mai bun! ne-a oferit oportunitatea ca 160de prescolari ~i 50 cadre didactice, din 38 de unitati prescolare de stat din judetulDambovita, sa-si imbogateasca experienta, sa le stimulam curiozitatea ~i interesul fata detraditiile si obiceiurile pascale din zona Dambovita, prin cunosterea si intelegereasemnificatiei traditiei acestui mare praznic al crestinatatii "Invierea Domnului nostruIisus Hristos", inca de la cea mai frageda varsta, traditie prezenta in practicile romanilor.

  Au fost incheiate contracte de parteneriat cu unitatile de invatamant prescolare participantela acest proiect.

  8. Activitatea a fost interesanta, copiii au lucrat in echipa, au dobandit cunostinte noi, si-aumanifestat creativitatea, libertatea de gandire si actiune, imbogatirea vocabularului si le-astimulat interesul pentru cunoasterea traditiilor legate de Pasti, toate avand caracterinterdisciplinar si constituind forme variate de petrecere in mod util si placut a timpuluiliber. Activitatea a avut 0 aborbare inovativa cu continut stimulativ in care au fostimplicati prescolari, parinti si cadre didactice. S-au obtinut produse originale.

  La sectiunea II - in incinta Gradinitei "Muguri de Anin" din comuna Aninoasa - a fostamenajata 0 expozitie cu lucrarile realizate, sub genericul "Pastele - bucuria copiilor"

  Au participat 20 cadre didactice si 25 de prescolari din 8 unitati de rnvatamant de stat dinmediul rural si urban.

  a) Atelier de lucru: vopsit si incondeiat oua, folosind metode traditionale romanesti: "Oulintre mit si treditie", cu participare directa, eel mult 3 prescolari/unitate;

  b) Atelier de creatie: " Pomi infloriti" - confectionare flori din hartie colorata, folosind oricetehnica de lucru ~i pozitionarea lor pe un suport in forma de pom, anterior confectionat,Optional s-au putut folosi ca suport: cosulete, vaze, ghivece, aplice decorative.

  Sectiunea II (participare directa) - 9 aprilie 2015 - la Gradinita "Muguri de Anin" dinAninoasa, au avut loc:

  Au participat 30 cadre didactice si 135 de prescolari din 30 unitati de invatamant de stat dinmediul rural si urban, din judetul Dambovita,

  b) Tablou muzical coregrafic (teatru, dramatizare)Timp maxim de prezentare: 10 min.a, b - teme pascale

  2. Solisti vocaliIndividuali, grup vocal sau cor (piese de muzica adecvate sarbatorii pascale, adecvatevarstei, ajutati de negativ sau nu, inregistrat pe CD format Track sau acompaniati)o singura piesa, timp maxim de prezentare: 4 min.

  3. Dans popular romanesc specific zonei DambovitaNumar maxim de participanti: 12, durata: 10 min.

 • 3

  10. Organizarea acestui concurs judetean s-a nascut din dorinta de a realiza 0 alternativa debune practici pentru copii ~i cadre didactice din invatamantul prescolar, 0 activitatenonformala in scopul apropierii a doua "lumi" - lumea copiilor si lumea celor mari (cadredidactice, parinti, comunitati locale)Este si 0 modalitate de recunoastcrc a talentelor si aptitudinilor copiilor inca de la cea

  mai frageda varsta, dar si de a impartasi experiente, idei, bune practici intr-un contextprofesional.

  Totul, sub semnul traditiei stramosesti, a valorii ce diferentiaza destine si in ideea de aramane in memoria locului.

  Acestea sunt argumentele pe baza carora am pomit la drum acum 3 ani.

  Expozitia cu lucrarile realizate, amenajata in incinta gradinitei sub genericul "Pastele -bucuria copiilor", a constituit un punct de atractie pentru toti participantii si nu numai, deoarece avalorificat experienta pozitiva a educatoarelor in abordarea domeniului estetic si creativ, ceea cene confera convingerea ca transmit si cultiva sensibilitati ~i aptitudini artistice la prescolarii pecare ii indruma.

  Cu aceasta ocazie s-a observat implicarea unui numar mare de parinti in sprijinirea acestuidemers.

  A participat cu deosebita placere, ca in fiecare an, doamna Inspector de Specialitate VictoriaTomescu.

  Intreaga activitate a fost mediatizata de postul local "Columna TV" care a transmisspectacolul in zilele de Pasti. Au fost acordate premii I, II si III.

  Toti parintii, cadre didactice, prescolari si-au exprimat dorinta de a continua aceastaactivitate, pentru ca a fost 0 ocazie de a socializa, a-si manifesta spiritul creativ, sa impartaseascaexperiente proprii prin forme variate de petrecere a timpului liber, deoarece viata satuluipastreaza inca obiceiurile, datinile si credintele populare, iar copiii prin contact direct cu aceastalume cunosc bogatia tezaurului folcloric local.Ne propunem ca acest proiect educativ extrascolar, aflat la a IV-a editie, sa continue, sa devina 0activitate de buna practica la care sa participe un numar tot mai mare de cadre didactice,prescolari si parinti interesati de promovarea traditiilor populare nu numai din judetulDambovita,

 • 4

  Prof. inv. Prescolar Oprea MarinelaGradinita "Muguri de Anin"

  "Am putut vedea pentru prima oard cdta emotie i bucurie poate aduce 0reprezentatie pe scend a propriului copil In sujletul unei marne. Dar totodatii, si copi lulsimte "fluturasi in stomac" In clipa In care urea pe scend. Se vede Infata unei multimi deoameni si lucrul acesta ii da putere In fortele proprii si se simte mdndru i extrem defericit in momentul in eare este aplaudat, felicitat i primeste diploma. Este un momentde neiutat.Felicitari doamnei Stoica pentru ca ne ofera astfel de ocazii incarcate debucurii si emotii!"

  Ioana Dobra, mamica prescolarGrupa "Mugurasii"

  "Am participat la 0 activitate emotionantd, cu semnificatii profunde, laudabila, ~'iIncare ali pus mult suflet. A fost 0 intdlnire unde Lumina Pastelui in cele doua zile deconcurs si-a pus amprenta timpului in inima mea prin prisma unui baietel de 5 ani cdruiai s-a oferit posibilitatea sa incondeieze un ou cu un condei adevarat.

  Alaturi de toti cei prezerui m-am simtit minunat".

  Tudor Elena, bunicaGradinita "Muguri de Anin"

  "Multumesc din sujlet cd mai existd oameni cdrora Ie pasa de sarbatori i copii. Estea patra oard cdnd particip cu nepoata mea la acest concurs. Am rdmas uimita decalitatea prestatiilor copiilor, de prezenta din ce In ce mai mare (sala arhiplind) de bunaorganizare si desfasurare a programului. Felicitdril "

  Prof. Cuculea CatalinaDirector Gradinita "Raza de Soare" Tgv.

  Presedintele juriului

  "Cdnd Sfintele Sarbatori Pascale bat la poarta sujletelor noastre de romdni, cusmerenie i bucurie ne pregdtim. Pentru magia acestei sarbatori, Primavera isi revarsaraul de frumusete si culoare.

  Concursul "Obiceiuri si traditii de Pasti" organizat de doamna educatoare StoicaMaria (cdreia ii multumim pentru devotament, implicare si daruire) la Centrul CulturalAninoasa si Grddinita "Muguri de Anin" - este prilej de manifestare a bucuriei, dar si ataleruului copiilor i al cadrelor didactice. Varietatea de oferte (poezie, cdntec, dans,creatie) i tematica adecvatd invitd la creativitate, maiestrie i artd. Acest concurs a avutmenirea de a potenta trdirile fiecdruia dintre noi - de a ne pregdti cu emotie pentru aspune HRiSTOS A iNVIATf"

  Eo.

 • 5

  StoicaMaria, Gradinita "Muguri de Anin"AninoasaOrganizator concurs

  In loc de concluzii...."Gdndindu-ma la freamatul, veselia 'i ineditul "Scolii Altfel", au fost zile in care

  peste tot au rdsunat rdsetele si vocile voioase ale copiilor, zile pline de inocenta, bucurie,curiozitate, dar )~'idorinta de cunostere.

  Pdrea cd in tandem cu renasterea naturii renaste ~i satul prin "invadarea" lui decopii tindndu-se de mdnute, vorbind pared toti in acelasi timp de bucuria descopeririiunei scoli ...altfel"

  Rotaru Cristina, mamica prescolarGrupa "Veveritelor"

  mele, pentru prima oard, la concursul organizat de doamnaStoica Maria a fost pentru intreaga familie prilej de bucurie. M-am simtit minunatvdzdnd-o pe scena, singuricd, la 4 anisori ~i recitdnd 0 poezie. A fost un moment magicde care imi voi aminti toatd via/a. Pot chiar sa spun ca a fost cel mai frumos cadoupecare mi l-asfi putut dori. "

 • B. PARTICIPANTUL se obliga sa respecte urmatoarele:Sa popularizeze in gradinite activitatile propuse de aplicant, in cadrul concursului judetean "Traditii ~iobiceiuri de Pasti din Dambovita";Sa respecte conditiile de participare;Sa mediatizeze rezultatele concursului, In randul parintilor;Sa trimita acordul de parteneriat inregistrat si stanpilat, in dublu exemplar (1a solicitare) ~i fisa de insciere1aadresa indicata.

  A. APLICANTUL se obliga sa duca 1aindeplinire u matoarele actiuni:Sa popularizeze concursul judetean "Traditii si obiceiuri de Pasti din Dambovita" si regulamentul acestuiaSa informeze participantii despre desfasurarea concursului;Sa respecte termenul desfasurarii concursuluiSa asigure conditii optime pentru derularea activitatii propuse;Sa emita si sa distribuie diplome participantilor;Sa realizeze expozitia cu lucrarile efectuate de participanti 111 concurs.

  Crup tintii: prescolarii ~i eadrele didactice din invatamaniul preprimar din judetul Dfimbovita.

  Obiectul prezentului contract de parteneriat 11reprezinta colaborarea dintre aplicant ~i partener Invederea organizarii si desfasurarii concursului judetean "Traditii si obiceiuri de Pasti din Dambovita",editia a IV-a, aprilie 2015, organizat de Scoala Gimnaziala Aninoasa, structura Gradinita "Muguri deAnin" Dambovita,

  1. Obiectul contracrului:

  de--------------------------------------in calitate de Pl'hRTENlER

  1. $COALA GIMNAZIALA ANINOASA, structura Gradinita "Muguri de Anin", judetul Dambovita,reprezentata de prof. Moraru Carina, in calitate de director si educatoare Stoica Maria, responsabilactivitati cultural-educative ~i initiator al concursului judetean "Traditii ~i obiceiuri de Pasti dinDambovita", editia a lV -a, aprilie 2015, in calitate de AJPLICAl"JT

  2. UNIT ATlEA ~COlLARA reprezentata

  ,Intre::------Incheiat astazi,

  C!ONTll.l\CT DE PARTENEJRIAcTA

  "TR.}l.JIJrrIK~i][ IOBI,"'iJEIURI DE PASTI DIN DAMBOVITA~~Editia a ]V~a9aprilic 2;' 15

  Ir. din------

  c~SC;",.e~IlVrNAZ]ALA ANINOASAStructura Gradinita "Muguri de Allin"Strada C-tin Manolescu, nr. 227/BTel.!fax 0245 226225E-may: wala_an\vgasa@yahP9.comNr. ~f'ft din /lgtl.3 ;;;?dlj-

 • Cadru didactic----------------------

  Director,--------------------------

  $COALA GIMNAZIALA ANINOASAStructura Gradinita "Muguri de Anin"Strada C-tin Manolescu, nr. 227/B

  . TeUfax0245226225(;~;(t.~;iil.{~\,Director, prof. ofa~p:s~H~.~::_, \)~~

  Coordonator, edJ6'~:Sf6i~A;l\1~ir~Jll /)f(J rl' ~\:~~]j;) /. ; .

  Institutia parteneraInstitutia care coordoneaza

  Concursului judetean "Traditii $i obiceiuri de Pasti din Darnbovita" face parte din categoria activitatilorcultural - artistice organizate la nivel judetean in cadrul Programului Scoala Altfel - "Sa stii mai multe, safii mai bun!" 2015, urrnarind stabilirea relatiilor de colaborare intre institutii de invatamant prescolar, destat si particulare.

  4. Clauze finale ale contactului:

  3. Durata contractului: Acordul intra in vigoare la data semnarii acestuia si este valabil pe durataanului scolar 2014-2015.

 • Cadru didactic --------------

  Director, _

  Institutia partenera

  Cunoasterea obiceiurilor si traditiilor legate de sarbatoarea Pastelui;Valorificarea experientei positive a .adrelor didactice din invatamantul prescolar in abordarea domeniuluiestetic si creativ;Cultivarea sensibilitatii si aptitudinilor artistice ale prescolarilor;Stabilirea unor relatii de colaborare intre institutii prescolare din judet.

  Objective:

  Prezentul acord me ca obiectiv general colaborarea in cadrul concursului judetean "Traditii si obicei uride Pasti din Dambovita", editia a IV-a, aprilie 2015, proiect educativ extrascolar, conform Regulamentului departicipare.

  de ----in calitate de 1PA RTENlEH.

  __________ reprezentata---------_.

  1. ~COALA GIMNAZIALA AJ~INOASA, structura Gradinita "Muguri de Anin", judetul Dambovita,reprezentata de prof. Moraru Corina, in calitate de director ~i educatoare Stoica Maria, responsabilactivitati cultural-educative si initiator al concursului judetean "Traditii ~i obiceiuri de Pasti dinDambovita", editia a IV-a, aprilie 2015, in calitate de A:rLl[CANT

  2. UN:TATlEA ~COJLAPk

  Incheiat intre partenerii:

  A1cCO}f?J)DE P'ARTENERIATb'T1Unrrn: ~J[ (OBICEIU1R}fDE PASTI DIN DAMBOVIl'A"

  Editia a ]['V-a9aprilie 2{Jl:ll5

  Nr. din-----------

  c,~SCO~.IMNAZIALA ANINOASAStructura Gradinita "Muguri de Anin"Strada C-tin Manolescu, nr, 227/BTel.lfax 0245 226225

  ~~~fJ11~~a"J,:ro~~I.-m

  NPSCN001.pdfNPSCN002.pdfNPSCN003.pdfNPSCN004.pdfNPSCN005.pdfNPSCN006.pdfNPSCN007.pdfNPSCN008.pdfNPSCN009.pdfNPSCN010.pdfNPSCN011.pdfNPSCN012.pdfNPSCN013.pdfNPSCN014.pdfNPSCN015.pdf

Recommended

View more >