Click here to load reader

TRAFARETTMAALINGUD - Muinsuskaitseamet · PDF file Hiliskeskajal Itaalias alguse saanud uus stiil renessanss (pr. taassünd) jõudis Eestisse 16. saj algul. Tekkis uus arusaam arhitektuurist,

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TRAFARETTMAALINGUD - Muinsuskaitseamet · PDF file Hiliskeskajal Itaalias alguse saanud uus...

 • 38

  Hoonete seinu on seest- ja väljastpoolt alati maalingute- ga kaunistatud. Ehituspärand räägib meile varasemate põlvede tööst, väärtushinnangutest, elust ja esteetikast. Stiilid ja maitse-eelistused on sajandite jooksul korduvalt muutunud. Alates keskajast on Eesti interjööri dekoreeri- misel olnud suunda-andvad välismaa mõjutused, mida on kohandatud siinsete olude, materjalide kättesaadavuse ja meistrite oskustega. Maalriametit õpiti meistri käe all käsitöögildides ja tsunftides ning välismaal. Teinekord kut- suti meistreid välismaalt siinseid ehitisi kaunistama.

  Dekoratiivmaalingute eelkäijad on koopa- ja kaljumaalin- gud. Seega võime pidada vaba käega maalitud dekorat- siooni üheks vanimaks töövõtteks, kuid mitte ainult. Ka mustri trükkimise- ja šabloonitehnikat tunti juba kümned tuhanded aastad tagasi. Värvaine sisse kastetud käe jälge on trükitud koobaste seintele. Osati kasutada ka negatiiv- set šablooni: käsi asetati seinale ja selle ümber pihustati läbi luust valmistatud kõrre värvainet.

  TRAFARETTMAALINGUD TERMINOLOOGIAST Räägitakse nii trafarett- kui ka šabloonimaalingutest. Mis vahe nendel terminitel on? Trafarett (it. traforetto ´auklikuks tehtud´), tugevasse materjali lõigatud tähed, märgid, mustrid, mida võidakse läbi trafareti mujale kanda, lihtsaim paljundusmeetod. Kasutusel dekoratiivtöödel jm. (Kunstileksikon, EKK Tallinn 2001)

  Šabloon (sks. Schablone < pr.), vorm või mudel. Paberist, papist või muust materjalist väljalõigatud mus- ter, joonis või siluett, mille abil kujundi piirjooned kantakse soovitud alusele. Kasutatakse seina ornamenteerimisel. (Kunstileksikon, EKK Tallinn 2001)

  Seega määrab sõna ‘trafarett’ töömeetodi, mida kasuta- takse, ja šabloon on jälg, mis järele jääb.

  AJALUGU Varaseimad näited Eestis leiduvatest maalingutest päri- nevad keskaegsetest kirikutest. Interjöörid on maalitud rikkalikult kirgaste toonidega, kus motiivid kaunistavad nii seinu kui ka lagesid. Rõhutatud on arhitektuurseid ele- mente: maalingutega ääristati aknaid, nišše ja võlvide ser- vasid. Peamiselt maaliti vaba käega kuivale krohvile ehk maalingud on tehtud sekotehnikas. Trafarette kasutati ka pildiliste maalingute vahel olevate suuremate pindade täitmisel või raamistuste tegemisel, kus motiivid kordu- vad. Toone saadi värvimuldade abiga, millest levinumad olid kollane ja punane ooker ning must (süsi).

  16.–17. sajandil, renessansi ja baroki perioodil kasutati trafarette peamiselt tapeetide trükkimisel. Maaliti käsitsi. Hiliskeskajal Itaalias alguse saanud uus stiil renessanss (pr. taassünd) jõudis Eestisse 16. saj algul. Tekkis uus arusaam arhitektuurist, interjöörist ning dekoreerimisest, mis tugines antiikvaremete ja -arhitektuuri uurimisele. Itaalias avastati varemete alt Domus Aurea maalingud, mida hakati kutsuma groteskideks (it. grotta – koobas). Nendel on kujutatud fantastilisi inim- ja loomafi guure, mis põimuvad taimeväätidega. Leitud motiivid olid eeskujuks Raffaelile Vatikani maalingutes. Ajastule iseloomulikke motiive leidub Tallinna vanalinna maalitud talalagedelt. 17. sajandi esimesel poolel hakkas renessanss asenduma barokiga. Stiilile on iseloomulik tume värviskaala ja lop-

  sakus, interjööride üldmulje oli massiiv- ne ja raske. Kasu- tati palju sinaka või roheka alatooniga tumehalle toone nii seinapindade värvimisel kui ka maalingute puhul. Maalingud teostati paljuski grisai- tehnikas, mono- kroomselt hallides toonides kipsist reljeefe imiteerides.

  18. sajandi esimesel poolel tekkis uus stiil rokokoo, mille eeskujud tulid Prantsusmaalt. Enam ei võetud antiikkuns- tist šnitti, vaid loodi oma ornamendikeel. Sümmeetria pol- nud oluline, interjööre iseloomustas pigem dekoratiivsus, kergus ja rõõmsameelsus. Värviskaala muutus pastelseks, kontrasti loodi erksate puhaste toonidega maalingute ja muude sisekujundusdetailidega. Rokokoo perioodil polnud trafarettmaalingud levinud, maaliti käsitsi. Populaarsed olid ka käsitsi maalitud tapeedid.

  Klassitsismi perioodil, 18. sajandi kolmel viimasel aasta- kümnel ja 19. sajandi esimesel veerandil, kasutati trafa- rette erinevate arhitektuurielementide dekoreerimiseks korduvate kujundite maalimisel. Klassitsism võttis oma vormikeeles eeskuju antiikkunstist. 18. sajandi kolmeküm- nendatel aastatel alanud Herculaneumi, Pompei ja Stabi- aie väljakaevamised Itaalias tõid päevavalgele tuha sisse mattunud linnade ilu ja seniavastamata maalingud. Leidu- dest tehtud joonised ja gravüürid levisid kiiresti mujalegi Euroopasse, mille eeskujul maaliti ka siinseid interjööre (nt Suure-Kõpu ja Kiltsi mõisa Pompei stiilis maalingud). Interjöörides kehtis sümmeetria nõue, mille tõttu seintele maaliti petikuksi ja -aknaid, mis kuhugi ei viinud.

  Levinud oli marmorkivi imiteerimine maalides. Vähemtäht- satesse hoonetesse maaliti seinte elavdamiseks pritsmar- morit. Taust värviti ühetoonilise liimvärviga ning sellele pritsiti okstest tehtud vitsaga 2-3 erinevat tooni täppe

  punase, kollase, valge või musta värviga. Grotesk- maalingud ja grisaitehnika tulid jälle moodi, populaarne värvitoon oli helehall.

  19. sajandi alguses levis Eestisse ampiirstiil, mida iseloomustavad tugevad toonid ja erksad värvid. Pal- jusid pigmente hakati valmistama keemiliselt, mis tegi nende kättesaadavuse lihtsamaks ja soodsamaks (nt kroompigmendid 19. sajandi kahekümnendate aastate lõpus). Kipsreljeef oli tähtis osa interjöörikujunduses, mis avaldas mõju ka maalingutele. Dekoratiivmaalin- gutes püüti kasutada valgust ja varjusid nii, et need näeksid kolmemõõtmelised välja. Maalingute tegemisel tarvitati nüüd üha rohkem trafarette. Paberile trüki- tud tapeetide kasutamine interjöörides oli varasemast enam levinud. Tapeete trükiti käsitsi trükiplaatidega.

  19. sajandi 40.–60. aastatel tõrjus linnakodanike soositud stiil biidermeier maalingud suures osas interjööridest välja. 19. sajandi keskel hakati paberta- peete masintoodanguna valmistama ning see muutus kättesaadavaks ja siseviimistluses väga populaarseks. Puitpinnad kaunistati aaderdades e väärispuitu imitee- rides.

  19. sajandi teine pool oli kordusstiilide eklektiline ajastu, mida kutsutakse historitsismiks. Ajastut iseloomustab linnastumine ja tööstuse kiire areng. Pabertapeetide tööstuslik valmistamine ja äkiline levik 19. sajandi keskpaiku tekitas vastureaktsiooni, mille tulemusena hakati jälle väärtustama dekoratiivmaa- linguid. Sajandi kolme viimast kümnendit võib pidada nende kuldajaks. Rikkalikult kaunistatud interjöörid olid moes: mustritega võidi katta terveid seinapindu, tre- pikojad maaliti maast laeni täis ja ka kõige lihtsamaid interjööre ilustati. Teemad ja eeskujud võeti mustri- raamatutest, mis nüüdseks olid kättesaadavamad kui

  kunagi varem. Too- nid olid tumedad ja murtud. Marmo- reering ja aaderdus olid selle perioodi lahutamatud osad. Maalingute kõrval kasutati sisekujun- duses kindlasti ka tapeeti.

  19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse juugendstiil otsis eeskujusid toonidele ja vormidele loodusest. Ornamentide taime- ja lillemotiive ei stiliseeritud enam nii palju nagu varem. Taimed olid äratuntavad. Juugendornamentika lõi täiesti uue omalaadse vormikeele. Levinud oli üürimajade trepikodade dekoreerimine ornamendiga. Trafarettmuster maaliti kas seinapinna ülemisse ossa või seinapinna alumise paneeli kohale. Mustrite kõrguseks oli tavaliselt 10-20 cm. Peenemate maalingute puhul lisati mustrile käsitsi valgu- sed ja varjud või kontuurjoon. Kasutati puhtaid ja heledaid toone. Levinuim oli kollane, toone murti rohekaks.

  20. sajandi 20.–30. aastate eestiaegseid trafarettmust- reid armastati kasutada tavakodaniku eluruumides sei- napinna ülaosa kaunistamisel. Mustrikujunduses on näha juugendlikke sugemeid, kuid need on geomeetrilisemad ning lihtsustatud.

  20. sajandi 40.–50. aastatel tuli kasutusele rullimuster. Kummist valtsi sisse lõigati muster, švalts tehti värviga kokku ja rulliti mööda seina. Värviga kokkutehtud kõrge- mad pinnad joonistavad seinale mustri.

  Maalermeister Pagi oma õpipoiste ja sellidega Kunda mõisa ees. (RM F 885, SA Virumaa Muuseumid)

  Trafareti kinnitamine seinale. Torma kabeli trafarett- maalingu taastamine. (Foto K. Toom)

  Albu mõisa peahoone vestibüüli laemaaling. (Foto K. Särgava) Näidislehekülg mustriraamatust. (Foto K. Ribelus)

  Juugendornament Villa Margarethas, Tartus. Trafarettmustrile on lisatud valgused ja varjud käsitsi maalides. (Foto K. Ribelus)

  Valjala kiriku maalingud 13. sajandi lõpust. Kooriruumi põhjaseina maalingu detail pärast 1970. aastate restaureerimistöid. (Foto V. Raam)

  Martna kiriku maalingud 16. sajandi algusest. (Foto T. Padu)

  Trafareti abil teostatud muster Torma kabelis. (Foto K. Ribelus)

  Vatikani kaargalerii, loggia. (K. Ribelus)

  Pompei seinamaalingute eeskujul teostatud maalingud Suure-Kõpu mõisa peahoones, Eestis. (Foto K. Ribelus)

  Seinamaalingud Pompeis, Itaalias. (Foto K. Ribelus)

  Eesti Kunstimuuseumi laemaalingu nurgadetail. (Foto K. Ribelus)

  Trafarettmuster 1930ndatest, Tartus. (Foto K. Ribelus)

  Rullimuster trepikoja seinal, Tartus. (Foto K. Ribelus)

  39

  Muinsuskaitseamet